Bunch of comm central strings
authorPavel Franc <pfranc@mozilla.cz>
Sun, 13 Jun 2010 10:11:41 +0200
changeset 152 46b95c182a9cdb71b7d4f70e5f4351b6d859ed7f
parent 151 d999810f747d9f5c83a0514655f7ad104be1880e
child 153 9b35fddc879703d1a8484329adbc2c334052fee8
push id130
push userfranc@czilla.cz
push dateSun, 13 Jun 2010 08:11:40 +0000
Bunch of comm central strings
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSecurityInfo.dtd
mail/chrome/messenger-smime/msgReadSMIMEOverlay.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/accountCreationUtil.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/gloda.properties
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
mail/chrome/messenger/renameFolderDialog.dtd
mail/chrome/messenger/smime.properties
mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
mail/chrome/messenger/wmImportMsgs.properties
mail/defines.inc
other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Zašifrovat zprávu">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "Z">
 
-<!ENTITY menu_securitySign.label "Digitálně podepsat zprávu">
-<!ENTITY menu_securitySign.accesskey "D">
+<!ENTITY menu_securitySign.label "Elektronicky podepsat zprávu">
+<!ENTITY menu_securitySign.accesskey "E">
 
 <!ENTITY menu_securityStatus.label "Zobrazit informace o zabezpečení">
 <!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "o">
 
 <!ENTITY securityButton.label "Zabezpečení">
 <!ENTITY securityButton.tooltip "Zobrazí nebo změní nastavení zabezpečení">
 
 <!ENTITY menu_viewSecurityStatus.label "Zabezpečení zprávy">
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSecurityInfo.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSecurityInfo.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSecurityInfo.dtd UI for viewing security status when composing a message -->
 <!ENTITY title.label "Zabezpečení zprávy">
 <!ENTITY subject.plaintextWarning "Poznámka: Řádky s předmětem zprávy nejsou nikdy šifrovány">
 <!ENTITY status.heading "Obsah zprávy bude odeslán následovně:">
-<!ENTITY status.signed "Digitálně podepsaný:">
+<!ENTITY status.signed "Elektronicky podepsaný:">
 <!ENTITY status.encrypted "Zašifrovaný:">
 <!ENTITY status.certificates "Certifikáty:">
 <!ENTITY view.label "Zobrazit">
 <!ENTITY view.accesskey "Z">
 <!ENTITY tree.recipient "Příjemce:">
 <!ENTITY tree.status "Stav:">
 <!ENTITY tree.issuedDate "Vydal:">
 <!ENTITY tree.expiresDate "Doba platnosti:">
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgReadSMIMEOverlay.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgReadSMIMEOverlay.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
-ImapOnDemand=Zobrazená zpráva byla digitálně podepsána, ale nebyly ještě staženy všechny přílohy, takže nelze ověřit správnost podpisu. Klepněte na OK pro stažení celé zprávy a ověření podpisu.
+ImapOnDemand=Zobrazená zpráva byla elektronicky podepsána, ale nebyly ještě staženy všechny přílohy, takže nelze ověřit správnost podpisu. Klepněte na OK pro stažení celé zprávy a ověření podpisu.
 
 #NOTE To translater, anything between %..% and <..> should not be translated.
 # the former will be replaced by java script, and the latter is HTML formatting.
 #
 CantDecryptTitle=Chyba při rozšifrování zprávy
 CantDecryptBody=Odesílatel zašifroval zprávu pomocí některého z vašich veřejných certifikátů, ale aplikaci %brand% se nepodařilo k tomuto certifikátu nalézt odpovídající privátní klíč. <br> Možná řešení: <br><ul><li>Používáte-li čipovou kartu, prosím vložte ji. <li>Používáte-li nový počítač nebo nový uživatelský profil aplikace %brand%, obnovte ze zálohy vaše certifikáty a odpovídající privátní klíče. Zálohy certifikátů mají většinou příponu ".p12".</ul> 
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 ## Signature Information strings
 SINoneLabel=Zpráva neobsahuje elektronický podpis
-SINone=Tato zpráva neobsahuje digitální podpis odesílatele. Jelikož tento podpis chybí, mohl tuto zprávu odeslat kdokoliv, kdo zná danou e-mailovou adresu. Je také možné, že tato zpráva byla pozměněna během cesty sítí. Je ale zřejmé, že se něco stalo.
+SINone=Tato zpráva neobsahuje elektronický podpis odesílatele. Jelikož tento podpis chybí, mohl tuto zprávu odeslat kdokoliv, kdo zná danou e-mailovou adresu. Je také možné, že tato zpráva byla pozměněna během cesty sítí. Nicméně je nepravděpodobné, že některá z těchto dvou událostí nastala.
 
 SIValidLabel=Zpráva je podepsána
-SIValid=Tato zpráva obsahuje platný elektronický podpis. Znamená to, že nebyla po odeslána nijak změněna.
+SIValid=Tato zpráva obsahuje platný elektronický podpis. Znamená to, že nebyla po odeslání nijak změněna.
 
 SIInvalidLabel=Elektronický podpis není platný
 SIInvalidHeader=Zpráva obsahuje elektronický podpis, ale ten není ještě platný.
 
 SIContentAltered=Podpis dané zprávy není správný. Zpráva byla pravděpodobně modifikována až po té, co byla odeslána. Neměli by jste důvěřovat této zprávě dokud neověříte obsah s odesílatelem.
 SIExpired=Certifikát pro podepisování zpráv již vypršel. Zkontrolujte nastavení času ve vašem počítači.
 SIRevoked=Certifikát použitý pro podpis byl odvolán. Neměli by jste důvěřovat pravosti této zprávy dokud ji neověří odesílatel.
 SINotYetValid=Certifikát používaný pro podpis není zatím platný. Zkontrolujte správné nastavení času ve vašem počítači.
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -17,10 +17,10 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit.
   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
   1em = The height of the font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
-<!ENTITY accountManager.size "width: 55em; height: 50em;">
+<!ENTITY accountManager.size "width: 105ch; height: 50em;">
 <!ENTITY accountTree.width "width: 31ch;">
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -1,30 +1,30 @@
 <!-- for SearchDialog.xul -->
 <!ENTITY searchHeading.label "Hledat zprávy ve složce:">
-<!ENTITY searchHeading.accesskey "H">
+<!ENTITY searchHeading.accesskey "z">
 <!ENTITY searchSubfolders.label "Hledat v podsložkách">
-<!ENTITY searchSubfolders.accesskey "l">
+<!ENTITY searchSubfolders.accesskey "e">
 <!ENTITY searchOnServer.label "Spustit hledání na serveru">
 <!ENTITY searchOnServer.accesskey "S">
 <!ENTITY resetButton.label "Obnovit">
 <!ENTITY resetButton.accesskey "b">
 <!ENTITY openButton.label "Otevřít">
-<!ENTITY openButton.accesskey "O">
+<!ENTITY openButton.accesskey "t">
 <!ENTITY deleteButton.label "Smazat">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "m">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label "Hledat ve zprávách">
 <!ENTITY results.label "Nalezené položky:">
 <!ENTITY fileHereMenu.label "Přesunout do složky">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY fileButton.label "Přesunout">
 <!ENTITY fileButton.accesskey "P">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY openInFolder.label "Otevřít ve složce">
-<!ENTITY openInFolder.accesskey "t">
+<!ENTITY openInFolder.accesskey "v">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label "Uložit hledání jako složku…">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey "a">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label "Hledat ve složce kontaktů:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey "H">
 <!ENTITY propertiesButton.label "Vlastnosti">
 <!ENTITY propertiesButton.accesskey "V">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title "O aplikaci &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutButton.label "&lt; Zpět">
 <!ENTITY aboutButton.accesskey "Z">
 <!ENTITY aboutVersion "verze">
-<!ENTITY copyrightText "&#169;1998-2005 přispěvatelé. Všechna práva vyhrazena. Mozilla Thunderbird a loga Thunderbird jsou ochranné známky Mozilla Foundation. Všechna práva vyhrazena.">
-
 
 <!ENTITY aboutMenu.label "O aplikaci">
 <!ENTITY aboutMenu.accesskey "O">
 <!ENTITY aboutCredits.label "Autoři">
 <!ENTITY aboutCredits.accesskey "A">
 <!ENTITY aboutRights.label "Vaše práva">
 <!ENTITY aboutRights.accesskey "V">
 <!ENTITY aboutContributors.label "Přispěvatelé">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY autoconfigWizard.title "Založení poštovního účtu">
 <!ENTITY name.label "Vaše jméno:">
-<!ENTITY name.accesskey "n">
+<!ENTITY name.accesskey "V">
 <!ENTITY name.emptytext "Jméno Příjmení">
 <!ENTITY name.text "Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.">
 <!ENTITY email.label "E-mail:">
 <!ENTITY email.accesskey "l">
 <!ENTITY email.emptytext "email@example.com">
 <!ENTITY password.label "Heslo:">
 <!ENTITY password.accesskey "H">
 <!ENTITY password.emptytext "Heslo">
@@ -17,62 +17,62 @@
 <!ENTITY outgoing.label "Odchozí">
 <!ENTITY noEncryption.label "Žádné">
 <!ENTITY starttls.label "STARTTLS">
 <!ENTITY sslTls.label "SSL/TLS">
 
 <!ENTITY imap.label "IMAP">
 <!ENTITY pop.label "POP">
 <!ENTITY smtp.label "SMTP">
+<!ENTITY imap.description "IMAP - umožní přístup ke složkám a poště z více počítačů">
+<!ENTITY pop.description "POP - stáhne všechny zprávy do místních složek na tomto počítači">
+<!ENTITY recommended-appendix.label "(doporučeno)">
 
 <!ENTITY manualSetup.label "Ruční nastavení…">
 <!ENTITY manualSetup.accesskey "R">
 <!ENTITY cancel.label "Zrušit">
 <!ENTITY cancel.accesskey "Z">
 <!ENTITY continue.label "Pokračovat">
 <!ENTITY continue.accesskey "P">
 <!ENTITY startOver.label "Začít znovu">
 <!ENTITY startOver.accesskey "n">
 <!ENTITY stop.label "Zastavit">
 <!ENTITY stop.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (retest.label): This is the text that is
- displayed on the button which will re-guess the account configuration,
- taking into account the settings the user has changed. -->
+   displayed on the button which will re-guess the account configuration,
+   taking into account the settings the user has changed. -->
 <!ENTITY retest.label "Znovu otestovat nastavení">
 <!ENTITY retest.accesskey "o">
 <!ENTITY edit.label "Upravit">
 <!ENTITY edit.accesskey "U">
 
 <!ENTITY rememberPassword.label "Zapamatovat si heslo">
-<!ENTITY rememberPassword.accesskey "p">
+<!ENTITY rememberPassword.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY warning.label "Upozornění!">
 <!ENTITY incomingSettings.label "Příchozí nastavení:">
 <!ENTITY outgoingSettings.label "Odchozí nastavení:">
 <!ENTITY technicaldetails.label "Technické detaily">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (confirmWarning.label): If there is a security
- warning on the outgoing server, then the user will need to check a
- checkbox beside this text before continuing. -->
+   warning on the outgoing server, then the user will need to check a
+   checkbox beside this text before continuing. -->
 <!ENTITY confirmWarning.label "Uvědomuji si rizika.">
 <!ENTITY confirmWarning.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (createAccount.label): If there is a security warning
- on the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will
- have this text in a button to continue by creating the account. -->
+   on the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will
+   have this text in a button to continue by creating the account. -->
 <!ENTITY createAccount.label "Vytvořit účet">
 <!ENTITY createAccount.accesskey "V">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (changeSettings.label): If there is a security warning on
- the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will have
- this text in a button to take you back to the previous page to change
- the settings and try again. -->
+   the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will have
+   this text in a button to take you back to the previous page to change
+   the settings and try again. -->
 <!ENTITY changeSettings.label "Změnit nastavení">
 <!ENTITY changeSettings.accesskey "m">
 
 <!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; vám umožní pracovat s poštou dle zadaného nastavení, ale bylo by vhodné kontaktovat svého administrátora či poskytovatele pošty ohledně řádného připojení. Pro více informací vizte časté otázky aplikace Thunderbird.">
 
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.title "Upozornění! Toto je nezabezpečený server.">
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.details "Klepněte na kroužek pro více informací.">
 
 <!ENTITY insecureUnencrypted.description "E-maily a přihlašovací údaje jsou zasílány nešifrovaně, a tak je případní útočníci mohou snadno číst. &brandShortName; vám sice umožní pracovat s poštou, ale bylo by velmi vhodné požádat svého poskytovatele pošty o zabezpečení komunikace se serverem.">
 <!ENTITY insecureSelfSigned.description "Server používá nedůvěryhodný certifikát a nelze tak zaručit, že nikdo nepřebírá komunikaci mezi aplikací &brandShortName; a serverem. &brandShortName; vám sice umožní pracovat s poštou, ale bylo by vhodné požádat svého poskytovatele pošty o zabezpečení komunikace pomocí důvěryhodného certifikátu.">
 <!ENTITY secureServer.description "Gratulujeme! Toto je zabezpečený server.">
-
-
-
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -6,23 +6,33 @@ cleartext_warning=%1$S nepoužívá šifrování.
 selfsigned_warning=%1$S nepoužívá důvěryhodný certifikát.
 selfsigned_details=Zebezpečený server se musí prokázat důvěryhodným certifikátem a tím dokázat, že se jedná o požadovaný server. Spojení se serverem bude šifrováno, ale nelze ověřit, že se jedná o správný server.
 cleartext_details=Nezabezpečený server nemůže použít k ochraně vašeho hesla a osobních informací šifrované spojení. Připojením k tomuto serveru můžete ohrozit své heslo a osobní informace.
 
 # LOCALIZATION NOTE(default_server_tag): Used to indicate the default smtp server in the server dropdown list.
 default_server_tag= (výchozí)
 
 # config titles
-# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings): %1$S will be the brandShortName.
-looking_up_settings=%1$S vyhledává nastavení poštovního účtu.
+# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
+looking_up_settings_disk=Vyhledávání konfigurace v adresáři aplikace %1$S
+looking_up_settings_isp=Vyhledávání konfigurace u poskytovatele e-mailu
+# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
+looking_up_settings_db=Vyhledávání konfigurace mezi poskytovateli v databázi Mozilly
+# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_guess): We are checking common server names like pop., pop3., smtp., mail., without knowing whether they exist or really serve this email account. If a server responds, we try to talk to it via POP/IMAP/SMTP protocols and query its capabilities. If that succeeds, we assume we found a configuration. Of course, it may still be wrong, but it often works.
+looking_up_settings_guess=Vyhledávání konfigurace testováním obvyklých jmen serverů
+# LOCALIZATION NOTE(found_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
+found_settings_disk=V adresáři aplikace %1$S bylo nalezeno následující nastavení
+found_settings_isp=U poskytovatele e-mailu bylo nalezeno následující nastavení
+# LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
+found_settings_db=Mezi poskytovateli v databázi Mozilly bylo nalezeno následující nastavení
+# LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
+found_settings_guess=Testováním obvyklých jmen serverů bylo nalezeno následující nastavení
+# LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
+failed_to_find_settings=%1$S nalezl možné nastavení vašeho poštovního účtu.
 manually_edit_config=Upravit nastavení
-# LOCALIZATION NOTE(found_settings): %1$S will be the brandShortName.
-found_settings=%1$S nalezl možné nastavení poštovního účtu.
-# LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
-failed_to_find_settings=%1$S nenalezl žádné nastavení poštovního účtu.
 
 # config subtitles
 check_preconfig=probíhá kontrola před-nastavení
 found_preconfig=nalezeno před-nastavení
 checking_config=probíhá kontrola nastavení…
 found_config=Nalezeno nastavení účtu
 checking_mozilla_config=probíhá kontrola nastavení Mozilla Community…
 found_isp_config=nalezeno nastavení
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreationUtil.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreationUtil.properties
@@ -13,8 +13,18 @@ boolean.error=Není pravdivostní hodnota
 no_number.error=Není číslo
 number_too_large.error=Číslo je příliš velké
 number_too_small.error=Číslo je příliš malé
 
 
 # fetchhttp.js
 cannot_contact_server.error=Nelze se připojit k serveru
 bad_response_content.error=Chybná odpověď serveru
+
+# verifyConfig.js
+# LOCALIZATION NOTE(auth_failed_generic.error): The login failed (server refused to allow the user in), but the server did not give any meaningful error message. This is a common case when the user entered a wrong password or is otherwise not allowed.
+auth_failed_generic.error=Přihlášení selhalo. Ověřte prosím správnost přihlašovacího jména, e-mailu a hesla?
+# LOCALIZATION NOTE(auth_failed_with_reason.error): The login failed (server refused to allow the user in), and the server gave an error message which we can present to the user. This is a common case when the user entered a wrong password or is otherwise not allowed. %1$S will be the IMAP/POP3/SMTP server hostname. %2$S will be the error message from the server (usually in the local language where the server is or in English).
+auth_failed_with_reason.error=Přihlášení selhalo. Server %1$S zahlásil chybu: %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(verification_failed.error): We had some other error, not during authentication with the server, but at earlier points, e.g. locally or we entirely failed to contact the given server, and we unfortunately have no detailed error message.
+verification_failed.error=Ověření přihlášení selhalo z neznámého důvodu.
+# LOCALIZATION NOTE(verification_failed_with_exception.error): We had some other error, not during authentication with the server, but at earlier points, e.g. locally or we entirely failed to contact the given server, and we have an error message. %1$S will be an error message, possibly in English
+verification_failed_with_exception.error=Ověření přihlášení selhalo s chybou: %1$S
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -40,40 +40,43 @@ autosyncProcessDisplayText=Aktualizace složky %S
 autosyncEventDisplayText=Složka %S byla aktualizována
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventStatusText): %S will be replaced by total number of downloaded messages
 autosyncEventStatusText=Celkový počet stažených zpráv: %S
 autosyncEventStatusTextNoMsgs=Nebyla stažena žádná zpráva
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncContextDisplayText): %S will be replaced by the account name
 autosyncContextDisplayText=Aktualizace účtu %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (pop3ProcessDisplayText): %S will be replaced by the account name
-pop3EventStartDisplayText=kontrola účtu %S na nové zprávy
+pop3EventStartDisplayText=Kontrola účtu %S na nové zprávy
 # LOCALIZATION NOTE (pop3EventDisplayText): %S will be replaced by the account name
 pop3EventDisplayText=Účet %S je aktuální
 # LOCALIZATION NOTE (pop3EventStatusText): #1 will be replaced by total number of downloaded messages
 pop3EventStatusText=Stažena #1 zpráva;Staženy #1 zprávy;Staženo #1 zpráv
 pop3EventStatusTextNoMsgs=Žádné zprávy ke stažení
 
 # Message actions that show up in activity manager
 # LOCALIZATION NOTE (deletedMessages2): #1 number of messages, #2 folder name
 deletedMessages2=Smazána #1 zpráva z #2;Smazány #1 zprávy z #2;Smazáno #1 zpráv z #2
 # LOCALIZATION NOTE (movedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 movedMessages=Přesunuta #1 zpráva z #2 do #3;Přesunuty #1 zprávy z #2 do #3;Přesunuto #1 zpráv z #2 do #3
 # LOCALIZATION NOTE (copiedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 copiedMessages=Zkopírována #1 zpráva z #2 do #3;Zkopírovány #1 zprávy z #2 do #3;Zkopírováno #1 zpráv z #2 do #3
 # LOCALIZATION NOTE (fromServerToServer): #1 source server, #2 destination server
 fromServerToServer=Z účtu #1 do #2
 # LOCALIZATION NOTE (deletedFolder): #1 folder name
-deletedFolder=Smazána složka #1
+deletedFolder=Složka #1 smazána
+emptiedTrash=Vysypán koš
 # LOCALIZATION NOTE (movedFolder): #1 and #2 are folder names
-movedFolder=Přesunuta složka #1 do složky #2
+movedFolder=Složka #1 přesunuta do složky #2
+# LOCALIZATION NOTE (movedFolderToTrash): #1 is the folder name
+movedFolderToTrash=Složka #1 přesunuta do koše
 # LOCALIZATION NOTE (copiedFolder): #1 and #2 are folder names
-copiedFolder=Překopírována složka #1 do složky #2
+copiedFolder=Složka #1 překopírována do složky #2
 # LOCALIZATION NOTE (renamedFolder): #1 and #2 are folder names
-renamedFolder=Přejmenována složka #1 na #2
+renamedFolder=Složka #1 přejmenována na #2
 indexing=Indexování zpráv
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolder): #1 is a folder name
 indexingFolder=Indexování zpráv ve složce #1
 indexingStatusVague=Určování zpráv k indexaci
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusVague): #1 is a folder name
 indexingFolderStatusVague=Určování zpráv k indexaci ve složce #1
 # LOCALIZATION NOTE (indexingStatusExact):
 #  #1 is the number of the message currently being indexed
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -52,71 +52,71 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (NameField2.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY NameField2.id "LastName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY PhoneticField1.id "PhoneticFirstName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField2.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY PhoneticField2.id "PhoneticLastName">
 
 <!ENTITY NameField1.label "Jméno:">
-<!ENTITY NameField1.accesskey "N">
+<!ENTITY NameField1.accesskey "J">
 <!ENTITY NameField2.label "Příjmení:">
-<!ENTITY NameField2.accesskey "M">
+<!ENTITY NameField2.accesskey "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label "Foneticky:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label "Foneticky:">
 <!ENTITY DisplayName.label "Zobrazené jméno:">
-<!ENTITY DisplayName.accesskey "O">
+<!ENTITY DisplayName.accesskey "o">
 <!ENTITY NickName.label "Přezdívka:">
-<!ENTITY NickName.accesskey "P">
+<!ENTITY NickName.accesskey "e">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label "E-mail:">
-<!ENTITY PrimaryEmail.accesskey "E">
+<!ENTITY PrimaryEmail.accesskey "m">
 <!ENTITY SecondEmail.label "Další e-mail:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey "a">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label "Upřednostňovaný formát zpráv:">
-<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey "u">
+<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey "r">
 <!ENTITY PlainText.label "Prostý text">
 <!ENTITY HTML.label "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label "Neznámý">
 <!ENTITY ScreenName.label "Účet pro IM">
-<!ENTITY ScreenName.accesskey "E">
+<!ENTITY ScreenName.accesskey "I">
 
 <!ENTITY allowRemoteContent1.label "Povolit vzdálený obsah">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "P">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "v">
 <!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip "Do HTML zprávy lze vložit obsah ze vzdálených zdrojů. Při otevření takovéto zprávy dojde k navázaní spojení ke vzdálenému serveru. Toto chování lze použít k určení zda zpráva byla přečtena. Povolením vzdáleného obsahu umožníte načítání takovéhoto obsahu v HTML zprávách od tohoto kontaktu.">
 
 
 
 
 
 <!ENTITY WorkPhone.label "Zaměstnání:">
-<!ENTITY WorkPhone.accesskey "Z">
+<!ENTITY WorkPhone.accesskey "m">
 <!ENTITY HomePhone.label "Domů:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey "x">
 <!ENTITY PagerNumber.label "Pager:">
 <!ENTITY PagerNumber.accesskey "g">
 <!ENTITY CellularNumber.label "Mobilní telefon:">
-<!ENTITY CellularNumber.accesskey "M">
+<!ENTITY CellularNumber.accesskey "t">
 
 <!ENTITY Home.tab "Bydliště">
 <!ENTITY Home.accesskey "B">
 <!ENTITY HomeAddress.label "Adresa:">
 <!ENTITY HomeAddress.accesskey "r">
 <!ENTITY HomeAddress2.label "">
 <!ENTITY HomeAddress2.accesskey "">
 <!ENTITY HomeCity.label "Město:">
 <!ENTITY HomeCity.accesskey "M">
 <!ENTITY HomeState.label "Kraj:">
 <!ENTITY HomeState.accesskey "K">
 <!ENTITY HomeZipCode.label "PSČ:">
 <!ENTITY HomeZipCode.accesskey "P">
 <!ENTITY HomeCountry.label "Země:">
-<!ENTITY HomeCountry.accesskey "Z">
+<!ENTITY HomeCountry.accesskey "e">
 <!ENTITY HomeWebPage.label "Webová stránka:">
 <!ENTITY HomeWebPage.accesskey "W">
 <!ENTITY Birthday.label "Narozeniny:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey "N">
 <!ENTITY In.label "">
 <!ENTITY Year.emptytext "rok">
 <!ENTITY Or.value "nebo">
 <!ENTITY Age.emptytext "věk">
@@ -154,20 +154,20 @@
 <!ENTITY Custom3.label "Položka 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey "3">
 <!ENTITY Custom4.label "Položka 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey "4">
 <!ENTITY Notes.label "Poznámky:">
 <!ENTITY Notes.accesskey "P">
 
 <!ENTITY Photo.tab "Fotografie">
-<!ENTITY Photo.accesskey "o">
+<!ENTITY Photo.accesskey "F">
 <!ENTITY PhotoDesc.label "Zvolte jednu z následujících:">
 <!ENTITY GenericPhoto.label "Obecná fotografie">
-<!ENTITY GenericPhoto.accesskey "O">
+<!ENTITY GenericPhoto.accesskey "b">
 <!ENTITY DefaultPhoto.label "Výchozí">
 <!ENTITY PhotoFile.label "Na počítači">
 <!ENTITY PhotoFile.accesskey "p">
 <!ENTITY BrowsePhoto.label "Procházet">
 <!ENTITY BrowsePhoto.accesskey "r">
 <!ENTITY PhotoURL.label "Na webu">
 <!ENTITY PhotoURL.accesskey "w">
 <!ENTITY PhotoURL.emptytext "Vložte nebo vepište webovou adresu fotografie">
--- a/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
@@ -15,9 +15,9 @@
 <!ENTITY smtpListSetDefault.label "Nastavit jako výchozí">
 <!ENTITY smtpListSetDefault.accesskey "N">
 
 <!ENTITY serverDescription.label "Název serveru: ">
 <!ENTITY serverName.label "Adresa serveru:">
 <!ENTITY serverPort.label "Port: ">
 <!ENTITY userName.label "Uživatelské jméno:">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Zabezpečení spojení: ">
-<!ENTITY useSecureAuthentication.label "Zabezpečená autentizace: ">
+<!ENTITY authMethod.label "Způsob autentizace: ">
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -1,19 +1,24 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kopie a složky">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "Automaticky při odesílání poštovní zprávy: ">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Uložit kopii do složky:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "s">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Uložit odpovědi do složky obsahující původní zprávu">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "U">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
+<!ENTITY ccAddress.label "Kopie na další adresy:">
+<!ENTITY ccAddress.accesskey "K">
+<!ENTITY ccAddressList.emptytext "Čárkou oddělený seznam adres">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
-<!ENTITY bccAddress.label "Skryté kopie jiných adres:">
+<!ENTITY bccAddress.label "Skryté kopie na další adresy:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "S">
+<!ENTITY bccAddressList.emptytext "Čárkou oddělený seznam adres">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Zobrazit potvrzení při ukládání zpráv">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "Z">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Složka odeslaná pošta v:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "O">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Další:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -10,17 +10,17 @@
 <!ENTITY email.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY email.accesskey "E">
 <!ENTITY replyTo.label "Adresa pro odpověď:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "A">
 <!ENTITY organization.label "Společnost:">
 <!ENTITY organization.accesskey "S">
 <!ENTITY signatureText.label "Text podpisu:">
 <!ENTITY signatureText.accesskey "T">
-<!ENTITY signatureHtml.label "Použít HTML (např. &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;)">
+<!ENTITY signatureHtml.label "Použít HTML (např. &lt;b&gt;tučně&lt;/b&gt;)">
 <!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY signatureFile.label "Připojit podpis ze souboru (text, HTML nebo obrázek):">
 <!ENTITY signatureFile.accesskey "P">
 <!ENTITY edit.label "Upravit…">
 <!ENTITY choose.label "Vybrat…">
 <!ENTITY choose.accesskey "V">
 <!ENTITY editVCard.label "Upravit vizitku…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "U">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -19,18 +19,18 @@
 <!ENTITY biffStart.accesskey "K">
 <!ENTITY biffEnd.label "minut">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Zabezpečení spojení:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "Z">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Žádné">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, je-li dostupné">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
 <!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
-<!ENTITY useSecAuth.label "Použít zabezpečenou autentizaci">
-<!ENTITY useSecAuth.accesskey "z">
+<!ENTITY authMethod.label "Způsob autentizace:">
+<!ENTITY authMethod.accesskey "Z">
 <!ENTITY leaveOnServer.label "Ponechat zprávy na serveru">
 <!ENTITY leaveOnServer.accesskey "h">
 <!ENTITY headersOnly.label "Stahovat pouze hlavičky zpráv">
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "h">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "nejdéle po dobu">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "d">
 <!ENTITY daysEnd.label "dnů">
 <!ENTITY deleteOnServer2.label "dokud je nesmažu">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,28 +1,28 @@
 <!ENTITY securityTitle.label "Zabezpečení">
 <!ENTITY securityTab.label "Zabezpečení">
-<!ENTITY securityHeading.label "Pro příjem a odesílání podepsaných nebo zašifrovaných zpráv musíte zadat jak certifikát pro digitální podpis tak i certifikát pro šifrování.">
+<!ENTITY securityHeading.label "Pro příjem a odesílání podepsaných nebo zašifrovaných zpráv musíte zadat jak certifikát pro elektronický podpis tak i certifikát pro šifrování.">
 <!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Šifrování">
 <!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Výchozí nastavení šifrování při odesílání zpráv:">
 <!ENTITY neverEncrypt.label "Nikdy (nepoužívat šifrování)">
 <!ENTITY neverEncrypt.accesskey "N">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Vyžadováno (nelze odeslat zprávy, pokud všichni příjemci nemají certifikáty)">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.accesskey "V">
 <!ENTITY encryptionCert.message "Použít tento certifikát pro zašifrování a dešifrování obdržených zpráv:">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Vybrat…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "b">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Vymazat">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "m">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Vybrat…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "r">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Vymazat">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "a">
-<!ENTITY signingGroupTitle.label "Digitální podpis">
-<!ENTITY signMessage.label "Digitálně podepsat zprávy (výchozí)">
-<!ENTITY signMessage.accesskey "D">
-<!ENTITY signingCert.message "Používat tento certifikát pro digitální podpis odesílaných zpráv:">
+<!ENTITY signingGroupTitle.label "Elektronický podpis">
+<!ENTITY signMessage.label "Elektronicky podepsat zprávy (výchozí)">
+<!ENTITY signMessage.accesskey "E">
+<!ENTITY signingCert.message "Používat tento certifikát pro elektronický podpis odesílaných zpráv:">
 
 <!ENTITY certificates.label "Certifikáty">
 <!ENTITY manageCerts.label "Zobrazit certifikáty">
 <!ENTITY manageCerts.accesskey "Z">
 <!ENTITY manageDevices.label "Bezpečnostní zařízení">
 <!ENTITY manageDevices.accesskey "e">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -10,10 +10,10 @@ ErrorCanNotSign=Nelze použít elektronický podpis. Zkontrolujte prosím, že certifikát zadaný v Předvolbě pro tento poštovní účet je správný a důvěryhodný.
 prefPanel-smime=Zabezpečení
 NoSigningCert=Správce certifikátů nedokázal najít správný certifikát, který by se použil pro elektronický podpis dané zprávy.
 NoEncryptionCert=Správce certifikátů nedokázal najít správný certifikát, který používají jiní uživatelé pro šifrování zpráv pro vás.
 
 encryption_needCertWantSame=Měli byste rovněž zadat certifikát dalších uživatelů, kteří vám budou zasílat šifrované zprávy. Chcete použít stejný certifikát pro šifrování a dešifrování zpráv, které vám budou poslány?
 encryption_wantSame=Chcete použít stejný certifikát pro šifrování a dešifrování zpráv, které jsou určeny vám?
 encryption_needCertWantToSelect=Měli byste rovněž zadat certifikát dalších uživatelů, kteří vám budou zasílat šifrované zprávy. Chcete nyní nastavit certifikát pro šifrování?
 signing_needCertWantSame=Můžete také zadat certifikát, který se použije při elektronickém podpisu vašich zpráv. Chcete použít ten samý certifikát pro elektronický podpis vašich zpráv?
-signing_wantSame=Chcete použít stejný certifikát pro digitální podpis zpráv?
+signing_wantSame=Chcete použít stejný certifikát pro elektronický podpis zpráv?
 signing_needCertWantToSelect=Můžete také zadat certifikát, který se použije při elektronickém podpisu vašich zpráv. Chcete nastavit certifikát pro elektronický podpis vašich zpráv?
--- a/mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
@@ -1,114 +1,89 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.title): Title for the
-Migration Assistant page. It should match featureConfiguratorCmd.label in
-baseMenuOverlay.dtd -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.title): Title for the Migration Assistant page. It should match featureConfiguratorCmd.label in baseMenuOverlay.dtd -->
 <!ENTITY featureConfigurator.title "Pomocník s migrací">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.heading): Heading for the page -->
-<!ENTITY featureConfigurator.heading "Novinky Thunderbirdu 3, které je dobré znát">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.heading1): Heading for the page -->
+<!ENTITY featureConfigurator.heading1 "Novinky aplikace &brandShortName;, které je dobré znát">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para1): The tone of this paragraph
-is important: we tried for a tone that promotes the new features (which we
-believe are good and worth users learning about), but also emphasizing that we
-think it's important to preserve user choice. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.para1 "Thunderbird 3 obsahuje několik nových funkcí, které se budou podle nás většině lidí líbit. Chutě a požadavky různých lidí jsou však různé, a proto vám umožníme si Thunderbird jednoduše nastavit podle sebe.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para.1): The tone of this paragraph is important: we tried for a tone that promotes the new features (which we believe are good and worth users learning about), but also emphasizing that we think it's important to preserve user choice. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.para.1 "&brandShortName; obsahuje několik nových funkcí, které se budou podle nás většině lidí líbit. Chutě a požadavky různých lidí jsou však různé, a proto vám umožníme si &brandShortName; jednoduše nastavit podle sebe.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para.2): This paragraph explains that this page is active (the buttons change the UI), and that they can get back to it if they change their mind later.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.para.2 "Nyní máte možnost si tyto novinky nastavit. Pomocníka s migrací můžete kdykoliv spustit z nabídky Nápověda.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para2): This paragraph explains
-that this page is active (the buttons change the UI), and that they can get
-back to it if they change their mind later.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.para2 "Na této stránce máte možnost tyto novinky nastavit. Pomocníka s migrací můžete kdykoliv spustit z nabídky Nápověda.">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.heading "Nová lišta zpráv">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new "Lišta s tlačítky zpráv">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new.status.explanation "Jednoduší lišta se snadno použitelnými tlačítky zpráv.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.imap.heading): Heading for the
-IMAP synchronization feature. The words should probably echo the word used
-in the per-account dialog.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.imap.heading "Synchronizace zpráv">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.toolbar.original.status): The word 'original' is chosen deliberately to be neutral, vs. 'old' which in English at least had a negative connotation.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original "Zachovat původní tlačítka lišty">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original.status.explanation "Spolu s novými tlačítky pošty zachová i vlastní tlačítka.">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.imap.status.all "Všechny složky typu IMAP mají nastavenu &quot;synchronizaci&quot;.">
-
-<!ENTITY featureConfigurator.imap.status.none "Žádná složka typu IMAP nemá nastavenu &quot;synchronizaci&quot;.">
-
-<!ENTITY featureConfigurator.imap.status.some "Některé složky typu IMAP mají nastavenu &quot;synchronizaci&quot;.">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbarBenefits.para "Tlačítka akcí zpráv jako odpovdět nebo přeposlat byla přesunuta z lišty do záhlaví zprávy, kde mohou být svázána přímo s danou zprávou. Toto uspořádání umožnuje v liště ponechat více místa pro rozšířené vyhledávací pole a tlačítka doplňků.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.benefits.label): The heading here
-is intended to explain why we've implemented this and picked it as a default.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.benefits.label "Výhody">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.installing): The text to display while installing the addon. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.addOn.installing "Instalace…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.installed): The text to display after the user installs the addon from the configurator. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.addOn.installed "Nainstalováno">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.alternative.label): The heading here
-is intended to explain why it might not be the right default for some users.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.alternative.label "Jiná možnost">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.alreadyInstalled): The label to display when the addon is already installed. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.addOn.alreadyInstalled "Toto rozšíření je již nainstalováno.">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.syncBenefits.para "Možnost číst si svoji poštu, pokud nejste připojeni k Internetu. Možnost vyhledávat zprávy nejen podle předmětu a jmen, ale i podle slov, které obsahují.">
-<!ENTITY featureConfigurator.syncAlternative.para "Vypněte stahování veškeré vaší pošty na tento počítač, pokud máte nedostatek místa na disku, nebo jste limitováni objemem síťového provozu.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.heading): The heading for the Compact Header page. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.heading "Kompaktní záhlaví">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.syncAll.button): The choice of
-lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make sense
-because of a specific language context.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.syncAll.button "Synchronizovat vše">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.para.weak): The paragraph to display if the user hadn't previously used the collapsed headers feature. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.para.weak "Funkcionalita kompaktního záhlaví zprávy byla přesunuta do samostatného rozšíření, kde se jí dostane větší pozornosti a možností.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.para.strong): The paragraph to display if the user had previously used the collapsed headers feature. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.para.strong "V předchozí verzi aplikace jste používali kompaktní záhlaví zprávy. Tato funkcionalita byla přesunuta do samostatného rozšíření. Pokud chcete tato záhlaví používat i nadále, nainstalujte si toto rozšíření.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.syncNone.button): The choice of
-lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make sense
-because of a specific language context.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.syncNone.button "Nic nesynchronizovat">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.install): The text for the button that will install the Compact Headers addon. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.install "Instalovat kompaktní záhlaví…">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.advancedUsers.label "Pro pokročilé:">
-<!ENTITY featureConfigurator.advancedUsers.para "Synchronizaci lze přizpůsobit pro jednotlivé účty a složky:">
-
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.heading "Nová lišta pošty">
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new.status "Používáte nový typ lišty.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.heading): The heading for the Folder Columns page. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.heading "Rozšířené sloupce složky">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.toolbar.original.status): The
-word 'original' is chosen deliberately to be neutral, vs. 'old' which in
-English at least had a negative connotation.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original.status "Používáte původní typ lišty.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.para.weak): The paragraph to display if the user hadn't previously used the folder columns feature. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.para.weak "Funkcionalita rozšířených sloupců složky byla přesunuta do samostatného rozšíření. Pokud chcete používat sloupce s počtem zpráv či místem na disku, nainstalujte si toto rozšíření.">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbarBenefits.para "Jednoduší vzhled než ten předchozí ve výchozím nastavení, který přináší více místa pro hledací pole či další tlačítka doplňků.">
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbarAlternative.para "Pokud se vám líbilo nastavení původní lišty a nechcete ji proto přenastavit, nebo máte vypnutý panel zpráv.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.para.strong): The paragraph to display if the user had previously used the folder columns feature. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.para.strong "V předchozí verzi aplikace jste používali rozšířené sloupce složky. Tato funkcionalita byla přesunuta do samostatného rozšíření. Pokud chcete tyto sloupce používat i nadále, nainstalujte si toto rozšíření.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useOriginalToolbar.button): The
-choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
-sense because of a specific language context.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.useOriginalToolbar.button "Použít původní typ lišty">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.install): The text for the button that will install the Extra Folder Columns addon. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.install "Instalovat rozšířené sloupce…">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useNewToolbar.button): The
-choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
-sense because of a specific language context.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.useNewToolbar.button "Použít nový typ lišty">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.heading): The heading for the Disk space page. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.heading "Místo na disku">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.smartFolders.heading): The
-words here should echo the name of the mode shown in the folder pane.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.smartFolders.heading "Režim chytrých složek">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.para): The paragraph that explains why the user would want to turn on autosync. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.para "Nová verze aplikace &brandShortName; přináší vylepšené hledání. K plnému využití možností hledání je potřeba povolit synchronizaci pošty.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.smartFolders.smart.status): This
-shows that the current mode in the folder pane is the Smart Folders mode.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.smartFolders.smart.status "Používáte režim &quot;chytrých složek&quot;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.on): The label for the radio button for synchronizing all the accounts. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.on "Synchronizovat">
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.on.explanation "Projeví se rychlým nahráváním zpráv a lepšími výsledky zpráv.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.smartFolders.all.status): This
-shows that the current mode in the folder pane is not the Smart Folders mode.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.smartFolders.all.status "Nepoužíváte režim &quot;chytrých složek&quot;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.off): The label for the radio button that will synchronize none of the accounts. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.off "Nesynchronizovat">
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.off.explanation "Způsobí pomalejší nahrávání zpráv a neúplné výsledky hledání.">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.smartFolderBenefits.para "Pokud máte více účtů, seskupí tento režim složky jako Doručená pošta dohromady, tak aby jste měli jednotný pohled na všechnu svoji poštu.">
-<!ENTITY featureConfigurator.smartFolderAlternative.para "Pokud máte rádi poštu rozdělenou přesně podle účtů, volte spíše režim &quot;všech složek&quot;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.some): The label for the radio button that will let you customize the synchronize for each account. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.some "Synchronizovat účty jednotlivě">
+<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.some.explanation "Přizpůsobí synchronizaci pro jednotlivé účty a složky.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useSmartFolders.button): The
-choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
-sense because of a specific language context.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.useSmartFolders.button "Použít režim &quot;chytrých složek&quot;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.currentSize): The label for the current amount of disk space your accounts are consuming. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.currentSize "Celkový počet obsazeného místa:">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useAllFolders.button): The
-choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
-sense because of a specific language context.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.useAllFolders.button "Použít režim &quot;všech složek&quot;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.freeSpace): The label for the current amount of free space available on your hard disk. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.freeSpace "Volné místo:">
 
-<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.heading "Záhlaví zpráv">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.requireSpace): The label for the required amount of free space to synchronize all of your IMAP accounts. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.requireSpace "Požadováno:">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaBeforeLink): The part
-of the paragraph before the beginning of the link to the AMO search page.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.headerParaBeforeLink "Thunderbird 3 vylepšil zobrazení podrobného záhlaví zpráv včetně přidání tlačítek pro se zprávou související akce. Další úpravy záhlaví jsou dostupně ve formě ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.warning): The label shown when your estimated available hard disk space if you chose autosync would be less than 50MB or if we estimate turning on autosync would use more than 50% of your free space. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.warning "Máte nedostatek místa!">
+
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaLinkName): The name of
-the link to the AMO search page.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.headerParaLinkName "doplňků">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaAfterLink): The part of
-the paragraph after the link to the AMO search page.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.headerParaAfterLink ".">
-
+<!ENTITY featureConfigurator.previousButton "Předchozí">
+<!ENTITY featureConfigurator.nextButton "Další">
+<!ENTITY featureConfigurator.closeButton "Zavřít">
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -40,19 +40,22 @@
 
 <!ENTITY folderProps.windowtitle.label "Vlastnosti">
 
 <!ENTITY generalInfo.label "Obecné informace">
 <!ENTITY folderCharsetTab.label "Výchozí znaková sada:">
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey "s">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.label "Použít výchozí nastavení pro všechny zprávy (ignorovat znakovou sadu specifikovanou v MIME hlavičce)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey "a">
-<!ENTITY folderRebuildSummaryFile.label "Přeindexovat">
-<!ENTITY folderRebuildSummaryFile.accesskey "P">
-<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label "Obnoví indexový soubor">
+<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip2.label "Obnoví indexový soubor">
+<!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.label "Opravit složku">
+<!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.accesskey "O">
+<!ENTITY folderRebuildSummaryFile.explanation "Pokud se ve složce nezobrazují existující zprávy či se objevují zprávy smazané, je pravděpodobně poškozen soubor s indexem. Oprava tohoto souboru často tyto problémy vyřeší.">
+<!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.label "Zahrnout zprávy v této složce do výsledků globálního hledání">
+<!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY retention.label "Pravidla uchovávání zpráv">
 <!ENTITY retentionUseAccount.label "Použít nastavení účtu">
 <!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "n">
 <!ENTITY daysOld.label "dny(ů)">
 <!ENTITY message.label "zprávy">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy.">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, jak místní kopie, tak originály na vzdáleném serveru.">
@@ -64,18 +67,18 @@
 <!ENTITY retentionKeepRecent.label "Smazat vše mimo posledních">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
 <!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Vždy smazat přečtené zprávy (nezávisle na jejich stáří)">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Vždy ukládat zprávy s hvězdičkou">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "u">
 
 <!ENTITY folderSynchronizationTab.label "Synchronizace">
-<!ENTITY folderCheckForNewMessages.label "Kontrolovat tuto složku na nové zprávy">
-<!ENTITY folderCheckForNewMessages.accesskey "K">
+<!ENTITY folderCheckForNewMessages2.label "Při přijímání zpráv pro tento účet, kontrolovat tuto složku na nové zprávy">
+<!ENTITY folderCheckForNewMessages2.accesskey   "k">
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Označit složku pro použití v režimu offline">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey "O">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Stáhnout nyní">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey "S">
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Označit diskusní skupinu pro použití v režimu offline">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "O">
--- a/mail/chrome/messenger/gloda.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/gloda.properties
@@ -88,18 +88,18 @@
 # any or no value (e.g. no requirements on any tags are set). If not provided,
 # we will fall back to "glodaFacetView.facets.mayMatchAnyLabel.fallbackLabel".
 # #1, if present, is replaced by the value of the facet (name, folder, mailing
 # list, etc.)
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.account.*): Stores the account in which
 # a message's folder is located.
 gloda.message.attr.account.facetNameLabel=Účty
-gloda.message.attr.account.mustMatchLabel=musí být #1
-gloda.message.attr.account.cantMatchLabel=nesmí být #1
+gloda.message.attr.account.mustMatchLabel=musí být v #1
+gloda.message.attr.account.cantMatchLabel=nesmí být v #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.folder.*): Stores the message folder in
 # which the message is stored.
 gloda.message.attr.folder.facetNameLabel=Složky
 gloda.message.attr.folder.mustMatchLabel=musí být v #1
 gloda.message.attr.folder.cantMatchLabel=nesmí být v #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.fromMe.*): Stores everyone involved
@@ -109,21 +109,21 @@ gloda.message.attr.fromMe.facetNameLabel
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.toMe.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
 gloda.message.attr.toMe.facetNameLabel=Pro mě
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.involves.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
 gloda.message.attr.involves.facetNameLabel=Lidé
-gloda.message.attr.involves.includeLabel=včetně:
-gloda.message.attr.involves.excludeLabel=kromě:
+gloda.message.attr.involves.includeLabel=zahrnout:
+gloda.message.attr.involves.excludeLabel=vyjmout:
 gloda.message.attr.involves.remainderLabel=další účastníci:
-gloda.message.attr.involves.mustMatchLabel=včetně #1
-gloda.message.attr.involves.cantMatchLabel=kromě #1
+gloda.message.attr.involves.mustMatchLabel=zahrnout #1
+gloda.message.attr.involves.cantMatchLabel=vyjmout #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.date.*): Stores the date of the message.
 # Thunderbird normally stores the date the message claims it was composed
 # according to the "Date" header. This is not the same as when the message
 # was sent or when it was eventually received by the user. In the future we
 # may change this to be one of the other dates, but not anytime soon.
 gloda.message.attr.date.facetNameLabel=Datum
 
@@ -138,18 +138,18 @@ gloda.message.attr.attachmentTypes.facetNameLabel=Přílohy
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.mailing-list.*): Stores the mailing
 # lists detected in the message. This will normally be the e-mail address of
 # the mailing list and only be detected in messages received from the mailing
 # list. Extensions may contribute additional detected mailing-list-like
 # things.
 gloda.message.attr.mailing-list.facetNameLabel=E-mailové konference
 gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchLabel=musí být v #1
 gloda.message.attr.mailing-list.cantMatchLabel=nesmí být v #1
-gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchSomeLabel=musí být v e-mailové konferenci
-gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchNoneLabel=nesmí být v e-mailové konferenci
+gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchSomeLabel=musí být v konferenci
+gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchNoneLabel=nesmí být v konferenci
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores the tags applied to the
 # message. Notably, gmail's labels are not currently exposed via IMAP and we
 # do not do anything clever with gmail, so this is indepdendent of gmail
 # labels. This may change in the future, but it's a safe bet it's not
 # happening on Thunderbird's side prior to 3.0.
 gloda.message.attr.tag.facetNameLabel=Štítky
 gloda.message.attr.tag.mustMatchLabel=musí mít štítek #1
--- a/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
@@ -35,39 +35,39 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.tab.query.label): The title to display for
 # tabs that are based on a gloda (global database) query or collection rather
 # than a user search. In the case of a user search, we just display the
 # search string they entered. At some point we might try and explain what
 # the query/collection is an automatic fashion, but not today.
-glodaFacetView.tab.query.label=Hledat
+glodaFacetView.tab.query.label=Hledání zpráv
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.search.label):
 # The heading for the search page.
-glodaFacetView.search.label=Hledat
+glodaFacetView.search.label=Zprávy
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.fulltext.label):
 # The label to display to describe when our base query was a fulltext search
 # across messages. The value is displayed following the label.
 glodaFacetView.constraints.query.fulltext.label=Hledání slov: #1
 glodaFacetView.constraints.query.fulltext.andJoinWord=a
 glodaFacetView.constraints.query.fulltext.orJoinWord=nebo
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.initial):
 # The label to display to describe when our base query is not a full-text
 # search. Additional labels are appended describing each constraint.
-glodaFacetView.constraints.query.initial=Hledání zpráv
+glodaFacetView.constraints.query.initial=Zprávy
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.involves.label):
 # The label to display to describe when our base query was on messages
 # involving a given contact from the address book. The value is displayed
 # where the #1 is.
-glodaFacetView.constraints.query.involves.label=zahrnující #1
+glodaFacetView.constraints.query.involves.label=související s #1
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.contact.label):
 # The label to display to describe when our base query was on messages
 # tagged with a specific tag. The tag is displayed following the label.
 glodaFacetView.constraints.query.tagged.label=se štítkem:
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mode.top.listAllLabel): The label to
 # use when we are only displaying the top entries for a facet. When the
@@ -78,22 +78,22 @@ glodaFacetView.constraints.query.tagged.label=se štítkem:
 # https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals for details on
 # how this stuff works.
 glodaFacetView.facets.mode.top.listAllLabel=Zobrazit #1;Zobrazit všechny #1;Zobrazit všech #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel): The label to
 # use for groups in a facet that have been explicitly included by the user if
 # there is no explicit attribute "includeLabel" defined. (The explicit label
 # would be named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.includeLabel".)
-glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel=včetně:
+glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel=zahrnout:
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel): The label to
 # use for groups in a facet that have been explicitly excluded by the user if
 # there is no explicit attribute "excludeLabel" defined. (The explicit label
 # would be named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.excludeLabel".)
-glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel=kromě:
+glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel=vyjmout:
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel): The label
 # to use for groups in a facet that are neither part of the included group or
 # the excluded group if there is no explicit attribute "remainderLabel"
 # defined. (The explicit label would be named
 # "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.remainderLabel".)
 glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel=ostatní:
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mustMatchLabel.fallbackLabel): The label
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -360,20 +360,16 @@ 5096=Tento server nepodporuje kvóty.
 ## @loc None
 5097=Tato složka nemá nastavenu žádnou kvótu pro ukládání.
 
 # Out of memory
 ## @name IMAP_OUT_OF_MEMORY
 ## @loc None
 5100=Aplikaci došla volná paměť.
 
-## @name IMAP_AUTH_SECURE_NOTSUPPORTED
-## @loc None
-5102=Nemůžete se přihlásit k %S, protože požadujete zabezpečené přihlášení, které server nepodporuje.\n\nPro přihlášení musíte v tomto účtu vypnout zabezpečené přihlášení.
-
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5103): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
 5103=Kopírování zpráv %1$S z %2$S do složky %3$S
 
@@ -392,14 +388,64 @@ 5106=Smazání složky je nevratné a smaže všechny zprávy a podsložky, které obsahuje. Jste si jisti, že chcete smazat složku '%S'?
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 5107=Smazání složky
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=&Smazat složku
 
+## @name IMAP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5110): %S is the server hostname
+5110=IMAP server %S nepodporuje zašifrovaná hesla. If you just set up this account, please try changing to 'Normal password' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'. If it used to work and now suddenly fails, please contact your email administrator or provider.
+
+## @name IMAP_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5111): %S is the server hostname
+5111=IMAP server %S nepodporuje nezašifrovaná hesla. Please try changing to 'Encrypted password' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'.
+
+## @name IMAP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5112): %S is the server hostname
+5112=IMAP server %S nepodporuje zašifrovaná hesla. If you just set up the account, please try changing to 'Password, transmitted insecurely' as the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'. If it used to work and now suddenly fails, this is a common scenario how someone could steal your password.
+
+## @name IMAP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5113): %S is the server hostname
+5113=IMAP server %S nepodporuje zvolenou metodu autentizace. Please change the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'.
+
+## @name IMAP_AUTH_MECH_FAILED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5114): %S is the server hostname
+5114=Všechny způsoby přihlášení k %S skončily chybou. Please check the password or change the 'Authentication method' in the 'Account Settings | Server settings'.
+
+## @name IMAP_AUTH_GSSAPI_FAILED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5115): %S is the server hostname
+5115=IMAP server %S nepřijal tiket typu Kerberos/GSSAPI. Please check that you are logged in to the Kerberos/GSSAPI realm.
+
 ## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
 ## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (5109): %S is the server address
-5109=Nemůžete se přihlásit k serveru %S, protože nepodporuje přihlášení prostým heslem bez podpory STARTTLS či SSL/TLS. Zkuste v nastavení účtu povolit bezpečné připojení nebo přihlášení.
+# LOCALIZATION NOTE (5116): %S is the account name
+5116=You cannot log in to %S because the server doesn't allow plaintext authentication without STARTTLS or SSL/TLS. Try enabling connection security or secure authentication in the account settings.
+
+## @name IMAP_SERVER_COMMAND_FAILED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5117):
+# Place the word %1$S in your translation where the name of the account name should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the server response should appear.
+5117=The current command did not succeed. The mail server for account %1$S responded: %2$S
 
+## @name IMAP_FOLDER_COMMAND_FAILED
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5118): Do not translate the word %S below.
+# Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the name of the folder should appear.
+# Place the word %3$S in your translation where the server response should appear.
+5118=The current operation on '%2$S' did not succeed. The mail server for account %1$S responded: %3$S
 
+## @name IMAP_SERVER_ALERT
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5119):
+# Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the alert from the server should appear.
+5119=Alert from account %1$S: %2$S
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -71,17 +71,17 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY back.label "&lt; Zpět">
 <!ENTITY forward.label "Další &gt;">
 <!ENTITY finish.label "Dokončit">
 <!ENTITY cancel.label "Zrušit">
 
 <!ENTITY select.label "Vyberte typ načítaných položek:">
 
 <!ENTITY title.label "Titul">
-<!ENTITY processing.label "Importuji…">
+<!ENTITY processing.label "Importování…">
 
 <!ENTITY FieldDiscInputText1.label "Netscape Communicator 4.x má u každého kontaktu pouze jednu poštovní adresu, zatímco &brandShortName; má dvě (Osobní a Pracovní).">
 <!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Vyberte kategorii, ve které chcete uložit načtené poštovní adresy:">
 <!ENTITY FieldDiscWarning.label "Tato kategorie bude použita pro všechny záznamy z vybraných kontaktů: ">
 <!ENTITY importHome.label "Doma">
 <!ENTITY importHome.accesskey "D">
 <!ENTITY importWork.label "Práce">
 <!ENTITY importWork.accesskey "P">
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -96,17 +96,17 @@ 4005=Příkaz PASS nebyl úspěšně proveden.
 ## @loc None
 4006=Nelze uložit zprávu do složky. Ujistěte se, že máte práva pro zápis a máte dostatek místa na disku pro kopírování složky.
 
 # Status - connecting to host
 ## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
 ## @loc None
 4007=Server kontaktován, odesílání přihlašovacích informací…
 
-# Status - no messages to download 
+# Status - no messages to download
 ## @name POP3_NO_MESSAGES
 ## @loc None
 4008=Na serveru nejsou žádné nové zprávy.
 
 # Status - messages received after the download
 ## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4009): Do not translate %ld in the following line.
@@ -116,33 +116,33 @@ 4008=Na serveru nejsou žádné nové zprávy.
 4009=Načteno %ld z %ld zpráv
 
 # Status - retr failure from the server
 ## @name POP3_RETR_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4012): Do not translate the word "POP3" below.
 4012=Příkaz RETR nebyl úspěšně proveden.
 
-# Status - password undefined 
+# Status - password undefined
 ## @name POP3_PASSWORD_UNDEFINED
 ## @loc None
 4013=Chyba při získávání hesla pošty.
 
-# Status - username undefined 
+# Status - username undefined
 ## @name POP3_USERNAME_UNDEFINED
 ## @loc None
 4014=Nezadali jste uživatelské jméno pro tento účet. Zadejte prosím nějaké v nastavení účtu a zkuste to znovu.
 
 # Status - list failure
 ## @name POP3_LIST_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4015): Do not translate the word "POP3" below.
 4015=Příkaz LIST nebyl úspěšně proveden.
 
-# Status - delete error 
+# Status - delete error
 ## @name POP3_DELE_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "POP3" below.
 4016=Příkaz DELE nebyl úspěšně proveden.
 
 # Status - stat failed
 ## @name POP3_STAT
 ## @loc None
@@ -160,21 +160,16 @@ 4027=Kopírování %S z %S zpráv do složky %S
 ## @loc None
 4028=Přesunování %S z %S zpráv do složky %S
 
 # Status - write error occurred
 ## @name POP3_MESSAGE_FOLDER_BUSY
 ## @loc None
 4029=S touto složkou se právě pracuje. Prosím počkejte než se tento proces dokončí.
 
-# secure authentication failed
-## @name CANNOT_PROCESS_SECURE_AUTH
-## @loc None
-4030=Poštovní server nepodporuje zabezpečenou autentizaci.
-
 ## @name MOVEMAIL_CANT_OPEN_SPOOL_FILE
 ## @loc None
 4033=Nelze otevřít soubor %S s příchozí poštou.
 
 ## @name MOVEMAIL_CANT_CREATE_LOCK
 ## @loc None
 4034=Nelze vytvořit soubor %S se zámkem. Aby movemail pracoval, je nutné v adresáři s příchozí poštou vytvořit soubor se zámkem. Na většině systémech se toho dosáhne nastavením práva na adresář s frontou na hodnotu 01777.
 
@@ -207,21 +202,16 @@ 4040=POP3 server (%S) nepodporuje příkaz UIDL, či XTND XLST, které jsou nutné pro implementaci funkcí "Nechat zprávu na serveru", "Maximální velikost zprávy" a "Stahovat pouze hlavičky". Pokud chcete stáhnout poštu, vypněte tyto volby v nastavení pošty v panelu Poštovní server.
 ## @name POP3_SERVER_DOES_NOT_SUPPORT_THE_TOP_COMMAND
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4011): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
 # Do not translate "%s". Place %s in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "TOP"
 4041=POP3 server (%s) nepodporuje příkaz TOP. V tomto případě není možné použít funkce "Maximální velikost zprávy" a "Stahovat pouze hlavičky". Tyto volby byly zakázány a všechny zprávy budou staženy bez ohledu na jejich velikost.
 
-# secure authentication failed and unsure why
-## @name CANNOT_PROCESS_APOP_AUTH
-## @loc None
-4042=Poštovní server nepodporuje zabezpečenou autentizaci nebo jste zadali nesprávné heslo. Zkontrolujte si prosím své heslo nebo v dialogu nastavení účtu v sekci nastavení serveru zrušte zabezpečenou autentizaci.\n
-
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_CONNECT_VIA_TLS
 ## @loc None
 4043=Nepodařilo se navázat TLS spojení s POP3 serverem. Server může být nedostupný nebo špatně nakonfigurovaný. Zkontrolujte prosím nastavení vašeho poštovního účtu a pokus zopakujte.
 
 ## @name POP3_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (4044): Do not translate the word %S below.
 # "%S" is the the name of the folder.
@@ -229,8 +219,34 @@ 4044=Jste si jisti, že chcete smazat složku '%S'?
 
 ## @name POP3_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 4045=Smazání složky
 
 ## @name POP3_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 4046=&Smazat složku
+
+## @name POP3_AUTH_INTERNAL_ERROR
+## @loc None
+4047=Interní chyba při autentizaci k POP3 serveru. Tato chyba je neočekáváná, nahlašte ji prosím vývojářům.
+
+## @name POP3_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
+## @loc None
+4048=POP3 server nepodporuje šifrovaná hesla. Pokud jste tento účet právě založili, změňte v dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru metodu autentizace na heslo přenášené nezabezpečeně. Pokud tento účet již fungoval, mohlo by se jednat o pokus ukrást vaše heslo.
+
+## @name POP3_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
+## @loc None
+4049=POP3 server nepodporuje šifrovaná hesla. Pokud jste tento účet právě založili, změňte v dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru metodu autentizace na normální heslo. Pokud tento účet již fungoval, kontaktujte svého administrátora nebo poskytovatele.
+
+## @name POP3_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
+## @loc None
+4050=POP3 server nepodporuje hesla v prostém textu. V dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru změňte metodu autentizace na zašifrované heslo.
+
+# Authentication server caps and pref don't match
+## @name POP3_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
+## @loc None
+4051=POP3 server nepodporuje zvolenou metodu autentizace. V dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru změňte prosím metodu autentizace.
+
+# Status - Could not log in to GSSAPI, and it was the only method
+## @name POP3_GSSAPI_FAILURE
+## @loc None
+4052=POP3 server nepřijal lístek Kerberos/GSSAPI. Zkontrolujte, zda jste přihlášení do domény Kerberos/GSSAPI.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -127,18 +127,18 @@
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "r">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Svislý pohled">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
 <!ENTITY showMessageCmd.label "Panel zpráv">
 <!ENTITY showMessageCmd.accesskey "z">
 
 <!ENTITY folderView.label "Složky">
 <!ENTITY folderView.accesskey "S">
-<!ENTITY smartFolders.label "Chytré">
-<!ENTITY smartFolders.accesskey "C">
+<!ENTITY unifiedFolders.label "Jednotné">
+<!ENTITY unifiedFolders.accesskey "J">
 <!ENTITY allFolders.label "Všechny">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Nepřečtené">
 <!ENTITY unreadFolders.accesskey "N">
 <!ENTITY favoriteFolders.label "Oblíbené">
 <!ENTITY favoriteFolders.accesskey "O">
 <!ENTITY recentFolders.label "Poslední">
 <!ENTITY recentFolders.accesskey "P">
@@ -217,20 +217,20 @@
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "H">
 <!ENTITY bodySanitized.label "Jednoduché HTML">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "J">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Prostý text">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "P">
 
 <!ENTITY bodyMenuFeed.label "Tělo zprávy kanálu jako">
 <!ENTITY bodyMenuFeed.accesskey "z">
-<!ENTITY viewFeedWebPage.label "webová stránka">
-<!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "w">
-<!ENTITY viewFeedSummary.label "souhrn">
-<!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "s">
+<!ENTITY viewFeedWebPage.label "Webová stránka">
+<!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "W">
+<!ENTITY viewFeedSummary.label "Souhrn">
+<!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "S">
 <!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.label "Výchozí formát">
 <!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.accesskey "f">
 
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.label "Zobrazit přílohy ve zprávě">
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "l">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
@@ -412,16 +412,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Není nevyžádaná">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Spustit kontrolu pošty">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Otevřít zprávu">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
+<!ENTITY openConversationCmd.label "Otevřít v konverzaci">
+<!ENTITY openConversationCmd.accesskey "k">
+<!ENTITY openConversationCmd.key "o">
 <!ENTITY openFeedMessage.label "Otevřít zprávu kanálu">
 <!ENTITY openFeedMessage.accesskey "O">
 <!ENTITY openFeedWebPageInWindow.label "Webová stránka v novém okně">
 <!ENTITY openFeedWebPageInWindow.accesskey "W">
 <!ENTITY openFeedSummaryInWindow.label "Souhrn v novém okně">
 <!ENTITY openFeedSummaryInWindow.accesskey "S">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.label "Zaměnit webovou stránku a souhrn v oblasti zprávy">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "Z">
@@ -433,34 +436,34 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a diskusní skupiny">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Adresář">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY addons.label "Správce doplňků">
-<!ENTITY addons.accesskey "d">
+<!ENTITY addons.accesskey "D">
 <!ENTITY activitymanager.label "Správce aktivit">
-<!ENTITY activitymanager.accesskey "a">
+<!ENTITY activitymanager.accesskey "k">
 <!ENTITY savedFiles.label "Uložené soubory">
-<!ENTITY savedFiles.accesskey "l">
+<!ENTITY savedFiles.accesskey "l	">
 <!ENTITY savedFiles.key "j">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtry zpráv…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Spustit filtry na složce">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "p">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Spustit filtry na vybraných zprávách">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "u">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Spustit filtry na zprávě">
-<!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "z">
+<!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "u">
 <!ENTITY runJunkControls.label "Spustit kontrolu pošty ve složce">
 <!ENTITY runJunkControls.accesskey "S">
 <!ENTITY deleteJunk.label "Smazat nevyžádanou poštu ve složce">
-<!ENTITY deleteJunk.accesskey "m">
+<!ENTITY deleteJunk.accesskey "n">
 <!ENTITY importCmd.label "Importovat…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavení účtu…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "t">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accountManagerCmdUnix.accesskey): belongs to accountManagerCmd.label,
     which is placed under the Edit menu on Unix systems -->
@@ -532,17 +535,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Velikost">
 
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Přijmout zprávy">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "P">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.label "Otevřít">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.accesskey "O">
 <!ENTITY folderContextOpenNewTab.label "Otevřít v novém panelu">
-<!ENTITY folderContextOpenNewTab.accesskey "v">
+<!ENTITY folderContextOpenNewTab.accesskey "e">
 <!ENTITY folderContextNew.label "Nová podsložka…">
 <!ENTITY folderContextNew.accesskey "N">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Přejmenovat">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "P">
 <!ENTITY folderContextRemove.label "Smazat">
 <!ENTITY folderContextRemove.accesskey "m">
 <!ENTITY folderContextCompact.label "Provést údržbu složky">
 <!ENTITY folderContextCompact.accesskey "d">
@@ -562,17 +565,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "S">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Hledat ve zprávách…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "H">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "V">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.label "Oblíbená složka">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.accesskey "b">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavení…">
-<!ENTITY folderContextSettings.accesskey "N">
+<!ENTITY folderContextSettings.accesskey "t">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "Jméno nebo e-mail obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "m">
 
 <!-- Gloda Search Bar -->
 <!ENTITY glodaSearchBar.emptyText "Hledat ve zprávách…">
 
@@ -628,16 +631,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle pořadí přijetí">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Klepnutím seřadíte podle příloh">
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Otevřít zprávu v novém okně">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "z">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.label "Otevřít zprávu v novém panelu">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "p">
+<!ENTITY contextOpenConversation.label "Otevřít zprávu v konverzaci">
+<!ENTITY contextOpenConversation.accesskey "k">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Upravit jako novou…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "U">
 <!ENTITY contextArchive.label "Archivovat">
 <!ENTITY contextArchive.accesskey "A">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Odpovědět pouze odesílateli">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "l">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Odpovědět do diskusní skupiny">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "y">
@@ -657,16 +662,62 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "K">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Uložit jako…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "j">
 <!ENTITY contextPrint.label "Tisk…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "T">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Náhled tisku">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "h">
 
+<!-- Thread Pane Column Picker -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (columnPicker.resetToInbox.label):
+  This option in the thread pane column picker causes us to reset the
+  customizations for the thread pane columns in this folder to their default.
+ -->
+<!ENTITY columnPicker.resetToInbox.label "Obnovit výchozí sloupce">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (columnPicker.applyTo.label):
+  This option in the thread pane column picker pops up a sub-menu containing
+  the "columnPicker.applyToFolder.label" and
+  "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" options. This item indicates
+  a desire to apply the currently displayed set of columns to some other
+  folder(s). The sub-menu items indicate whether we want to apply it to just
+  a folder or also its children.
+ -->
+<!ENTITY columnPicker.applyTo.label "Změnit sloupce v…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (columnPicker.applyToFolder.label):
+  This option in the thread pane column picker is found on a sub-menu beneath
+  the "columnPicker.applyTo.label" alongside
+  "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label". It indicates a desire to
+  apply the currently display thread pane column settings to a single folder
+  that the user selects using the same widget as the move to/copy to
+  mechanism (via a series of popups).
+ -->
+<!ENTITY columnPicker.applyToFolder.label "Složka…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (columnPicker.applyToFolderAndChildren.label):
+  This option in the thread pane column picker is found on a sub-menu beneath
+  the "columnPicker.applyTo.label" alongside
+  "columnPicker.applyToFolder.label". It indicates a desire to
+  apply the currently display thread pane column settings to a folder and all
+  of its descendents. The user selects the folder using the same widget as the
+  move to/copy to mechanism (via a series of popups).
+ -->
+<!ENTITY columnPicker.applyToFolderAndChildren.label "Složka a její podsložky…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (columnPicker.thisFolder.label):
+  This is used in the folder selection widget for the
+  "columnPicker.applyToFolder.label" and
+  "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu options. Whenever
+  a folder has children, it results in a menu popup; the first menu item
+  in that popup is given this label to indicate that that folder should be
+  selected. For example, if folder "A" has two children, "B" and "C", then
+  when the user hovers over "A", a new popup menu will be displayed whose
+  items are "This folder", "B", and "C". This is the equivalent of the
+  "File here" option for the move to/copy to widge.t
+ -->
+<!ENTITY columnPicker.thisFolder.label "Tato složka">
+
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY contextPlay.label "Přehrát">
 <!ENTITY contextPlay.accesskey "h">
 <!ENTITY contextPause.label "Pozastavit">
 <!ENTITY contextPause.accesskey "z">
 <!ENTITY contextMute.label "Vypnout zvuk">
 <!ENTITY contextMute.accesskey "p">
 <!ENTITY contextUnmute.label "Zapnout zvuk">
@@ -681,22 +732,49 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY remoteContentMessage2.label "Kvůli ochraně vašeho soukromí byl ve zprávě zablokován vzdálený obsah.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton3.label "Zobrazit vzdálený obsah">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Tato zpráva může být podvodný e-mail.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignorovat varování">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Tato zpráva nevypadá jako podvodný e-mail.">
 
-<!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
-<!ENTITY more.label "více">
+<!-- MDN Bar -->
+<!ENTITY mdnBarMessage.label "Odesílatel této zprávy si přeje být informován o tom, že jste si tuto zprávu přečetli. Chcete odesílateli poslat potvrzení?">
+<!ENTITY mdnBarIgnoreButton.label "Ignorovat požadavek">
+<!ENTITY mdnBarSendButton.label "Odeslat potvrzení">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickSearchCmd.key):
+   This is actually the key used for the global message search box; we have
+   not changed
+   -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
-<!ENTITY searchAllMessages.label "Prohledat všechny zprávy">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.label.base):
+   This is the base of the empty text for the global search box. We replace
+   #1 with the contents of the appropriate
+   searchAllMessages.keyLabel2.* value for the platform.
+   The goal is to convey to the user that typing in the box will allow them
+   to search for messages globally and that there is a hotkey they can press
+   to get to the box faster. If the global indexer is disabled, the search
+   box will be collapsed and the user will never see this message.
+   -->
+<!ENTITY searchAllMessages.label.base "Prohledat všechny zprávy… #1">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.keyLabel.nonmac):
+   The description of the key-binding to get into the global search box on
+   windows and linux (which use the control key). We use the key defined in
+   the quickSearchCmd.key entity defined above, the letter should match it.
+   -->
+<!ENTITY searchAllMessages.keyLabel2.nonmac "&lt;Ctrl+K&gt;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.keyLabel.mac):
+   The description of the key-binding to get into the global search box on mac
+   systems. We use the key defined in the quickSearchCmd.key entity defined
+   above, the letter should match it.
+   -->
+<!ENTITY searchAllMessages.keyLabel2.mac "&lt;&#x2318;K&gt;">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Přidat do kontaktů…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "P">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Přidat do kontaktů">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "P">
 <!ENTITY EditContact.label "Upravit kontakt…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "U">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -128,16 +128,27 @@ smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Žádné
 smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, je-li dostupné
 smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
 smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=Ne
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Ano
 smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Smazat server
 smtpServers-confirmServerDeletion=Jste si jisti, že chcete smazat server: %S?
 
+# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
+authNo=Bez autentizace
+authOld=Heslo, původní metoda (není bezpečné)
+authPasswordCleartextInsecurely=Heslo, nezabezpečený přenos
+authPasswordCleartextViaSSL=Heslo, zabezpečený přenos
+authPasswordEncrypted=Šifrované heslo
+authKerberos=Kerberos / GSSAPI
+authNTLM=NTLM
+authAnySecure=Jakákoliv bezpečná metoda (není doporučované)
+authAny=Jakákoliv metoda (není bezpečné)
+
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Diskusní server (NNTP)
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
 serverType-pop3=Poštovní server (POP)
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
 serverType-imap=Poštovní server (IMAP)
 serverType-none=Místní uložení e-mailu
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
@@ -170,17 +181,16 @@ inboxFolderName=Doručená pošta
 trashFolderName=Koš
 sentFolderName=Odeslaná pošta
 draftsFolderName=Koncepty
 templatesFolderName=Šablony
 outboxFolderName=Pošta k odeslání
 junkFolderName=Nevyžádaná
 archivesFolderName=Archiv
 
-
 # Error message for special folder deletion on imap accounts
 # LOCALIZATION NOTE(specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
 specialFolderDeletionErr=Odstranění speciální složky %S není pro IMAP účty povoleno.
 specialFolderDeletionErrTitle=Odstranění speciální složky
 
 # "Normal" priority is often blank,
 # depending on the consumers of these strings
 priorityLowest=Nejnižší
@@ -405,19 +415,21 @@ editTagTitle=Upravit štítek
 # for the virtual folder list dialog title
 # %S is the name of the saved search folder
 editVirtualFolderPropertiesTitle=Upravit vlastnosti uloženého hledání pro %S
 
 #alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
 alertNoSearchFoldersSelected=Pro složku uloženého hledání musíte vybrat alespoň jednu složku, kterou chcete prohledávat.
 
 # These two are displayed in the message and folder pane windows
-# LOCALIZATION NOTE(????ByteAbbreviation): Do not translate %d below, it is the size of the message/folder
-kiloByteAbbreviation=%dKB
-megaByteAbbreviation=%dMB
+# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
+byteAbbreviation2=%.*f bytes
+kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
+megaByteAbbreviation2=%.*f MB
+gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
 
 # Error message if message for a message id wasn't found
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=Chyba při otvírání zprávy podle Id
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=Zpráva s Id %S nebyla nalezena
 
 # Warnings to alert users about phishing urls
 confirmPhishingTitle=Upozornění na podezřelou poštu
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
@@ -435,22 +447,22 @@ updatesItem_downloading.accesskey=t
 updatesItem_resume=Pokračovat ve stahování aktualizace %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovat ve stahování aktualizace…
 updatesItem_resume.accesskey=k
 updatesItem_pending=Nainstalovat stažené aktualizace…
 updatesItem_pendingFallback=Nainstalovat stažené aktualizace…
 updatesItem_pending.accesskey=i
 
 # Folder Pane Header Title Strings
-folderPaneHeader_all=Všechny složky
-folderPaneHeader_unread=Nepřečtené složky
-folderPaneHeader_favorite=Oblíbené složky
-folderPaneHeader_recent=Nedávné složky
-folderPaneHeader_smart=Chytré složky
-smartAccountName=Chytré složky
+folderPaneModeHeader_all=Všechny složky
+folderPaneModeHeader_unread=Nepřečtené složky
+folderPaneModeHeader_favorite=Oblíbené složky
+folderPaneModeHeader_recent=Nedávné složky
+folderPaneModeHeader_smart=Jednotné složky
+unifiedAccountName=Jednotné složky
 
 # Copy / Move to Folder Again
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 # moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
 moveToFolderAgain=Přesunout opět do složky "%1$S"
 moveToFolderAgainAccessKey=p
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
@@ -482,16 +494,25 @@ processingJunkMessages=Zpracování nevyžádané pošty
 fileNotFoundTitle=Soubor nenalezen
 #LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
 fileNotFoundMsg=Soubor %S nebyl nenalezen.
 
 fileEmptyTitle = Prázdný soubor
 #LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
 fileEmptyMsg = Soubor %S je prázdný.
 
+# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
+# forms of the word "more" as used after the number of addresses
+# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
+# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
+# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
+# <http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals> has details
+# on this mechanism.
+headerMoreAddrs=#1 další;#1 další;#1 dalších
+
 # LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
 # used for the fallback case if a header-specific localization is not
 # available.
 headertoFieldYou=já
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "from" header of the message header pane.
@@ -518,16 +539,17 @@ loadingTab=Načítání…
 xpinstallPromptWarning=Aplikace %1$S zabránila stránce (%2$S) v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače.
 xpinstallPromptAllowButton=Povolit
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptAllowButton.accesskey):
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active
 # context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button).
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=P
+
 xpinstallDisabledMessageLocked=Instalace softwaru byla zakázána vaším systémovým administrátorem.
 xpinstallDisabledMessage=Instalace softwaru je v současnosti zakázána. Klepněte na Povolit a zkuste to prosím znovu.
 xpinstallDisabledButton=Povolit
 xpinstallDisabledButton.accesskey=P
 
 applyToCollapsedMsgsTitle=Potvrzení smazání zpráv ve sbalených vláknech
 applyToCollapsedMsgs=Upozornění - tato akce smaže zprávy ve sbalených vláknech
 applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Vždy se dotázat před smazáním zpráv ve sbalených vláknech
@@ -539,8 +561,53 @@ mailServerLoginFailedTitle=Přihlášení selhalo
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=Přihlášení k serveru %S selhalo.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Opakovat
 mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Vložit nové heslo
 
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Výchozí motiv
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Výchozí motiv vzhledu
 
+# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
+# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
+# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
+# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
+# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
+# its children.
+threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Změnit sloupce
+# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
+# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
+# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
+# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
+# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
+# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
+# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
+# its children.
+threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Použít sloupce z aktuální složky na složku %S?
+
+# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
+# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
+# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
+# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
+# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
+# of its children.
+threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Změnit sloupce
+# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
+# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
+# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
+# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
+# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
+# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
+# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
+# of its children.
+threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Použít sloupce z aktuální složky na složku %S a její podsložky?
+
+# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
+# the host name of the site.
+lwthemeInstallRequest.message=Server (%S) se pokusil nainstalovat motiv vzhledu.
+lwthemeInstallRequest.allowButton=Povolit
+lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=P
+
+lwthemePostInstallNotification.message=Byl nainstalován nový motiv vzhledu.
+lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátit zpět
+lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=V
+lwthemePostInstallNotification.manageButton=Spravovat motivy…
+lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=S
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -32,22 +32,24 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the compose back end
 #
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE
-12500=Nelze otevřít soubor %P0%.
+## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
+## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
+unableToOpenFile=Nepodařilo se otevřít soubor %S.
+unableToOpenTmpFile=Nepodařilo se otevřít dočasný soubor %S. Zkontrolujte si nastavení adresáře s dočasnými soubory.
 
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
-12501=Nelze otevřít dočasný soubor %P0%. Zkontrolujte nastavení 'Dočasný adresář'.
-
+#
+# The following are used by the compose back end
+#
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=Zprávu nelze uložit jako šablonu.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
 12503=Zprávu nelze uložit jako koncept.
 
 ## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
 12504=Načítání příloh…
@@ -204,31 +206,19 @@ 12570=Při připojování souboru %S nastala chyba. Zkontrolujte, zda máte k souboru přístup.
 12571=Při kopírování zprávy do složky Odeslaná pošta nastala chyba. Zopakovat?
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
 12572=Při odesílání zprávy nastala chyba. Poštovní server odeslal chybnou uvítací zprávu: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
 12575=Při odesílání zprávy nastala chyba. Poštovní server odpověděl: %1$s. Zkontrolujte prosím příjemce zprávy %2$s a zkuste to znovu.
 
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_INSECAUTH
-12579=Při odesílání zprávy nastala chyba: Nelze se autentizovat k SMTP serveru %S, protože server nepodporuje žádnou možnost nezabezpečené autentizace, kterou jste ale v nastavení zvolili. Zkuste zvolit zabezpečenou autentizaci, či kontaktujte svého poskytovatele služeb.
-
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_SECAUTH
-12580=Při odesílání zprávy nastala chyba: Nelze se autentizovat k SMTP serveru %S, protože server nepodporuje žádnou možnost zabezpečené autentizace, kterou jste ale v nastavení zvolili. Zkuste zvolit nezabezpečenou autentizaci, či kontaktujte svého poskytovatele služeb.
-
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_AUTH_NONE
-12581=Při odesílání zprávy nastala chyba: Nelze se autentizovat k SMTP serveru %S, protože server nepodporuje autentizaci (SMTP-AUTH), kterou jste ale v nastavení zvolili. Zrušte u tohoto serveru zaškrtnutí "Použít jméno a heslo", či kontaktujte svého poskytovatele služeb.
-
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
 12582=Při odesílání zprávy nastala chyba: Nelze se bezpečně připojit k SMTP serveru %S pomocí STARTTLS, protože server tuto možnost nepodporuje. Zrušte u tohoto serveru použití STARTTLS, či kontaktujte svého poskytovatele služeb.
 
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER
-12583=Při odesílání zprávy nastala chyba: Nelze se připojit na SMTP server %S. Server může být špatně nakonfigurován. Ověřte prosím správnost vašeho nastavení pošty a zkuste to znovu.
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
 12584=Při odesílání zprávy nastala chyba: Nepodařilo se získat heslo pro %S. Zpráva nebyla odeslána.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
 12586=Velikost odesílané zprávy překročila na serveru velikostní limit povolený pro dočasné zprávy. Zpráva nebyla odeslána. Pokuste se zmenšit velikost zprávy nebo chvíli počkejte a zkuste to znovu. Server odpověděl: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
 12587=Velikost odesílané zprávy překročila na serveru nastavený globální velikostní limit (%d bytů). Zpráva nebyla odeslána. Pokuste se zmenšit velikost zprávy a zkuste to znovu.
@@ -246,16 +236,44 @@ 12590=Zprávu nelze odeslat, protože se nepodařilo připojit na SMTP server %S. Server může být nedostupný nebo odmítá SMTP spojení. Ověřte prosím správnost nastavení vašeho SMTP serveru a zkuste to znovu, nebo kontaktujte správce sítě.
 12591=Zprávu se nepodařilo odeslat, protože spojení se SMTP serverem %S bylo ztraceno uprostřed transakce. Zkuste to znovu, nebo kontaktujte správce sítě.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_TIMEOUT
 12592=Zprávu se nepodařilo odeslat, protože spojení se SMTP serverem %S vypršelo. Zkuste to znovu, nebo kontaktujte správce sítě.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
 12593=Z neznámých důvodů se nepodařilo zprávu odeslat pomocí SMTP serveru %S. Ověřte prosím správnost nastavení vašeho SMTP serveru a zkuste to znovu, nebo kontaktujte správce sítě.
 
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
+# LOCALIZATION NOTE (12594): $S is server hostname
+12594=SMTP server %S nepodporuje šifrovaná hesla. Pokud jste tento účet právě založili, změňte v dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru metodu autentizace na heslo přenášené nezabezpečeně. Pokud tento účet již fungoval, mohlo by se jednat o pokus ukrást vaše heslo.
+
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
+# LOCALIZATION NOTE (12595): $S is server hostname
+12595=SMTP server %S nepodporuje šifrovaná hesla. Pokud jste tento účet právě založili, změňte v dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru metodu autentizace na normální heslo. Pokud tento účet již fungoval, kontaktujte svého administrátora nebo poskytovatele.
+
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
+# LOCALIZATION NOTE (12596): $S is server hostname
+12596=SMTP server %S nepodporuje hesla v prostém textu. V dialogu Nastavení účtu | Nastavení serveru změňte metodu autentizace na zašifrované heslo.
+
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_FAILURE
+# LOCALIZATION NOTE (12597): $S is server hostname
+12597=Autentizace k SMTP serveru %S se nezdařila. Zkontrolujte prosím heslo a autentizační metodu v dialogu Nastavení účtu | Odchozí server (SMTP).
+
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_GSSAPI
+# LOCALIZATION NOTE (12598): $S is server hostname
+12598=SMTP server %S nepřijal lístek Kerberos/GSSAPI. Zkontrolujte, zda jste přihlášení do domény Kerberos/GSSAPI.
+
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
+# LOCALIZATION NOTE (12599): $S is server hostname
+12599=SMTP server %S nepodporuje zvolenou metodu autentizace. V dialogu Nastavení účtu | Odchozí server (SMTP) změňte prosím metodu autentizace.
+
+## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
+# LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
+12600=Autentizace k SMTP serveru %S se nezdařila, neboť server nepodporuje autentizaci (SMTP-AUTH), která byla zvolena. V dialogu Nastavení účtu | Odchozí server (SMTP) změňte prosím metodu autentizace na žádná nebo kontaktujte svého poskytovatele poštovního účtu.
+
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložit zprávu
 saveDlogMessage=Zpráva nebyla odeslána. Chcete zprávu uložit do složky Koncepty?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez předmětu)
 chooseFileToAttach=Zadejte soubor pro přílohu
 
@@ -282,18 +300,17 @@ attachPageDlogMessage=Webová stránka (URL):
 
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Připojená zpráva
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Část připojené zprávy
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytváření zprávy
-## LOCALIZATION NOTE (initErrorDlogMessage): %1$s will be replaced by the error string. do not translate \n
-initErrorDlogMessage=Při vytváření okna pro novou zprávu nastala chyba. Zkuste to prosím znovu.\n%1$s
+initErrorDlgMessage=Při vytváření okna pro novou zprávu nastala chyba. Zkuste to prosím znovu.
 
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Uložit zprávu
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=Zpráva byla uložena do složky %1$S na %2$S.
 CheckMsg=Tento dialog příště nezobrazovat.
 
 ## Strings used by prompt when Quitting while in progress
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -16,16 +16,16 @@
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey "O">
 <!ENTITY importFromEudora.label "Eudora">
 <!ENTITY importFromEudora.accesskey "E">
 
 <!ENTITY importSource.title "Importovat nastavení a poštovní složky">
 <!ENTITY importItems.title "Importované položky">
 <!ENTITY importItems.label "Zvolte položky, které chcete importovat:">
 
-<!ENTITY migrating.title "Importuji…">
+<!ENTITY migrating.title "Importování…">
 <!ENTITY migrating.label "Následující položky jsou nyní importovány…">
 
 <!ENTITY selectProfile.title "Zvolte profil">
 <!ENTITY selectProfile.label "Importovat data je možné z následujících profilů:">
 
 <!ENTITY done.title "Import dokončen">
 <!ENTITY done.label "Následující položky byly úspěšně importovány:">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -77,18 +77,18 @@
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.label "Zobrazit pouze ikony">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.accesskey "i">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowText.label "Zobrazit pouze text">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowText.accesskey "t">
 <!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.label "Vždy zobrazit Odpovědět odesílateli">
 <!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.accesskey "V">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "další akce">
-<!ENTITY otherActionsShowConversation.label "zobrazit jako rozhovor">
-<!ENTITY otherActionsShowConversation.accesskey "r">
+<!ENTITY otherActionsOpenConversation.label "otevřít jako konverzaci">
+<!ENTITY otherActionsOpenConversation.accesskey "k">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.label "otevřít v novém okně">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.accesskey "o">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.label "otevřít v panelu">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.accesskey "p">
 <!ENTITY markAsReadMenuItem.label "označit jako přečtená">
 <!ENTITY markAsReadMenuItem.accesskey "z">
 <!ENTITY markAsUnreadMenuItem.label "označit jako nepřečtená">
 <!ENTITY markAsUnreadMenuItem.accesskey "z">
--- a/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
@@ -29,28 +29,23 @@
 #under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 #use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 #decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 #and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 #the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 #the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 #***** END LICENSE BLOCK *****
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate anything in this file (except for "MsgMdnWishToSend")
-#          see bugzilla bug 139615.
 ## Msg Mdn Report strings
 MsgMdnDisplayed=Poznamka: Potvrzeni o prijeti znamena pouze to, ze se zprava zobrazila na pocitaci adresata. Neni ale zaruceno, ze adresat zpravu cetl a porozumel jejimu obsahu.
 MsgMdnDispatched=Zprava byla vytistena, odfaxovana nebo preposlana dale bez zobrazeni u adresata. Neni zaruceno, ze si adresat zpravu precte pozdeji.
 MsgMdnProcessed=Zprava byla automaticky zpracovana postovnim klientem prijemce bez precteni. Neni zaruceno, ze si adresat zpravu precte pozdeji.
 MsgMdnDeleted=Zprava byla smazana. Neni jiste, zda adresat zpravu vubec cetl. Je ale mozne, ze adresat zpravu pozdeji obnovi a precte si ji.
 MsgMdnDenied=Prijemce zpravy si nepreje odeslat vam zpet potvrzeni o precteni.
 MsgMdnFailed=Doslo k chybe. Nepodarilo se vygenerovat nebo vam odeslat potvrzeni o precteni.
-MsgMdnWishToSend=Odesílatel této zprávy si přeje být informován o tom, že jste přečetli tuto zprávu.\nChcete odesílateli poslat potvrzení?
-MsgMdnIgnoreRequest=Ignorovat požadavek
-MsgMdnSendReceipt=Odeslat potvrzení
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MsgMdnMsgSentTo=Toto je potvrzeni o precteni ke zprave, kterou jste poslali pro %S.
 MdnDisplayedReceipt=Potvrzeni o precteni (zobrazeno)
 MdnDispatchedReceipt=Potvrzeni o precteni (odeslano)
 MdnProcessedReceipt=Potvrzeni o precteni (provedeno)
 MdnDeletedReceipt=Potvrzeni o precteni (smazano)
 MdnDeniedReceipt=Potvrzeni o precteni (zakazano)
 MdnFailedReceipt=Potvrzeni o precteni (selhalo)
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 <!ENTITY itemGeneral.label "Obecné">
 <!ENTITY itemAutoComplete.label "Adresování">
 <!ENTITY itemSpellCheck.label "Pravopis">
 
 <!ENTITY forwardMsg.label "Přeposílat zprávy:">
 <!ENTITY forwardMsg.accesskey "s">
 <!ENTITY inline.label "Vloženě">
 <!ENTITY asAttachment.label "Jako přílohu">
-<!ENTITY addExtension.label "Přiřadit rozšíření ke jménu souboru">
-<!ENTITY addExtension.accesskey "b">
+<!ENTITY addExtension.label "Přidat k názvu souboru příponu">
+<!ENTITY addExtension.accesskey "P">
 
 <!ENTITY htmlComposeHeader.label "HTML">
 <!ENTITY font.label "Písmo:">
 <!ENTITY font.accesskey "m">
 <!ENTITY size.label "Velikost:">
 <!ENTITY size.accesskey "V">
 <!ENTITY fontColor.label "Text:">
 <!ENTITY fontColor.accesskey "T">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -0,0 +1,238 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label):
+   The label to display for the "View... Toolbars..." menu item that controls
+   whether the quick filter bar is visible.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label
+     "Lišta rychlého filtru">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.accesskey):
+   The access key for the "View... Toolbars..." menu item label that controls
+   whether the quick filter bar is visible.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.accesskey
+     "r">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.button.tooltip):
+   The tooltip to display when hovering over the button on the tab bar that
+   toggles the visibility of the quick filter bar.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.button.tooltip
+     "Přepne lištu rychlého filtru">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.sticky.tooltip):
+   The tooltip to display when the user hovers over the sticky button
+   (currently displayed as a push-pin). When active, the sticky button
+   causes the current filter settings to be retained when the user changes
+   folders or opens new tabs. (When inactive, only the state of the text
+   filters are propagated between folder changes and when opening new tabs.)
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.sticky.tooltip
+     "Při změně složky ponechat zvolený filtr">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.barLabel.label):
+   The text to display on the quick filter bar, labeling it. This should
+   ideally be as short as possible.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.barLabel.label
+     "Rychlý filtr:">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.label):
+   The label for the filter button that causes us to filter results to only
+   include unread messages.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.unread.label
+     "Nepřečtené">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.tooltip):
+   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
+   include unread messages.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.unread.tooltip
+     "Zobrazí pouze nepřečtené zprávy">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.starred.label):
+   The label for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages that have been starred/flagged.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.starred.label
+     "S hvězdičkou">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.starred.tooltip):
+   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages that have been starred/flagged.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.starred.tooltip
+     "Zobrazí pouze zprávy s hvězdičkou">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.inaddrbook.label):
+   The label for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages from contacts in one of the user's non-remote address
+   books.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.inaddrbook.label
+     "V adresáři">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.inaddrbook.tooltip):
+   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages from contacts in one of the user's non-remote address
+   books.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.inaddrbook.tooltip
+     "Zobrazí pouze zprávy od lidí v adresáři">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.tags.label):
+   The label for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages with at least one tag on them.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.tags.label
+     "Štítky">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.tags.tooltip):
+   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages with at least one tag on them.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.tags.tooltip
+     "Zobrazí pouze zprávy s přiřazeným štítkem">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.attachment.label):
+   The label for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages with attachments.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.attachment.label
+     "Přílohy">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.attachment.tooltip):
+   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
+   include messages with attachments.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.attachment.tooltip
+     "Zobrazí pouze zprávy s přílohami">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.resultsLabel.some.formatString):
+   This is used to populate the results box; it either displays the
+   number of messages found using this string, that there are no messages
+   (using quickFilterBar.resultsLabel.none), or the box is hidden.
+   This is a pluralizable string used to express the number of messages in
+   the results. We replace the '#1' with the number of messages, otherwise
+   see the following URL For more information:
+   https://developer.mozilla.org/En/Localization_and_Plurals
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.resultsLabel.some.formatString
+     "#1 zpráva;#1 zprávy;#1 zpráv">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.resultsLabel.none):
+   The contents of the results box when there is a filter active but there
+   are no messages matching the filter.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.resultsLabel.none
+     "Žádný výsledek">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.resultsLabel.minWidth):
+   The minimum width, in pixels, of the results label. Please size this
+   so that a 3 or 4 digit number of messages in the results can be displayed
+   without growing the size of the box. You can tell this has been
+   accomplished if adding a filter constraint that changes the displayed
+   string to your "no results" string does not result in any changes to the
+   size of the text box to the label's right. (If your string for
+   "no results" is longer than the "#### messages" case, then size for that.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.resultsLabel.minWidth
+     "100">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.emptyText.base):
+   This is the base of the empty text for the text search box. We replace
+   #1 with the contents of the appropriate
+   quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.* value for the platform.
+   The goal is to convey to the user that typing in the box will filter
+   the messages and that there is a hotkey they can press to get to the
+   box faster.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.base
+     "Filtrovat tyto zprávy… #1">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.nonmac):
+   The description of the key-binding to get into the box on windows and
+   linux (which use the control key). We use the keybinding for cmd_find
+   used by the find-in-message mechanism, so that's the letter to indicate
+   if you don't use 'f' for your localization.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.nonmac
+     "&lt;Ctrl+F&gt;">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.mac):
+   The description of the key-binding to get into the box on mac systems.
+   We use the keybinding for cmd_find used by the find-in-message mechanism,
+   so that's the letter to indicate if you don't use 'f' for your
+   localization.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel1.mac
+     "&lt;&#x2318;F&gt;">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.idealWidth):
+   The number of pixels for the ideal width of the quick filter box textbox.
+   Choose this value so that the emptyText fits nicely with a little bit of
+   extra whitespace.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.idealWidth
+     "320">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.minWidth):
+   The minimum width of the quick filter textbox in pixels. This is the size
+   which we should refuse to flex below. When we hit this size, the buttons
+   with labels will have their labels collapsed.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.minWidth
+     "280">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textFilter.explanation.label):
+   This label explains what the sender/recipients/subject/body buttons do.
+   This string should ideally be kept short because the label and the text
+   filter buttons share their bar (that appears when there is text in the text
+   filter box) with the list of tags when the tag filter is active, and the
+   tag sub-bar wants as much space as possible. (Overflow is handled by an
+   arrow scroll box.)
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textFilter.explanation.label
+     "Filtrovat zprávy dle:">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textFilter.sender.label):
+   The button label that toggles whether the text filter searches the message
+   sender for the string.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textFilter.sender.label
+     "Odesílatel">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textFilter.recipients.label):
+   The button label that toggles whether the text filter searches the message
+   recipients (to, cc) for the string.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textFilter.recipients.label
+     "Příjemce">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textFilter.subject.label):
+   The button label that toggles whether the text filter searches the message
+   subject for the string.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textFilter.subject.label
+     "Předmět">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textFilter.body.label):
+   The button label that toggles whether the text filter searches the message
+   body for the string.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.textFilter.body.label
+     "Tělo">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.glodaUpsell.continueSearch):
+   The first line of the panel popup that tells the user we found no matches
+   but we can convert to a global search for them.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.glodaUpsell.continueSearch
+     "Pokračovat s tímto hledáním napříč všema složkama">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.glodaUpsell.pressEnterAndCurrent):
+   The second line of the panel popup that tells the user we found no matches.
+   This line will have #1 replaced with what the user has typed so far.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.glodaUpsell.pressEnterAndCurrent
+     "Opětovným stisknutím 'Enter' pokračujte v hledání: #1">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-searchSubject.label=Hledat podle předmětu
-searchFrom.label=Hledat podle od
-searchFromOrSubject.label=Hledat podle předmětu nebo od
-searchRecipient.label=Hledat podle komu nebo kopie
-searchRecipientOrSubject.label=Hledat podle předmětu, komu nebo kopie
-searchMsgBody.label=Hledat podle těla zprávy
-saveAsVirtualFolder.label=Uložit hledání jako chytrou složku
-searchSubjectFromOrRecipient.label=Hledat podle předmětu, od nebo příjemce
-searchEntireMessage.label=Hledat v celé zprávě
--- a/mail/chrome/messenger/renameFolderDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/renameFolderDialog.dtd
@@ -33,8 +33,10 @@
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 <!ENTITY renameFolderDialog.title "Přejmenování složky">
 <!ENTITY rename.label "Zadejte nový název složky:">
 <!ENTITY rename.accesskey "Z">
+<!ENTITY accept.label "Přejmenovat">
+<!ENTITY accept.accesskey "P">
--- a/mail/chrome/messenger/smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/smime.properties
@@ -35,11 +35,11 @@
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the smime content type handler
 #
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE
 ## LOCALIZATION NOTE: the text can contain HTML tags. 
-1000=Tato zpráva je <B>ZAŠIFROVÁNA</B> nebo <B>DIGITÁLNĚ PODEPSÁNA</B>. <br>Tento poštovní program nepodporuje zašifrované zprávy nebo zprávy s elektronickým podpisem.
+1000=Tato zpráva je <B>ZAŠIFROVÁNA</B> nebo <B>ELEKTRONICKY PODEPSÁNA</B>. <br>Tento poštovní program nepodporuje zašifrované zprávy nebo zprávy s elektronickým podpisem.
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
@@ -1,22 +1,20 @@
 <!ENTITY settings.caption "Nastavení">
 <!ENTITY security.caption "Zabezpečení a autentizace">
 <!ENTITY serverName.label "Adresa serveru:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "A">
 <!ENTITY serverDescription.label "Název serveru">
 <!ENTITY serverDescription.accesskey "N">
 <!ENTITY serverPort.label "Port:">
 <!ENTITY serverPort.accesskey "P">
-<!ENTITY alwaysUseUsername.label "Použít jméno a heslo">
-<!ENTITY alwaysUseUsername.accesskey "o">
 <!ENTITY userName.label "Jméno uživatele:">
 <!ENTITY userName.accesskey "J">
-<!ENTITY useSecAuth.label "Použít zabezpečenou autentizaci">
-<!ENTITY useSecAuth.accesskey "i">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Zabezpečení spojení:">
-<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "Z">
+<!ENTITY connectionSecurity.accesskey "b">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Žádné">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, je-li dostupné">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
 <!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
 <!ENTITY smtpEditTitle.label "SMTP server">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Výchozí:">
+<!ENTITY authMethod.label "Způsob autentizace:">
+<!ENTITY authMethod.accesskey "Z">
\ No newline at end of file
--- a/mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
@@ -3,12 +3,16 @@
 <!ENTITY name.accesskey "N">
 <!ENTITY description.label "Vytvořit tuto novou podsložku ve složce:">
 <!ENTITY description.accesskey "V">
 
 <!ENTITY searchTermCaption.label "Upravit vyhledávací kritéria používaná pro tuto virtuální složku:">
 
 <!ENTITY folderSelectionCaption.label "Zvolte složky k prohledávání:">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.label "Vybrat…">
-<!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "V">
+<!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "b">
 
 <!ENTITY searchOnline.label "Hledat online (Vrací vždy aktuální výsledky u složek typu IMAP nebo Diskusní skupiny, ale zvyšuje čas potřebný k otevření složky)">
 <!ENTITY searchOnline.accesskey "o">
+<!ENTITY newFolderButton.label "Vytvořit">
+<!ENTITY newFolderButton.accesskey "t">
+<!ENTITY editFolderButton.label "Aktualizovat">
+<!ENTITY editFolderButton.accesskey "A">
\ No newline at end of file
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/wmImportMsgs.properties
@@ -0,0 +1,108 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is mozilla.org code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Netscape Communications Corporation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+#
+# The following are used by the windows live mail import code to display status/error
+# and informational messages
+#
+
+# Short name of import module
+## @name WMIMPORT_NAME
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
+2000=Windows Live Mail
+
+# Description of import module
+## @name WMIMPORT_DESCRIPTION
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2001): In this item, don't translate "Windows Live Mail"
+2001=Nastavení Windows Live Mail
+
+# Success message
+## @name WMIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2002): In this item, don't translate "%1$S" or "%2$d"
+## The variable %1$S will contain the name of the Mailbox
+## The variable %2$d will contain the number of messages
+2002=Složka pošty %1$S, importováno %2$d zpráv
+
+# Error message
+## @name WMIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
+## @loc None
+2003=Pro import složky pošty byl předán chybný parametr.
+
+# Error message
+## @name WMIMPORT_MAILBOX_BADSOURCEFILE
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2004): In this item, don't translate "%S"
+## The variable %S will contain the name of the Mailbox
+2004=Při přístupu ke složce pošty %S nastala chyba.
+
+# Error message
+## @name WMIMPORT_MAILBOX_CONVERTERROR
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2005): In this item, don't translate "%S"
+## The variable %S will contain the name of the Mailbox
+2005=Při importu složky pošty %S nastala chyba. Není jisté, zda se podařilo naimportovat všechny zprávy.
+
+# Default name of imported addressbook
+## @name WMIMPORT_DEFAULT_NAME
+## @loc None
+2006=Adresáře Windows Live Mail
+
+# Autofind description
+## @name WMIMPORT_AUTOFIND
+## @loc None
+2007=Adresáře Windows Live Mail (adresáře windows)
+
+# Description
+## @name WMIMPORT_ADDRESS_SUCCESS
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2006): In this item, don't translate "%S"
+## The variable %S will receive the name of the address book
+2008=Importovaný adresář %S
+
+# Error message
+## @name WMIMPORT_ADDRESS_CONVERTERROR
+## @loc None
+## LOCALIZATION NOTE (2009): In this item, don't translate "%S"
+## The variable %S will receive the name of the address book
+2009=Při importu adresáře %S nastala chyba. Není jisté, zda se podařilo naimportovat všechny adresy.
+
+# Error message
+## @name WMIMPORT_ADDRESS_BADPARAM
+## @loc None
+2010=Pro import adresáře byl předán chybný parametr.
--- a/mail/defines.inc
+++ b/mail/defines.inc
@@ -1,10 +1,10 @@
 #filter emptyLines
 
-#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.cz
+#define MOZ_LANGPACK_CREATOR CZilla.cz
 
 # If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
 # variable definition and use the format specified.
 
 #define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Pavel Franc</em:contributor>
 
 #unfilter emptyLines
--- a/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
@@ -1,3 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName "Thunderbird">
 <!ENTITY brandFullName "Mozilla Thunderbird">
 <!ENTITY vendorShortName "Mozilla">
+<!ENTITY logoTrademark "Mozilla Thunderbird a logo Thunderbird jsou obchodní známky Mozilla Foundation.">