mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
author Jakub Rychlý <jrychly@mozilla.cz>
Thu, 09 Apr 2020 14:19:17 +0200
changeset 4413 21cfa6349ba37504a9a3a91f7b2442011a57e790
parent 4111 fb2adb925b8acc8b6800abf55bcbd829737081d9
permissions -rw-r--r--
Bug 1625480 - Migrate remaining notifications strings from browser.dtd to Fluent, part 2.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY itemGeneral.label    "Obecné">
<!ENTITY dataChoicesTab.label  "Možnosti hlášení">
<!ENTITY itemUpdate.label    "Aktualizace">
<!ENTITY itemNetworking.label  "Síť a místo na disku">
<!ENTITY itemCertificates.label "Certifikáty">

<!-- General Settings -->
<!ENTITY enableGlodaSearch.label    "Povolit globální hledání a indexaci">
<!ENTITY enableGlodaSearch.accesskey  "g">
<!ENTITY dateTimeFormatting.label   "Formátování data a času">
<!ENTITY languageSelector.label    "Jazyk">
<!ENTITY allowHWAccel.label      "Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná">
<!ENTITY allowHWAccel.accesskey    "h">
<!ENTITY storeType.label        "Typ úložiště zpráv pro nové účty:">
<!ENTITY storeType.accesskey      "T">
<!ENTITY mboxStore2.label       "Soubor pro každou složku (mbox)">
<!ENTITY maildirStore.label      "Soubor pro každou zprávu (maildir)">

<!ENTITY scrolling.label        "Posunování">
<!ENTITY useAutoScroll.label      "Použít automatické posouvání">
<!ENTITY useAutoScroll.accesskey    "a">
<!ENTITY useSmoothScrolling.label   "Použít plynulé posouvání">
<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey "e">

<!ENTITY systemIntegration.label    "Nastavení systému">
<!ENTITY alwaysCheckDefault.label   "Při startu aplikace &brandShortName; kontrolovat, zda je výchozím poštovním klientem">
<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey "s">
<!ENTITY searchIntegration.label    "Povolit službě &searchIntegration.engineName; prohledávat zprávy">
<!ENTITY searchIntegration.accesskey  "v">
<!ENTITY checkDefaultsNow.label    "Zkontrolovat…">
<!ENTITY checkDefaultsNow.accesskey  "Z">
<!ENTITY configEditDesc.label     "Rozšířené nastavení">
<!ENTITY configEdit.label       "Editor předvoleb…">
<!ENTITY configEdit.accesskey     "i">
<!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Určuje, jak aplikace &brandShortName; zachází s potvrzením o přečtení">
<!ENTITY showReturnReceipts.label   "Potvrzení o přečtení…">
<!ENTITY showReturnReceipts.accesskey "P">

<!-- Data Choices -->
<!ENTITY telemetrySection.label     "Telemetrie">
<!ENTITY telemetryDesc.label       "Zaznamenává data o výkonu, používání, hardware a přizpůsobení e-mailového klienta &brandShortName;. Data o e-mailovém klientu jsou sdílena s organizací &vendorShortName; z důvodu jeho vylepšení.">
<!ENTITY enableTelemetry.label      "Povolit telemetrii">
<!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "t">
<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Zjistit více">

<!ENTITY crashReporterSection.label   "Hlášení pádů">
<!ENTITY crashReporterDesc.label     "Odesílá hlášení o e-mailového klienta &brandShortName; a pomáhá organizaci &vendorShortName; vylepšit jeho stabilitu a bezpečnost.">
<!ENTITY enableCrashReporter.label    "Povolit hlášení pádů">
<!ENTITY enableCrashReporter.accesskey  "h">
<!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Zjistit více">

<!-- Update -->
<!-- LOCALIZATION NOTE (updateApp.label):
 Strings from aboutDialog.dtd are displayed in this section of the preferences.
 Please check for possible accesskey conflicts.
-->
<!ENTITY updateApp2.label        "Aktualizace aplikace &brandShortName;">
<!-- LOCALIZATION NOTE (updateApp.version.*): updateApp.version.pre is
 followed by a version number, keep the trailing space or replace it with
 a different character as needed. updateApp.version.post is displayed after
 the version number, and is empty on purpose for English. You can use it
 if required by your language.
 -->
<!ENTITY updateApp.version.pre      "Verze ">
<!ENTITY updateApp.version.post     "">
<!ENTITY updateAppAllow.description   "Povolit aplikaci &brandShortName;">
<!ENTITY updateAuto.label        "Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodu vyšší bezpečnosti)">
<!ENTITY updateAuto.accesskey      "A">
<!ENTITY updateCheck.label        "Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se, zda mají být nainstalovány">
<!ENTITY updateCheck.accesskey      "C">
<!ENTITY updateHistory.label       "Zobrazit historii aktualizací">
<!ENTITY updateHistory.accesskey     "b">

<!ENTITY useService.label        "K instalaci aktualizací použít službu na pozadí">
<!ENTITY useService.accesskey      "s">

<!ENTITY updateCrossUserSettingWarning.description "Toto nastavení se uplatní pro všechny účty systému Windows a profily aplikace &brandShortName; používající tuto instalaci aplikace &brandShortName;.">

<!-- Networking and Disk Space -->
<!ENTITY showSettings.label      "Nastavení…">
<!ENTITY showSettings.accesskey    "a">
<!ENTITY proxiesConfigure.label    "Konfigurovat připojení aplikace &brandShortName; k Internetu">
<!ENTITY connectionsInfo.caption    "Připojení">
<!ENTITY offlineInfo.caption      "Režim offline">
<!ENTITY offlineInfo.label       "Konfigurovat režim offline">
<!ENTITY showOffline.label       "Režim offline…">
<!ENTITY showOffline.accesskey     "o">

<!ENTITY Diskspace            "Místo na disku">
<!ENTITY offlineCompactFolders.label   "Provést údržbu složek, ušetří-li se celkově přes">
<!ENTITY offlineCompactFolders.accesskey "k">
<!ENTITY offlineCompactFoldersMB.label  "MB">

<!-- LOCALIZATION NOTE:
 The entities useCacheBefore.label and useCacheAfter.label appear on a single
 line in preferences as follows:

 &useCacheBefore.label [ textbox for cache size in MB ]  &useCacheAfter.label;
-->
<!ENTITY useCacheBefore.label      "Použít maximálně">
<!ENTITY useCacheBefore.accesskey    "P">
<!ENTITY useCacheAfter.label       "MB diskové mezipaměti">
<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Nepoužívat automatickou správu mezipaměti">
<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "e">
<!ENTITY clearCacheNow.label       "Vymazat">
<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "m">

<!-- Certificates -->
<!ENTITY certSelection.description    "Pokud server vyžaduje osobní certifikát:">
<!ENTITY certs.auto           "Zvolit automaticky">
<!ENTITY certs.auto.accesskey      "a">
<!ENTITY certs.ask            "Vždy se zeptat">
<!ENTITY certs.ask.accesskey       "d">
<!ENTITY enableOCSP.label        "Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP">
<!ENTITY enableOCSP.accesskey      "p">

<!ENTITY manageCertificates.label "Spravovat certifikáty">
<!ENTITY manageCertificates.accesskey "f">
<!ENTITY viewSecurityDevices.label "Bezpečnostní zařízení">
<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "B">

<!ENTITY manageCertificates2.label "Spravovat certifikáty…">
<!ENTITY viewSecurityDevices2.label "Bezpečnostní zařízení…">