Remove obsolete strings and reformat files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:21:37 +0200
changeset 5133 1402b877690e1978b334e09df8b839db1abee4f9
parent 5132 5c662b09856271c37a1fdac1344b0db0937246a4
child 5134 2636ac94808ab4b3036f1ed9aab6ddd7eaa9b085
push id2973
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 17 May 2022 13:21:44 +0000
Remove obsolete strings and reformat files
browser/branding/official/brand.dtd
browser/branding/official/brand.properties
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
browser/browser/aboutUnloads.ftl
browser/browser/appExtensionFields.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/customizeMode.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/migration.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/places.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/browser/search.ftl
browser/browser/sync.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/upgradeDialog.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
devtools/client/accessibility.ftl
devtools/client/accessibility.properties
devtools/client/application.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/components.properties
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/performance.dtd
devtools/client/perftools.ftl
devtools/client/sourceeditor.dtd
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.ftl
devtools/client/toolbox-options.ftl
devtools/client/toolbox.ftl
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/tooltips.ftl
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
devtools/shared/highlighters.ftl
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/security.properties
mail/browser/appExtensionFields.ftl
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
mail/messenger/aboutImport.ftl
mail/messenger/aboutRights.ftl
mail/messenger/accountCentral.ftl
mail/messenger/accountManager.ftl
mail/messenger/accountProvisioner.ftl
mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
mail/messenger/addressbook/abCardDAVDialog.ftl
mail/messenger/addressbook/aboutAddressBook.ftl
mail/messenger/addressbook/fieldMapImport.ftl
mail/messenger/chat-verifySession.ftl
mail/messenger/chat.ftl
mail/messenger/exportDialog.ftl
mail/messenger/menubar.ftl
mail/messenger/messenger.ftl
mail/messenger/messengercompose/messengercompose.ftl
mail/messenger/openpgp/keyWizard.ftl
mail/messenger/openpgp/msgReadStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/oneRecipientStatus.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
mail/messenger/otr/add-finger.ftl
mail/messenger/otr/am-im-otr.ftl
mail/messenger/otr/finger.ftl
mail/messenger/otr/otrUI.ftl
mail/messenger/preferences/am-im.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/dock-options.ftl
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
suite/chatzilla/chrome/chatzilla.properties
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-masterpass.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/sitePermissions.properties
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/fieldMapImport.dtd
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
suite/chrome/mailnews/start.dtd
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/narrate.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPlugins.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutThirdParty.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutWebrtc.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
toolkit/toolkit/global/cspErrors.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
toolkit/toolkit/global/unknownContentType.ftl
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.dtd
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -1,11 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY brandShorterName   "Firefox">
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (brandProductName):
-  This brand name can be used in messages where the product name needs to
-  remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.). -->
-<!ENTITY brandProductName   "Firefox">
--- a/browser/branding/official/brand.properties
+++ b/browser/branding/official/brand.properties
@@ -1,13 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 brandShorterName=Firefox
 brandShortName=Firefox
 brandFullName=Mozilla Firefox
-# LOCALIZATION NOTE(brandProductName):
-# This brand name can be used in messages where the product name needs to
-# remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.).
-brandProductName=Firefox
-vendorShortName=Mozilla
 
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,73 +1,100 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } používá neplatný bezpečnostní certifikát.
+
 cert-error-mitm-intro = Webové stránky prokazují svou totožnost prostřednictvím certifikátů, které vydávají certifikační autority.
+
 cert-error-mitm-mozilla =
   Za { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "ins") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "ins") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "ins") }
    *[other] aplikací { -brand-short-name }
   } stojí nezisková organizace Mozilla, která spravuje otevřené úložiště certifikačních autorit (CA). Toto úložiště zajišťuje, aby certifikační autority dodržovaly osvědčené bezpečnostní postupy.
+
 cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } používá úložiště certifikačních autorit od Mozilly, nikoliv úložiště z operačního systému. Pokud antivirový program nebo někdo na síti zachytává spojení s použitím certifikátu od autority, která v úložišti Mozilly není, je toto spojení považováno ze nezabezpečené.
+
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Někdo se může snažit vydávat za zmiňovaný server a proto byste neměli v připojení pokračovat.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože vydavatel zaslaného certifikátu je neznámý, certifikát je podepsaný sám sebou nebo server neposílá správné mezilehlé certifikáty.
+
 cert-error-trust-cert-invalid = Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán neplatným certifikátem CA.
+
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Certifikát není důvěryhodný, protože certifikát vydavatele není důvěryhodný.
+
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Certifikát je nedůvěryhodný, protože byl podepsán algoritmem, který je z bezpečnostních důvodů zakázán.
+
 cert-error-trust-expired-issuer = Certifikát není důvěryhodný, protože doba platnosti certifikátu vydavatele už vypršela.
+
 cert-error-trust-self-signed = Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán sám sebou.
+
 cert-error-trust-symantec = S ohledem na provinění společností GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte a VeriSign proti bezpečnostním postupům nejsou certifikáty vydané těmito společnostmi nadále považovány za bezpečné.
+
 cert-error-untrusted-default = Certifikát nepochází z důvěryhodného zdroje.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože použitý certifikát pro něj není platný.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože použitý certifikát pro něj není platný. Certifikát je platný pouze pro <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože použitý certifikát pro něj není platný. Certifikát je platný pouze pro { $alt-name }.
+
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože je použitý certifikát platný pouze pro následující doménová jména: { $subject-alt-names }
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
 cert-error-expired-now = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Platnost certifikátu pro server { $hostname } vypršela { $not-after-local-time }.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
 cert-error-not-yet-valid-now = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Certifikát pro server { $hostname } bude platný až od { $not-before-local-time }.
+
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Kód chyby: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů vydávaných certifikačními autoritami. Většina prohlížečů už certifikátům od společností GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte a VeriSign nedůvěřuje. Server { $hostname } používá certifikát od jedné z těchto autorit a proto jeho totožnost nelze ověřit.
+
 cert-error-symantec-distrust-admin = Informujte o tomto problému správce webové stránky.
+
 cert-error-old-tls-version = Tento server zřejmě nepodporuje protokol TLS 1.2, což je minimální verze, kterou { -brand-short-name } vyžaduje.
+
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
+
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
+
 cert-error-details-cert-chain-label = Řetězec certifikátů:
+
 open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Otevřít stránku v novém okně
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
 csp-xfo-blocked-long-desc =
   Pro vaši ochranu web { $hostname } nepovolí { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
@@ -97,17 +124,16 @@ netTimeout-title = Vypršel čas spojení
 unknownProtocolFound-title = Adresa nebyla rozpoznána
 proxyConnectFailure-title = Proxy server odmítl spojení
 proxyResolveFailure-title = Proxy server nenalezen
 redirectLoop-title = Smyčka při přesměrování
 unknownSocketType-title = Neplatná odpověď serveru
 nssFailure2-title = Chyba zabezpečeného spojení
 csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } tuto stránku nemůže otevřít
 corruptedContentError-title = Chyba v obsahu stránky
-remoteXUL-title = Vzdálené XUL
 sslv3Used-title = Nelze navázat zabezpečené spojení
 inadequateSecurityError-title = Vaše připojení není zabezpečené
 blockedByPolicy-title = Zablokovaná stránka
 clockSkewError-title = Hodiny ve vašem počítači jsou špatně nastavené
 networkProtocolError-title = Chyba síťového protokolu
 nssBadCert-title = Varování: možné bezpečnostní riziko
 nssBadCert-sts-title = Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém
 certerror-mitm-title =
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,17 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Přihlašovací údaje
+
 login-filter =
   .placeholder = Hledat přihlašovací údaje
+
 create-login-button = Nové přihlašovací údaje
+
 fxaccounts-sign-in-text = Synchronizujte svá hesla i do ostatních zařízení
 fxaccounts-sign-in-sync-button = Přihlásit se k synchronizaci
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Správa účtu
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -82,18 +85,16 @@ login-intro-description =
   Pokud jste si přihlašovací údaje uložili do { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
   }, ale na jiném zařízení, můžete je zde získat takto:
 login-intro-instructions-fxa = Vytvořte nebo se přihlaste k { -fxaccount-brand-name(case: "dat", capitalization: "lower") } na zařízení, kde máte přihlašovací údaje uložené.
 login-intro-instructions-fxa-settings = Otevřete Nastavení > Synchronizace > Zapnout synchronizaci… a vyberte položku Přihlašovací údaje.
-login-intro-instructions-fxa-help = Pro další pomoc navštivte <a data-l10n-name="help-link">nápovědu { -lockwise-brand-short-name(case: "gen") }</a>.
-about-logins-intro-import = Pokud máte přihlašovací údaje uložené v jiném prohlížeči, můžete je <a data-l10n-name="import-link">naimportovat do { -lockwise-brand-short-name(case: "gen") }</a>
 login-intro-instructions-fxa-passwords-help = Navštivte <a data-l10n-name="passwords-help-link">nápovědu pro hesla</a>.
 about-logins-intro-browser-only-import =
   Pokud máte přihlašovací údaje uložené v jiném prohlížeči, můžete je <a data-l10n-name="import-link">naimportovat do { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "acc") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
   } </a>
@@ -133,26 +134,29 @@ about-logins-os-auth-dialog-caption = { 
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = Pro úpravu přihlašovacích údajů prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = upravit uložené přihlašovací údaje
+
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = Pro zobrazení hesla prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = zobrazit uložené heslo
+
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Pro zkopírování hesla prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = zkopírovat uložené heslo
+
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = Pro export přihlašovacích údajů prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = exportovat uložené přihlašovací údaje a hesla
 
 ## Primary Password notification
 
@@ -161,58 +165,66 @@ master-password-reload-button =
   .label = Přihlásit se
   .accesskey = P
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Zrušit
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Zrušit
+
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Odstranit tyto přihlašovací údaje?
 confirm-delete-dialog-message = Tuto akci nelze vzít zpět.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Odstranit
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label =
   { $count ->
     [1] Odstranit
     [one] Odstranit
     [few] Odstranit vše
    *[other] Odstranit vše
   }
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label = Ano, odstranit tyto přihlašovací údaje
+
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje
     [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje
    *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů
   }
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-message =
   Tímto odstraníte všechny přihlašovací údaje uložené { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   } a také všechna zde zobrazovaná hlášení o únicích. Tuto akci nelze vzít zpět.
+
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje ze všech zařízení
     [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje ze všech zařízení
    *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů ze všech zařízení
   }
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message =
   Tímto odstraníte všechny přihlašovací údaje uložené { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   } na všech zařízeních synchronizovaných pomocí vašeho { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") } a také všechna zde zobrazovaná hlášení o únicích. Tuto akci nelze vzít zpět.
+
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Export přihlašovacích údajů
 about-logins-confirm-export-dialog-message = Vaše hesla budou uložena v čitelné podobě (např. Šp4tnéH3sl0) a kdokoliv otevře exportovaný soubor, bude si je moci přečíst.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = Exportovat…
+
 about-logins-alert-import-title = Import byl dokončen
 about-logins-alert-import-message = Zobrazit podrobné shrnutí importu
+
 confirm-discard-changes-dialog-title = Zahodit neuložené změny?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Všechny neuložené změny budou ztraceny.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Zahodit
 
 ## Breach Alert notification
 
 about-logins-breach-alert-title = Únik z webových stránek
 breach-alert-text = U tohoto serveru došlo od vaší poslední změny přihlašovacích údajů k úniku dat. V zájmu ochrany vašeho účtu doporučujeme změnit si heslo.
@@ -233,16 +245,17 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Zjistit více
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Přihlašovací údaje pro { $loginTitle } se stejným uživatelským jménem už existují. <a data-l10n-name="duplicate-link">Chcete zobrazit stávající údaje?</a>
+
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Při ukládání hesla nastala chyba.
 
 ## Login Export Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-export-file-picker-title = Exportovat hesla do souboru
 # The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
@@ -278,41 +291,46 @@ about-logins-import-file-picker-tsv-filt
   }
 
 ##
 ## Variables:
 ## $count (number) - The number of affected elements
 
 about-logins-import-dialog-title = Import byl dokončen
 about-logins-import-dialog-items-added = <span>Nově přidané přihlašovací údaje:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
+
 about-logins-import-dialog-items-modified = <span>Aktualizované přihlašovací údaje:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
+
 about-logins-import-dialog-items-no-change = <span>Duplicitní přihlašovací údaje:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportováno)</span>
 about-logins-import-dialog-items-error = <span>Chyby:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportováno)</span>
 about-logins-import-dialog-done = Hotovo
+
 about-logins-import-dialog-error-title = Chyba při importu
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = Více konfliktních hodnot pro jedno přihlášení
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description = Například: více uživatelských jmen, hesel, adres atd. pro jedno přihlášení.
 about-logins-import-dialog-error-file-format-title = Problém s formátem souboru
 about-logins-import-dialog-error-file-format-description = V souboru chybí záhlaví sloupců, nebo je nesprávné. Zkontrolujte, že soubor obsahuje sloupce s uživatelským jménem, heslem a URL adresou.
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = Soubor nelze načíst
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-description = { -brand-short-name } nemá oprávnění číst soubor. Zkuste změnit oprávnění souboru.
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title = Soubor nelze načíst
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = Ujistěte se, že jste vybrali soubor typu CSV nebo TSV.
 about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = Nebyly naimportovány žádné přihlašovací údaje
 about-logins-import-dialog-error-learn-more = Zjistit více
 about-logins-import-dialog-error-try-import-again = Zkusit importovat znovu…
 about-logins-import-dialog-error-cancel = Zrušit
+
 about-logins-import-report-title = Souhrn
 about-logins-import-report-description =
   Přihlašovací údaje importované do { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
+
 #
 # Variables:
 # $number (number) - The number of the row
 about-logins-import-report-row-index = Řádek č. { $number }
 about-logins-import-report-row-description-no-change = Duplicitní: Přesná shoda se stávajícími údaji
 about-logins-import-report-row-description-modified = Přihlašovací údaje aktualizovány
 about-logins-import-report-row-description-added = Přidány nové přihlašovací údaje
 about-logins-import-report-row-description-error = Chyba: chybějící pole
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -6,31 +6,33 @@
 ### Pocket button panel strings for about:pocket-saved, about:pocket-signup, and about:pocket-home
 
 
 ## about:pocket-saved panel
 
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Přidat štítky
+
 pocket-panel-saved-error-generic = Při pokusu o uložení do { -pocket-brand-name(case: "gen") } došlo k chybě.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Štítky jsou omezeny na 25 znaků
 pocket-panel-saved-error-only-links = Ukládat můžete jenom odkazy
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Stránka nebyla uložena
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Abyste mohli ukládat obsah do { -pocket-brand-name(case: "gen") }, musíte být připojeni k internetu. Zkontrolujte prosím své připojení a zkuste to znovu.
 pocket-panel-saved-page-removed = Stránka byla odstraněna
 pocket-panel-saved-page-saved = Uloženo do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
 pocket-panel-saved-processing-remove = Odstraňování stránky…
 pocket-panel-saved-processing-tags = Přidávání štítků…
 pocket-panel-saved-remove-page = Odstranit stránku
 pocket-panel-saved-save-tags = Uložit
 pocket-panel-saved-saving-tags = Ukládání…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Doporučené štítky
 pocket-panel-saved-tags-saved = Štítky přidány
 pocket-panel-signup-view-list = Zobrazit seznam
+
 # This is displayed above a field where the user can add tags
 pocket-panel-signup-add-tags = Přidat štítky:
 
 ## about:pocket-signup panel
 
 pocket-panel-signup-already-have = Používáte už { -pocket-brand-name(case: "acc") }?
 pocket-panel-signup-learn-more = Zjistit více
 pocket-panel-signup-login = Přihlaste se
@@ -53,43 +55,44 @@ pocket-panel-signup-tagline =
 pocket-panel-signup-tagline-story-one =
   Klepněte na tlačítko { -pocket-brand-name(case: "gen") } pro uložení jakéhokoliv článku, videa nebo stránky přímo z { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
   }.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Zobrazení v { -pocket-brand-name(case: "loc") } kdykoliv a na jakémkoliv zařízení.
+
 pocket-panel-signup-cta-a-fix = Vaše tlačítko „uložit“ pro internet
 pocket-panel-signup-cta-b = Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name } můžete ukládat články, videa nebo odkazy. Seznam si můžete kdykoliv zobrazit na kterémkoliv svém zařízení.
 pocket-panel-signup-cta-b-short = Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name } můžete ukládat články, videa nebo odkazy.
 pocket-panel-signup-cta-c = Zobrazte svůj seznam na jakémkoliv zařítení, kdykoliv.
 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Můj seznam
 pocket-panel-home-welcome-back = Vítejte zpátky
 pocket-panel-home-paragraph = { -pocket-brand-name(case: "acc") } můžete použít k objevování a ukládání webových stránek, článků, videí a podcastů, a také k pozdějšímu návratu k rozečtenému obsahu.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Podívejte se na oblíbená témata
 pocket-panel-home-discover-more = Objevte více
 pocket-panel-home-explore-more = Procházet
+
 pocket-panel-home-most-recent-saves = Váš nedávno uložený obsah:
 pocket-panel-home-most-recent-saves-loading = Načítání nedávno uloženého obsahu…
 pocket-panel-home-new-user-cta = Klepnutím na tlačítko { -pocket-brand-name } můžete ukládat články, videa nebo odkazy.
 pocket-panel-home-new-user-message = Váš nedávno uložený obsah se zobrazí tady.
 
 ## Pocket panel header component
 
 pocket-panel-header-my-list = Zobrazit Můj seznam
 pocket-panel-header-sign-in = Přihlásit se
 
 ## Pocket panel buttons
 
 pocket-panel-button-show-all = Zobrazit vše
-pocket-panel-button-add-tags = Přidat štítky
 pocket-panel-button-activate =
   { -pocket-brand-name.gender ->
     [masculine] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") }
     [feminine] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") }
     [neuter] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") }
    *[other] Aktivovat službu { -pocket-brand-name }
   } { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-product-name(case: "loc") }
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -1,71 +1,62 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Otevřít anonymní okno
   .accesskey = a
 about-private-browsing-search-placeholder = Vyhledat na webu
 about-private-browsing-info-title = Jste v anonymním okně
-about-private-browsing-info-myths = Časté omyly o fungování anonymního prohlížení
 about-private-browsing-search-btn =
   .title = Vyhledat na webu
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff =
   .title = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
 about-private-browsing-handoff-no-engine =
   .title = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
 about-private-browsing-not-private = Nyní nejste v anonymním okně.
-about-private-browsing-info-description =
-  { -brand-short-name } vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po ukončení aplikace nebo zavření všech anonymních panelů a oken.
-  
-  S touto funkcí nejste na internetu zcela neviditelní a např. poskytovatel připojení k internetu může stále zjistit, které stránky navštěvujete. Vaše aktivita na internetu ale zůstane utajena před dalšími uživateli tohoto počítače.
-about-private-browsing-need-more-privacy = Potřebujete více soukromí?
-about-private-browsing-turn-on-vpn =
-  Vyzkoušejte { -mozilla-vpn-brand-name.gender ->
-    [masculine] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "acc") }
-    [feminine] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "acc") }
-    [neuter] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "acc") }
-    *[other] službu { -mozilla-vpn-brand-name }
-  }
 about-private-browsing-info-description-private-window = Anonymní okno: { -brand-short-name } vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po zavření všech anonymních oken. S touto funkcí ale nejste na internetu zcela neviditelní.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name } vymaže vaši historii vyhledávání a navštívených stránek po zavření všech anonymních oken, ale ani s touto funkcí nejste na internetu zcela neviditelní.
 about-private-browsing-learn-more-link = Zjistit více
+
 about-private-browsing-hide-activity = Skryjte své aktivity a polohu, ať už web prohlížíte odkudkoliv
 about-private-browsing-get-privacy = Ochraňte své soukromí, ať jste kdekoliv
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Skryjte informace o svém prohlížením se službou { -mozilla-vpn-brand-name }. Jediné klepnutí naváže bezpečné spojení, a to i na veřejných Wi-Fi sítích.
 about-private-browsing-prominent-cta =
   Ochraňte své soukromí { -mozilla-vpn-brand-name.gender ->
     [masculine] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }
     [feminine] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }
     [neuter] s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }
    *[other] se službou { -mozilla-vpn-brand-name }
   }
+
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Stáhnout { -focus-brand-name(case: "acc") }
 about-private-browsing-focus-promo-header = { -focus-brand-name }: anonymní prohlížení na cesty
 about-private-browsing-focus-promo-text = Náš speciální mobilní prohlížeč, který pokaždé smaže cookies a historii vašeho prohlížení.
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 about-private-browsing-focus-promo-header-b = Užijte si anonymní prohlížení také ve svém telefonu
 about-private-browsing-focus-promo-text-b = Používejte { -focus-brand-name(case: "acc") } pro anonymní vyhledávání, která nechcete vidět ve svém hlavním mobilním prohlížeči.
 about-private-browsing-focus-promo-header-c = Vyšší úroveň soukromí na mobilu
 about-private-browsing-focus-promo-text-c = { -focus-brand-name } vždy promaže historii vašeho prohlížení a zablokuje reklamy a sledovací prvky.
+
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = Pro režim anonymního prohlížení máte jako výchozí nastavený vyhledávač { $engineName }.
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Možnostech</a>
    *[other] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Předvolbách</a>
   }
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Zavřít
+
 about-private-browsing-promo-close-button =
   .title = Zavřít
--- a/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
+++ b/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
@@ -1,30 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restart-required-title = Vyžadován restart
-restart-required-header = Pro pokračování v prohlížení je potřeba jedna malá drobnost.
-restart-required-intro-brand =
-  { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name } byl na pozadí aktualizován. Pro dokončení aktualizace klepněte na „Restartovat aplikaci { -brand-short-name }”.
-    [feminine] { -brand-short-name } byla na pozadí aktualizována. Pro dokončení aktualizace klepněte na „Restartovat aplikaci { -brand-short-name }”.
-    [neuter] { -brand-short-name } bylo na pozadí aktualizováno. Pro dokončení aktualizace klepněte na „Restartovat aplikaci { -brand-short-name }”.
-    *[other] Aplikace { -brand-short-name } byla na pozadí aktualizována. Pro dokončení aktualizace klepněte na „Restartovat aplikaci { -brand-short-name }”.
-  }
-restart-required-description = Všechny vaše stránky, okna a panely budou po restartu obnoveny a budete moci pokračovat v prohlížení.
 restart-required-heading =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Restartovat a pokračovat v používání { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] Restartovat a pokračovat v používání { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] Restartovat a pokračovat v používání { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] Restartovat a pokračovat v používání aplikace { -brand-short-name }
   }
 restart-required-intro = { -brand-short-name } právě na pozadí instaluje aktualizace. Pro dokončení bude potřeba aplikaci restartovat.
 window-restoration-info = Vaše okna a panely budou rychle obnoveny, kromě těch anonymních.
+
 restart-button-label =
   Restartovat { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
--- a/browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
+++ b/browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
@@ -1,46 +1,56 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restore-page-tab-title = Obnovení relace
+
 # The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
 # and regret that we are unable to restore the session for the user
 restore-page-error-title = Je nám líto, máme nějaké potíže s obnovením vašich stránek.
 restore-page-problem-desc = Máme nějaké potíže s obnovením vaší předchozí relace prohlížení. Zvolte Obnovit relaci a zkuste to znovu.
 restore-page-try-this = Pořád se nedaří relaci obnovit? Někdy za to může některý z panelů. Podívejte se na předchozí panely, zrušte označení těch, které nepotřebujete obnovit, a pak pokračujte v obnově.
+
 restore-page-hide-tabs = Skrýt předchozí panely
 restore-page-show-tabs = Zobrazit předchozí panely
+
 # When tabs are distributed across multiple windows, this message is used as a
 # header above the group of tabs for each window.
 #
 # Variables:
 #  $windowNumber: Progressive number associated to each window
 restore-page-window-label = Okno #{ $windowNumber }
+
 restore-page-restore-header =
   .label = Obnovit
+
 restore-page-list-header =
   .label = Okna a panely
+
 restore-page-try-again-button =
   .label = Obnovit relaci
   .accesskey = r
+
 restore-page-close-button =
   .label = Začít novou relaci
   .accesskey = n
 
 ## The following strings are used in about:welcomeback
 
 welcome-back-tab-title = Hotovo!
 welcome-back-page-title = Hotovo!
 welcome-back-page-info =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } je připravený.
     [feminine] { -brand-short-name } je připravená.
     [neuter] { -brand-short-name } je připravené.
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } je připravená.
   }
+
 welcome-back-restore-button =
   .label = Pojďme na to!
   .accesskey = P
+
 welcome-back-restore-all-label = Obnovit všechna okna a panely
 welcome-back-restore-some-label = Obnovit pouze ty, které chcete
+
 welcome-back-page-info-link = Vaše přizpůsobení a doplňky byly odstraněny a prohlížeč byl obnoven do výchozího nastavení. Pokud to nevyřeší váš problém, <a data-l10n-name="link-more">přečtěte si, co můžete dále dělat.</a>
--- a/browser/browser/aboutUnloads.ftl
+++ b/browser/browser/aboutUnloads.ftl
@@ -2,33 +2,35 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings used in about:unloads, allowing users to manage the "tab unloading"
 ### feature.
 
 about-unloads-page-title = Uvolňování panelů
-about-unloads-intro-1 = { -brand-short-name } obsahuje funkci, která automaticky uvolní zdroje panelů z paměti, aby kvůli jejímu nedostatku nedošlo k pádu. Panel k uvolnění je vždy vybrán na základě několika kritérií. Tato stránka ukazuje, jakou dává { -brand-short-name } prioritou jednotlivým panelům a který bude případně uvolněn jako další.
-about-unloads-intro-2 = V tabulce níže se zobrazují otevřené panely v pořadí podle toho, jak je bude { -brand-short-name } případně uvolňovat. Pokud v procesu běží panel na vrchu seznamu, je jeho ID zobrazeno <strong>tučně</strong>. Pokud je ID zobrazeno <em>kurzívou</em>, je proces sdílen mezi více panely. Uvolnění panelu můžete spustit ručně klepnutím na tlačítko <em>Uvolnit</em> níže.
 about-unloads-intro = { -brand-short-name } obsahuje funkci, která automaticky uvolní zdroje panelů z paměti, aby kvůli jejímu nedostatku nedošlo k pádu. Panel k uvolnění je vždy vybrán na základě několika kritérií. Tato stránka ukazuje, jakou dává { -brand-short-name } prioritou jednotlivým panelům a který bude případně uvolněn jako další. Uvolnění panelu můžete spustit ručně klepnutím na tlačítko <em>Uvolnit</em> níže.
+
 # The link points to a Firefox documentation page, only available in English,
 # with title "Tab Unloading"
 about-unloads-learn-more = Podrobnosti o této funkci najdete v dokumentaci <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a>.
+
 about-unloads-last-updated = Poslední aktualizace: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
 about-unloads-button-unload = Uvolnit
   .title = Uvolní panel s nejvyšší prioritou (na začátku seznamu)
 about-unloads-no-unloadable-tab = Nejsou dostupné žádné panely k uvolnění.
+
 about-unloads-column-priority = Priorita
 about-unloads-column-host = Server
 about-unloads-column-last-accessed = Poslední přístup
 about-unloads-column-weight = Základní váha
   .title = Panely jsou seřazeny podle hodnoty, která je odvozena od toho, zda panel přehrává zvuk, používá WebRTC apod.
 about-unloads-column-sortweight = Doplňková váha
   .title = Pokud je hodnota dostupná, jsou panely se stejnou základní vahou řazeny také podle doplňkové váhy. Ta je odvozena z množství využívané paměti a počtu procesů.
 about-unloads-column-memory = Paměť
   .title = Odhadované využití paměti
 about-unloads-column-processes = ID procesů
   .title = ID procesů, které se starají o obsah panelu
+
 about-unloads-last-accessed = { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }
 about-unloads-memory-in-mb = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
 about-unloads-memory-in-mb-tooltip =
   .title = { NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
--- a/browser/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/browser/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,20 +3,23 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Podle systému — automaticky
 extension-default-theme-description = Vzhled s barevným tématem podle nastavení operačního systému.
+
 extension-firefox-compact-light-name = Světlý
 extension-firefox-compact-light-description = Vzhled se světlým barevným tématem.
+
 extension-firefox-compact-dark-name = Tmavý
 extension-firefox-compact-dark-description = Vzhled s tmavým barevným tématem.
+
 extension-firefox-alpenglow-name = Firefox Alpenglow
 extension-firefox-alpenglow-description = Vzhled s barevným tématem pro tlačítka, nabídky a okna.
 
 ## Colorway Themes
 ## These themes are variants of a colorway. The colorway is specified in the
 ## $colorway-name variable.
 ## Variables
 ##  $colorway-name (String) The name of a colorway (e.g. Graffiti, Elemental).
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,44 +1,36 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-update-banner3 =
-  .label-update-downloading =
-    Stahování aktualizace { -brand-shorter-name.gender ->
-      [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
-      [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
-      [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
-      *[other] { "" }
-    }
-  .label-update-available = Nová aktualizace — stáhnout
-  .label-update-manual = Nová aktualizace — stáhnout
-  .label-update-unsupported = Nekompatibilní systém pro novou aktualizaci
-  .label-update-restart = Nová aktualizace — restartovat
-appmenuitem-protection-dashboard-title = Přehled ochrany soukromí
 appmenuitem-banner-update-downloading =
   .label =
     Stahování aktualizace { -brand-shorter-name.gender ->
       [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
      *[other] { "" }
     }
+
 appmenuitem-banner-update-available =
   .label = Nová aktualizace — stáhnout
+
 appmenuitem-banner-update-manual =
   .label = Nová aktualizace — stáhnout
+
 appmenuitem-banner-update-unsupported =
   .label = Nekompatibilní systém pro novou aktualizaci
+
 appmenuitem-banner-update-restart =
   .label = Nová aktualizace — restartovat
+
 appmenuitem-new-tab =
   .label = Nový panel
 appmenuitem-new-window =
   .label = Nové okno
 appmenuitem-new-private-window =
   .label = Nové anonymní okno
 appmenuitem-history =
   .label = Historie
@@ -61,16 +53,17 @@ appmenuitem-help =
 appmenuitem-exit2 =
   .label = Ukončit
 appmenu-menu-button-closed2 =
   .tooltiptext = Otevře nabídku aplikace
   .label = { -brand-short-name }
 appmenu-menu-button-opened2 =
   .tooltiptext = Zavře nabídku aplikace
   .label = { -brand-short-name }
+
 # Settings is now used to access the browser settings across all platforms,
 # instead of Options or Preferences.
 appmenuitem-settings =
   .label = Nastavení
 
 ## Zoom and Fullscreen Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
@@ -81,33 +74,40 @@ appmenuitem-fullscreen =
   .label = Celá obrazovka
 
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 appmenu-remote-tabs-sign-into-sync =
   .label = Přihlásit se k synchronizaci…
 appmenu-remote-tabs-turn-on-sync =
   .label = Zapnout synchronizaci…
+
 # This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button
 appmenu-remote-tabs-showmore =
   .label = Zobrazit další panely
   .tooltiptext = Zobrazí panely z tohoto zařízení
+
 # This is shown beneath the name of a device when that device has no open tabs
 appmenu-remote-tabs-notabs = Žádné otevřené panely
+
 # This is shown when Sync is configured but syncing tabs is disabled.
 appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing = Zapněte synchronizaci panelů pro zobrazení seznamu panelů z vašich ostatních zařízení.
+
 appmenu-remote-tabs-opensettings =
   .label = Nastavení
+
 # This is shown when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
 # the account. We also show links to download Firefox for android/ios.
 appmenu-remote-tabs-noclients = Chcete zde vidět své panely z ostatních zařízení?
+
 appmenu-remote-tabs-connectdevice =
   .label = Připojit další zařízení
 appmenu-remote-tabs-welcome = Seznam panelů z ostatních zařízení
 appmenu-remote-tabs-unverified = Je potřeba ověřit váš účet.
+
 appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2 = Synchronizovat
 appmenuitem-fxa-sign-in =
   { -brand-product-name.gender ->
     [masculine] Přihlásit se k { -brand-product-name(case: "dat") }
     [feminine] Přihlásit se k { -brand-product-name(case: "dat") }
     [neuter] Přihlásit se k { -brand-product-name(case: "dat") }
    *[other] Přihlásit se k aplikaci { -brand-product-name }
   }
@@ -117,76 +117,84 @@ appmenu-fxa-header2 = { -fxaccount-brand
 # $time (string) - Localized relative time since last sync (e.g. 1 second ago,
 # 3 hours ago, etc.)
 appmenu-fxa-last-sync = Naposledy synchronizováno { $time }
   .label = Naposledy synchronizováno { $time }
 appmenu-fxa-sync-and-save-data2 = Synchronizace a ukládání dat
 appmenu-fxa-signed-in-label = Přihlásit se
 appmenu-fxa-setup-sync =
   .label = Zapnout synchronizaci…
-appmenu-fxa-show-more-tabs = Zobrazit další panely
+
 appmenuitem-save-page =
   .label = Uložit stránku jako…
 
 ## What's New panel in App menu.
 
 whatsnew-panel-header = Co je nového
+
 # Checkbox displayed at the bottom of the What's New panel, allowing users to
 # enable/disable What's New notifications.
 whatsnew-panel-footer-checkbox =
   .label = Informovat o nových funkcích
   .accesskey = f
 
 ## The Firefox Profiler – The popup is the UI to turn on the profiler, and record
 ## performance profiles. To enable it go to profiler.firefox.com and click
 ## "Enable Profiler Menu Button".
 
 profiler-popup-button-idle =
   .label = Profiler
   .tooltiptext = Záznam výkonu
+
 profiler-popup-button-recording =
   .label = Profiler
   .tooltiptext = Právě probíhá profilování
+
 profiler-popup-button-capturing =
   .label = Profiler
   .tooltiptext = Právě probíhá profilování
+
 profiler-popup-title =
   .value = { -profiler-brand-name }
+
 profiler-popup-reveal-description-button =
   .aria-label = Zobrazit podrobnosti
+
 profiler-popup-description-title =
   .value = Zaznamenejte, analyzujte, sdílejte
+
 profiler-popup-description = Spolupracujte na řešení výkonnostních problémů sdílením dat se svým týmem.
-profiler-popup-learn-more = Zjistit více
+
 profiler-popup-learn-more-button =
   .label = Zjistit více
+
 profiler-popup-settings =
   .value = Nastavení
-# This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
-profiler-popup-edit-settings = Úprava nastavení
-profiler-popup-disabled = Profiler je v tuto chvíli vypnutý, pravděpodobně protože máte otevřené okno anonymního prohlížení.
+
 # This link takes the user to about:profiling, and is only visible with the Custom preset.
 profiler-popup-edit-settings-button =
   .label = Úprava nastavení
+
 profiler-popup-recording-screen = Nahrávání…
-# The profiler presets list is generated elsewhere, but the custom preset is defined
-# here only.
-profiler-popup-presets-custom =
-  .label = Vlastní
+
 profiler-popup-start-recording-button =
   .label = Spustit nahrávání
+
 profiler-popup-discard-button =
   .label = Zahodit
+
 profiler-popup-capture-button =
   .label = Nahrávat
+
 profiler-popup-start-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧1
    *[other] Ctrl+Shift+1
   }
+
 profiler-popup-capture-shortcut =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌃⇧2
    *[other] Ctrl+Shift+2
   }
 
 ## Profiler presets
 ## They are shown in the popup's select box.
@@ -194,52 +202,57 @@ profiler-popup-capture-shortcut =
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # Please take care that the same values are also defined in devtools' perftools.ftl.
 
 profiler-popup-presets-web-developer-description = Doporučené nastavení s minimální režií pro ladění většiny webových aplikací.
 profiler-popup-presets-web-developer-label =
   .label = Nástroje pro webové vývojáře
+
 profiler-popup-presets-firefox-description =
   Doporučené nastavení pro profilování { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-shorter-name }
   }.
 profiler-popup-presets-firefox-label =
   .label = { -brand-shorter-name }
+
 profiler-popup-presets-graphics-description =
   Doporučené nastavení pro ladění grafických chyb v { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-shorter-name }
   }.
 profiler-popup-presets-graphics-label =
   .label = Grafika
+
 profiler-popup-presets-media-description2 =
   Doporučené nastavení pro ladění chyb při přehrávání zvuku nebo videa v { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-shorter-name }
   }.
 profiler-popup-presets-media-label =
   .label = Média
+
 profiler-popup-presets-networking-description =
   { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] Doporučené nastavení pro ladění síťových problémů v { -brand-shorter-name(case: "loc") }.
     [feminine] Doporučené nastavení pro ladění síťových problémů v { -brand-shorter-name(case: "loc") }.
     [neuter] Doporučené nastavení pro ladění síťových problémů v { -brand-shorter-name(case: "loc") }.
    *[other] Doporučené nastavení pro ladění síťových problémů v aplikaci { -brand-shorter-name }.
   }
 profiler-popup-presets-networking-label =
   .label = Síť
+
 profiler-popup-presets-custom-label =
   .label = Vlastní
 
 ## History panel
 
 appmenu-manage-history =
   .label = Správa historie
 appmenu-reopen-all-tabs = Znovu otevřít všechny panely
@@ -270,19 +283,16 @@ appmenu-about =
 appmenu-get-help =
   .label = Získat pomoc
   .accesskey = p
 appmenu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Další technické informace
   .accesskey = t
 appmenu-help-report-site-issue =
   .label = Nahlásit problém se zobrazením stránky…
-appmenu-help-feedback-page =
-  .label = Odeslat zpětnou vazbu…
-  .accesskey = d
 appmenu-help-share-ideas =
   .label = Sdílet nápad nebo zpětnou vazbu…
   .accesskey = S
 
 ## appmenu-help-enter-troubleshoot-mode and appmenu-help-exit-troubleshoot-mode
 ## are mutually exclusive, so it's possible to use the same accesskey for both.
 
 appmenu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
@@ -301,13 +311,12 @@ appmenu-help-report-deceptive-site =
 appmenu-help-not-deceptive =
   .label = Tato stránka není klamavá…
   .accesskey = l
 
 ## More Tools
 
 appmenu-customizetoolbar =
   .label = Nastavení tlačítek a lišt…
-appmenu-taskmanager =
-  .label = Správce úloh
+
 appmenu-developer-tools-subheader = Nástroje prohlížeče
 appmenu-developer-tools-extensions =
   .label = Rozšíření pro vývojáře
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -114,16 +114,17 @@
     [gen] Firefoxu Focus
     [dat] Firefoxu Focus
     [acc] Firefox Focus
     [voc] Firefoxe Focus
     [loc] Firefoxu Focus
     [ins] Firefoxem Focus
   }
   .gender = masculine
+
 # “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
 # and kept in English.
 -firefox-suggest-brand-name =
   { $case ->
    *[nom]
       { $capitalization ->
        *[upper] Návrhy od Firefoxu
         [lower] návrhy od Firefoxu
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -14,16 +14,17 @@
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } (Anonymní prohlížení)
   .data-content-title-default = { $content-title } - { -brand-full-name }
   .data-content-title-private = { $content-title } - { -brand-full-name } (Anonymní prohlížení)
+
 # These are the default window titles on macOS. The first two are for use when
 # there is no content title:
 #
 # "default" - "Mozilla Firefox"
 # "private" - "Mozilla Firefox — (Private Browsing)"
 #
 # The last two are for use when there *is* a content title.
 # Do not use the brand name in the last two attributes, as we do on non-macOS.
@@ -33,16 +34,17 @@ browser-main-window =
 #
 # Variables:
 # $content-title (String): the title of the web content.
 browser-main-window-mac =
   .data-title-default = { -brand-full-name }
   .data-title-private = { -brand-full-name } - (Anonymní prohlížení)
   .data-content-title-default = { $content-title }
   .data-content-title-private = { $content-title } - (Anonymní prohlížení)
+
 # This gets set as the initial title, and is overridden as soon as we start
 # updating the titlebar based on loaded tabs or private browsing state.
 # This should match the `data-title-default` attribute in both
 # `browser-main-window` and `browser-main-window-mac`.
 browser-main-window-title = { -brand-full-name }
 
 ##
 
@@ -108,16 +110,17 @@ urlbar-tip-icon-description =
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Méně psaní, více výsledků: používejte { $engineName } přímo z adresního řádku.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Zadejte do adresního řádku vyhledávaný text a uvidíte návrhy z vyhledávače { $engineName } a vaší historie prohlížení.
+
 # Prompts users to use the Urlbar when they are typing in the domain of a
 # search engine, e.g. google.com or amazon.com.
 urlbar-tabtosearch-onboard = Klepněte na tuto zkratku, abyste rychleji našli, co potřebujete.
 
 ## Local search mode indicator labels in the urlbar
 
 urlbar-search-mode-bookmarks = Záložky
 urlbar-search-mode-tabs = Otevřené panely
@@ -144,20 +147,22 @@ urlbar-popup-blocked =
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = Pro tento server jste zablokovali automatické přehrávání médií se zvukem.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali přístup k informacím canvasu.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali přístup k MIDI zařízením.
 urlbar-install-blocked =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste zablokovali instalaci doplňků.
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Upraví tuto záložku ({ $shortcut })
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Přidá tuto stránku do záložek ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-manage-extension =
@@ -174,33 +179,37 @@ full-screen-exit =
   .label = Ukončit režim celé obrazovky
   .accesskey = k
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of search shortcuts in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Vyhledat pomocí
+
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Změnit nastavení vyhledávání
+
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Hledat v novém panelu
   .accesskey = n
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Nastavit jako výchozí vyhledávač
   .accesskey = v
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Nastavit jako výchozí vyhledávač pro anonymní prohlížení
   .accesskey = p
+
 # Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 # $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
 search-one-offs-engine-with-alias =
   .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+
 # Shown when adding new engines from the address bar shortcut buttons or context
 # menu, or from the search bar shortcut buttons.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 search-one-offs-add-engine =
   .label = Přidat „{ $engineName }“
   .tooltiptext = Přidá vyhledávač „{ $engineName }“
   .aria-label = Přidat vyhledávač „{ $engineName }“
@@ -240,16 +249,17 @@ bookmark-panel-remove =
      *[other] Odstranit { $count } záložek
     }
   .accesskey = O
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Zobrazovat editor při ukládání
   .accesskey = u
 bookmark-panel-save-button =
   .label = Uložit
+
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -279,16 +289,17 @@ identity-active-blocked =
     [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala
   } nezabezpečené části této stránky.
 identity-custom-root = Připojení je ověřeno vydavatelem certifikátů, kterého Mozilla nezná.
 identity-passive-loaded = Části této stránky nejsou zabezpečené (například obrázky).
 identity-active-loaded = Na této stránce jste ochranu zakázali.
 identity-weak-encryption = Tento server používá slabé šifrování.
 identity-insecure-login-forms = Přihlašovací údaje zadané na této stránce mohou být vyzrazeny.
+
 identity-https-only-connection-upgraded = (přepnuto na HTTPS)
 identity-https-only-label = Režim „pouze HTTPS“
 identity-https-only-dropdown-on =
   .label = Zapnuto
 identity-https-only-dropdown-off =
   .label = Vypnuto
 identity-https-only-dropdown-off-temporarily =
   .label = Dočasně vypnuto
@@ -296,19 +307,21 @@ identity-https-only-info-turn-on2 =
   Pokud chcete, aby { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } přepnul
     [feminine] { -brand-short-name } přepnula
     [neuter] { -brand-short-name } přepnulo
    *[other] aplikace { -brand-short-name } přepnula
   } spojení na HTTPS, kdykoliv je to možné, zapněte pro tento server režim „pouze HTTPS“.
 identity-https-only-info-turn-off2 = Pokud se zdá, že je stránka rozbitá, zkuste vypnout režim „pouze HTTPS“, aby se znovu načetla pomocí nezabezpečeného spojení HTTP.
 identity-https-only-info-no-upgrade = Nepodařilo se přepnout spojení z HTTP.
+
 identity-permissions-storage-access-header = Cross-site cookies
 identity-permissions-storage-access-hint = Tyto weby mohou používat cross-site cookies a během vaší návštěvy této stránky tak přistupovat k jejím datům.
 identity-permissions-storage-access-learn-more = Zjistit více
+
 identity-permissions-reload-hint = Pro provedení změn může být potřeba stránku znovu načíst.
 identity-clear-site-data =
   .label = Vymazat cookies a data stránky…
 identity-connection-not-secure-security-view = Spojení s tímto serverem není zabezpečené.
 identity-connection-verified = Spojení s tímto serverem je zabezpečené.
 identity-ev-owner-label = Certifikát vydán pro:
 identity-description-custom-root = Mozilla tohoto vydavatele certifikátů nezná. Mohl být přidán operačním systémem nebo správcem vašeho počítače. <label data-l10n-name="link">Zjistit více</label>
 identity-remove-cert-exception =
@@ -375,36 +388,39 @@ browser-tab-audio-pip = OBRAZ V OBRAZE
 
 browser-tab-mute =
   { $count ->
     [1] Vypnout zvuk panelu
     [one] Vypnout zvuk panelu
     [few] Vypnout zvuk { $count } panelů
    *[other] Vypnout zvuk { $count } panelů
   }
+
 browser-tab-unmute =
   { $count ->
     [1] Zapnout zvuk panelu
     [one] Zapnout zvuk panelu
     [few] Zapnout zvuk { $count } panelů
    *[other] Zapnout zvuk { $count } panelů
   }
+
 browser-tab-unblock =
   { $count ->
     [1] Spustit přehrávání
     [one] Spustit přehrávání
     [few] Spustit ve { $count } panelech
    *[other] Spustit v { $count } panelech
   }
 
 ## Bookmarks toolbar items
 
 browser-import-button2 =
   .label = Importovat záložky…
   .tooltiptext = Importovat záložky z jiného prohlížeče do { -brand-short-name(case: "gen") }.
+
 bookmarks-toolbar-empty-message = Chcete-li mít ke svým záložkám rychlý přístup, umístěte je sem na lištu záložek. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Spravovat záložky…</a>
 
 ## WebRTC Pop-up notifications
 
 popup-select-camera-device =
   .value = Kamera:
   .accesskey = K
 popup-select-camera-icon =
@@ -412,22 +428,25 @@ popup-select-camera-icon =
 popup-select-microphone-device =
   .value = Mikrofon:
   .accesskey = M
 popup-select-microphone-icon =
   .tooltiptext = Mikrofon
 popup-select-speaker-icon =
   .tooltiptext = Zvukový výstup
 popup-all-windows-shared = Budou sdílena všechna viditelná okna na vaší obrazovce.
+
 popup-screen-sharing-block =
   .label = Blokovat
   .accesskey = B
+
 popup-screen-sharing-always-block =
   .label = Vždy blokovat
   .accesskey = V
+
 popup-mute-notifications-checkbox = Ztlumit oznámení ze serverů během sdílení
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
 sharing-warning-window = Sdílíte obsah okna { -brand-short-name(case: "gen") }. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete.
 sharing-warning-screen = Sdílíte obsah celé své obrazovky. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete.
 sharing-warning-proceed-to-tab =
   .label = Otevřít panel
@@ -439,60 +458,69 @@ sharing-warning-disable-for-session =
 enable-devtools-popup-description = Pokud chcete používat zkratku F12, otevřete nejprve DevTools z nabídky Nástroje pro vývojáře.
 
 ## URL Bar
 
 # This placeholder is used when not in search mode and the user's default search
 # engine is unknown.
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search the
 # entire web.
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches the entire Web
 # (e.g. Google).
 urlbar-placeholder-search-mode-web-2 =
   .placeholder = Vyhledat na webu
   .aria-label = Vyhledat pomocí { $name }
+
 # This placeholder is used in search mode with search engines that search a
 # specific site (e.g., Amazon).
 # Variables
 # $name (String): the name of a search engine that searches a specific site
 # (e.g. Amazon).
 urlbar-placeholder-search-mode-other-engine =
   .placeholder = Zadejte hledaný výraz
   .aria-label = Vyhledat na serveru { $name }
+
 # This placeholder is used when searching bookmarks.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks =
   .placeholder = Zadejte hledaný výraz
   .aria-label = Hledat v záložkách
+
 # This placeholder is used when searching history.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-history =
   .placeholder = Zadejte hledaný výraz
   .aria-label = Hledat v historii
+
 # This placeholder is used when searching open tabs.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
   .placeholder = Zadejte hledaný výraz
   .aria-label = Hledat v otevřených panelech
+
 # Variables
 # $name (String): the name of the user's default search engine
 urlbar-placeholder-with-name =
   .placeholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $name }
+
 # Variables
 # $component (String): the name of the component which forces remote control.
 #  Example: "DevTools", "Marionette", "RemoteAgent".
 urlbar-remote-control-notification-anchor2 =
   .tooltiptext = Prohlížeč je ovládán vzdáleně (pomocí nástroje { $component })
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Tomuto serveru jste udělili dodatečná oprávnění.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Přepnout na panel:
+
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Rozšíření:
+
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Přejde na adresu v adresním řádku
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Akce stránky
 
 ## Action text shown in urlbar results, usually appended after the search
 ## string or the url, like "result value - action text".
 
@@ -549,48 +577,53 @@ urlbar-result-action-search-history = Hl
 urlbar-result-action-search-tabs = Najít panel
 
 ## Labels shown above groups of urlbar results
 
 # A label shown above the "Firefox Suggest" (bookmarks/history) group in the
 # urlbar results.
 urlbar-group-firefox-suggest =
   .label = { -firefox-suggest-brand-name }
+
 # A label shown above the search suggestions group in the urlbar results. It
 # should use sentence case.
 # Variables
 # $engine (String): the name of the search engine providing the suggestions
 urlbar-group-search-suggestions =
   .label = Návrhy vyhledávače { $engine }
 
 ## Full Screen and Pointer Lock UI
 
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is full screen, e.g. "mozilla.org"
 fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> je teď v režimu celé obrazovky
 fullscreen-warning-no-domain = Tento dokument je teď v režimu celé obrazovky
+
+
 fullscreen-exit-button = Ukončit režim celé obrazovky (Esc)
 # "esc" is lowercase on mac keyboards, but uppercase elsewhere.
 fullscreen-exit-mac-button = Ukončit režim celé obrazovky (esc)
+
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
 pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> má kontrolu nad vaším kurzorem. Pro odebrání kontroly stiskněte klávesu Esc.
 pointerlock-warning-no-domain = Tento dokument má kontrolu nad vaším kurzorem. Pro odebrání kontroly stiskněte klávesu Esc.
 
 ## Subframe crash notification
 
 crashed-subframe-message =
   <strong>Část této stránky spadla.</strong> Pokud chcete autorům { -brand-shorter-name.gender ->
     [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
   } tento problém nahlásit pro zrychlení opravy, odešlete prosím hlášení.
+
 # The string for crashed-subframe-title.title should match crashed-subframe-message,
 # but without any markup.
 crashed-subframe-title =
   .title =
     Část této stránky spadla. Pokud chcete autorům { -brand-product-name.gender ->
       [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
@@ -642,29 +675,31 @@ bookmarks-tools-menu-button-visibility =
      *[other] Přidat nabídku záložek na lištu
     }
 bookmarks-search =
   .label = Hledat v záložkách
 bookmarks-tools =
   .label = Nástroje pro práci se záložkami
 bookmarks-bookmark-edit-panel =
   .label = Upravit záložku
+
 # The aria-label is a spoken label that should not include the word "toolbar" or
 # such, because screen readers already know that this container is a toolbar.
 # This avoids double-speaking.
 bookmarks-toolbar =
   .toolbarname = Lišta záložek
   .accesskey = z
   .aria-label = Záložky
 bookmarks-toolbar-menu =
   .label = Lišta záložek
 bookmarks-toolbar-placeholder =
   .title = Záložky nástrojové lišty
 bookmarks-toolbar-placeholder-button =
   .label = Záložky nástrojové lišty
+
 # "Bookmark" is a verb, as in "Add current tab to bookmarks".
 bookmarks-current-tab =
   .label = Přidat současný panel do záložek
 
 ## Library Panel items
 
 library-bookmarks-menu =
   .label = Záložky
@@ -685,50 +720,53 @@ repair-text-encoding-button =
 
 ## Customize Toolbar Buttons
 
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open the add-ons manager
 toolbar-addons-themes-button =
   .label = Doplňky a vzhledy
   .tooltiptext = Správa doplňků a motivů vzhledu ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open settings (only on macOS)
 toolbar-settings-button =
   .label = Nastavení
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Otevře nastavení ({ $shortcut })
      *[other] Otevře nastavení
     }
 
 ## More items
 
-more-menu-go-offline =
-  .label = Pracovat offline
-  .accesskey = l
 toolbar-overflow-customize-button =
   .label = Nastavení tlačítek a lišt…
   .accesskey = V
+
 toolbar-button-email-link =
   .label = Poslat odkaz e-mailem
   .tooltiptext = Odešle odkaz na aktuální stránku
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to save a copy of the page
 toolbar-button-save-page =
   .label = Uložit stránku
   .tooltiptext = Uloží aktuální stránku ({ $shortcut })
+
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open a local file
 toolbar-button-open-file =
   .label = Otevřít soubor
   .tooltiptext = Otevře soubor ({ $shortcut })
+
 toolbar-button-synced-tabs =
   .label = Synchronizované panely
   .tooltiptext = Zobrazí panely z jiných zařízení
+
 # Variables
 # $shortcut (string) - Keyboard shortcut to open a new private browsing window
 toolbar-button-new-private-window =
   .label = Nové anonymní okno
   .tooltiptext = Otevře nové anonymní okno ({ $shortcut })
 
 ## EME notification panel
 
@@ -759,102 +797,112 @@ addon-removal-abuse-report-checkbox =
     [masculine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -vendor-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
   }
 
 ## Remote / Synced tabs
 
-remote-tabs-manage-account =
-  .label = Správa účtu
-remote-tabs-sync-now = Synchronizovat
-
 ##
 
 # "More" item in macOS share menu
 menu-share-more =
   .label = Více…
 ui-tour-info-panel-close =
   .tooltiptext = Zavřít
 
 ## Variables:
 ## $uriHost (String): URI host for which the popup was allowed or blocked.
 
 popups-infobar-allow =
   .label = Povolit vyskakovací okna pro { $uriHost }
   .accesskey = P
+
 popups-infobar-block =
   .label = Blokovat vyskakovací okna pro { $uriHost }
   .accesskey = p
 
 ##
 
 popups-infobar-dont-show-message =
   .label = Při blokování vyskakovacích oken nezobrazovat tuto zprávu
   .accesskey = n
+
 edit-popup-settings =
   .label = Spravovat nastavení vyskakovacích oken…
   .accesskey = y
+
 picture-in-picture-hide-toggle =
   .label = Skrýt přepínač obrazu v obraze
   .accesskey = v
 
 ## Since the default position for PiP controls does not change for RTL layout,
 ## right-to-left languages should use "Left" and "Right" as in the English strings,
 
 picture-in-picture-move-toggle-right =
   .label = Přesunout přepínač zobrazení obrazu v obraze doprava
   .accesskey = r
+
 picture-in-picture-move-toggle-left =
   .label = Přesunout přepínač zobrazení obrazu v obraze doleva
   .accesskey = l
 
 ##
 
 
 # Navigator Toolbox
 
 # This string is a spoken label that should not include
 # the word "toolbar" or such, because screen readers already know that
 # this container is a toolbar. This avoids double-speaking.
 navbar-accessible =
   .aria-label = Navigace
+
 navbar-downloads =
   .label = Stahování
+
 navbar-overflow =
   .tooltiptext = Další nástroje…
+
 # Variables:
 #  $shortcut (String): keyboard shortcut to print the page
 navbar-print =
   .label = Vytisknout
   .tooltiptext = Vytiskne tuto stránku… ({ $shortcut })
+
 navbar-home =
   .label = Domů
   .tooltiptext =
     Otevře domovskou stránku { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
+
 navbar-library =
   .label = Knihovna stránek
   .tooltiptext = Zobrazí historii, uložené záložky, a mnoho dalšího
+
 navbar-search =
   .title = Vyhledávací pole
+
 navbar-accessibility-indicator =
   .tooltiptext = Funkce pro podporu přístupnosti povoleny
+
 # Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers. The word
 # "toolbar" is appended automatically and should not be included in
 # in the string
 tabs-toolbar =
   .aria-label = Ouška panelů
+
 tabs-toolbar-new-tab =
   .label = Nový panel
+
 tabs-toolbar-list-all-tabs =
   .label = Seznam všech panelů
   .tooltiptext = Seznam všech panelů
 
 ## Infobar shown at startup to suggest session-restore
 
 # <img data-l10n-name="icon"/> will be replaced by the application menu icon
 restore-session-startup-suggestion-message =
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -12,63 +12,73 @@ navbar-tooltip-instruction =
 ## Back
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
 main-context-menu-back-2 =
   .tooltiptext = Přejde na předchozí stránku ({ $shortcut })
   .aria-label = Zpět
   .accesskey = Z
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-back-mac =
   .label = Zpět
   .accesskey = Z
+
 navbar-tooltip-back-2 =
   .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-back-2 =
   .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }
 
 ## Forward
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
 main-context-menu-forward-2 =
   .tooltiptext = Přejde na následující stránku ({ $shortcut })
   .aria-label = Vpřed
   .accesskey = V
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-forward-mac =
   .label = Vpřed
   .accesskey = V
+
 navbar-tooltip-forward-2 =
   .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
+
 toolbar-button-forward-2 =
   .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Znovu načíst
   .accesskey = o
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-reload-mac =
   .label = Znovu načíst
   .accesskey = o
+
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Zastavit
   .accesskey = s
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-stop-mac =
   .label = Zastavit
   .accesskey = s
+
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
@@ -85,292 +95,366 @@ main-context-menu-page-save =
   .accesskey = j
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Přidat stránku do záložek
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Přidá tuto stránku do záložek
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-add-mac =
   .label = Přidat stránku do záložek
   .accesskey = P
+
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-edit-mac =
   .label = Upravit záložku
   .accesskey = p
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Přidat stránku do záložek
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Přidá tuto stránku do záložek ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Upravit záložku
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Upraví tuto záložku
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Upravit záložku
   .accesskey = P
   .tooltiptext = Upraví tuto záložku ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-open-link =
   .label = Otevřít odkaz
   .accesskey = O
+
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Otevřít odkaz v novém panelu
   .accesskey = n
+
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Otevřít odkaz v novém kontejnerovém panelu
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Otevřít odkaz v novém okně
   .accesskey = O
+
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Otevřít odkaz v novém anonymním okně
   .accesskey = t
+
 main-context-menu-bookmark-link =
   .label = Přidat do záložek
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-save-link =
   .label = Uložit odkaz jako…
   .accesskey = U
+
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Uložit odkaz do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
   .accesskey = o
 
 ## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = Kopírovat e-mailovou adresu
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-copy-phone =
   .label = Kopírovat telefonní číslo
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-copy-link-simple =
   .label = Zkopírovat odkaz
   .accesskey = a
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Přehrát
   .accesskey = P
+
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Pozastavit
   .accesskey = P
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Vypnout zvuk
   .accesskey = z
+
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = Zapnout zvuk
   .accesskey = z
+
 main-context-menu-media-play-speed-2 =
   .label = Rychlost
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
   .label = 0,5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
   .label = 1,0×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
   .label = 1,25×
+
 main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
   .label = 1,5×
+
 main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
   .label = 2×
+
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Smyčka
   .accesskey = S
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Zobrazit ovládání
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Skrýt ovládání
   .accesskey = o
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Celá obrazovka
   .accesskey = C
+
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Ukončit režim celé obrazovky
   .accesskey = k
+
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-watch-pip =
   .label = Sledovat jako obraz v obraze
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Znovu načíst obrázek
   .accesskey = b
+
 main-context-menu-image-view-new-tab =
   .label = Otevřít obrázek v novém panelu
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-video-view-new-tab =
   .label = Otevřít video v novém panelu
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Kopírovat obrázek
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-image-copy-link =
   .label = Zkopírovat adresu obrázku
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-video-copy-link =
   .label = Zkopírovat adresu videa
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-audio-copy-link =
   .label = Zkopírovat adresu zvukového souboru
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Uložit obrázek jako…
   .accesskey = l
+
 main-context-menu-image-email =
   .label = Poslat obrázek e-mailem…
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-image-set-image-as-background =
   .label = Nastavit jako pozadí plochy…
   .accesskey = t
+
 main-context-menu-image-info =
   .label = Zobrazit vlastnosti obrázku
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Zobrazit popis
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Uložit video jako…
   .accesskey = l
+
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Uložit audio jako……
   .accesskey = l
+
 main-context-menu-video-take-snapshot =
   .label = Pořídit snímek…
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-video-email =
   .label = Poslat video e-mailem…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Poslat audio e-mailem…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Spustit zásuvný modul
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Skrýt zásuvný modul
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Uložit stránku do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Poslat stránku do zařízení
   .accesskey = e
 
 ## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-use-saved-login =
   .label = Použit uložené uživatelské jméno
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-use-saved-password =
   .label = Použít uložené heslo
   .accesskey = u
 
 ##
 
 main-context-menu-suggest-strong-password =
   .label = Navrhnou bezpečně vygenerované heslo…
   .accesskey = g
+
 main-context-menu-manage-logins2 =
   .label = Správa přihlašovacích údajů
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-keyword =
   .label = Přiřadit k tomuto vyhledávání klíčové slovo…
   .accesskey = h
+
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Poslat odkaz do zařízení
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-frame =
   .label = Tento rám
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Zobrazit pouze tento rám
   .accesskey = p
+
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Otevřít rám v novém panelu
   .accesskey = n
+
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Otevřít rám v novém okně
   .accesskey = O
+
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Znovu načíst rám
   .accesskey = m
+
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Přidat rám do záložek
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Uložit rám jako…
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Tisknout rám…
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Zobrazit zdrojový kód rámu
   .accesskey = j
+
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Zobrazit informace o rámu
   .accesskey = i
+
 main-context-menu-print-selection =
   .label = Vytisknout výběr
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Zobrazit zdrojový kód výběru
   .accesskey = j
+
 main-context-menu-take-screenshot =
   .label = Pořídit snímek
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-take-frame-screenshot =
   .label = Pořídit snímek
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Zobrazit zdrojový kód stránky
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Změnit směr textu
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Změnit orientaci stránky
   .accesskey = o
+
 main-context-menu-inspect =
   .label = Prozkoumat prvek
   .accesskey = P
+
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Procházet vlastnosti přístupnosti
+
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = Zjistit více o DRM…
   .accesskey = D
+
 # Variables
 #  $containerName (String): The name of the current container
 main-context-menu-open-link-in-container-tab =
   .label = Otevřít odkaz v novém panelu kontejneru { $containerName }
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-reveal-password =
   .label = Zobrazit heslo
   .accesskey = v
--- a/browser/browser/customizeMode.ftl
+++ b/browser/browser/customizeMode.ftl
@@ -5,44 +5,34 @@
 customize-mode-restore-defaults =
   .label = Obnovit výchozí
 customize-mode-menu-and-toolbars-header = Přetáhněte své oblíbené položky na lištu nebo do rozšiřující nabídky.
 customize-mode-overflow-list-title = Rozšiřující nabídka
 customize-mode-uidensity =
   .label = Velikost
 customize-mode-done =
   .label = Hotovo
-customize-mode-lwthemes-menu-manage =
-  .label = Správa
-  .accesskey = S
 customize-mode-toolbars =
   .label = Nástrojové lišty
 customize-mode-titlebar =
   .label = Záhlaví okna
 customize-mode-uidensity-menu-touch =
   .label = Pro dotyk
   .accesskey = t
   .tooltiptext = Pro dotyk
 customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox =
   .label = V režimu tabletu použít velikost pro dotyk
-customize-mode-lwthemes =
-  .label = Motivy vzhledu
 customize-mode-overflow-list-description = Sem můžete přetáhnout položky, které chcete mít na dosah, ale ne přímo na liště…
 customize-mode-uidensity-menu-normal =
   .label = Výchozí
   .accesskey = V
   .tooltiptext = Výchozí
 customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported =
   .label = Kompaktní (nepodporováno)
   .accesskey = K
   .tooltiptext = Kompaktní (nepodporováno)
-customize-mode-lwthemes-menu-get-more =
-  .label = Získat další vzhled
-  .accesskey = Z
 customize-mode-undo-cmd =
   .label = Zpět
-customize-mode-lwthemes-my-themes =
-  .value = Mé motivy vzhledu
 customize-mode-lwthemes-link = Nastavení vzhledu
 customize-mode-touchbar-cmd =
   .label = Nastavit Touch Bar…
 customize-mode-downloads-button-autohide =
   .label = Skrýt, pokud je prázdné
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -13,34 +13,28 @@ downloads-panel =
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
 # a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-items =
   .style = width: 35em
+
 downloads-cmd-pause =
   .label = Pozastavit
   .accesskey = P
 downloads-cmd-resume =
   .label = Pokračovat
   .accesskey = o
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Zrušit
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Zrušit
-# This message is only displayed on Windows and Linux devices
-downloads-cmd-show-menuitem =
-  .label = Otevřít složku
-  .accesskey = l
-# This message is only displayed on macOS devices
-downloads-cmd-show-menuitem-mac =
-  .label = Zobrazit ve Finderu
-  .accesskey = F
+
 downloads-cmd-show-menuitem-2 =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
@@ -55,71 +49,57 @@ downloads-cmd-show-menuitem-2 =
 
 downloads-cmd-use-system-default =
   .label = Otevřít v systémovém prohlížeči
   .accesskey = p
 # This version is shown when the download's mime type has a valid file handler.
 downloads-cmd-use-system-default-named =
   .label = Otevřít v programu { $handler }
   .accesskey = O
+
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-use-system-default =
   .label = Vždy otevírat v systémovém prohlížeči
   .accesskey = V
-downloads-cmd-show-button =
-  .tooltiptext =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Zobrazit ve Finderu
-      *[other] Otevřít složku
-    }
-downloads-cmd-show-panel =
-  .aria-label =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Zobrazit ve Finderu
-      *[other] Otevřít složku
-    }
-downloads-cmd-show-description =
-  .value =
-    { PLATFORM() ->
-      [macos] Zobrazit ve Finderu
-      *[other] Otevřít složku
-    }
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 # This version is shown when the download's mime type has a valid file handler.
 downloads-cmd-always-use-system-default-named =
   .label = Vždy otevírat v programu { $handler }
   .accesskey = V
 
 ##
 
 # We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-use-system-default.
 # Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-open-similar-files =
   .label = Vždy otevírat podobné soubory
   .accesskey = V
+
 downloads-cmd-show-button-2 =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
+
 downloads-cmd-show-panel-2 =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
 downloads-cmd-show-description-2 =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zobrazit ve Finderu
      *[other] Otevřít složku
     }
+
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Otevřít složku se staženými soubory
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Opakovat
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Opakovat
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Přejít na stránku stahování
@@ -134,43 +114,52 @@ downloads-cmd-clear-list =
   .label = Vymazat tento seznam
   .accesskey = m
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Vymazat seznam
   .accesskey = m
 downloads-cmd-delete-file =
   .label = Smazat
   .accesskey = m
+
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Povolit stažení
   .accesskey = o
+
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Odstranit soubor
+
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Odstranit soubor
+
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Odstranit soubor nebo povolit stažení
+
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Odstranit soubor nebo povolit stažení
+
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Otevřít nebo odstranit soubor
+
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Otevřít nebo odstranit soubor
+
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Zobrazit více informací
+
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Otevřít soubor
 
 ## Displayed when the user clicked on a download in process. Indicates that the
 ## downloading file will be opened after certain amount of time using an app
 ## available in the system.
@@ -188,26 +177,29 @@ downloading-file-click-to-open =
   .value = Otevřít po dokončení stahování
 
 ##
 
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Opakovat stahování
+
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Zrušit stahování
+
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Zobrazit všechna stahování
   .accesskey = v
+
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Podrobnosti o stahování
 
 ## Displayed when a site attempts to automatically download many files.
 ## Variables:
 ##  $num (number) - Number of blocked downloads.
@@ -222,23 +214,26 @@ downloads-files-not-downloaded =
 downloads-blocked-from-url = Stahování ze stránky { $url } bylo zablokováno.
 downloads-blocked-download-detailed-info = Stránka { $url } se pokusila automaticky stáhnout několik souborů. Může se jednat o chybu na stránce, ale také o její záměr na vaše zařízení uložit nevyžádané soubory.
 
 ##
 
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Vymazat seznam
   .tooltiptext = Vymaže seznam dokončených, zrušených i neúspěšných stahování
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Nejsou žádná stahování.
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Žádná stahování pro tuto relaci.
+
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when there
 # are more downloads than can fit in the list in the panel.
 #  $count (number) - number of files being downloaded that are not shown in the
 #           panel list.
 downloads-more-downloading =
   { $count ->
     [one] Stahuje se jeden další soubor
     [few] Stahují se { $count } další soubory
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -31,38 +31,27 @@ menu-application-touch-bar =
   .label = Nastavit Touch Bar…
 
 ##
 
 # These menu-quit strings are only used on Windows and Linux.
 menu-quit =
   .label = Ukončit
   .accesskey = k
+
 # This menu-quit-mac string is only used on macOS.
 menu-quit-mac =
   .label =
     Ukončit { -brand-shorter-name.gender ->
       [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
       [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      *[other] aplikaci { -brand-shorter-name }
     }
-# This menu-quit-button string is only used on Linux.
-menu-quit-button =
-  .label = { menu-quit.label }
-# This menu-quit-button-win string is only used on Windows.
-menu-quit-button-win =
-  .label = { menu-quit.label }
-  .tooltip =
-    Ukončí { -brand-shorter-name.gender ->
-      [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
-      [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
-      [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
-      *[other] aplikaci { -brand-shorter-name }
-    }
+
 menu-about =
   .label =
     O { -brand-shorter-name.gender ->
       [masculine] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
       [feminine] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
       [neuter] { -brand-shorter-name(case: "loc") }
      *[other] aplikaci { -brand-shorter-name }
     }
@@ -88,19 +77,16 @@ menu-file-new-private-window =
 # "Open Location" is only displayed on macOS, and only on windows
 # that aren't main browser windows, or when there are no windows
 # but Firefox is still running.
 menu-file-open-location =
   .label = Otevřít umístění…
 menu-file-open-file =
   .label = Otevřít soubor…
   .accesskey = s
-menu-file-close =
-  .label = Zavřít
-  .accesskey = Z
 # Variables:
 # $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 menu-file-close-tab =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Zavřít panel
       [one] Zavřít panel
       [few] Zavřít { $tabCount } panely
@@ -117,19 +103,16 @@ menu-file-email-link =
   .label = Poslat odkaz e-mailem…
   .accesskey = e
 menu-file-share-url =
   .label = Sdílet
   .accesskey = S
 menu-file-print-setup =
   .label = Vzhled stránky…
   .accesskey = V
-menu-file-print-preview =
-  .label = Náhled tisku
-  .accesskey = h
 menu-file-print =
   .label = Vytisknout stránku…
   .accesskey = T
 menu-file-import-from-another-browser =
   .label = Importovat z jiného prohlížeče…
   .accesskey = m
 menu-file-go-offline =
   .label = Pracovat offline
@@ -338,19 +321,16 @@ menu-help =
 menu-get-help =
   .label = Získat pomoc
   .accesskey = p
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Další technické informace
   .accesskey = t
 menu-help-report-site-issue =
   .label = Nahlásit problém se zobrazením stránky…
-menu-help-feedback-page =
-  .label = Odeslat zpětnou vazbu…
-  .accesskey = d
 menu-help-share-ideas =
   .label = Sdílet nápad nebo zpětnou vazbu…
   .accesskey = S
 menu-help-enter-troubleshoot-mode2 =
   .label = Režim řešení potíží…
   .accesskey = m
 menu-help-exit-troubleshoot-mode =
   .label = Ukončit režim řešení potíží
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,19 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 migration-wizard =
   .title = Průvodce importem dat z jiného prohlížeče
+
 import-from =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Importovat nastavení, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace:
    *[other] Importovat předvolby, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace:
   }
+
 import-from-bookmarks = Importovat záložky z aplikace:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
 import-from-edge-legacy =
@@ -47,58 +49,59 @@ import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = F
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
   .accesskey = 3
+
 no-migration-sources = Nebyl nalezen žádný program, který by obsahoval záložky, historii nebo uložená hesla.
+
 import-source-page-title = Import nastavení a údajů
 import-items-page-title = Importované položky
+
 import-items-description = Zvolte položky, které chcete importovat:
+
 import-permissions-page-title =
   Udělte prosím { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } oprávnění
+
 # Do not translate "Bookmarks.plist"; the file name is the same everywhere.
 import-permissions-description =
   macOS vyžaduje, abyste { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } výslovně povolili přístup k záložkám ze Safari. Klikněte na „Pokračovat“ a v zobrazeném panelu Otevřít soubor vyberte soubor „Bookmarks.plist“.
+
 import-migrating-page-title = Probíhá import…
+
 import-migrating-description = Teď jsou importovány následující položky…
+
 import-select-profile-page-title = Volba profilu
+
 import-select-profile-description = Importovat je možné z následujících profilů:
+
 import-done-page-title = Import byl dokončen
+
 import-done-description = Následující položky byly úspěšně importovány:
+
 import-close-source-browser = Před pokračováním se prosím ujistěte, že je vybraný prohlížeč zavřený.
-# Displays which browser the bookmarks are being imported from
-#
-# Variables:
-#  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
-imported-bookmarks-source = Z prohlížeče { $source }
+
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
-source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
-source-name-safari = Safari
-source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
-source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
-source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
-source-name-chromium = Chromium
-source-name-firefox = Mozilla Firefox
-source-name-360se = 360 Secure Browser
+
 imported-safari-reading-list = Seznam ke čtení (ze Safari)
 imported-edge-reading-list = Seznam ke čtení (z Edge)
 
 ## Browser data types
 ## All of these strings get a $browser variable passed in.
 ## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
 ## which may have different labels in different browsers.
 ## The supported values for the $browser variable are:
@@ -124,16 +127,17 @@ browser-data-cookies-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Cookies
       [chrome] Soubory cookie
       [edge] Soubory cookie
       [safari] Cookies
      *[other] Cookies
     }
+
 browser-data-history-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Historie a záložky
       [chrome] Historie
       [edge] Historie
       [safari] Historie
      *[other] Historie
@@ -142,16 +146,17 @@ browser-data-history-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Historie a záložky
       [chrome] Historie
       [edge] Historie
       [safari] Historie
      *[other] Historie
     }
+
 browser-data-formdata-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Uložené formuláře
       [chrome] Uložené formuláře
       [edge] Vyplňování formulářů
       [safari] Vyplňování formulářů
      *[other] Uložené formuláře
@@ -160,16 +165,17 @@ browser-data-formdata-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Uložené formuláře
       [chrome] Uložené formuláře
       [edge] Vyplňování formulářů
       [safari] Vyplňování formulářů
      *[other] Uložené formuláře
     }
+
 # This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
 # label in the main hamburger menu that opens about:logins.
 browser-data-passwords-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla
       [chrome] Uložená hesla
       [edge] Uložená hesla
@@ -182,16 +188,17 @@ browser-data-passwords-label =
   .value =
     { $browser ->
       [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla
       [chrome] Uložená hesla
       [edge] Uložená hesla
       [safari] Hesla
      *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla
     }
+
 browser-data-bookmarks-checkbox =
   .label =
     { $browser ->
       [firefox] Záložky
       [chrome] Záložky
       [edge] Oblíbené položky
       [ie] Oblíbené
       [safari] Záložky a oblíbené
@@ -202,16 +209,18 @@ browser-data-bookmarks-label =
     { $browser ->
       [firefox] Záložky
       [chrome] Záložky
       [edge] Oblíbené položky
       [ie] Oblíbené
       [safari] Záložky a oblíbené
      *[other] Záložky
     }
+
 browser-data-otherdata-checkbox =
   .label = Ostatní data
 browser-data-otherdata-label =
   .label = Ostatní data
+
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Okna a panely
 browser-data-session-label =
   .value = Okna a panely
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -7,35 +7,43 @@
 
 cfr-doorhanger-extension-heading = Doporučené rozšíření
 cfr-doorhanger-feature-heading = Doporučená funkce
 
 ##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Co to je
+
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Teď ne
   .accesskey = n
+
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Přidat
   .accesskey = a
+
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Nastavení doporučování
   .accesskey = d
+
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Toto doporučení už nezobrazovat
   .accesskey = N
+
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Zjistit více
+
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = autor: { $name }
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Doporučení
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Doporučení
   .tooltiptext = Doporučené rozšíření
   .a11y-announcement = Je dostupné doporučené rozšíření
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-feature-notification = Doporučení
   .tooltiptext = Doporučená funkce
   .a11y-announcement = Je dostupné doporučení funkce
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
@@ -74,19 +82,21 @@ cfr-protections-panel-header = Nenechte se při prohlížení sledovat
 cfr-protections-panel-body = { -brand-short-name } vás chrání před nejběžnějšími sledovacími prvky, které sbírají informace o tom, co děláte na internetu.
 cfr-protections-panel-link-text = Zjistit více
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Nové funkce
+
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Co je nového
   .tooltiptext = Co je nového
+
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Přečtěte si poznámky k vydání
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
 
 # Variables:
 #  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
 #  $date (Datetime) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading2 =
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -15,53 +15,52 @@ newtab-personalize-dialog-label =
   .aria-label = Přizpůsobit
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Vyhledat
   .aria-label = Vyhledat
+
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-text = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
 newtab-search-box-handoff-text-no-engine = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-input =
   .placeholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
   .title = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
   .aria-label = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač { $engine }
 newtab-search-box-handoff-input-no-engine =
   .placeholder = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
   .title = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
   .aria-label = Zadejte webovou adresu nebo dotaz pro vyhledávač
-newtab-search-box-search-the-web-input =
-  .placeholder = Vyhledat na webu
-  .title = Vyhledat na webu
-  .aria-label = Vyhledat na webu
+
 newtab-search-box-text = Vyhledat na webu
 newtab-search-box-input =
   .placeholder = Vyhledat na webu
   .aria-label = Vyhledat na webu
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Přidat vyhledávač
-newtab-topsites-add-topsites-header = Nová top stránka
 newtab-topsites-add-shortcut-header = Nová zkratka
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Upravit top stránku
 newtab-topsites-edit-shortcut-header = Upravit zkratku
 newtab-topsites-title-label = Název stránky
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Zadejte název
+
 newtab-topsites-url-label = URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Zadejte nebo vložte URL adresu
 newtab-topsites-url-validation = Je vyžadována platná URL
+
 newtab-topsites-image-url-label = URL adresa vlastního obrázku
 newtab-topsites-use-image-link = Použít vlastní obrázek…
 newtab-topsites-image-validation = Obrázek se nepodařilo načíst. Zkuste jinou URL adresu.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Zrušit
 newtab-topsites-delete-history-button = Smazat z historie
@@ -80,20 +79,22 @@ newtab-confirm-delete-history-p2 = Tuto akci nelze vzít zpět.
 newtab-topsite-sponsored = Sponzorováno
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Otevře nabídku
   .aria-label = Otevře nabídku
+
 # Tooltip for dismiss button
 newtab-dismiss-button-tooltip =
   .title = Odstranit
   .aria-label = Odstranit
+
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Otevře nabídku
   .aria-label = Otevřít kontextovou nabídku pro { $title }
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -158,24 +159,27 @@ newtab-menu-open-file = Otevřít soubor
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Navštívené
 newtab-label-bookmarked = V záložkách
 newtab-label-removed-bookmark = Záložka odebrána
 newtab-label-recommended = Populární
 newtab-label-saved = Uloženo do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
 newtab-label-download = Staženo
+
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · sponzrováno
+
 # This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsor (String): This is the name of a sponsor
 newtab-label-sponsored-by = Sponzorováno společností { $sponsor }
+
 # This string is used under the image of story cards to indicate source and time to read
 # Variables:
 # $source (String): This is the name of a company or their domain
 # $timeToRead (Number): This is the estimated number of minutes to read this story
 newtab-label-source-read-time = { $source } · { $timeToRead } min.
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
@@ -196,25 +200,25 @@ newtab-section-menu-privacy-notice = Zásady ochrany osobních údajů
 newtab-section-collapse-section-label =
   .aria-label = Sbalit sekci
 newtab-section-expand-section-label =
   .aria-label = Rozbalit sekci
 
 ## Section Headers.
 
 newtab-section-header-topsites = Top stránky
-newtab-section-header-highlights = Vybrané
 newtab-section-header-recent-activity = Nedávná aktivita
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Doporučení ze služby { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Začněte prohlížet a my vám zde ukážeme některé skvělé články, videa a další stránky, které jste nedávno viděli nebo uložili do záložek.
+
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Už jste všechno přečetli. Další články ze služby { $provider } tu najdete zase později. Ale pokud se nemůžete dočkat, vyberte své oblíbené téma a podívejte se na další velké články z celého webu.
 
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Už jste všechno přečetli.
@@ -229,19 +233,21 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Jejda, při načítání obsahu se něco pokazilo.
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Oblíbená témata:
 newtab-pocket-new-topics-title = Chcete další články? Podívejte se na oblíbené témata v { -pocket-brand-name(case: "loc") }.
 newtab-pocket-more-recommendations = Další doporučení
 newtab-pocket-learn-more = Zjistit více
 newtab-pocket-cta-button = Získejte { -pocket-brand-name(case: "acc") }
 newtab-pocket-cta-text = Ukládejte si články do { -pocket-brand-name(case: "gen") } a užívejte si skvělé čtení.
 newtab-pocket-pocket-firefox-family = { -pocket-brand-name } je součástí rodiny { -brand-product-name(case: "gen") }
+
 # A save to Pocket button that shows over the card thumbnail on hover.
 newtab-pocket-save-to-pocket = Uložit do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
 newtab-pocket-saved-to-pocket = Uloženo do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
+
 # This is a button shown at the bottom of the Pocket section that loads more stories when clicked.
 newtab-pocket-load-more-stories-button = Načíst další články
 
 ## Pocket Final Card Section.
 ## This is for the final card in the Pocket grid.
 
 newtab-pocket-last-card-title = Už jste všechno přečetli.
 newtab-pocket-last-card-desc = Další články zde najdete později.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -26,123 +26,47 @@ return-to-amo-subtitle = Skvěle, nyní máte aplikaci { -brand-short-name }
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-title = Teď zpět k doplňku <img data-l10n-name="icon"/> <b>{ $addon-name }</b>.
 return-to-amo-add-extension-label = Přidat rozšíření
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-welcome-header = Vítá vás <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
-onboarding-multistage-welcome-subtitle = Rychlý, bezpečný a soukromý prohlížeč od neziskové organizace.
-onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Nastavit
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Přihlášení
-onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Už máte účet?
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "default" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-set-default-header = Nastavte si { -brand-short-name(case: "acc") } jako <span data-l10n-name="zap">výchozí</span>
-onboarding-multistage-set-default-subtitle = Rychlost, bezpečnost a soukromí pro vaše prohlížení.
-onboarding-multistage-set-default-primary-button-label = Nastavit jako výchozí
-onboarding-multistage-set-default-secondary-button-label = Teď ne
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
-onboarding-multistage-pin-default-header =
-  { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name(case: "acc") }</span>
-    [feminine] <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name(case: "acc") }</span>
-    [neuter] <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name(case: "acc") }</span>
-    *[other] Aplikaci <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
-  } můžete mít na klik myší
-onboarding-multistage-pin-default-subtitle = Rychlé, bezpečné a soukromé prohlížení kdykoliv jste na webu.
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-waiting-subtitle =
-  Po otevření systémového nastavení vyberte jako Webový prohlížeč { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-  }
-# The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
-onboarding-multistage-pin-default-help-text =
-  Tím si { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-  } připnete na lištu a otevřete nastavení
-onboarding-multistage-pin-default-primary-button-label =
-  Nastavit { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-  } jako můj hlavní prohlížeč
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-import-header = Importujte svá hesla, <br/> záložky a <span data-l10n-name="zap">další data</span>
-onboarding-multistage-import-subtitle =
-  Přecházíte z jiného prohlížeče? Přenést data do { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    *[other] aplikace { -brand-short-name }
-  } je velmi snadné.
-onboarding-multistage-import-primary-button-label = Spustit import
-onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Teď ne
-# Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
-# This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
-onboarding-import-sites-disclaimer = Na tomto zařízení byly nalezeny následující stránky. { -brand-short-name } si neuloží a nebude synchronizovat dat uložená v jiném prohlížeči, dokud mu nepovolíte je importovat.
 return-to-amo-add-theme-label = Přidat motiv vzhledu
 
 ## Multistage onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
 # Variables:
 #  $current (Int) - Number of the current page
 #  $total (Int) - Total number of pages
 onboarding-welcome-steps-indicator =
   .aria-label =
     Úvod: strana { $current } { NUMBER($totla) ->
       [one] z { $total }
       [few] ze { $total }
      *[other] z { $total }
     }
-# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
-# automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
-onboarding-multistage-theme-header = Vyberte si <span data-l10n-name="zap">vzhled</span>
-onboarding-multistage-theme-subtitle =
-  Přizpůsobte si vzhled { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    *[other] aplikace { -brand-short-name }
-  }
-onboarding-multistage-theme-primary-button-label2 = Hotovo
-onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Teď ne
-# Automatic theme uses operating system color settings
-onboarding-multistage-theme-label-automatic = Automatický
-onboarding-multistage-theme-label-light = Světlý
-onboarding-multistage-theme-label-dark = Tmavý
-# "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
-onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
+
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen.
 # The "Fire" in "Fire starts here" plays on the "Fire" in "Firefox".
 # It also signals the passion users bring to Firefox, how they use
 # Firefox to pursue those passions, as well as the boldness in their
 # choice to use Firefox over a larger competitor browser.
 # An alternative title for localization is: "It starts here".
 # This text can be formatted to span multiple lines as needed.
 mr1-welcome-screen-hero-text = Začínáme
+
 # Caption for background image in about:welcome. "Soraya Osorio" is the name
 # of the person and shouldn't be translated.
 # In case your language needs to adapt the nouns to a gender, Soraya is a female name (she/her).
 # You can see the picture in about:welcome in Nightly 90.
 mr1-onboarding-welcome-image-caption = Soraya Osorio — návrhářka nábytku a fanynka Firefoxu
+
 # This button will open system settings to turn on prefers-reduced-motion
 mr1-onboarding-reduce-motion-button-label = Vypnout animace
 
 ## Title and primary button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
 # Title used on welcome page when Firefox is not pinned
@@ -170,16 +94,17 @@ mr1-onboarding-pin-primary-button-label 
    *[other] Připnout na lištu
   }
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is both pinned and default
 mr1-onboarding-get-started-primary-button-label = Jdeme na to
+
 mr1-onboarding-welcome-header = Vítá vás { -brand-short-name }
 mr1-onboarding-set-default-pin-primary-button-label =
   Nastavit { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } jako můj hlavní prohlížeč
@@ -190,16 +115,17 @@ mr1-onboarding-set-default-pin-primary-b
       [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
     } jako výchozí prohlížeč a připne { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] ho
       [feminine] ji
       [neuter] ho
      *[other] ji
     } na lištu
+
 # This string will be used on welcome page primary button label
 # when Firefox is not default but already pinned
 mr1-onboarding-set-default-only-primary-button-label =
   Nastavit { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
@@ -219,151 +145,147 @@ mr1-onboarding-default-header =
   } jako výchozí prohlížeč
 mr1-onboarding-default-subtitle = Rychlost, bezpečnost a soukromí především.
 mr1-onboarding-default-primary-button-label = Nastavit jako výchozí prohlížeč
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
 mr1-onboarding-import-header = Všechno, vždy a po ruce
 mr1-onboarding-import-subtitle = Importujte svá hesla, <br/>záložky a další
+
 # The primary import button label will depend on whether we can detect which browser was used to download Firefox.
 # Variables:
 #  $previous (Str) - Previous browser name, such as Edge, Chrome
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-attribution = Importovat z prohlížeče { $previous }
+
 # This string will be used in cases where we can't detect the previous browser name.
 mr1-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution = Importovat z dříve používaného prohlížeče
 mr1-onboarding-import-secondary-button-label = Teď ne
+
 mr2-onboarding-colorway-header = Život v barvách
 mr2-onboarding-colorway-subtitle = Nové palety barev dostupné po omezenou dobu.
 mr2-onboarding-colorway-primary-button-label = Uložit paletu barev
 mr2-onboarding-colorway-secondary-button-label = Teď ne
 mr2-onboarding-colorway-label-soft = Jemná
 mr2-onboarding-colorway-label-balanced = Vyvážená
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 mr2-onboarding-colorway-label-bold = Výrazná
+
 # Automatic theme uses operating system color settings
 mr2-onboarding-theme-label-auto = Automatický
+
 # This string will be used for Default theme
 mr2-onboarding-theme-label-default = Výchozí
+
 mr1-onboarding-theme-header = Přizpůsobení
 mr1-onboarding-theme-subtitle =
   Přizpůsobte si vzhled { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
 mr1-onboarding-theme-primary-button-label = Uložit vzhled
 mr1-onboarding-theme-secondary-button-label = Teď ne
+
 # System theme uses operating system color settings
 mr1-onboarding-theme-label-system = Podle systému
+
 mr1-onboarding-theme-label-light = Světlý
 mr1-onboarding-theme-label-dark = Tmavý
 # "Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
 mr1-onboarding-theme-label-alpenglow = Alpenglow
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
 
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
-# Tooltip displayed on hover of automatic theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
-  .title = Použije vzhled tlačítek, nabídek a oken podle nastavení vašeho operačního systému.
-# Input description for automatic theme
-onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
-  .aria-description = Použije vzhled tlačítek, nabídek a oken podle nastavení vašeho operačního systému.
-# Tooltip displayed on hover of light theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
-  .title = Použije světlý vzhled tlačítek, nabídek a oken.
-# Input description for light theme
-onboarding-multistage-theme-description-light =
-  .aria-description = Použije světlý vzhled tlačítek, nabídek a oken.
-# Tooltip displayed on hover of dark theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
-  .title = Použije tmavý vzhled tlačítek, nabídek a oken.
-# Input description for dark theme
-onboarding-multistage-theme-description-dark =
-  .aria-description = Použije tmavý vzhled tlačítek, nabídek a oken.
-# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
-  .title = Použije barevný vzhled tlačítek, nabídek a oken.
-# Input description for Alpenglow theme
-onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
-  .aria-description = Použije barevný vzhled tlačítek, nabídek a oken.
-
 ## Multistage MR1 onboarding strings (MR1 about:welcome pages)
 
 # Tooltip displayed on hover of system theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-system =
   .title =
     Vzhled s barevným tématem
     podle nastavení operačního systému.
+
 # Input description for system theme
 mr1-onboarding-theme-description-system =
   .aria-description =
     Vzhled s barevným tématem
     podle nastavení operačního systému.
+
 # Tooltip displayed on hover of light theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-light =
   .title =
     Vzhled se světlým barevným tématem
     pro tlačítka, nabídky a okna.
+
 # Input description for light theme
 mr1-onboarding-theme-description-light =
   .aria-description =
     Vzhled se světlým barevným tématem
     pro tlačítka, nabídky a okna.
+
 # Tooltip displayed on hover of dark theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-dark =
   .title =
     Vzhled s tmavým barevným tématem
     pro tlačítka, nabídky a okna.
+
 # Input description for dark theme
 mr1-onboarding-theme-description-dark =
   .aria-description =
     Vzhled s tmavým barevným tématem
     pro tlačítka, nabídky a okna.
+
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow =
   .title =
     Vzhled s barevným tématem
     pro tlačítka, nabídky a okna.
+
 # Input description for Alpenglow theme
 mr1-onboarding-theme-description-alpenglow =
   .aria-description =
     Vzhled s barevným tématem
     pro tlačítka, nabídky a okna.
+
 # Tooltip displayed on hover of non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-tooltip =
   .title = Použije tuto paletu barev.
+
 # Selector description for non-default colorway theme
 # variations e.g. soft, balanced, bold
 mr2-onboarding-theme-description =
   .aria-description = Použít tuto paletu barev.
+
 # Tooltip displayed on hover of colorway
 # Variables:
 #  $colorwayName (String) - Name of colorway
 mr2-onboarding-colorway-tooltip =
   .title = Vyzkoušet paletu barev { $colorwayName }.
+
 # Selector description for colorway
 # Variables:
 #  $colorwayName (String) - Name of colorway
 mr2-onboarding-colorway-label = Vyzkoušet paletu barev { $colorwayName }.
+
 # Tooltip displayed on hover of default themes
 mr2-onboarding-default-theme-tooltip =
   .title = Vyzkoušet výchozí vzhledy.
+
 # Selector description for default themes
 mr2-onboarding-default-theme-label = Vyzkoušet výchozí vzhledy.
 
 ## Strings for Thank You page
 
 mr2-onboarding-thank-you-header = Děkujeme, že jste si vybrali nás
 mr2-onboarding-thank-you-text = { -brand-short-name } je nezávislý prohlížeč od neziskové organizace. Společně se snažíme udělat web bezpečnější, zdravější a s větším ohledem na soukromí.
 mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Začít prohlížet
@@ -381,24 +303,21 @@ mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Začít prohlížet
 ## Multistage live language reloading onboarding strings (about:welcome pages)
 ##
 ## The following language names are generated by the browser's Intl.DisplayNames API.
 ##
 ## Variables:
 ##  $negotiatedLanguage (String) - The name of the langpack's language, e.g. "Español (ES)"
 
 onboarding-live-language-header = Výběr jazyka
-onboarding-live-language-subtitle = { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }, ale váš operační systém má nastavený jazyk { $systemLanguage }.
-onboarding-live-language-switch-button-label = Přepnout na jazyk { $negotiatedLanguage }
+
 onboarding-live-language-button-label-downloading = Stahování jazykového balíčku pro jazyk { $negotiatedLanguage }…
-onboarding-live-language-waiting-subtitle = Vypadá to, že { -brand-short-name } není ve stejném jazyce jako váš operační systém.
 onboarding-live-language-waiting-button = Získávání dostupných jazyků…
 onboarding-live-language-installing = Instalace jazykového balíčku pro jazyk { $negotiatedLanguage }…
 onboarding-live-language-secondary-cancel-download = Zrušit
-onboarding-live-language-not-now-button-label = Teď ne
 onboarding-live-language-skip-button-label = Přeskočit
 
 ## Firefox 100 Thank You screens
 
 # "Hero Text" displayed on left side of welcome screen. This text can be
 # formatted to span multiple lines as needed. The <span data-l10n-name="zap">
 # </span> in this string allows a "zap" underline style to be automatically
 # added to the text inside it. "Yous" should stay inside the zap span, but
@@ -421,16 +340,17 @@ fx100-thank-you-pin-primary-button-label
    *[other]
       { -brand-short-name.gender ->
         [masculine] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } na lištu
         [feminine] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } na lištu
         [neuter] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } na lištu
        *[other] Připnout aplikaci { -brand-short-name } na lištu
       }
   }
+
 fx100-upgrade-thanks-header = Děkujeme 100krát
 # Message shown with a start-browsing button. Emphasis <em> should be for "you"
 # but "Thank" can be used instead if there's no "you" in the translation.
 fx100-upgrade-thank-you-body =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Toto je 100. vydání { -brand-short-name(case: "gen") }! Děkujeme <em>vám</em>, že pomáháte budovat lepší a zdravější internet.
     [feminine] Toto je 100. vydání { -brand-short-name(case: "gen") }! Děkujeme <em>vám</em>, že pomáháte budovat lepší a zdravější internet.
     [neuter] Toto je 100. vydání { -brand-short-name(case: "gen") }! Děkujeme <em>vám</em>, že pomáháte budovat lepší a zdravější internet.
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -18,28 +18,30 @@ places-open-all-in-tabs =
   .label = Otevřít vše v panelech
   .accesskey = p
 places-open-in-window =
   .label = Otevřít v novém okně
   .accesskey = n
 places-open-in-private-window =
   .label = Otevřít v novém anonymním okně
   .accesskey = t
+
 places-add-bookmark =
   .label = Nová záložka
   .accesskey = z
 places-add-folder-contextmenu =
   .label = Nová složka
   .accesskey = s
 places-add-folder =
   .label = Nová složka
   .accesskey = s
 places-add-separator =
   .label = Nový oddělovač
   .accesskey = v
+
 places-view =
   .label = Zobrazit
   .accesskey = Z
 places-by-date =
   .label = Podle data
   .accesskey = d
 places-by-site =
   .label = Podle názvu stránky
@@ -48,176 +50,194 @@ places-by-most-visited =
   .label = Podle počtu návštěv
   .accesskey = n
 places-by-last-visited =
   .label = Podle poslední návštěvy
   .accesskey = P
 places-by-day-and-site =
   .label = Podle data a serveru
   .accesskey = a
+
 places-history-search =
   .placeholder = Hledat v historii
 places-history =
   .aria-label = Historie
 places-bookmarks-search =
   .placeholder = Hledat v záložkách
+
 places-delete-domain-data =
   .label = Odebrat celý web
   .accesskey = w
 places-sortby-name =
   .label = Seřadit podle názvu
   .accesskey = S
 # places-edit-bookmark and places-edit-generic will show one or the other and can have the same access key.
 places-edit-bookmark =
   .label = Upravit záložku…
   .accesskey = U
 places-edit-generic =
   .label = Upravit…
   .accesskey = U
-places-edit-folder =
-  .label = Přejmenovat složku…
-  .accesskey = e
-places-remove-folder =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Smazat složku
-      [one] Smazat složku
-      [few] Smazat složky
-      *[other] Smazat složky
-    }
-  .accesskey = m
 places-edit-folder2 =
   .label = Upravit složku
   .accesskey = i
 places-delete-folder =
   .label =
     { $count ->
       [1] Smazat složku
       [one] Smazat složku
       [few] Smazat složky
      *[other] Smazat složky
     }
   .accesskey = m
+
 # Managed bookmarks are created by an administrator and cannot be changed by the user.
 managed-bookmarks =
   .label = Záložky spravované správcem
 # This label is used when a managed bookmarks folder doesn't have a name.
 managed-bookmarks-subfolder =
   .label = Podsložka
+
 # This label is used for the "Other Bookmarks" folder that appears in the bookmarks toolbar.
 other-bookmarks-folder =
   .label = Ostatní záložky
-# Variables:
-# $count (number) - The number of elements being selected for removal.
-places-remove-bookmark =
-  .label =
-    { $count ->
-      [1] Odebrat záložku
-      [one] Odebrat záložku
-      [few] Odebrat záložky
-      *[other] Odebrat záložky
-    }
-  .accesskey = d
+
 places-show-in-folder =
   .label = Otevřít složku
   .accesskey = l
+
 # Variables:
 # $count (number) - The number of elements being selected for removal.
 places-delete-bookmark =
   .label =
     { $count ->
       [1] Smazat záložku
       [one] Smazat záložku
       [few] Smazat záložky
      *[other] Smazat záložky
     }
   .accesskey = m
+
 places-manage-bookmarks =
   .label = Správa záložek
   .accesskey = S
+
 places-forget-about-this-site-confirmation-title = Zapomínání této stránky
+
 # Variables:
 # $hostOrBaseDomain (string) - The base domain (or host in case there is no base domain) for which data is being removed
 places-forget-about-this-site-confirmation-message = Tímto smažete všechna data související se serverem { $hostOrBaseDomain }, včetně historie prohlížení, cookies, mezipaměti, nastavení obsahu i uložených hesel. Opravdu to chcete provést?
+
 places-forget-about-this-site-forget = Zapomenout
+
 places-library =
   .title = Knihovna stránek
   .style = width:700px; height:500px;
+
 places-organize-button =
   .label = Správa
   .tooltiptext = Umožní správu záložek
   .accesskey = S
+
 places-organize-button-mac =
   .label = Správa
   .tooltiptext = Umožní správu záložek
+
 places-file-close =
   .label = Zavřít
   .accesskey = v
+
 places-cmd-close =
   .key = w
+
 places-view-button =
   .label = Rozložení
   .tooltiptext = Změní rozložení
   .accesskey = R
+
 places-view-button-mac =
   .label = Rozložení
   .tooltiptext = Změní rozložení
+
 places-view-menu-columns =
   .label = Zobrazené sloupce
   .accesskey = b
+
 places-view-menu-sort =
   .label = Řazení položek
   .accesskey = z
+
 places-view-sort-unsorted =
   .label = Neřadit
   .accesskey = e
+
 places-view-sort-ascending =
   .label = Vzestupně
   .accesskey = V
+
 places-view-sort-descending =
   .label = Sestupně
   .accesskey = S
+
 places-maintenance-button =
   .label = Import a záloha
   .tooltiptext = Importuje a zálohuje záložky
   .accesskey = I
+
 places-maintenance-button-mac =
   .label = Import a záloha
   .tooltiptext = Importuje a zálohuje záložky
+
 places-cmd-backup =
   .label = Zálohovat…
   .accesskey = Z
+
 places-cmd-restore =
   .label = Obnovit
   .accesskey = O
+
 places-cmd-restore-from-file =
   .label = Vybrat soubor…
   .accesskey = V
+
 places-import-bookmarks-from-html =
   .label = Importovat záložky z HTML…
   .accesskey = I
+
 places-export-bookmarks-to-html =
   .label = Exportovat záložky do HTML…
   .accesskey = E
+
 places-import-other-browser =
   .label = Importovat data z jiného prohlížeče…
   .accesskey = d
+
 places-view-sort-col-name =
   .label = Název
+
 places-view-sort-col-tags =
   .label = Štítky
+
 places-view-sort-col-url =
   .label = Adresa
+
 places-view-sort-col-most-recent-visit =
   .label = Poslední návštěva
+
 places-view-sort-col-visit-count =
   .label = Počet návštěv
+
 places-view-sort-col-date-added =
   .label = Přidáno
+
 places-view-sort-col-last-modified =
   .label = Poslední změna
+
 places-cmd-find-key =
   .key = f
+
 places-back-button =
   .tooltiptext = Přejde zpět
+
 places-forward-button =
   .tooltiptext = Přejde vpřed
+
 places-details-pane-select-an-item-description = Pro zobrazení a úpravu vlastností vyberte některou z položek
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,149 +6,236 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Nastavení pravidel, ke kterým mají přístup rozšíření skrze chrome.storage.managed.
+
 policy-AllowedDomainsForApps = Nastavení domén, které mají povolený přístup ke Google Workspace.
+
 policy-AppAutoUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací aplikace.
+
 policy-AppUpdateURL = Nastavení vlastní URL pro aktualizace aplikace.
+
 policy-Authentication = Konfigurace integrované autentizace webových stránek, které ji podporují.
+
 policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Seznam externích protokolů, které lze použít z uvedených originů bez varování uživatele.
+
 policy-BackgroundAppUpdate2 = Povolení nebo zákaz aktualizací na pozadí.
+
 policy-BlockAboutAddons = Zablokování přístupu do správce doplňků (about:addons).
+
 policy-BlockAboutConfig = Zablokování přístupu do editoru předvoleb (about:config).
+
 policy-BlockAboutProfiles = Zablokování přístupu do správce profilů (about:profiles).
+
 policy-BlockAboutSupport = Zablokování přístupu na stránku s technickými informacemi (about:support).
+
 policy-Bookmarks = Vytvoření záložek na liště, v nabídce nebo vybrané složce.
+
 policy-CaptivePortal = Povolení nebo zakázání podpory captive portálů.
+
 policy-CertificatesDescription = Přidat certifikáty nebo použít vestavěné certifikáty.
+
 policy-Cookies = Pravidla pro ukládání nebo blokování cookies.
+
 policy-DisabledCiphers = Zakázané metody šifrování.
+
 policy-DefaultDownloadDirectory = Nastavení výchozího adresáře pro stahování souborů.
+
 policy-DisableAppUpdate = Blokování aktualizací prohlížeče.
+
 policy-DisableBuiltinPDFViewer =
   Zablokování PDF prohlížeče PDF.js vestavěného { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }.
+
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Zabraňuje „výchozímu agentovi prohlížeče“ provádět jakékoliv akce. Dostupné pouze pro Windows, ostatní platformy agenty nemají.
+
 policy-DisableDeveloperTools = Blokování přístupu k nástrojům pro vývojáře.
+
 policy-DisableFeedbackCommands = Blokování odeslání zpětné vazby z nabídky Nápověda (volby Odeslat zpětnou vazbu a Nahlásit klamavou stránku).
+
 policy-DisableFirefoxAccounts = Vypnutí služeb používajících { -fxaccount-brand-name(case: "acc", capitalization: "lower") }, včetně Syncu.
+
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Vypnutí funkce Firefox Screenshots.
+
 policy-DisableFirefoxStudies =
   Zablokování spouštění studií { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
+
 policy-DisableForgetButton = Zablokování tlačítka Zapomenout.
+
 policy-DisableFormHistory = Vypnutí ukládání historie vyhledávání a formulářů.
+
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Hodnota true znemožní nastavení hlavního hesla.
+
 policy-DisablePasswordReveal = Zakázání možnosti zobrazit hesla ve správci přihlašovacích údajů.
+
 policy-DisablePocket = Vypnutí funkce pro ukládání stránek do služby Pocket.
+
 policy-DisablePrivateBrowsing = Zablokování anonymního prohlížení.
+
 policy-DisableProfileImport = Blokování importu dat z jiných prohlížečů.
+
 policy-DisableProfileRefresh =
   Blokování tlačítka pro obnovu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } na stránce about:support.
+
 policy-DisableSafeMode = Zablokování možnosti restartovat se zakázanými doplňky. Poznámka: přechod do nouzového režimu podržením klávesy Shift lze zablokovat jen na systému Windows pomocí zásad skupin.
+
 policy-DisableSecurityBypass = Zabránit uživateli obcházení některých bezpečnostních varování.
+
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Zablokování kontextové nabídky obrázků pro jejich nastavení jako pozadí plochy.
+
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Zablokování instalace a aktualizací systémových doplňků prohlížeče.
+
 policy-DisableTelemetry = Vypnutí telemetrie.
+
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Zobrazení lišty záložek ve výchozím nastavení.
+
 policy-DisplayMenuBar = Zobrazení hlavní nabídky ve výchozím nastavení.
+
 policy-DNSOverHTTPS = Nastavení DNS over HTTPS.
+
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Vypnutí kontroly nastavení výchozího prohlížeče při spuštění.
+
 policy-DownloadDirectory = Nastavení a uzamčení nastavení adresáře pro stahování souborů.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Zapnutí nebo vypnutí blokování obsahu a případně jeho uzamčení.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Zapnutí nebo vypnutí Encrypted Media Extensions a případně uzamčení tohoto nastavení.
+
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instalace, odinstalace a uzamčení rozšíření. Pro instalaci je potřeba jako parametr zadat URL adresy nebo cesty. Pro odinstalaci nebo uzamčení ID rozšíření.
+
 policy-ExtensionSettings = Správa všech aspektů instalace rozšíření.
+
 policy-ExtensionUpdate = Vypnutí nebo zapnutí automatických aktualizací rozšíření.
+
 policy-FirefoxHome = Nastavení domovské stránky prohlížeče.
+
 policy-FlashPlugin = Povolení nebo zablokování zásuvného modulu Flash.
+
 policy-Handlers = Nastavení výchozích aplikací pro odkazy a typy souborů.
+
 policy-HardwareAcceleration = Hodnota false vypne použití hardwarové akcelerace.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Nastavení a případné uzamčení domovské stránky.
+
 policy-InstallAddonsPermission = Povolení instalace doplňků z vybraných webových stránek.
+
 policy-LegacyProfiles = Vypnutí funkce vynucující samostatný profil pro každou instalaci aplikace.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Povoluje staré výchozí nastavení chování SameSite cookies.
+
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Nastaví staré výchozí chování SameSite cookies z uvedených serverů.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Povolí vybraným stránkám odkazovat na soubory uložené na místním disku.
+
 policy-ManagedBookmarks = Nastavení seznamu záložek spravovaných správcem. Takové záložky uživatel nemůže měnit.
+
 policy-ManualAppUpdateOnly = Povolit pouze ruční aktualizace a uživatele na dostupnost aktualizací neupozorňovat.
+
 policy-PrimaryPassword = Vyžadovat nebo zabránit používání hlavního hesla.
+
 policy-NetworkPrediction = Povolení nebo zakázání přednačítání DNS.
+
 policy-NewTabPage = Povolení nebo zákaz stránky nového panelu.
+
 policy-NoDefaultBookmarks =
   Vypnutí vytváření výchozích záložek a chytrých záložek { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } (Nejnavštěvovanější, Poslední štítky). Poznámka: toto pravidlo se uplatní jen pokud bude nastaveno před prvním spuštěním.
+
 policy-OfferToSaveLogins =
   Nastavení dotazu na uložení přihlašovacích údajů { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }. Lze použít hodnoty true i false.
+
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Nastavení výchozí hodnoty pro to, zda má { -brand-short-name } nabízet ukládání přihlašovacích údajů. Platné hodnoty jsou true a false.
+
 policy-OverrideFirstRunPage = Nastavení vlastní stránky při prvním spuštění. Pokud nechcete při prvním spuštění zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
+
 policy-OverridePostUpdatePage = Nastavení vlastní stránky po aktualizaci. Pokud nechcete po aktualizaci zobrazovat žádnou stránku, nastavte toto pravidlo jako prázdné.
+
 policy-PasswordManagerEnabled = Povolení ukládat přihlašovací údaje do správce hesel.
+
 policy-PasswordManagerExceptions = Zabrání { -brand-short-name(case: "dat") } ukládat heslo pro vybrané servery.
+
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs =
   Zablokování nebo nastavení PDF prohlížeče PDF.js vestavěného { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
   }.
+
 policy-Permissions2 = Nastavení oprávnění pro kameru, mikrofon, zjišťování polohy, oznámení a automatické přehrávání.
+
 policy-PictureInPicture = Povolení nebo zakázání režimu obraz v obraze.
+
 policy-PopupBlocking = Povolení zobrazování vyskakovacích oken ve výchozím stavu.
+
 policy-Preferences = Nastavení a uzamčení hodnoty pro podmnožinu předvoleb.
+
 policy-PromptForDownloadLocation = Zeptat se na adresář před stažením souboru.
+
 policy-Proxy = Nastavení proxy.
+
 policy-RequestedLocales = Nastavení seznamu požadovaných jazyků pro zobrazení aplikace, v pořadí podle preference.
+
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Vymazání dat o prohlížení během vypnutí.
+
 policy-SearchBar = Nastavení výchozího umístění vyhledávacího pole. Uživatel ho může přemístit.
+
 policy-SearchEngines = Nastavení vyhledávačů. Toto pravidlo je dostupné jen pro verzi s rozšířenou podporou (ESR).
+
 policy-SearchSuggestEnabled = Povolení nebo zákaz našeptávání dotazů pro vyhledávač.
+
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instalace modulů PKCS #11.
+
 policy-ShowHomeButton = Zobrazení domovského tlačítka na liště.
+
 policy-SSLVersionMax = Nastavení maximální verze SSL.
+
 policy-SSLVersionMin = Nastavení minimální verze SSL.
+
 policy-SupportMenu = Přidání vlastní položky nabídky s nápovědou.
+
 policy-UserMessaging = Nezobrazovat uživateli určité zprávy.
+
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokování návštěvy webových stránek. Více informací o formátu najdete v dokumentaci.
+
 policy-Windows10SSO = Povolení jednotného přihlašování Windows pro pracovní a školní účty a účty Microsoft.
--- a/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/moreFromMozilla.ftl
@@ -15,41 +15,48 @@ more-from-moz-title =
 more-from-moz-category =
   .tooltiptext =
     Vice od { -vendor-short-name.gender ->
       [masculine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -vendor-short-name(case: "gen") }
      *[other] společnosti { -vendor-short-name }
     }
+
 more-from-moz-subtitle =
   Podívejte se na další produkty od { -vendor-short-name.gender ->
     [masculine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -vendor-short-name(case: "gen") }
    *[other] společnosti { -vendor-short-name }
   }, které podporují zdravý internet.
+
 more-from-moz-firefox-mobile-title = { -brand-product-name } pro mobily
 more-from-moz-firefox-mobile-description = Mobilní prohlížeč, který klade důraz na vaše soukromí.
 more-from-moz-firefox-mobile-description-advanced = Od blokování sledovacích prvků po automatické přehrávání videí, { -brand-product-name } pro mobily se pro vás snaží ze všech sil na internetu zajistit to nejlepší.
+
 more-from-moz-mozilla-vpn-title = { -mozilla-vpn-brand-name }
 more-from-moz-mozilla-vpn-description = Objevte přidanou vrstvu anonymního prohlížení a ochrany.
 more-from-moz-mozilla-vpn-description-advanced = { -mozilla-vpn-brand-name } přidává další úroveň anonymního prohlížení a ochrany. Také, na rozdíl od některých jiných služeb VPN, je tato služba bezpečná a nesleduje vaši aktivitu.
+
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-title = { -rally-brand-name }
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-description = Přispějte svými daty ke zlepšení internetu pro všechny.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-mozilla-rally-description-advanced = Darujte svá data pro výzkumné studie, jejichž cílem je bezpečnější a otevřenější internet pro lidi, ne velké technologické korporace.
 # This string is specific to the product Mozilla Rally which is US only.
 more-from-moz-button-mozilla-rally-2 = Zapojte se do projektu { -rally-short-name }
+
 more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-title = Pro stažení do svého mobilního zařízení namiřte fotoaparát na QR kód. Poté klepněte na adresu odkazu, která se objeví.
 more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button = Nebo si nechte odkaz do mobilu poslat e-mailem
 more-from-moz-qr-code-firefox-mobile-img =
   .alt =
     { -brand-product-name.gender ->
       [masculine] QR kód pro stažení { -brand-product-name(case: "gen") } pro mobily
       [feminine] QR kód pro stažení { -brand-product-name(case: "gen") } pro mobily
       [neuter] QR kód pro stažení { -brand-product-name(case: "gen") } pro mobily
      *[other] QR kód pro stažení aplikace { -brand-product-name } pro mobily
     }
+
 more-from-moz-button-mozilla-vpn-2 = Získat VPN
+
 more-from-moz-learn-more-link = Zjistit více
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,71 +3,85 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Říci webovým stránkám pomocí signálu Do Not Track, že nechcete být sledováni
 do-not-track-learn-more = Zjistit více
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Jen pokud je zapnuto blokování nalezených sledovacích prvků
 do-not-track-option-always =
   .label = Vždy
+
 settings-page-title = Nastavení
+
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box2 =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder = Najít nastavení
+
 managed-notice = Tento prohlížeč je spravován vaší organizací.
+
 category-list =
   .aria-label = Kategorie
+
 pane-general-title = Obecné
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+
 pane-home-title = Domovská stránka
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
+
 pane-search-title = Vyhledávání
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
+
 pane-privacy-title = Soukromí a zabezpečení
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
+
 pane-sync-title3 = Synchronizace
 category-sync3 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
+
 pane-experimental-title = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
 category-experimental =
   .tooltiptext = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
 pane-experimental-subtitle = Tady pozor!
 pane-experimental-search-results-header = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }: Postupujte obezřetně!
 pane-experimental-description2 =
   Změny v pokročilém nastavení mohou negativně ovlivnit výkon a bezpečnost { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
+
 pane-experimental-reset =
   .label = Obnovit výchozí nastavení
   .accesskey = O
+
 help-button-label =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] Nápověda
   }
 addons-button-label = Rozšíření a vzhledy
+
 focus-search =
   .key = f
+
 close-button =
   .aria-label = Zavřít
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart =
   Pro povolení této funkce je potřeba { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
@@ -106,246 +120,268 @@ restart-later = Restartovat později
 ##
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that the password manager setting
 # is being controlled by an extension
-extension-controlled-password-saving = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that their notifications permission
-# is being controlled by an extension.
-extension-controlled-web-notifications = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that Container Tabs
-# are being enabled by an extension.
-extension-controlled-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } vyžaduje kontejnerové panely.
-# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
-# preferences are being controlled by an extension.
-extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Toto nastavení spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
-# are being controlled by an extension.
-extension-controlled-proxy-config =
-  Připojení { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    *[other] aplikace { -brand-short-name }
-  } k internetu spravuje rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-# This string is shown to notify the user that the password manager setting
-# is being controlled by an extension
 extension-controlling-password-saving = Toto nastavení je spravované rozšířením <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
+
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlling-web-notifications = Toto nastavení je spravované rozšířením <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
+
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlling-privacy-containers = Rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> vyžaduje kontejnerové panely.
+
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = Toto nastavení je spravované rozšířením <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
+
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlling-proxy-config =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Připojení { -brand-short-name(case: "gen") } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
     [feminine] Připojení { -brand-short-name(case: "gen") } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
     [neuter] Připojení { -brand-short-name(case: "gen") } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
    *[other] Připojení aplikace { -brand-short-name } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
   }
+
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Pro povolení rozšíření otevřete <img data-l10n-name="addons-icon"/> Doplňky v nabídce <img data-l10n-name="menu-icon"/>.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Výsledky hledání
+
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 = Je nám líto, pro „<span data-l10n-name="query"></span>“ jsme v nastavení nic nenašli.
+
 search-results-help-link =
   Potřebujete pomoc? Navštivte <a data-l10n-name="url">Podporu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Spuštění
+
 always-check-default =
   .label = Kontrolovat, jestli je { -brand-short-name } výchozím webovým prohlížečem
   .accesskey = w
+
 is-default = { -brand-short-name } je vaším výchozím prohlížečem
 is-not-default = { -brand-short-name } aktuálně není výchozím prohlížečem
+
 set-as-my-default-browser =
   .label = Nastavit jako výchozí…
   .accesskey = i
-startup-restore-previous-session =
-  .label = Otevřít panely z minula
-  .accesskey = O
+
 startup-restore-windows-and-tabs =
   .label = Otevřít okna a panely z minula
   .accesskey = p
+
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = Varovat při ukončování prohlížeče
+
 disable-extension =
   .label = Zakázat rozšíření
+
 tabs-group-header = Panely
+
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Přepínat panely pomocí Ctrl+Tab v pořadí podle jejich posledního použití
   .accesskey = T
+
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Otevírat odkazy v panelech místo v nových oknech
   .accesskey = O
-warn-on-close-multiple-tabs =
-  .label = Varovat při zavírání více panelů
-  .accesskey = v
+
 confirm-on-close-multiple-tabs =
   .label = Vždy se zeptat při zavírání více panelů
   .accesskey = V
+
 # This string is used for the confirm before quitting preference.
 # Variables:
 #  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
 #            in the same manner as it would appear,
 #            for example, in the File menu.
 confirm-on-quit-with-key =
   .label = Vždy se zeptat při ukončování aplikace zkratkou { $quitKey }
   .accesskey = V
+
 warn-on-open-many-tabs =
   .label =
     Varovat, pokud by mohlo otevření více panelů { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
     } zpomalit
   .accesskey = d
+
 switch-to-new-tabs =
   .label = Přepnout na nový panel otevřený z odkazu
   .accesskey = n
+
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů
   .accesskey = h
+
 browser-containers-enabled =
   .label = Povolit kontejnerové panely
   .accesskey = n
+
 browser-containers-learn-more = Zjistit více
+
 browser-containers-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = v
+
 containers-disable-alert-title = Zavřít všechny kontejnerové panely?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
     [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
    *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
   }
+
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel
     [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely
    *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Nechat povolené
+
 containers-remove-alert-title = Odstranit tento kontejner?
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit?
     [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit?
    *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit?
   }
+
 containers-remove-ok-button = Odstranit tento kontejner
 containers-remove-cancel-button = Neodstraňovat tento kontejner
 
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Zobrazení a jazyk stránek
-fonts-and-colors-header = Písma a barvy
+
 preferences-web-appearance-header = Vzhled webových stránek
+
 preferences-web-appearance-description = Některé stránky dokáží upravit svůj vzhled podle vašeho nastavení. Vyberte vzhled, který chcete na takových stránkách použít.
+
 preferences-web-appearance-choice-browser =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] Vzhled aplikace { -brand-short-name }
   }
 preferences-web-appearance-choice-system = Podle systému
 preferences-web-appearance-choice-light = Světlý
 preferences-web-appearance-choice-dark = Tmavý
+
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
   .title =
     { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu { -brand-short-name(case: "gen") }.
       [feminine] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu { -brand-short-name(case: "gen") }.
       [neuter] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu { -brand-short-name(case: "gen") }.
      *[other] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu aplikace { -brand-short-name }.
     }
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
   .title = Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vašeho systému.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
   .title = Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled se světlým barevným tématem.
 preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
   .title = Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s tmavým barevným tématem.
+
 preferences-web-appearance-choice-input-browser =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-system =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-light =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
+
 preferences-web-appearance-choice-input-dark =
   .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
+
 # This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
 # system colors.
 preferences-web-appearance-override-warning = Vaše nastavení upravuje vzhled stránky. <a data-l10n-name="colors-link">Nastavit barvy</a>
+
 # This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
 # to adapt to your language, but should not be changed.
 preferences-web-appearance-footer =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
     [feminine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
     [neuter] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
    *[other] Vzhled aplikace { -brand-short-name } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
   }
+
 preferences-colors-header = Barvy
+
 preferences-colors-description = Nastavení výchozích barev pro text, odkazy a pozadí webových stránek.
+
 preferences-colors-manage-button =
   .label = Nastavení barev…
   .accesskey = b
+
 preferences-fonts-header = Písma
+
 default-font = Výchozí písmo
   .accesskey = p
 default-font-size = Velikost
   .accesskey = V
+
 advanced-fonts =
   .label = Rozšířené…
   .accesskey = o
-colors-settings =
-  .label = Barvy…
-  .accesskey = y
+
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Velikost stránek
+
 preferences-default-zoom = Výchozí velikost
   .accesskey = z
+
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage } %
+
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Pouze velikost textu
   .accesskey = t
+
 language-header = Jazyk
+
 choose-language-description = Vyberte jazyky pro zobrazování webových stránek
+
 choose-button =
   .label = Vybrat jazyky…
   .accesskey = j
+
 choose-browser-language-description =
   Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }.
 manage-browser-languages-button =
@@ -354,97 +390,122 @@ manage-browser-languages-button =
 confirm-browser-language-change-description =
   Aby se změny projevily, restartujte { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
 confirm-browser-language-change-button = Potvrdit a restartovat
+
 translate-web-pages =
   .label = Překládat webové stránky
   .accesskey = T
+
 fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
+
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Překlady od <img data-l10n-name="logo"/>
+
 translate-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = V
+
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
+
 check-user-spelling =
   .label = Při psaní kontrolovat pravopis
   .accesskey = t
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Soubory a aplikace
+
 download-header = Stahování
+
 download-save-to =
   .label = Ukládat všechny soubory do složky
   .accesskey = v
+
 download-save-where = Ukládat všechny soubory do složky
   .accesskey = v
+
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Vybrat…
      *[other] Procházet…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] y
      *[other] o
     }
+
 download-always-ask-where =
   .label = U každého souboru se zeptat, kam ho uložit
   .accesskey = a
+
 applications-header = Aplikace
+
 applications-description = Co má { -brand-short-name } dělat se staženými soubory, nebo s aplikacemi, které používáte při prohlížení?
+
 applications-filter =
   .placeholder = Hledat typ souboru nebo aplikaci
+
 applications-type-column =
   .label = Typ obsahu
   .accesskey = T
+
 applications-action-column =
   .label = Akce
   .accesskey = A
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = Soubor { $extension }
 applications-action-save =
   .label = Uložit soubor
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Použít { $app-name }
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Použít { $app-name } (výchozí)
+
 applications-use-os-default =
   .label = Použít výchozí systémovou aplikaci
+
 applications-use-other =
   .label = Použít jinou…
 applications-select-helper = Zvolit pomocnou aplikaci
+
 applications-manage-app =
   .label = Podrobnosti o aplikaci…
 applications-always-ask =
   .label = Vždy se zeptat
+
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label =
     Použít { $plugin-name } ({ -brand-short-name.gender ->
       [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
       [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
       [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
@@ -460,541 +521,631 @@ applications-open-inapp =
     }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
+
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
+
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
+
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
+
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
+
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
+
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
+
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 applications-handle-new-file-types-description = Co má { -brand-short-name } dělat s ostatními soubory?
+
 applications-save-for-new-types =
   .label = Ukládat soubory
   .accesskey = s
+
 applications-ask-before-handling =
   .label = Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit
   .accesskey = a
+
 drm-content-header = Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM)
+
 play-drm-content =
   .label = Přehrávat obsah chráněný pomocí DRM
   .accesskey = P
+
 play-drm-content-learn-more = Zjistit více
+
 update-application-title =
   Aktualizace { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
+
 update-application-description =
   Pro nejvyšší rychlost, stabilitu a bezpečnost udržujte { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } stále aktuální.
+
 update-application-version = Verze { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Co je nového</a>
+
 update-history =
   .label = Zobrazit historii aktualizací…
   .accesskey = h
+
 update-application-allow-description =
   Povolit { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
+
 update-application-auto =
   .label = Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno)
   .accesskey = A
+
 update-application-check-choose =
   .label = Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se na jejich instalaci
   .accesskey = c
+
 update-application-manual =
   .label = Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno)
   .accesskey = N
+
 update-application-background-enabled =
   .label =
     { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] Když je { -brand-short-name } vypnutý
       [feminine] Když je { -brand-short-name } vypnutá
       [neuter] Když je { -brand-short-name } vypnuté
      *[other] Když je aplikace vypnutá
     }
   .accesskey = v
+
 update-application-warning-cross-user-setting =
   Toto nastavení ovlivní všechny uživatele systému Windows a jejich profily { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }, pokud používají stejnou instalaci.
+
 update-application-use-service =
   .label = K instalaci aktualizací použít službu na pozadí
   .accesskey = b
+
 update-application-suppress-prompts =
   .label = Ukazovat méně oznámení o aktualizacích
   .accesskey = n
+
 update-setting-write-failure-title2 = Chyba při ukládání nastavení aktualizací
+
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message2 =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal
     [feminine] { -brand-short-name } zaznamenala
     [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala
   } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users.
   
     Není možný zápis do souboru: { $path }
+
 update-in-progress-title = Probíhá aktualizace
+
 update-in-progress-message =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizaci?
     [feminine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
     [neuter] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovalo v aktualizaci?
    *[other] Chcete, aby aplikace { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
   }
+
 update-in-progress-ok-button = &Nepokračovat
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Pokračovat
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Výkon
+
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Použít doporučené nastavení výkonu
   .accesskey = u
+
 performance-use-recommended-settings-desc = Tato nastavení jsou ušita na míru podle hardwaru a operačního systému vašeho počítače.
+
 performance-settings-learn-more = Zjistit více
+
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná
   .accesskey = h
+
 performance-limit-content-process-option = Omezit počet procesů pro obsah na
   .accesskey = b
+
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Další procesy pro obsah mohou zlepšit výkon s více otevřenými panely, ale potřebují více paměti.
 performance-limit-content-process-blocked-desc =
   Počet procesů pro obsah lze upravit pouze při použití multiprocesového režimu { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }. <a data-l10n-name="learn-more">Podívejte se, jak stav multiprocesového režimu zkontrolovat</a>
+
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (výchozí)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Prohlížení
+
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Použít automatické posouvání
   .accesskey = a
+
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Použít plynulé posouvání
   .accesskey = l
+
 browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
   .label = Vždy zobrazovat posuvníky
   .accesskey = o
+
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = V případě potřeby zobrazit dotykovou klávesnici
   .accesskey = d
+
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Používat kurzorové šipky pro pohyb po stránce
   .accesskey = c
+
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Psaním vyhledávat text na stránce
   .accesskey = x
+
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Zobrazovat přepínač do režimu obrazu v obraze
   .accesskey = E
+
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Zjistit více
+
 browsing-media-control =
   .label = Ovládat média pomocí klávesnice, sluchátek nebo virtuálního rozhraní
   .accesskey = v
+
 browsing-media-control-learn-more = Zjistit více
+
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Doporučovat vhodná rozšíření pro navštívené stránky
   .accesskey = r
 browsing-cfr-features =
   .label = Doporučovat funkce během prohlížení
   .accesskey = f
+
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Zjistit více
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Nastavení sítě
+
 network-proxy-connection-description =
   Konfigurovat připojení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } k internetu.
+
 network-proxy-connection-learn-more = Zjistit více
+
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = e
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Nová okna a panely
+
 home-new-windows-tabs-description2 = Vyberte si domovskou stránku a stránku zobrazovanou při otevření nového okna nebo panelu.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Na domovské stránce a v novém okně
+
 home-newtabs-mode-label = V novém panelu
+
 home-restore-defaults =
   .label = Obnovit výchozí
   .accesskey = O
+
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Výchozí domovskou stránku Firefoxu
+
 home-mode-choice-custom =
   .label = Vlastní adresy…
+
 home-mode-choice-blank =
   .label = Prázdnou stránku
+
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Zadejte URL adresu…
+
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Použít aktuální stránku
      *[other] Použít aktuální stránky
     }
   .accesskey = k
+
 choose-bookmark =
   .label = Použít záložku…
   .accesskey = z
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Obsah domovské stránky Firefoxu
 home-prefs-content-description = Vyberte obsah, který chcete mít na výchozí domovské stránce Firefoxu.
+
 home-prefs-search-header =
   .label = Vyhledávání na webu
-home-prefs-topsites-header =
-  .label = Top stránky
-home-prefs-topsites-description = Nejnavštěvovanější stránky
-home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
-  .label = Sponzorované top stránky
 home-prefs-shortcuts-header =
   .label = Zkratky
 home-prefs-shortcuts-description = Uložené nebo navštěvované stránky
 home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
   .label = Sponzorované zkratky
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Doporučení ze služby { $provider }
-home-prefs-recommended-by-description-update = Výjimečný obsah z celého internetu, vybraný službou { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-new = Výjimečný obsah vybraný společností { $provider }, která je součástí { -brand-product-name(case: "gen") }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Jak to funguje
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponzorované články
-home-prefs-highlights-header =
-  .label = Vybrané
-home-prefs-highlights-description = Výběr z uložených nebo navštívených stránek
+
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Navštívené stránky
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Záložky
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Nedávná stahování
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Stránky uložené do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
+
 home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Nedávná aktivita
 home-prefs-recent-activity-description = Výběr z nedávných stránek a obsahu
+
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Útržky
-home-prefs-snippets-description =
-  Aktuální informace od { -vendor-short-name.gender ->
-    [masculine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -vendor-short-name(case: "gen") }
-    *[other] společnosti { -vendor-short-name }
-  } a { -brand-product-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
-    *[other] aplikace { -brand-product-name }
-  }
+
 home-prefs-snippets-description-new = Tipy a novinky od { -vendor-short-name(case: "gen") } a aplikace { -brand-product-name }
+
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } řádek
       [few] { $num } řádky
      *[other] { $num } řádků
     }
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Vyhledávací pole
 search-bar-hidden =
   .label = Použít adresní řádek pro navigaci i vyhledávání
 search-bar-shown =
   .label = Přidat na lištu vyhledávací pole
+
 search-engine-default-header = Výchozí vyhledávač
 search-engine-default-desc-2 = Vyberte si výchozí vyhledávač pro adresní řádek i vyhledávací pole.
 search-engine-default-private-desc-2 = Vyberte odlišný výchozí vyhledávač pro použití v režimu anonymního prohlížení.
 search-separate-default-engine =
   .label = Použít tento vyhledávač jako výchozí také v režimu anonymního prohlížení
   .accesskey = u
+
 search-suggestions-header = Našeptávání dotazů pro vyhledávač
 search-suggestions-desc = Zvolte si, zda a jak má prohlížeč zobrazovat návrhy od vyhledávače.
+
 search-suggestions-option =
   .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač
   .accesskey = n
+
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač také v adresním řádku
   .accesskey = e
+
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač v adresním řádku nad stránkami z historie prohlížení
+
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač také v anonymních oknech
+
 suggestions-addressbar-settings-generic2 = Změnit nastavení našeptávání v adresním řádku
+
 search-suggestions-cant-show =
   Návrhy vyhledávání se nebudou adresním řádku zobrazovat, protože jste { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   } nastavili, aby si nikdy { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] nepamatoval
     [feminine] nepamatovala
     [neuter] nepamatovalo
    *[other] nepamatovala
   } historii.
+
 search-one-click-header2 = Vyhledávače
+
 search-one-click-desc = Vyberte další vyhledávače, které se zobrazí v nabídce adresního řádku a vyhledávacího pole.
+
 search-choose-engine-column =
   .label = Vyhledávač
 search-choose-keyword-column =
   .label = Klíčové slovo
+
 search-restore-default =
   .label = Obnovit výchozí vyhledávače
   .accesskey = d
+
 search-remove-engine =
   .label = Odebrat
   .accesskey = r
 search-add-engine =
   .label = Přidat
   .accesskey = P
+
 search-find-more-link = Přidat další vyhledávače
+
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Použité klíčové slovo
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Zvolili jste klíčové slovo, které už je použito pro „{ $name }“. Zvolte prosím jiné.
 search-keyword-warning-bookmark = Zvolili jste klíčové slovo, které už je použito pro záložku. Zvolte prosím jiné.
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-button2 =
   .aria-label = Zpět do nastavení
 containers-header = Kontejnerové panely
 containers-add-button =
   .label = Přidat kontejner
   .accesskey = a
+
 containers-new-tab-check =
   .label = Zobrazit výběr kontejneru při klepnutí na tlačítko otevření nového panelu
   .accesskey = t
+
 containers-settings-button =
   .label = Nastavení
 containers-remove-button =
   .label = Odstranit
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Vezměte si web s sebou
 sync-signedout-description2 = Synchronizujte své záložky, historii, panely, hesla, doplňky a nastavení ve všech svých zařízeních.
+
 sync-signedout-account-signin3 =
   .label = Přihlásit se k synchronizaci…
   .accesskey = i
+
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Stáhněte si Firefox pro <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> nebo <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> a synchronizujte svá data se svým mobilním zařízením.
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Změnit profilový obrázek
+
 sync-sign-out =
   .label = Odhlásit se…
   .accesskey = O
+
 sync-manage-account = Spravovat účet
   .accesskey = S
+
 sync-signedin-unverified = Účet { $email } není ověřen.
 sync-signedin-login-failure = Pro opětovné připojení účtem { $email } se přihlaste
+
 sync-resend-verification =
   .label = Znovu odeslat ověření
   .accesskey = d
+
 sync-remove-account =
   .label = Odebrat účet
   .accesskey = d
+
 sync-sign-in =
   .label = Přihlásit se
   .accesskey = i
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Synchronizace zapnuta
+
 prefs-syncing-off = Synchronizace vypnuta
+
 prefs-sync-turn-on-syncing =
   .label = Zapnout synchronizaci…
   .accesskey = s
+
 prefs-sync-offer-setup-label2 = Synchronizujte své záložky, historii, panely, hesla, doplňky a nastavení ve všech svých zařízeních.
+
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Synchronizovat
   .accesskeynotsyncing = S
   .labelsyncing = Probíhá synchronizace…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Máte zapnutou synchronizaci následujících dat:
+
 sync-currently-syncing-bookmarks = Záložky
 sync-currently-syncing-history = Historie
 sync-currently-syncing-tabs = Otevřené panely
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Přihlašovací údaje
 sync-currently-syncing-addresses = Adresy
 sync-currently-syncing-creditcards = Platební karty
 sync-currently-syncing-addons = Doplňky
 sync-currently-syncing-settings = Nastavení
+
 sync-change-options =
   .label = Změnit…
   .accesskey = Z
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Nastavení synchronizace
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Uložit
   .buttonaccesskeyaccept = U
   .buttonlabelextra2 = Zrušit synchronizaci…
   .buttonaccesskeyextra2 = Z
+
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Záložky
   .accesskey = Z
+
 sync-engine-history =
   .label = Historii
   .accesskey = r
+
 sync-engine-tabs =
   .label = Otevřené panely
   .tooltiptext = Seznam panelů otevřených v ostatních zařízeních
   .accesskey = t
+
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Přihlašovací údaje
   .tooltiptext = Uložená uživatelská jména a hesla
   .accesskey = P
+
 sync-engine-addresses =
   .label = Adresy
   .tooltiptext = Uložené poštovní adresy (pouze na počítači)
   .accesskey = e
+
 sync-engine-creditcards =
   .label = Platební karty
   .tooltiptext = Jména, čísla a data expirace (pouze na počítači)
   .accesskey = K
+
 sync-engine-addons =
   .label = Doplňky
   .tooltiptext = Rozšíření a motivy vzhledu ve Firefoxu pro počítač
   .accesskey = D
+
 sync-engine-settings =
   .label = Nastavení
   .tooltiptext = Nastavení v sekcích Obecné a Soukromí a zabezpečení
   .accesskey = s
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Název zařízení
+
 sync-device-name-change =
   .label = Přejmenovat toto zařízení…
   .accesskey = j
+
 sync-device-name-cancel =
   .label = Zrušit
   .accesskey = u
+
 sync-device-name-save =
   .label = Uložit
   .accesskey = l
+
 sync-connect-another-device = Připojit další zařízení
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Nastavení soukromí
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Přihlašovací údaje
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
+
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Ptát se na ukládání přihlašovacích údajů
   .accesskey = P
 forms-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 forms-generate-passwords =
   .label = Generovat a navrhovat silná hesla
   .accesskey = G
 forms-breach-alerts =
   .label = Upozorňovat na hesla uložená pro servery, kde došlo k úniku dat
   .accesskey = ú
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Zjistit více
+
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Automaticky vyplňovat přihlašovací údaje
   .accesskey = y
 forms-saved-logins =
   .label = Uložené přihlašovací údaje…
   .accesskey = l
 forms-primary-pw-use =
@@ -1009,144 +1160,161 @@ forms-master-pw-change =
   .accesskey = m
 forms-primary-pw-change =
   .label = Změnit hlavní heslo…
   .accesskey = m
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = { "" }
+
 forms-primary-pw-fips-title = Momentálně jste v režimu FIPS, který vyžaduje neprázdné hlavní heslo.
 forms-master-pw-fips-desc = Neúspěšná změna hesla
 forms-windows-sso =
   .label = Povolit jednotné přihlašování Windows pro pracovní a školní účty a účty Microsoft
 forms-windows-sso-learn-more-link = Zjistit více
 forms-windows-sso-desc = Účty můžete spravovat v nastavení svého zařízení
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Pro nastavení hlavního hesla prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
+
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = vytvořit hlavní heslo
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historie prohlížení
+
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = Historii prohlížených stránek
   .accesskey = i
+
 history-remember-option-all =
   .label = ukládat
 history-remember-option-never =
   .label = nikdy neukládat
 history-remember-option-custom =
   .label = ukládat podle vlastního nastavení
+
 history-remember-description = { -brand-short-name } si bude pamatovat historii vašeho prohlížení, stahování, formulářů a vyhledávání.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name } použije stejné nastavení jako v režimu anonymního prohlížení a nebude si pamatovat žádnou historii prohlížení.
+
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Vždy použít režim anonymního prohlížení
   .accesskey = p
+
 history-remember-browser-option =
   .label = Pamatovat si historii stránek a stahování
   .accesskey = s
+
 history-remember-search-option =
   .label = Pamatovat si historii hledání a formulářů
   .accesskey = f
+
 history-clear-on-close-option =
   .label =
     Vymazat historii při ukončení { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .accesskey = r
+
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = t
+
 history-clear-button =
   .label = Vymazat historii…
   .accesskey = V
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Cookies a data stránek
+
 sitedata-total-size-calculating = Výpočet velikosti mezipaměti a dat stránek…
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Velikost cookies, dat uložených stránkami a mezipaměti je { $value } { $unit }.
+
 sitedata-learn-more = Zjistit více
+
 sitedata-delete-on-close =
   .label =
     Vymazat cookies a data stránek při zavření { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .accesskey = c
+
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = V trvalém režimu anonymního prohlížení { -brand-short-name } smaže cookies a data stránek vždy při svém ukončení.
+
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Ukládat všechny cookies a data stránek
   .accesskey = a
+
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Blokovat cookies a data stránek
   .accesskey = B
+
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Blokovat
   .accesskey = t
+
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Sledovací prvky
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
-  .label = Sledovací cookies, např. sociálních sítí
-sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
-  .label = Sledovací cross-site cookies – včetně cookies sociálních sítí
-sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
-  .label = Cross-site cookies – včetně cookies sociálních sítí
-sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
-  .label = Sledovací cookies třetích stran a sociálních sítí, ostatní izolovat
 sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
   .label = Sledovací cross-site cookies
 sitedata-option-block-cross-site-cookies =
   .label = Sledovací cross-site cookies, ostatní izolovat
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Cookies z dosud nenavštívených stránek
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Všechny cookies (omezí fungování některých stránek)
+
 sitedata-clear =
   .label = Vymazat data…
   .accesskey = V
+
 sitedata-settings =
   .label = Správa dat…
   .accesskey = S
+
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Adresní řádek
+
 addressbar-suggest = V adresním řádku našeptávat
+
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Historii prohlížení
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Záložky
   .accesskey = Z
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Otevřené panely
@@ -1156,23 +1324,27 @@ addressbar-locbar-shortcuts-option =
   .label = Zkratky
   .accesskey = Z
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Top stránky
   .accesskey = T
 addressbar-locbar-engines-option =
   .label = Vyhledávače
   .accesskey = a
+
 addressbar-suggestions-settings = Nastavit našeptávání dotazů pro vyhledávač
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Rozšířená ochrana proti sledování
+
 content-blocking-section-top-level-description = Sledovací prvky sbírají informace, co a kde na internetu děláte, jaké máte návyky a co vás zajímá. { -brand-short-name } blokuje mnoho takových prvků i dalších škodlivých skriptů.
+
 content-blocking-learn-more = Zjistit více
+
 content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Používáte izolaci prvních stran (FPI), která potlačí některá nastavení cookies ve { -brand-short-name(case: "loc") }.
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standardní
@@ -1185,263 +1357,304 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .accesskey = V
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Vyvážená ochrana a výkon. Neovlivní správné načítání webových stránek.
 content-blocking-etp-strict-desc = Silnější ochrana. Může omezit fungování některých stránek.
 content-blocking-etp-custom-desc = Vyberte sledovací prvky a skripty, které chcete zablokovat.
 content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } blokuje:
+
 content-blocking-private-windows = Sledující obsah v anonymních oknech
 content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Všechny cookies třetích stran (včetně sledovacích cookies)
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sledovací cookies
 content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Cookies třetích stran v anonymních oknech
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sledovací cookies třetích stran, ostatní izolovat
 content-blocking-social-media-trackers = Sledující prvky sociálních sítí
 content-blocking-all-cookies = Všechny cookies
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookies z dosud nenavštívených stránek
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Sledující obsah blokován ve všech oknech
 content-blocking-all-third-party-cookies = Všechny cookies třetích stran blokovány vždy
 content-blocking-cryptominers = Těžba kryptoměn
 content-blocking-fingerprinters = Vytváření otisku prohlížeče
+
 # "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
 # "Be the first to try", "Join an early experiment".
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
   .label = Vyzkoušejte naši zatím nejsilnější funkci na ochranu soukromí
   .accesskey = t
+
 # "Contains" here means "isolates", "limits".
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Úplná ochrana před cookies omezuje cookies na web, na němž se nacházíte, aby vás sledující subjekty nemohly sledovat napříč stránkami.
 content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Zjistit více
+
 content-blocking-warning-title = Pozor!
-content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Blokování sledujícího obsahu a izolace cookies může ovlivnit fungování některých stránek. Pro zobrazení veškerého obsahu znovu načtěte stránku s povolenými sledovacími prvky.
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Toto nastavení může způsobit, že některé stránky nebudou fungovat správně. Pro řešení případných problémů můžete ochranu proti sledování na takových stránkách vypnout.
 content-blocking-warning-learn-how = Jak na to
+
 content-blocking-reload-description = Aby se změny projevily, načtěte znovu své panely.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Znovu načíst všechny panely
   .accesskey = n
+
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Sledující obsah
   .accesskey = o
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = ve všech oknech
   .accesskey = v
 content-blocking-option-private =
   .label = jen v anonymních oknech
   .accesskey = a
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Změnit úroveň blokování
+
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
+
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Více informací
+
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Těžbu kryptoměn
   .accesskey = y
+
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Vytváření otisku prohlížeče
   .accesskey = s
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Oprávnění
+
 permissions-location = Poloha
 permissions-location-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = a
+
 permissions-xr = Virtuální realita
 permissions-xr-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = t
+
 permissions-camera = Kamera
 permissions-camera-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = a
+
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = n
+
 permissions-notification = Oznámení
 permissions-notification-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = n
 permissions-notification-link = Zjistit více
+
 permissions-notification-pause =
   .label =
     Zakázat oznámení do restartu { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
     }
   .accesskey = n
+
 permissions-autoplay = Automatické přehrávání
+
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Nastavení…
   .accesskey = t
+
 permissions-block-popups =
   .label = Blokovat vyskakovací okna
   .accesskey = B
-permissions-block-popups-exceptions =
-  .label = Výjimky…
-  .accesskey = k
+
 # "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
 # "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
 permissions-block-popups-exceptions-button =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
   .searchkeywords = popup
+
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Vždy upozornit při pokusu o instalaci doplňku
   .accesskey = u
+
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Výjimky…
   .accesskey = k
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header =
   Sběr a používání dat o { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }
+
 collection-description =
   S daty vám dáváme vždy na výběr a sbíráme jen data potřebná pro vylepšování { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }. Před odesíláním osobních dat vždy žádáme o váš souhlas.
 collection-privacy-notice = Zásady ochrany osobních údajů
+
 collection-health-report-telemetry-disabled = Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") } technická data a data o interakcích není nadále povoleno. Všechna historická data budou smazána během 30 dnů.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Zjistit více
+
 collection-health-report =
   .label =
     { -vendor-short-name.gender ->
       [masculine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
       [feminine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
       [neuter] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
      *[other] Odesílat
     } technická data a data o interakcích
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Zjistit více
+
 collection-studies =
   .label =
     Povolit { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
       [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
       [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
      *[other] instalaci studií
     }
 collection-studies-link =
   Zobrazit studie { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
+
 addon-recommendations =
   .label =
     Povolit { -brand-short-name.gender ->
       [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
       [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
       [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
     } doporučovat rozšíření vybraná přímo pro mě
 addon-recommendations-link = Zjistit více
+
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Odesílání dat je zakázáno konfigurací tohoto sestavení
+
 collection-backlogged-crash-reports-with-link =
   Odesílat nevyřízená hlášení o pádech { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace
   } za vás <a data-l10n-name="crash-reports-link">Zjistit více</a>
   .accesskey = c
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Zabezpečení
+
 security-browsing-protection = Ochrana před klamavým obsahem a nebezpečným softwarem
+
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Blokovat nebezpečný a klamavý obsah
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Zjistit více
+
 security-block-downloads =
   .label = Blokovat nebezpečná stahování
   .accesskey = s
+
 security-block-uncommon-software =
   .label = Upozorňovat na nežádoucí nebo neobvyklý software
   .accesskey = w
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Certifikáty
+
 certs-enable-ocsp =
   .label = Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP
   .accesskey = o
+
 certs-view =
   .label = Zobrazit certifikáty…
   .accesskey = C
+
 certs-devices =
   .label = Bezpečnostní zařízení…
   .accesskey = B
+
 space-alert-over-5gb-settings-button =
   .label = Otevřít Nastavení
   .accesskey = O
+
 space-alert-over-5gb-message2 =
   <strong>{ -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] Aplikaci { -brand-short-name }
   } dochází místo na disku.</strong> Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Uložená data stránky můžete vymazat v Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies a data stránek.
+
 space-alert-under-5gb-message2 =
   <strong>{ -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] Aplikaci { -brand-short-name }
   } dochází místo na disku.</strong> Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Klepněte na „Dozvědět se více“ o optimalizaci využití disku k lepšímu prohlížení webu.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Režim „pouze HTTPS“
+
 httpsonly-description =
   Protokol HTTPS poskytuje zabezpečené, šifrované spojení mezi { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "ins") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "ins") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "ins") }
    *[other] aplikací { -brand-short-name }
   } a navštěvovanými webovými stránkami. Většina webů protokol HTTPS podporuje, a pokud je zapnut režim „pouze HTTPS“, bude { -brand-short-name } navazovat spojení jen skrze protokol HTTPS.
+
 httpsonly-learn-more = Zjistit více
+
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Zapnout režim „pouze HTTPS“ ve všech oknech
+
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Zapnout režim „pouze HTTPS“ v anonymních oknech
+
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = Nezapínat režim „pouze HTTPS“
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Plocha
 downloads-folder-name = Stažené soubory
 choose-download-folder-title = Vyberte složku pro stahování souborů
+
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Uložit soubory na { $service-name }
--- a/browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
+++ b/browser/browser/profile/default-bookmarks.ftl
@@ -4,36 +4,50 @@
 
 
 # This file intentionally uses hard-coded brand names instead of Fluent terms.
 # This approach minimizes issues across multiple release channels and rebranded
 # versions.
 
 default-bookmarks-title = Záložky
 default-bookmarks-heading = Záložky
+
 default-bookmarks-toolbarfolder = Složka lišty záložek
 default-bookmarks-toolbarfolder-description = Pro zobrazení záložky v liště záložek stačí přidat záložku do této složky
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/central/
 default-bookmarks-getting-started = Začínáme
+
 # Firefox links folder name
 default-bookmarks-firefox-heading = Mozilla Firefox
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/help/
 default-bookmarks-firefox-get-help = Získat pomoc
+
 # link title for https://www.mozilla.org/firefox/customize/
 default-bookmarks-firefox-customize = Přizpůsobení Firefoxu
+
 # link title for https://www.mozilla.org/contribute/
 default-bookmarks-firefox-community = Zapojte se
+
 # link title for https://www.mozilla.org/about/
 default-bookmarks-firefox-about = O nás
+
 # Firefox Nightly links folder name
 default-bookmarks-nightly-heading = Odkazy pro Firefox Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for https://blog.nightly.mozilla.org/
 default-bookmarks-nightly-blog = Blog Firefox Nightly
+
 # Nightly builds only, link title for https://bugzilla.mozilla.org/
 default-bookmarks-bugzilla = Mozilla Bug Tracker
+
 # Nightly builds only, link title for https://developer.mozilla.org/
 default-bookmarks-mdn = Mozilla Developer Network
+
 # Nightly builds only, link title for https://addons.mozilla.org/firefox/addon/nightly-tester-tools/
 default-bookmarks-nightly-tester-tools = Nightly Tester Tools
+
 # Nightly builds only, link title for about:crashes
 default-bookmarks-crashes = Vše o pádech
+
 # Nightly builds only, link title for https://planet.mozilla.org/
 default-bookmarks-planet = Planet Mozilla
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -10,161 +10,173 @@ graph-week-summary =
     [feminine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala
     [neuter] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala
   } { $count ->
     [one] { $count } sledovací prvek
     [few] { $count } sledovací prvky
    *[other] { $count } sledovacích prvků
   }
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
 #  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
 # earliest date recorded in the database.
 graph-total-tracker-summary =
   Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   { $count ->
     [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek
     [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky
    *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků
   }.
+
 # Text displayed instead of the graph when in Private Mode
 graph-private-window = { -brand-short-name } nadále blokuje sledovací prvky v anonymních oknech, ale neukládá si informace, co bylo zablokováno.
 # Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
 graph-week-summary-private-window =
   Sledovací prvky, které { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokoval
     [feminine] { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokovala
     [neuter] { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokovalo
    *[other] aplikace { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokovala
   }
+
 protection-report-webpage-title = Přehled ochrany soukromí
 protection-report-page-content-title = Přehled ochrany soukromí
 # This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
 protection-report-page-summary = { -brand-short-name } chrání vaše soukromí během prohlížení. Toto je přehled ochranných opatření a nástrojů, se kterými máte kontrolu nad svým online zabezpečením.
 # This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
 protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name } chrání vaše soukromí během prohlížení. Toto je přehled ochranných opatření a nástrojů, se kterými máte kontrolu nad svým online zabezpečením.
+
 protection-report-settings-link = Nastavení soukromí a zabezpečení
+
 etp-card-title-always = Rozšířená ochrana proti sledování: vždy zapnutá
 etp-card-title-custom-not-blocking = Rozšířená ochrana proti sledování: vypnutá
 etp-card-content-description = { -brand-short-name } automaticky zabrání společnostem v tajném sledování vašeho prohlížení webu.
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking =
   Všechny ochrany jsou v tuto chvíli vypnuté. V nastavení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } vyberte, které sledovací prvky chcete blokovat.
 protection-report-manage-protections = Nastavení
+
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Dnes
+
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Graf s celkovým počtem všech typů sledovacích prvků, které byly tento týden zablokovány.
+
 social-tab-title = Sledující prvky sociálních sítí
 social-tab-contant = Sociální sítě umisťují na ostatní stránky sledovací prvky, pomocí kterých mohou sledovat, co na internetu děláte, vidíte a co si pouštíte. To umožňuje společnostem, které tato sociální média vlastní, dozvědět se o vás víc než jen to, co sdílíte na svých profilech. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 cookie-tab-title = Sledovací cookies
 cookie-tab-content = Tyto cookies slouží k vašemu sledování napříč webovými stránkami a sběru dat o tom, co na internetu děláte. Používají je třetí strany jako jsou reklamní systémy nebo analytické společnosti. Blokování sledovacích cookies třetích stran omezí množství reklam, které o vás vědí příliš mnoho podrobností. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 tracker-tab-title = Sledující obsah
 tracker-tab-description = Webové stránky mohou načítat externí reklamy, videa a další obsah, který obsahuje sledovací kód. Po zablokování sledujícího obsahu se stránky načítají rychleji, ale některá tlačítka nebo formuláře nemusí správně fungovat. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 fingerprinter-tab-title = Vytváření otisku prohlížeče
 fingerprinter-tab-content = Sběrem informací o vašem prohlížeči a počítači lze vytvořit unikátní otisk a ten pak použít k vašemu sledování napříč různými a nijak nesouvisejícími servery a webovými stránkami. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 cryptominer-tab-title = Těžba kryptoměn
 cryptominer-tab-content = Těžba kryptoměn využívá výpočetní výkon vašeho počítače k získávání digitálních měn. Běžící skripty vybíjí vaši baterii a zpomalují váš počítač. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 protections-close-button2 =
   .aria-label = Zavřít
   .title = Zavřít
+
 mobile-app-title = Blokování sledujících reklam napříč zařízeními
 mobile-app-card-content = Používejte mobilní prohlížeč s vestavěnou ochranou proti sledujícím reklamám.
 mobile-app-links = Prohlížeč { -brand-product-name } pro <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> a <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
+
 lockwise-title = Už žádná zapomenutá hesla
-lockwise-title-logged-in2 = Správce hesel
-lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } bezpečně uchovává vaše hesla ve vašem prohlížeči.
 passwords-title-logged-in = Správa přihlašovacích údajů
 passwords-header-content = { -brand-product-name } bezpečně ukládá přihlašovací údaje ve vašem prohlížeči.
 lockwise-header-content-logged-in = Bezpečně uchovává a synchronizuje vaše hesla na všech vašich zařízeních.
-protection-report-save-passwords-button = Uložit hesla
-  .title = Uložit hesla do { -lockwise-brand-short-name }
-protection-report-manage-passwords-button = Správa hesel
-  .title = Spravovat hesla v { -lockwise-brand-short-name }
-lockwise-mobile-app-title = Vezměte si svá hesla všude s sebou
-lockwise-no-logins-card-content =
-  Používejte hesla uložená { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
-    [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
-    [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
-    *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
-  } na jakémkoliv zařízení.
-lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } pro <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> a <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
 protection-report-passwords-save-passwords-button = Ukládat přihlašovací údaje
   .title = Ukládat přihlašovací údaje
 protection-report-passwords-manage-passwords-button = Správa přihlašovacích údajů
   .title = Správa přihlašovacích údajů
+
+
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
 lockwise-scanned-text-breached-logins =
   { $count ->
     [one] Jedno heslo mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat.
     [few] { $count } hesla mohla být vyzrazena v některém z úniků dat.
    *[other] { $count } hesel mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat.
   }
+
 # While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
 # if needed for grammatical reasons.
 # Variables:
 # $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
 lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
   { $count ->
     [one] Vaše heslo je bezpečně uloženo.
     [few] Vaše hesla jsou bezpečně uložena.
    *[other] Vaše hesla jsou bezpečně uložena.
   }
 lockwise-how-it-works-link = Jak to funguje
+
 monitor-title = Pozor na úniky dat
 monitor-link = Jak to funguje
 monitor-header-content-no-account = { -monitor-brand-name } zkontroluje, zda byly vaše údaje součástí nějakého známého úniku dat, a může vás i upozornit, pokud se vyskytnou v nějakém novém.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } vás upozorní, pokud se nějaké vaše údaje objeví ve známém úniku dat.
 monitor-sign-up-link = Nastavit upozornění na úniky dat
   .title = Nastavit v { -monitor-brand-name(case: "loc") } upozornění na úniky dat
 auto-scan = Automaticky skenováno: dnes
+
 monitor-emails-tooltip =
   .title = Zobrazit e-mailové adresy sledované službou { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-tooltip =
   .title = Zobrazit uniky dat známé službě { -monitor-brand-short-name }
 monitor-passwords-tooltip =
   .title = Zobrazit ve službě { -monitor-brand-short-name } seznam uniklých hesel
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails = Počet sledovaných e-mailových adres
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-found = Počet známých úniků dat, které obsahují vaše údaje
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of known data breaches that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
 # to your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-resolved = Počet známých úniků dat označených jako vyřešené
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-found = Počet vašich hesel vyzrazených ve všech únicích
+
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
 # to your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-resolved = Počet hesel uniklých v nevyřešených únicích
+
 monitor-no-breaches-title = Dobré zprávy
 monitor-no-breaches-description = Nemáte žádné známé úniky dat. Pokud se to změní, dáme vám vědět.
 monitor-view-report-link = Zobrazit podrobnosti
   .title = Vyřešit hlášení úniků v { -monitor-brand-short-name(case: "loc") }
 monitor-breaches-unresolved-title = Vyřešte důsledky úniků dat
 monitor-breaches-unresolved-description = Po přezkoumání podrobností o úniku a přijetí opatření k ochraně vašich dat můžete označit úniky jako vyřešené.
 monitor-manage-breaches-link = Správa úniků
   .title = Správa informací o únicích s { -monitor-brand-short-name(case: "ins") }
 monitor-breaches-resolved-title = Vyřešili jste všechny známé úniky dat.
 monitor-breaches-resolved-description = Pokud se vaše e-mailová adresa objeví v nějakém novém úniku, dáme vám vědět.
+
 # Variables:
 # $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
 # $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
 monitor-partial-breaches-title =
   { $numBreachesResolved ->
     [0] Žádný
     [one] Jeden
     [few] { $numBreachesResolved }
@@ -174,19 +186,21 @@ monitor-partial-breaches-title =
     [few] ze { $numBreaches } úniků
    *[other] z { $numBreaches } úniků
   } { $numBreachesResolved ->
     [0] jste neoznačili jako vyřešený
     [one] jste označili jako vyřešený
     [few] jste označili jako vyřešené
    *[other] jste označili jako vyřešené
   }
+
 # Variables:
 # $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
 monitor-partial-breaches-percentage = Hotovo na { $percentageResolved } %
+
 monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Skvělý začátek
 monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Jen tak dál
 monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Máte skoro hotovo, jen tak dál.
 monitor-partial-breaches-motivation-description = Vyřešte zbytek úniků díky službě { -monitor-brand-short-name }.
 monitor-resolve-breaches-link = Vyřešit úniky
   .title = Vyřešte úniky díky { -monitor-brand-short-name(case: "dat") }
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
--- a/browser/browser/sanitize.ftl
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -73,20 +73,16 @@ item-cache =
   .accesskey = a
 
 item-form-search-history =
   .label = Historii formulářů a hledání
   .accesskey = f
 
 data-section-label = Data
 
-item-site-preferences =
-  .label = Nastavení pro daný server
-  .accesskey = s
-
 item-site-settings =
   .label = Nastavení serveru
   .accesskey = s
 
 item-offline-apps =
   .label = Offline obsah
   .accesskey = O
 
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,46 +1,57 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshot-toolbarbutton =
   .label = Snímek obrazovky
   .tooltiptext = Pořídí snímek obrazovky
+
 screenshot-shortcut =
   .key = S
+
 screenshots-instructions = Oblast vyberete kliknutím nebo tahem myší. Pro zrušení stiskněte ESC.
 screenshots-cancel-button = Zrušit
 screenshots-save-visible-button = Uložit viditelnou oblast
 screenshots-save-page-button = Uložit celou stránku
 screenshots-download-button = Stáhnout
 screenshots-download-button-tooltip = Stáhnout snímek
 screenshots-copy-button = Kopírovat
 screenshots-copy-button-tooltip = Zkopírovat snímek do schránky
 screenshots-download-button-title =
   .title = Stáhnout snímek
 screenshots-copy-button-title =
   .title = Zkopírovat snímek do schránky
 screenshots-cancel-button-title =
   .title = Zrušit
 screenshots-retry-button-title =
   .title = Zkusit snímek pořídit znovu
+
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = Odkaz zkopírován
 screenshots-notification-link-copied-details = Odkaz na váš snímek byl zkopírován do schránky. Pro vložení stiskněte { screenshots-meta-key }-V.
+
 screenshots-notification-image-copied-title = Snímek zkopírován
 screenshots-notification-image-copied-details = Váš snímek byl zkopírován do schránky. Pro vložení stiskněte { screenshots-meta-key }-V.
+
 screenshots-request-error-title = Mimo provoz.
 screenshots-request-error-details = Je nám líto, ale nemohli jsme vás snímek uložit. Zkuste to prosím znovu později.
+
 screenshots-connection-error-title = Nedaří se nám připojit k vašim snímkům.
 screenshots-connection-error-details = Zkontrolujte prosím připojení k internetu. Pokud vám připojení funguje, mohlo dojít k dočasnému problému s naší službou { -screenshots-brand-name }.
+
 screenshots-login-error-details = Nemohli jsme uložit váš snímek, protože došlo k problému se službou { -screenshots-brand-name }. Zkuste to prosím znovu později.
+
 screenshots-unshootable-page-error-title = Snímek této stránky nelze pořídit.
 screenshots-unshootable-page-error-details = Toto není běžná webová stránka, a proto z ní nelze pořizovat žádné snímky.
+
 screenshots-empty-selection-error-title = Vybraná oblast je moc malá
+
 screenshots-private-window-error-title = Služba { -screenshots-brand-name } je v anonymním prohlížení vypnutá
 screenshots-private-window-error-details = Omlouváme se za nepříjemnosti. Na této funkci pracujeme pro některé příští vydání.
+
 screenshots-generic-error-title = Jejda! Služba { -screenshots-brand-name } přestala pracovat.
 screenshots-generic-error-details = Nejsme si jistí, co se právě stalo. Chcete to zkusit znovu, nebo zkusíte pořídit snímek na jiné stránce?
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -11,40 +11,44 @@
 opensearch-error-duplicate-title = Chyba instalace
 opensearch-error-duplicate-desc =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } nemohl
     [feminine] { -brand-short-name } nemohla
     [neuter] { -brand-short-name } nemohlo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } nemohla
   } nainstalovat vyhledávač z „{ $location-url }“, protože už existuje jiný se stejným názvem.
+
 opensearch-error-format-title = Neplatný formát
 opensearch-error-format-desc =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } nemohl
     [feminine] { -brand-short-name } nemohla
     [neuter] { -brand-short-name } nemohlo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } nemohla
   } nainstalovat vyhledávač z „{ $location-url }“
+
 opensearch-error-download-title = Chyba stahování
 opensearch-error-download-desc =
   { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name } nemohl
     [feminine] { -brand-short-name } nemohla
     [neuter] { -brand-short-name } nemohlo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } nemohla
   } stáhnout vyhledávač z „{ $location-url }“
 
 ##
 
 searchbar-submit =
   .tooltiptext = Potvrdí hledání
+
 # This string is displayed in the search box when the input field is empty
 searchbar-input =
   .placeholder = Vyhledat
+
 searchbar-icon =
   .tooltiptext = Vyhledat
 
 ## Infobar shown when search engine is removed and replaced.
 ## Variables
 ## $oldEngine (String) - the search engine to be removed.
 ## $newEngine (String) - the search engine to replace the removed search engine.
 
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,26 +1,33 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-toolbar-sync-syncing2 = Probíhá synchronizace…
+
 sync-disconnect-dialog-title2 = Chcete se odpojit?
 sync-disconnect-dialog-body = { -brand-product-name } ukončí synchronizaci s vaším účtem, ale nesmaže z tohoto zařízení žádná vaše data.
 sync-disconnect-dialog-button = Odpojit
+
 fxa-signout-dialog2-title = Odhlásit se od { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }?
 fxa-signout-dialog-body = Synchronizovaná data zůstanou uložená ve vašem účtu.
 fxa-signout-dialog2-button = Odhlásit se
 fxa-signout-dialog2-checkbox = Smazat data z tohoto zařízení (přihlašovací údaje, historii, záložky atd.).
+
 fxa-menu-sync-settings =
   .label = Nastavení synchronizace
 fxa-menu-turn-on-sync =
   .value = Zapnout synchronizaci
 fxa-menu-turn-on-sync-default = Zapnout synchronizaci
+
 fxa-menu-connect-another-device =
   .label = Připojit další zařízení…
+
 # This is shown dynamically within "Send tab to device" in fxa menu.
 fxa-menu-send-tab-to-device-syncnotready =
   .label = Synchronizace zařízení…
+
 # This is shown within "Send tab to device" in fxa menu if account is not configured.
 fxa-menu-send-tab-to-device-description = Pošle panel do jiného zařízení, na kterém jste přihlášeni.
+
 fxa-menu-sign-out =
   .label = Odhlásit se…
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -70,39 +70,29 @@ move-to-new-window =
   .label = Přesunout do nového okna
   .accesskey = k
 tab-context-close-multiple-tabs =
   .label = Zavřít několik panelů
   .accesskey = k
 tab-context-share-url =
   .label = Sdílet
   .accesskey = S
-tab-context-share-more =
-  .label = Další…
 
 ## Variables:
 ## $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 
 tab-context-reopen-closed-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Obnovit zavřený panel
       [one] Obnovit zavřený panel
       [few] Obnovit zavřené panely
      *[other] Obnovit zavřené panely
     }
   .accesskey = b
-tab-context-close-tabs =
-  .label =
-    Zavřít { $tabCount ->
-      [one] panel
-      [few] { $tabCount } panely
-      *[other] { $tabCount } panelů
-    }
-  .accesskey = Z
 tab-context-close-n-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Zavřít panel
       [one] Zavřít panel
       [few] Zavřít { $tabCount } panely
      *[other] Zavřít { $tabCount } panelů
     }
@@ -110,16 +100,17 @@ tab-context-close-n-tabs =
 tab-context-move-tabs =
   .label =
     Přesunout { $tabCount ->
       [one] panel
       [few] { $tabCount } panely
      *[other] { $tabCount } panelů
     }
   .accesskey = s
+
 tab-context-send-tabs-to-device =
   .label =
     { $tabCount ->
       [one] Poslat panel do zařízení
       [few] Poslat { $tabCount } panely do zařízení
      *[other] Poslat { $tabCount } panelů do zařízení
     }
   .accesskey = n
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -24,28 +24,31 @@ toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs 
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Obnovit zavřený panel
       [one] Obnovit zavřený panel
       [few] Obnovit zavřené panely
      *[other] Obnovit zavřené panely
     }
   .accesskey = b
+
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Nastavení tohoto rozšíření
   .accesskey = e
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Odebrat rozšíření
   .accesskey = r
+
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Nahlásit rozšíření
   .accesskey = N
+
 # Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
 # personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
 # access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Přesunout do rozšiřující nabídky
   .accesskey = P
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button-2 =
   .label = Skrýt, pokud je prázdné
@@ -54,23 +57,26 @@ toolbar-context-menu-remove-from-toolbar
   .label = Odebrat z lišty
   .accesskey = d
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar =
   .label = Nastavení tlačítek a lišt…
   .accesskey = V
 toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2 =
   .label = Nastavení tlačítek a lišt…
   .accesskey = v
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-always-show-2 =
   .label = Vždy zobrazit
   .accesskey = a
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-never-show-2 =
   .label = Nikdy nezobrazovat
   .accesskey = N
 toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-on-new-tab-2 =
   .label = Zobrazit pouze v novém panelu
   .accesskey = o
+
 toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks =
   .label = Zobrazit ostatní záložky
   .accesskey = o
+
 toolbar-context-menu-menu-bar-cmd =
   .toolbarname = Hlavní nabídka
   .accesskey = H
--- a/browser/browser/upgradeDialog.ftl
+++ b/browser/browser/upgradeDialog.ftl
@@ -3,105 +3,26 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings for the upgrade dialog that can be displayed on major version change.
 
 
 ## New changes screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-new-title =
-  Vítá vás { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] nový { -brand-short-name }
-    [feminine] nová { -brand-short-name }
-    [neuter] nové { -brand-short-name }
-    *[other] nová aplikace { -brand-short-name }
-  }
-upgrade-dialog-new-subtitle = Prohlížeč, který vás vezme, kam potřebujete, a rychle
-upgrade-dialog-new-item-menu-title = Nové lišty a nabídky pro snazší ovládání
-upgrade-dialog-new-item-menu-description = Dávají přednost důležitým věcem, takže najdete, co potřebujete.
-upgrade-dialog-new-item-tabs-title = Moderní vzhled panelů
-upgrade-dialog-new-item-tabs-description = Obsahuje ty správné informace, nevyrušuje a přizpůsobí se vašim potřebám.
-upgrade-dialog-new-item-icons-title = Svěží ikony a jasné popisky
-upgrade-dialog-new-item-icons-description = Pomohou vám najít, co potřebujete, i na dotykové obrazovce.
-upgrade-dialog-new-primary-default-button =
-  Nastavit { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-  } jako můj výchozí prohlížeč
-upgrade-dialog-new-primary-theme-button = Vybrat vzhled
-upgrade-dialog-new-secondary-button = Teď ne
-# This string is only shown on Windows 7, where we intentionally suppress the
-# theme selection screen.
-upgrade-dialog-new-primary-win7-button = Ok, rozumím
-
 ## Pin Firefox screen
 ##
 ## These title, subtitle and button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-pin-title =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos]
-      Připnout { -brand-short-name.gender ->
-        [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-        [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-        [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-        *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-      } do docku
-    *[other]
-      Připnout { -brand-short-name.gender ->
-        [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-        [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-        [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-        *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-      } na lištu
-  }
-# The English macOS string avoids repeating "Keep" a third time, so if your
-# translations don't repeat anyway, the same string can be used cross-platform.
-upgrade-dialog-pin-subtitle =
-  Mějte nejnovější { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-  } stále na dosah.
-upgrade-dialog-pin-primary-button =
-  { PLATFORM() ->
-    [macos] Připnout do docku
-    *[other] Připnout na lištu
-  }
-upgrade-dialog-pin-secondary-button = Teď ne
-
 ## Default browser screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-default-title-2 =
-  Nastavit { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
-    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
-  } jako výchozí prohlížeč
-upgrade-dialog-default-subtitle-2 = Rychlost, bezpečnost a soukromí především.
-upgrade-dialog-default-primary-button-2 = Nastavit jako výchozí prohlížeč
-upgrade-dialog-default-secondary-button = Teď ne
-
 ## Theme selection screen
 
-# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
-upgrade-dialog-theme-title-2 = Začněte s čistým a novým vzhledem
-upgrade-dialog-theme-system = Podle systému
-  .title = Vzhled s barevným tématem podle nastavení operačního systému.
-
 ## Start screen
 
 # This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
 upgrade-dialog-start-title = Život v barvách
 upgrade-dialog-start-subtitle = Nové palety barev dostupné po omezenou dobu.
 upgrade-dialog-start-primary-button = Vyzkoušet palety barev
 upgrade-dialog-start-secondary-button = Teď ne
 
@@ -120,28 +41,16 @@ upgrade-dialog-colorway-colorway-tooltip
 upgrade-dialog-colorway-default-theme = Výchozí
 # "Auto" is short for "Automatic"
 upgrade-dialog-colorway-theme-auto = Automaticky
   .title = Vzhled s barvami tlačítek, nabídek a oken podle nastavení operačního systému
 upgrade-dialog-theme-light = Světlý
   .title = Vzhled se světlým barevným tématem.
 upgrade-dialog-theme-dark = Tmavý
   .title = Vzhled s tmavým barevným tématem.
-upgrade-dialog-theme-alpenglow = Alpenglow
-  .title = Vzhled s barevným tématem pro tlačítka, nabídky a okna.
-upgrade-dialog-theme-keep = Ponechat předchozí
-  .title =
-    Ponechat vzhled používaný před aktualizací { -brand-short-name.gender ->
-      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-      *[other] aplikace { -brand-short-name }
-    }
-upgrade-dialog-theme-primary-button = Uložit vzhled
-upgrade-dialog-theme-secondary-button = Teď ne
 upgrade-dialog-colorway-variation-soft = Jemná
   .title = Použít tuto paletu barev
 upgrade-dialog-colorway-variation-balanced = Vyvážená
   .title = Použít tuto paletu barev
 # "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
 # emphasized text.
 upgrade-dialog-colorway-variation-bold = Výrazná
   .title = Použít tuto paletu barev
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -276,19 +276,16 @@ popupWarning.message=Aplikace #1 zabránila stránce otevřít vyskakovací okno.;Aplikace #1 zabránila stránce otevřít #2 vyskakovací okna;Aplikace #1 zabránila stránce otevřít #2 vyskakovacích oken.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popupWarning.exceeded.message=Aplikace #1 zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno.;Aplikace #1 zabránila stránce otevřít více než #2 vyskakovací okna;Aplikace #1 zabránila stránce otevřít více než #2 vyskakovacích oken.
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Předvolby
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
-popupAllow=Povolit vyskakovací okna pro %S
-popupBlock=Blokovat vyskakovací okna pro %S
-popupWarningDontShowFromMessage=Při blokování vyskakovacích oken nezobrazovat tuto zprávu
 popupShowPopupPrefix=Zobrazit „%S“
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
 geolocationLastAccessIndicatorText=Poslední přístup %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
 openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=odkazy typu %S://
 
@@ -383,23 +380,16 @@ refreshBlocked.redirectLabel=Aplikace %S zabránila této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku.
 # %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
 bookmarksMenuButton.tooltip=Zobrazí vaše záložky (%S)
 
 # Downloads button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
 downloads.tooltip=Zobrazí průběh stahování (%S)
 
-# Print button tooltip on OS X
-# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
-# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
-# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
-# %S is the keyboard shortcut for "Print"
-printButton.tooltip=Vytiskne tuto stránku… (%S)
-
 # New Window button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Window"
 newWindowButton.tooltip=Otevře nové okno (%S)
 
 # New Tab button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
@@ -422,27 +412,16 @@ canvas.block=Blokovat
 canvas.block.accesskey=B
 canvas.allow2=Povolit
 canvas.allow2.accesskey=P
 canvas.remember2=Zapamatovat si toto rozhodnutí
 
 # WebAuthn prompts
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
 webauthn.registerPrompt2=Server %S chce zaregistrovat účet pro jeden z vašich bezpečnostních klíčů. Můžete se připojit a účet autorizovat, nebo zrušit.
-# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
-# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
-# The website is asking for extended information about your
-# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
-# this is safe if you only use one account at this website. If you have
-# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
-# authenticator, then the website could link those accounts together.
-# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
-# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
-# for different accounts on this website.
-webauthn.registerDirectPrompt2=Server %1$S vyžaduje podrobnější informace o vašem bezpečnostním klíči, což může ovlivnit vaše soukromí.\n\n%2$S může tyto informace anonymizovat, ale server pak může klíč odmítnout. V tom případě to poté můžete zkusit znovu.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt3):
 # %S is hostname.
 # The website is asking for extended information about your
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
@@ -689,21 +668,16 @@ troubleshootModeRestartButton=Restartova
 # Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
 # hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
 # up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
-# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
-dataReportingNotification.message    = %1$S automaticky odesílá některá data organizaci %2$S z důvodu vylepšení vašeho prohlížení.
-dataReportingNotification.button.label = Nastavit odesílaná data
-dataReportingNotification.button.accessKey = N
-
 # Process hang reporter
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.selected_tab.label = Tato webová stránka prohlížeč %1$S zpomaluje. Pro jeho zrychlení zastavte její načítání.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.nonspecific_tab.label = Webová stránka zpomaluje prohlížeč %1$S. Pro jeho zrychlení zastavte její načítání.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
 # %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
 processHang.specific_tab.label = Webová stránka „%1$S“ prohlížeč %2$S zpomaluje. Pro jeho zrychlení zastavte její načítání.
@@ -921,35 +895,29 @@ userContextPersonal.accesskey = O
 userContextWork.accesskey = P
 userContextBanking.accesskey = B
 userContextShopping.accesskey = N
 userContextNone.accesskey = d
 
 userContext.aboutPage.label = Správa kontejnerů
 userContext.aboutPage.accesskey = k
 
-userContextOpenLink.label = Otevřít odkaz v novém panelu - %S
-
 muteTab.label = Vypnout zvuk panelu
 muteTab.accesskey = u
 unmuteTab.label = Zapnout zvuk panelu
 unmuteTab.accesskey = u
-playTab.label = Spustit v panelu přehrávání
-playTab.accesskey = p
 
 muteSelectedTabs2.label = Vypnout zvuk panelů
 # LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for muteTab.accesskey
 muteSelectedTabs2.accesskey = u
 unmuteSelectedTabs2.label = Zapnout zvuk panelů
 # LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for unmuteTab.accesskey
 unmuteSelectedTabs2.accesskey = u
-playTabs.label = Spustit v panelech přehrávání
-playTabs.accesskey = p
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
 sendTabsToDevice.label = Poslat panel do zařízení;Poslat #1 panely do zařízení;Poslat #1 panelů do zařízení
 sendTabsToDevice.accesskey = n
 
@@ -1010,26 +978,16 @@ midi.shareSysexWithFile = Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim MIDI zařízením a posílat nebo přijímat SysEx zprávy?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareSysexWithSite = Chcete serveru %S povolit přístup k vašim MIDI zařízením a posílat nebo přijímat SysEx zprávy?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Zpět
 
-storageAccess.Allow.label = Povolit
-storageAccess.Allow.accesskey = P
-storageAccess.DontAllow.label = Nepovolit
-storageAccess.DontAllow.accesskey = N
-# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
-# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
-# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
-storageAccess3.message = Chcete serveru %1$S povolit přístup ke cookies a datům serveru %2$S? Pokud to povolíte, umožníte serveru %3$S sledovat vaše aktivity na této stránce.
-storageAccess.hintText = Pokud server %1$S neznáte nebo mu nedůvěřujete, doporučujeme mu přístup zablokovat.
-
 
 
 storageAccess1.Allow.label = Povolit
 storageAccess1.Allow.accesskey = P
 storageAccess1.DontAllow.label = Blokovat
 storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
@@ -1037,17 +995,16 @@ storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
 storageAccess4.message = Povolit serveru %1$S používat své cookies také na serveru %2$S?
 storageAccess1.hintText = Pokud není jasné, proč server %1$S tato data potřebuje, nejspíše můžete jeho požadavek zablokovat.
 
 
 
 confirmationHint.sendToDevice.label = Odesláno
 confirmationHint.copyURL.label = Zkopírováno do schránky
 confirmationHint.pageBookmarked2.label = Uloženo do záložek
-confirmationHint.addSearchEngine.label = Vyhledávač přidán
 confirmationHint.pinTab.label = Připnuto!
 confirmationHint.pinTab.description = Pro odepnutí panelu na něj klepněte pravým tlačítkem.
 confirmationHint.passwordSaved.label = Heslo uloženo
 confirmationHint.loginRemoved.label = Přihlašovací údaje odstraněny.
 confirmationHint.breakageReport.label = Hlášení byla odesláno. Děkujeme.
 
 # LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
 # Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -1,42 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 history-panelmenu.label = Historie
 # LOCALIZATION NOTE(history-panelmenu.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
 history-panelmenu.tooltiptext2 = Zobrazí vaši historii (%S)
 
-remotetabs-panelmenu.label = Synchronizované panely
-remotetabs-panelmenu.tooltiptext2 = Zobrazí panely z jiných zařízení
-
-privatebrowsing-button.label = Nové anonymní okno
-# LOCALIZATION NOTE(privatebrowsing-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
-privatebrowsing-button.tooltiptext = Otevře nové anonymní okno (%S)
-
-save-page-button.label = Uložit stránku
-# LOCALIZATION NOTE(save-page-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut
-save-page-button.tooltiptext3 = Uloží aktuální stránku (%S)
-
 find-button.label = Najít na stránce
 # LOCALIZATION NOTE(find-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
 find-button.tooltiptext3 = Prohledá aktuální stránku (%S)
 
-open-file-button.label = Otevřít soubor
-# LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
-open-file-button.tooltiptext3 = Otevře soubor (%S)
-
 developer-button.label = Nástroje pro vývojáře
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
 developer-button.tooltiptext2 = Otevře nástroje pro webové vývojáře (%S)
 
-profiler-button.label = Profiler
-profiler-button.tooltiptext = Záznam výkonu
-
 sidebar-button.label = Postranní lišty
 sidebar-button.tooltiptext2 = Zobrazí postranní lišty
 
 zoom-controls.label = Velikost stránky
 zoom-controls.tooltiptext2 = Ovládání přiblížení stránky
 
 zoom-out-button.label = Zmenšit
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-out-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
@@ -59,17 +41,14 @@ cut-button.tooltiptext2 = Vyjme výběr do schránky (%S)
 copy-button.label = Kopírovat
 # LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 copy-button.tooltiptext2 = Zkopíruje výběr do schránky (%S)
 
 paste-button.label = Vložit
 # LOCALIZATION NOTE(paste-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 paste-button.tooltiptext2 = Vloží obsah schránky (%S)
 
-email-link-button.label = Poslat odkaz e-mailem
-email-link-button.tooltiptext3 = Odešle odkaz na aktuální stránku
-
 panic-button.label = Zapomenout
 panic-button.tooltiptext = Zapomene část historie prohlížení
 
 toolbarspring.label = Pružná mezera
 toolbarseparator.label = Oddělovač
 toolbarspacer.label = Mezera
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -76,28 +76,8 @@ sizeUnknown=Neznámá velikost
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2014 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S \u2014 %2$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads3):
-# This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
-# there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
-# semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-otherDownloads3=Jedno další stahování;%1$S další stahování;%1$S dalších stahování
-
-# LOCALIZATION NOTE (showLabel, showMacLabel):
-# This is displayed when you hover a download item in the Library widget view.
-# showMacLabel is only shown on Mac OSX.
-showLabel=Otevřít složku
-showMacLabel=Otevřít ve Finderu
-# LOCALIZATION NOTE (openFileLabel):
-# Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
-# open the file using an app available in the system.
-openFileLabel=Otevřít soubor
-# LOCALIZATION NOTE (retryLabel):
-# Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
-# indicates that it's possible to download this file again.
-retryLabel=Opakovat stahování
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -46,19 +46,16 @@ EnterExport=Exportovat soubor záložek
 detailsPane.noItems=Bez položek
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=Jedna položka;#1 položky;#1 položek
 
 
-# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
-# %S will be replaced with the application name.
-lockPrompt.title=Chyba spuštění prohlížeče
 lockPrompt.text=Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory aplikace %S už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
 # cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
 cmd.deleteSinglePage.label=Smazat stránku
 cmd.deleteSinglePage.accesskey=m
 cmd.deleteMultiplePages.label=Smazat stránky
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,80 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tabs.emptyTabTitle=Nový panel
 tabs.emptyPrivateTabTitle=Anonymní prohlížení
 tabs.closeTab=Zavřít panel
 tabs.close=Zavřít
-tabs.closeTitleTabs=Zavřít panely?
-tabs.closeTabsAndQuitTitle=Chcete zavřít panely a ukončit aplikaci?
-tabs.closeTabsAndQuitTitleWin=Chcete zavřít panely a ukončit aplikaci?
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabs):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple tabs.
-tabs.closeWarningMultipleTabs=;Chystáte se zavřít #1 panely.;Chystáte se zavřít #1 panelů.
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
-# for multiple tabs.
-# If
-#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
-# is difficult to translate, you could translate
-#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
-# instead.
-tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore=;Chystáte se zavřít #1 panely. Po opětovném spuštění aplikace se panely v neanonymních oknech znovu otevřou.;Chystáte se zavřít #1 panelů. Po opětovném spuštění aplikace se panely v neanonymních oknech znovu otevřou.
 
 # This section applies when closing a window with more than one tab open,
 # or when quitting when only one window is open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsTitle):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
 tabs.closeTabsTitle=Zavřít panel?;Zavřít #1 panely?;Zavřít #1 panelů?
 tabs.closeTabsConfirmCheckbox=Vždy se zeptat při zavírání více panelů
 tabs.closeButtonMultiple=Zavřít panely
-tabs.closeWarningPrompt=Varovat při zavírání více panelů
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows2):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
-# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
-# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
-# of tabs in these windows.
-# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindows2=;Chystáte se zavřít #1 okna %S.;Chystáte se zavřít #1 oken %S.
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore3):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
-# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
-# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
-# of tabs in these windows.
-# If
-#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
-# is difficult to translate, you could translate
-#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
-# instead.
-# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore3=;Chystáte se zavřít #1 okna %S. Po opětovném spuštění aplikace se neanonymní okna znovu otevřou.;Chystáte se zavřít #1 oken %S. Po opětovném spuštění aplikace se neanonymní okna znovu otevřou.
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# The singular form is not considered since this string is used only for
-# multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
-# This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows2
-tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;se #1 panely;s #1 panely
 
 # This section applies when quitting using the menu and multiple windows are open.
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTitleTabs):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 tabs.closeWindowsTitle=Zavřít okno?;Zavřít #1 okna?;Zavřít #1 oken?
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -32,14 +32,13 @@ externalProtocolChkMsg=Zapamatovat si tuto volbu pro všechny odkazy stejného typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustit aplikaci
 malwareBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako útočná a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 harmfulBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako potenciálně škodlivá a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 unwantedBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako stránka s nežádoucím softwarem a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 deceptiveBlocked=Tato webová stránka na serveru %S byla nahlášena jako klamavá a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 cspBlocked=Bezpečnostní pravidla této stránky nedovolují, aby byla načítána tímto způsobem.
 xfoBlocked=Pravidlo X-Frame-Options této stránky nedovoluje, aby byla načítána tímto způsobem.
 corruptedContentErrorv2=Při načítání adresy %S došlo k porušení síťového protokolu, které nelze opravit.
-remoteXUL=Tato stránka využívá nepodporovanou technologii, která není ve výchozím nastavení povolena.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Bezpečnost vašich dat nelze garantovat, protože server %S používá bezpečnostní protokol SSLv3, který už byl prolomen.
 inadequateSecurityError=Webový server se pokusil domluvit neadekvátní úroveň zabezpečení.
 blockedByPolicy=Přístup k této stránce nebo webovému serveru byl zablokován vaší organizací.
 networkProtocolError=Firefox zjistil porušení síťového protokolu, které nelze opravit.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -159,18 +159,16 @@ za chvíli.</li>
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože při přenosu dat došlo k chybě.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Beru na vědomí a chci pokračovat">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Hlásit chyby jako je tato a pomoci tak organizaci Mozilla identifikovat a blokovat škodlivé stránky">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Zjistit více…">
 
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul></p>">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Podrobné informace: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Varování: možné bezpečnostní riziko">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "Server <span class='hostname'></span> má nastaveno bezpečnostní pravidlo HTTP Strict Transport Security (HSTS), které vynucuje používání pouze zabezpečeného spojení. Pro připojení k této stránce nelze udělit výjimku.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Zkopírovat text do schránky">
@@ -187,13 +185,9 @@ za chvíli.</li>
 <!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "Pokud <span class='mitm-name'/> neznáte, může jít i o útok a neměli byste pokračovat v pokusech o připojení k tomuto serveru.">
 <!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Pokud <span class='mitm-name'/> neznáte, může jít i o útok a bohužel pro bezpečné připojení k tomuto serveru nemůžete udělat nic.">
 
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/>, což brání aplikaci &brandShortName; v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <span class='hostname'></span> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Zdá se, že příčinou může být vaše nastavení zabezpečení. Chcete obnovit výchozí nastavení?">
 <!ENTITY prefReset.label "Obnovit výchozí nastavení">
 
-<!ENTITY enableTls10.longDesc "Tento server zřejmě nepodporuje TLS protokol verze 1.2, což je minimální verze, kterou &brandShortName; podporuje. Povolení TLS 1.0 a 1.1 může problém s navázáním spojení vyřešit.">
-<!ENTITY enableTls10.note "Verze protokolu TLS 1.0 a 1.1 budou v některém z budoucích vydání trvale zakázány.">
-<!ENTITY enableTls10.label "Povolit TLS 1.0 a 1.1">
-
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože došlo k chybě v síťovém protokolu.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul>">
--- a/devtools/client/accessibility.ftl
+++ b/devtools/client/accessibility.ftl
@@ -1,52 +1,77 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Accessibility panel.
 
 accessibility-learn-more = Zjistit více
+
 accessibility-text-label-header = Textové popisky a názvy
+
 accessibility-keyboard-header = Klávesnice
 
 ## Text entries that are used as text alternative for icons that depict accessibility isses.
 
 accessibility-warning =
   .alt = Varování
+
 accessibility-fail =
   .alt = Chyba
+
 accessibility-best-practices =
   .alt = Osvědčené postupy
 
 ## Text entries for a paragraph used in the accessibility panel sidebar's checks section
 ## that describe that currently selected accessible object has an accessibility issue
 ## with its text label or accessible name.
 
 accessibility-text-label-issue-area = K označení prvků <div>oblasti</div>, které mají atribut <span>href</span>, použijte atribut <code>alt</code>. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-dialog = Dialogy by měly být označeny. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-document-title = Dokumenty musí mít <code>title</code>. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-embed = Vložený obsah musí být označen. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-figure = Obrázky s volitelnými titulky by měly být označeny štítkem. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-fieldset = Prvky <code>fieldset</code> musí být označeny. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-fieldset-legend2 = Prvek <span>fieldset</span> označte pomocí <code>legend</code>. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-form = Prvky formuláře musí být označeny. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-form-visible = Prvky formuláře by měly mít viditelný textový popisek. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-frame = Prvky <code>frame</code> musí být označeny. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-glyph = Použijte atribut <code>alt</code> k označení prvků <span>mglyph</span>. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-heading = Nadpisy musí být označeny. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-heading-content = Nadpisy by měly mít viditelný textový obsah. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-iframe = Použijte atribut <code>title</code> k popisu obsahu <span>iframe</span>. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-image = Obsah s obrázky musí být označen. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-interactive = Interaktivní prvky musí být označeny. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-optgroup-label2 = Prvek <span>optgroup</span> označte atributem <code>label</code>. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-text-label-issue-toolbar = Panely nástrojů musí být označeny, pokud existuje více než jeden panel nástrojů. <a>Zjistit více</a>
 
 ## Text entries for a paragraph used in the accessibility panel sidebar's checks section
 ## that describe that currently selected accessible object has a keyboard accessibility
 ## issue.
 
 accessibility-keyboard-issue-semantics = Prvky dosažitelné pomocí klávesnice by měly mít interaktivní sémantiku. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-keyboard-issue-tabindex = Vyhněte se používaní atributu <code>tabindex</code> s hodnotou větší než nula. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-keyboard-issue-action = Interaktivní prvky musí být možno aktivovat klávesnicí. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-keyboard-issue-focusable = Interaktivní prvky musí být přístupné klávesnicí. <a>Zjistit více</a>
+
 accessibility-keyboard-issue-mouse-only = Prvky, na které lze kliknout, musí být dosažitelné pomocí klávesnice, a měly by mít interaktivní sémantiku. <a>Zjistit více</a>
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -237,20 +237,16 @@ accessibility.progress.initializing=Inicializace…
 # the number of nodes being audited. Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 accessibility.progress.progressbar=Kontrola #1 uzlu;Kontrola #1 uzlů;Kontrola #1 uzlů
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.progress.finishing): A title text for the
 # accessibility panel overlay shown when accessibility audit is finishing up.
 accessibility.progress.finishing=Dokončování…
 
-# LOCALIZATION NOTE (accessibility.beta): A title text for the features in the
-# accessibility panel that are currently in beta.
-accessibility.beta=beta
-
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.title): A title
 # text for the tooltip for the checkbox pref in the accessibility panel that
 # sets node auto scroll.
 accessibility.pref.scroll.into.view.title=Automaticky posouvat vybraný uzel do zobrazení
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pref.scroll.into.view.label): A title
 # text for the checkbox pref in the accessibility panel that sets node auto
 # scroll.
@@ -289,8 +285,9 @@ accessibility.simulation.contrastLoss=Ztráta kontrastu
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.toolbar.displayTabbingOrder.label): A title text for a checkbox label
 # in the accessibility panel toolbar that turns on/off the overlay of focusable elements in their
 # tabbing order.
 accessibility.toolbar.displayTabbingOrder.label=Zobrazit pořadí pro navigaci tabulátorem
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.toolbar.displayTabbingOrder.tooltip): A title text for a checkbox
 # tooltip in the accessibility panel toolbar that turns on/off the overlay of focusable elements in
 # their tabbing order.
+
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -9,102 +9,133 @@
 
 ### The correct localization of this file might be to keep it in English, or another
 ### language commonly spoken among web developers. You want to make that choice consistent
 ### across the developer tools. A good criteria is the language in which you'd find the
 ### best documentation on web development on the web.
 
 # Header for the list of Service Workers displayed in the application panel for the current page.
 serviceworker-list-header = Service Workers
+
 # Text displayed next to the list of Service Workers to encourage users to check out
 # about:debugging to see all registered Service Workers.
 serviceworker-list-aboutdebugging = Pro zobrazení service workerů z ostatních domén otevřete <a>about:debugging</a>
+
 # Text for the button to unregister a Service Worker. Displayed for active Service Workers.
 serviceworker-worker-unregister = Zrušit registraci
+
 # Text for the debug link displayed for an already started Service Worker. Clicking on the
 # link opens a new devtools toolbox for this service worker. The title attribute is only
 # displayed when the link is disabled.
 serviceworker-worker-debug = Ladit
   .title = Ladit lze pouze běžící service workery
+
 # Alt text for the image icon displayed inside a debug link for a service worker.
 serviceworker-worker-inspect-icon =
   .alt = Prozkoumat
+
 # Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
 # Clicking on the link will attempt to start the service worker.
 serviceworker-worker-start3 = Spustit
+
 # Text displayed for the updated time of the service worker. The <time> element will
 # display the last update time of the service worker script.
 serviceworker-worker-updated = Aktualizace <time>{ DATETIME($date, day: "numeric", month: "numeric", year: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
 
 ## Service Worker status strings: all serviceworker-worker-status-* strings are also
 ## defined in aboutdebugging.properties and should be synchronized with them.
 
 # Service Worker status. A running service worker is registered, currently executed, can
 # be debugged and stopped.
 serviceworker-worker-status-running = Běžící
+
 # Service Worker status. A stopped service worker is registered but not currently active.
 serviceworker-worker-status-stopped = Zastavený
+
 # Text displayed when no service workers are visible for the current page.
 serviceworker-empty-intro2 = Nenalezen žádný service worker
+
 # Link will open https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
 serviceworker-empty-intro-link = Zjistit více
+
 # Suggestion to go to about:debugging in order to see Service Workers for all domains.
 # Link will open about:debugging in a new tab.
 serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2 = Zobrazit service workery z jiných domén
+
 # Header for the Manifest page when we have an actual manifest
 manifest-view-header = Manifest aplikace
+
 # Header for the Manifest page when there's no manifest to inspect
 manifest-empty-intro2 = Nenalezen žádný manifest webové aplikace
+
 # The link will open https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
 manifest-empty-intro-link = Zjistit, jak přidat manifest
+
 # Header for the Errors and Warnings section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-warnings = Chyby a varování
+
 # Header for the Identity section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-identity = Identita
+
 # Header for the Presentation section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-presentation = Prezentace
+
 # Header for the Icon section of Manifest inspection displayed in the application panel.
 manifest-item-icons = Ikony
+
 # Text displayed while we are loading the manifest file
 manifest-loading = Načítání manifestu…
+
 # Text displayed when the manifest has been successfully loaded
 manifest-loaded-ok = Manifest načten.
+
 # Text displayed as a caption when there has been an error while trying to
 # load the manifest
 manifest-loaded-error = Při načítání manifestu došlo k chybě:
+
 # Text displayed as an error when there has been a Firefox DevTools error while
 # trying to load the manifest
 manifest-loaded-devtools-error = Chyba ve Firefox DevTools
+
 # Text displayed when the page has no manifest available
 manifest-non-existing = Nebyl nalezen žádný manifest k prozkoumání.
+
 # Text displayed when the page has a manifest embedded in a Data URL and
 # thus we cannot link to it.
 manifest-json-link-data-url = Manifest je součástí Data URL.
+
 # Text displayed at manifest icons to label their purpose, as declared
 # in the manifest.
 manifest-icon-purpose = Účel: <code>{ $purpose }</code>
+
 # Text displayed as the alt attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest.
 manifest-icon-img =
   .alt = Ikona
+
 # Text displayed as the title attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest. `$sizes` is a user-dependent string that has been parsed as a
 # space-separated list of `<width>x<height>` sizes or the keyword `any`.
 manifest-icon-img-title = Ikona s velikostmi: { $sizes }
+
 # Text displayed as the title attribute for <img> tags showing the icons in the
 # manifest, in case there's no icon size specified by the user
 manifest-icon-img-title-no-sizes = Ikona nespecifikované velikosti
+
 # Sidebar navigation item for Manifest sidebar item section
 sidebar-item-manifest = Manifest
   .alt = Ikona manifestu
   .title = Manifest
+
 # Sidebar navigation item for Service Workers sidebar item section
 sidebar-item-service-workers = Service workery
   .alt = Ikona service workerů
   .title = Service workery
+
 # Text for the ALT and TITLE attributes of the warning icon
 icon-warning =
   .alt = Ikona varování
   .title = Varování
+
 # Text for the ALT and TITLE attributes of the error icon
 icon-error =
   .alt = Ikona chyby
   .title = Chyba
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -18,19 +18,16 @@ compatibility-issue-deprecated-prefixneeded = (zastaralé, vyžaduje prefix)
 compatibility-issue-experimental-prefixneeded = (experimentální, vyžaduje prefix)
 compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (zastaralé, experimentální, vyžaduje prefix)
 
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
 compatibility-settings-button-label = Nastavení
 compatibility-settings-button-title =
   .title = Nastavení
-compatibility-feedback-button-label = Zpětná vazba
-compatibility-feedback-button-title =
-  .title = Odeslání zpětné vazby
 
 ## Messages used as headers in settings pane
 
 compatibility-settings-header = Nastavení
 compatibility-target-browsers-header = Cílové prohlížeče
 
 ##
 
@@ -38,19 +35,21 @@ compatibility-target-browsers-header = Cílové prohlížeče
 # Variables:
 #  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
 compatibility-issue-occurrences =
   { $number ->
     [one] { $number } výskyt
     [few] { $number } výskyty
    *[other] { $number } výskytů
   }
+
 compatibility-no-issues-found = Nebyly nalezeny žádné problémy s kompatibilitou.
 compatibility-close-settings-button =
   .title = Zavřít nastavení
+
 # Text used in the element containing the browser icons for a given compatibility issue.
 # Line breaks are significant.
 # Variables:
 #  $browsers (String) - A line-separated list of browser information (e.g. Firefox 98\nChrome 99).
 compatibility-issue-browsers-list =
   .title =
     Problémy s kompatibilitou v:
     { $browsers }
--- a/devtools/client/components.properties
+++ b/devtools/client/components.properties
@@ -29,8 +29,9 @@ notificationBox.closeTooltip=Zavře tuto zprávu
 appErrorBoundary.description=Panel %S spadl.
 
 # LOCALIZATION NOTE (appErrorBoundary.fileBugButton): This is the text that appears in
 # the button to visit the bug filing link.
 appErrorBoundary.fileBugButton=Nahlásit chybu
 
 # LOCALIZATION NOTE (appErrorBoundary.reloadPanelInfo): This is the text that appears
 # after the panel errors to instruct the user to reload the panel.
+
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -275,28 +275,16 @@ sourceSearch.search.key2=CmdOrCtrl+F
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder=Vyhledat v souboru…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder2): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder2=Najít v souboru…
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key3): Key shortcut to highlight
-# the next occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.again.key3=Cmd+G
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key3): Key shortcut to highlight
-# the previous occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "Cmd+Shift+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.againPrev.key3=Cmd+Shift+G
-
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary2): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Shows a summary of the number of matches for autocomplete
 sourceSearch.resultsSummary2=#1 výsledek;#1 výsledky;#1 výsledků
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointHeadingMenuItem.*): The text for all the elements
 # that are displayed in the breakpoint headings menu item popup.
 breakpointHeadingsMenuItem.enableInSource.label=Povolit zarážky
@@ -826,98 +814,28 @@ symbolSearch.searchModifier.regex=Regex
 symbolSearch.searchModifier.caseSensitive=Rozlišovat velikost písmen
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.wholeWord): A search option
 # when searching text in a file
 symbolSearch.searchModifier.wholeWord=Celá slova
 
 experimental=Toto je experimentální funkce
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debuggerStatement): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
-# statement in the code
-whyPaused.debuggerStatement=Pozastaveno při odlaďování
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a breakpoint
-whyPaused.breakpoint=Pozastaveno na zarážce
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.eventBreakpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
 # breakpoint.
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.exception): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an exception
-whyPaused.exception=Pozastaveno na výjimce
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpoint): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# DOM mutation breakpoint
-whyPaused.mutationBreakpoint=Pozastaveno na mutaci DOMu
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointAdded): The text that
-# is displayed to describe an added node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointAdded=Přidáno:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpointRemoved): The text that
-# is displayed to describe a removed node which triggers a subtree modification
-whyPaused.mutationBreakpointRemoved=Odebráno:
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.interrupted): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused at
-# a JS execution
-whyPaused.interrupted=Pozastaveno při provádění
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.resumeLimit): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused while stepping
-# in or out of the stack
-whyPaused.resumeLimit=Pozastaveno během krokování
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.pauseOnDOMEvents): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# dom event
-whyPaused.pauseOnDOMEvents=Pozastaveno na posluchači událostí
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpointConditionThrown): The text that is displayed
-# in an info block when evaluating a conditional breakpoint throws an error
-whyPaused.breakpointConditionThrown=Chyba spojená s podmíněnou zarážkou
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.XHR): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
-# xml http request
-whyPaused.XHR=Pozastaveno na XMLHttpRequest
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.promiseRejection): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# promise rejection
-whyPaused.promiseRejection=Pozastaveno na odmítnuté promise
-
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.getWatchpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused at a
 # watchpoint on an object property
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.setWatchpoint): The text that is displayed
 # in an info block explaining how the debugger is currently paused at a
 # watchpoint on an object property
 
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.assert): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an
-# assert
-whyPaused.assert=Pozastaveno na tvrzení
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debugCommand): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
-# debugger statement
-whyPaused.debugCommand=Pozastaveno na odlaďované funkci
-
-# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.other): The text that is displayed
-# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
-# listener breakpoint set
-whyPaused.other=Ladění pozastaveno
-
 # LOCALIZATION NOTE (ctrl): The text that is used for documenting
 # keyboard shortcuts that use the control key
 ctrl=Ctrl
 
 # LOCALIZATION NOTE (anonymousFunction): this string is used to display
 # JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous.
 anonymousFunction=<anonymous>
@@ -962,24 +880,16 @@ shortcuts.fileSearch=Hledat ve zdrojovém souboru
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.fileSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for source file search
 shortcuts.fileSearch2=Přejít do souboru
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.gotoLine): text describing
 # keyboard shortcut for jumping to a specific line
 shortcuts.gotoLine=Přejít na řádek
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain=Hledat znovu
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain2): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-shortcuts.searchAgain2=Najít další
-
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch=Hledat v celém projektu
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for full project search
 shortcuts.projectSearch2=Najít v souborech
 
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -1522,8 +1522,9 @@ netmonitor.cache.device=Zařízení
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR copy menu item is hovered
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.description): This is the information displayed once the monitor errors out
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.fileBugButton): This is the text that appears in the button to visit the bug filing link.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo): This is the text that appears after Network panel errors to instruct the user to reload the panel.
+
--- a/devtools/client/performance.dtd
+++ b/devtools/client/performance.dtd
@@ -54,17 +54,16 @@
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage     "Celkové vytížení">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalPercentage.tooltip "Procento času stráveného v této funkci a funkcích, které jsou volány.">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage      "Vlastní vytížení">
 <!ENTITY performanceUI.table.selfPercentage.tooltip  "Procento času stráveného pouze v rámci této funkce.">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples         "Vzorky">
 <!ENTITY performanceUI.table.samples.tooltip     "Čas této funkci na zásobníku, když profiler vzal vzorek.">
 <!ENTITY performanceUI.table.function         "Funkce">
 <!ENTITY performanceUI.table.function.tooltip     "Název a adresa zdroje vzorkové funkce.">
-<!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc        "Celkový počet vzorků alokací">
 <!ENTITY performanceUI.table.totalAlloc.tooltip    "Celkový počet vzorků alokovaných objektů v tomto umístění a ve volaných.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.filter.tooltiptext): This string
  - is displayed next to the filter button-->
 <!ENTITY performanceUI.options.filter.tooltiptext "Zvolte data, které se zobrazí na časové ose">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.options.gear.tooltiptext): This is the
  - tooltip for the options button. -->
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -42,8 +42,18 @@ perftools-devtools-settings-label = Nastavení
 
 ##
 
 
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## both devtools.performance.new-panel-onboarding & devtools.performance.new-panel-enabled
 ## preferences are true.
 
+## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
+## devtools.performance.new-panel-onboarding preference is true.
+
+## Profiler presets
+
+# Presets and their l10n IDs are defined in the file
+# devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
+# The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
+
+##
--- a/devtools/client/sourceeditor.dtd
+++ b/devtools/client/sourceeditor.dtd
@@ -13,10 +13,9 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!ENTITY gotoLineCmd.label "Přejít na řádek…">
-<!ENTITY gotoLineCmd.key "J">
 <!ENTITY gotoLineCmd.accesskey "n">
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -226,21 +226,16 @@ application.panelLabel=Panel aplikace
 application.tooltip=Panel aplikace
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.responsive):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles
 # the Responsive mode.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 toolbox.buttons.responsive = Režim responzivního designu (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
-# This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
-# that toggles paintflashing.
-toolbox.buttons.paintflashing = Přepnutí zvýrazňování překreslování
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.screenshot):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that allows you to
 # take a screenshot of the entire page
 toolbox.buttons.screenshot = Pořízení snímku celé stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.rulers):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
--- a/devtools/client/storage.ftl
+++ b/devtools/client/storage.ftl
@@ -2,65 +2,82 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Storage Inspector.
 
 # Key shortcut used to focus the filter box on top of the data view
 storage-filter-key = CmdOrCtrl+F
+
 # Hint shown when the selected storage host does not contain any data
 storage-table-empty-text = Pro vybraného hostitele nejsou k dispozici žádné údaje
+
 # Hint shown when the cookies storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cookies
 storage-table-type-cookies-hint = Pro zobrazení a úpravu cookies vyberte hostitele. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 # Hint shown when the local storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
 storage-table-type-localstorage-hint = Pro zobrazení a úpravu místního úložiště vyberte hostitele. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 # Hint shown when the session storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
 storage-table-type-sessionstorage-hint = Pro zobrazení a úpravu úložiště relace vyberte hostitele. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 # Hint shown when the IndexedDB storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/IndexedDB
 storage-table-type-indexeddb-hint = Pro zobrazení a úpravu položek v IndexedDB vyberte databázi. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 # Hint shown when the cache storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cache_Storage
 storage-table-type-cache-hint = Pro zobrazení a úpravu položek úložiště mezipaměti vyberte úložiště. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 # Hint shown when the extension storage type is selected. Clicking the link will open
 # https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Extension_Storage
 storage-table-type-extensionstorage-hint = Pro zobrazení a úpravu úložiště rozšíření vyberte hostitele. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
+
 # Placeholder for the searchbox that allows you to filter the table items
 storage-search-box =
   .placeholder = Filtr položek
+
 # Placeholder text in the sidebar search box
 storage-variable-view-search-box =
   .placeholder = Filtr hodnot
+
 # Add Item button title
 storage-add-button =
   .title = Přidat položku
+
 # Refresh button title
 storage-refresh-button =
   .title = Obnovit položky
+
 # Context menu action to delete all storage items
 storage-context-menu-delete-all =
   .label = Smazat vše
+
 # Context menu action to delete all session cookies
 storage-context-menu-delete-all-session-cookies =
   .label = Smazat všechny cookies z relace
+
 # Context menu action to copy a storage item
 storage-context-menu-copy =
   .label = Kopírovat
+
 # Context menu action to delete storage item
 # Variables:
 #  $itemName (String) - Name of the storage item that will be deleted
 storage-context-menu-delete =
   .label = Smazat “{ $itemName }”
+
 # Context menu action to add an item
 storage-context-menu-add-item =
   .label = Přidat položku
+
 # Context menu action to delete all storage items from a given host
 # Variables:
 #  $host (String) - Host for which we want to delete the items
 storage-context-menu-delete-all-from =
   .label = Smazat vše z “{ $host }”
 
 ## Header names of the columns in the Storage Table for each type of storage available
 ## through the Storage Tree to the side.
@@ -84,26 +101,32 @@ storage-tree-labels-cache = Úložiště mezipaměti
 storage-tree-labels-extension-storage = Úložiště pro data rozšíření
 
 ##
 
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is closed.
 storage-expand-pane =
   .title = Rozbalit panel
+
 # Tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is open.
 storage-collapse-pane =
   .title = Sbalit panel
+
 # String displayed in the expires column when the cookie is a Session Cookie
 storage-expires-session = Relace
+
 # Heading displayed over the item value in the sidebar
 storage-data = Data
+
 # Heading displayed over the item parsed value in the sidebar
 storage-parsed-value = Parsovaná hodnota
+
 # Warning notification when IndexedDB database could not be deleted immediately.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-blocked = Databáze “{ $dbName }” bude smazána poté, co jsou všechna připojení uzavřena.
+
 # Error notification when IndexedDB database could not be deleted.
 # Variables:
 #  $dbName (String) - Name of the database
 storage-idb-delete-error = Databáze „{ $dbName }“ nemohla být smazána.
--- a/devtools/client/toolbox-options.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox-options.ftl
@@ -5,36 +5,42 @@
 
 ### Localization for Developer Tools options
 
 
 ## Default Developer Tools section
 
 # The heading
 options-select-default-tools-label = Výchozí nástroje pro vývojáře
+
 # The label for the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
 # for the target of the toolbox.
 options-tool-not-supported-label = * Není podporován pro aktuální kontext
+
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
 # added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool installed by add-ons.
 options-select-additional-tools-label = Nástroje pro vývojáře instalované doplňkem
+
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
 # tool buttons.
 options-select-enabled-toolbox-buttons-label = Dostupná tlačítka nástrojů
+
 # The label for the heading of the radiobox corresponding to the theme
 options-select-dev-tools-theme-label = Motivy vzhledu
 
 ## Inspector section
 
 # The heading
 options-context-inspector = Průzkumník
+
 # The label for the checkbox option to show user agent styles
 options-show-user-agent-styles-label = Zobrazit styly prohlížeče
 options-show-user-agent-styles-tooltip =
   .title = Zapnutím zobrazíte výchozí styly, které jsou načítány prohlížečem.
+
 # The label for the checkbox option to enable collapse attributes
 options-collapse-attrs-label = Zkrátit DOM atributy
 options-collapse-attrs-tooltip =
   .title = Zkrátit dlouhé atributy v průzkumníku
 
 ## "Default Color Unit" options for the Inspector
 
 options-default-color-unit-label = Výchozí jednotka pro barvy
@@ -44,38 +50,42 @@ options-default-color-unit-hsl = HSL(A)
 options-default-color-unit-rgb = RGB(A)
 options-default-color-unit-hwb = HWB
 options-default-color-unit-name = Názvy barev
 
 ## Style Editor section
 
 # The heading
 options-styleeditor-label = Editor stylů
+
 # The label for the checkbox that toggles autocompletion of css in the Style Editor
 options-stylesheet-autocompletion-label = Automatické doplňování CSS
 options-stylesheet-autocompletion-tooltip =
   .title = Automatické doplňování při psaní vlastností CSS, hodnot a selektorů v Editoru stylů
 
 ## Screenshot section
 
 # The heading
 options-screenshot-label = Chování snímku obrazovky
+
 # Label for the checkbox that toggles screenshot to clipboard feature
 options-screenshot-clipboard-only-label = Snímek obrazovky pouze do schránky
 options-screenshot-clipboard-tooltip2 =
   .title = Uloží snímek obrazovky rovnou do schránky
+
 # Label for the checkbox that toggles the camera shutter audio for screenshot tool
 options-screenshot-audio-label = Přehrát zvuk spouště fotoaparátu
 options-screenshot-audio-tooltip =
   .title = Umožňuje zvuk fotoaparátu při pořizování snímku obrazovky
 
 ## Editor section
 
 # The heading
 options-sourceeditor-label = Předvolby editoru
+
 options-sourceeditor-detectindentation-tooltip =
   .title = Rozpozná odsazení na základě obsahu zdrojového kódu
 options-sourceeditor-detectindentation-label = Automatické odsazování
 options-sourceeditor-autoclosebrackets-tooltip =
   .title = Zajistí automatické vkládání ukončovacích závorek
 options-sourceeditor-autoclosebrackets-label = Automaticky uzavírat závorky
 options-sourceeditor-expandtab-tooltip =
   .title = Použije mezery namísto tabulátorů
@@ -83,39 +93,47 @@ options-sourceeditor-expandtab-label = Odsazení pomocí mezer
 options-sourceeditor-tabsize-label = Velikost tabulátoru
 options-sourceeditor-keybinding-label = Klávesové zkratky
 options-sourceeditor-keybinding-default-label = Výchozí
 
 ## Advanced section
 
 # The heading (this item is also used in perftools.ftl)
 options-context-advanced-settings = Rozšířené nastavení
+
 # The label for the checkbox that toggles the HTTP cache on or off
 options-disable-http-cache-label = Zakázat mezipaměť (když jsou nástroje otevřeny)
 options-disable-http-cache-tooltip =
   .title = Zapnutím této volby bude mezipaměť HTTP vypnuta pro všechny panely, které mají otevřené nástroje. Service Workers nejsou touto volbou ovlivněny.
+
 # The label for checkbox that toggles JavaScript on or off
 options-disable-javascript-label = Zakázat JavaScript *
 options-disable-javascript-tooltip =
   .title = Přepnutí této volby zakáže pro aktuální panel JavaScript. Jakmile bude panel nebo nástroje uzavřeny, bude nastavení zapomenuto.
+
 # The label for checkbox that toggles chrome debugging, i.e. the devtools.chrome.enabled preference
 options-enable-chrome-label = Povolit nástroje ladění pro chrome a doplňky
 options-enable-chrome-tooltip =
   .title = Zapnutí umožní použít nástroje pro vývojáře v kontextu prohlížeče (přes Nástroje > Nástroje pro vývojáře > Nástroje prohlížeče) nebo pro ladění doplňků ze Správce doplňků
+
 # The label for checkbox that toggles remote debugging, i.e. the devtools.debugger.remote-enabled preference
 options-enable-remote-label = Povolit vzdálené ladění
 options-enable-remote-tooltip2 =
   .title = Zapnutí umožní vzdálené ladění této instance prohlížeče
+
 # The label for checkbox that toggles the service workers testing over HTTP on or off.
 options-enable-service-workers-http-label = Povolit Service Workers přes HTTP (když jsou nástroje otevřeny)
 options-enable-service-workers-http-tooltip =
   .title = Zapnutí této volby umožní Service Workers přes HTTP pro všechny panely, které mají panel nástrojů otevřen.
+
 # The label for the checkbox that toggles source maps in all tools.
 options-source-maps-label = Povolit zdrojové mapy
 options-source-maps-tooltip =
   .title = Pokud tuto volbu zapnete, zdroje voleb budou mapované v nástrojích.
+
 # The message shown for settings that trigger page reload
 options-context-triggers-page-refresh = * Pouze aktuální relace, znovu načte stránku
+
 # The label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the
 # Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference in about:config
 options-show-platform-data-label = Zobrazit data platformy Gecko
 options-show-platform-data-tooltip =
   .title = Pokud povolíte tuto volbu, bude report Profileru JavaScriptu zahrnovat symboly platformy Gecko
--- a/devtools/client/toolbox.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox.ftl
@@ -10,20 +10,23 @@
 ## commands such as the docking of DevTools, toggling features, and viewing some
 ## external links. Some of the commands have the keyboard shortcut shown next to
 ## the label.
 
 toolbox-meatball-menu-dock-bottom-label = Připnout dolů
 toolbox-meatball-menu-dock-left-label = Připnout vlevo
 toolbox-meatball-menu-dock-right-label = Připnout vpravo
 toolbox-meatball-menu-dock-separate-window-label = Samostatné okno
+
 toolbox-meatball-menu-splitconsole-label = Zobrazit rozdělení konzole
 toolbox-meatball-menu-hideconsole-label = Skrýt rozdělení konzole
+
 toolbox-meatball-menu-settings-label = Nastavení
 toolbox-meatball-menu-documentation-label = Dokumentace…
 toolbox-meatball-menu-community-label = Komunita…
+
 # This menu item is only available in the browser toolbox. It forces the popups/panels
 # to stay visible on blur, which is primarily useful for addon developers and Firefox
 # contributors.
 toolbox-meatball-menu-noautohide-label = Zakázat automatické skrývání vyskakovacích oken
 
 ##
 
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -82,23 +82,16 @@ toolbox.viewJsSourceInDebugger.label=Otevřít soubor v debuggeru
 
 toolbox.resumeOrderWarning=Po spuštění v debuggeru se stránka neobnovila. Pro nápravu prosím nástroje zavřete a znovu otevřete.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.autoThemeNotification)
 # Notification displayed in the toolbox notification box when the DevTools theme
 # is set to auto and the user is using a dark Firefox theme.
 # %S is the brand shorter name (eg Firefox)
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.autoThemeNotification.settingsButton)
-# Text of the button displayed in the auto theme notification to open the settings
-# panel.
-# "Settings" refers to the name of the settings panel, and should most likely be
-# the same as toolbox.meatballMenu.settings.label.
-toolbox.autoThemeNotification.settingsButton=Otevřít nastavení
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.help.key)
 # Key shortcut used to open the options panel
 toolbox.help.key=F1
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.nextTool.key)
 # Key shortcut used to select the next tool
 toolbox.nextTool.key=CmdOrCtrl+]
 
@@ -158,52 +151,16 @@ toolbox.frames.disabled.tooltip=Toto tlačítko je dostupné jen nastánkách s několika iframy
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.showFrames.key)
 # Key shortcut used to show frames menu when 'frames' button is focused
 toolbox.showFrames.key=Alt+Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.button.tooltip): This is the tooltip
 # for the "..." button on the developer tools toolbox.
 toolbox.meatballMenu.button.tooltip=Přizpůsobení nástrojů a získání pomoci
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.dock.*.label): These labels are shown
-# in the "..." menu in the toolbox and represent the different arrangements for
-# docking (or undocking) the developer tools toolbox.
-toolbox.meatballMenu.dock.bottom.label=Připnout dolů
-toolbox.meatballMenu.dock.left.label=Připnout vlevo
-toolbox.meatballMenu.dock.right.label=Připnout vpravo
-toolbox.meatballMenu.dock.separateWindow.label=Samostatné okno
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.{splitconsole,hideconsole}.label):
-# These are the labels in the "..." menu in the toolbox for toggling the split
-# console window.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.splitconsole.label=Zobrazit rozdělení konzole
-toolbox.meatballMenu.hideconsole.label=Skrýt rozdělení konzole
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.noautohide.label): This is the label
-# in the "..." menu in the toolbox to force the popups/panels to stay visible on
-# blur.
-# This is only visible in the browser toolbox as it is meant for
-# addon developers and Firefox contributors.
-toolbox.meatballMenu.noautohide.label=Zakázat automatické skrývání vyskakovacích oken
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.settings.label): This is the label for
-# the item in the "..." menu in the toolbox that brings up the Settings
-# (Options) panel.
-# The keyboard shortcut will be shown to the side of the label.
-toolbox.meatballMenu.settings.label=Nastavení
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.documentation.label): This is the
-# label for the Documentation menu item.
-toolbox.meatballMenu.documentation.label=Dokumentace…
-
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.community.label): This is the label
-# for the Community menu item.
-toolbox.meatballMenu.community.label=Komunita…
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.closebutton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button the developer tools toolbox.
 toolbox.closebutton.tooltip=Zavře nástroje pro vývojáře
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.errorCountButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the error count button displayed in the developer tools toolbox.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.errorCountButton.description): This is the description that
@@ -297,8 +254,9 @@ toolbox.debugTargetErrorPage.title = Chy
 # settings panel for panel that will be removed in future releases.
 # This entire text is treated as a link to an MDN page.
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.enableMultiProcessToolbox): This is the text that appears in the
 # settings panel for the checkbox that enables the Multiprocess Browser Toolbox.
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.enableNewPerformancePanel): This is the text that appears in the
 # settings panel for the checkbox that enables the new performance panel.
+
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -10,24 +10,33 @@ learn-more = <span data-l10n-name="link">Zjistit více</span>
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení grid ani flex.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení grid ani flex, ani není kontejnerem s více sloupci.
+
 inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem zobrazení grid ani flex.
+
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem zobrazení grid.
+
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení grid.
+
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože prvkem zobrazení flex.
+
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není kontejnerem pro zobrazení flex.
+
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože není prvkem typu inline ani table-cell.
+
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> nemá na tento prvek žádný vliv, protože má nastavenu vlastnost display s hodnotou <strong>{ $display }</strong>.
+
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Hodnota vlastnosti <strong>display</strong> byla automaticky nastavena na <strong>block</strong>, protože je nastavena vlastnost <strong>float</strong>.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 
 ## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -228,40 +228,18 @@ webconsole.menu.copyMessage.label=Kopírovat zprávu
 webconsole.menu.copyMessage.accesskey=K
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyObject.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable log. Clicking on it
 # will copy the object/variable.
 webconsole.menu.copyObject.label=Kopírovat objekt
 webconsole.menu.copyObject.accesskey=o
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.selectAll.label)
-# Label used for a context-menu item that will select all the content of the webconsole
-# output.
-webconsole.menu.selectAll.label=Vybrat vše
-webconsole.menu.selectAll.accesskey=A
-
 webconsole.menu.openInSidebar.accesskey=V
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportSubmenu.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a submenu where the user can select how to export messages.
-webconsole.menu.exportSubmenu.label=Exportovat viditelné zprávy do
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportClipboard.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# copies the entire output of the console to the clipboard.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportCliboard.label=Schránka
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportFile.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# opens a file picker to allow the user save a file containing
-# the output of the console.
-webconsole.menu.exportSubmenu.exportFile.label=Soubor
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.clearButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the clear logs button in the console top toolbar bar.
 # Clicking on it will clear the content of the console.
 webconsole.clearButton.tooltip=Vymaže obsah webové konzole
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.toggleFilterButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the toggle filter bar button in the console top
 # toolbar bar. Clicking on it will toggle the visibility of an additional bar which
--- a/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
+++ b/devtools/shared/debugger-paused-reasons.ftl
@@ -12,38 +12,48 @@
 ### English, or another language commonly spoken among web developers.
 ### You want to make that choice consistent across the developer tools.
 ### A good criteria is the language in which you'd find the best
 ### documentation on web development on the web.
 
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused due to a `debugger` statement in the code
 whypaused-debugger-statement = Pozastaveno při odlaďování
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a breakpoint
 whypaused-breakpoint = Pozastaveno na zarážce
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an exception
 whypaused-exception = Pozastaveno na výjimce
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a DOM mutation breakpoint
 whypaused-mutation-breakpoint = Pozastaveno na mutaci DOMu
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused while stepping in or out of the stack
 whypaused-resume-limit = Pozastaveno během krokování
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a dom event
 whypaused-pause-on-dom-events = Pozastaveno na posluchači událostí
+
 # The text that is displayed in an info block when evaluating a conditional
 # breakpoint throws an error
 whypaused-breakpoint-condition-thrown = Chyba spojená s podmíněnou zarážkou
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a promise rejection
 whypaused-promise-rejection = Pozastaveno na odmítnuté promise
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an assert
 whypaused-assert = Pozastaveno na tvrzení
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on a debugger statement
 whypaused-debug-command = Pozastaveno na odlaďované funkci
+
 # The text that is displayed in a info block explaining how the debugger is
 # currently paused on an event listener breakpoint set
 whypaused-other = Ladění pozastaveno
--- a/devtools/shared/highlighters.ftl
+++ b/devtools/shared/highlighters.ftl
@@ -8,8 +8,9 @@
 ### in understanding content sizing, etc.
 
 # The row and column position of a grid cell shown in the grid cell infobar when hovering
 # over the CSS grid outline.
 # Variables
 # $row (integer) - The row index
 # $column (integer) - The column index
 grid-row-column-positions = Řádek { $row } / Sloupec { $column }
+
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -25,14 +25,13 @@ contentEncodingError=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, protože server používá neplatný či nepodporovaný způsob komprimace dat.
 unsafeContentType=Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože je obsažena v typu souboru, který není bezpečné otevírat. Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.
 malwareBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako útočná a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 harmfulBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako potenciálně škodlivá a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 unwantedBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako stránka s nežádoucím softwarem a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 deceptiveBlocked=Tato webová stránka na serveru %S byla nahlášena jako klamavá a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
 cspBlocked=Bezpečnostní pravidla této stránky nedovolují, aby byla načítána tímto způsobem.
 xfoBlocked=Pravidlo X-Frame-Options této stránky nedovoluje, aby byla načítána tímto způsobem.
 corruptedContentErrorv2=Při načítání adresy %S došlo k porušení síťového protokolu, které nelze opravit.
-remoteXUL=Tato stránka využívá nepodporovanou technologii, která není ve výchozím nastavení povolena.
 sslv3Used=Bezpečnost vašich dat na serveru %S nemůže být garantována, protože je použit bezpečnostní protokol SSLv3, který už byl prolomen.
 weakCryptoUsed=Majitel webu %S nakonfiguroval svůj server nesprávně. Abychom ochránili vaše údaje před odcizením, spojení s tímto webem nebylo navázáno.
 inadequateSecurityError=Webový server se pokusil domluvit neadekvátní úroveň zabezpečení.
 blockedByPolicy=Přístup k této stránce nebo webovému serveru byl zablokován vaší organizací.
 networkProtocolError=Firefox zjistil porušení síťového protokolu, které nelze opravit.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -18,17 +18,16 @@ DebugScriptButton=Otevřít v debuggeru
 WaitForScriptButton=Počkat
 DontAskAgain=Příště se už &neptat
 WindowCloseBlockedWarning=Skripty nemohou zavírat okna, která nebyla pomocí skriptu otevřena.
 OnBeforeUnloadTitle=Opravdu?
 OnBeforeUnloadMessage2=Tato stránka vás žádá o potvrzení, že ji opravdu chcete opustit. Údaje, které jste vložili, nemusí být uloženy.
 OnBeforeUnloadStayButton=Zůstat na stránce
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Opustit stránku
 EmptyGetElementByIdParam=Funkci getElementById() předán prázdný řetězec.
-SpeculationFailed=Pomocí document.write() byl do dokumentu vložen nebalancovaný strom, což způsobilo opětovné parsování síťových dat. Více informací na https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Volání document.write() z asynchronně nahraného externího skriptu bylo ignorováno.
 # LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
 EditorFileDropFailed=Přenesení souboru do prvku s upravitelným obsahem selhalo: %S.
 FormValidationTextTooLong=Zkraťte prosím text na %S znaků nebo méně (aktuální velikost textu je %S znaků).
 FormValidationTextTooShort=Použijte prosím text alespoň %S znaků dlouhý (aktuální velikost textu je %S znaků).
 FormValidationValueMissing=Vyplňte prosím toto pole.
 FormValidationCheckboxMissing=Zaškrtněte prosím toto zaškrtávací pole.
 FormValidationRadioMissing=Zvolte prosím některou možnost.
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -1,23 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Vložený dokument nemá určenou znakovou sadu. Dokument se může zobrazovat odlišně, pokud bude zobrazen samostatně.
-EncNoDeclarationPlain=Dokument v prostém textu nemá určenou znakovou sadu. Pokud dokument obsahuje znaky mimo rozsah US-ASCII, může se při určitém nastavení prohlížeče zobrazovat se zkomoleným textem. Znakovou sadu souboru je potřeba určit na úrovni přenosového protokolu, nebo určit signaturu sady pomocí značky pořadí bajtů (BOM).
-EncNoDeclaration=HTML dokument nemá určenou znakovou sadu. Pokud dokument obsahuje znaky mimo rozsah US-ASCII, může se při určitém nastavení prohlížeče zobrazovat se zkomoleným textem. Znakovou sadu stránky je potřeba určit na úrovni přenosového protokolu nebo v dokumentu.
-EncLateMetaFrame=Při zpracování prvních 1024 bajtů souboru nebyla nalezena znaková sada vloženého HTML dokumentu. Při zobrazení bez rodičovského dokumentu bude potřeba stránku automaticky znovu načíst. Znakovou sadu je potřeba přesunout mezi prvních 1024 bajtů souboru.
-EncLateMeta=Při zpracování prvních 1024 bajtů souboru nebyla nalezena znaková sada HTML dokumentu. Při zobrazení v jinak nastaveném prohlížeči se stránka automaticky znovu načte. Znakovou sadu je potřeba přesunout mezi prvních 1024 bajtů souboru.
-EncLateMetaReload=Stránka byla znovu načtena, protože znaková sada HTML dokumentu nebyla při zpracování prvních 1024 bajtů souboru nalezena. Znakovou sadu je potřeba přesunout mezi prvních 1024 bajtů souboru.
-EncLateMetaTooLate=Definice znakové sady dokumentu byla nalezena příliš pozdě, aby ji šlo použít. Znakovou sadu je potřeba přesunout mezi prvních 1024 bajtů souboru.
 EncMetaUnsupported=Znaková sada HTML dokumentu určená značkou meta není podporována. Definice byla ignorována.
 EncProtocolUnsupported=Znaková sada určená na úrovni přenosového protokolu není podporována. Definice byla ignorována.
-EncBomlessUtf16=Byl nalezen text v základní latince a znakové sadě UTF-16 bez předchozí definice značky pořadí bajtů (BOM) a bez definice na úrovni přenosového protokolu. Znaková sada obsahu UTF-16 je neefektivní. Znaková sada by měla být uvedena.
 EncMetaUtf16=Ve značce meta byla určena znaková sada UTF-16. Definice byla ignorována a bylo použito UTF-8.
 EncMetaUserDefined=Pomocí značky meta byla určena znaková sada x-user-defined. Z důvodu kompatibility se záměrně špatně kódovanými staršími písmy došlo k interpretaci jako deklarace windows-1252. Stránka by měla být převedena do Unicode.
 
 # The bulk of the messages below are derived from
 # https://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
 # Tokenizer errors
@@ -71,17 +64,16 @@ errEofInTagName=Dosažen konec souboru při hledání názvu značky. Značka ignorována.
 errEofInEndTag=Dosažen konec souboru uvnitř koncové značky. Značka ignorována.
 errEofAfterLt=Dosažen konec souboru po otevření značky pomocí „<“.
 errNcrOutOfRange=Reference znaku mimo povolený rozsah Unicode.
 errNcrUnassigned=Reference znaku reprezentuje trvale nedefinovaný znak.
 errDuplicateAttribute=Duplicitní atribut.
 errEofInSystemId=Dosažen konec souboru uvnitř systémového identifikátoru.
 errExpectedSystemId=Dosažen konec doctype bez uvedení systémového identifikátoru.
 errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Před názvem doctype chybí mezera.
-errHyphenHyphenBang=Uvnitř komentáře nalezeno „--!“.
 errNcrZero=Reference znaku reprezentuje nulový znak.
 errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Mezi klíčovým slovem doctype „SYSTEM“ a uvozovkou chybí mezera.
 errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Mezi veřejným a systémovým identifikátorem doctype chybí mezera.
 errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Mezi klíčovým slovem doctype „PUBLIC“ a uvozovkou chybí mezera.
 
 # Tree builder errors
 errDeepTree=Strom dokumentu je příliš hluboký a bude zploštěn na hloubku 513 prvků.
 errStrayStartTag2=Zbloudilá počáteční značka „%1$S“.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -4,18 +4,16 @@
 
 ImageMapRectBoundsError=Atribut „coords“ prvku <area shape="rect"> není v požadovaném formátu „left,top,right,bottom“.
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Atribut „coords“ prvku <area shape="circle"> není v požadovaném formátu „center-x,center-y,radius“.
 ImageMapCircleNegativeRadius=Atribut „coords“ prvku <area shape="circle"> má záporný poloměr.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Atribut „coords“ prvku <area shape="poly"> není v požadovaném formátu „x1,y1,x2,y2“.
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Atribut „coords“ prvku <area shape="poly"> postrádá poslední „y“ souřadnici. Správný formát je „x1,y1,x2,y2“.
 
 TablePartRelPosWarning=Relativní umisťování řádků tabulky a skupin řádku je nyní podporováno. Tato stránka může vyžadovat aktualizaci, protože může být závislá na této funkci. 
-ScrollLinkedEffectFound2=Tato stránka používá scroll-linked pozicovací efekt. Ten ale nemusí správně fungovat s asynchronním panningem. Pro více podrobností o tomto i dalších nástrojích a funkcích navštivte https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects.
-
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
 ## %1$S is an integer value of the area of the frame
 ## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
 CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animaci nelze spustit, protože oblast rámce (%1$S) je příliš veliká v poměru k výřezu (větší než %2$S)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
 ## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -89,19 +89,16 @@
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Aplikace zabránila načtení této stránky, protože takovýto způsob načtení bezpečnostní pravidla této stránky zakazují.</p>">
 
 <!ENTITY xfoBlocked.title "Blokováno pravidlem X-Frame-Options">
 <!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Aplikace zabránila načtení této stránky, protože takovýto způsob načtení pravidlo X-Frame-Options této stránky zakazuje.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Chyba v obsahu stránky">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože při přenosu dat došlo k chybě.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul>">
 
-<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdálené XUL">
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul></p>">
-
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Vaše připojení není zabezpečené">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "Server <p><span class='hostname'></span> používá technologii, která je zastaralá a zranitelná vůči útokům. Útočník může snadno získat informace, které považujete za zabezpečené. Správce serveru musí server opravit, než budete moci stránku navštívit.</p><p>Kód chyby: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Zablokovaná stránka">
 
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Chyba síťového protokolu">
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -5,21 +5,19 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = Nahrávání smíšeného zobrazovaného obsahu z „%1$S“ bylo zablokováno
 BlockMixedActiveContent = Nahrávání smíšeného aktivního obsahu z „%1$S“ bylo zablokováno
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: CORS je vypnutý).
-CORSDidNotSucceed=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: CORS požadavek nebyl úspěšný).
 CORSOriginHeaderNotAdded=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: Nelze přidat CORS hlavičku ‘Origin’).
 CORSExternalRedirectNotAllowed=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: Externí přesměrování CORS požadavku není povoleno).
 CORSRequestNotHttp=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: požadavek CORS není http).
-CORSMissingAllowOrigin=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: chybí hlavička CORS 'Access-Control-Allow-Origin').
 CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: vícenásobná hlavička 'Access-Control-Allow-Origin').
 CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: hlavička CORS 'Access-Control-Allow-Origin' neodpovídá „%2$S“).
 CORSNotSupportingCredentials=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na ‘%1$S’. (Důvod: Ověření není podporováno, pokud CORS je ‘Access-Control-Allow-Origin’ hlavička ‘*’).
 CORSMethodNotFound=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: nepodařilo se najít 'Access-Control-Allow-Methods' v hlavičce CORS).
 CORSMissingAllowCredentials=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: v hlavičce CORS 'Access-Control-Allow-Credentials' očekáváno 'true').
 CORSInvalidAllowMethod=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: neplatný token „%2$S“ v hlavičce CORS 'Access-Control-Allow-Methods').
 CORSInvalidAllowHeader=Cross-Origin požadavek byl zablokován: Same Origin zásada nepovoluje načtení vzdáleného zdroje na %1$S. (Důvod: neplatný token „%2$S“ v hlavičce CORS 'Access-Control-Allow-Headers').
 
@@ -29,18 +27,16 @@ STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Připojení ke stránce není důvěryhodné a definovaná hlavička byla ignorována.
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Parsování hlavičky určené stránkou nebylo úspěšné.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Hlavička určená stránkou neobsahovala direktivu 'max-age'.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Hlavička určená stránkou obsahovala vícekrát direktivu 'max-age'.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Hlavička určená stránkou obsahovala neplatnou direktivu 'max-age'.
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Hlavička určená stránkou obsahovala vícekrát direktivu 'includeSubDomains'.
 STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Hlavička určená stránkou obsahovala neplatnou direktivu 'includeSubDomains'.
 STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: Při upozornění stránky jako Strict-Transport-Security hostitele nastala chyba.
 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
-SHA1Sig=Tato stránka používá certifikát SHA-1. Doporučuje se používat certifikáty, které na podepisování používají silnější hashovací funkce než je SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Na nezabezpečené stránce (http://) se nachází pole pro zadání hesla. Jedná se o bezpečnostní riziko, v rámci kterého může dojít k odcizení přihlašovacích údajů. 
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Formulář obsahující pole pro zadání hesla má nezabezpečenou akci formuláře (http://). Jedná se o bezpečnostní riziko, v rámci kterého může dojít k odcizení přihlašovacích údajů.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Pole pro zadání hesla jsou umístěna na nezabezpečeném iframe (http://). Jedná se o bezpečnostní riziko, v rámci kterého může dojít k odcizení přihlašovacích údajů.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Načítání smíšeného (nezabezpečeného) aktivního obsahu na zabezpečené stránce „%1$S“
 LoadingMixedDisplayContent2=Načítání smíšeného (nezabezpečeného) zobrazovaného obsahu na zabezpečené stránce „%1$S“
 # LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
 
@@ -120,8 +116,9 @@ HTTPSOnlyFailedRequest = Nezabezpečený požadavek „%1$S“ se nepodařilo přepnout. (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the failed request;
 HTTPSOnlyFailedDowngradeAgain = Nezabezpečený požadavek „%S“ se nepodařilo přepnout. Požadavek přepnut zpět na http.
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the blocked request;
 
 # Sanitizer API
 # LOCALIZATION NOTE: Please do not localize "DocumentFragment". It's the name of an API.
 # LOCALIZATION NOTE: "Sanitizer" is the name of the API. Please do not localize.
+
--- a/mail/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/mail/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -3,12 +3,14 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
 # "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
 extension-default-theme-name-auto = Podle systému — automaticky
 extension-default-theme-description = Vzhled s barevným tématem podle nastavení operačního systému.
+
 extension-thunderbird-compact-light-name = Světlý
 extension-thunderbird-compact-light-description = Vzhled se světlým barevným tématem.
+
 extension-thunderbird-compact-dark-name = Tmavý
 extension-thunderbird-compact-dark-description = Vzhled s tmavým barevným tématem.
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,36 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.label "Nešifrovat">
-<!ENTITY menu_securityDoNotEncrypt.accesskey "N">
-
 <!-- not yet used
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.label "Allow Encryption">
 <!ENTITY menu_securityEncryptOptional.accesskey "w">
 -->
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire2.label "Vyžadovat šifrování">
-<!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "Z">
-
-<!ENTITY menu_securitySign.label "Elektronicky podepsat zprávu">
-<!ENTITY menu_securitySign.accesskey "E">
-
-<!ENTITY menu_securityTech.label "Technologie šifrování">
-<!ENTITY menu_securityTech.accesskey "T">
-
 <!ENTITY menu_techPGP.label "OpenPGP">
 <!ENTITY menu_techPGP.accesskey "O">
 <!ENTITY menu_techSMIME.label "S/MIME">
 <!ENTITY menu_techSMIME.accesskey "S">
 
-<!ENTITY menu_securityStatus.label "Zobrazit informace o zabezpečení">
-<!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "o">
-
-<!ENTITY securityButton.label "Zabezpečení">
-<!ENTITY securityButton.tooltip "Zobrazí nebo změní nastavení zabezpečení">
-
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.label "Zabezpečení zprávy">
-<!ENTITY menu_viewSecurityStatus.accesskey "b">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -10,28 +10,16 @@
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Akce účtu">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "A">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Přidat poštovní účet…">
 <!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "p">
 <!ENTITY addIMAccountButton.label "Přidat účet chatu…">
 <!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "i">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.label "Přidat účet pro kanály…">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.accesskey "d">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.label "Přidat jiný účet…">
-<!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "j">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Nastavit jako výchozí">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "N">
 <!ENTITY removeButton.label "Odebrat účet">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "r">
 
 <!ENTITY addonsButton.label "Rozšíření a vzhledy">
 
 <!-- AccountManager.xhtml -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
-   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
-   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
-   panel content to fit.
-   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
-   1em = The height of the font.
-   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
-   this window for en-US. -->
-<!ENTITY accountManager.size "width: 105ch; height: 55em;">
-<!ENTITY accountTree.width "width: 31ch;">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -4,25 +4,16 @@
 
 <!-- Entities for AccountWizard -->
 
 <!ENTITY windowTitle.label "Průvodce vytvářením účtu">
 <!ENTITY accountWizard.size "width: 44em; height: 38em;">
 
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
-<!ENTITY accountSetupInfo2.label "Pokud chcete přijímat zprávy, musíte nejdříve nastavit účet.">
-<!ENTITY accountTypeTitle.label "Vytvoření nového účtu">
-<!ENTITY accountTypeDesc2.label "Tento průvodce vás provede nastavením účtu. Pokud nebudete znát požadované informace, kontaktujte prosím svého systémového administrátora nebo poskytovatele internetového připojení.">
-<!ENTITY accountTypeDirections.label "Vyberte si typ účtu, který chcete nastavit:">
-<!ENTITY accountTypeMail.label "E-mailový účet">
-<!ENTITY accountTypeMail.accesskey "E">
-<!ENTITY accountTypeNews.label "Účet pro diskusní skupiny">
-<!ENTITY accountTypeNews.accesskey "d">
-
 <!-- Entities for Identity page -->
 
 <!ENTITY identityTitle.label "Identita">
 <!ENTITY identityDesc.label "Každý účet obsahuje identifikační informace, které ostatní lidé vidí při čtení vašich zpráv.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameDesc.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY fullnameDesc.label "Zadejte vaše jméno ve tvaru, v jakém se bude objevovat v poli „Od“ při odesílání zpráv.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullnameExample.label) : use following directions for below line
@@ -34,91 +25,31 @@
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "V">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "E">
 
 <!-- Entities for Incoming Server page -->
 
 <!ENTITY incomingTitle.label "Informace o příchozím serveru">
-<!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Vyberte typ příchozího serveru.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapType.label "IMAP">
-<!ENTITY imapType.accesskey "I">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popType.label "POP">
-<!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Ponechat zprávy na serveru">
-<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "z">
-<!ENTITY portNum.label "Port:">
-<!ENTITY portNum.accesskey "o">
-<!ENTITY defaultPortLabel.label "Výchozí:">
-<!ENTITY defaultPortValue.label "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServer.description "Vložte název příchozího serveru (např. „mail.example.net“).">
-<!ENTITY incomingServer.label "Příchozí server:">
-<!ENTITY incomingServer.accesskey "P">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingUsername.description "Vložte uživatelské jméno příchozího serveru, které vám bylo přiděleno poskytovatelem (např. „jnovak“).">
 <!ENTITY incomingUsername.label "Uživatelské jméno:">
-<!ENTITY incomingUsername.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Vložte název serveru diskusních skupin (NNTP) (např. „news.example.net“).">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusních skupin:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
-<!ENTITY outgoingTitle.label "Informace o odchozím serveru">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY outgoingServer.description "Vložte název odchozího serveru (SMTP) (např. „smtp.example.net“).">
-<!ENTITY outgoingServer.label "Odchozí server:">
-<!ENTITY outgoingServer.accesskey "O">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Vložte uživatelské jméno odchozího serveru, které vám bylo přiděleno poskytovatelem (většinou stejné jako uživatelské jméno příchozího serveru).">
-<!ENTITY outgoingUsername.label "Uživatelské jméno:">
-<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "U">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
-   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
--->
-<!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Nastavení odchozího serveru lze změnit v nastavení účtu.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp1.prefix "Bude použit stávající odchozí server (SMTP) „">
-<!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "“.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp2.prefix "Bude použito uživatelské jméno odchozího serveru (SMTP) „">
-<!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "“.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
-   text after the "&quot;" entity in haveSmtp3.suffix3, if required grammatically.
--->
-<!ENTITY haveSmtp3.prefix "Váš odchozí server (SMTP) „">
-<!ENTITY haveSmtp3.suffix3 "“ je shodný s příchozím. Pro přístup bude použito uživatelské jméno příchozího serveru.">
-
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Název účtu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Zadejte název, pod kterým chcete tento účet vést (např. „Pracovní účet“, „Domácí“ nebo „Diskusní skupiny“).">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Název účtu:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "N">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Blahopřejeme!">
 <!ENTITY completionText.label "Ověřte prosím, zda jsou níže uvedené položky v pořádku.">
-<!ENTITY serverTypePrefix.label "Typ serveru pro příchozí zprávy:">
-<!ENTITY serverNamePrefix.label "Adresa serveru pro příchozí zprávy:">
-<!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Název odchozího serveru (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Název diskusního serveru (NNTP):">
-<!ENTITY downloadOnLogin.label "Stáhnout zprávy">
-<!ENTITY downloadOnLogin.accesskey "S">
-<!ENTITY deferStorageDesc.label "Zrušte zaškrtnutí, pokud chcete vytvořit nový samostatný účet s poštou ukládanou v odděleném adresáři. V opačném případě bude tento účet součástí účtu globální Doručené pošty v Místních složkách.">
-<!ENTITY deferStorage.label "Použít globální Doručenou poštu (ukládat poštu v Místních složkách)">
-<!ENTITY deferStorage.accesskey "g">
 <!ENTITY clickFinish.label "Klepnutím na tlačítko Dokončit uložíte nastavení a ukončíte tohoto průvodce.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Klepnutím na tlačítko Hotovo uložíte nastavení a ukončíte tohoto průvodce.">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -1,14 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "Pravidla filtru">
-<!ENTITY filterEditorDialog.dimensions "width: 100ch;">
 <!ENTITY filterName.label "Název filtru:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "N">
 
 <!ENTITY junk.label "Nevyžádaná">
 <!ENTITY notJunk.label "Není nevyžádaná">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Nejnižší">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Nízká">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -5,33 +5,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more activities in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
 <!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY activity.title         "Správce aktivit">
 
-<!ENTITY cmd.pause.label         "Pozastavit">
-<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "z">
-<!ENTITY cmd.resume.label         "Pokračovat">
-<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "P">
-<!ENTITY cmd.cancel.label         "Zrušit">
-<!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "r">
-<!ENTITY cmd.undo.label          "Zpět">
-<!ENTITY cmd.undo.accesskey        "Z">
-<!ENTITY cmd.recover.label        "Obnovit">
-<!ENTITY cmd.recover.accesskey      "O">
-<!ENTITY cmd.retry.label         "Opakovat">
-<!ENTITY cmd.retry.accesskey       "p">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Odebrat ze seznamu">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "d">
-
 <!ENTITY cmd.close.commandkey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandkey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandkey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazat seznam">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odebere dokončené, zrušené a chybné položky ze seznamu">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "m">
-<!ENTITY cmd.find.commandkey       "f">
-<!ENTITY cmd.search.commandkey      "k">
 
-<!ENTITY searchBox.label         "Hledat…">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCard.dtd
@@ -35,18 +35,16 @@
 <!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "u">
 <!ENTITY NickName.label         "Přezdívka:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "e">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mail:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "m">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Další e-mail:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "a">
-<!ENTITY PreferMailFormat.label     "Upřednostňovaný formát zpráv:">
-<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "r">
 <!ENTITY PlainText.label        "Prostý text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámý">
 <!ENTITY chatName.label         "Jméno v chatu:">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zaměstnání:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "m">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domů:">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -106,16 +106,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY exportCmd.label                "Exportovat…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "x">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 <!ENTITY newContactButton.label             "Nový kontakt">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "k">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Nová skupina">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "s">
+
 <!ENTITY showAsDefault.label              "Výchozí počáteční složka">
 <!ENTITY showAsDefault.accesskey            "h">
 <!ENTITY editPropertiesButton.label           "Upravit">
 <!ENTITY propertiesContext.label            "Vlastnosti">
 <!ENTITY propertiesContext.accesskey          "i">
 <!ENTITY abPropertiesContext.label           "Vlastnosti">
 <!ENTITY abPropertiesContext.accesskey         "i">
 <!ENTITY syncContext.label               "Synchronizovat">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,37 +1,29 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY e2eTitle.label "Koncové šifrování">
 <!ENTITY e2eLearnMore.label "Zjistit více">
 
 <!ENTITY e2eEnc.description "Bez koncového šifrování je obsah zpráv snadno přístupný vašemu poskytovateli e-mailové schránky nebo systémům pro hromadné sledování.">
-<!ENTITY e2eeReqWarning.description "Pro šifrování musíte mít k odeslání zprávy veřejný klíč nebo certifikát každého z příjemců.">
 
-<!ENTITY e2eSigning.description "Elektronický podpis umožňuje příjemcům ověřit, že jste zprávu poslali vy a že nebyl její obsah změněn.">
 <!ENTITY e2eTechPref.description "Preferovaná technologie šifrování:">
 
-<!ENTITY doNotEncrypt.label "Ve výchozím nastavení nešifrovat">
-<!ENTITY doNotEncrypt.accesskey "n">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.label "Šifrovat ve výchozím nastavení">
-<!ENTITY requireEncryptMessage.accesskey "v">
 <!ENTITY encryptionCert2.message "Osobní certifikát pro šifrování:">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Vybrat…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "b">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Vymazat">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "y">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Vybrat…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "r">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Vymazat">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "m">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Elektronický podpis">
-<!ENTITY signMessage2.label "Standardně připojit můj elektronický podpis">
-<!ENTITY signMessage.accesskey "D">
 <!ENTITY signingCert2.message "Osobní certifikát pro elektronický podpis:">
 
 <!ENTITY sendingDefaults.label "Výchozí nastavení pro odesílání zpráv">
 
 <!ENTITY technologyAutomatic.label "Vybrat automaticky na základě dostupných klíčů či certifikátů">
 
 <!ENTITY certificates2.label "S/MIME">
 <!ENTITY manageCerts3.label "Správa certifikátů S/MIME">
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY fieldMapImport.size "width: 40em; height: 30em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Další">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "D">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "Předchozí">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "P">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Použijte Posunout níže nebo výše pro spojení správných polí v kontaktech na levé straně a polí pro import na pravé straně. Položky, které nechcete importovat, odznačte.">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.label "Posunout výše">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.accesskey "v">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.label "Posunout níže">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -6,17 +6,16 @@ mustSelectFolder=Musíte vybrat cílovou složku.
 enterValidEmailAddress=Zadejte platnou e-mailovou adresu, na kterou chcete přeposílat.
 pickTemplateToReplyWith=Zvolte šablonu, pomocí které chcete odpovídat.
 mustEnterName=Pro filtr musíte zadat název.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Duplicitní název filtru
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Filtr s tímto názvem už existuje. Zadejte prosím pro filtr jiný název.
 mustHaveFilterTypeTitle=Nebyla vybrána žádná událost
 mustHaveFilterTypeMessage=U každého filtru je potřeba vybrat alespoň jednu událost, při které je filtr spuštěn. Pokud chcete, aby filtr nebyl spouštěn při žádné události, zrušte výběr jeho stavu v seznamu filtrů v dialogu Filtry zpráv.
 deleteFilterConfirmation=Opravdu chcete smazat tento filtr?
-untitledFilterName=Filtr bez názvu
 matchAllFilterName=Odpovídá všem zprávám
 filterListBackUpMsg=Vaše filtry nefungují, protože soubor rules.dat, který obsahuje definice filtrů nelze přečíst. Bude vytvořen nový soubor rules.dat a starý bude zálohován ve stejném adresáři pod názvem rulesbackup.dat.
 customHeaderOverflow=Překročili jste maximum 50 vlastních záhlaví. Prosím odeberte jedno nebo více záhlaví a zkuste to znovu.
 filterCustomHeaderOverflow=Překročili jste maximální limit 50 vlastních záhlaví. Prosím upravte soubor rules.dat, který obsahuje vaše filtry tak, aby se použilo méně vlastních záhlaví.
 invalidCustomHeader=Jeden z vašich filtrů má vlastní záhlaví, které obsahuje neplatný znak, např. „:“, netisknutelný znak nebo znak v osmibitovém kódování. Upravte prosím pravidla vašich filtrů odebráním neplatných znaků ze záhlaví.
 continueFilterExecution=Aplikace filtru %S selhala. Chcete pokračovat v aplikaci dalších filtrů?
 promptTitle=Spuštěné filtry
 promptMsg=Teď se bude provádět filtrování zpráv.\nChcete pokračovat v aplikaci filtrů?
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -19,19 +19,16 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY importFeeds.accesskey  "a">
 <!ENTITY importAddressbook.label "Kontakty">
 <!ENTITY importAddressbook.accesskey "K">
 <!ENTITY importSettings.label   "Nastavení">
 <!ENTITY importSettings.accesskey "N">
 <!ENTITY importFilters.label   "Filtry">
 <!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
-<!ENTITY window.width      "40em">
-<!ENTITY window.macWidth     "45em">
-
 <!ENTITY importTitle.label    "Průvodce importem aplikace &brandShortName;">
 <!ENTITY importShortDesc.label  "Import zpráv, kontaktů, nastavení a filtrů z jiných programů">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Tento průvodce naimportuje poštovní zprávy, kontakty, kanály, předvolby anebo filtry z ostatních poštovních programů a kontaktů v běžném formátu do aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY importDescription2.label "K importovaným položkám pak můžete přistupovat přímo z aplikace &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY selectDescription.label "Vyberte prosím typ souboru, ze kterého chcete importovat:">
 <!ENTITY selectDescriptionB.label "Vyberte prosím existující účet nebo vytvořte účet nový:">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -19,18 +19,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moveToNewWindow.label):
   Menu option to cause the current tab to be migrated to a new Thunderbird
   window.
   -->
 <!ENTITY moveToNewWindow.label "Přesunout do nového okna">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey "P">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Uložené hledání…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Další účty…">
-<!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.label "Získat nový poštovní účet…">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.label "Existující poštovní účet…">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.label "Účet chatu…">
 <!ENTITY newIMAccountCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.label "Účet kanálů…">
 <!ENTITY newFeedAccountCmd.accesskey "a">
@@ -43,18 +41,16 @@
 <!ENTITY newContactCmd.label "Kontakt…">
 <!ENTITY newContactCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY openMenuCmd.label "Otevřít">
 <!ENTITY openMenuCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otevřít uloženou zprávu…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložit jako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "j">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.label "Soubor">
-<!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Šablona">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Přijmout nové zprávy pro">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všechny účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Aktuální účet">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -399,22 +399,17 @@ errorCloudFileUpload.title=Chyba nahrávání
 ## %2$S is the name of the file that failed to upload.
 errorCloudFileUpload.message=Nelze nahrát soubor %2$S na %1$S.
 errorCloudFileQuota.title=Chyba nedostatku místa
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
 errorCloudFileQuota.message=Nahráním souboru %2$S na %1$S by došlo k překročení povoleného místa
-errorCloudFileNameLimit.title=Chyba názvu souboru
 
-## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
-## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
-## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
-errorCloudFileNameLimit.message=%2$S obsahuje ve svém názvu více než 120 znaků, což je maximální dálka názvu pro %1$S. Přejmenujte prosím soubor tak, aby jeho název obsahoval 120 nebo méně znaků a nahrávání zopakujte.
 errorCloudFileLimit.title=Chyba velikosti souboru
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
 errorCloudFileLimit.message=Soubor %2$S překračuje maximální povolenou velikost u služby %1$S.
 errorCloudFileOther.title=Neznámá chyba
 
@@ -424,34 +419,16 @@ errorCloudFileOther.message=Při komunikaci se službou %1$S nastala neznámá chyba.
 errorCloudFileDeletion.title=Chyba smazání
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
 ## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
 errorCloudFileDeletion.message=Při smazání souboru %2$S z %1$S nastala chyba.
 errorCloudFileUpgrade.label=Aktualizovat
 
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
-## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
-## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
-## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
-## Using PluralForm (so don't replace the #1).
-cloudAttachmentCountHeader=K tomuto e-mailu je připojen #1 soubor:;K tomuto e-mailu jsou připojeny #1 soubory:;K tomuto e-mailu je připojeno #1 souborů:
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
-## contents are the brandFullName of this application.
-cloudAttachmentListFooter=%1$S umožňuje snadné sdílení velkých souborů pomocí e-mailu.
-
-## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
-## attachment to be inserted into the message body. Do not translate the words
-## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
-## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
-## attachment.
-cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) uložen na %3$S: %4$S
-
 ## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
 ## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
 stopShowingUploadingNotification.accesskey=n
 stopShowingUploadingNotification.label=Příště již nezobrazovat
 replaceButton.label=Nahradit…
 replaceButton.accesskey=a
 replaceButton.tooltip=Zobrazí dialog pro nalezení a náhradu
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -16,19 +16,16 @@
 <!ENTITY newContact.label "Kontakt…">
 <!ENTITY newContact.accesskey "K">
 <!ENTITY attachMenu.label "Připojit">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY attachCloudCmd.label "Soubor přes úložiště">
 <!ENTITY attachCloudCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Webovou stránku…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "W">
-<!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
-<!ENTITY attachVCardCmd.label "Osobní vizitku (vCard)">
-<!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY remindLater.label "Upozornit mě později">
 <!ENTITY remindLater.accesskey "U">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavřít">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY saveCmd.label "Uložit">
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 <!ENTITY saveCmd.accesskey "U">
@@ -144,26 +141,16 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCard.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Připojit osobní vizitku (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "v">
 
 <!ENTITY returnReceiptMenu.label "Potvrzení o přečtení">
 <!ENTITY returnReceiptMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY dsnMenu.label "Potvrzení o doručení">
 <!ENTITY dsnMenu.accesskey "d">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.label "Formát doručení">
-<!ENTITY deliveryFormatMenu.accesskey "F">
-<!ENTITY autoFormatCmd.label "Automaticky rozpoznat">
-<!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "A">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Pouze prostý text">
-<!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.label "Pouze HTML">
-<!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY bothFormatCmd.label "Prostý text a HTML">
-<!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY priorityMenu.label "Priorita">
 <!ENTITY priorityMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY priorityButton.title "Priorita">
 <!ENTITY priorityButton.tooltiptext "Změní prioritu zprávy">
 <!ENTITY priorityButton.label "Priorita:">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Nejnižší">
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Nízká">
@@ -217,17 +204,16 @@
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopírovat">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Vložit">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytiskne zprávu">
 
 <!-- Headers -->
 <!--LOCALIZATION NOTE headersSpaces.style is for aligning the From:, To: and
   Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
 <!ENTITY headersSpace2.style "width: 8em;">
-<!ENTITY extraRecipients.tooltip "Další typy polí adres">
 <!ENTITY fromAddr2.label "Od">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "O">
 <!ENTITY replyAddr2.label "Adresa pro odpověď">
 <!ENTITY newsgroupsAddr2.label "Diskusní skupina">
 <!ENTITY followupAddr2.label "Odpověď na">
 <!ENTITY subject2.label "Předmět">
 <!ENTITY subject.accesskey "d">
 <!ENTITY attachmentBucketCloseButton.tooltip "Skryje lištu příloh">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -1,22 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-#### Add HTML and Plain Text Domain Names for sendOption
-html_domainsAddDomainTitle=Přidat doménu pro HTML
-html_domainsAddDomain=Název domény pro HTML:
-plaintext_domainsAddDomainTitle=Přidat doménu pro prostý text
-plaintext_domainsAddDomain=Název domény pro prostý text:
-
-domainNameErrorTitle=Chyba názvu domény
-#### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
-domainDuplicationError=Doména %S již v seznamu domén pro HTML nebo prostý text existuje.
-
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Potvrzení
 confirmResetJunkTrainingText=Opravdu chcete vymazat všechna naučená pravidla pro rozpoznávání nevyžádané pošty?
 
 #### Downloads
 desktopFolderName=Plocha
 myDownloadsFolderName=Mé stažené soubory
 chooseAttachmentsFolderTitle=Výběr složky
@@ -50,20 +40,16 @@ typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)
 # LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
 # %1$S = type (for example "application/pdf")
 # %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
 typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Vyberte zvuk
 
-#### Search Engine Picker
-searchEnginePickerTitle=Zvolte vyhledávací modul
-searchEngineType2=Vyhledávací moduly
-
 #### Remote content
 imagepermissionstext=Máte možnost určit, ze kterých serverů se můžou načítat obrázky a jiný vzdálený obsah. Máte také možnost povolit všechen vzdálený obsah podle e-mailové adresy odesílatele. Zadejte adresu serveru nebo e-mailovou adresu a klepněte na Blokovat či Povolit.
 imagepermissionstitle=Výjimky - Vzdálený obsah
 
 #### Cookies
 cookiepermissionstitle=Výjimky - cookies
 cookiepermissionstext=Zde můžete určit, které servery mohou nebo nesmí používat cookies. Vložte přesnou adresu serveru, který chcete nastavit, a klepněte na tlačítko Blokovat, Povolit pro relaci nebo Povolit.
 
--- a/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutAddonsExtra.ftl
@@ -5,15 +5,8 @@
 add-on-options-button =
   .title = Nastavení doplňku
 
 add-on-search-alternative-button-label = Najít alternativní doplněk
 
 atn-addons-heading-search-input =
   .placeholder = Vyhledat na addons.thunderbird.net
 
-sidebar-preferences-button-title =
-  Předvolby { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    *[other] aplikace
-  }
--- a/mail/messenger/aboutImport.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutImport.ftl
@@ -2,93 +2,147 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 import-page-title = Import
 
 ## Header
 
 import-from-app = Import z aplikace
+
 import-from-app-desc = Zvolte, odkud chcete importovat účty, kontakty, kalendáře a další data:
+
 import-address-book = Import souboru s kontakty
+
 import-calendar = Import souboru s kalendářem
+
 export-profile = Export
 
 ## Buttons
 
 button-cancel = Zrušit
+
 button-back = Zpět
+
 button-continue = Pokračovat
+
 button-export = Exportovat
 
 ## Import from app steps
 
 app-name-thunderbird = Thunderbird
+
 app-name-seamonkey = SeaMonkey
+
 app-name-outlook = Outlook
+
 app-name-becky = Becky! Internet Mail
+
 app-name-apple-mail = Apple Mail
+
+## Import from file selections
+
 # Variables:
 #  $app (String) - The name of the app to import from
 profiles-pane-title = Import z aplikace { $app }
+
 profiles-pane-desc = Vyberte umístění, ze kterého chcete importovat
+
 profile-file-picker-dir = Vyberte složku profilu
+
 profile-file-picker-zip = Vyberte soubor ZIP (menší než 2 GB)
+
 items-pane-title = Zvolte, co chcete importovat
+
 items-pane-source = Umístění zdroje:
+
 items-pane-checkbox-accounts = Účty a nastavení
+
 items-pane-checkbox-address-books = Kontakty
+
 items-pane-checkbox-calendars = Kalendáře
+
 items-pane-checkbox-mail-messages = E-mailové zprávy
 
 ## Import from address book file steps
 
 import-from-addr-book-file-desc = Vyberte typ souboru, který chcete importovat:
+
 addr-book-csv-file = Soubor s hodnotami oddělenými čárkami nebo tabulátory (.csv, .tsv)
+
 addr-book-ldif-file = Soubor LDIF (.ldif)
+
 addr-book-vcard-file = Soubor vCard (.vcf, .vcard)
+
 addr-book-sqlite-file = Soubor databáze SQLite (.sqlite)
+
 addr-book-mab-file = Databáze Mork (.mab)
+
 addr-book-file-picker = Vyberte soubor s kontakty
+
 addr-book-csv-field-map-title = Přiřazení názvů polí
+
 addr-book-csv-field-map-desc = Vyberte pole odpovídající zdrojovým polím, a zrušte výběr polí, která nechcete importovat.
+
 addr-book-directories-pane-title = Vyberte složku, kam chcete kontakty importovat:
+
 addr-book-directories-pane-source = Zdrojový soubor:
+
 addr-book-import-into-new-directory = Vytvořit novou složku
 
 ## Import from address book file steps
 
 import-from-calendar-file-desc = Vyberte soubor iCalendar (.ics), který chcete importovat.
+
 calendar-items-loading = Načítání položek…
+
 calendar-items-filter-input =
   .placeholder = Filtrování položek…
+
 calendar-select-all-items = Vybrat vše
+
 calendar-deselect-all-items = Zrušit výběr
+
 calendar-import-into-new-calendar = Vytvořit nový kalendář
 
 ## Import dialog
 
-progress-pane-title = Probíhá import
 progress-pane-importing = Probíhá import
+
 progress-pane-exporting = Probíhá export
+
 progress-pane-finished-desc = Dokončeno.
+
 progress-pane-restart-desc = Pro dokončení importu restartujte aplikaci.
+
 error-pane-title = Chyba
+
 error-message-zip-file-too-big = Vybraný soubor ZIP je větší než 2 GB. Nejprve ho prosím rozbalte na disk a poté importujte rozbalený adresář.
+
 error-message-extract-zip-file-failed = Soubor ZIP se nepodařilo rozbalit. Rozbalte ho prosím ručně a naimportujte místo něj výslednou složku.
+
 error-message-failed = Import se nepodařilo provést. Podrobnosti mohou být dostupné v chybové konzoli.
+
 error-failed-to-parse-ics-file = V souboru nebylo nalezeno nic k importování.
+
 error-export-failed = Export se nepodařilo provést. Podrobnosti mohou být dostupné v chybové konzoli.
 
 ## <csv-field-map> element
 
 csv-first-row-contains-headers = První řádek obsahuje názvy sloupců
+
 csv-source-field = Zdrojové pole
+
 csv-source-first-record = První záznam
+
 csv-source-second-record = Druhý záznam
+
 csv-target-field = Položka kontaktů
 
 ## Export tab
 
 export-profile-desc = Exportujte e-mailové účty, zprávy, kontakty a nastavení do souboru zip. V případě potřeby můžete soubor zip importovat a obnovit svůj profil.
+
 export-profile-desc2 = Pokud je váš aktuální profil větší než 2 GB, doporučujeme ho zazálohovat ručně.
+
 export-file-picker = Exportovat do souboru ZIP
+
 export-brand-name = { -brand-product-name }
--- a/mail/messenger/aboutRights.ftl
+++ b/mail/messenger/aboutRights.ftl
@@ -31,17 +31,16 @@ rights-intro-point-4 =
     [neuter] { -vendor-short-name(case: "dat") }
    *[other] organizaci { -vendor-short-name }
   } pomocí aplikace { -brand-short-name } jsou popsány v <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">zásadách aplikace { -brand-short-name } pro ochranu osobních údajů</a>.
 rights-intro-point-4-unbranded = Zásady ochrany osobních údajů nejsou pro neznačkové verze produktů k dispozici.
 rights-intro-point-5 = Některé funkce aplikace { -brand-short-name } využívají webové informační služby. U těchto služeb nelze garantovat jejich 100% správnost a bezchybnost. Více podrobností, včetně informací jak tyto služby zakázat, lze nalézt v <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">podmínkách služeb</a>.
 rights-intro-point-5-unbranded = Pokud tato neznačková verze produktu začleňuje některé služby webových serverů, měly by být jejich podmínky k nalezení v <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">podmínkách služeb</a>.
 rights-intro-point-6 = Pro přehrání některých typů video obsahu { -brand-short-name } stáhne odpovídající dešifrovací moduly třetích stran.
 rights-webservices-header = Webové informační služby aplikace { -brand-full-name }
-rights-webservices = { -brand-full-name } používá webové informační služby („Služby“) z důvodu zajištění některých funkcí dostupných v rámci této binární verze aplikace { -brand-short-name } za podmínek popsaných níže. Pokud si nepřejete jednu nebo více Služeb používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Postup, jak lze vypnout určitou funkcionalitu nebo Službu, lze najít <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">zde</a>. Další funkce a Služby lze zakázat v předvolbách aplikace.
 rights-webservices2 = { -brand-full-name } používá webové informační služby („Služby“) z důvodu zajištění některých funkcí dostupných v rámci této binární verze aplikace { -brand-short-name } za podmínek popsaných níže. Pokud si nepřejete jednu nebo více Služeb používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Postup, jak lze vypnout určitou funkcionalitu nebo Službu, lze najít <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">zde</a>. Další funkce a Služby lze zakázat v nastavení aplikace.
 rights-locationawarebrowsing = <strong>Prohlížení se znalostí polohy: </strong>Služby se znalostí polohy si vždy musí vyžádat váš souhlas, bez kterého nejsou odeslány žádné informace o poloze. Pokud ale chcete tuto funkci zakázat, postupujte podle těchto kroků:
 rights-locationawarebrowsing-term-1 = Do pole adresy zadejte <code>about:config</code>
 rights-locationawarebrowsing-term-2 = a potvrďte varování. Zadejte hledat „geo.enabled“
 rights-locationawarebrowsing-term-3 = Z místní nabídky přepněte předvolbu na hodnotu false
 rights-locationawarebrowsing-term-4 = Prohlížení se znalostí polohy je momentálně vypnuto
 rights-webservices-unbranded = Krátký popis začleněných služeb webových serverů spolu s instrukcemi, jak je zakázat.
 rights-webservices-term-unbranded = Zde by měl být seznam podmínek začleněných služeb.
--- a/mail/messenger/accountCentral.ftl
+++ b/mail/messenger/accountCentral.ftl
@@ -1,67 +1,81 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-central-title = Vítá vás { -brand-full-name }
 account-settings = Nastavení účtu
+
 #  $accounts (Number) - the number of configured accounts
 setup-title =
   { $accounts ->
     [0] Přidání účtu
    *[other] Nastavení dalšího účtu
   }
 about-title =
   O { -brand-full-name.gender ->
     [masculine] { -brand-full-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-full-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-full-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-full-name }
   }
 resources-title = Užitečné odkazy
+
 release-notes =
   .title =
     O { -brand-full-name.gender ->
       [masculine] { -brand-full-name(case: "loc") }
       [feminine] { -brand-full-name(case: "loc") }
       [neuter] { -brand-full-name(case: "loc") }
      *[other] aplikaci { -brand-full-name }
     }
+
 email-label = E-mail
   .aria-label = Připojení k vašemu stávajícímu e-mailovému účtu
 email-description = S { -brand-short-name(case: "ins") } se můžete připojit ke svému stávajícímu e-mailovému účtu a číst své e-maily pohodlně a efektivně.
+
 calendar-label = Kalendář
   .aria-label = Vytvoření nového kalendáře
 calendar-description = { -brand-short-name } vám umožňuje zpracovávat události a udržovat si o nich přehled. Připojení se ke vzdálenému kalendáři umožní synchronizaci jeho celého obsahu napříč všemi vašimi zařízeními.
+
 chat-label = Chat
   .aria-label = Připojení k vašemu chatovacímu účtu
 chat-description = { -brand-short-name } se umí připojit a ovládat účty několika chatovacích služeb a platforem.
+
 filelink-label = Posílání souborů
   .aria-label = Nastavení webového úložiště
 filelink-description = { -brand-short-name } vám umožňuje nastavit si pohodlný cloudový účet pro snadné odesílání velkých příloh.
+
 addressbook-label = Kontakty
   .aria-label = Vytvoření nové složky kontaktů
 addressbook-description = { -brand-short-name } vám umožňuje uspořádat si všechny své kontakty do složek. Můžete se také připojit ke vzdálené složce kontaktů a udržovat tak všechny své kontakty synchronizované.
+
 feeds-label = Účet kanálů
   .aria-label = Připojení k informačním kanálům
 feeds-description = { -brand-short-name } se umí připojit a získávat zprávy a novinky pomocí kanálů RSS či Atom.
+
 newsgroups-label = Diskusní skupiny
   .aria-label = Připojení k diskuzní skupině
 newsgroups-description = { -brand-short-name } vám umožní připojit se do jakékoliv diskusní skupiny budete chtít.
+
 import-title = Import z jiného programu
-import-paragraph = { -brand-short-name } umí importovat e-mailové zprávy, kontakty, odebírané kanály, předvolby i filtry zpráv z jiných poštovních programů a běžných formátů.
 import-paragraph2 = { -brand-short-name } umí importovat e-mailové zprávy, kontakty, odebírané kanály, nastavení i filtry zpráv z jiných poštovních programů a běžných formátů.
+
 import-label = Importovat
   .aria-label = Importovat data z jiného programu
+
 about-paragraph = Thunderbird je hlavní otevřený a multiplatformní e-mailový klient, který je zdarma pro osobní použití i pro firmy. Chceme, aby zůstal i nadále bezpečný a stále se zlepšoval. I díky vašim příspěvkům máme na platy vývojářů, údržbu infrastruktury a další vylepšování.
+
 about-paragraph-consider-donation = <b>Thunderbird je financován uživateli, jako jste vy! Pokud se vám Thunderbird líbí, zvažte prosím možnost poskytnutí daru.</b> Nejlepší způsob, jak můžete zajistit, aby byl Thunderbird stále k dispozici, je <a data-l10n-name="donation-link">věnování peněžního daru</a>.
+
 explore-link = Prozkoumejte všechny funkce
 support-link = Nápověda
 involved-link = Zapojit se
 developer-link = Dokumentace pro vývojáře
+
 read = Přečíst zprávy
 compose = Napsat novou zprávu
 search = Hledat ve zprávách
 filter = Spravovat filtry zpráv
 nntp-subscription = Spravovat odběry diskusních skupin
 rss-subscription = Spravovat odběry kanálů
 e2e = Koncové šifrování
--- a/mail/messenger/accountManager.ftl
+++ b/mail/messenger/accountManager.ftl
@@ -1,22 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-open-preferences-sidebar-button =
-  Předvolby { -brand-short-name.gender ->
-    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
-    *[other] aplikace
-  }
 open-preferences-sidebar-button2 =
   Nastavení { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace
   }
+
 open-addons-sidebar-button = Doplňky a vzhledy
+
 account-action-add-newsgroup-account =
   .label = Přidat účet pro diskusní skupiny…
   .accesskey = d
+
--- a/mail/messenger/accountProvisioner.ftl
+++ b/mail/messenger/accountProvisioner.ftl
@@ -1,40 +1,57 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-provisioner-tab-title = Založení nové e-mailové schránky
+
 provisioner-searching-icon =
   .alt = Vyhledávání…
+
 account-provisioner-title = Vytvořit novou e-mailovou adresu
+
 account-provisioner-description = Využijte služeb našich prověřených partnerů pro založení nové soukromé a bezpečné e-mailové adresy.
+
 account-provisioner-start-help = Pro nalezení dostupné e-mailové adresy jsou vyhledávané výrazy odesílány { -vendor-short-name(case: "dat") } (<a data-l10n-name="mozilla-privacy-link">zásady ochrany osobních údajů</a>) a poskytovatelům e-mailových služeb <strong>mailfence.com</strong> (<a data-l10n-name="mailfence-privacy-link">zásady ochrany osobních údajů</a>, <a data-l10n-name="mailfence-tou-link">podmínky používání</a >) a <strong>gandi.net</strong> (<a data-l10n-name="gandi-privacy-link">zásady ochrany osobních údajů</a>, <a data-l10n-name="gandi-tou-link">podmínky používání</a>).
+
 account-provisioner-mail-account-title = Zakoupit novou e-mailovou adresu
+
 account-provisioner-mail-account-description = Thunderbird spojil síly se službou <a data-l10n-name="mailfence-home-link">Mailfence</a>, která vám nabízí založení nového bezpečného a soukromého e-mailu. Věříme, že všechny e-mailové schránky by měly být bezpečné.
+
 account-provisioner-domain-title = Kupte si vlastní e-mail a doménu
+
 account-provisioner-domain-description = Thunderbird spojil síly se službou <a data-l10n-name="gandi-home-link">Gandi</a>, která vám nabízí založení nového bezpečného a soukromého e-mailu. Věříme, že všechny e-mailové schránky by měly být bezpečné.
 
 ## Forms
 
 account-provisioner-mail-input =
   .placeholder = Vaše jméno, přezdívka nebo jiný výraz pro vyhledávání
+
 account-provisioner-domain-input =
   .placeholder = Vaše jméno, přezdívka nebo jiný výraz pro vyhledávání
+
 account-provisioner-search-button = Vyhledat
+
 account-provisioner-button-cancel = Zrušit
+
 account-provisioner-button-existing = Použít existující e-mailovou adresu
+
 account-provisioner-button-back = Zpátky
 
 ## Notifications
 
 account-provisioner-fetching-provisioners = Získávání seznamu poskytovatelů…
+
 account-provisioner-connection-issues = Komunikace se servery pro vytváření účtů se nezdařila. Zkontrolujte prosím své připojení.
+
 account-provisioner-searching-email = Hledání dostupných e-mailových účtů…
+
 account-provisioner-searching-domain = Hledání dostupných domén…
+
 account-provisioner-searching-error = Nepodařilo se najít žádné návrhy adres. Zkuste změnit hledané výrazy.
 
 ## Illustrations
 
 account-provisioner-step1-image =
   .title = Vyberte si, který účet chcete vytvořit
 
 ## Search results
@@ -42,15 +59,21 @@ account-provisioner-step1-image =
 # Variables:
 # $count (Number) - The number of domains found during search.
 account-provisioner-results-title =
   { $count ->
     [one] Nalezena jedna dostupná adresa pro:
     [few] Nalezeny { $count } dostupné adresy pro:
    *[other] Nalezeno { $count } dostupných adres pro:
   }
+
 account-provisioner-mail-results-caption = Pro získání více adres zkuste hledat přezdívku nebo jiný výraz.
+
 account-provisioner-domain-results-caption = Pro získání více domén zkuste hledat přezdívku nebo jiný výraz.
+
 account-provisioner-free-account = Zdarma
+
 account-provision-price-per-year = { $price } ročně
+
 account-provisioner-all-results-button = Zobrazit všechny výsledky
+
 account-provisioner-open-in-tab-img =
   .title = Otevře se v novém panelu
--- a/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
+++ b/mail/messenger/accountcreation/accountSetup.ftl
@@ -2,377 +2,501 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 account-setup-tab-title = Vytvoření účtu
 
 ## Header
 
 account-setup-title = Nastavit existující e-mailový účet
+
 account-setup-description =
   Pro použití existující e-mailové adresy vyplňte své přihlašovací údaje.<br/>
   { -brand-product-name } se pokusí automaticky najít funkční a doporučené nastavení serveru.
+
 account-setup-secondary-description = { -brand-product-name } automaticky vyhledá funkční a doporučenou konfiguraci serveru.
+
 account-setup-success-title = Účet byl úspěšně vytvořen
+
 account-setup-success-description =
   Nyní můžete tento účet používat používat v { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
   }.
+
 account-setup-success-secondary-description = Připojení souvisejících služeb a konfigurace pokročilého nastavení účtu vám může usnadnit další práci.
 
 ## Form fields
 
 account-setup-name-label = Vaše celé jméno
   .accesskey = n
+
 # Note: "John Doe" is a multiple-use name that is used when the true name of a person is unknown. We use this fake name as an input placeholder. Translators should update this to reflect the placeholder name of their language/country.
 account-setup-name-input =
   .placeholder = Jan Novák
+
 account-setup-name-info-icon =
   .title = Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním
+
+
 account-setup-name-warning-icon =
   .title = Zadejte prosím své jméno
+
 account-setup-email-label = E-mailová adresa
   .accesskey = E
+
 account-setup-email-input =
   .placeholder = vase-adresa@example.com
+
 account-setup-email-info-icon =
   .title = Vaše stávající e-mailová adresa
+
 account-setup-email-warning-icon =
   .title = Neplatná e-mailová adresa
+
 account-setup-password-label = Heslo
   .accesskey = H
   .title = Potřeba pouze pro ověření vašeho uživatelského jména
+
 account-provisioner-button = Získat novou e-mailovou adresu
   .accesskey = Z
-account-setup-password-toggle =
-  .title = Zobrazit/Skrýt heslo
+
 account-setup-password-toggle-show =
   .title = Zobrazit heslo viditelně
+
 account-setup-password-toggle-hide =
   .title = Skrýt heslo
+
 account-setup-remember-password = Pamatovat si heslo
   .accesskey = m
+
 account-setup-exchange-label = Vaše přihlašovací jméno
   .accesskey = l
+
 #  YOURDOMAIN refers to the Windows domain in ActiveDirectory. yourusername refers to the user's account name in Windows.
 account-setup-exchange-input =
   .placeholder = VAŠEDOMÉNA\vašeuživatelskéjméno
+
 #  Domain refers to the Windows domain in ActiveDirectory. We mean the user's login in Windows at the local corporate network.
 account-setup-exchange-info-icon =
   .title = Přihlášení k doméně
 
 ## Action buttons
 
 account-setup-button-cancel = Zrušit
   .accesskey = Z
+
 account-setup-button-manual-config = Nastavit ručně
   .accesskey = r
+
 account-setup-button-stop = Zastavit
   .accesskey = s
+
 account-setup-button-retest = Znovu otestovat
   .accesskey = t
+
 account-setup-button-continue = Pokračovat
   .accesskey = o
+
 account-setup-button-done = Hotovo
   .accesskey = H
 
 ## Notifications
 
 account-setup-looking-up-settings = Vyhledávání nastavení…
+
 account-setup-looking-up-settings-guess = Vyhledávání nastavení testováním obvyklých názvů serverů…
+
 account-setup-looking-up-settings-half-manual = Vyhledávání konfigurace testováním serverů…
+
 account-setup-looking-up-disk =
   Vyhledávání nastavení v adresářích { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   }
+
 account-setup-looking-up-isp = Vyhledávání nastavení u poskytovatele e-mailu…
+
 # Note: Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 account-setup-looking-up-db = Vyhledávání nastavení v databázi Mozilly…
+
 account-setup-looking-up-mx = Vyhledávání nastavení: Doména příchozí pošty…
+
 account-setup-looking-up-exchange = Vyhledávání nastavení: Server Exchange…
+
 account-setup-checking-password = Probíhá kontrola hesla…
+
 account-setup-installing-addon = Stahování a instalace doplňku…
+
 account-setup-success-half-manual = Testováním serverů bylo nalezeno následující nastavení:
+
 account-setup-success-guess = Testováním obvyklých názvů serverů bylo nalezeno následující nastavení:
+
 account-setup-success-guess-offline = Jste v režimu offline. Nastavení bylo odhadnuto, je ale nutné ho správně doplnit.
+
 account-setup-success-password = Heslo je v pořádku
+
 account-setup-success-addon = Doplněk byl úspěšně nainstalován
+
 # Note: Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 account-setup-success-settings-db = V databázi Mozilly bylo nalezeno následující nastavení.
+
 account-setup-success-settings-disk =
   V adresářích Vyhledávání nastavení v adresářích { -brand-short-name.gender ->
     [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
     [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
   } bylo nalezeno následující nastavení.
+
 account-setup-success-settings-isp = U poskytovatele e-mailu bylo nalezeno následující nastavení.
+
 # Note: Microsoft Exchange is a product name.
 account-setup-success-settings-exchange = Nastavení pro server Microsoft Exchange nalezeno.
 
 ## Illustrations
 
 account-setup-step1-image =
   .title = Úvodní nastavení
+
 account-setup-step2-image =
   .title = Načítání…
+
 account-setup-step3-image =
   .title = Konfigurace nalezena
+
 account-setup-step4-image =
   .title = Chyba spojení
+
 account-setup-step5-image =
   .title = Účet vytvořen
+
 account-setup-privacy-footnote2 = Vaše přihlašovací údaje budou uloženy jen ve vašem po