Bug 1034903 - Duplicitní accesskeys v Thunderbirdu 31 Beta (Nastavení účtu)
authorMichal Stanke <michal.stanke@mikk.cz>
Sun, 13 Jul 2014 15:42:15 +0200
changeset 2189 497637ec2eafd7d774313b72b6efa245511b0681
parent 2188 5f5371f611c3c37deb24945105b586401a12d6e3
child 2190 82eab6471b1a2c4d3b0d6bae747c4d347ddcd5c1
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
bugs1034903
Bug 1034903 - Duplicitní accesskeys v Thunderbirdu 31 Beta (Nastavení účtu)
mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
@@ -4,32 +4,32 @@
 
 <!-- extracted from am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY addressing.label "Vytváření zpráv a adresování">
 <!ENTITY addressingGroupTitle.label "Adresování">
 <!ENTITY addressingText.label "Při hledání adres:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (override.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY useGlobal.label "Použít pro tento účet moje globální nastavení LDAP serverů">
-<!ENTITY useGlobal.accesskey "u">
+<!ENTITY useGlobal.accesskey "L">
 <!ENTITY editDirectories.label "Upravit adresáře…">
-<!ENTITY editDirectories.accesskey "p">
+<!ENTITY editDirectories.accesskey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Použít jiný LDAP server:">
 <!ENTITY directories.accesskey "D">
 <!ENTITY directoriesNone.label "Žádný">
 
 <!-- am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY compositionGroupTitle.label "Vytváření zpráv">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Vytvářet zprávy v HTML formátu">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "V">
 <!ENTITY autoQuote.label "Při odpovědi automaticky odcitovat původní zprávu">
-<!ENTITY autoQuote.accesskey "a">
+<!ENTITY autoQuote.accesskey "c">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (then.label): This will concatenate with the 4 strings that follow. -->
 <!ENTITY then.label "Potom">
 <!ENTITY then.accesskey "t">
 <!ENTITY aboveQuote.label "začít odpověď nad citovaným textem">
 <!ENTITY belowQuote.label "začít odpověď pod citovaným textem">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "vybrat citovaný text">
 <!ENTITY place.label "Umístit podpis">
 <!ENTITY place.accesskey "U">
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -2,19 +2,19 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kopie a složky">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "Automaticky při odesílání poštovní zprávy: ">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Uložit kopii do složky:">
-<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "s">
+<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "U">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Uložit odpovědi do složky obsahující původní zprávu">
-<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "U">
+<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "p">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
 <!ENTITY ccAddress.label "Kopie na další adresy:">
 <!ENTITY ccAddress.accesskey "K">
 <!ENTITY ccAddressList.placeholder "Čárkou oddělený seznam adres">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label "Skryté kopie na další adresy:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "S">
 <!ENTITY bccAddressList.placeholder "Čárkou oddělený seznam adres">
@@ -23,21 +23,21 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Složka odeslaná pošta v:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "O">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Další:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY archivesTitle.label "Archiv zpráv">
 <!ENTITY keepArchives.label "Uchovávat archiv zpráv v:">
-<!ENTITY keepArchives.accesskey "U">
+<!ENTITY keepArchives.accesskey "r">
 <!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Možnosti archivace…">
-<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "a">
+<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "c">
 <!ENTITY archivesFolderOn.label "Složka „Archiv“ v:">
-<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "r">
+<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "h">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.label "Další:">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY specialFolders.label "Koncepty a šablony">
 <!ENTITY keepDrafts.label "Uchovávat koncepty zpráv v:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "Složka „Koncepty“ v:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "K">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "Další:">
--- a/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
@@ -7,19 +7,19 @@
 <!ENTITY level.label "Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu">
 <!ENTITY level.accesskey "k">
 
 <!ENTITY move.label "Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do: ">
 <!ENTITY move.accesskey "P">
 <!ENTITY junkFolderOn.label "Složka „Nevyžádaná“ na:">
 <!ENTITY junkFolderOn.accesskey "S">
 <!ENTITY otherFolder.label "Další:">
-<!ENTITY otherFolder.accesskey "D">
+<!ENTITY otherFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY purge1.label "Automaticky smazat zprávy označené jako nevyžádané po">
-<!ENTITY purge1.accesskey "A">
+<!ENTITY purge1.accesskey "m">
 <!ENTITY purge2.label "dnech">
 
 <!ENTITY whitelistHeader.label "Neoznačovat zprávy jako nevyžádané, pokud je odesílatel mezi: ">
 <!ENTITY whitelistHeader.accesskey "N">
 
 <!ENTITY ispHeadersWarning.label "Je-li povoleno, bude &brandShortName; automaticky považovat zprávy označené tímto externím klasifikátorem jako nevyžadané.">
 <!ENTITY ispHeaders.label "Důvěřovat příznaku nevyžádané pošty od: ">
 <!ENTITY ispHeaders.accesskey "D">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -9,17 +9,17 @@
 <!ENTITY accountName.accesskey "N">
 <!ENTITY identityTitle.label "Výchozí identita">
 <!ENTITY identityDesc.label "Každý účet obsahuje identifikační informace, které ostatní lidé vidí při čtení vašich zpráv.">
 <!ENTITY name.label "Jméno:">
 <!ENTITY name.accesskey "J">
 <!ENTITY email.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY email.accesskey "E">
 <!ENTITY replyTo.label "Adresa pro odpověď:">
-<!ENTITY replyTo.accesskey "A">
+<!ENTITY replyTo.accesskey "d">
 <!ENTITY replyTo.placeholder "Příjemci budou odpovídat na tuto adresu">
 <!ENTITY organization.label "Společnost:">
 <!ENTITY organization.accesskey "S">
 <!ENTITY signatureText.label "Text podpisu:">
 <!ENTITY signatureText.accesskey "T">
 <!ENTITY signatureHtml.label "Použít HTML (např. &lt;b&gt;tučně&lt;/b&gt;)">
 <!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY signatureFile.label "Připojit podpis ze souboru (text, HTML nebo obrázek):">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -17,21 +17,21 @@
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Přečtené zprávy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "P">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Zprávy starších než">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "t">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Pro ušetření místa na disku lze staré zprávy automaticky mazat">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, jak místní kopie, tak originály na vzdáleném serveru.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, včetně originálů na vzdáleném serveru.">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Smazat zprávy starší než">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "S">
+<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Nemazat žádné zprávy">
-<!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "N">
+<!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "e">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.label "Smazat vše mimo posledních">
-<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "m">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
 <!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Vždy smazat přečtené zprávy (nezávisle na jejich stáří)">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Vždy ukládat zprávy s hvězdičkou">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "u">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Odstranit těla zpráv starších než">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "O">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vybrat diskusní skupiny pro offline použití…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "V">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -14,19 +14,19 @@
 <!ENTITY encryptionCert.message "Použít tento certifikát pro zašifrování a dešifrování obdržených zpráv:">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Vybrat…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "b">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Vymazat">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "m">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Vybrat…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "r">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Vymazat">
-<!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "a">
+<!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "t">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Elektronický podpis">
 <!ENTITY signMessage.label "Elektronicky podepsat zprávy (výchozí)">
 <!ENTITY signMessage.accesskey "E">
 <!ENTITY signingCert.message "Používat tento certifikát pro elektronický podpis odesílaných zpráv:">
 
 <!ENTITY certificates.label "Certifikáty">
 <!ENTITY manageCerts.label "Zobrazit certifikáty">
 <!ENTITY manageCerts.accesskey "Z">
 <!ENTITY manageDevices.label "Bezpečnostní zařízení">
-<!ENTITY manageDevices.accesskey "e">
+<!ENTITY manageDevices.accesskey "p">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
@@ -1,37 +1,37 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- extracted from am-addressing.xul -->
 
-<!ENTITY addressing.label "Vytváření zpráv a Adresování">
+<!ENTITY addressing.label "Vytváření zpráv a adresování">
 <!ENTITY addressingGroupTitle.label "Adresování">
 <!ENTITY autocompleteToMyDomain.label "Automaticky připojovat moji doménu do adres">
 <!ENTITY autocompleteToMyDomain.accesskey "u">
 <!ENTITY addressingText.label "Při hledání adres:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (override.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY useGlobal.label "Použít pro tento účet moje globální nastavení LDAP serverů">
-<!ENTITY useGlobal.accesskey "U">
+<!ENTITY useGlobal.accesskey "L">
 <!ENTITY editDirectories.label "Upravit adresáře…">
-<!ENTITY editDirectories.accesskey "P">
+<!ENTITY editDirectories.accesskey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Použít jiný LDAP server:">
 <!ENTITY directories.accesskey "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label "Žádný">
 
 <!-- am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY compositionGroupTitle.label "Vytváření zpráv">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Vytvářet zprávy v HTML formátu">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "V">
 <!ENTITY autoQuote.label "Při odpovědi automaticky odcitovat původní zprávu">
-<!ENTITY autoQuote.accesskey "a">
+<!ENTITY autoQuote.accesskey "c">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (then.label): This will concatenate with the 4 strings that follow. -->
 <!ENTITY then.label "Potom">
 <!ENTITY then.accesskey "t">
 <!ENTITY aboveQuote.label "začít odpověď nad citovaným textem">
 <!ENTITY belowQuote.label "začít odpověď pod citovaným textem">
 <!ENTITY selectAndQuote.label "vybrat citovaný text">
 <!ENTITY place.label "Umístit podpis">
 <!ENTITY place.accesskey "U">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
@@ -2,19 +2,19 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kopie a složky">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "Automaticky při odesílání poštovní zprávy: ">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Uložit kopii do složky:">
-<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "s">
+<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "U">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Uložit odpovědi do složky obsahující původní zprávu">
-<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "U">
+<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "p">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
 <!ENTITY ccAddress.label "Kopie na další adresy:">
 <!ENTITY ccAddress.accesskey "K">
 <!ENTITY ccAddressList.placeholder "Čárkou oddělený seznam adres">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label "Skryté kopie na další adresy:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "S">
 <!ENTITY bccAddressList.placeholder "Čárkou oddělený seznam adres">
@@ -23,21 +23,21 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Složka odeslaná pošta v:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "O">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Další:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY archivesTitle.label "Archiv zpráv">
 <!ENTITY keepArchives.label "Uchovávat archiv zpráv v:">
-<!ENTITY keepArchives.accesskey "U">
+<!ENTITY keepArchives.accesskey "r">
 <!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Možnosti archivace…">
-<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "a">
+<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "c">
 <!ENTITY archivesFolderOn.label "Složka „Archiv“ v:">
-<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "r">
+<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "h">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.label "Další:">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY specialFolders.label "Koncepty a šablony">
 <!ENTITY keepDrafts.label "Uchovávat koncepty zpráv v:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "Složka „Koncepty“ v:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "K">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "Další:">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
@@ -7,19 +7,19 @@
 <!ENTITY level.label "Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu">
 <!ENTITY level.accesskey "k">
 
 <!ENTITY move.label "Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do: ">
 <!ENTITY move.accesskey "P">
 <!ENTITY junkFolderOn.label "Složka „Nevyžádaná“ na:">
 <!ENTITY junkFolderOn.accesskey "S">
 <!ENTITY otherFolder.label "Další:">
-<!ENTITY otherFolder.accesskey "D">
+<!ENTITY otherFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY purge1.label "Automaticky smazat zprávy označené jako nevyžádané po">
-<!ENTITY purge1.accesskey "A">
+<!ENTITY purge1.accesskey "m">
 <!ENTITY purge2.label "dnech">
 
 <!ENTITY whitelistHeader.label "Neoznačovat zprávy jako nevyžádané, pokud je odesílatel mezi: ">
 <!ENTITY whitelistHeader.accesskey "N">
 
 <!ENTITY ispHeadersWarning.label "Je-li povoleno, bude &brandShortName; automaticky považovat zprávy označené tímto externím klasifikátorem jako nevyžadané.">
 <!ENTITY ispHeaders.label "Důvěřovat příznaku nevyžádané pošty od: ">
 <!ENTITY ispHeaders.accesskey "D">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
@@ -9,17 +9,17 @@
 <!ENTITY accountName.accesskey "N">
 <!ENTITY identityTitle.label "Výchozí identita">
 <!ENTITY identityDesc.label "Každý účet obsahuje identifikační informace, které ostatní lidé vidí při čtení vašich zpráv.">
 <!ENTITY name.label "Jméno:">
 <!ENTITY name.accesskey "J">
 <!ENTITY email.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY email.accesskey "E">
 <!ENTITY replyTo.label "Adresa pro odpověď:">
-<!ENTITY replyTo.accesskey "A">
+<!ENTITY replyTo.accesskey "d">
 <!ENTITY replyTo.placeholder "Příjemci budou odpovídat na tuto adresu">
 <!ENTITY organization.label "Společnost:">
 <!ENTITY organization.accesskey "S">
 <!ENTITY signatureText.label "Text podpisu:">
 <!ENTITY signatureText.accesskey "T">
 <!ENTITY signatureHtml.label "Použít HTML">
 <!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY signatureFile.label "Připojit podpis ze souboru (text, HTML nebo obrázek):">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -17,21 +17,21 @@
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Přečtené zprávy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "P">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Zprávy starších než">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "t">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Pro ušetření místa na disku lze staré zprávy automaticky mazat">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, jak místní kopie, tak originály na vzdáleném serveru.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, včetně originálů na vzdáleném serveru.">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Smazat zprávy starší než">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "S">
+<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Nemazat žádné zprávy">
-<!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "N">
+<!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "e">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.label "Smazat vše mimo posledních">
-<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "m">
+<!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
 <!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Vždy smazat přečtené zprávy (nezávisle na jejich stáří)">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Vždy ukládat zprávy s hvězdičkou">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "u">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Odstranit těla zpráv starších než">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "O">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vybrat diskusní skupiny pro offline použití…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "V">