Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 07 May 2022 07:07:25 +0000
changeset 5130 75fc85827a9c3486cea6248c531e2a2b648b999d
parent 5129 c92361922a4d7a51cf8cf3fd841541cc67f3bb14
child 5131 23381493e7a0670a122a187e9b83f98c683f28c2
push id2970
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 07 May 2022 07:07:29 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -454,18 +454,36 @@ addon-page-options-button =
   .title = Nástroje doplňků
 
 ## Detail notifications
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the add-on.
 
 # Variables:
 #  $version (String): application version.
-details-notification-incompatible = Doplněk { $name } je nekompatibilní s aplikací { -brand-short-name } { $version }.
-details-notification-unsigned-and-disabled = Doplněk { $name } nemohl být ověřen pro použití v aplikaci { -brand-short-name } a byl zakázán.
+details-notification-incompatible =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] Doplněk { $name } není s { -brand-short-name(case: "ins") } { $version } kompatibilní.
+    [feminine] Doplněk { $name } není s { -brand-short-name(case: "ins") } { $version } kompatibilní.
+    [neuter] Doplněk { $name } není s { -brand-short-name(case: "ins") } { $version } kompatibilní.
+    *[other] Doplněk { $name } není s aplikací { -brand-short-name } { $version } kompatibilní.
+  }
+details-notification-unsigned-and-disabled =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] Doplněk { $name } nemohl být pro použití ve { -brand-short-name(case: "loc") } ověřen a byl zakázán.
+    [feminine] Doplněk { $name } nemohl být pro použití v { -brand-short-name(case: "loc") } ověřen a byl zakázán.
+    [neuter] Doplněk { $name } nemohl být pro použití v { -brand-short-name(case: "loc") } ověřen a byl zakázán.
+    *[other] Doplněk { $name } nemohl být pro použití v aplikaci { -brand-short-name } ověřen a byl zakázán.
+  }
 details-notification-unsigned-and-disabled-link = Více informací
-details-notification-unsigned = Doplněk { $name } nemohl být ověřen pro použití v aplikaci { -brand-short-name }. Používejte ho obezřetně.
+details-notification-unsigned =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] Doplněk { $name } nemohl být pro použití ve { -brand-short-name(case: "loc") } ověřen. Používejte ho obezřetně.
+    [feminine] Doplněk { $name } nemohl být pro použití v { -brand-short-name(case: "loc") } ověřen. Používejte ho obezřetně.
+    [neuter] Doplněk { $name } nemohl být pro použití v { -brand-short-name(case: "loc") } ověřen. Používejte ho obezřetně.
+    *[other] Doplněk { $name } nemohl být pro použití v aplikaci { -brand-short-name } ověřen. Používejte ho obezřetně.
+  }
 details-notification-unsigned-link = Více informací
 details-notification-blocked = Doplněk { $name } byl zakázán kvůli problémům se zabezpečením nebo stabilitou.
 details-notification-blocked-link = Více informací
 details-notification-softblocked = Doplněk { $name } způsobuje bezpečnostní a výkonnostní problémy.
 details-notification-softblocked-link = Více informací
 details-notification-gmp-pending = { $name } bude brzy nainstalován.