mobile/overrides/appstrings.properties
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Thu, 04 Aug 2022 08:23:13 +0000
changeset 5172 dad9a6fc2830787aff201c1933b9ea131c4c5744
parent 5133 1402b877690e1978b334e09df8b839db1abee4f9
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# BEFORE EDITING THIS FILE, PLEASE NOTE:
# These strings are only here to support shipping Fennec ESR.
# They are unused in GeckoView, so please don't make any changes.

malformedURI2=Adresa URL je neplatná a nemůže být načtena.
fileNotFound=Firefox nemůže nalézt soubor %S.
fileAccessDenied=Soubor na adrese %S je nečitelný.
dnsNotFound2=Firefox nemůže nalézt server %S.
unknownProtocolFound=Firefox nemůže otevřít tuto adresu, protože jeden z následujících protokolů (%S) není asociován s žádným programem nebo není v tomto kontextu povolen.
connectionFailure=Firefox nemůže navázat spojení se serverem %S.
netInterrupt=Spojení se serverem %S bylo v průběhu načítání stránky ukončeno.
netTimeout=Při pokusu kontaktovat server %S vypršel časový limit.
redirectLoop=Server přesměrovává požadavky na tuto adresu sám na sebe, a to takovým způsobem, který zabraňuje jejich dokončení.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
confirmRepostPrompt=Pro zobrazení této stránky musí %S znovu odeslat požadavek, který zopakuje dříve provedenou akci (jako např. hledání nebo potvrzení objednávky).
resendButton.label=Znovu odeslat
unknownSocketType=Firefox neví, jak má komunikovat s tímto serverem.
netReset=Spojení se serverem bylo v průběhu načítání stránky ukončeno.
notCached=Tento dokument už není dostupný.
netOffline=Webová stránka je nedostupná, protože je nyní Firefox v režimu offline.
isprinting=Dokument nelze měnit při tisku nebo při náhledu tisku.
deniedPortAccess=Tato adresa obsahuje číslo portu, které se obvykle používá k jiným účelům než je prohlížení webových stránek. Z bezpečnostních důvodů byl tento požadavek zrušen.
proxyResolveFailure=Firefox je nastaven, aby používal proxy server, který nelze nalézt.
proxyConnectFailure=Firefox je nastaven, aby používal proxy server, který odmítá spojení.
contentEncodingError=Stránka, kterou se snažíte načíst, nemůže být zobrazena, protože server používá neplatný či nepodporovaný způsob komprimace dat.
unsafeContentType=Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože je obsažena v typu souboru, který není bezpečné otevírat. Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.
malwareBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako útočná a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
harmfulBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako potenciálně škodlivá a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
deceptiveBlocked=Tato webová stránka na serveru %S byla nahlášena jako klamavá a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
unwantedBlocked=Stránka %S byla nahlášena jako stránka s nežádoucím softwarem a byla zablokována na základě vašeho bezpečnostního nastavení.
cspBlocked=Bezpečnostní pravidla této stránky nedovolují, aby byla načítána tímto způsobem.
corruptedContentErrorv2=Při načítání adresy %S došlo k porušení síťového protokolu, které nelze opravit.
sslv3Used=Bezpečnost vašich dat nelze garantovat, protože server %S používá bezpečnostní protokol SSLv3, který už byl prolomen.
weakCryptoUsed=Majitel webu %S nakonfiguroval svůj server nesprávně. Abychom chránili vaše údaje před odcizením, Firefox se k tomuto webu nepřipojil.
inadequateSecurityError=Webový server se pokusil domluvit neadekvátní úroveň zabezpečení.
networkProtocolError=Firefox zjistil porušení síťového protokolu, které nelze opravit.