Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 20 Aug 2022 06:32:24 +0000
changeset 5187 46536b856c3bddfd67a9252aea5f2d592f345914
parent 5186 8bb61e25508357ac4243cdfa003605267bfadf34
child 5188 f4a3f867b493b1d2c3ee6b68b2e005f23524349b
push id3022
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Aug 2022 06:32:26 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/textRecognition.ftl
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -17,46 +17,50 @@ about-private-browsing-handoff-no-engine
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
 about-private-browsing-not-private = Nyní nejste v anonymním okně.
 about-private-browsing-info-description-private-window = Anonymní okno: { -brand-short-name } vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po zavření všech anonymních oken. S touto funkcí ale nejste na internetu zcela neviditelní.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name } vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po zavření všech anonymních oken, ale ani s touto funkcí nejste na internetu zcela neviditelní.
 about-private-browsing-learn-more-link = Zjistit více
-
 about-private-browsing-hide-activity = Skryjte své aktivity a polohu, ať už web prohlížíte odkudkoliv
 about-private-browsing-get-privacy = Ochraňte své soukromí, ať jste kdekoliv
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Skryjte informace o svém prohlížením se službou { -mozilla-vpn-brand-name }. Jediné klepnutí naváže bezpečné spojení, a to i na veřejných Wi-Fi sítích.
 about-private-browsing-prominent-cta =
   Ochraňte své soukromí { -mozilla-vpn-brand-name.gender ->
     [masculine] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }
     [feminine] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }
     [neuter] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }
    *[other] se službou { -mozilla-vpn-brand-name }
   }
-
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Stáhnout { -focus-brand-name(case: "acc") }
 about-private-browsing-focus-promo-header = { -focus-brand-name }: anonymní prohlížení na cesty
 about-private-browsing-focus-promo-text = Náš speciální mobilní prohlížeč, který pokaždé smaže cookies a historii vašeho prohlížení.
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 about-private-browsing-focus-promo-header-b = Užijte si anonymní prohlížení také ve svém telefonu
 about-private-browsing-focus-promo-text-b = Používejte { -focus-brand-name(case: "acc") } pro anonymní vyhledávání, která nechcete vidět ve svém hlavním mobilním prohlížeči.
 about-private-browsing-focus-promo-header-c = Vyšší úroveň soukromí na mobilu
 about-private-browsing-focus-promo-text-c = { -focus-brand-name } vždy promaže historii vašeho prohlížení a zablokuje reklamy a sledovací prvky.
-
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = Pro režim anonymního prohlížení máte jako výchozí nastavený vyhledávač { $engineName }.
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Možnostech</a>
    *[other] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Předvolbách</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Zavřít
-
 about-private-browsing-promo-close-button =
   .title = Zavřít
+
+## Strings used in a “pin promotion” message, which prompts users to pin a private window
+
+about-private-browsing-pin-promo-link-text =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Připnout do docku
+    *[other] Připnout na lištu
+  }
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -277,24 +277,48 @@ quickactions-cmd-inspector = průzkumník, nástroje pro vývojáře, devtools
 quickactions-logins = Zobrazit přihlašovací údaje
 quickactions-cmd-logins = přihlašovací údaje, hesla
 # Opens the print dialog
 quickactions-print = Tisk
 quickactions-cmd-print = tisk
 # Opens a new private browsing window
 quickactions-private = Otevřít nové anonymní okno
 quickactions-cmd-private = anonymní prohlížení
-quickactions-cmd-refresh = obnovit
+# Opens a SUMO article explaining how to refresh
+quickactions-refresh =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] Obnova { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] Obnova { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] Obnova { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] Obnova aplikace { -brand-short-name }
+  }
+quickactions-cmd-refresh = obnova, obnovit
+# Restarts the browser
+quickactions-restart =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] Restartovat { -brand-short-name(case: "acc") }
+    [feminine] Restartovat { -brand-short-name(case: "acc") }
+    [neuter] Restartovat { -brand-short-name(case: "acc") }
+    *[other] Restartovat aplikaci { -brand-short-name }
+  }
 quickactions-cmd-restart = restart, restartovat
 # Opens the screenshot tool
 quickactions-screenshot2 = Pořídit snímek stránky
 quickactions-cmd-screenshot = snímek obrazovky, stránky
 # Opens about:preferences
 quickactions-settings = Otevřít Nastavení
 quickactions-cmd-settings = nastavení, předvolby, možnosti
+# Opens a SUMO article explaining how to update the browser
+quickactions-update =
+  { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] Aktualizace { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [feminine] Aktualizace { -brand-short-name(case: "gen") }
+    [neuter] Aktualizace { -brand-short-name(case: "gen") }
+    *[other] Aktualizace aplikace { -brand-short-name }
+  }
 quickactions-cmd-update = aktualizace, aktualizovat
 # Opens the view-source UI with current pages source
 quickactions-viewsource = Zobrazit zdrojový kód
 quickactions-cmd-viewsource = zdrojový kód
 
 ## Bookmark Panel
 
 bookmarks-add-bookmark = Přidat záložku
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -12,73 +12,63 @@ navbar-tooltip-instruction =
 ## Back
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
 main-context-menu-back-2 =
   .tooltiptext = Přejde na předchozí stránku ({ $shortcut })
   .aria-label = Zpět
   .accesskey = Z
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-back-mac =
   .label = Zpět
   .accesskey = Z
-
 navbar-tooltip-back-2 =
   .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
-
 toolbar-button-back-2 =
   .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }
 
 ## Forward
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
 main-context-menu-forward-2 =
   .tooltiptext = Přejde na následující stránku ({ $shortcut })
   .aria-label = Vpřed
   .accesskey = V
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-forward-mac =
   .label = Vpřed
   .accesskey = V
-
 navbar-tooltip-forward-2 =
   .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
-
 toolbar-button-forward-2 =
   .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Znovu načíst
   .accesskey = o
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-reload-mac =
   .label = Znovu načíst
   .accesskey = o
-
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Zastavit
   .accesskey = s
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-stop-mac =
   .label = Zastavit
   .accesskey = s
-
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
@@ -95,366 +85,330 @@ main-context-menu-page-save =
   .accesskey = j
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Přidat stránku do záložek
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Přidá tuto stránku do záložek
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-add-mac =
   .label = Přidat stránku do záložek
   .accesskey = P
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-edit-mac =
   .label = Upravit záložku
   .accesskey = p
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Přidat stránku do záložek
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Přidá tuto stránku do záložek ({ $shortcut })
-
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Upravit záložku
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Upraví tuto záložku
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Upravit záložku
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Upraví tuto záložku ({ $shortcut })
-
+main-context-menu-bookmark-page =
+  .aria-label = Přidat stránku do záložek…
+  .accesskey = P
+  .tooltiptext = Přidá stránku do záložek
+# This menuitem is only visible on macOS
+# Cannot be shown at the same time as main-context-menu-edit-bookmark-mac,
+# so should probably have the same access key if possible.
+main-context-menu-bookmark-page-mac =
+  .label = Přidat stránku do záložek…
+  .accesskey = P
+# This menuitem is only visible on macOS
+# Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-page-mac,
+# so should probably have the same access key if possible.
+main-context-menu-edit-bookmark-mac =
+  .label = Upravit záložku…
+  .accesskey = p
+# Variables
+#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
+main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut =
+  .aria-label = Přidat stránku do záložek…
+  .accesskey = P
+  .tooltiptext = Přidá stránku do záložek ({ $shortcut })
+main-context-menu-edit-bookmark =
+  .aria-label = Upravit záložku…
+  .accesskey = p
+  .tooltiptext = Upraví záložku
+# Variables
+#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
+main-context-menu-edit-bookmark-with-shortcut =
+  .aria-label = Upravit záložku…
+  .accesskey = p
+  .tooltiptext = Upraví záložku ({ $shortcut })
 main-context-menu-open-link =
   .label = Otevřít odkaz
   .accesskey = O
-
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Otevřít odkaz v novém panelu
   .accesskey = n
-
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Otevřít odkaz v novém kontejnerovém panelu
   .accesskey = K
-
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Otevřít odkaz v novém okně
   .accesskey = O
-
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Otevřít odkaz v novém anonymním okně
   .accesskey = t
-
 main-context-menu-bookmark-link =
   .label = Přidat do záložek
   .accesskey = d
-
+main-context-menu-bookmark-link-2 =
+  .label = Přidat do záložek…
+  .accesskey = P
 main-context-menu-save-link =
   .label = Uložit odkaz jako…
   .accesskey = U
-
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Uložit odkaz do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
   .accesskey = o
 
 ## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = Kopírovat e-mailovou adresu
   .accesskey = a
-
 main-context-menu-copy-phone =
   .label = Kopírovat telefonní číslo
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-copy-link-simple =
   .label = Zkopírovat odkaz
   .accesskey = a
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Přehrát
   .accesskey = P
-
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Pozastavit
   .accesskey = P
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Vypnout zvuk
   .accesskey = z
-
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = Zapnout zvuk
   .accesskey = z
-
 main-context-menu-media-play-speed-2 =
   .label = Rychlost
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
   .label = 0,5×
-
 main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
   .label = 1,0×
-
 main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
   .label = 1,25×
-
 main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
   .label = 1,5×
-
 main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
   .label = 2×
-
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Smyčka
   .accesskey = S
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Zobrazit ovládání
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Skrýt ovládání
   .accesskey = o
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Celá obrazovka
   .accesskey = C
-
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Ukončit režim celé obrazovky
   .accesskey = k
-
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-watch-pip =
   .label = Sledovat jako obraz v obraze
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Znovu načíst obrázek
   .accesskey = b
-
 main-context-menu-image-view-new-tab =
   .label = Otevřít obrázek v novém panelu
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-video-view-new-tab =
   .label = Otevřít video v novém panelu
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Kopírovat obrázek
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-image-copy-link =
   .label = Zkopírovat adresu obrázku
   .accesskey = s
-
 main-context-menu-video-copy-link =
   .label = Zkopírovat adresu videa
   .accesskey = s
-
 main-context-menu-audio-copy-link =
   .label = Zkopírovat adresu zvukového souboru
   .accesskey = s
-
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Uložit obrázek jako…
   .accesskey = l
-
 main-context-menu-image-email =
   .label = Poslat obrázek e-mailem…
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-image-set-image-as-background =
   .label = Nastavit jako pozadí plochy…
   .accesskey = t
-
+main-context-menu-image-copy-text =
+  .label = Kopírovat text z obrázku
+  .accesskey = x
 main-context-menu-image-info =
   .label = Zobrazit vlastnosti obrázku
   .accesskey = v
-
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Zobrazit popis
   .accesskey = p
-
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Uložit video jako…
   .accesskey = l
-
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Uložit audio jako……
   .accesskey = l
-
 main-context-menu-video-take-snapshot =
   .label = Pořídit snímek…
   .accesskey = s
-
 main-context-menu-video-email =
   .label = Poslat video e-mailem…
   .accesskey = a
-
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Poslat audio e-mailem…
   .accesskey = a
-
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Spustit zásuvný modul
   .accesskey = p
-
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Skrýt zásuvný modul
   .accesskey = S
-
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Uložit stránku do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
   .accesskey = k
-
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Poslat stránku do zařízení
   .accesskey = e
 
 ## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-use-saved-login =
   .label = Použit uložené uživatelské jméno
   .accesskey = u
-
 main-context-menu-use-saved-password =
   .label = Použít uložené heslo
   .accesskey = u
 
 ##
 
 main-context-menu-suggest-strong-password =
   .label = Navrhnou bezpečně vygenerované heslo…
   .accesskey = g
-
 main-context-menu-manage-logins2 =
   .label = Správa přihlašovacích údajů
   .accesskey = S
-
 main-context-menu-keyword =
   .label = Přiřadit k tomuto vyhledávání klíčové slovo…
   .accesskey = h
-
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Poslat odkaz do zařízení
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-frame =
   .label = Tento rám
   .accesskey = T
-
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Zobrazit pouze tento rám
   .accesskey = p
-
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Otevřít rám v novém panelu
   .accesskey = n
-
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Otevřít rám v novém okně
   .accesskey = O
-
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Znovu načíst rám
   .accesskey = m
-
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Přidat rám do záložek
   .accesskey = d
-
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Uložit rám jako…
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Tisknout rám…
   .accesskey = T
-
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Zobrazit zdrojový kód rámu
   .accesskey = j
-
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Zobrazit informace o rámu
   .accesskey = i
-
 main-context-menu-print-selection =
   .label = Vytisknout výběr
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Zobrazit zdrojový kód výběru
   .accesskey = j
-
 main-context-menu-take-screenshot =
   .label = Pořídit snímek
   .accesskey = s
-
 main-context-menu-take-frame-screenshot =
   .label = Pořídit snímek
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Zobrazit zdrojový kód stránky
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Změnit směr textu
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Změnit orientaci stránky
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-inspect =
   .label = Prozkoumat prvek
   .accesskey = P
-
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Procházet vlastnosti přístupnosti
-
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = Zjistit více o DRM…
   .accesskey = D
-
 # Variables
 #  $containerName (String): The name of the current container
 main-context-menu-open-link-in-container-tab =
   .label = Otevřít odkaz v novém panelu kontejneru { $containerName }
   .accesskey = T
-
 main-context-menu-reveal-password =
   .label = Zobrazit heslo
   .accesskey = v
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/textRecognition.ftl
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## Text recognition works through a modal that presents the text that is found
+## in an image, and copies the results to the clipboard.
+
+text-recognition-modal-searching-title = Hledání textu v obrázku…
+text-recognition-modal-results-title = Text z obrázku zkopírován
+text-recognition-modal-no-results-title = Nepodařilo se najít žádný text. Zkuste jiný obrázek. <a data-l10n-name="error-link">Zjistit více</a>.
+text-recognition-modal-close-button = Zavřít
+# The title of the the modal is only available to screen readers.
+text-recognition-modal-accessible-modal-title = Výsledky hledání textu