Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird
authorJirka Soukeník <soucet@centrum.cz>
Mon, 24 Aug 2020 16:15:15 +0000
changeset 4587 3e938189a90acd993d2e937f60d0a604ed35e22d
parent 4586 76fad51dec231ec121d1b5bf8aad6c0cb8ddb776
child 4588 670b8e5ae5fd8a4132acc66d091800fd9cebb853
push id2517
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 24 Aug 2020 16:15:18 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Thunderbird Co-authored-by: Jirka Soukeník <soucet@centrum.cz>
mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
--- a/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/mail/messenger/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,128 +6,85 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Thunderbird installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Nastavení pravidel, ke kterým mají přístup rozšíření skrze chrome.storage.managed.
-
 policy-AppUpdateURL = Nastavení vlastní URL pro aktualizace aplikace.
-
 policy-Authentication = Konfigurace integrované autentizace webových stránek, které ji podporují.
-
 policy-BlockAboutAddons = Zablokování přístupu do správce doplňků (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Zablokování přístupu do editoru předvoleb (about:config).
-
 policy-BlockAboutProfiles = Zablokování přístupu do správce profilů (about:profiles).
-
 policy-BlockAboutSupport = Zablokování přístupu na stránku s technickými informacemi (about:support).
-
 policy-CaptivePortal = Povolení nebo zakázání podpory captive portálů.
-
 policy-CertificatesDescription = Přidat certifikáty nebo použít vestavěné certifikáty.
-
 policy-Cookies = Pravidla pro ukládání nebo blokování cookies.
-
+policy-DisabledCiphers = Zakázané metody šifrování.
 policy-DefaultDownloadDirectory = Nastavení výchozího adresáře pro stahování souborů.
-
 policy-DisableAppUpdate =
   Blokování aktualizací { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Blokování přístupu k nástrojům pro vývojáře.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Blokování odeslání zpětné vazby z nabídky Nápověda (volby Odeslat zpětnou vazbu a Nahlásit klamavou stránku).
-
 policy-DisableForgetButton = Zablokování tlačítka Zapomenout.
-
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Hodnota true znemožní nastavení hlavního hesla.
-
 policy-DisableProfileImport = Blokování importu dat z jiných aplikací.
-
 policy-DisableSafeMode = Zablokování možnosti restartovat se zakázanými doplňky. Poznámka: přechod do nouzového režimu podržením klávesy Shift lze zablokovat jen na systému Windows pomocí zásad skupin.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Zabránit uživateli obcházení některých bezpečnostních varování.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate =
   Blokování { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } aktualizovat systémové doplňky.
-
 policy-DisableTelemetry = Vypnutí telemetrie.
-
 policy-DisplayMenuBar = Zobrazení hlavní nabídky ve výchozím nastavení.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Nastavení DNS over HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultClient = Vypnutí kontroly nastavení výchozí aplikace při spuštění.
-
 policy-DownloadDirectory = Nastavení a uzamčení nastavení adresáře pro stahování souborů.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Zapnutí nebo vypnutí blokování obsahu a případně jeho uzamčení.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instalace, odinstalace a uzamčení rozšíření. Pro instalaci je potřeba jako parametr zadat URL adresy nebo cesty. Pro odinstalaci nebo uzamčení ID rozšíření.
-
 policy-ExtensionSettings = Správa všech aspektů instalace rozšíření.
-
 policy-ExtensionUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací rozšíření.
-
 policy-HardwareAcceleration = Hodnota false vypne použití hardwarové akcelerace.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Povolení instalace doplňků z vybraných webových stránek.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
+
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Povolí vybraným stránkám odkazovat na soubory uložené na místním disku.
-
 policy-NetworkPrediction = Povolení nebo zakázání přednačítání DNS.
-
 policy-OfferToSaveLogins =
   Nastavení dotazu na uložení přihlašovacích údajů v { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }. Lze použít hodnoty true i false.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Nastavení vlastní stránky při prvním spuštění. Pokud nechcete při prvním spuštění zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Nastavení vlastní stránky po aktualizaci. Pokud nechcete po aktualizaci zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
-
 policy-Preferences = Nastavení a uzamčení hodnoty pro podmnožinu předvoleb.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Zeptat se na adresář před stažením souboru.
-
 policy-Proxy = Nastavení proxy.
-
 policy-RequestedLocales = Nastavení seznamu požadovaných jazyků pro zobrazení aplikace, v pořadí podle preference.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Vymazání dat o prohlížení během vypnutí.
-
 policy-SearchEngines = Nastavení vyhledávačů. Toto pravidlo je dostupné jen pro verzi s rozšířenou podporou (ESR).
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instalace modulů PKCS #11.
-
 policy-SSLVersionMax = Nastavení maximální verze SSL.
-
 policy-SSLVersionMin = Nastavení minimální verze SSL.
-
 policy-SupportMenu = Přidání vlastní položky nabídky s nápovědou.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokování návštěvy webových stránek. Více informací o formátu najdete v dokumentaci.