Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 1.
authorAxel Hecht <l10n@mozilla.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:55 +0200
changeset 4490 64e1d586dae0d7546a0704c7ccfc8528e482d08e
parent 4489 f04511d62319f99dfd16493d6c4cec66dda4690c
child 4491 7db8eb6c81c40afd28b6051ef636bc7e687a5752
push id2455
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:33:22 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 1.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -1,105 +1,131 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-
 pane-general-title = Obecné
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
-
 general-language-and-appearance-header = Zobrazení a jazyk stránek
-
 general-incoming-mail-header = Příchozí pošta
-
 general-files-and-attachment-header = Soubory a přílohy
-
 general-tags-header = Štítky
-
 general-reading-and-display-header = Čtení a zobrazení
-
 general-updates-header = Aktualizace
-
 general-network-and-diskspace-header = Síť a místo na disku
-
 general-indexing-label = indexování
-
 composition-category-header = Vytváření zpráv
-
 composition-attachments-header = Přílohy
-
 composition-spelling-title = Pravopis
-
 compose-html-style-title = Styl HTML
-
 composition-addressing-header = Adresování
-
 privacy-main-header = Soukromí
-
 privacy-passwords-header = Hesla
-
 privacy-junk-header = Nevyžádaná
-
 privacy-data-collection-header = Sběr dat a jejich použití
-
 privacy-security-header = Zabezpečení
-
 privacy-scam-detection-title = Detekce podvodů
-
 privacy-anti-virus-title = Antivir
-
 privacy-certificates-title = Certifikáty
-
 chat-pane-header = Chat
-
 chat-status-title = Stav
-
 chat-notifications-title = Oznámení
-
 chat-pane-styling-header = Stylování
-
 choose-messenger-language-description = Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní { -brand-short-name(case: "gen") }.
 manage-messenger-languages-button =
   .label = Vybrat alternativy…
   .accesskey = l
 confirm-messenger-language-change-description = Aby se změny projevily, restartujte { -brand-short-name(case: "acc") }
 confirm-messenger-language-change-button = Potvrdit a restartovat
-
 update-pref-write-failure-title = Chyba při zápisu
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 update-pref-write-failure-message = Vaše předvolby se nepodařilo uložit. Není možný zápis do souboru: { $path }
-
 update-setting-write-failure-title = Chyba při ukládání nastavení aktualizací
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal
     [feminine] { -brand-short-name } zanamenala
     [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala
   } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users.
   
   Není možný zápis do souboru: { $path }
-
 update-in-progress-title = Probíhá aktualizace
-
 update-in-progress-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizaci?
     [feminine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
     [neuter] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovalo v aktualizaci?
    *[other] Chcete, aby aplikace { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
   }
-
 update-in-progress-ok-button = &Nepokračovat
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Pokračovat
 
 ## OS Authentication dialog
 
+
+## General Tab
+
+
+## Note: The entities use-cache-before and use-cache-after appear on a single
+## line in preferences as follows:
+## use-cache-before [ textbox for cache size in MB ] use-cache-after
+
+
+##
+
+
+## Note: This will concatenate to "After displaying for [___] seconds",
+## using (mark-read-delay) and a number (seconds-label).
+
+
+##
+
+
+## Compose Tab
+
+
+## Note: This will concatenate to "Auto Save every [___] minutes",
+## using (auto-save-label) and a number (auto-save-end).
+
+
+##
+
+
+## Privacy Tab
+
+junk-description = Další nastavení nevyžádané pošty lze provést v dialogu Nastavení účtu.
+junk-label =
+  .label = Pokud ručně označím zprávy jako nevyžádané:
+  .accesskey = r
+junk-delete-label =
+  .label = Smazat
+  .accesskey = S
+junk-read-label =
+  .label = Označit zprávy rozpoznané jako nevyžádaná pošta jako přečtené
+  .accesskey = O
+reset-junk-button =
+  .label = Vymazat naučená pravidla
+  .accesskey = V
+
+## Chat Tab
+
+
+## Note: idle-label is displayed first, then there's a field where the user
+## can enter a number, and itemTime is displayed at the end of the line.
+## The translations of the idle-label and idle-time-label parts don't have
+## to mean the exact same thing as in English; please try instead to
+## translate the whole sentence.
+
+
+##
+
+
+## Preferences UI Search Results
+