Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 7.
authorMozilla Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:58 +0200
changeset 4513 42e8e455e1e898d7dca0a7c696631851a9bbf35d
parent 4512 9e237b26d571293b6a6dda0975372b48137c80ed
child 4514 fc5aeb42290f5d0cf655e1b1fd15000997efa1b5
push id2455
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:33:22 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 7.
mail/messenger/preferences/fonts.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
@@ -5,33 +5,127 @@
 fonts-window-close =
   .key = w
 # Variables:
 #  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
 fonts-label-default =
   .label = Výchozí ({ $name })
 fonts-label-default-unnamed =
   .label = Výchozí
+fonts-encoding-dialog-title =
+  .title = Písma a znaková sada
+fonts-language-legend =
+  .value = Znaková sada:
+  .accesskey = Z
+fonts-proportional-label =
+  .value = Proporcionální:
+  .accesskey = c
 
 ## Languages
 
+# Note: Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
+font-language-group-latin =
+  .label = Latinka
+font-language-group-japanese =
+  .label = Japonština
+font-language-group-trad-chinese =
+  .label = Tradiční čínština (Taiwan)
+font-language-group-simpl-chinese =
+  .label = Zjednodušená čínština
+font-language-group-trad-chinese-hk =
+  .label = Tradiční čínština (Hong Kong)
+font-language-group-korean =
+  .label = Korejština
+font-language-group-cyrillic =
+  .label = Azbuka
+font-language-group-el =
+  .label = Řečtina
+font-language-group-other =
+  .label = Jiné typy písma
+font-language-group-thai =
+  .label = Thajština
+font-language-group-hebrew =
+  .label = Hebrejština
+font-language-group-arabic =
+  .label = Arabština
 font-language-group-devanagari =
   .label = Dévanágarí
+font-language-group-tamil =
+  .label = Tamilština
+font-language-group-armenian =
+  .label = Arménština
 font-language-group-bengali =
   .label = Bengálština
+font-language-group-canadian =
+  .label = Kannadština
+font-language-group-ethiopic =
+  .label = Etiopština
+font-language-group-georgian =
+  .label = Gruzínština
 font-language-group-gujarati =
   .label = Gudžarátština
 font-language-group-gurmukhi =
   .label = Gurmukhí
+font-language-group-khmer =
+  .label = Khmerština
+font-language-group-malayalam =
+  .label = Malajálamština
+font-language-group-math =
+  .label = Matematika
+font-language-group-telugu =
+  .label = Telugština
+font-language-group-kannada =
+  .label = Kannadština
+font-language-group-sinhala =
+  .label = Sinhalština
+font-language-group-tibetan =
+  .label = Tibetština
 
 ## Default font type
 
+default-font-serif =
+  .label = Patkové
+default-font-sans-serif =
+  .label = Bezpatkové
+font-size-label =
+  .value = Velikost:
+  .accesskey = e
+font-size-monospace-label =
+  .value = Velikost:
+  .accesskey = l
+font-serif-label =
+  .value = Patkové:
+  .accesskey = a
+font-sans-serif-label =
+  .value = Bezpatkové:
+  .accesskey = B
+font-monospace-label =
+  .value = Neproporcionální:
+  .accesskey = N
+font-min-size-label =
+  .value = Minimální velikost písma:
+  .accesskey = M
+min-size-none =
+  .label = Žádný
 
 ## Fonts in message
 
+font-control-legend = Nastavení písma
+use-document-fonts-checkbox =
+  .label = Povolit zprávám používat další písma
+  .accesskey = v
+use-fixed-width-plain-checkbox =
+  .label = Pro zprávy v prostém textu použít neproporcionální písmo
+  .accesskey = r
 
 ## Language settings
 
 text-encoding-legend = Znaková sada textu
 text-encoding-description = Nastavení výchozí znakové sady pro text příchozí a odchozí pošty
+font-outgoing-email-label =
+  .value = Odchozí pošta:
+  .accesskey = O
+font-incoming-email-label =
+  .value = Příchozí pošta:
+  .accesskey = P
 default-font-reply-checkbox =
   .label = Pokud je to možné, použít u odpovědi výchozí znakovou sadu textu
   .accesskey = u