Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 5.
authorMichal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:55 +0200
changeset 4494 2ee6d128ac1b9f77552a052c7c6f63e9276b4f4b
parent 4493 898bad5cbacd53b354ccacdf5750c932a57239f1
child 4495 0efa4938b3e310a8810c08bdc3edb73c9c97b499
push id2455
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:33:22 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 5.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -1,15 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+preferences-title =
+  .title =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Možnosti
+      *[other] Předvolby
+    }
 pane-general-title = Obecné
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+pane-compose-title = Vytváření
+category-compose =
+  .tooltiptext = Vytváření
+pane-chat-title = Chat
+category-chat =
+  .tooltiptext = Chat
 pane-calendar-title = Kalendář
 category-calendar =
   .tooltiptext = Kalendář
 general-language-and-appearance-header = Zobrazení a jazyk stránek
 general-incoming-mail-header = Příchozí pošta
 general-files-and-attachment-header = Soubory a přílohy
 general-tags-header = Štítky
 general-reading-and-display-header = Čtení a zobrazení
@@ -70,47 +82,227 @@ update-in-progress-ok-button = &Nepokračovat
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Pokračovat
 
 ## OS Authentication dialog
 
 
 ## General Tab
 
+focus-search-shortcut =
+  .key = f
+focus-search-shortcut-alt =
+  .key = k
+general-legend = Úvodní stránka aplikace { -brand-short-name }
+start-page-label =
+  .label = Při spuštění aplikace { -brand-short-name } zobrazit úvodní stránku
+  .accesskey = s
+location-label =
+  .value = Adresa:
+  .accesskey = A
+restore-default-label =
+  .label = Obnovit výchozí
+  .accesskey = O
+default-search-engine = Výchozí vyhledávač
+new-message-arrival = Při přijetí nové zprávy:
+mail-play-sound-label =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Přehrát zvukový soubor:
+      *[other] Přehrát zvuk
+    }
+  .accesskey =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] v
+      *[other] P
+    }
+mail-play-button =
+  .label = Přehrát
+  .accesskey = h
 change-dock-icon = Změna nastavení pro ikonu aplikace
 app-icon-options =
   .label = Nastavení ikony aplikace…
   .accesskey = n
+notification-settings = Upozornění a výchozí zvuk můžete zakázat v systémovém nastavení panelu upozornění.
+animated-alert-label =
+  .label = Zobrazit upozornění
+  .accesskey = Z
+customize-alert-label =
+  .label = Přizpůsobit…
+  .accesskey = b
+tray-icon-label =
+  .label = Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti
+  .accesskey = t
+mail-browse-sound-button =
+  .label = Procházet…
+  .accesskey = c
+enable-gloda-search-label =
+  .label = Povolit globální hledání a indexaci
+  .accesskey = g
 allow-hw-accel =
   .label = Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná
   .accesskey = h
 store-type-label =
   .value = Typ úložiště zpráv pro nové účty:
   .accesskey = T
 mbox-store-label =
   .label = Soubor pro každou složku (mbox)
 maildir-store-label =
   .label = Soubor pro každou zprávu (maildir)
+scrolling-legend = Posunování
+autoscroll-label =
+  .label = Použít automatické posouvání
+  .accesskey = a
+smooth-scrolling-label =
+  .label = Použít plynulé posouvání
+  .accesskey = e
+system-integration-legend = Nastavení systému
+always-check-default =
+  .label = Při startu aplikace { -brand-short-name } kontrolovat, zda je výchozím poštovním klientem
+  .accesskey = s
+check-default-button =
+  .label = Zkontrolovat…
+  .accesskey = Z
+search-integration-label =
+  .label = Povolit službě { search-engine-name } prohledávat zprávy
+  .accesskey = v
+config-editor-button =
+  .label = Editor předvoleb…
+  .accesskey = i
+return-receipts-description = Určuje, jak aplikace { -brand-short-name } zachází s potvrzením o přečtení
+return-receipts-button =
+  .label = Potvrzení o přečtení…
+  .accesskey = P
+update-app-legend = Aktualizace aplikace { -brand-short-name }
+# Variables:
+#  $version (String): version of Thunderbird, e.g. 68.0.1
+update-app-version = Verze { $version }
 automatic-updates-label =
   .label = Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodu vyšší bezpečnosti)
   .accesskey = A
 check-updates-label =
   .label = Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se, zda mají být nainstalovány
   .accesskey = C
 update-history-button =
   .label = Zobrazit historii aktualizací
   .accesskey = b
+use-service =
+  .label = K instalaci aktualizací použít službu na pozadí
+  .accesskey = s
+networking-legend = Připojení
+proxy-config-description = Konfigurovat připojení aplikace { -brand-short-name } k Internetu
+network-settings-button =
+  .label = Nastavení…
+  .accesskey = a
+offline-legend = Režim offline
+offline-settings = Konfigurovat režim offline
+offline-settings-button =
+  .label = Režim offline…
+  .accesskey = o
+diskspace-legend = Místo na disku
+offline-compact-folder =
+  .label = Provést údržbu složek, ušetří-li se celkově přes
+  .accesskey = k
+compact-folder-size =
+  .value = MB
 
 ## Note: The entities use-cache-before and use-cache-after appear on a single
 ## line in preferences as follows:
 ## use-cache-before [ textbox for cache size in MB ] use-cache-after
 
+use-cache-before =
+  .value = Použít maximálně
+  .accesskey = P
+use-cache-after = MB diskové mezipaměti
 
 ##
 
+smart-cache-label =
+  .label = Nepoužívat automatickou správu mezipaměti
+  .accesskey = e
+clear-cache-button =
+  .label = Vymazat
+  .accesskey = m
+fonts-legend = Písma a barvy
+default-font-label =
+  .value = Výchozí písmo:
+  .accesskey = p
+default-size-label =
+  .value = Velikost:
+  .accesskey = e
+font-options-button =
+  .label = Rozšířené…
+  .accesskey = o
+color-options-button =
+  .label = Barvy…
+  .accesskey = B
+display-width-legend = Zobrazení prostých textových zpráv a článků
+# Note : convert-emoticons-label 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)
+convert-emoticons-label =
+  .label = Zobrazit smajlíky jako ikony
+  .accesskey = Z
+display-text-label = Použít následující nastavení pro zobrazení citovaných zpráv v čistém textu:
+style-label =
+  .value = Styl:
+  .accesskey = S
+regular-style-item =
+  .label = Normální
+bold-style-item =
+  .label = Tučné
+italic-style-item =
+  .label = Kurzíva
+bold-italic-style-item =
+  .label = Tučná kurzíva
+size-label =
+  .value = Velikost:
+  .accesskey = V
+regular-size-item =
+  .label = Normální
+bigger-size-item =
+  .label = Větší
+smaller-size-item =
+  .label = Menší
+quoted-text-color =
+  .label = Barva:
+  .accesskey = a
+search-input =
+  .placeholder = Hledat
+type-column-label =
+  .label = Typ obsahu
+  .accesskey = T
+action-column-label =
+  .label = Akce
+  .accesskey = A
+save-to-label =
+  .label = Ukládat všechny soubory do složky
+  .accesskey = U
+choose-folder-label =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Vybrat…
+      *[other] Procházet…
+    }
+  .accesskey =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] V
+      *[other] r
+    }
+always-ask-label =
+  .label = U každého souboru se zeptat, kam ho uložit
+  .accesskey = k
+display-tags-text = Štítky lze použít pro rozřazení zpráv dle kategorií a priorit.
+new-tag-button =
+  .label = Nový…
+  .accesskey = N
+edit-tag-button =
+  .label = Upravit…
+  .accesskey = U
+delete-tag-button =
+  .label = Smazat
+  .accesskey = S
 auto-mark-as-read =
   .label = Automaticky označit zprávu jako přečtenou
   .accesskey = A
 mark-read-no-delay =
   .label = Okamžitě po zobrazení
   .accesskey = O
 
 ## Note: This will concatenate to "After displaying for [___] seconds",
@@ -122,25 +314,33 @@ mark-read-no-delay =
 open-msg-label =
   .value = Otevírat zprávy v:
 open-msg-tab =
   .label = Novém panelu
   .accesskey = p
 open-msg-window =
   .label = Novém okně
   .accesskey = N
+open-msg-ex-window =
+  .label = Existujícím okně se zprávou
+  .accesskey = x
 close-move-delete =
   .label = Při přesunutí nebo smazání zprávy zavřít panel/okno
   .accesskey = s
+condensed-addresses-label =
+  .label = U lidí z mých kontaktů zobrazovat pouze jméno
+  .accesskey = U
 
 ## Compose Tab
 
 forward-label =
   .value = Přeposílat zprávy:
   .accesskey = s
+inline-label =
+  .label = Vložené
 as-attachment-label =
   .label = Jako přílohu
 extension-label =
   .label = Přidat k názvu souboru příponu
   .accesskey = d
 
 ## Note: This will concatenate to "Auto Save every [___] minutes",
 ## using (auto-save-label) and a number (auto-save-end).
@@ -150,33 +350,43 @@ auto-save-label =
   .accesskey = A
 auto-save-end = minut
 
 ##
 
 warn-on-send-accel-key =
   .label = Při odeslání zprávy pomocí klávesové zkratky požadovat potvrzení
   .accesskey = i
+spellcheck-label =
+  .label = Před odesláním zprávy zkontrolovat pravopis
+  .accesskey = P
+spellcheck-inline-label =
+  .label = Kontrolovat pravopis při psaní
+  .accesskey = K
 language-popup-label =
   .value = Jazyk:
   .accesskey = J
 download-dictionaries-link = Stáhnout další slovníky
 font-label =
   .value = Písmo:
   .accesskey = m
 font-color-label =
   .value = Text:
   .accesskey = T
+bg-color-label =
+  .value = Barva pozadí:
+  .accesskey = P
 restore-html-label =
   .label = Obnovit výchozí
   .accesskey = O
 format-description = Nastavení chování textového formátu
 send-options-label =
   .label = Předvolby odesílání…
   .accesskey = e
+autocomplete-description = Při psaní adresy hledat vhodné položky v:
 ab-label =
   .label = Místní kontakty
   .accesskey = M
 directories-label =
   .label = Adresářový server:
   .accesskey = s
 directories-none-label =
   .none = Žádný
@@ -191,16 +401,24 @@ attachment-label =
   .accesskey = n
 attachment-options-label =
   .label = Klíčová slova…
   .accesskey = K
 enable-cloud-share =
   .label = Nabízet nahrávání na úložiště pro soubory větší než
 cloud-share-size =
   .value = MB
+add-cloud-account =
+  .label = Přidat…
+  .accesskey = a
+  .defaultlabel = Přidat…
+remove-cloud-account =
+  .label = Odebrat
+  .accesskey = d
+cloud-account-description = Přidat nové webové úložiště pro odesílání příloh
 
 ## Privacy Tab
 
 mail-content = Obsah e-mailu
 remote-content-label =
   .label = Povolit vzdálený obsah ve zprávách
   .accesskey = P
 exceptions-button =
@@ -244,16 +462,23 @@ junk-delete-label =
   .label = Smazat
   .accesskey = S
 junk-read-label =
   .label = Označit zprávy rozpoznané jako nevyžádaná pošta jako přečtené
   .accesskey = O
 reset-junk-button =
   .label = Vymazat naučená pravidla
   .accesskey = V
+certificate-description = Pokud server vyžaduje osobní certifikát:
+certificate-auto =
+  .label = Zvolit automaticky
+  .accesskey = a
+certificate-ask =
+  .label = Vždy se zeptat
+  .accesskey = d
 ocsp-label =
   .label = Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP
   .accesskey = p
 
 ## Chat Tab
 
 
 ## Note: idle-label is displayed first, then there's a field where the user
@@ -279,11 +504,12 @@ chat-play-button =
   .label = Přehrát
   .accesskey = h
 chat-system-sound-label =
   .label = Zvuk nové pošty v systému
   .accesskey = u
 chat-browse-sound-button =
   .label = Procházet…
   .accesskey = c
+no-preview-description = Tento motiv vzhledu není platný, nebo je momentálně nedostupný (zakázaný doplněk, nouzový režim, …).
 
 ## Preferences UI Search Results