Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 6.
authorMichal Vašíček <michalvasicek@icloud.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:32:55 +0200
changeset 4495 0efa4938b3e310a8810c08bdc3edb73c9c97b499
parent 4494 2ee6d128ac1b9f77552a052c7c6f63e9276b4f4b
child 4496 74a53c6f1e896ce173ccc1c60bd780b2ba963117
push id2455
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:33:22 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 6.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -132,16 +132,17 @@ tray-icon-label =
   .label = Zobrazit ikonu v oznamovací oblasti
   .accesskey = t
 mail-browse-sound-button =
   .label = Procházet…
   .accesskey = c
 enable-gloda-search-label =
   .label = Povolit globální hledání a indexaci
   .accesskey = g
+datetime-formatting-legend = Formátování data a času
 allow-hw-accel =
   .label = Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná
   .accesskey = h
 store-type-label =
   .value = Typ úložiště zpráv pro nové účty:
   .accesskey = T
 mbox-store-label =
   .label = Soubor pro každou složku (mbox)
@@ -372,16 +373,19 @@ font-color-label =
   .value = Text:
   .accesskey = T
 bg-color-label =
   .value = Barva pozadí:
   .accesskey = P
 restore-html-label =
   .label = Obnovit výchozí
   .accesskey = O
+default-format-label =
+  .label = Ve výchozím nastavení používat formát odstavce namísto základního textu
+  .accesskey = D
 format-description = Nastavení chování textového formátu
 send-options-label =
   .label = Předvolby odesílání…
   .accesskey = e
 autocomplete-description = Při psaní adresy hledat vhodné položky v:
 ab-label =
   .label = Místní kontakty
   .accesskey = M
@@ -391,16 +395,18 @@ directories-label =
 directories-none-label =
   .none = Žádný
 edit-directories-label =
   .label = Upravit adresáře…
   .accesskey = U
 email-picker-label =
   .label = Automaticky přidat odchozí e-mailovou adresu do složky:
   .accesskey = A
+default-last-label =
+  .none = Poslední používaná složka
 attachment-label =
   .label = Kontrolovat zapomenuté přílohy
   .accesskey = n
 attachment-options-label =
   .label = Klíčová slova…
   .accesskey = K
 enable-cloud-share =
   .label = Nabízet nahrávání na úložiště pro soubory větší než
@@ -446,32 +452,57 @@ keep-expire =
   .label = konce doby platnosti
 keep-close =
   .label = ukončení aplikace { -brand-short-name }
 keep-ask =
   .label = vždy se zeptat
 cookies-button =
   .label = Správce cookies…
   .accesskey = S
+passwords-description = Aplikace { -brand-short-name } si může pamatovat vaše přihlašovací údaje pro jednotlivé účty, takže je nebudete muset znovu zadávat.
+passwords-button =
+  .label = Zobrazit hesla…
+  .accesskey = h
+master-password-description = Hlavní heslo, je-li nastaveno, chrání všechna vaše ostatní hesla. Jeho vložení je ale vyžadováno jednou během relace.
+master-password-label =
+  .label = Použít hlavní heslo
+  .accesskey = P
+master-password-button =
+  .label = Změnit hlavní heslo…
+  .accesskey = m
 junk-description = Další nastavení nevyžádané pošty lze provést v dialogu Nastavení účtu.
 junk-label =
   .label = Pokud ručně označím zprávy jako nevyžádané:
   .accesskey = r
 junk-move-label =
   .label = Přesunout je do složky „Nevyžádaná“
   .accesskey = n
 junk-delete-label =
   .label = Smazat
   .accesskey = S
 junk-read-label =
   .label = Označit zprávy rozpoznané jako nevyžádaná pošta jako přečtené
   .accesskey = O
+junk-log-label =
+  .label = Povolit protokolování adaptivní nevyžádané pošty
+  .accesskey = P
+junk-log-button =
+  .label = Zobrazit protokol
+  .accesskey = Z
 reset-junk-button =
   .label = Vymazat naučená pravidla
   .accesskey = V
+phishing-description = { -brand-short-name } může analyzovat zprávy na podvodnou poštu pomocí odhalování technik používaných na vaše oklamání.
+phishing-label =
+  .label = Upozornit, pokud čtená zpráva je podezřelá na podvodnou poštu
+  .accesskey = U
+antivirus-description = Aplikace { -brand-short-name } může antivirovým programům umožnit analyzování zpráv příchozí pošty na výskyt virů ještě dříve, než jsou tyto zprávy uloženy do složek pošty.
+antivirus-label =
+  .label = Povolit antivirovým klientům prohlížet jednotlivé příchozí zprávy
+  .accesskey = P
 certificate-description = Pokud server vyžaduje osobní certifikát:
 certificate-auto =
   .label = Zvolit automaticky
   .accesskey = a
 certificate-ask =
   .label = Vždy se zeptat
   .accesskey = d
 ocsp-label =