mobile/overrides/netError.dtd
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Sun, 05 Feb 2023 17:05:06 +0000
changeset 5303 84acedf83dbffe1e7c7c967ba28b567a006c7d58
parent 5133 1402b877690e1978b334e09df8b839db1abee4f9
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Chyba při načítání stránky">
<!ENTITY retry.label "Zkusit znovu">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Chyba spojení">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Omezení přístupu k adrese">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Server nenalezen">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "
<ul>
 <li>Zkontrolujte, zda je adresa napsána správně a neobsahuje chyby jako
  <strong>ww</strong>.example.com místo
  <strong>www</strong>.example.com</li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Vyhledat</button>
  </div>
 <li>Pokud se vám nezobrazují ani ostatní stránky, zkontrolujte datové či Wi-Fi připojení svého zařízení.
  <button id='wifi'>Povolit Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Soubor nenalezen">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Zkontrolujte, že je název souboru napsán správně, a to včetně velikosti písmen.</li>
 <li>Zkontrolujte, že soubor nebyl přesunut, přejmenován nebo smazán.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Přístup k souboru byl odepřen">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul>
 <li>Možná byl smazán, přesunut nebo jeho oprávnění zabraňují přístupu.</li>
</ul>">

<!ENTITY generic.title "Nepodařilo se dokončit požadavek">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; nemůže tuto stránku načíst.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Neplatná adresa">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "
<ul>
 <li>Adresa webové stránky má zpravidla tvar
  <strong>http://www.example.com</strong></li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Vyhledat</button>
  </div>
 <li>Zkontrolujte, zda používáte správná lomítka (tj.
  <strong>/</strong>).</li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Spojení bylo přerušeno">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Platnost dokumentu vypršela">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument už není dostupný v mezipaměti aplikace &brandShortName;.</p><ul><li>Z bezpečnostních důvodů &brandShortName; automaticky nestahuje důvěrné dokumenty.</li><li>Pro opětovné stažení dokumentu z webového serveru klepněte na tlačítko „Zkusit znovu“.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba znakové sady obsahu">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ souboru">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Spojení přerušeno">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "Vypršel čas spojení">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebyla rozpoznána">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>Pro otevření této adresy budete patrně potřebovat nainstalovat další software.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy server odmítl spojení">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Zkontrolujte nastavení proxy serveru.</li>
 <li>Kontaktujte správce vaší sítě, jestli je proxy server v provozu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Proxy server nenalezen">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
<ul>
 <li>Zkontrolujte nastavení proxy serveru.</li>
 <li>Zkontrolujte datové či Wi-Fi připojení svého zařízení.
  <button id='wifi'>Povolit Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "Smyčka při přesměrování">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Tento problém může být způsoben zakázáním nebo odmítnutím
  cookies.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Neplatná odpověď serveru">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Zkontrolujte, že je ve vašem systému nainstalován
Personal Security Manager.</li>
 <li>Tato chyba může být také způsobena nestandardní konfigurací serveru.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Chyba zabezpečeného spojení">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože nelze ověřit autenticitu přijatých dat.</li>
 <li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Chyba zabezpečeného spojení">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
<li>Tato chyba může být způsobena chybnou konfigurací serveru nebo někým,
kdo se snaží vydávat za server.</li>
<li>Pokud jste se k tomuto serveru připojili úspěšně již v minulosti, je možná
 chyba jenom dočasná, a můžete to zkusit znovu později.</li>
</ul>
">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "
<ul>
 <li>Server je dočasně nedostupný. Zkuste to prosím znovu za chvíli.</li>
 <li>Pokud nemůžete načíst ani ostatní stránky, zkontrolujte datové či Wi-Fi připojení svého zařízení.
  <button id='wifi'>Povolit Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Zablokováno dle bezpečnostních pravidel obsahu">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Aplikace &brandShortName; zabránila načtení této stránky, protože takovýto způsob načtení bezpečnostní pravidla této stránky zakazují.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Chyba v obsahu stránky">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože při přenosu dat došlo k chybě.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Nebo můžete přidat výjimku…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rychle odsud pryč!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Přidat výjimku…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Není doporučováno přidávat výjimku, pokud nemůžete svému internetovému spojení plně důvěřovat nebo pokud nejste u tohoto serveru zvyklí vídat podobná varování.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY sslv3Used.title "Nelze navázat zabezpečené spojení">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Podrobné informace: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Vaše připojení není zabezpečené">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Podrobné informace: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Vaše připojení není zabezpečené">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "Server <p><span class='hostname'></span> používá technologii, která je zastaralá a zranitelná vůči útokům. Útočník může snadno získat informace, které považujete za zabezpečené. Správce serveru musí server opravit, než budete moci stránku navštívit.</p><p>Kód chyby: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Chyba síťového protokolu">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože došlo k chybě v síťovém protokolu.</p><ul><li>Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.</li></ul>">