toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Fri, 12 Aug 2022 11:03:29 +0000
changeset 5174 daa2e19620f05add6e8bb15bac5d3823b26b0436
parent 4657 7fb5f0a5f72f0e03dd4577b84f40625b26c25801
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (shortSeconds): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# s is the short form for seconds
shortSeconds=s;s;s

# LOCALIZATION NOTE (shortMinutes): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# m is the short form for minutes
shortMinutes=m;m;m

# LOCALIZATION NOTE (shortHours): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# h is the short form for hours
shortHours=h;h;h

# LOCALIZATION NOTE (shortDays): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# d is the short form for days
shortDays=d;d;d

downloadErrorAlertTitle=Chyba stahování
# LOCALIZATION NOTE (downloadErrorBlockedBy): %S is the name of the blocking
# extension.
downloadErrorBlockedBy=Stahovaný soubor nelze uložit, protože byl zablokován rozšířením %S.
# LOCALIZATION NOTE (downloadErrorExtension): used when the blocking extension
# name is unavailable.
downloadErrorExtension=Stahovaný soubor nelze uložit, protože byl zablokován rozšířením.
downloadErrorGeneric=Nastala neznámá chyba a stahovaný soubor se nepodařilo uložit.\n\nZkuste to prosím znovu.

# LOCALIZATION NOTE: we don't have proper plural support in the CPP code; bug 463102
quitCancelDownloadsAlertTitle=Zrušit všechna stahování?
quitCancelDownloadsAlertMsg=Pokud teď skončíte, bude zrušeno stahování jednoho souboru. Opravdu chcete skončit?
quitCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Pokud teď skončíte, bude zrušeno stahování %S souborů. Opravdu chcete skončit?
quitCancelDownloadsAlertMsgMac=Pokud teď skončíte, bude zrušeno stahování jednoho souboru. Opravdu chcete skončit?
quitCancelDownloadsAlertMsgMacMultiple=Pokud teď skončíte, bude zrušeno stahování %S souborů. Opravdu chcete skončit?
offlineCancelDownloadsAlertTitle=Zrušit všechna stahování?
offlineCancelDownloadsAlertMsg=Pokud přejdete do režimu offline, bude zrušeno stahování souboru. Opravdu chcete přejít do režimu offline?
offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Pokud přejdete do režimu offline, bude zrušeno stahování %S souborů. Opravdu chcete přejít do režimu offline?
leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Zrušit všechna stahování?
leavePrivateBrowsingWindowsCancelDownloadsAlertMsg2=Pokud zavřete všechna anonymní okna, zruší se jedno aktuální stahování. Opravdu chcete opustit anonymní prohlížení?
leavePrivateBrowsingWindowsCancelDownloadsAlertMsgMultiple2=Pokud zavřete všechna anonymní okna, zruší se některá (%S) aktuální stahování. Opravdu chcete opustit anonymní prohlížení?
cancelDownloadsOKText=Zrušit stahování
cancelDownloadsOKTextMultiple=Zrušit %S stahování
dontQuitButtonWin=Neskončit
dontQuitButtonMac=Neskončit
dontGoOfflineButton=Zůstat online
dontLeavePrivateBrowsingButton2=Zůstat v anonymním prohlížení

# LOCALIZATION NOTE (infiniteRate):
# If download speed is a JavaScript Infinity value, this phrase is used
infiniteRate=Velmi rychlé

# LOCALIZATION NOTE (statusFormat3): — is the "em dash" (long dash)
# %1$S transfer progress; %2$S rate number; %3$S rate unit; %4$S time left
# example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (2.2 MB/sec)
statusFormat3=%4$S — %1$S (%2$S %3$S/s)

# LOCALIZATION NOTE (statusFormatInfiniteRate): — is the "em dash" (long dash)
# %1$S transfer progress; %2$S substitute phrase for Infinity speed; %3$S time left
# example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (Really fast)
statusFormatInfiniteRate=%3$S — %1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (statusFormatNoRate): — is the "em dash" (long dash)
# %1$S transfer progress; %2$S time left
# example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB
statusFormatNoRate=%2$S — %1$S

bytes=bajtů
kilobyte=KB
megabyte=MB
gigabyte=GB

# LOCALIZATION NOTE (transferSameUnits2):
# %1$S progress number; %2$S total number; %3$S total unit
# example: 1.1 of 333 MB
transferSameUnits2=%1$S z %2$S %3$S
# LOCALIZATION NOTE (transferDiffUnits2):
# %1$S progress number; %2$S progress unit; %3$S total number; %4$S total unit
# example: 11.1 MB of 3.3 GB
transferDiffUnits2=%1$S %2$S z %3$S %4$S
# LOCALIZATION NOTE (transferNoTotal2):
# %1$S progress number; %2$S unit
# example: 111 KB
transferNoTotal2=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (timePair3): %1$S time number; %2$S time unit
# example: 1m; 11h
timePair3=%1$S %2$S
# LOCALIZATION NOTE (timeLeftSingle3): %1$S time left
# example: 1m left; 11h left
timeLeftSingle3=Zbývá %1$S
# LOCALIZATION NOTE (timeLeftDouble3): %1$S time left; %2$S time left sub units
# example: 11h 2m left; 1d 22h left
timeLeftDouble3=Zbývá %1$S %2$S
timeFewSeconds2=Zbývá několik vteřin
timeUnknown2=Zbývá neznámý čas

# LOCALIZATION NOTE (doneScheme2): #1 URI scheme like data: jar: about:
doneScheme2=zdroj %1$S
# LOCALIZATION NOTE (doneFileScheme): Special case of doneScheme for file:
# This is used as an eTLD replacement for local files, so make it lower case
doneFileScheme=místní soubor

# LOCALIZATION NOTE (yesterday): Displayed time for files finished yesterday
yesterday=Včera

fileExecutableSecurityWarning=„%S“ je spustitelný soubor. Ten může obsahovat viry nebo jiný škodlivý kód, který může poškodit váš počítač. Při spuštění buďte opatrní. Chcete opravdu spustit soubor „%S“?
fileExecutableSecurityWarningTitle=Otevřít spustitelný soubor?

# Desktop folder name for downloaded files
downloadsFolder=Stažené soubory