suite/chrome/editor/dialogs/EdConvertToTable.dtd
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sat, 22 Jan 2022 10:33:49 +0000
changeset 5076 37ac179b678c711a0e25ef771da41d04a81274ea
parent 4935 09dd742a40f6ad5d72d8d71432aef9807bed125e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->


<!-- Window title -->
<!ENTITY windowTitle.label "Převádění na tabulku">
<!ENTITY instructions1.label "Editor vytvoří nový řádek tabulky pro každý odstavec ve výběru.">
<!ENTITY instructions2.label "Vyberte znak, kterým se oddělují jednotlivé sloupce:">
<!ENTITY commaRadio.label "Čárka">
<!ENTITY spaceRadio.label "Mezera">
<!ENTITY otherRadio.label "Jiný znak:">
<!ENTITY deleteCharCheck.label "Smazat oddělující znak">
<!ENTITY collapseSpaces.label "Ignorovat nadbytečné mezery">
<!ENTITY collapseSpaces.tooltip "Převede přiléhající mezery na jeden oddělovač">