mail/chrome/messenger/addons.properties
author Jirka Soukeník <soucet@centrum.cz>
Sun, 02 Oct 2022 17:57:58 -1000
changeset 5205 76c2a5820af1256ebe7bfbaaa9ad9b56020a9f9b
parent 5151 e5bfe5fe4e318aa1f9618f7f2d161c04c31e1843
permissions -rw-r--r--
Bug 1792730 - Migrate styles of dialogs to use min-width

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, you can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

xpinstallPromptMessage=Aplikace %S zabránila této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače.
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Chcete nainstalovat doplněk ze serveru %S?
xpinstallPromptMessage.message=Pokoušíte se nainstalovat doplněk ze serveru %S. Ujistěte se prosím, že tomuto serveru můžete věřit.
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Chcete nainstalovat doplněk z neznámého serveru?
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Pokoušíte se nainstalovat doplněk z neznámého serveru. Ujistěte se prosím, že mu můžete věřit.
xpinstallPromptMessage.learnMore=Zjistit více o bezpečné instalaci doplňků
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Nepovolit
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=N
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Nikdy nepovolovat
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=e
# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Nainstalovat
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=N

# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
xpinstallDisabledMessageLocked=Instalace softwaru byla zakázána správcem vašeho systému.
xpinstallDisabledMessage=Instalace softwaru je v současnosti zakázána. Klepněte na Povolit a zkuste to prosím znovu.
xpinstallDisabledButton=Povolit
xpinstallDisabledButton.accesskey=o

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=Doplněk %1$S (%2$S) byl zablokován správcem vašeho počítače. %3$S
# LOCALIZATION NOTE (addonDomainBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of add-ons from a domain
# is blocked by enterprise policy.
addonDomainBlockedByPolicy=Nastavení od správce vašeho systému zabránilo této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače.

# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message2)
# %S is replaced with the localized named of the extension that was
# just installed.
addonPostInstall.message2=Rozšíření %S bylo nainstalováno

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Stahování a ověřování doplňku…;Stahování a ověřování #1 doplňků…;Stahování a ověřování #1 doplňků…
addonDownloadVerifying=Ověřování

addonInstall.unsigned=(Neověřeno)
addonInstall.cancelButton.label=Zrušit
addonInstall.cancelButton.accesskey=Z
addonInstall.acceptButton2.label=Přidat
addonInstall.acceptButton2.accesskey=P

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Tato stránka chce nainstalovat doplněk do aplikace #1:;Tato stránka chce nainstalovat #2 doplňky do aplikace #1:;Tato stránka chce nainstalovat #2 doplňků do aplikace #1:
addonConfirmInstallUnsigned.message=Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do aplikace #1. Pokračujte na vlastní riziko.;Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat #2 neověřené doplňky do aplikace #1. Pokračujte na vlastní riziko.;Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat #2 neověřených doplňků do aplikace #1. Pokračujte na vlastní riziko.

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat #2 doplňky do aplikace #1, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko.;Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat #2 doplňků do aplikace #1, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=Doplněk %S byl úspěšně nainstalován.
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 doplněk byl úspěšně nainstalován.;#1 doplňky byly úspěšně nainstalovány.;#1 doplňků bylo úspěšně nainstalováno.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Doplněk nemohl být stažen z důvodu selhání připojení.
addonInstallError-2=Doplněk nemohl být nainstalován, protože neodpovídá doplňku, který %1$S očekává.
addonInstallError-3=Doplněk stažený z tohoto serveru nemohl být nainstalován, protože je poškozený.
addonInstallError-4=Doplněk %2$S nemohl být nainstalován, protože %1$S nemůže upravit potřebný soubor.
addonInstallError-5=Aplikace %1$S zabránila tomuto serveru v instalaci neověřeného doplňku.
addonLocalInstallError-1=Tento doplněk nemohl být nainstalován z důvodu chyby souborového systému.
addonLocalInstallError-2=Tento doplněk nemohl být nainstalován, protože neodpovídá doplňku, který %1$S očekává.
addonLocalInstallError-3=Tento doplněk nemohl být nainstalován, protože je poškozený.
addonLocalInstallError-4=Doplněk %2$S nemohl být nainstalován, protože %1$S nemůže upravit potřebný soubor.
addonLocalInstallError-5=Tento doplněk nemohl být nainstalován, protože nebyl ověřen.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=Doplněk %3$S nemohl být nainstalován, protože není kompatibilní s aplikací %1$S %2$S.

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=Doplněk %S nemohl být nainstalován, protože přináší vysoké riziko nestability nebo bezpečnostních problémů.

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
# These strings are used as headers in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, these strings will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Přidat %S?

# %S is brandShortName
webextPerms.experimentWarning=Škodlivé doplňky mohou ukrást vaše osobní informace nebo nakazit váš počítač. Tento doplněk instalujte jen pokud pochází z důvěryhodného zdroje.
webextPerms.headerWithPerms=Chcete nainstalovat %S? Toto rozšíření získá následující oprávnění:
webextPerms.headerUnsigned=Chcete nainstalovat %S? Toto rozšíření není ověřené. Škodlivá rozšíření mohou ukrást vaše osobní informace nebo nakazit váš počítač. Nainstalujte toto rozšíření jen pokud pochází z důvěryhodného zdroje.
webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Chcete nainstalovat %S? Toto rozšíření není ověřené. Škodlivá rozšíření mohou ukrást vaše osobní informace nebo nakazit váš počítač. Nainstalujte toto rozšíření jen pokud pochází z důvěryhodného zdroje. Toto rozšíření získá následující oprávnění:
webextPerms.learnMore2=Zjistit více
webextPerms.add.label=Přidat
webextPerms.add.accessKey=P
webextPerms.cancel.label=Zrušit
webextPerms.cancel.accessKey=Z

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=Doplněk %1$S byl přidán do aplikace %2$S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=Doplněk %S byl přidán
webextPerms.sideloadText2=Jiný program ve vašem počítači nainstaloval doplněk, který může ovlivnit váš prohlížeč. Prosím ověřte požadavky na oprávnění tohoto doplňku a zvolte Povolit nebo Zrušit (chcete-li jej ponechat zakázaný).
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Jiný program ve vašem počítači nainstaloval doplněk, který může ovlivnit váš prohlížeč. Prosím zvolte Povolit nebo Zrušit (chcete-li jej ponechat zakázaný).

webextPerms.sideloadEnable.label=Povolit
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=P
webextPerms.sideloadCancel.label=Zrušit
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=Z

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=Doplněk %S vyžaduje nová oprávnění

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText2)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.updateText2=Rozšíření %S bylo aktualizováno. Před instalací aktualizované verze je potřeba schválit nová oprávnění. Zvolením „Zrušit“ bude zachována stávající verze rozšíření. Toto rozšíření získá následující oprávnění:

webextPerms.updateAccept.label=Aktualizovat
webextPerms.updateAccept.accessKey=A

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=Doplněk %S požaduje dodatečná oprávnění.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Chce:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Povolit
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=P
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Zakázat
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=Z

webextPerms.description.accountsFolders=Vytvářet, přejmenovávat či mazat složky vašeho poštovního účtu
webextPerms.description.accountsIdentities=Vytvářet, upravovat či mazat identity vašeho poštovního účtu
webextPerms.description.accountsRead2=Zobrazovat informace o vašich účtech, jejich identitách a složkách
webextPerms.description.addressBooks=Číst a upravovat vaše kontakty a složky kontaktů
webextPerms.description.bookmarks=Číst a upravovat záložky
webextPerms.description.browserSettings=Číst a upravovat nastavení prohlížeče
webextPerms.description.browsingData=Mazat nedávnou historii prohlížení, cookies a související data
webextPerms.description.clipboardRead=Získat data ze schránky
webextPerms.description.clipboardWrite=Vkládat data do schránky
webextPerms.description.compose=Číst a upravovat vaše e-mailové zprávy během psaní a odesílání
webextPerms.description.compose.send=Odesílat vaším jménem e-mailové zprávy
webextPerms.description.compose.save=Ukládat koncepty a šablony zpráv
webextPerms.description.devtools=Rozšířit nástroje pro vývojáře a získat přístup k vašim datům v otevřených panelech
webextPerms.description.dns=Přistupovat k informacím o IP adrese a názvu hostitele
webextPerms.description.downloads=Stahovat soubory a číst a upravovat historii stahování prohlížeče
webextPerms.description.downloads.open=Otevírat soubory stažené do vašeho počítače
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.experiment)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.experiment=Plný, neomezený přístup k aplikaci %S a k vašemu počítači
webextPerms.description.find=Přistupovat k textu všech otevřených panelů
webextPerms.description.geolocation=Přistupovat k informacím o vaší poloze
webextPerms.description.history=Přistupovat k historii prohlížení
webextPerms.description.management=Monitorovat využití rozšíření a spravovat vzhledy
webextPerms.description.messagesModify=Číst a upravovat vaše e-mailové zprávy během jejich zobrazování
webextPerms.description.messagesMove2=Kopírovat nebo přesouvat e-mailové zprávy, včetně přesouvání do složky koše
webextPerms.description.messagesDelete=Trvale mazat vaše e-mailové zprávy
webextPerms.description.messagesRead=Číst vaše e-mailové zprávy a označovat je
webextPerms.description.messagesTags=Vytvářet, upravovat a mazat štítky zpráv
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Vyměňovat si zprávy s jinými aplikacemi než je %S
webextPerms.description.notifications=Zobrazovat vám oznámení
webextPerms.description.pkcs11=Poskytovat služby pro kryptografickou autentizaci
webextPerms.description.privacy=Číst a upravovat nastavení soukromí
webextPerms.description.proxy=Změnit nastavení proxy
webextPerms.description.sessions=Přistupovat k nedávno zavřeným panelům
webextPerms.description.tabs=Přistupovat k panelům prohlížeče
webextPerms.description.tabHide=Skrývat a zobrazovat panely prohlížeče
webextPerms.description.topSites=Přistupovat k historii prohlížení
webextPerms.description.unlimitedStorage=Ukládat neomezené množství dat na straně klienta
webextPerms.description.webNavigation=Přistupovat k aktivitám prohlížeče během prohlížení

webextPerms.hostDescription.allUrls=Přistupovat k vašim datům pro všechny webové stránky

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Přistupovat k vašim datům pro webové stránky na doméně %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Přistupovat k vašim datům pro #1 další doménu;Přistupovat k vašim datům pro #1 další domény;Přistupovat k vašim datům pro #1 dalších domén

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Přistupovat k vašim datům pro %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Přistupovat k vašim datům pro #1 další stránku;Přistupovat k vašim datům pro #1 další stránky;Přistupovat k vašim datům pro #1 dalších stránek

# LOCALIZATION NOTE (webextSitePerms.headerWithPerms,webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %1$S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# %2$S will be replaced by the DNS host name for which a webextension enables permissions
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextSitePerms.headerWithPerms=Přidat %1$S? Toto rozšíření udělí %2$S následující oprávnění:
webextSitePerms.headerUnsignedWithPerms=Chcete nainstalovat %1$S? Toto rozšíření není ověřené. Škodlivá rozšíření mohou ukrást vaše osobní informace nebo nakazit váš počítač. Nainstalujte toto rozšíření jen pokud pochází z důvěryhodného zdroje. Toto rozšíření udělí %2$S následující oprávnění:

# These should remain in sync with permissions.NAME.label in sitePermissions.properties
webextSitePerms.description.midi=Přistupovat k MIDI zařízením
webextSitePerms.description.midi-sysex=Přistupovat k MIDI zařízením s podporou SysEx

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=Rozšíření %1$S chce změnit váš výchozí vyhledávač z %2$S na %3$S. Chcete tuto změnu provést?
webext.defaultSearchYes.label=Ano
webext.defaultSearchYes.accessKey=o
webext.defaultSearchNo.label=Ne
webext.defaultSearchNo.accessKey=N