Bug 1033639 - Opravit zástupné znaky v mail/suite
authorMichal Stanke <michal.stanke@mikk.cz>
Fri, 04 Jul 2014 20:58:38 +0200
changeset 2179 59ea4d2df115b00958a880fededab8d70341c524
parent 2178 f62483ecafee338450b7604e33daa6913c27b2fb
child 2180 42f83c1d81b2c2170835c1bbfc8332306b862321
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
bugs1033639
Bug 1033639 - Opravit zástupné znaky v mail/suite
mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
mail/installer/custom.properties
suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/sidebar/customize.dtd
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/installer/windows/custom.properties
--- a/mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "O nevyžádané poště">
 <!ENTITY window.width "450">
-<!ENTITY info1a.label "Pokud jsou příchozí zprávy považovány za nevyžádanou poštu (známé jako spam), jsou automaticky detekovány. U těchto zpráv se zobrazí speciální ikona. ">
+<!ENTITY info1a.label "&brandShortName; automaticky rozpozná příchozí zprávy, které jsou považovány za nevyžádanou poštu (spam). &brandShortName; u těchto zpráv zobrazí speciální ikonu ">
 <!ENTITY info1b.label ".">
-<!ENTITY info2.label "Nejdříve je nutné poštovní program naučit rozpoznávat nevyžádanou poštu. Pomocí tlačítka na liště označte zprávy jako normální nebo nevyžádané.">
-<!ENTITY info3.label "Pokud je rozpoznána pošta jako nevyžádaná, je možné pomocí správce nevyžádané pošty automaticky přesunout tuto poštu do složky s nevyžádanou poštou.">
+<!ENTITY info2.label "Nejdříve je nutné &brandShortName; naučit rozpoznávat nevyžádanou poštu. Pomocí tlačítka na liště označte zprávy jako normální nebo nevyžádané.">
+<!ENTITY info3.label "Jakmile se &brandShortName; naučí nevyžádanou poštu správně rozpoznávat, je možné pomocí kontroly nevyžádané pošty automaticky přesouvat příchozí nevyžádanou poštu do složky s nevyžádanou poštou.">
 <!ENTITY info4.label "Více informací získáte klepnutím na Nápovědu.">
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -19,22 +19,22 @@ enterUserPassServer=Vložte prosím uživatelské jméno a heslo k %S:
 # the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
 enterUserPassGroup=Vložte prosím uživatelské jméno a heslo k %1$S na %2$S:
 okButtonText=Stáhnout
 
 noNewMessages=Na serveru nejsou žádné nové zprávy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
-newNewsgroupHeaders=Stahování %S z %S záhlaví pro %S
+newNewsgroupHeaders=Stahování %1$S z %2$S záhlaví pro %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
 # header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
 # downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
 # newsgroup whose headers are being downloaded.
-newNewsgroupFilteringHeaders=Stahování záhlaví filtrů: %S (%S/%S) v %S
+newNewsgroupFilteringHeaders=Stahování záhlaví filtrů: %1$S (%2$S/%3$S) v %4$S
 downloadingArticles=Stahování příspěvků %S-%S
 bytesReceived=Stahování diskusních skupin: %S přijato (%SkB načteno rychlostí %SkB/s)
 downloadingArticlesForOffline=Stahování příspěvků: %S-%S v %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=Diskusní skupina %1$S se na serveru %2$S již neobjevuje. Chcete se z ní odhlásit?
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY messengerStartPage.label "Úvodní stránka pošty">
+<!ENTITY messengerStartPage.label "Úvodní stránka &brandShortName;">
 <!ENTITY enableStartPage.label "Při spuštění aplikace &brandShortName; zobrazit úvodní stránku">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey "s">
 <!ENTITY location.label "Adresa:">
 <!ENTITY location1.accesskey "A">
 <!ENTITY useDefault.label "Obnovit výchozí">
 <!ENTITY useDefault.accesskey "O">
 
 <!ENTITY changeDockIconOptions.label   "Změna nastavení pro ikonu aplikace">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -36,17 +36,17 @@ manageApp=Podrobnosti o aplikaci…
 alwaysAsk=Vždy se dotázat
 delete=Smazat akci
 confirmDeleteTitle=Smazání akce
 confirmDeleteText=Opravdu chcete smazat tuto akci?
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Shredder")
-usePluginIn=Použít %S (v aplikaci %S)
+usePluginIn=Použít %1$S (v aplikaci %2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithDetails)
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
 # %2$S = details (see below, for example "(application/pdf: .pdf, .pdfx)")
 typeDescriptionWithDetails=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeOrExt):
 # %1$S = type or extensions (for example "application/pdf", or ".pdf, .pdfx")
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
@@ -10,17 +10,17 @@
 <!ENTITY convertPlain.label "Převést zprávu na prostý text (může se ztratit formátování)">
 <!ENTITY convertPlain.accesskey "v">
 <!ENTITY sendHTML.label "Bez ohledu na uživatele odeslat zprávu ve formátu HTML">
 <!ENTITY sendHTML.accesskey "B">
 <!ENTITY sendBoth.label "Odeslat zprávu ve formátu prostého textu i HTML">
 <!ENTITY sendBoth.accesskey "O">
 <!ENTITY override.label "Toto nastavení lze změnit u jednotlivé zprávy pomocí nabídky Formát.">
 
-<!ENTITY domaindesc.label "Když pošlete zprávu na adresu v jedné z domén uvedených níže, bude formát zprávy automaticky upraven.">
+<!ENTITY domaindesc.label "Když pošlete zprávu na adresu v jedné z domén uvedených níže, &brandShortName; automaticky zprávu odešle ve správném formátu.">
 <!ENTITY HTMLTab.label "Domény pro HTML">
 <!ENTITY HTMLTab.accesskey "H">
 <!ENTITY PlainTextTab.label "Domény pro prostý text">
 <!ENTITY PlainTextTab.accesskey "t">
 <!ENTITY AddHtmlDomain.label "Přidat…">
 <!ENTITY AddHtmlDomain.accesskey "P">
 <!ENTITY AddPlainText.label "Přidat…">
 <!ENTITY AddPlainText.accesskey "d">
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -38,19 +38,19 @@ SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pro dokončení odinstalace může být vyžadován restart vašeho počítače.
 SUMMARY_MAKE_DEFAULT=Aplikace $BrandShortName bude nastavena jako výchozí poštovní klient.
 SUMMARY_CLICK=Pro pokračování klepněte na Instalovat.
 SURVEY_TEXT=&Sdělte nám, co si o aplikaci $BrandShortName myslíte
 LAUNCH_TEXT=&Spustit $BrandFullName
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoření zástupců aplikace $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Na &plochu
 ICONS_STARTMENU=Do složky Programy v nabídce &Start
 ICONS_QUICKLAUNCH=Do panelu &Snadného spuštění
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Pro pokračování v instalaci musí být aplikace $BrandFullName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Pro pokračování v odinstalaci musí být aplikace $BrandFullName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Aplikace $BrandFullName je již spuštěna.\n\nPřed spuštěním právě nainstalované verze nejdříve prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Pro pokračování v instalaci musí být aplikace $BrandShortName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandShortName zavřete.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Pro pokračování v odinstalaci musí být aplikace $BrandShortName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandShortName zavřete.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Aplikace $BrandShortName je již spuštěna.\n\nPřed spuštěním právě nainstalované verze nejdříve prosím aplikaci $BrandShortName zavřete.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolen zápis do instalační složky.\n\nKlepněte na OK a zvolte jinou složku.
 WARN_DISK_SPACE=Pro instalaci do této složky nemáte dostatečné místo na disku.\n\nKlepněte na OK a zvolte jinou složku.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Je nám líto, ale aplikace $BrandShortName nemůže být nainstalována. Tato verze aplikace $BrandShortName vyžaduje ${MinSupportedVer} nebo novější.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Pro dokončení předchozí odinstalace aplikace $BrandShortName musí být váš počítač restartován. Chcete ho nyní restartovat?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Pro dokončení předchozí aktualizace aplikace $BrandShortName musí být váš počítač restartován. Chcete ho nyní restartovat?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba při vytváření složky:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Klepněte na tlačítko Zrušit pro zastavení instalace nebo\n na Opakovat pro zopakování.
 
--- a/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
+++ b/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
@@ -11,17 +11,17 @@ finished=Dokončeno
 canceled=Zrušeno
 blocked=Blokováno
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles, downloadsTitlePercent): Semi-colon list of
 # plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %1$S number of files; %2$S overall download percent (only for downloadsTitlePercent)
 # %% will appear as a single % sign, so %2$S%% is the percent number plus the % sign
 # examples: 2% of 1 file - Download Manager; 22% of 11 files - Download Manager
-downloadsTitleFiles=#1 soubor - Správce stahování;#1 soubory - Správce stahování;#1 souborů - Správce stahování
+downloadsTitleFiles=%1$S soubor - Správce stahování;%1$S soubory - Správce stahování;%1$S souborů - Správce stahování
 downloadsTitlePercent=%2$S%% z %1$S souboru - Správce stahování;%2$S%% z %1$S souborů - Správce stahování;%2$S%% z %1$S souborů - Správce stahování
 
 # LOCALIZATION NOTE (progressTitle):
 # %1$S is the file name, %2$S is the download state
 # examples: coolvideo.ogg - Finished; seamonkey-nightly.zip - Paused
 progressTitle=%1$S - %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (progressTitlePercent):
 # %1$S is download percent, %2$S is the file name, %3$S is the download state
--- a/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -15,17 +15,17 @@
 <!ENTITY servicesMenu.label "Služby">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.label "Skrýt aplikaci &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.key "S">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.modifiers "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.label "Skrýt ostatní">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.key "O">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.modifiers "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmd.label "Zobrazit vše">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Ukončit">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Ukončit &brandShortName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.modifiers "accel">
 <!-- End of Application menu -->
 
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavřít">
 <!ENTITY closeCmd.key "Z">
 
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Vzhled stránky…">
--- a/suite/chrome/common/sidebar/customize.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/customize.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- extracted from ./customize.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE sidebar.customize.title.label: Do NOT localize the term "&sidebarName;" -->
 
 
-<!ENTITY sidebar.customize.title.label "Přizpůsobení lišty">
+<!ENTITY sidebar.customize.title.label "Přizpůsobení &sidebarName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE sidebar.customize.current.label: Do NOT localize the term "&sidebarName;" -->
-<!ENTITY sidebar.customize.current.label "Panely:">
+<!ENTITY sidebar.customize.current.label "Panely na &sidebarName;:">
 <!ENTITY sidebar.customize.current.accesskey "P">
 <!ENTITY sidebar.customize.customize.label "Přizpůsobit panel…">
 <!ENTITY sidebar.customize.customize.accesskey "P">
 <!ENTITY sidebar.customize.remove.label "Odebrat">
 <!ENTITY sidebar.customize.remove.accesskey "R">
 <!ENTITY sidebar.customize.additional.label "Dostupné panely:">
 <!ENTITY sidebar.customize.additional.accesskey "d">
 <!ENTITY sidebar.customize.add.label "Přidat">
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -20,22 +20,22 @@ enterUserPassServer=Vložte prosím uživatelské jméno a heslo k %S:
 # the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
 enterUserPassGroup=Vložte prosím uživatelské jméno a heslo k %1$S na %2$S:
 okButtonText=Stáhnout
 
 noNewMessages=Na serveru nejsou žádné nové zprávy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
-newNewsgroupHeaders=Stahování %S z %S záhlaví pro %S
+newNewsgroupHeaders=Stahování %1$S z %2$S záhlaví pro %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
 # header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
 # downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
 # newsgroup whose headers are being downloaded.
-newNewsgroupFilteringHeaders=Stahování záhlaví filtrů: %S (%S/%S) v %S
+newNewsgroupFilteringHeaders=Stahování záhlaví filtrů: %1$S (%2$S/%3$S) v %4$S
 downloadingArticles=Stahování příspěvků %S-%S
 bytesReceived=Stahování diskusních skupin: %S přijato (%SkB načteno rychlostí %SkB/s)
 downloadingArticlesForOffline=Stahování příspěvků: %S-%S v %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=Diskusní skupina %1$S se na serveru %2$S již neobjevuje. Chcete se z ní odhlásit?
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
--- a/suite/installer/windows/custom.properties
+++ b/suite/installer/windows/custom.properties
@@ -20,17 +20,17 @@
 
 REG_APP_DESC=$BrandShortName vám přináší bezpečné a pohodlné brouzdání po webu. Důvěrně známý vzhled, rozšířené možnosti zabezpečení včetně ochrany před podvodnými stránkami a integrované vyhledávání vám umožní dostat z webových stránek maximum.
 OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Volba volitelných součástí
 OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Zvolte, které součásti aplikace $BrandFullNameDA chcete nainstalovat.
 OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Volitelné součásti:
 DOMI_TITLE=DOM Inspektor
 DOMI_TEXT=Prozkoumává strukturu a vlastnosti okna či jeho součástí.
 DEBUGQA_TITLE=Nabídka pro debug a QA
-DEBUGQA_TEXT=Poskytuje dodatečné debug a QA nabídky pro vývojáře SeaMonkey.
+DEBUGQA_TEXT=Poskytuje dodatečné debug a QA nabídky pro vývoj $BrandShortName.
 VENKMAN_TITLE=Debugger JavaScriptu
 VENKMAN_TEXT=Debugger a profiler JavaScriptu
 CHATZILLA_TITLE=ChatZilla
 CHATZILLA_TEXT=Snadný a vysoce rozšiřitelný klient IRC.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName &Nouzový režim
 SAFE_MODE=Nouzový režim
 # MAILNEWS_TEXT appears in Windows (All) Programs menu as "SeaMonkey $(MAILNEWS_TEXT)"
@@ -42,27 +42,27 @@ SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Integrace se systémem Windows
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvoření zástupců aplikace
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Shrnutí
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Instalace aplikace $BrandShortName může začít
 SUMMARY_INSTALLED_TO=Aplikace $BrandShortName bude nainstalována do složky:
 SUMMARY_CLICK=Pro pokračování klepněte na Instalovat.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pro dokončení instalace může být vyžadován restart vašeho počítače.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pro dokončení odinstalace může být vyžadován restart vašeho počítače.
 SURVEY_TEXT=&Sdělte nám, co si o aplikaci $BrandShortName myslíte
-LAUNCH_TEXT=&Spustit $BrandFullName
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Aplikace $BrandFullName je již spuštěna.\n\nPřed spuštěním právě nainstalované verze nejdříve prosím aplikaci $BrandFullName zavřete..
+LAUNCH_TEXT=&Spustit $BrandFullNameDA nyní
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Aplikace $BrandShortName je již spuštěna.\n\nPřed spuštěním právě nainstalované verze nejdříve prosím aplikaci $BrandShortName zavřete.
 WARN_UNSUPPORTED_MSG=Je nám líto, ale aplikace $BrandShortName nemůže být nainstalována. Tato verze aplikace $BrandShortName vyžaduje ${MinSupportedVer} nebo novější.
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoření zástupců aplikace $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Na &plochu
 ICONS_STARTMENU=Do složky Programy v nabídce &Start
 ICONS_QUICKLAUNCH=Do panelu &Snadného spuštění
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolen zápis do instalační složky.\n\nKlepněte na OK a zvolte jinou složku.
 WARN_DISK_SPACE=Pro instalaci do této složky nemáte dostatečné místo na disku.\n\nKlepněte na OK a zvolte jinou složku.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Pro pokračování v instalaci musí být aplikace $BrandFullName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Pro pokračování v odinstalaci musí být aplikace $BrandFullName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandFullName zavřete.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Pro pokračování v instalaci musí být aplikace $BrandShortName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandShortName zavřete.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Pro pokračování v odinstalaci musí být aplikace $BrandShortName uzavřena.\n\nPro pokračování prosím aplikaci $BrandShortName zavřete.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Pro dokončení předchozí odinstalace aplikace $BrandShortName musí být váš počítač restartován. Chcete ho nyní restartovat?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Pro dokončení předchozí aktualizace aplikace $BrandShortName musí být váš počítač restartován. Chcete ho nyní restartovat?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba při vytváření složky:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Klepněte na tlačítko Zrušit pro zastavení instalace nebo\n na Opakovat pro zopakování.
 
 UN_CONFIRM_CLICK=Pro pokračování klepněte na Odinstalovat.
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Odinstalovat aplikaci $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Odinstalovat aplikaci $BrandFullName z vašeho počítače