mail/chrome/messenger/prefs.properties
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Tue, 27 Oct 2020 09:36:32 +0000
changeset 4621 7a3ac36c3598cea1756f66e9cc41707581996e27
parent 3811 fdfc04861a19842aacc172588a12c78f6f5a1b7e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the Account Wizard
#
enterValidEmail=Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
accountNameExists=Účet s tímto názvem už existuje. Zvolte prosím jiný název účtu.
accountNameEmpty=Název účtu nemůže být prázdný.
modifiedAccountExists=Účet s tímto uživatelským jménem a serverem už existuje. Zadejte prosím jiné uživatelské jméno nebo adresu serveru.
userNameChanged=Bylo aktualizováno uživatelské jméno. Bude potřeba aktualizovat také e-mailovou adresu a uživatelské jméno spojené s tímto účtem.
serverNameChanged=Nastavení serveru se změnilo. Zkontrolujte prosím, že všechny složky použité ve filtrech existují na novém serveru.
# LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
junkSettingsBroken=Nastavení nevyžádané pošty u účtu „%1$S“ má pravděpodobně problém. Chcete ho před uložením nastavení účtu ještě zkontrolovat?
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
localDirectoryChanged=K dokončení změn v místní složce je potřeba %1$S restartovat.
localDirectoryRestart=Restartovat
userNameEmpty=Uživatelské jméno nesmí být prázdné.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryInvalid): %1$S is path to folder
localDirectoryInvalid=Cesta místní složky „%1$S“ je neplatná. Zvolte prosím jinou složku.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryNotAllowed): %1$S is path to folder
localDirectoryNotAllowed=Cestu místní složky „%1$S“ nelze použít jako úložiště pošty. Zvolte prosím jinou složku.
# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
# do not localize "\n\n"
cancelWizard=Opravdu chcete ukončit průvodce vytvořením účtu?\n\nPokud průvodce ukončíte, všechny zadané informace budou ztraceny a účet se nevytvoří.
accountWizard=Průvodce vytvářením účtu
WizardExit=Ukončit
WizardContinue=Zrušit
# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
enterValidServerName=Zadejte prosím platný název serveru.
failedRemoveAccount=Odebrání tohoto účtu se nezdařilo.
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
accountName=%1$S - %2$S

# LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
confirmDeferAccountWarning=Pokud nastavíte ukládání nové pošty pro tento účet do složky Doručená pošta v jiném účtu, nebudete už moci přistupovat k vaší už stažené poště pro tento účet. Pokud tedy v tomto účtu máte nějakou poštu, přesuňte ji prosím nejdříve do jiného účtu.\n\nPokud máte vytvořeny filtry, které přesunují zprávy do tohoto účtu, zakažte je nebo jim změňte cílovou složku. Pokud některé účty využívají speciální složky v tomto účtu (Odeslaná pošta, Koncepty, Šablony, Archiv, Nevyžádaná pošta), změňte jejich nastavení na jiný účet.\n\nOpravdu si přejete ukládat novou poštu tohoto účtu do jiného účtu?
confirmDeferAccountTitle=Podřídit tento účet?

directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Složka určená jako místní adresář už je používána účtem „%S“. Zvolte prosím jinou složku.
directoryParentUsedByOtherAccount=Rodičovská složka složky určené jako místní adresář už je používána účtem „%S“. Zvolte prosím jinou složku.
directoryChildUsedByOtherAccount=Podsložka složky určené jako místní adresář už je používána účtem „%S“. Zvolte prosím jinou složku.
#Provide default example values for sample email address
exampleEmailUserName=uživatel
exampleEmailDomain=example.net
emailFieldText=E-mailová adresa:
#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
defaultEmailText=Zadejte svou e-mailovou adresu. To je adresa, na kterou vám ostatní budou posílat elektronickou poštu (například: „%1$S@%2$S“).
#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
customizedEmailText=Zadejte text pro %1$S %2$S (například: pokud má %1$S e-mailovou adresu „%3$S“, vaše %2$S je „%4$S“).

# account manager stuff
prefPanel-server=Nastavení serveru
prefPanel-copies=Kopie a složky
prefPanel-synchronization=Synchronizace a úložiště
prefPanel-diskspace=Místo na disku
prefPanel-addressing=Vytváření zpráv a adresování
prefPanel-junk=Nevyžádaná pošta
## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
prefPanel-smtp=Server odchozí pošty (SMTP)

# account manager multiple identity support
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
identity-list-title=Identity pro účet %1$S

identityDialogTitleAdd=Nová identita
## LOCALIZATION NOTE (identityDialogTitleEdit): %S is the identity name
identityDialogTitleEdit=Upravit %S

identity-edit-req=Musíte zadat platnou e-mailovou adresu.
identity-edit-req-title=Chyba při vytváření identity

## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm): %S is the identity name
# and should be put on a new line. The new line is produced with the "\n" string.
identity-delete-confirm=Opravdu chcete smazat identitu\n%S?
## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
identity-delete-confirm-title=Mazání identity v účtu %S
identity-delete-confirm-button=Smazat

choosefile=Vyberte soubor

forAccount=Pro účet „%S“

removeFromServerTitle=Potvrzení automatického trvalého smazání zpráv
removeFromServer=Toto nastavení trvale smaže staré zprávy ze vzdáleného server i vašeho místního úložiště. Opravdu chcete pokračovat?

confirmSyncChangesTitle=Potvrdit změny synchronizace
confirmSyncChanges=Nastavení synchronizace zpráv bylo změněno.\n\nChcete změny uložit?
confirmSyncChangesDiscard=Zahodit