L10N fixes.
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Thu, 19 Dec 2013 23:56:57 +0100
changeset 2094 45af29ab2c2609165384d14edcde50a40655ef12
parent 2093 fb04a0e53c619c58c542684a512ff6950fd8e7af
child 2095 c65cb2481b3182f5f848cb1c24af6c57f1cc8e02
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N fixes.
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
suite/installer/windows/custom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -689,17 +689,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Sdílet kameru::">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Sdílet mikrofon:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Sdílení kamery / mikrofonu">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, se kterými aktuálně sdílete kameru nebo mikrofon">
 
-<!ENTITY mixedContentBlocked.helplink "Zjisit více">
+<!ENTITY mixedContentBlocked.helplink "Zjistit více">
 <!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Většina stránek bude fungovat správně, přestože bude takovýto obsah zablokován..">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Pro opětovné zobrazení stiskněte ESC.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobrazit vše">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -33,17 +33,17 @@
 <!ENTITY device.permissionsTooltip "Zobrazí tabulku povolených práv pro různé typy aplikací.">
 <!ENTITY device.permissionsHelpLink "https://developer.mozilla.org/docs/Web/Apps/App_permissions">
 <!ENTITY device.help "Nápověda">
 
 <!ENTITY connection.connectTooltip "Připojí se k zařízení.">
 <!ENTITY connection.disconnect "Odpojit">
 <!ENTITY connection.disconnectTooltip "Odpojí se od současného zařízení nebo simulátoru.">
 <!ENTITY connection.notConnected2 "Nepřipojeno.">
-<!ENTITY connection.connectTo "Připojeno k:">
+<!ENTITY connection.connectTo "Připojit k:">
 <!ENTITY connection.noDeviceFound "Nebylo nalezeno žádné zařízení. Připojte jej prosím">
 <!ENTITY connection.changeHostAndPort "Změnit">
 <!ENTITY connection.changeHostAndPortTooltip "Změní server a port použitý pro připojení k zařízení. (Výchozí na localhost:6000)">
 <!ENTITY connection.startSimulator "Spustit Simulator">
 <!ENTITY connection.startSimulatorTooltip "Spustí instanci Simulátoru a připojí se k ní.">
 <!ENTITY connection.saveConnectionInfo "Uložit">
 <!ENTITY connection.saveConnectionInfoTooltip "Uloží server a port.">
 <!ENTITY connection.connecting "Připojování…">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -4,17 +4,17 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (device.deviceSize): %1$S is the device's width, %2$S is
 # the device's height, %3$S is the device's pixel density.
 # Example: 800x480 (86 DPI).
 device.deviceSize=Velikost zařízení: %1$Sx%2$S (%3$S DPI)
 # LOCALIZATION NOTE (connection.connectedToDevice, connection.connectTo):
 # %1$S is the host name, %2$S is the port number.
 connection.connectedToDevice=Připojeno k %1$S
-connection.connectTo=Připojeno k %1$S:%2$S
+connection.connectTo=Připojit k %1$S:%2$S
 project.filePickerTitle=Vybrat složku webové aplikace
 project.installing=Instalace…
 project.installed=Nainstalováno!
 validator.nonExistingFolder=Složka projektu neexistuje
 validator.expectProjectFolder=Složka projektu je souborem
 validator.wrongManifestFileName=Zabalené aplikace musí obsahovat manifest soubor pojmenovaný 'manifest.webapp' v kořenové složce projektu
 validator.invalidManifestURL=Neplatná URL manifestu '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.invalidManifestJSON, validator.noAccessManifestURL):
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -69,17 +69,17 @@
 <!ENTITY btnPageLogging.label "Žurnál">
 <!ENTITY btnPageLogging.tooltip "Žurnál zpráv zaslaných objektem „console“">
 <!ENTITY btnPageLogging.accesskey3 "u">
 <!ENTITY btnConsoleErrors "Chyby">
 <!ENTITY btnConsoleInfo "Info">
 <!ENTITY btnConsoleWarnings "Varování">
 <!ENTITY btnConsoleLog "Žurnál">
 
-<!ENTITY filterOutput.placeholder "Filter výstupu">
+<!ENTITY filterOutput.placeholder "Filtr výstupu">
 <!ENTITY btnClear.label "Vymazat">
 <!ENTITY btnClear.tooltip "Vymaže obsah webové konzoly">
 <!ENTITY btnClear.accesskey    "V">
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 
--- a/suite/installer/windows/custom.properties
+++ b/suite/installer/windows/custom.properties
@@ -21,18 +21,18 @@
 REG_APP_DESC=$BrandShortName vám přináší bezpečné a pohodlné brouzdání po webu. Důvěrně známý vzhled, rozšířené možnosti zabezpečení včetně ochrany před podvodnými stránkami a integrované vyhledávání vám umožní dostat z webových stránek maximum.
 OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Volba volitelných součástí
 OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Zvolte, které součásti aplikace $BrandFullNameDA chcete nainstalovat.
 OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Volitelné součásti:
 DOMI_TITLE=DOM Inspektor
 DOMI_TEXT=Prozkoumává strukturu a vlastnosti okna či jeho součástí.
 DEBUGQA_TITLE=Nabídka pro debug a QA
 DEBUGQA_TEXT=Poskytuje dodatečné debug a QA nabídky pro vývojáře SeaMonkey.
-VENKMAN_TITLE=Debuger JavaScriptu
-VENKMAN_TEXT=Debuger a profiler JavaScriptu
+VENKMAN_TITLE=Debugger JavaScriptu
+VENKMAN_TEXT=Debugger a profiler JavaScriptu
 CHATZILLA_TITLE=ChatZilla
 CHATZILLA_TEXT=Snadný a vysoce rozšiřitelný klient IRC.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName &Nouzový režim
 SAFE_MODE=Nouzový režim
 # MAILNEWS_TEXT appears in Windows (All) Programs menu as "SeaMonkey $(MAILNEWS_TEXT)"
 MAILNEWS_TEXT=Pošťák
 PROFILE_TEXT=Správce profilů