suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 02 Jun 2020 09:42:40 +0200
changeset 4520 5dadc82f3f1b27f5b4dd2723ae16a4c86ac9ee81
parent 4040 3c50db528527043f07032dd68ecf5106cf1411ac
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files and reformat files

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rychle odsud pryč!">
<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovat toto upozornění">
<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Proč byla tato stránka zablokována?">

<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlášená útočná stránka!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.malwarePage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag.  It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Tato webová stránka na serveru <span id='malware_sitename'/> byla nahlášena jako útočná, a proto byla na základě vašeho bezpečnostního nastavení zablokována.">
<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Útočné stránky se pokouší nainstalovat programy, které kradou vaše důvěrná data, používají váš počítač k dalším útokům, nebo jakkoliv poničí váš systém.</p><p>Některé stránky poskytují škodlivý software záměrně, řada z nich byla ale sama napadena a činí tak bez vědomí jejich vlastníků.</p>">

<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.title "Nahlášeno jako stránka s nežádoucím softwarem!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="unwanted_sitename"/> tag.  It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc "Tato webová stránka na serveru <span id='unwanted_sitename'/> byla nahlášena jako stránka s nežádoucím softwarem a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.">
<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.longDesc "<p>Stránky s nežádoucím softwarem se pokouší nainstalovat software, který může být klamavý a může nečekaným způsobem ovlivnit váš systém.</p>">

<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Klamavá stránka!">
<!-- Localization note (safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Tato webová stránka na serveru <span id='phishing_sitename'/> byla nahlášena jako klamavá, a proto byla na základě vašeho bezpečnostního nastavení zablokována.">
<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Klamavé stránky jsou takové, které se vás snaží přimět k něčemu nebezpečnému, jako je instalace softwaru nebo prozrazení osobních informací, např. hesel, telefonního čísla nebo čísla kreditní karty.</p><p>Zadání jakýchkoliv informací na této stránce může vést ke krádeži vaší identity nebo jejímu zneužití.</p>">

<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.title "Tato stránka může obsahovat malware">
<!-- Localization note (safeb.blocked.harmfulPage.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="harmful_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.shortDesc "Aplikace &brandShortName; zablokovala tuto stránku na serveru <span id='harmful_sitename'/>, protože se může pokoušet nainstalovat nebezpečné programy a ukrást nebo smazat vaše data (např. fotografie, hesla, zprávy nebo číslo platební karty).">
<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.longDesc "">

<!-- Localization note (reportDeceptiveSite, notADeceptiveSite) - The two button strings will never be shown at the same time, so it's okay for them to have the same access key. -->
<!ENTITY reportDeceptiveSite.label "Nahlásit klamavou stránku…">
<!ENTITY reportDeceptiveSite.accesskey "l">
<!ENTITY notADeceptiveSite.label "Tato stránka není klamavá…">
<!ENTITY notADeceptiveSite.accesskey "k">