Pontoon: Update Czech (cs) localization of SeaMonkey
authorIan Neal <iann_bugzilla@blueyonder.co.uk>
Tue, 16 Jun 2020 13:44:23 +0000
changeset 4545 0e89c9f840f1da15a9dc2954cc8a0106fbc1306f
parent 4544 120425299e1a72204489f842bf8d266d94f9acbd
child 4546 e4af76adf49c049cfd88be79f30bdf70fc124a47
push id2476
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 16 Jun 2020 13:44:26 +0000
Pontoon: Update Czech (cs) localization of SeaMonkey Co-authored-by: Ian Neal <iann_bugzilla@blueyonder.co.uk>
suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
@@ -1,13 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY Addrbook.label            "Kontakty">
+<!ENTITY Addrbook.accesskey          "K">
 <!ENTITY GeneratedName.label          "Jméno">
 <!ENTITY GeneratedName.accesskey        "N">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label          "E-mail">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey        "E">
 <!ENTITY Company.label             "Společnost">
 <!ENTITY Company.accesskey           "l">
 <!ENTITY _PhoneticName.label          "Jméno foneticky">
 <!ENTITY _PhoneticName.accesskey        "o">
@@ -27,16 +28,17 @@
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey          "F">
 <!ENTITY HomePhone.label            "Telefon domů">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey          "l">
 <!ENTITY WorkPhone.label            "Telefon do zaměstnání">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey          "z">
 <!ENTITY ScreenName.label           "Zobrazované jméno">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey         "r">
 <!ENTITY ChatName.label            "Jméno v chatu">
+<!ENTITY ChatName.accesskey          "c">
 <!ENTITY sortAscending.label          "Vzestupně">
 <!ENTITY sortAscending.accesskey        "V">
 <!ENTITY sortDescending.label         "Sestupně">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey       "S">
 
 <!-- context menu -->
 <!ENTITY composeEmail.label          "Zaslat zprávu na:">
 <!ENTITY composeEmail.accesskey        "S">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -118,16 +118,17 @@ confirmDeleteThisAddressbook=Opravdu chcete smazat tuto složku kontaktů a všechny její kontakty?\n• #1
 confirmDeleteThisLDAPDirTitle=Smazat místní LDAP složku
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisLDAPDir):
 # #1 The name of the selected LDAP directory
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: Are you sure you want to delete the local copy of this LDAP directory and all of its offline contacts?
 #     • Mozilla LDAP Directory
 confirmDeleteThisLDAPDir=Opravdu chcete smazat místní kopii této LDAP složky a všechny její offline kontakty?\n• #1
 
+confirmDeleteThisCollectionAddressbookTitle=Smazat složku kontaktů kolekce
 # LOCALIZATION NOTE (confirmDeleteThisCollectionAddressbook):
 # #1 The name of the selected collection address book
 # #2 The name of the application (Thunderbird)
 # Don't localize "\n• #1" unless your local layout comes out wrong.
 # Example: If this address book is deleted, Thunderbird will no longer collect addresses.
 #     Are you sure you want to delete this address book and all of its contacts?
 #     • My Collecting Addressbook
 confirmDeleteThisCollectionAddressbook=Pokud bude tato složka kontaktů smazána, aplikace #2 do ní nebude moci sbírat e-mailové adresy.\nOpravdu chcete vybranou složku kontaktů a všechny její kontakty smazat?\n• #1