suite/chrome/browser/navigator.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:42:47 +0200
changeset 5134 2636ac94808ab4b3036f1ed9aab6ddd7eaa9b085
parent 4935 09dd742a40f6ad5d72d8d71432aef9807bed125e
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- extracted from content/navigator.xul -->

<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items --> 
<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 

<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE --> 
<!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
<!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">

<!ENTITY mainWindow.titleprivate "Anonymní prohlížení">

<!ENTITY editPageCmd.label "Upravit stránku">
<!ENTITY editPageCmd.accesskey "U">
<!ENTITY editPageCmd.commandkey "e">

<!ENTITY navbarCmd.label "Lišta navigace">
<!ENTITY navbarCmd.accesskey "n">
<!ENTITY bookmarksToolbarCmd.label   "Lišta záložek">
<!ENTITY bookmarksToolbarCmd.accesskey "z">

<!ENTITY closeWindow.label "Zavřít okno">
<!ENTITY closeWindow.accesskey "o">

<!ENTITY minimizeButton.tooltip    "Minimalizovat">
<!ENTITY restoreButton.tooltip    "Obnovit">

<!ENTITY feedsMenu.label "Odebírat kanál této stránky">
<!ENTITY feedsMenu.accesskey "O">

<!ENTITY menuBar.tooltip         "Hlavní nabídka">
<!ENTITY bookmarksToolbar.tooltip     "Lišta záložek">
<!ENTITY navigationToolbar.tooltip    "Lišta navigace">

<!ENTITY editBookmark.done.label "Hotovo">
<!ENTITY editBookmark.cancel.label "Zrušit">
<!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey "b">

<!-- Toolbar items --> 
<!ENTITY backButton.label       "Zpět">
<!ENTITY backButton.tooltip      "Přejde na předchozí stránku">
<!ENTITY forwardButton.label     "Vpřed">
<!ENTITY forwardButton.tooltip    "Přejde na následující stránku">
<!ENTITY reloadButton.label      "Obnovit">
<!ENTITY reloadButton.tooltip     "Obnoví načtenou stránku">
<!ENTITY stopButton.label       "Zastavit">
<!ENTITY stopButton.tooltip      "Zastaví načítání stránky">
<!ENTITY searchButton.label      "Hledat">
<!ENTITY searchButton.tooltip     "Napište hledané slovo do pole vlevo a klepněte na tlačítko Hledat">
<!ENTITY goButton.label        "Přejít">
<!ENTITY goButton.tooltip       "Napište adresu do pole vlevo a klepněte na tlačítko Přejít">
<!ENTITY printButton.label      "Tisk">
<!ENTITY printButton.tooltip     "Vytiskne tuto stránku">

<!ENTITY locationBar.tooltip     "Vložení vyhledávací podmínky, klíčového slova nebo webové adresy">
<!ENTITY locationBar.accesskey    "D">
<!ENTITY locationBar.title      "Adresa">
<!ENTITY proxyIcon.tooltip      "Přetáhnutím ikony vytvoříte odkaz na tuto stránku">

<!ENTITY searchItem.title       "Hledat">

<!ENTITY bookmarksButton.label    "Záložky">
<!ENTITY bookmarksButton.tooltip   "Nabídka záložek">
<!ENTITY homeButton.label       "Domů">
<!ENTITY bookmarksToolbarItem.label  "Záložky nástrojové lišty">
<!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobrazí více záložek">

<!-- Statusbar -->
<!ENTITY statusText.label      "Hotovo">

<!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Odblokuje vyskakovací okna z tohoto serveru">

<!ENTITY viewSecurityInfo.label   "Zobrazit informace o zabezpečení">
<!ENTITY viewSecurityInfo.accesskey "Z">
<!ENTITY viewCertificate.label    "Zobrazit certifikát">
<!ENTITY viewCertificate.accesskey  "c">
<!ENTITY viewCertManager.label    "Otevřít Správce certifikátů">
<!ENTITY viewCertManager.accesskey  "p">

<!ENTITY zoomIn.tooltiptext     "Zvětšit">
<!ENTITY zoomOut.tooltiptext     "Zmenšit">