Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 22 Aug 2020 15:10:56 +0000
changeset 4586 76fad51dec231ec121d1b5bf8aad6c0cb8ddb776
parent 4585 bb2697b881716f20eaede592c59c13758acf58d2
child 4587 3e938189a90acd993d2e937f60d0a604ed35e22d
push id2516
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 22 Aug 2020 15:11:00 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
netwerk/necko.properties
security/manager/security/pippki/pippki.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -39,16 +39,20 @@ AutomaticAuth=Přihlašujete se na stránku „%1$S“ s uživatelským jménem „%2$S“.
 
 TrackerUriBlocked=Zdroj „%1$S“ byl zablokován funkcí blokování obsahu.
 UnsafeUriBlocked=Zdroj na „%1$S“ byl zablokován službou bezpečného prohlížení Safe Browsing.
 CookieBlockedByPermission=Požadavek na přístup ke cookies nebo úložišti „%1$S“ by zablokován na základě upraveného nastavení oprávnění cookies.
 CookieBlockedTracker=Požadavek sledovacího prvku na přístup ke cookies nebo úložišti „%1$S“ byl zablokován funkcí blokování obsahu.
 CookieBlockedAll=Požadavek na přístup ke cookies nebo úložišti „%1$S“ by zablokován na základě nastaveného blokování všech přístupů k úložišti.
 CookieBlockedForeign=Požadavek třetí strany na přístup ke cookies nebo úložišti „%1$S“ byl zablokován funkcí blokování obsahu.
 
+# As part of dynamic first-party isolation, third-party resources might be limited to "partitioned" storage access that is separate from the first-party context.
+# This allows e.g. cookies to still be set, and prevents tracking without totally blocking storage access. This message is shown in the web console when this happens
+# to inform developers that their storage is isolated.
+
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByStorageAccessAPI=Přístup k úložišti „%1$S“ byl původnímu zdroji „%2$S“ povolen.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginByHeuristic=Přístup k úložišti „%1$S“ byl původnímu zdroji „%2$S“ automaticky povolen.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForFpiByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForFpiByHeuristic=Přístup k úložišti „%1$S“ byl díky izolaci First-Party „%2$S“ automaticky povolen.
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
@@ -57,12 +61,35 @@ CookieRejectedNonRequiresSecure=Cookie „%1$S“ byla zablokována, protože obsahuje atribut „sameSite=none“ bez atributu „secure“.
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Cookie „%1$S“ bude brzy blokována, protože obsahuje atribut „sameSite“ s neplatnou hodnotou nebo hodnotou „none“, která není bez bez atributu „secure“ povolená. Podrobnosti o atributu „sameSite“ najdete na %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
 CookieLaxForced=Cookie „%1$S“ chybí atribut „sameSite“ a proto byla jako jeho hodnota použita výchozí hodnota „lax“.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 CookieLaxForcedForBeta=Cookies „%1$S“ nemá platnou hodnotu atributu „sameSite“. Takové cookie bez platného atributu „sameSite“ budou mít brzy jeho hodnotou automaticky nastavenou ne výchozí hodnotu „lax“. To znamená, že tato cookies přestane být posílána v rámci kontextu třetích stran. Pokud na tom fungování vaší aplikací závisí, nastavte jí atribut „sameSite=none“. Podrobnosti o atributu „sameSite“ najdete na %2$S
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Neplatná hodnota atributu „sameSite“ pro cookie „%1$S“. Podporované hodnoty jsou „lax“, „strict“ a „none“.
 
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecure2=Cookie „%1$S“ byla zablokována, protože obsahuje atribut „SameSite=None“ bez atributu „secure“.
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "SameSite=None" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta2=Cookie „%1$S“ bude brzy blokována, protože obsahuje atribut „SameSite“ s neplatnou hodnotou nebo hodnotou „None“, která není bez bez atributu „secure“ povolená. Podrobnosti o atributu „SameSite“ najdete na %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced2): %1$S is the cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax".
+CookieLaxForced2=Cookie „%1$S“ chybí atribut „SameSite“ a proto byla jako jeho hodnota použita výchozí hodnota „Lax“.
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta2): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "SameSite", "Lax" and "SameSite=Lax", "SameSite=None".
+CookieLaxForcedForBeta2=Cookies „%1$S“ nemá platnou hodnotu atributu „SameSite“. Takové cookie bez platného atributu „SameSite“ budou mít brzy jeho hodnotou automaticky nastavenou ne výchozí hodnotu „Lax“. To znamená, že tato cookies přestane být posílána v rámci kontextu třetích stran. Pokud na tom fungování vaší aplikací závisí, nastavte jí atribut „SameSite=None“. Podrobnosti o atributu „SameSite“ najdete na %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(CookieSameSiteValueInvalid2): %1$S is cookie name. Do not localize "SameSite", "Lax", "Strict" and "None"
+CookieSameSiteValueInvalid2=Neplatná hodnota atributu „SameSite“ pro cookie „%1$S“. Podporované hodnoty jsou „Lax“, „Strict“ a „None“.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookieOversize=Cookie „%1$S“ je neplatná, protože je příliš veliká. Maximální velikost je %2$S B.
-# LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversiz): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
+# LOCALIZATION NOTE (CookiePathOversize): %1$S is the cookie name. %2$S is the number of bytes. "B" means bytes.
 CookiePathOversize=Cookie „%1$S“ je neplatná, protože je cesta je příliš veliká. Maximální velikost je %2$S B.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulRejectForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedByPermissionManager): %1$S is the cookie response header.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidCharName): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidDomain): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidPrefix): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidCharValue): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedHttpOnlyButFromScript): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedSecureButHttp): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedThirdParty): %1$S is the cookie response header.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedNonsecureOverSecure): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedExpired): %1$S is the cookie name.
+# LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedForNonSameSiteness): %1$S is the cookie name.
--- a/security/manager/security/pippki/pippki.ftl
+++ b/security/manager/security/pippki/pippki.ftl
@@ -3,41 +3,47 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 password-quality-meter = Kvalita hesla
 
 ## Change Password dialog
 
 change-password-window =
   .title = Změna hlavního hesla
-
+change-device-password-window =
+  .title = Změna hesla
 # Variables:
 # $tokenName (String) - Security device of the change password dialog
 change-password-token = Bezpečnostní zařízení: { $tokenName }
 change-password-old = Současné heslo:
 change-password-new = Nové heslo:
 change-password-reenter = Nové heslo (znovu):
 
 ## Reset Password dialog
 
 reset-password-window =
   .title = Obnovení hlavního hesla
   .style = width: 40em
+pippki-failed-pw-change = Heslo nelze změnit.
+pippki-incorrect-pw = Nezadali jste správně stávající heslo. Zkuste to prosím znovu.
+pippki-pw-change-ok = Heslo bylo úspěšně změněno.
+pippki-pw-empty-warning = Vaše uložená hesla, data pro formuláře a soukromé klíče nebudou chráněny.
+pippki-pw-erased-ok = Varování! Odstranili jste své heslo. { pippki-pw-empty-warning }
+pippki-pw-not-wanted = Varování! Přestali jste používat své heslo. { pippki-pw-empty-warning }
+pippki-pw-change2empty-in-fips-mode = Momentálně jste v režimu FIPS, který vyžaduje neprázdné heslo.
 
 ## Reset Primary Password dialog
 
 reset-primary-password-window =
   .title = Obnovení hlavního hesla
   .style = width: 40em
 reset-password-button-label =
   .label = Obnovit
 reset-password-text = Pokud obnovíte hlavní heslo, všechna vaše uložená hesla z webových stránek a e-mailů, vyplněná data z formulářů, osobní certifikáty a klíče budou ztraceny. Chcete přesto hlavní heslo obnovit?
-
 reset-primary-password-text = Pokud obnovíte hlavní heslo, všechna vaše uložená hesla z webových stránek a e-mailů, vyplněná data z formulářů, osobní certifikáty a klíče budou ztraceny. Chcete přesto hlavní heslo obnovit?
-
 pippki-reset-password-confirmation-title = Obnovení hlavního hesla
 pippki-reset-password-confirmation-message = Vaše hlavní heslo bylo obnoveno.
 
 ## Downloading cert dialog
 
 download-cert-window =
   .title = Stažení certifikátu
   .style = width: 46em
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -19,8 +19,9 @@ about-httpsonly-title =
 # Variables:
 #  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
 about-httpsonly-explanation-unavailable = Webové stránky prohlížíte v režimu „pouze HTTPS“, ale zabezpečená verze webu <em>{ $websiteUrl }</em> není dostupná.
 about-httpsonly-explanation-question = Co by mohlo být příčinou?
 about-httpsonly-explanation-nosupport = Nejspíš tento web jednoduše HTTPS nepodporuje.
 about-httpsonly-explanation-risk = Je také možné, že v tom má prsty útočník. Pokud se rozhodnete tuto stránku navštívit, doporučujeme na ní nezadávat žádné citlivé informace jako jsou hesla, e-mailové adresy nebo platební údaje.
 about-httpsonly-button-accept-and-continue = Beru na vědomí a chci pokračovat
 about-httpsonly-button-go-back = Zpátky
+about-httpsonly-link-learn-more = Zjistit více…
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
@@ -1,4 +1,6 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+about-mozilla-title-6-27 = Kniha Mozilly, 6:27
+about-mozilla-from-6-27 = z <strong>Knihy Mozilly,</strong> 6:27
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -7,17 +7,16 @@ page-subtitle =
   Tato stránka obsahuje technické informace, které mohou být užitečné, pokud se snažíte
   vyřešit nějaký složitější problém s aplikací. Odpovědi na často kladené otázky ohledně
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } naleznete na <a data-l10n-name="support-link">webových stránkách podpory</a>.
-
 crashes-title = Hlášení pádů
 crashes-id = ID hlášení
 crashes-send-date = Odeslaná
 crashes-all-reports = Všechna hlášení o pádech
 crashes-no-config = Tato aplikace nebyla pro zobrazení hlášení o pádech nastavena.
 extensions-title = Rozšíření
 extensions-name = Název
 extensions-enabled = Povoleno
@@ -78,16 +77,19 @@ app-basics-location-service-key-google = Klíč služby Google Location Service
 app-basics-safebrowsing-key-google = Klíč služby Google Safebrowsing
 app-basics-key-mozilla = Klíč Mozilla Location Service
 app-basics-safe-mode = Nouzový režim
 show-dir-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Zobrazit ve Finderu
    *[other] Otevřít
   }
+environment-variables-title = Proměnné prostředí
+environment-variables-name = Název
+environment-variables-value = Hodnota
 experimental-features-title = Experimentální funkce
 experimental-features-name = Název
 experimental-features-value = Hodnota
 modified-key-prefs-title = Důležité změněné předvolby
 modified-prefs-name = Název
 modified-prefs-value = Hodnota
 user-js-title = Předvolby user.js
 user-js-description =
@@ -130,17 +132,16 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Před pár vteřinami
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Typ procesu
 sandbox-sys-call-number = Systémové volání
 sandbox-sys-call-args = Argumenty
 safe-mode-title = Vyzkoušet nouzový režim
 restart-in-safe-mode-label = Restartovat se zakázanými doplňky…
-
 clear-startup-cache-title = Zkuste vymazat mezipaměť spouštění
 clear-startup-cache-label = Vymazat mezipaměť spouštění…
 startup-cache-dialog-title = Vymazání mezipaměti spouštění
 startup-cache-dialog-body = Pro vymazání mezipaměti spouštění se { -brand-short-name } restartuje. Nedojde k žádné změně vašich nastavení ani odstranění rozšíření, které jste si do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovali.
 restart-button-label = Restartovat
 
 ## Media titles
 
@@ -194,85 +195,77 @@ remote-debugging-url = URL
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Hlášení o pádech za poslední { $days } den
     [few] Hlášení o pádech za poslední { $days } dny
    *[other] Hlášení o pádech za posledních { $days } dní
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] Před { $minutes } minutou
     [few] Před { $minutes } minutami
    *[other] Před { $minutes } minutami
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] Před { $hours } hodinou
     [few] Před { $hours } hodinami
    *[other] Před { $hours } hodinami
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] Před { $days } dnem
     [few] Před { $days } dny
    *[other] Před { $days } dny
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období)
     [few] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období)
    *[other] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekajících za dané časové období)
   }
-
 raw-data-copied = Data byla zkopírována
 text-copied = Text zkopírován do schránky
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = Zakázáno kvůli verzi ovladače grafické karty.
 blocked-gfx-card = Zakázáno kvůli problémům s grafickou kartou a jejím ovladačem.
 blocked-os-version = Zakázáno kvůli verzi operačního systému.
 blocked-mismatched-version = Zakázáno kvůli nesouhlasící verzi ovladačů vaší grafické karty v registrech a DLL.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = Zakázáno kvůli verzi ovladače grafické karty. Zkuste aktualizovat ovladač grafické karty na verzi { $driverVersion } nebo novější.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = Technologie ClearType
-
 compositing = Compositing
 hardware-h264 = Hardwarové dekódování H264
 main-thread-no-omtc = hlavní vlákno, ne OMTC
 yes = Ano
 no = Ne
 unknown = Neznámý
 virtual-monitor-disp = Zobrazení virtuálního monitoru
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = Nalezeno
 missing = Chybí
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Popis
 gpu-vendor-id = ID prodejce
 gpu-device-id = ID zařízení
 gpu-subsys-id = ID subsystému
 gpu-drivers = Ovladače
 gpu-ram = RAM
@@ -286,85 +279,74 @@ webgl1-version = Verze ovladače WebGL 1
 webgl1-driver-extensions = Rozšíření ovladače WebGL 1
 webgl1-extensions = Rozšíření WebGL 1
 webgl2-wsiinfo = Informace o ovladači WebGL 2 WSI
 webgl2-renderer = Zobrazování WebGL2
 webgl2-version = Verze ovladače WebGL 2
 webgl2-driver-extensions = Rozšíření ovladače WebGL 2
 webgl2-extensions = Rozšíření WebGL 2
 blocklisted-bug = Zablokováno kvůli známé chybě
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = bug { $bugNumber }
-
 # Variables
 #  $bugNumber (string) - Bug number on Bugzilla
 support-blocklisted-bug = Zablokováno kvůli známým problémům: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Zablokováno; chybový kód { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = D3D11 Compositor
 d3d11video-crash-guard = D3D11 Video dekodér
 d3d9video-crash-guard = D3D9 Video dekodér
 glcontext-crash-guard = OpenGL
 wmfvpxvideo-crash-guard = WMF VPX Video dekodér
-
 reset-on-next-restart = Obnovit po při příštím restartu
 gpu-process-kill-button = Ukončit GPU proces
 gpu-device-reset = Obnova zařízení
 gpu-device-reset-button = Spustit obnovu zařízení
 uses-tiling = Používá skládání
 content-uses-tiling = Používá skládání (obsah)
 off-main-thread-paint-enabled = Vykreslování mimo hlavní vlákno povoleno
 off-main-thread-paint-worker-count = Počet vláken pro vykreslování mimo hlavní vlákno
 target-frame-rate = Cílová frekvenci snímkování
-
 min-lib-versions = Očekávaná minimální verze
 loaded-lib-versions = Používaná verze
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (filtrování systémových volání)
 has-seccomp-tsync = Synchronizace vláken Seccomp
 has-user-namespaces = Uživatelské jmenné prostory
 has-privileged-user-namespaces = Uživatelské jmenné prostory pro privilegované procesy
 can-sandbox-content = Sandbox procesů pro obsah
 can-sandbox-media = Sandbox zásuvných modulů médií
 content-sandbox-level = Úroveň sandboxu procesů pro obsah
 effective-content-sandbox-level = Účinná úroveň sandboxu procesů pro obsah
 sandbox-proc-type-content = obsah
 sandbox-proc-type-file = obsah souboru
 sandbox-proc-type-media-plugin = zásuvný modul médií
 sandbox-proc-type-data-decoder = dekodér dat
-
 startup-cache-title = Mezipaměť spouštění
 startup-cache-disk-cache-path = Cesta k mezipaměti na disku
 startup-cache-ignore-disk-cache = Ignorovat mezipaměť na disku
 startup-cache-found-disk-cache-on-init = Mezipaměť na disku během inicializace nalezena
 startup-cache-wrote-to-disk-cache = Zapsáno do mezipaměti na disku
-
 launcher-process-status-0 = Povoleno
 launcher-process-status-1 = Zakázáno kvůli chybě
 launcher-process-status-2 = Násilně zakázáno
 launcher-process-status-unknown = Neznámý stav
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = Povoleno uživatelem
 multi-process-status-1 = Povoleno ve výchozím nastavení
 multi-process-status-2 = Zakázáno
 multi-process-status-4 = Zakázáno nástroji pro přístupnost
 multi-process-status-6 = Zakázáno pro nepodporovaný textový vstup
 multi-process-status-7 = Zakázáno doplňky
 multi-process-status-8 = Násilně zakázáno
 multi-process-status-unknown = Neznámý stav
-
 async-pan-zoom = Asynchronní lupa/panning
 apz-none = nic
 wheel-enabled = vstup kolečka povolen
 touch-enabled = dotykový vstup povolen
 drag-enabled = táhnutí posuvníkem povoleno
 keyboard-enabled = klávesnice povolena
 autoscroll-enabled = automatické posunování povoleno
 zooming-enabled = plynulé gesto pro přiblížení zapnuto
--- a/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
@@ -1,3 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+videocontrols-scrubber =
+  .aria-label = Umístění
+# This label is used by screenreaders and other assistive technology to indicate
+# to users how much of the video has been loaded from the network. It will be
+# followed by the percentage of the video that has loaded (e.g. "Loading: 13%").
+videocontrols-buffer-bar-label = Načítání:
+videocontrols-volume-control =
+  .aria-label = Hlasitost
--- a/toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
@@ -6,16 +6,18 @@
 ## Import Logins Autocomplete
 
 # Variables:
 #  $browser (String) - Browser name to import logins from.
 #  $host (String) - Host name of the current site.
 autocomplete-import-logins =
   <div data-l10n-name="line1">Importujte své přihlašovací údaje for { $host } a další servery</div>
   <div data-l10n-name="line2"> z prohlížeče { $browser }</div>
+autocomplete-import-logins-info =
+  .tooltiptext = Zjistit více
 
 ## Variables:
 ##  $host (String) - Host name of the current site.
 
+
 ##
 
-autocomplete-import-logins-info =
-  .tooltiptext = Zjistit více
+autocomplete-import-learn-more = Zjistit více
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -1,44 +1,67 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 printui-title = Tisk
+# Dialog title to prompt the user for a filename to save print to PDF.
+printui-save-to-pdf-title = Uložit jako
 # Variables
 # $sheetCount (integer) - Number of paper sheets
 printui-sheets-count =
   { $sheetCount ->
     [one] { $sheetCount } list papíru
     [few] { $sheetCount } listy papíru
    *[other] { $sheetCount } listů papíru
   }
 printui-page-range-all = Vše
 printui-page-range-custom = Vlastní
 printui-page-range-label = Stránky
 printui-page-range-picker =
   .aria-label = Vyberte rozsah stránek
 printui-page-custom-range =
   .aria-label = Zadejte vlastní rozsah stránek
+# This label is displayed before the first input field indicating
+# the start of the range to print.
+printui-range-start = Od
+# This label is displayed between the input fields indicating
+# the start and end page of the range to print.
+printui-range-end = do
 # Section title for the number of copies to print
 printui-copies-label = Počet kopií
 printui-orientation = Orientace
 printui-landscape = Na šířku
 printui-portrait = Na výšku
 # Section title for the printer or destination device to target
 printui-destination-label = Zařízení pro tisk
+printui-destination-pdf-label = Uložit jako PDF
 printui-more-settings = Další nastavení
 printui-less-settings = Skrýt další nastavení
 # Section title (noun) for the print scaling options
 printui-scale = Měřítko
 printui-scale-fit-to-page = Přizpůsobit na stránku
+printui-scale-fit-to-page-width = Přizpůsobit šířce stránky
 # Label for input control where user can set the scale percentage
 printui-scale-pcent = Měřítko
 # Section title for miscellaneous print options
 printui-options = Možnosti
 printui-headers-footers-checkbox = Vytisknout záhlaví a zápatí
 printui-backgrounds-checkbox = Vytisknout pozadí
+printui-color-mode-label = Barevný režim
+printui-color-mode-color = Barevně
+printui-color-mode-bw = Černobíle
+printui-margins = Okraje
+printui-margins-default = Výchozí
+printui-margins-min = Minimální
+printui-margins-none = Žádné
 printui-system-dialog-link = Vytisknout pomocí systémového dialogu…
 printui-primary-button = Tisk
+printui-primary-button-save = Uložit
 printui-cancel-button = Zrušit
+printui-loading = Příprava náhledu
 
 ## Error messages shown when a user has an invalid input
 
+printui-error-invalid-scale = Měřítko musí být číslo mezi 10 a 200.
+# Variables
+# $numPages (integer) - Number of pages
+printui-error-invalid-range = Rozsah stránek musí být číslo mezi 1 a { $numPages }.