new stuff from central
authorPavel Franc <franc@czilla.cz>
Mon, 23 Aug 2010 00:24:58 +0200
changeset 198 0311d1348e4756b3ea4eea21b7e803f9125d0dc7
parent 197 7e1cc0e173c3684bfefc1c14d22b213a1b3db853
child 199 2c0ce81d7a2073f374c08e1c8918ffa022c525ef
push id165
push userpfranc@mozilla.cz
push dateSun, 22 Aug 2010 22:50:21 +0000
new stuff from central
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/inspector.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/netErrorApp.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/errors.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -7,33 +7,31 @@
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
 <!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Anonymní prohlížení)">
 
 <!-- Tab context menu -->
-<!ENTITY moveTabTo.label "Přesunout panel do…">
-<!ENTITY moveTabTo.accesskey "s">
-<!ENTITY createNewGroup.label "Vytvořit skupinu">
-<!ENTITY createNewGroup.accesskey "t">
-<!ENTITY namedGroups.label "Pojmenované skupiny">
 <!ENTITY reloadTab.label "Obnovit panel">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey "O">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label "Obnovit všechny panely">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey "b">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label "Zavřít ostatní panely">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "v">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.label "Otevřít v novém okně">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.accesskey "k">
 <!ENTITY pinTab.label "Připnout panel">
 <!ENTITY pinTab.accesskey "a">
 <!ENTITY unpinTab.label "Odepnout panel">
 <!ENTITY unpinTab.accesskey "a">
+<!ENTITY moveToGroup.label "Přesunout do skupiny">
+<!ENTITY moveToGroup.accesskey "s">
+<!ENTITY moveToNewGroup.label "Nová skupina">
 <!ENTITY bookmarkThisTab.label "Přidat tento panel do záložek…">
 <!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey "P">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label "Přidat všechny panely do záložek…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey "d">
 <!ENTITY undoCloseTab.label "Otevřít zavřený panel">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey "t">
 <!ENTITY closeTab.label "Zavřít panel">
 <!ENTITY closeTab.accesskey "Z">
@@ -188,16 +186,22 @@
 <!ENTITY inspectButton.accesskey "P">
 <!ENTITY inspectNextButton.label "Další">
 <!ENTITY inspectNextButton.accesskey "D">
 <!ENTITY inspectPreviousButton.label "Předchozí">
 <!ENTITY inspectPreviousButton.accesskey "e">
 <!ENTITY inspectStyleButton.label "Styl">
 <!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "S">
 <!ENTITY inspectStylePanelTitle.label "Styl">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (inspectDOMButton.label): This button label
+ - stands for Document Object Model and appears on the inspector's toolbar.
+ - It is used to open and closed the DOM panel. There is also a DOM label in
+ - inspector.properties for the panel titlebar. -->
+<!ENTITY inspectDOMButton.label "DOM">
+<!ENTITY inspectDOMButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Soubor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Nové okno">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "N">
 
 <!ENTITY editMenu.label "Úpravy">
@@ -256,21 +260,22 @@
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Naposledy zavřené panely">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (historyUndoWindowMenu): see bug 394759 -->
 <!ENTITY historyUndoWindowMenu.label "Naposledy zavřená okna">
 
 <!ENTITY historyHomeCmd.label "Domů">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Zobrazit celou historii">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
-<!ENTITY appMenuPrintCmd.label "Tisk">
-<!ENTITY appMenuCustomize.label "Vlastní">
+<!ENTITY appMenuCustomize.label "Přizpůsobit">
 <!ENTITY appMenuToolbarLayout.label "Rozložení lišt…">
 <!ENTITY appMenuSidebars.label "Postranní lišty">
-<!ENTITY appMenuHelp.label "Nápověda">
+<!ENTITY appMenuFind.label "Najít…">
+<!ENTITY appMenuUnsorted.label "Nezatříděné záložky">
+<!ENTITY appMenuGettingStarted.label "Začínáme">
 
 <!ENTITY developerMenu.label "Vývojář">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder "Přejít na web">
 <!ENTITY urlbar.accesskey "d">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label "Přepnout na panel:">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -137,21 +137,19 @@ updatesItem_pending.accesskey=i
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Přihlásit se k odebírání kanálu '%S'…
 
 menuOpenAllInTabs.label=Otevřít vše v panelech
 
 # History menu
 menuRestoreAllTabs.label=Obnovit všechny panely
-menuRestoreAllTabs.accesskey=O
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Obnovit všechna okna
-menuRestoreAllWindows.accesskey=V
 # LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (a #2 panel);#1 (a #2 další panely);#1 (a #2 dalších panelů)
 menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Zůstat na této stránce
--- a/browser/chrome/browser/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/inspector.properties
@@ -4,8 +4,14 @@ style.selectorLabel=Selektor
 
 # LOCALIZATION NOTE (style.inheritedFrom): used in Style panel in
 # inspector. Describes which tagname[#id] the properties are inherited from.
 style.inheritedFrom=Zděděno z: #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (style.styleItemLabel: used in Style panel in inspector.
 # Used for construction of list items, #1 = label, #2 = content.
 style.styleItemLabel=#1: #2
+
+# LOCALIZATION NOTE (dom.domPanelTitle): used in DOM Panel in inspector.
+# Stands for "Document Object Model". Also referenced in in browser.dtd
+# and used as a button title.
+# Unsure if this localizes well, but including just in case
+dom.domPanelTitle=DOM
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -165,18 +165,14 @@ za chvíli.</li>
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Zablokováno dle bezpečnostních pravidel obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Aplikace &brandShortName; zabránila v nahrání této stránky, neboť tato stránka má bezpečnostní pravidla, která takovýto způsob nahrání zakazují.</p>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "A nebo můžete přidat výjimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rychle odsud pryč">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Přidat výjimku">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
-contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
-which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
-netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
-<!ENTITY securityOverride.warningText "
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>Není doporučováno přidávat výjimku, pokud nemůžete svému internetovému spojení plně důvěřovat a nebo pokud nejste u tohoto serveru zvyklí vídat podobná varování.</p>
 
-<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/>
-<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&securityOverride.exceptionButtonLabel;'/>
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
+<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -57,9 +57,18 @@ UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, použití preventBubble() je zastaralé. Používejte raději W3C standardizovaný stopPropagation().
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, použití preventCapture() je zastaralé. Používejte raději W3C standardizovaný stopPropagation().
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Použití Document.load() je zastaralé. Používejte raději objekt XMLHttpRequest z DOMu. Více informací na https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=Prvek canvas: Pokus o nastavení strokeStyle nebo fillStyle na hodnotu, která není ani řetězec, ani CanvasGradient nebo CanvasPattern, byl ignorován
 EmptyGetElementByIdParam=Funkci getElementById() předán prázdný řetězec.
 LowMemoryTitle=Upozornění: Málo paměti
 LowMemoryMessage=Skript na této stránce byl z důvodů nedostatku paměti ukončen.
 WrongEventPropertyAccessWarning=Vlastnost „%S“ události %S by neměla být používána. Hodnota je nesmyslná.
 SpeculationFailed=Pomocí document.write() byl do dokumentu vložen nebalancovaný strom, což způsobilo opětovné parsování síťových dat. Více informací na https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
-DocumentWriteIgnored=Volání document.write() z asynchroně nahraného externího skriptu bylo ignorováno.
\ No newline at end of file
+DocumentWriteIgnored=Volání document.write() z asynchroně nahraného externího skriptu bylo ignorováno.
+ElementSuffersFromBeingTooLong=Text je příliš dlouhý. Obsahuje %S znaků, ale povolené maximum je %S.
+TextElementSuffersFromBeingMissing=Toto pole je povinné a je nutné ho vyplnit.
+CheckboxElementSuffersFromBeingMissing=Toho zaškrtávátko je povinné a je nutné ho zaškrtnout.
+RadioElementSuffersFromBeingMissing=Musíte vybrat jednu z možností.
+FileElementSuffersFromBeingMissing=Musíte vybrat soubor.
+ElementSuffersFromInvalidEmail=Zadaná e-mailová adresa není platná.
+ElementSuffersFromInvalidURL=Zadaná adresa URL nená platná.
+ElementSuffersFromPatternMismatch=Hodnota pole není v požadovaném formátu.
+ElementSuffersFromPatternMismatchWithTitle=Hodnota pole není v požadovaném formátu. %S
--- a/dom/chrome/netErrorApp.dtd
+++ b/dom/chrome/netErrorApp.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- Error messages that are likely to be overridden by applications go in this
   file, all messages that likely don't need to tie into app-specific UI
   should go into netError.dtd -->
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "A nebo můžete přidat výjimku…">
-<!ENTITY securityOverride.warningText "
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>Není doporučováno přidávat výjimku, pokud nemůžete svému internetovému spojení plně důvěřovat a nebo pokud nejste u tohoto serveru zvyklí vídat podobná varování.</p>
 <p>Pokud si přejete výjimku pro tento server opravdu přidat, můžete tak učinit v rozšířeném nastavení šifrování.</p>
 ">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -70,18 +70,18 @@ deleteEmailCertConfirm=Opravdu chcete smazat tyto poštovní certifikáty ostatních lidí?
 deleteEmailCertImpactDesc=Pokud smažete poštovní certifikáty ostatních lidí, nebudete moci těmto lidem poslat zašifrovanou zprávu.
 deleteEmailCertTitle=Smazání certifikátů ostatních lidí
 
 deleteOrphanCertConfirm=Opravdu chcete smazat tyto certifikáty?
 deleteOrphanCertTitle=Smazání certifikátů
 
 
 #PKCS#12 file dialogs
-chooseP12RestoreFileDialog=Název souboru pro obnovení
-chooseP12BackupFileDialog=Název souboru pro zálohu
+chooseP12RestoreFileDialog2=Soubor s certifikátem k importu
+chooseP12BackupFileDialog=Soubor s certifikátem k záloze
 file_browse_PKCS12_spec=PKCS12 Soubory
 
 
 #Preferences
 resetPreferences=Použitím tohoto tlačítka obnovíte výchozí hodnoty nastavení zabezpečení pro %S.
 
 #Cert verification
 certVerified=Tento certifikát byl ověřen pro následující použití:
@@ -101,20 +101,24 @@ clientAuthMessage2=Vydáno pod: „%S“
 pageInfo_SiteNotVerified=Identita webového serveru nebyla ověřena
 pageInfo_WebSiteVerified=Identita webového serveru byla ověřena
 pageInfo_Identity_Verified=Webový server %S podporuje autentizaci pro zobrazenou stránku. Identita tohoto serveru byla ověřena %S, což je certifikační autorita, které pro tento účel důvěřujete.
 pageInfo_ViewCertificate=Zobrazit bezpečností certifikát, který ověřuje identitu tohoto webového serveru.
 pageInfo_NoEncryption=Spojení není zašifrováno
 pageInfo_Privacy_None1=Webový server %S nepodporuje šifrování pro zobrazenou stránku.
 pageInfo_Privacy_None2=Informace odeslané do Internetu bez zašifrování mohou být při přenosu zneužity cizími osobami.
 pageInfo_Privacy_None3=Zobrazená stránka není zašifrována.
-pageInfo_StrongEncryptionWithBits=Spojení zašifrováno: vysoký stupeň bezpečnosti (%S, klíč %S bitů)
+# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_StrongEncryptionWithBits): %1$S is the name of the encryption standard,
+# %2$S is the key size of the cipher.
+pageInfo_StrongEncryptionWithBits=Spojení zašifrováno: vysoký stupeň bezpečnosti (%1$S, klíč %2$S bitů)
 pageInfo_Privacy_Strong1=Zobrazená stránka byla před přenosem přes Internet zašifrována.
 pageInfo_Privacy_Strong2=Šifrování velmi ztěžuje neoprávněným osobám sledovat informace mezi počítači. Je proto velmi nepravděpodobné, že by někdo dokázal přečíst tuto stránku při průchodu sítí.
-pageInfo_WeakEncryptionWithBits=Spojení zašifrováno: nízký stupeň bezpečnosti (%S, klíč %S bitů)
+# LOCALIZATION NOTE (pageInfo_WeakEncryptionWithBits): %1$S is the name of the encryption standard,
+# %2$S is the key size of the cipher.
+pageInfo_WeakEncryptionWithBits=Spojení zašifrováno: nízký stupeň bezpečnosti (%1$S, klíč %2$S bitů)
 pageInfo_Privacy_Weak1=Webový server %S používá pro zobrazenou stránku šifrování nízkého stupně.
 pageInfo_Privacy_Weak2=Šifrování nízkého stupně může dovolit některým neautorizovaným osobám zobrazit tuto informaci.
 pageInfo_MixedContent=Spojení částečně zašifrováno
 pageInfo_Privacy_Mixed1=Části zobrazené stránky nebyly před přenosem přes Internet zašifrovány.
 
 #Cert Viewer
 certDetails=Prohlížeč certifikátů:
 notPresent=<není součástí certifikátu>
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -28,13 +28,38 @@ btnConsoleInfo=Info
 tipConsoleInfo=Žurnál volání console.info()
 btnConsoleWarnings=Varování
 tipConsoleWarnings=Žurnál volání console.warn()
 btnConsoleLog=Žurnál
 tipConsoleLog=Žurnál volání console.log()
 btnGlobal=Globální zprávy
 tipGlobal=Přepne žurnálování globálních zpráv
 localConsole=Místní konzola
-btnClear=Vymazat konzolu
-tipClear=Vymaže výstup konzoly
+itemClear=Vymazat konzolu
 stringFilter=Filtr
+close.button=Zavřít
+close.accesskey=Z
+update.button=Aktualizovat
+update.accesskey=A
+# LOCALIZATION NOTE FOR `jsPropertyTitle` AND `jsPropertyInspectTitle`:
+#
+# The "PropertyPanel" is used to display a JS object to the user.
+# If it is clear which object is being inspected (e.g., window, document object)
+# the title of the panel is based on the `jsPropertyInspectTitle` string.
+# If it isn't clear which object is being inspected, the `jsPropertyTitle` string
+# gets used. This can be the case when the user logs an object to the WebConsole
+# output using the console.log(aObjectToInspect) method.
+#
+# You can find a screenshot of the PropertyPanel here:
+#  https://bug585030.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=464034
+jsPropertyTitle=Prozkoumat objekty
+# LOCALIZATION NOTE (jsPropertyInspectTitle):
+#
+# The %S is replaced by the evaluated code the user clicked on in the console.
+#
+# Example: The user executed `window.document` in the WebConsole. The `document`
+# object is written to the output. If the user clicks on the `document` output
+# in the console, a PropertyPanel will show up. The title of the PropertyPanel
+# is set to `Inspect: window.document` because the clicked `document` object was
+# evaluated based on the `window.document` string.
+jsPropertyInspectTitle=Prozkoumat: %S
 copyCmd.label=Kopírovat
 copyCmd.accesskey=K
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/errors.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,1 +0,0 @@
-<!ENTITY errors.title "Chyby">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -2,17 +2,18 @@
 <!ENTITY search.placeholder "Hledat doplňky">
 <!ENTITY loading.label "Nahrávání…">
 <!ENTITY listEmpty.installed.label "Žádný doplněk tohoto typu není nainstalován">
 <!ENTITY listEmpty.availableUpdates.label "Aktualizace nenalezeny">
 <!ENTITY listEmpty.recentUpdates.label "Žádný doplněk nebyl aktualizován">
 <!ENTITY listEmpty.findUpdates.label "Zkontrolovat aktualizace">
 <!ENTITY listEmpty.search.label "Nepodařilo se najít žádný odpovídající doplněk">
 <!ENTITY listEmpty.button.label "Zjistěte více informací o doplňcích">
-
+<!ENTITY installFromFile.label "Instalovat ze souboru…">
+<!ENTITY installFromFile.accesskey "I">
 
 <!-- categories / views -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE: These should match the header-* entries in extensions.properties -->
 <!ENTITY view.search.label "Hledat">
 <!ENTITY view.discover.label "Získání doplňků">
 <!ENTITY view.locales.label "Jazykové balíčky">
 <!ENTITY view.searchengines.label "Vyhledávače">
 <!ENTITY view.features.label "Rozšíření">
@@ -106,16 +107,17 @@
 
 <!ENTITY search.filter.label "Zobrazit:">
 <!ENTITY search.filter.installed.label "Nainstalované doplňky">
 <!ENTITY search.filter.available.label "Dostupné doplňky">
 
 <!ENTITY addon.homepage "Domovská stránka">
 <!ENTITY addon.unknownDate "Neznámá">
 <!ENTITY addon.disabled.postfix "(zakázáno)">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (addon.update.postfix): This is used to signify that an item is an update, in the form "Addon v1.0 Update" -->
 <!ENTITY addon.update.postfix "Aktualizovat">
 <!ENTITY addon.undo.label "Zpět?">
 <!ENTITY addon.undo.tooltip "Vrátí tuto akci">
 <!ENTITY addon.undoUninstall.label "Zpět?">
 <!ENTITY addon.undoUninstall.tooltip "Ponechá doplněk nainstalovaný">
 <!ENTITY addon.restartNow.label "Restartovat">
 <!ENTITY addon.restartNow.tooltip "Restartuje aplikaci a dokončí instalaci">
 <!ENTITY addon.install.label "Instalovat">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -45,14 +45,17 @@ installFailed=Chyba instalace
 installCancelled=Instalace zrušena
 
 #LOCALIZATION NOTE: %1$S is the addon name, %2$S is brand name
 restartToEnable2=Doplněk %1$S bude povolen po restartu aplikace %2$S
 restartToDisable=Doplněk %1$S bude zakázán po restartu aplikace %2$S
 restartToUninstall=Doplněk %1$S bude odebrán po restartu aplikace %2$S
 restartToUpgrade=Doplněk %1$S bude aktualizován po restartu aplikace %2$S
 
+installFromFile.dialogTitle=Zvlote doplněk k instalaci
+installFromFile.filterName=Doplňky
+
 uninstallAddonTooltip=Odinstaluje doplněk
 uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Odinstaluje doplněk (vyžadován restart)
 enableAddonTooltip=Enable this add-on
 enableAddonRestartRequiredTooltip=Povolí doplněk (vyžadován restart)
 disableAddonTooltip=Disable this add-on
 disableAddonRestartRequiredTooltip=Zakáže doplněk (vyžadován restart)
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
@@ -54,11 +54,9 @@
 <!ENTITY installerrors.wizard.title "Problémy při aktualizací">
 <!ENTITY installerrors.intro.label "Aplikace &brandShortName; zaznamenala při aktualizaci některých vašich doplňků.">
 
 
 <!-- general strings used by several of the finish pages -->
 <!ENTITY clickFinish.label "Klepněte na Hotovo pro start aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY clickFinish.labelMac "Klepněte na Hotovo pro start aplikace &brandShortName;.">
 <!ENTITY enableChecking.label "Povolit aplikaci &brandShortName; kontrolovat dostupnost aktualizací.">
-<!ENTITY details.label "Detaily…">
-<!ENTITY details.accesskey "D">
 
\ No newline at end of file