update messenger.properties for Thunderbird 31 release
authorMichal Stanke <michal.stanke@mikk.cz>
Thu, 26 Jun 2014 13:55:43 +0200
changeset 2152 1c75611a95309f521a2b2459c61a19c1c40a7ed3
parent 2151 4edfbdb245fba9c8b018b253fef64e6c848f4eed
child 2153 af7bab9a25d0c5c0b56aef099da023c3680d2254
push id881
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 18 Sep 2015 13:30:33 +0000
update messenger.properties for Thunderbird 31 release
mail/chrome/messenger/messenger.properties
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -61,32 +61,33 @@ downloadingMail=Stažení pošty pro použití v režimu offline
 sendingUnsent=Odesílání neodeslané zprávy
 
 folderExists=Složka s tímto názvem již existuje. Zadejte prosím jiný název.
 # LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
 confirmDuplicateFolderRename=Podsložka s názvem '%1$S' již ve složce '%2$S' existuje. Chcete přesunout tuto složku pod nový název '%3$S'?
 folderCreationFailed=Danou nelze vytvořit složku protože název obsahuje nesprávný znak. Zadejte prosím jiný název a zkuste to znovu.
 
 compactingFolder=Provádění údržby složky %S…
-doneCompacting=Údržba složek dokončena
+compactingDone=Údržba složek dokončena (ušetřeno přibližně %1$S).
 autoCompactAllFoldersTitle=Údržba složek
-autoCompactAllFolders=Chcete provést údržbu všech místních složek pro zvětšení volného místa na disku?
+autoCompactAllFoldersText=Chcete provést údržbu všech místních a offline složek pro ušetření místa na disku? Ušetříte tím asi %1$S.
 autoCompactAlwaysAskCheckbox=Vždy se dotázat před automatickým provedením údržby složky
 compactNowButton=&Provést údržbu
 
 confirmFolderDeletionForFilter=Smazáním složky „%S“ se přestanou provádět s ní asociované filtry. Opravdu chcete tuto složku smazat?
 alertFilterChanged=Filtry přiřazené k této složce budou aktualizovány.
 filterDisabled=Nelze najít složku „%S“. Filtry, které ji používají, budou deaktivovány. Ověřte, že daná složka existuje a také že filtry ukazují na správnou složku.
 filterFolderDeniedLocked=Zprávy nemohou být přesunuty do složky „%S“, protože je používána jinou operací.
 parsingFolderFailed=Nelze otevřít složku „%S“, protože je používána jinou aplikací. Počkejte prosím na ukončení této operace a vyberte složku znovu.
 deletingMsgsFailed=Nelze smazat zprávy ve složce „%S“, protože se s ní pracuje. Počkejte prosím na dokončení operace a pokus zopakujte.
 alertFilterCheckbox=Příště již nevarovat.
 compactFolderDeniedLock=Nelze provést údržbu složky „%S“, protože s ní pracuje jiný proces. Zkuste to prosím později.
 compactFolderWriteFailed=Nelze provést údržbu složky „%S“, protože není možné do složky zapisovat. Zkontrolujte, že máte na disku dostatek místa a máte právo pro zápis do dané složky a celou akci zopakujte.
-filterFolderWriteFailed=Zprávy nelze přesunout do složky „%S“ protože selhal zápis do této složky. Ověřte, že máte dostatek místa na disku, máte příslušná práva a zkuste to znovu.
+filterFolderHdrAddFailed=Zprávy nelze přesunout do složky „%S“, protože selhalo jejich přidání do této složky. Ověřte, že se složka zobrazuje správně nebo zkuste provést opravu ve vlastnostech této složky.
+filterFolderWriteFailed=Zprávy nelze přesunout do složky „%S“, protože selhal zápis do této složky. Ověřte, že máte dostatek místa na disku, máte příslušná práva a zkuste to znovu.
 copyMsgWriteFailed=Zpráva nemohla být přesunuta nebo zkopírována do složky „%S“, protože není možné do složky zapisovat. Pro zvětšení místa na disku nejprve vyberte z nabídky Soubor položku Vysypat koš, potom vyberte Provést údržbu složky a pak celou akci zopakujte.
 cantMoveMsgWOBodyOffline=Při práci v režimu offline nelze přesouvat nebo kopírovat zprávy, které nebyly staženy pro offline použití. V okně s poštou vyberte nabídku Soubor, položku Offline a potom Pracovat online a zkuste to znovu.
 operationFailedFolderBusy=Operace selhala, protože s touto složkou již pracuje jiná operace. Prosím počkejte, až tato operace skončí a zkuste to znovu.
 folderRenameFailed=Složku nelze přejmenovat. Buď je důvodem práce se složkou nebo byl zadán název složky, který není správný.
 # LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
 verboseFolderFormat=%1$S v účtu %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
 filterFolderTruncateFailed=Při filtrování zpráv ze složky Doručená pošta do složky „%1$S“ se vyskytla chyba. Ukončete prosím aplikaci %2$S a smažte soubor INBOX.msf.
@@ -104,18 +105,16 @@ messageExpanded=Rozvinuté
 messageCollapsed=Sbalené
 
 # Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
 smtpServerList-NotSpecified=<nebyl zadán>
 smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Žádné
 smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, je-li dostupné
 smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
 smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
-smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=Ne
-smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Ano
 smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Smazat server
 smtpServers-confirmServerDeletion=Jste si jisti, že chcete smazat server:  %S?
 
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=Bez autentizace
 authOld=Heslo, původní metoda (není bezpečné)
 authPasswordCleartextInsecurely=Heslo, nezabezpečený přenos
 authPasswordCleartextViaSSL=Heslo, zabezpečený přenos