Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 10 Jun 2020 14:23:57 +0000
changeset 4533 6ed1594c30b9836ad795dd7fecce68c88c277159
parent 4532 cdb32554954d290241a773ed756cdcf5c86fae82
child 4534 8fc7b658151d5c151363251a41f659246f8e5d5e
push id2465
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 10 Jun 2020 14:24:00 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,210 +6,135 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Nastavení pravidel, ke kterým mají přístup rozšíření skrze chrome.storage.managed.
-
 policy-AppAutoUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací aplikace.
-
 policy-AppUpdateURL = Nastavení vlastní URL pro aktualizace aplikace.
-
 policy-Authentication = Konfigurace integrované autentizace webových stránek, které ji podporují.
-
 policy-BlockAboutAddons = Zablokování přístupu do správce doplňků (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Zablokování přístupu do editoru předvoleb (about:config).
-
 policy-BlockAboutProfiles = Zablokování přístupu do správce profilů (about:profiles).
-
 policy-BlockAboutSupport = Zablokování přístupu na stránku s technickými informacemi (about:support).
-
 policy-Bookmarks = Vytvoření záložek na liště, v nabídce nebo vybrané složce.
-
 policy-CaptivePortal = Povolení nebo zakázání podpory captive portálů.
-
 policy-CertificatesDescription = Přidat certifikáty nebo použít vestavěné certifikáty.
-
 policy-Cookies = Pravidla pro ukládání nebo blokování cookies.
-
 policy-DisabledCiphers = Zakázané šifry.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Nastavení výchozího adresáře pro stahování souborů.
-
 policy-DisableAppUpdate = Blokování aktualizací prohlížeče.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer =
   Zablokování PDF prohlížeče PDF.js vestavěného { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Zabraňte „výchozímu agentovi prohlížeče“ provádět jakékoliv akce. Dostupné pouze pro Windows, ostatní platformy agenty nemají.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Blokování přístupu k nástrojům pro vývojáře.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Blokování odeslání zpětné vazby z nabídky Nápověda (volby Odeslat zpětnou vazbu a Nahlásit klamavou stránku).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Vypnutí služeb používajících { -fxaccount-brand-name(case: "acc", capitalization: "lower") }, včetně Syncu.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Vypnutí funkce Firefox Screenshots.
-
 policy-DisableFirefoxStudies =
   Zablokování spouštění studií { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
-
 policy-DisableForgetButton = Zablokování tlačítka Zapomenout.
-
 policy-DisableFormHistory = Vypnutí ukládání historie vyhledávání a formulářů.
-
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Hodnota true znemožní nastavení hlavního hesla.
-
 policy-DisablePasswordReveal = Zablokovat zobrazování hesel ve správci přihlašovacích údajů.
-
 policy-DisablePocket = Vypnutí funkce pro ukládání stránek do služby Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Zablokování anonymního prohlížení.
-
 policy-DisableProfileImport = Blokování importu dat z jiných prohlížečů.
-
 policy-DisableProfileRefresh =
   Blokování tlačítka pro obnovu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } na stránce about:support.
-
 policy-DisableSafeMode = Zablokování možnosti restartovat se zakázanými doplňky. Poznámka: přechod do nouzového režimu podržením klávesy Shift lze zablokovat jen na systému Windows pomocí zásad skupin.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Zabránit uživateli obcházení některých bezpečnostních varování.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Zablokování kontextové nabídky obrázků pro jejich nastavení jako pozadí plochy.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Zablokování instalace a aktualizací systémových doplňků prohlížeče.
-
 policy-DisableTelemetry = Vypnutí telemetrie.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Zobrazení lišty záložek ve výchozím nastavení.
-
 policy-DisplayMenuBar = Zobrazení hlavní nabídky ve výchozím nastavení.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Nastavení DNS over HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Vypnutí kontroly nastavení výchozího prohlížeče při spuštění.
-
 policy-DownloadDirectory = Nastavení a uzamčení nastavení adresáře pro stahování souborů.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Zapnutí nebo vypnutí blokování obsahu a případně jeho uzamčení.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Zapnutí nebo vypnutí Encrypted Media Extensions a případně uzamčení tohoto nastavení.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instalace, odinstalace a uzamčení rozšíření. Pro instalaci je potřeba jako parametr zadat URL adresy nebo cesty. Pro odinstalaci nebo uzamčení ID rozšíření.
-
 policy-ExtensionSettings = Správa všech aspektů instalace rozšíření.
-
 policy-ExtensionUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací rozšíření.
-
 policy-FirefoxHome = Nastavení domovské stránky prohlížeče.
-
 policy-FlashPlugin = Povolení nebo zablokování zásuvného modulu Flash.
-
+policy-Handlers = Nastavení výchozích aplikací pro odkazy a typy souborů.
 policy-HardwareAcceleration = Hodnota false vypne použití hardwarové akcelerace.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Nastavení a případné uzamčení domovské stránky.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Povolení instalace doplňků z vybraných webových stránek.
-
 policy-LegacyProfiles = Vypnout funkci vynucující samostatný profil pro každou instalaci aplikace
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Nastavit staré výchozí chování SameSite cookies.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Nastaví staré výchozí chování SameSite cookies z uvedených serverů.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Povolí vybraným stránkám odkazovat na soubory uložené na místním disku.
-
+policy-MasterPassword = Vyžadovat nebo zabránit používání hlavního hesla.
 policy-NetworkPrediction = Povolení nebo zakázání přednačítání DNS.
-
 policy-NewTabPage = Povolení nebo zákaz stránky nového panelu.
-
 policy-NoDefaultBookmarks =
   Vypnutí vytváření výchozích záložek a chytrých záložek { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } (Nejnavštěvovanější, Poslední štítky). Poznámka: toto pravidlo se uplatní jen pokud bude nastaveno před prvním spuštěním.
-
 policy-OfferToSaveLogins =
   Nastavení dotazu na uložení přihlašovacích údajů { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }. Lze použít hodnoty true i false.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Nastavení výchozí hodnoty, zda má { -brand-short-name } nabízet ukládání přihlašovacích údajů. Platné hodnoty jsou true a false.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Nastavení vlastní stránky při prvním spuštění. Pokud nechcete při prvním spuštění zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Nastavení vlastní stránky po aktualizaci. Pokud nechcete po aktualizaci zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Povolení ukládat přihlašovací údaje do správce hesel.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Zablokování nebo nastavení PDF prohlížeče PDF.js vestavěného v aplikaci { -brand-short-name }.
-
 policy-Permissions2 = Nastavení oprávnění pro kameru, mikrofon, polohu, oznámení a automatické přehrávání.
-
 policy-PictureInPicture = Povolení nebo zakázání režimu obraz v obraze.
-
 policy-PopupBlocking = Povolení zobrazování vyskakovacích oken ve výchozím stavu.
-
 policy-Preferences = Nastavení a uzamčení hodnoty pro podmnožinu předvoleb.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Zeptat se na adresář před stažením souboru.
-
 policy-Proxy = Nastavení proxy.
-
 policy-RequestedLocales = Nastavení seznamu požadovaných jazyků pro zobrazení aplikace, v pořadí podle preference.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Vymazání dat o prohlížení během vypnutí.
-
 policy-SearchBar = Nastavení výchozího umístění vyhledávacího pole. Uživatel ho může přemístit.
-
 policy-SearchEngines = Nastavení vyhledávačů. Toto pravidlo je dostupné jen pro verzi s rozšířenou podporou (ESR).
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Povolení nebo zákaz našeptávače pro vyhledávání.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instalace modulů PKCS #11.
-
 policy-SSLVersionMax = Nastavení maximální verze SSL.
-
 policy-SSLVersionMin = Nastavení minimální verze SSL.
-
 policy-SupportMenu = Přidání vlastní položky nabídky s nápovědou.
-
 policy-UserMessaging = Nezobrazovat uživateli určité zprávy.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokování návštěvy webových stránek. Více informací o formátu najdete v dokumentaci.
--- a/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
+++ b/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
@@ -1,184 +1,135 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 certmgr-title =
   .title = Správce certifikátů
-
 certmgr-tab-mine =
   .label = Osobní
-
+certmgr-tab-remembered =
+  .label = Rozhodnutí o ověřování
 certmgr-tab-people =
   .label = Lidé
-
 certmgr-tab-servers =
   .label = Servery
-
 certmgr-tab-ca =
   .label = Autority
-
 certmgr-mine = Pro vaši osobní identifikaci jsou dostupné tyto certifikáty
+certmgr-remembered = Tyto certifikáty slouží k vaší identifikaci na webových stránkách
 certmgr-people = Pro identifikaci ostatních lidí jsou dostupné tyto certifikáty
 certmgr-servers = Pro identifikaci serverů jsou dostupné tyto certifikáty
 certmgr-ca = Pro identifikaci certifikačních autorit jsou dostupné tyto certifikáty
-
 certmgr-detail-general-tab-title =
   .label = Obecné
   .accesskey = O
-
 certmgr-detail-pretty-print-tab-title =
   .label = Podrobnosti
   .accesskey = d
-
 certmgr-pending-label =
   .value = Probíhá ověřování certifikátu…
-
 certmgr-subject-label = Vydáno pro
-
 certmgr-issuer-label = Vydal
-
 certmgr-period-of-validity = Doba platnosti
-
 certmgr-fingerprints = Otisky
-
 certmgr-cert-detail =
   .title = Podrobnosti certifikátu
   .buttonlabelaccept = Zavřít
   .buttonaccesskeyaccept = Z
-
 certmgr-cert-detail-commonname = Obecné jméno (CN)
-
 certmgr-cert-detail-org = Organizace (O)
-
 certmgr-cert-detail-orgunit = Jednotka organizace (OU)
-
 certmgr-cert-detail-serial-number = Sériové číslo
-
 certmgr-cert-detail-sha-256-fingerprint = Otisk SHA-256
-
 certmgr-cert-detail-sha-1-fingerprint = Otisk SHA1
-
 certmgr-edit-ca-cert =
   .title = Upravit nastavení důvěryhodnosti CA
   .style = width: 48em;
-
 certmgr-edit-cert-edit-trust = Upravit nastavení důvěryhodnosti:
-
 certmgr-edit-cert-trust-ssl =
   .label = Tento certifikát může identifikovat server.
-
 certmgr-edit-cert-trust-email =
   .label = Tento certifikát může identifikovat uživatele e-mailu.
-
 certmgr-delete-cert =
   .title = Smazat certifikát
   .style = width: 48em; height: 24em;
-
+certmgr-cert-host =
+  .label = Server
 certmgr-cert-name =
   .label = Jméno certifikátu
-
 certmgr-cert-server =
   .label = Server
-
 certmgr-override-lifetime =
   .label = Životnost
-
 certmgr-token-name =
   .label = Bezpečnostní zařízení
-
 certmgr-begins-on = Vydáno dne
-
 certmgr-begins-label =
   .label = Vydáno dne
-
 certmgr-expires-on = Platný do
-
 certmgr-expires-label =
   .label = Platný do
-
 certmgr-email =
   .label = E-mailová adresa
-
 certmgr-serial =
   .label = Sériové číslo
-
 certmgr-view =
   .label = Zobrazit…
   .accesskey = b
-
 certmgr-edit =
   .label = Upravit důvěru…
   .accesskey = a
-
 certmgr-export =
   .label = Exportovat…
   .accesskey = x
-
 certmgr-delete =
   .label = Smazat…
   .accesskey = S
-
 certmgr-delete-builtin =
   .label = Smazat nebo nedůvěřovat…
   .accesskey = d
-
 certmgr-backup =
   .label = Zálohovat…
   .accesskey = l
-
 certmgr-backup-all =
   .label = Zálohovat vše…
   .accesskey = o
-
 certmgr-restore =
   .label = Importovat…
   .accesskey = m
-
 certmgr-details =
   .value = Položky certifikátu
   .accesskey = c
-
 certmgr-fields =
   .value = Hodnota
   .accesskey = n
-
 certmgr-hierarchy =
   .value = Hierarchie certifikátů
   .accesskey = H
-
 certmgr-add-exception =
   .label = Přidat výjimku…
   .accesskey = P
-
 exception-mgr =
   .title = Přidání bezpečnostní výjimky
-
 exception-mgr-extra-button =
   .label = Schválit bezpečnostní výjimku
   .accesskey = S
-
 exception-mgr-supplemental-warning = Legitimní banky, obchody a ostatní veřejné servery vás o toto žádat nebudou.
-
 exception-mgr-cert-location-url =
   .value = Adresa:
-
 exception-mgr-cert-location-download =
   .label = Získat certifikát
   .accesskey = c
-
 exception-mgr-cert-status-view-cert =
   .label = Zobrazit…
   .accesskey = Z
-
 exception-mgr-permanent =
   .label = Uložit tuto výjimku trvale
   .accesskey = U
-
 pk11-bad-password = Zadané heslo není správné.
 pkcs12-decode-err = Soubor nemohl být dekódován. Buď není ve formátu PCKS #12, nebo je porušen nebo zadané heslo není správné.
 pkcs12-unknown-err-restore = Soubor PKCS #12 nemohl být obnoven z neznámých příčin.
 pkcs12-unknown-err-backup = Soubor PKCS #12 nemohl být zálohován z neznámých důvodů.
 pkcs12-unknown-err = Operace PKCS #12 z neznámých důvodů selhala.
 pkcs12-info-no-smartcard-backup = Není možné zálohovat certifikáty z hardwarových bezpečnostních zařízení, jako např. čipové karty.
 pkcs12-dup-data = Certifikát a soukromý klíč na bezpečnostním zařízení už existují.
 
@@ -201,72 +152,58 @@ import-email-cert-prompt = Vyberte soubor obsahující poštovní certifikát pro import
 edit-trust-ca = Certifikát „{ $certName }“ představuje Certifikační autoritu.
 
 ## For Deleting Certificates
 
 delete-user-cert-title =
   .title = Smazání osobních certifikátů
 delete-user-cert-confirm = Opravdu chcete smazat tyto certifikáty?
 delete-user-cert-impact = Pokud smažete jeden ze svých vlastních certifikátů, nebudete moci dále prokazovat svoji identitu.
-
-
 delete-ssl-cert-title =
   .title = Smazání výjimek pro certifikáty serverů
 delete-ssl-cert-confirm = Opravdu chcete smazat výjimky pro tyto servery?
 delete-ssl-cert-impact = Pokud odstraníte výjimku, obnovíte pro daný server obvyklé bezpečnostní kontroly a vyžadování platného certifikátu.
-
 delete-ca-cert-title =
   .title = Smazání nebo nedůvěra certifikátů CA
 delete-ca-cert-confirm = Požádali jste o smazání certifikátů CA. V případě vestavěných certifikátů jim bude odebrána důvěra, což má stejný efekt jako jejich smazání. Opravdu je chcete smazat nebo jim přestat důvěřovat?
 delete-ca-cert-impact = Pokud smažete nebo přestanete důvěřovat certifikátům certifikační autority (CA), aplikace už nebude dále důvěřovat certifikátům vystaveným touto autoritou.
-
-
 delete-email-cert-title =
   .title = Smazání certifikátů ostatních lidí
 delete-email-cert-confirm = Opravdu chcete smazat poštovní certifikáty těchto lidí?
 delete-email-cert-impact = Pokud smažete poštovní certifikát nějaké osoby, nebudete jí moci poslat zašifrovanou zprávu.
-
 # Used for semi-uniquely representing a cert.
 #
 # Variables:
 #  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
 cert-with-serial =
   .value = Certifikát se sériovým číslem: { $serialNumber }
 
 ## Cert Viewer
 
 # Title used for the Certificate Viewer.
 #
 # Variables:
 #  $certificate : a string representative of the certificate being viewed.
 cert-viewer-title =
   .title = Prohlížeč certifikátů: „{ $certName }“
-
 not-present =
   .value = <není součástí certifikátu>
-
 # Cert verification
 cert-verified = Tento certifikát byl ověřen pro následující použití:
-
 # Add usage
 verify-ssl-client =
   .value = Certifikát SSL klienta
-
 verify-ssl-server =
   .value = Certifikát SSL serveru
-
 verify-ssl-ca =
   .value = Certifikační autorita SSL
-
 verify-email-signer =
   .value = Certifikát pro podepsání e-mailu
-
 verify-email-recip =
   .value = Certifikát příjemce e-mailu
-
 # Cert verification
 cert-not-verified-cert-revoked = Certifikát nemohl být ověřen, protože byl zneplatněn.
 cert-not-verified-cert-expired = Certifikát nemohl být ověřen, protože jeho platnost už vypršela.
 cert-not-verified-cert-not-trusted = Certifikát nemohl být ověřen, protože není důvěryhodný.
 cert-not-verified-issuer-not-trusted = Certifikát nemohl být ověřen, protože vydavatel není důvěryhodný.
 cert-not-verified-issuer-unknown = Certifikát nemohl být ověřen, protože jeho vydavatel není znám.
 cert-not-verified-ca-invalid = Certifikát nemohl být ověřen, protože certifikát CA je neplatný.
 cert-not-verified_algorithm-disabled = Certifikát nemohl být ověřen, protože byl podepsán algoritmem, který je z bezpečnostních důvodů zakázán.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -7,17 +7,16 @@ page-subtitle =
   Tato stránka obsahuje technické informace, které mohou být užitečné, pokud se snažíte
   vyřešit nějaký složitější problém s aplikací. Odpovědi na často kladené otázky ohledně
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } naleznete na <a data-l10n-name="support-link">webových stránkách podpory</a>.
-
 crashes-title = Hlášení pádů
 crashes-id = ID hlášení
 crashes-send-date = Odeslaná
 crashes-all-reports = Všechna hlášení o pádech
 crashes-no-config = Tato aplikace nebyla pro zobrazení hlášení o pádech nastavena.
 extensions-title = Rozšíření
 extensions-name = Název
 extensions-enabled = Povoleno
@@ -123,24 +122,29 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Před pár vteřinami
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Typ procesu
 sandbox-sys-call-number = Systémové volání
 sandbox-sys-call-args = Argumenty
 safe-mode-title = Vyzkoušet nouzový režim
 restart-in-safe-mode-label = Restartovat se zakázanými doplňky…
+clear-startup-cache-title = Zkuste vymazat mezipaměť spouštění
+clear-startup-cache-label = Vymazat mezipaměť spouštění…
+startup-cache-dialog-title = Vymazání mezipaměti spouštění
+startup-cache-dialog-body = Pro vymazání mezipaměti spouštění se { -brand-short-name } restartuje. Nedojde k žádné změně vašich nastavení ani odstranění rozšíření, které jste si do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovali.
+restart-button-label = Restartovat
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Audio Backend
 max-audio-channels = Maximální počet kanálů
 channel-layout = Preferované rozložení kanálů
 sample-rate = Preferovaná vzorkovací frekvence
-
+roundtrip-latency = Zpoždění (směrodatná odchylka)
 media-title = Média
 media-output-devices-title = Výstupní zařízení
 media-input-devices-title = Vstupní zařízení
 media-device-name = Název
 media-device-group = Skupina
 media-device-vendor = Výrobce
 media-device-state = Stav
 media-device-preferred = Preferováno
@@ -182,85 +186,77 @@ remote-debugging-url = URL
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Hlášení o pádech za poslední { $days } den
     [few] Hlášení o pádech za poslední { $days } dny
    *[other] Hlášení o pádech za posledních { $days } dní
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] Před { $minutes } minutou
     [few] Před { $minutes } minutami
    *[other] Před { $minutes } minutami
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] Před { $hours } hodinou
     [few] Před { $hours } hodinami
    *[other] Před { $hours } hodinami
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] Před { $days } dnem
     [few] Před { $days } dny
    *[other] Před { $days } dny
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období)
     [few] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období)
    *[other] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekajících za dané časové období)
   }
-
 raw-data-copied = Data byla zkopírována
 text-copied = Text zkopírován do schránky
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = Zakázáno kvůli verzi ovladače grafické karty.
 blocked-gfx-card = Zakázáno kvůli problémům s grafickou kartou a jejím ovladačem.
 blocked-os-version = Zakázáno kvůli verzi operačního systému.
 blocked-mismatched-version = Zakázáno kvůli nesouhlasící verzi ovladačů vaší grafické karty v registrech a DLL.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = Zakázáno kvůli verzi ovladače grafické karty. Zkuste aktualizovat ovladač grafické karty na verzi { $driverVersion } nebo novější.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = Technologie ClearType
-
 compositing = Compositing
 hardware-h264 = Hardwarové dekódování H264
 main-thread-no-omtc = hlavní vlákno, ne OMTC
 yes = Ano
 no = Ne
 unknown = Neznámý
 virtual-monitor-disp = Zobrazení virtuálního monitoru
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = Nalezeno
 missing = Chybí
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Popis
 gpu-vendor-id = ID prodejce
 gpu-device-id = ID zařízení
 gpu-subsys-id = ID subsystému
 gpu-drivers = Ovladače
 gpu-ram = RAM
@@ -274,91 +270,79 @@ webgl1-version = Verze ovladače WebGL 1
 webgl1-driver-extensions = Rozšíření ovladače WebGL 1
 webgl1-extensions = Rozšíření WebGL 1
 webgl2-wsiinfo = Informace o ovladači WebGL 2 WSI
 webgl2-renderer = Zobrazování WebGL2
 webgl2-version = Verze ovladače WebGL 2
 webgl2-driver-extensions = Rozšíření ovladače WebGL 2
 webgl2-extensions = Rozšíření WebGL 2
 blocklisted-bug = Zablokováno kvůli známé chybě
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = bug { $bugNumber }
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Zablokováno; chybový kód { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = D3D11 Compositor
 d3d11video-crash-guard = D3D11 Video dekodér
 d3d9video-crash-buard = D3D9 Video dekodér
 d3d9video-crash-guard = D3D9 Video dekodér
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 wmfvpxvideo-crash-guard = WMF VPX Video dekodér
-
 reset-on-next-restart = Obnovit po při příštím restartu
 gpu-process-kill-button = Ukončit GPU proces
 gpu-device-reset = Obnova zařízení
 gpu-device-reset-button = Spustit obnovu zařízení
 uses-tiling = Používá skládání
 content-uses-tiling = Používá skládání (obsah)
 off-main-thread-paint-enabled = Vykreslování mimo hlavní vlákno povoleno
 off-main-thread-paint-worker-count = Počet vláken pro vykreslování mimo hlavní vlákno
 target-frame-rate = Cílová frekvenci snímkování
-
 min-lib-versions = Očekávaná minimální verze
 loaded-lib-versions = Používaná verze
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (filtrování systémových volání)
 has-seccomp-tsync = Synchronizace vláken Seccomp
 has-user-namespaces = Uživatelské jmenné prostory
 has-privileged-user-namespaces = Uživatelské jmenné prostory pro privilegované procesy
 can-sandbox-content = Sandbox procesů pro obsah
 can-sandbox-media = Sandbox zásuvných modulů médií
 content-sandbox-level = Úroveň sandboxu procesů pro obsah
 effective-content-sandbox-level = Účinná úroveň sandboxu procesů pro obsah
 sandbox-proc-type-content = obsah
 sandbox-proc-type-file = obsah souboru
 sandbox-proc-type-media-plugin = zásuvný modul médií
 sandbox-proc-type-data-decoder = dekodér dat
-
 startup-cache-title = Mezipaměť spouštění
 startup-cache-disk-cache-path = Cesta k mezipaměti na disku
 startup-cache-ignore-disk-cache = Ignorovat mezipaměť na disku
 startup-cache-found-disk-cache-on-init = Mezipaměť na disku během inicializace nalezena
 startup-cache-wrote-to-disk-cache = Zapsáno do mezipaměti na disku
-
 launcher-process-status-0 = Povoleno
 launcher-process-status-1 = Zakázáno kvůli chybě
 launcher-process-status-2 = Násilně zakázáno
 launcher-process-status-unknown = Neznámý stav
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = Povoleno uživatelem
 multi-process-status-1 = Povoleno ve výchozím nastavení
 multi-process-status-2 = Zakázáno
 multi-process-status-4 = Zakázáno nástroji pro přístupnost
 multi-process-status-6 = Zakázáno pro nepodporovaný textový vstup
 multi-process-status-7 = Zakázáno doplňky
 multi-process-status-8 = Násilně zakázáno
 multi-process-status-unknown = Neznámý stav
-
 async-pan-zoom = Asynchronní lupa/panning
 apz-none = nic
 wheel-enabled = vstup kolečka povolen
 touch-enabled = dotykový vstup povolen
 drag-enabled = táhnutí posuvníkem povoleno
 keyboard-enabled = klávesnice povolena
 autoscroll-enabled = automatické posunování povoleno
-
 zooming-enabled = plynulé gesto pro přiblížení zapnuto
 
 ## Variables
 ## $preferenceKey (string) - String ID of preference
 
 wheel-warning = asynchronní vstup kolečka zakázán vzhledem k nepodporované předvolbě: { $preferenceKey }
 touch-warning = asynchronní dotykový vstup zakázán vzhledem k nepodporované předvolbě: { $preferenceKey }
 
--- a/toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
@@ -1,38 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 process-type-web = Webový obsah
-
 # process used to run privileged pages,
 # such as about:home
 process-type-privileged = Privilegované stránky aplikace
-
 # process used to run privileged about pages,
 # such as about:home
 process-type-privilegedabout = Privilegované about stránky
-
 # process used to run privileged mozilla pages,
 # such as accounts.firefox.com
 process-type-privilegedmozilla = Privilegovaný obsah Mozilla
-
 process-type-extension = Rozšíření
-
 # process used to open file:// URLs
 process-type-file = Místní soubor
-
 # process used to isolate webpages that requested special
 # permission to allocate large amounts of memory
 process-type-weblargeallocation = Velká alokace paměti
-
 # process used to isolate a webpage from other web pages
 # to improve security
 process-type-webisolated = Izolovaný webový obsah
-
 # process used to communicate with the GPU for
 # graphics acceleration
 process-type-gpu = GPU
-
 # process used to perform network operations
 process-type-socket = Socket
-
+# process preallocated; may change to other types
+process-type-prealloc = Předem alokováno
--- a/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
@@ -1,39 +1,35 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 password-not-set =
   .value = (není nastaveno)
-
 failed-pw-change = Nelze změnit hlavní heslo.
 incorrect-pw = Nezadali jste správné hlavní heslo. Zkuste to prosím znovu.
 pw-change-ok = Hlavní heslo bylo úspěšně změněno.
-
 pw-empty-warning = Vaše uložená hesla, data pro formuláře a soukromé klíče nebudou chráněny.
 pw-erased-ok = Varování! Odstranili jste své hlavní heslo. { pw-empty-warning }
 pw-not-wanted = Varování! Přestali jste používat své hlavní heslo. { pw-empty-warning }
-
 pw-change2empty-in-fips-mode = Momentálně jste v režimu FIPS, který vyžaduje neprázdné hlavní heslo.
 pw-change-success-title = Úspěšná změna hesla
 pw-change-failed-title = Neúspěšná změna hesla
 pw-remove-button =
   .label = Odstranit
-
 set-password =
   .title = Změna hlavního hesla
 set-password-old-password = Současné heslo:
 set-password-new-password = Zadejte nové heslo:
 set-password-reenter-password = Zopakujte heslo:
 set-password-meter = Kvalita hesla
 set-password-meter-loading = Načítání
+master-password-admin = Správce vašeho systému vyžaduje před ukládání hesel nastavení hlavního hesla.
 master-password-description = Hlavní heslo slouží k ochraně citlivých údajů, jako jsou třeba hesla k webovým účtům. Pokud si vytvoříte hlavní heslo, budete na něj dotázáni jednou během každé relace, pokud bude { -brand-short-name } potřebovat pracovat s uloženými údaji chráněnými tímto heslem.
 master-password-warning = Ujistěte se, že si toto hlavní heslo opravdu pamatujete. Bez jeho znalosti nebudete moci přistupovat k uloženým údajům chráněným tímto heslem.
-
 remove-password =
   .title = Odstranění hlavního hesla
 remove-info =
   .value = Pro pokračování zadejte hlavní heslo:
 remove-warning1 = Vaše hlavní heslo slouží k ochraně citlivých údajů, jako jsou třeba hesla k webovým účtům.
 remove-warning2 = Pokud odstraníte své hlavní heslo, vaše soukromé údaje nebudou v případě průniku do vašeho počítače chráněny.
 remove-password-old-password =
   .value = Současné heslo: