Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox
authorJirka Soukeník <soucet@centrum.cz>
Sat, 22 Aug 2020 14:45:38 +0000
changeset 4584 3a4568512ce7923c8145caa2da9716d86a6f560e
parent 4583 dcba4421f662700ca41f30440bad655f968c128b
child 4585 bb2697b881716f20eaede592c59c13758acf58d2
push id2514
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 22 Aug 2020 14:45:41 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Jirka Soukeník <soucet@centrum.cz> Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,76 +3,68 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Říci webovým stránkám pomocí signálu Do Not Track, že nechcete být sledováni
 do-not-track-learn-more = Zjistit více
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Jen pokud je zapnuto blokování nalezených sledovacích prvků
 do-not-track-option-always =
   .label = Vždy
-
 pref-page-title =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Možnosti
    *[other] Předvolby
   }
-
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Najít v možnostech
      *[other] Najít v předvolbách
     }
-
 managed-notice = Tento prohlížeč je spravován vaší organizací.
-
 pane-general-title = Obecné
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
-
 pane-home-title = Domovská stránka
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
-
 pane-search-title = Vyhledávání
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
-
 pane-privacy-title = Soukromí a zabezpečení
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
-
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
-
+pane-experimental-title = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
+category-experimental =
+  .tooltiptext = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
 pane-experimental-subtitle = Tady pozor!
+pane-experimental-search-results-header = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }: Postupujte obezřetně!
 pane-experimental-description = Změny v pokročilé konfiguraci mohou negativně ovlivnit výkon a bezpečnost aplikace { -brand-short-name }.
-
 help-button-label =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] Nápověda
   }
 addons-button-label = Rozšíření a vzhledy
-
 focus-search =
   .key = f
-
 close-button =
   .aria-label = Zavřít
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart =
   Pro povolení této funkce je potřeba { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
@@ -112,219 +104,175 @@ restart-later = Restartovat později
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that their home page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-homepage-override = Vaši domovskou stránku spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their new tab page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-new-tab-url = Stránku v novém panelu spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that the default search engine
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-default-search = Rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name } vám nastavilo nový výchozí vyhledávač.
-
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlled-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } vyžaduje kontejnerové panely.
-
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlled-proxy-config =
   Připojení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } k internetu spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Pro povolení rozšíření otevřete <img data-l10n-name="addons-icon"/> Doplňky v nabídce <img data-l10n-name="menu-icon"/>.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Výsledky hledání
-
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Je nám líto, pro „<span data-l10n-name="query"></span>“ jsme v možnostech nic nenašli.
    *[other] Je nám líto, pro „<span data-l10n-name="query"></span>“ jsme v předvolbách nic nenašli.
   }
-
 search-results-help-link =
   Potřebujete pomoc? Navštivte <a data-l10n-name="url">Podporu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Spuštění
-
 # { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
 # since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
 separate-profile-mode =
   .label = Povolit současné spuštění aplikací { -brand-short-name } a Firefox
 use-firefox-sync = Tip: Budou použity oddělené uživatelské profily. Pro sdílení dat mezi nimi můžete použít { -sync-brand-short-name(case: "acc") }.
 get-started-not-logged-in = Přihlášení k { -sync-brand-short-name(case: "dat") }…
 get-started-configured = Otevřít nastavení { -sync-brand-short-name(case: "gen") }
-
 always-check-default =
   .label = Kontrolovat, jestli je { -brand-short-name } výchozím webovým prohlížečem
   .accesskey = w
-
 is-default = { -brand-short-name } je vaším výchozím prohlížečem
 is-not-default = { -brand-short-name } aktuálně není výchozím prohlížečem
-
 set-as-my-default-browser =
   .label = Nastavit jako výchozí…
   .accesskey = i
-
 startup-restore-previous-session =
   .label = Otevřít panely z minula
   .accesskey = O
-
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = Varovat při ukončování prohlížeče
-
 disable-extension =
   .label = Zakázat rozšíření
-
 tabs-group-header = Panely
-
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Přepínat panely pomocí Ctrl+Tab v pořadí podle jejich posledního použití
   .accesskey = T
-
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Otevírat odkazy v panelech místo v nových oknech
   .accesskey = O
-
 warn-on-close-multiple-tabs =
   .label = Varovat při zavírání více panelů
   .accesskey = v
-
 warn-on-open-many-tabs =
   .label =
     Varovat, pokud by mohlo otevření více panelů { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
     } zpomalit
   .accesskey = d
-
 switch-links-to-new-tabs =
   .label = Přepnout na nový panel otevřený z odkazu
   .accesskey = n
-
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů
   .accesskey = h
-
 browser-containers-enabled =
   .label = Povolit kontejnerové panely
   .accesskey = n
-
 browser-containers-learn-more = Zjistit více
-
 browser-containers-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = v
-
 containers-disable-alert-title = Zavřít všechny kontejnerové panely?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
     [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
    *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
   }
-
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel
     [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely
    *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Nechat povolené
-
 containers-remove-alert-title = Odstranit tento kontejner?
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit?
     [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit?
    *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit?
   }
-
 containers-remove-ok-button = Odstranit tento kontejner
 containers-remove-cancel-button = Neodstraňovat tento kontejner
 
-
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Zobrazení a jazyk stránek
-
 fonts-and-colors-header = Písma a barvy
-
 default-font = Výchozí písmo
   .accesskey = p
 default-font-size = Velikost
   .accesskey = V
-
 advanced-fonts =
   .label = Rozšířené…
   .accesskey = o
-
 colors-settings =
   .label = Barvy…
   .accesskey = y
-
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Velikost stránek
-
 preferences-default-zoom = Výchozí velikost
   .accesskey = z
-
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage } %
-
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Pouze velikost textu
   .accesskey = t
-
 language-header = Jazyk
-
 choose-language-description = Vyberte jazyky pro zobrazování webových stránek
-
 choose-button =
   .label = Vybrat jazyky…
   .accesskey = j
-
 choose-browser-language-description =
   Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
 manage-browser-languages-button =
@@ -333,128 +281,104 @@ manage-browser-languages-button =
 confirm-browser-language-change-description =
   Aby se změny projevily, restartujte { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
 confirm-browser-language-change-button = Potvrdit a restartovat
-
 translate-web-pages =
   .label = Překládat webové stránky
   .accesskey = T
-
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Překlady od <img data-l10n-name="logo"/>
-
 translate-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = V
-
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
-
 check-user-spelling =
   .label = Při psaní kontrolovat pravopis
   .accesskey = t
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Soubory a aplikace
-
 download-header = Stahování
-
 download-save-to =
   .label = Ukládat všechny soubory do složky
   .accesskey = v
-
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vybrat…
      *[other] Procházet…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] y
      *[other] o
     }
-
 download-always-ask-where =
   .label = U každého souboru se zeptat, kam ho uložit
   .accesskey = a
-
 applications-header = Aplikace
-
 applications-description = Co má { -brand-short-name } dělat se staženými soubory, nebo s aplikacemi, které používáte při prohlížení?
-
 applications-filter =
   .placeholder = Hledat typ souboru nebo aplikaci
-
 applications-type-column =
   .label = Typ obsahu
   .accesskey = T
-
 applications-action-column =
   .label = Akce
   .accesskey = A
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = Soubor { $extension }
 applications-action-save =
   .label = Uložit soubor
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Použít { $app-name }
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Použít { $app-name } (výchozí)
-
 applications-use-os-default =
   .label =
     Použít výchozí aplikaci 
     { PLATFORM() ->
       [macos] systému macOS
       [windows] systému Windows
      *[other] operačního systému
     }
-
 applications-use-other =
   .label = Použít jinou…
 applications-select-helper = Zvolit pomocnou aplikaci
-
 applications-manage-app =
   .label = Podrobnosti o aplikaci…
 applications-always-ask =
   .label = Vždy se zeptat
 applications-type-pdf = Přenositelný formát dokumentů (PDF)
-
 # Variables:
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label =
     Použít { $plugin-name } ({ -brand-short-name.gender ->
       [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
       [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
       [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
@@ -470,274 +394,221 @@ applications-open-inapp =
     }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
-
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
-
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
-
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
-
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
-
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
-
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
-
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM)
-
 play-drm-content =
   .label = Přehrávat obsah chráněný pomocí DRM
   .accesskey = P
-
 play-drm-content-learn-more = Zjistit více
-
 update-application-title =
   Aktualizace { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
-
 update-application-description =
   Pro nejvyšší rychlost, stabilitu a bezpečnost udržujte { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } stále aktuální.
-
 update-application-version = Verze { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Co je nového</a>
-
 update-history =
   .label = Zobrazit historii aktualizací…
   .accesskey = h
-
 update-application-allow-description =
   Povolit { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
-
 update-application-auto =
   .label = Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno)
   .accesskey = A
-
 update-application-check-choose =
   .label = Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se na jejich instalaci
   .accesskey = c
-
 update-application-manual =
   .label = Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno)
   .accesskey = N
-
 update-application-warning-cross-user-setting =
   Toto nastavení ovlivní všechny uživatele systému Windows a jejich profily { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }, pokud používají stejnou instalaci.
-
 update-application-use-service =
   .label = K instalaci aktualizací použít službu na pozadí
   .accesskey = b
-
 update-setting-write-failure-title = Chyba při ukládání nastavení aktualizací
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal
     [feminine] { -brand-short-name } zaznamenala
     [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala
   } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users.
   
   Není možný zápis do souboru: { $path }
-
 update-in-progress-title = Probíhá aktualizace
-
 update-in-progress-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizaci?
     [feminine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
     [neuter] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovalo v aktualizaci?
    *[other] Chcete, aby aplikace { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
   }
-
 update-in-progress-ok-button = &Nepokračovat
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Pokračovat
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Výkon
-
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Použít doporučené nastavení výkonu
   .accesskey = u
-
 performance-use-recommended-settings-desc = Tato nastavení jsou ušita na míru podle hardwaru a operačního systému vašeho počítače.
-
 performance-settings-learn-more = Zjistit více
-
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná
   .accesskey = h
-
 performance-limit-content-process-option = Omezit počet procesů pro obsah na
   .accesskey = b
-
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Další procesy pro obsah mohou zlepšit výkon s více otevřenými panely, ale potřebují více paměti.
 performance-limit-content-process-blocked-desc =
   Počet procesů pro obsah lze upravit pouze při použití multiprocesového režimu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }. <a data-l10n-name="learn-more">Podívejte se, jak stav multiprocesového režimu zkontrolovat</a>
-
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (výchozí)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Prohlížení
-
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Použít automatické posouvání
   .accesskey = a
-
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Použít plynulé posouvání
   .accesskey = l
-
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = V případě potřeby zobrazit dotykovou klávesnici
   .accesskey = d
-
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Používat kurzorové šipky pro pohyb po stránce
   .accesskey = c
-
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Psaním vyhledávat text na stránce
   .accesskey = x
-
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Zobrazovat přepínač do režimu obrazu v obraze
   .accesskey = E
-
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Zjistit více
-
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Doporučovat vhodná rozšíření pro navštívené stránky
   .accesskey = r
 browsing-cfr-features =
   .label = Doporučovat funkce během prohlížení
   .accesskey = f
-
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Zjistit více
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Nastavení sítě
-
 network-proxy-connection-description =
   Konfigurovat připojení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } k internetu.
-
 network-proxy-connection-learn-more = Zjistit více
-
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = e
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Nová okna a panely
-
 home-new-windows-tabs-description2 = Vyberte si domovskou stránku a stránku zobrazovanou při otevření nového okna nebo panelu.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Na domovské stránce a v novém okně
-
 home-newtabs-mode-label = V novém panelu
-
 home-restore-defaults =
   .label = Obnovit výchozí
   .accesskey = O
-
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Výchozí domovskou stránku Firefoxu
-
 home-mode-choice-custom =
   .label = Vlastní adresy…
-
 home-mode-choice-blank =
   .label = Prázdnou stránku
-
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Zadejte URL adresu…
-
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Použít aktuální stránku
      *[other] Použít aktuální stránky
     }
   .accesskey = k
-
 choose-bookmark =
   .label = Použít záložku…
   .accesskey = z
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Obsah domovské stránky Firefoxu
 home-prefs-content-description = Vyberte obsah, který chcete mít na výchozí domovské stránce Firefoxu.
-
 home-prefs-search-header =
   .label = Vyhledávání na webu
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Top stránky
 home-prefs-topsites-description = Nejnavštěvovanější stránky
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
@@ -746,29 +617,27 @@ home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Doporučení ze služby { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-update = Výjimečný obsah z celého internetu, vybraný službou { $provider }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Jak to funguje
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponzorované články
-
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Vybrané
 home-prefs-highlights-description = Výběr z uložených nebo navštívených stránek
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Navštívené stránky
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Záložky
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Nedávná stahování
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Stránky uložené do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
-
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Útržky
 home-prefs-snippets-description =
   Aktuální informace od { -vendor-short-name.gender ->
@@ -792,80 +661,65 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Vyhledávací pole
 search-bar-hidden =
   .label = Použít adresní řádek pro navigaci i vyhledávání
 search-bar-shown =
   .label = Přidat na lištu vyhledávací pole
-
 search-engine-default-header = Výchozí vyhledávač
 search-engine-default-desc-2 = Vyberte si výchozí vyhledávač pro adresní řádek i vyhledávací pole.
 search-engine-default-private-desc-2 = Vyberte odlišný výchozí vyhledávač pro použití v režimu anonymního prohlížení.
 search-separate-default-engine =
   .label = Použít tento vyhledávač jako výchozí také v režimu anonymního prohlížení
   .accesskey = u
-
 search-suggestions-header = Našeptávání
 search-suggestions-desc = Zvolte si, zda a jak má prohlížeč zobrazovat návrhy od vyhledávače.
-
 search-suggestions-option =
   .label = Našeptávat vyhledávání
   .accesskey = n
-
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Našeptávat vyhledávání také v adresním řádku
   .accesskey = e
-
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Našeptávat vyhledávání v adresním řádku nad stránkami z historie prohlížení
-
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Našeptávat vyhledávání také v anonymních oknech
-
 suggestions-addressbar-settings-generic = Změnit předvolby našeptávání v adresním řádku
-
 search-suggestions-cant-show =
   Návrhy vyhledávání se nebudou adresním řádku zobrazovat, protože jste { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } nastavili, aby si nikdy { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] nepamatoval
     [feminine] nepamatovala
     [neuter] nepamatovalo
    *[other] nepamatovala
   } historii.
-
 search-one-click-header = Vyhledávání jedním klepnutím
-
 search-one-click-desc = Vyberte další vyhledávače, které se zobrazí v nabídce adresního řádku a vyhledávacího pole.
-
 search-choose-engine-column =
   .label = Vyhledávač
 search-choose-keyword-column =
   .label = Klíčové slovo
-
 search-restore-default =
   .label = Obnovit výchozí vyhledávače
   .accesskey = d
-
 search-remove-engine =
   .label = Odebrat
   .accesskey = r
-
 search-find-more-link = Přidat další vyhledávače
-
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Použité klíčové slovo
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Zvolili jste klíčové slovo, které už je použito pro „{ $name }“. Zvolte prosím jiné.
 search-keyword-warning-bookmark = Zvolili jste klíčové slovo, které už je použito pro záložku. Zvolte prosím jiné.
 
@@ -876,218 +730,180 @@ containers-back-button =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Zpět do Možností
      *[other] Zpět do Předvoleb
     }
 containers-header = Kontejnerové panely
 containers-add-button =
   .label = Přidat kontejner
   .accesskey = a
-
 containers-new-tab-check =
   .label = Zobrazit výběr kontejneru při klepnutí na tlačítko otevření nového panelu
   .accesskey = t
-
 containers-preferences-button =
   .label = Předvolby
 containers-remove-button =
   .label = Odstranit
 
-## Sync Section - Signed out
-
-
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Vezměte si web s sebou
 sync-signedout-description = Synchronizujte své záložky, historii, panely, hesla, doplňky a předvolby ve všech svých zařízeních.
-
 sync-signedout-account-signin2 =
   .label = Přihlášení k { -sync-brand-short-name(case: "dat") }…
   .accesskey = i
-
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Stáhněte si Firefox pro <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> nebo <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> a synchronizujte svá data se svým mobilním zařízením.
 
-## Sync Section - Signed in
-
-
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Změnit profilový obrázek
-
 sync-sign-out =
   .label = Odhlásit se…
   .accesskey = O
-
 sync-manage-account = Spravovat účet
   .accesskey = S
-
 sync-signedin-unverified = Účet { $email } není ověřen.
 sync-signedin-login-failure = Pro opětovné připojení účtem { $email } se přihlaste
-
 sync-resend-verification =
   .label = Znovu odeslat ověření
   .accesskey = d
-
 sync-remove-account =
   .label = Odebrat účet
   .accesskey = d
-
 sync-sign-in =
   .label = Přihlásit se
   .accesskey = i
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Synchronizace zapnuta
-
 prefs-syncing-off = Synchronizace vypnuta
-
 prefs-sync-setup =
   .label = Nastavit { -sync-brand-short-name(case: "acc") }…
   .accesskey = N
-
 prefs-sync-offer-setup-label = Synchronizujte své záložky, historii, panely, hesla, doplňky a předvolby ve všech svých zařízeních.
-
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Synchronizovat
   .accesskeynotsyncing = S
   .labelsyncing = Probíhá synchronizace…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Máte zapnutou synchronizaci následujících dat:
-
 sync-currently-syncing-bookmarks = Záložky
 sync-currently-syncing-history = Historie
 sync-currently-syncing-tabs = Otevřené panely
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Přihlašovací údaje
 sync-currently-syncing-addresses = Adresy
 sync-currently-syncing-creditcards = Platební karty
 sync-currently-syncing-addons = Doplňky
 sync-currently-syncing-prefs =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Možnosti
    *[other] Předvolby
   }
-
 sync-change-options =
   .label = Změnit…
   .accesskey = Z
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Nastavení synchronizace
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Uložit
   .buttonaccesskeyaccept = U
   .buttonlabelextra2 = Zrušit synchronizaci…
   .buttonaccesskeyextra2 = Z
-
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Záložky
   .accesskey = Z
-
 sync-engine-history =
   .label = Historii
   .accesskey = r
-
 sync-engine-tabs =
   .label = Otevřené panely
   .tooltiptext = Seznam panelů otevřených v ostatních zařízeních
   .accesskey = t
-
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Přihlašovací údaje
   .tooltiptext = Uložená uživatelská jména a hesla
   .accesskey = P
-
 sync-engine-addresses =
   .label = Adresy
   .tooltiptext = Uložené poštovní adresy (pouze na počítači)
   .accesskey = e
-
 sync-engine-creditcards =
   .label = Platební karty
   .tooltiptext = Jména, čísla a data expirace (pouze na počítači)
   .accesskey = K
-
 sync-engine-addons =
   .label = Doplňky
   .tooltiptext = Rozšíření a motivy vzhledu ve Firefoxu pro počítač
   .accesskey = D
-
 sync-engine-prefs =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Možnosti
      *[other] Předvolby
     }
   .tooltiptext = Nastavení v sekcích Obecné a Soukromí a zabezpečení
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] M
      *[other] P
     }
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Název zařízení
-
 sync-device-name-change =
   .label = Přejmenovat toto zařízení…
   .accesskey = j
-
 sync-device-name-cancel =
   .label = Zrušit
   .accesskey = u
-
 sync-device-name-save =
   .label = Uložit
   .accesskey = l
-
 sync-connect-another-device = Připojit další zařízení
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Nastavení soukromí
 
-## Privacy Section - Forms
-
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Přihlašovací údaje
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
-
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Ptát se na ukládání přihlašovacích údajů
   .accesskey = P
 forms-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 forms-generate-passwords =
   .label = Generovat a navrhovat silná hesla
   .accesskey = G
 forms-breach-alerts =
   .label = Upozorňovat na hesla uložená pro servery, kde došlo k úniku dat
   .accesskey = ú
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Zjistit více
-
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Automaticky vyplňovat přihlašovací údaje
   .accesskey = y
 forms-saved-logins =
   .label = Uložené přihlašovací údaje…
   .accesskey = l
 forms-master-pw-use =
@@ -1098,200 +914,168 @@ forms-primary-pw-use =
   .accesskey = P
 forms-primary-pw-learn-more-link = Zjistit více
 # This string uses the former name of the Primary Password feature
 # ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
 # when searching for the old name. The accesskey is unused.
 forms-master-pw-change =
   .label = Změnit hlavní heslo…
   .accesskey = m
-
 forms-master-pw-fips-title = Momentálně jste v režimu FIPS, který vyžaduje neprázdné hlavní heslo.
 forms-primary-pw-change =
   .label = Změnit hlavní heslo…
   .accesskey = m
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = { "" }
-
 forms-primary-pw-fips-title = Momentálně jste v režimu FIPS, který vyžaduje neprázdné hlavní heslo.
 forms-master-pw-fips-desc = Neúspěšná změna hesla
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
 master-password-os-auth-dialog-message-win = Pro nastavení hlavního hesla prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
-
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 master-password-os-auth-dialog-message-macosx = vytvořit hlavní heslo
-
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Pro nastavení hlavního hesla prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
-
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = vytvořit hlavní heslo
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historie prohlížení
-
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = Historii prohlížených stránek
   .accesskey = i
-
 history-remember-option-all =
   .label = ukládat
 history-remember-option-never =
   .label = nikdy neukládat
 history-remember-option-custom =
   .label = ukládat podle vlastního nastavení
-
 history-remember-description = { -brand-short-name } si bude pamatovat historii vašeho prohlížení, stahování, formulářů a vyhledávání.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name } použije stejné nastavení jako v režimu anonymního prohlížení a nebude si pamatovat žádnou historii prohlížení.
-
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Vždy použít režim anonymního prohlížení
   .accesskey = p
-
 history-remember-browser-option =
   .label = Pamatovat si historii stránek a stahování
   .accesskey = s
-
 history-remember-search-option =
   .label = Pamatovat si historii hledání a formulářů
   .accesskey = f
-
 history-clear-on-close-option =
   .label =
     Vymazat historii při ukončení { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .accesskey = r
-
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = t
-
 history-clear-button =
   .label = Vymazat historii…
   .accesskey = V
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Cookies a data stránek
-
 sitedata-total-size-calculating = Výpočet velikosti mezipaměti a dat stránek…
-
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Velikost cookies, dat uložených stránkami a mezipaměti je { $value } { $unit }.
-
 sitedata-learn-more = Zjistit více
-
 sitedata-delete-on-close =
   .label =
     Vymazat cookies a data stránek při zavření { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .accesskey = c
-
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = V trvalém režimu anonymního prohlížení { -brand-short-name } smaže cookies a data stránek vždy při svém ukončení.
-
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Ukládat všechny cookies a data stránek
   .accesskey = a
-
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Blokovat cookies a data stránek
   .accesskey = B
-
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Blokovat
   .accesskey = t
-
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Sledovací prvky
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
   .label = Sledovací cookies, např. sociálních sítí
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
   .label = Sledovací cookies třetích stran a sociálních sítí, ostatní izolovat
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Cookies z dosud nenavštívených stránek
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Všechny cookies (omezí fungování některých stránek)
-
 sitedata-clear =
   .label = Vymazat data…
   .accesskey = V
-
 sitedata-settings =
   .label = Spravovat data…
   .accesskey = S
-
 sitedata-cookies-permissions =
   .label = Spravovat oprávnění…
   .accesskey = S
-
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Adresní řádek
-
 addressbar-suggest = V adresním řádku našeptávat
-
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Historii prohlížení
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Záložky
   .accesskey = Z
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Otevřené panely
   .accesskey = O
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Top stránky
   .accesskey = T
-
 addressbar-suggestions-settings = Nastavit našeptávání vyhledávače
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Rozšířená ochrana proti sledování
-
 content-blocking-section-top-level-description = Sledovací prvky sbírají informace, co a kde na internetu děláte, jaké máte návyky a co vás zajímá. { -brand-short-name } blokuje mnoho takových prvků i dalších škodlivých skriptů.
-
 content-blocking-learn-more = Zjistit více
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standardní
@@ -1303,209 +1087,180 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .label = Vlastní
   .accesskey = V
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Vyvážená ochrana a výkon. Neovlivní správné načítání webových stránek.
 content-blocking-etp-strict-desc = Silnější ochrana. Může omezit fungování některých stránek.
 content-blocking-etp-custom-desc = Vyberte sledovací prvky a skripty, které chcete zablokovat.
-
 content-blocking-private-windows = Sledující obsah v anonymních oknech
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sledovací cookies
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sledovací cookies třetích stran, ostatní izolovat
 content-blocking-social-media-trackers = Sledující prvky sociálních sítí
 content-blocking-all-cookies = Všechny cookies
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookies z dosud nenavštívených stránek
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Sledující obsah blokován ve všech oknech
 content-blocking-all-third-party-cookies = Všechny cookies třetích stran blokovány vždy
 content-blocking-cryptominers = Těžba kryptoměn
 content-blocking-fingerprinters = Vytváření otisku prohlížeče
-
 content-blocking-warning-title = Pozor!
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Blokování sledujícího obsahu a izolace cookies může ovlivnit fungování některých stránek. Pro zobrazení veškerého obsahu znovu načtěte stránku s povolenými sledovacími prvky.
 content-blocking-warning-learn-how = Jak na to
-
 content-blocking-reload-description = Aby se změny projevily, načtěte znovu své panely.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Znovu načíst všechny panely
   .accesskey = o
-
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Sledující obsah
   .accesskey = o
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = ve všech oknech
   .accesskey = v
 content-blocking-option-private =
   .label = jen v anonymních oknech
   .accesskey = a
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Změnit úroveň blokování
-
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
-
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Více informací
-
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Těžbu kryptoměn
   .accesskey = y
-
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Vytváření otisku prohlížeče
   .accesskey = s
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Oprávnění
-
 permissions-location = Poloha
 permissions-location-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = a
-
 permissions-xr = Virtuální realita
 permissions-xr-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = t
-
 permissions-camera = Kamera
 permissions-camera-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = a
-
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = n
-
 permissions-notification = Oznámení
 permissions-notification-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = n
 permissions-notification-link = Zjistit více
-
 permissions-notification-pause =
   .label =
     Zakázat oznámení do restartu { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .accesskey = n
-
 permissions-autoplay = Automatické přehrávání
-
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = t
-
 permissions-block-popups =
   .label = Blokovat vyskakovací okna
   .accesskey = B
-
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
-
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Vždy upozornit při pokusu o instalaci doplňku
   .accesskey = u
-
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
-
 permissions-a11y-privacy-checkbox =
   .label = Zabránit službám pro přístupnost v přístupu k vašemu prohlížeči
   .accesskey = a
-
 permissions-a11y-privacy-link = Zjistit více
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header =
   Sběr a používání dat o { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
-
 collection-description =
   S daty vám dáváme vždy na výběr a sbíráme jen data potřebná pro vylepšování { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }. Před odesíláním osobních dat vždy žádáme o váš souhlas.
 collection-privacy-notice = Zásady ochrany osobních údajů
-
 collection-health-report-telemetry-disabled =
   Odesílat { -vendor-short-name.gender ->
     [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
    *[other] společnosti { -vendor-short-name }
   } technická data a data o interakcích není nadále povoleno. Všechna historická data budou smazána během 30 dnů.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Zjistit více
-
 collection-health-report =
   .label =
     { -vendor-short-name.gender ->
       [masculine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
       [feminine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
       [neuter] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
      *[other] Odesílat
     } technická data a data o interakcích
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Zjistit více
-
 collection-studies =
   .label =
     Povolit { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
       [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
       [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
      *[other] instalaci studií
     }
 collection-studies-link =
   Zobrazit studie { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
-
 addon-recommendations =
   .label =
     Povolit { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
     } doporučovat rozšíření vybraná přímo pro mě
 addon-recommendations-link = Zjistit více
-
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Odesílání dat je zakázáno konfigurací tohoto sestavení
-
 collection-backlogged-crash-reports =
   .label =
     Odesílat nevyřízená hlášení o pádech { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace
     } za vás
@@ -1513,103 +1268,101 @@ collection-backlogged-crash-reports =
 collection-backlogged-crash-reports-link = Zjistit více
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Zabezpečení
-
 security-browsing-protection = Ochrana před klamavým obsahem a nebezpečným softwarem
-
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Blokovat nebezpečný a klamavý obsah
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Zjistit více
-
 security-block-downloads =
   .label = Blokovat nebezpečná stahování
   .accesskey = s
-
 security-block-uncommon-software =
   .label = Upozorňovat na nežádoucí nebo neobvyklý software
   .accesskey = w
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Certifikáty
-
 certs-personal-label = Pokud server vyžaduje váš osobní certifikát
-
 certs-select-auto-option =
   .label = Vybrat jeden automaticky
   .accesskey = j
-
 certs-select-ask-option =
   .label = Vždy se zeptat
   .accesskey = e
-
 certs-enable-ocsp =
   .label = Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP
   .accesskey = o
-
 certs-view =
   .label = Zobrazit certifikáty…
   .accesskey = C
-
 certs-devices =
   .label = Bezpečnostní zařízení…
   .accesskey = B
-
 space-alert-learn-more-button =
   .label = Zjistit více
   .accesskey = Z
-
 space-alert-over-5gb-pref-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Otevřít možnosti
      *[other] Otevřít předvolby
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] O
     }
-
 space-alert-over-5gb-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] Aplikaci { -brand-short-name }
   } dochází místo na disku. Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Uložená data stránky můžete vymazat v { PLATFORM() ->
     [windows] Nastavení
    *[other] Předvolbách
   } > Soukromí a zabezpečení > Cookies a data stránek.
-
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = OK, rozumím
   .accesskey = K
-
 space-alert-under-5gb-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] Aplikaci { -brand-short-name }
   } dochází místo na disku. Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Klepněte na „Dozvědět se více“ o optimalizaci využití disku k lepšímu prohlížení webu.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
+httpsonly-header = Režim „pouze HTTPS“
+httpsonly-description =
+  Protokol HTTPS poskytuje zabezpečené, šifrované spojení mezi { -brand-short-name.gender ->
+    [masculine] { -brand-short-name(case: "ins") }
+    [feminine] { -brand-short-name(case: "ins") }
+    [neuter] { -brand-short-name(case: "ins") }
+    *[other] aplikací { -brand-short-name }
+  } a navštěvovanými webovými stránkami. Většina webů protokol HTTPS podporuje, a pokud je zapnut režim „pouze HTTPS“, bude { -brand-short-name } navazovat spojení pouze skrze protokol HTTPS.
 httpsonly-learn-more = Zjistit více
+httpsonly-radio-enabled =
+  .label = Zapnout režim „pouze HTTPS“ ve všech oknech
+httpsonly-radio-enabled-pbm =
+  .label = Zapnout režim „pouze HTTPS“ v anonymních oknech
+httpsonly-radio-disabled =
+  .label = Nezapínat režim „pouze HTTPS“
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Plocha
 downloads-folder-name = Stažené soubory
 choose-download-folder-title = Vyberte složku pro stahování souborů
-
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Uložit soubory na { $service-name }
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -42,8 +42,9 @@ permission.popup.label = Otevírat vyskakovací okna
 permission.geo.label = Přistupovat k informacím o vaší poloze
 permission.xr.label = Používat zařízení pro virtuální realitu
 permission.shortcuts.label = Přepsat klávesové zkratky
 permission.focus-tab-by-prompt.label = Přepnout na tento panel
 permission.persistent-storage.label = Ukládat data natrvalo
 permission.canvas.label = Přistupovat k informacím canvasu
 permission.midi.label = Přistupovat k MIDI zařízením
 permission.midi-sysex.label = Přistupovat k MIDI zařízením s podporou SysEx
+permission.https-only-load-insecure.label = Používat nezabezpečený protokol HTTP
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,28 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-httpsonly-insecure-title = Zabezpečené spojení není dostupné
-
 # Variables:
 #  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
-about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Webové stránky prohlížíte pouze v režimu zabezpečeného HTTPS, nicméně tato verze <em>{ $websiteUrl }</em> není dostupná.
+about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Webové stránky prohlížíte v režimu „pouze HTTPS“, ale zabezpečená verze webu <em>{ $websiteUrl }</em> není dostupná.
 about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Pravděpodobně tento server HTTPS vůbec nepodporuje, ale je také možné, že se někdo HTTPS snaží blokovat.
 about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Ač je bezpečnostní riziko relativně nízké, pokud se rozhodnete navštívit nezabezpečenou verzi této stránky přes HTTP, doporučujeme na ní nezadávat žádné citlivé informace jako jsou hesla, e-mailové adresy nebo platební údaje.
-
 about-httpsonly-button-make-exception = Beru na vědomí a chci pokračovat
-
 about-httpsonly-title =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } zjistil
     [feminine] { -brand-short-name } zjistila
     [neuter] { -brand-short-name } zjistilo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zjistila
   } potenciální bezpečnostní problém
-
+# Variables:
+#  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-explanation-unavailable = Webové stránky prohlížíte v režimu „pouze HTTPS“, ale zabezpečená verze webu <em>{ $websiteUrl }</em> není dostupná.
 about-httpsonly-explanation-question = Co by mohlo být příčinou?
 about-httpsonly-explanation-nosupport = Nejspíš tento web jednoduše HTTPS nepodporuje.
 about-httpsonly-explanation-risk = Je také možné, že v tom má prsty útočník. Pokud se rozhodnete tuto stránku navštívit, doporučujeme na ní nezadávat žádné citlivé informace jako jsou hesla, e-mailové adresy nebo platební údaje.
-
 about-httpsonly-button-accept-and-continue = Beru na vědomí a chci pokračovat
 about-httpsonly-button-go-back = Zpátky