L10N update
authorPavel Cvrcek <jasnapaka@jasnapaka.com>
Wed, 20 May 2015 21:34:21 +0200
changeset 2345 25a17cc13dac3ca1533af073b8391f67c443e8fe
parent 2344 305b23a55d03f6201da5ad55594b664509fc0ad2
child 2346 707038a19a908f3e65d36328f3f7ea3de162b965
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
L10N update
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/csp.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/aboutServiceWorkers.dtd
toolkit/chrome/global/aboutServiceWorkers.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/console.properties
toolkit/chrome/global/devtools/gcli.properties
toolkit/chrome/global/devtools/gclicommands.properties
toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -24,13 +24,14 @@ contentEncodingError=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, jelikož server používá neplatný či nepodporovaný způsob komprimace dat.
 unsafeContentType=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, jelikož je obsažena v typu souboru, který není bezpečné otevírat. Kontaktujte prosím vlastníka stránky a informujte ho o tomto problému.
 externalProtocolTitle=Požadavek externího protokolu
 externalProtocolPrompt=Pro obsluhu odkazu %1$S: musí být spuštěna externí aplikace. Požadovaný odkaz:\n\n\n%2$S\nAplikace: %3$S\n\n\nPokud jste tento požadavek neočekávali, jedná se možná o pokus o zneužití slabin externí aplikace. Pokud si nejste jisti, že tento požadavek není zákeřný, doporučujeme ho zrušit.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznámá aplikace>
 externalProtocolChkMsg=Zapamatovat si tuto volbu pro všechny odkazy stejného typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustit aplikaci
 malwareBlocked=Tato stránka na %S byla nahlášena jako podvodná stránka a tak na základě vašeho nastavení byla zablokována.
+unwantedBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako stránka s nevyžádaným software a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 phishingBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako podvodná stránka, jejíž účelem je vylákat z uživatelů jejich osobní či finanční informace.
 cspBlocked=Bezpečnostní pravidla této stránky jí nedovolí, aby byla načtena tímto způsobem.
 corruptedContentError=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, jelikož v přenesená data jsou chybná.
 remoteXUL=Tato stránka využívá nepodporovanou technologii, která není ve výchozím nastavení povolena.
 sslv3Used=Bezpečnost vašich dat na serveru %S nemůže být garantována, protože je použit bezpečnostní protokol SSLv3, který již byl prolomen.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -158,8 +158,12 @@ Window_ControllersWarning=window.controllers je zastaralé. Nepoužívejte UA detekci.
 ImportXULIntoContentWarning=Import uzlů XULu do obsahu dokumentu je zastaralé. Tato funkcionalita může být brzy odebrána.
 XMLDocumentLoadPrincipalMismatch=Použití document.load je zakázáno na dokumentech, které jsou v jiných oknech. Pouze okno, na které byl dokument vytvořen, může volat .load na tomto dokumentu. Nejlepší je použití XMLHttpRequest.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
 IndexedDBTransactionAbortNavigation=Transakce IndexedDB, která dosud nebyla dokončena, byla navigací stránky zrušena.
 # LOCALIZATION NOTE (WillChangeBudgetWarning): Do not translate Will-change, %1$S,%2$S,%3$S are numbers.
 WillChangeBudgetWarning=Spotřeba paměti will-change je příliš vysoká. Oblast okrytí je %1$S bodů, dostupné množství je plocha dokumentu vynásobená hodnotou %2$S (%3$S bodů). Všechny výskyty will-change budou v dokumentu ignorovány, jakmile se dostupné množství překročí.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker".
 HittingMaxWorkersPerDomain=ServiceWorker nemůže být okamžitě spuštěn, protože ostatní dokumenty ze stejného zdroje již používají maximální počet pracovníků. ServiceWorker je nyní ve frontě a bude spuštěn jakmile nějaký pracovník dokončí svou činnost.
+# LOCALIZATION NOTE: Do no translate "setVelocity", "PannerNode", "AudioListener", "speedOfSound" and "dopplerFactor"
+PannerNodeDopplerWarning=Použití setVelocity nad PannerNode a AudioListener či speedOfSound a dopplerFactor nad AudioListener je zastaralé a tito členové budou odebráni. Pro více informací navštivte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AudioListener#Deprecated_features  
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
+EmptyWorkerSourceWarning=Pokoušíte se vytvořit Worker nad prázdným zdrojem. To je patrně neúmyslné. 
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -77,16 +77,21 @@
 ">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Podezřelá útočná stránka!">
 <!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
 <p>Útočné stránky se pokouší nainstalovat programy, které kradou vaše důvěrná data, používají váš počítač k dalším útokům, nebo jakkoliv poničí váš systém.</p>
 <p>Vlastníci webových stránek, kteří jsou přesvědčení, že jejich stránky byly nahlášeny omylem jako útočné, mohou <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >požádat o kontrolu</a>.</p>
 ">
 
+<!ENTITY unwantedBlocked.title "Podezdřelá nevyžádaná stránka se software!">
+<!ENTITY unwantedBlocked.longDesc "
+<p>Nežádoucí stránka se software se pokouší nainstalovat software, který může být klamavý a ovlivnit váš systém neočekávanými způsoby.</p>
+">
+
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Podezřelá podvodná stránka!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Vložení osobních informací na takovéto stránce může skočit krádeží identity nebo jiným podvodem.</p>
 <p>Tyto podvodné stránky nazývané též útoky typu phishing se snaží zpravidla napodobit webové stránky nebo e-maily ze zdrojů, kterým věříte.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Zablokováno dle bezpečnostních pravidel stránky">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Aplikace zabránila této stránce v nahrání, neboť tato stránka má bezpečnostní pravidla, která tento způsob načtení zakazují.</p>">
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -24,16 +24,23 @@ triedToSendReport = URI reportu je neplatná: „%1$S“
 # %1$S is the report URI that could not be parsed
 couldNotParseReportURI = Nelze naparsovat URI reportu: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
 # %1$S is the unknown directive
 couldNotProcessUnknownDirective = Nelze provést neznámou direktivu „%1$S“
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
 # %1$S is the option that could not be understood
 ignoringUnknownOption = Ignorována neznámá možnost %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
+# %1$S defines the duplicate src
+ignoringDuplicateSrc = Duplicitní zdroje %1$S jsou ignorovány.
+# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptSrc):
+# %1$S is the ignored src
+# script-src is a directive name and should not be localized
+ignoringSrcWithinScriptSrc = Ignorování "%1$S" uvnitř script-src: určeny nonce-source či hash-source  
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotETLDPlus1):
 # %1$S is the ETLD of the report URI that could not be used
 reportURInotHttpsOrHttp2 = URI reportu (%1$S) by mělo být HTTP nebo HTTPS URI.
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
 # %1$S is the ETLD of the page with the policy
 reportURInotInReportOnlyHeader = Tato stránka (%1$S) má politiku Report-Only, ale bez adresy 'report URI'. SCP nebude blokovat její porušení a ani ji nebude reportovat.
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -105,16 +105,20 @@ CertDumpCertPolicies=Pravidla certifikátu
 CertDumpPolicyMappings=Mapování pravidel certifikátu
 CertDumpPolicyConstraints=Omezení pravidel certifikátu
 CertDumpAuthKeyID=Identifikační klíč Certifikační autority
 CertDumpExtKeyUsage=Rozšířené použití klíče
 CertDumpAuthInfoAccess=Přístup k informacím autority
 CertDumpAnsiX9DsaSignature=Podpis ANSI X9.57 s DSA
 CertDumpAnsiX9DsaSignatureWithSha1=Podpis ANSI X9.57 DSA s SHA1 součtem
 CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha1=Podpis ANSI X9.57 ECDSA s SHA1
+CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha224=Podpis ANSI X9.62 ECDSA s SHA224
+CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha256=Podpis ANSI X9.62 ECDSA s SHA256
+CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha384=Podpis ANSI X9.62 ECDSA s SHA384
+CertDumpAnsiX962ECDsaSignatureWithSha512=Podpis ANSI X9.62 ECDSA s SHA512
 CertDumpKUSign=Podpisování
 CertDumpKUNonRep=Nepopiratelnost
 CertDumpKUEnc=Zašifrování klíče
 CertDumpKUDEnc=Zašifrování údajů
 CertDumpKUKA=Odsouhlasení klíče
 CertDumpKUCertSign=Podpisovatel certifikátu
 CertDumpKUCRLSigner=Podpisovatel CRL
 CertDumpCritical=Kritické
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutServiceWorkers.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE the term "Service Workers" should not be translated. -->
+<!ENTITY aboutServiceWorkers.title           "O Service Worker">
+<!-- LOCALIZATION NOTE the term "Service Workers" should not be translated. -->
+<!ENTITY aboutServiceWorkers.maintitle         "Registrovaní Service Workers">
+<!-- LOCALIZATION NOTE the term "Service Workers" should not be translated. -->
+<!ENTITY aboutServiceWorkers.warning_not_enabled    "Service Workers nejsou povoleny.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE the term "Service Workers" should not be translated. -->
+<!ENTITY aboutServiceWorkers.warning_no_serviceworkers "Není zaregistrován žádný Service Worker.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutServiceWorkers.properties
@@ -0,0 +1,36 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+title = Původ: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is brandShortName, %2$2 is the application ID, and $%$3 is true/false value.
+# LOCALIZATION NOTE: the term "InBrowserElement" should not be translated
+b2gtitle = ID aplikace %2$S v prohlížeči %1$S - InBrowserElement %3$S
+
+scope = Rozsah:
+
+scriptSpec = Specifikace skriptu:
+
+# LOCALIZATION NOTE: the term "Worker" should not be translated.
+currentWorkerURL = URL aktuálního Worker:
+
+activeCacheName = Název aktivní vyrovnávací paměti:
+
+waitingCacheName = Čekající název vyrovnávací paměti:
+
+true = true
+
+false = false
+
+# LOCALIZATION NOTE this term is used as a button label (verb, not noun).
+update = Aktualizovat
+
+unregister = Odregistrace
+
+waiting = Čekání…
+
+# LOCALIZATION NOTE: the term "Service Worker" should not translated.
+unregisterError = Chyba při rušení registrace tohoto Service Worker.
+
+pushEndpoint = Push Endpoint:
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -52,16 +52,19 @@ This is the Windows- and Mac-specific va
 Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Složka profilu">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Povolené zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Nastavení sestavení">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Identifikace prohlížeče">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Spotřeba paměti">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE the term "Service Workers" should not be translated. -->
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsServiceWorkers "Registrovaní Service Workers">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMultiProcessSupport "Multiprocesová okna">
 
 <!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Otevřít adresář">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.showDir.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Zobrazit ve Finderu">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -32,16 +32,18 @@ pendingReports=Všechna hlášení o pádech (zahrnující #1 čekající za dané časové období);Všechna hlášení o pádech (zahrnující #1 čekající za dané časové období);Všechna hlášení o pádech (zahrnující #1 čekajících za dané časové období)
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 
 # LOCALIZATION NOTE: This can be localized with a more generic term, like
 # "Graphics-accelerated Windows". It describes a number of windows, e.g.:
 # "GPU Accelerated Windows: 2/2 (Direct3D 9)"
 # "GPU Accelerated Windows: 0/2"
 acceleratedWindows=Grafická akcelerace Windows
 
+supportsHardwareH264 = Podporuje hardwarové dekódování H264
+
 # LOCALIZATION NOTE (rawDataCopied) Text displayed in a mobile "Toast" to user when the
 # raw data is successfully copied to the clipboard via button press.
 rawDataCopied=Data byla zkopírována
 
 # LOCALIZATION NOTE (textCopied) Text displayed in a mobile "Toast" to user when the
 # text is successfully copied to the clipboard via button press.
 textCopied=Text byl zkopírován
 
@@ -91,14 +93,15 @@ canSandboxContent = Sandboxing procesů obsahu
 canSandboxMedia = Sandboxing zásuvných modulů médií
 
 # LOCALIZATION NOTE %1$S and %2$S will be replaced with the number of remote and the total number
 # of windows, respectively, while %3$S will indicate whether windows are remote by default ('true'
 # or 'false')
 multiProcessStatus = %1$S/%2$S (výchozí: %3$S)
 
 asyncPanZoom = Asynchronní lupa/panning
+apzNone = nic
 wheelEnabled = vstup kolečka povolen 
 touchEnabled = dotykový vstup povolen
 
 # LOCALIZATION NOTE %1 will be replaced with the key of a preference.
 wheelWarning = asynchronní vstup kolečka zakázán vzhledem k nepodporované předvolbě: %S
 touchWarning = asynchronní dotykový vstup zakázán vzhledem k nepodporované předvolbě: %S
\ No newline at end of file
--- a/toolkit/chrome/global/console.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/console.properties
@@ -1,14 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Varování:
+typeMessage=Zpráva:
 errFile=Zdrojový soubor: %S
 errLine=Řádek: %S
 errLineCol=Řádek: %S, Sloupec: %S
 errCode=Zdrojový kód:
 errTime=Časová značka: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (evaluationContextChanged): The message displayed when the
 # browser console's evaluation context (window against which input is evaluated)
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/gcli.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/gcli.properties
@@ -47,17 +47,17 @@ cliEvalJavascript=Vloží JavaScript
 cliUnusedArg=Příliš mnoho parametrů
 
 # LOCALIZATION NOTE: The title of the dialog which displays the options that
 # are available to the current command.
 cliOptions=Dostupné možnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE: The error message when the user types a command that
 # isn't registered
-cliUnknownCommand=Neplatný příkaz
+cliUnknownCommand2=Neplatný příkaz: '%1$S'.
 
 # LOCALIZATION NOTE: A parameter should have a value, but doesn't
 cliIncompleteParam=Pro '%1$S' je vyžadována hodnota.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that does not exist, but should (e.g. for use with File->Open) %1$S is a
 # filename
 fileErrNotExists='%1$S' neexistuje
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/gclicommands.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/gclicommands.properties
@@ -127,16 +127,35 @@ screenshotErrorCopying=Při kopírování náhledu do schránky nastala chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Náhled zkopírován do schránky.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotTooltip) Text displayed as tooltip for screenshot button in devtools ToolBox.
 screenshotTooltip=Vytvoří snímek celé stránky
 
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotImgurDesc) A very short string to describe
+# the 'imgur' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+screenshotImgurDesc=Nahraje na imgur.com
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotImgurManual) A fuller description of the
+# 'imgur' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+screenshotImgurManual=Použijte, pokud chcete nahrát obrázek na imgur.com na místo uložení na disk
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotImgurError) Text displayed to user upon
+# encountering error while uploading the screenshot to imgur.com.
+screenshotImgurError=Nepodařilo se připojit k imgur API
+
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotImgurUploading) Text displayed to user when the
+# screenshot is successfully sent to Imgur but the program is waiting on a response.
+# The argument (%1$S) is a new image URL at Imgur.
+screenshotImgurUploaded=Nahráno na %1$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (highlightDesc) A very short description of the
 # 'highlight' command. See highlightManual for a fuller description of what
 # it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 highlightDesc=Zvýrazní uzly
 
 # LOCALIZATION NOTE (highlightManual) A fuller description of the 'highlight'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
@@ -1523,8 +1542,22 @@ folderOpenProfileDesc=Otevře adresář s profilem
 # LOCALIZATION NOTE (folderInvalidPath) A string displayed as the result
 # of the 'folder open' command with an invalid folder path.
 folderInvalidPath=Vložte prosím platnou cestu
 
 # LOCALIZATION NOTE (folderOpenDirResult) A very short string used to
 # describe the result of the 'folder open' command.
 # The argument (%1$S) is the folder path.
 folderOpenDirResult=Otevřeno %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (rulersDesc) A very short description of the
+# 'rulers' command. See rulersManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+rulersDesc=Toggle rulers for the page
+
+# LOCALIZATION NOTE (rulersManual) A fuller description of the 'rulers'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+rulersManual=Toggle the horizontal and vertical rulers for the current page
+
+# LOCALIZATION NOTE (rulersTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles the rulers.
+rulersTooltip=Toggle rulers for the page
\ No newline at end of file
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
@@ -99,16 +99,24 @@ ruleView.contextmenu.copyColor.accessKey
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources=Zobrazit původní zdroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show original sources" entry.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey=O
 
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showMdnDocs): Text displayed in the rule view
+# context menu to display docs from MDN for an item.
+ruleView.contextmenu.showMdnDocs=Zobrazit dokumentaci na MDN
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showMdnDocs.accessKey): Access key for
+# the rule view context menu "Show MDN docs" entry.
+ruleView.contextmenu.showMdnDocs.accessKey=Z
+
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule): Text displayed in the
 # rule view context menu for adding a new rule to the element.
 ruleView.contextmenu.addRule=Přidat pravidlo
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Add rule" entry.
 ruleView.contextmenu.addRule.accessKey=p