extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Fri, 24 Mar 2023 15:09:18 +0100
changeset 5310 5436434ffab279e47e716b7640514099816a2f6f
parent 2689 72580213208bc087202ddbfb185200c605ccd862
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version = 0.9.89
locale.error=Používáte ChatZillu %1$S, která vyžaduje verzi překladu %2$S. Verze aktuálně zvoleného překladu - %3$S - je %4$S, a proto se mohou vyskytnout problémy s během ChatZilly.\n\nJe silně doporučeno, abyste aktualizovali nebo odebrali zmíněný překlad.
locale.authors=Pavel Franc

# Misc

unknown=<unknown>
none=<none>
na=<n/a>

# util.js

msg.alert=Varování
msg.prompt=Výzva
msg.confirm=Potvrdit

# command.js

### Notes for localizers ###
#
# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help,
# parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
# *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
# able to localize these items as well.
#
### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
#
# Note also that, for every command, an accesskey may be specified:
#  EITHER by prefixing the desired accesskey with "&" in the .label string,
#  OR   by specifying a .accesskey string, which is useful if the desired
#     accesskey does not occur in the label.
#
# The following are therefore equivalent:
#  cmd.foo.label = &Foo
# and
#  cmd.foo.label = Foo
#  cmd.foo.accesskey = F
#
#
# All localised strings may contain certain entities for branding purposes.
# The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
# can all be used like this:
# foo.bar=Some text used in &brandFullName;!
#
### End of notes ###

cmd.about.label=O ChatZille
cmd.about.help=Zobrazí informace o této verzi ChatZilly.

cmd.alias.params=[<alias-name> <command-list>]
cmd.alias.help=Definuje <alias-name> jako zkratku pro středníkem (';') oddělenou posloupnost příkazů určenou <command-list>. Jestliže místo <command-list> zadáte ('-'), alias bude odstraněn. Jestliže nezadáte <alias-name> budou zobrazeny všechny definované aliasy.

cmd.attach.params=<irc-url>
cmd.attach.help=Připojí se na URL IRC specifikovanou <irc-url>. Pokud jste již připojení, přesune se pohled na <irc-url> do popředí. Pokud byl tento pohled smazán, vytvoří se znovu. V <irc-url> můžete vynechat irc://. Příklady; /attach moznet, /attach moznet/chatzilla, nebo /attach irc.mozilla.ort/mozbot,isnick.

cmd.away.label=Pryč (výchozí)
cmd.away.format=Pryč ($reason)
cmd.away.params=[<reason>]
cmd.away.help=Pokud určíte <reason>, nastaví se mód na pryč s touto zprávou. Pokud nebude <reason> určen, bude nastaven mód, že již nejste pryč.

cmd.back.label=Zpět
cmd.back.params=
cmd.back.help=Již nejste označeni jako nepřítomní.

cmd.ban.label=Ban
cmd.ban.format=Ban od $channelName
cmd.ban.params=[<nickname>]
cmd.ban.help=Zabanuje jednoho nebo více uživatelů z aktuálního kanálu. Uveďte předzdívku uživatele nebo jméno hostitele. Použití bez přezdívky či masky hostitele zobrazí existující bany.

cmd.cancel.help=Zruší příkaz /attach nebo /server. Použijte /cancel, pokud se ChatZilla pokouší opakovaně připojit k síti, která neodpovídá. Tím řeknete Chatzille, aby pokusy o připojení ukončila dříve, než po předvoleném počtu pokusů.

cmd.ceip.label=&Program na zlepšení ChatZilly
cmd.ceip.params=[<state>]
cmd.ceip.help=Without any argument, opens the Customer Experience Improvement Program (CEIP) options dialog. If <state> is provided and is |true|, |on|, |yes|, or |1|, all CEIP options will be turned on. Values |false|, |off|, |no| and |0| will turn all CEIP options off.

cmd.charset.params=[<new-charset>]
cmd.charset.help=Nastaví znakovou sadu pro aktuální panel na <new-charset> nebo zobrazí aktuální znakovou sadu, pokud <new-charset> není zadán.

cmd.channel-motif.params=[<motif> [<channel>]]
cmd.channel-motif.help=Nastaví soubor s CSS pravidly pro zprávy daného kanálu. <motif> může být též URL ukazující na .css soubor, nebo zkratka „default“, „light“, nebo „dark“. Pokud místo <motif> zadáte znak ('-'), bude vzhled navrácen ke vzhledu definovenému sítí. Jestliže nezadáte <channel> pak se bude uvažovat kanál aktuální. Více informací o tom jak měnit vzhled ChatZilly naleznete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Podívejte se též na |motif|.

cmd.channel-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.channel-pref.help=Nastaví předvolbu <pref-name> pro současný kanál na hodnotu <pref-value>. Pokud nezadáte <pref-value>, bude zobrazena aktuální hodnota pro <pref-name>. Pokud nezadáte ani <pref-name> ani <pref-value> budou zobrazeny všechny předvolby. Pokud <pref-name-> začíná znakem minus ('-'), bude předvolbě navrácena její původní hodnota.

cmd.clear-view.label=&Vyčistit panel
cmd.clear-view.params=[<view>]
cmd.clear-view.help=Vymaže aktuální panel a všechen jeho obsah.
cmd.clear-view.key = accel L

cmd.client.help=Nastaví panel ``*klient*'' jako aktuální. Pokud byl panel ``*klient*''odstraněn, bude znovu vytvořen.

cmd.cmd-docommand.params=<cmd-name>
cmd.cmd-docommand.help=

cmd.cmd-undo.label=&Zpět
cmd.cmd-undo.key=accel Z
cmd.cmd-undo.params=
cmd.cmd-undo.help=Vrátí zpět poslední změnu provedenou v textovém poli.

cmd.cmd-redo.label=Zn&ovu
cmd.cmd-redo.key=accel Y
cmd.cmd-redo.params=
cmd.cmd-redo.help=Znovu aplikuje poslední změnu na text v poli, kterou jste vzali zpět

cmd.cmd-cut.label=V&yjmout
cmd.cmd-cut.key=accel X
cmd.cmd-cut.params=
cmd.cmd-cut.help=Zkopíruje aktuálně vybraný text do schránky a odstraní jej ze zdroje.

cmd.cmd-copy.label=&Kopírovat
cmd.cmd-copy.key=accel C
cmd.cmd-copy.params=
cmd.cmd-copy.help=Zkopíruje aktuálně vybraný text do schránky.

cmd.cmd-paste.label=V&ložit
cmd.cmd-paste.key=accel V
cmd.cmd-paste.params=
cmd.cmd-paste.help=Vloží obsah ze schránky.

cmd.cmd-delete.label=S&mazat
cmd.cmd-delete.key=VK_DELETE
cmd.cmd-delete.params=
cmd.cmd-delete.help=Vymaže aktuální výběr.

cmd.cmd-selectall.label=Vybr&at vše
cmd.cmd-selectall.key=accel A
cmd.cmd-selectall.params=
cmd.cmd-selectall.help=Vybere všechen text v aktuálním okně.

cmd.cmd-copy-link-url.label=Kopírovat adresu odkazu
cmd.cmd-copy-link-url.params=<url>
cmd.cmd-copy-link-url.help=Zkopíruje URL adresu aktuálního odkazu do schránky.

cmd.cmd-mozilla-prefs.label=Před&volby &brandShortName;…
cmd.cmd-mozilla-prefs.params=
cmd.cmd-mozilla-prefs.help=

cmd.cmd-prefs.label=Před&volby…
cmd.cmd-prefs.params=
cmd.cmd-prefs.help=

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label=Před&volby ChatZilly…
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params=
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help=

cmd.cmd-chatzilla-opts.label=&Možnosti…
cmd.cmd-chatzilla-opts.params=
cmd.cmd-chatzilla-opts.help=

cmd.commands.params=[<pattern>]
cmd.commands.help=Zobrazí seznam všech příkazů odpovídajících výrazu <pattern> nebo všechny příkazy, pokud není výraz určen.

cmd.create-tab-for-view.params=<view>
cmd.create-tab-for-view.help=

cmd.custom-away.label=Pryč (vlastní)…
cmd.custom-away.help=Požádá o vložení uživatelské zprávy pro stav „Jsem pryč“ a použije ji. Použijte příkaz |/away|pro zadání zprávy jako součást příkazu.

cmd.sync-font.help=Synchronizuje všechny panely s aktuálním nastavením písma.
cmd.sync-header.help=Synchronizuje všechny panely s aktuálním nastavením hlavičky.
cmd.sync-log.help=Synchronizuje všechny panely s aktuálním nastavením žurnálování.
cmd.sync-motif.help=Synchronizuje všechny panely s aktuálním nastavením motivu.
cmd.sync-timestamp.help=Synchronizuje všechny panely s aktuálním nastavením formátu času.
cmd.sync-window.help=Synchronizuje všechny panely s aktuálním nastavením výstupu.

cmd.ctcp.params=<target> <code> [<params>]
cmd.ctcp.help=Odešle CTCP kód <code> do cíle (uživatel nebo kanál) <target>. Pokud jsou zadány <params> jsou odeslány spolu s kódem.

cmd.default-charset.params=[<new-charset>]
cmd.default-charset.help=Nastaví novou výchozí znakovou sadu na <new-charset> nebo zobrazí aktuálně nastavenou znakovou sadu, pokud není <new-charset> uveden.

cmd.delayed.params=<delay> <rest>
cmd.delayed.help=Po |delay| sekundách spustí příkaz definovaný v |rest|.

cmd.describe.params=<target> <action>
cmd.describe.help=Spustí akci 'action' na |target|, kterým je buď kanál nebo uživatel.

cmd.dcc-accept.params=[<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-accept.help=Přijme příchozí DCC Chat nebo odešle nabídku. Pokud není uvedeno |nickname| bude přijata poslední známá nabídka (z bezpečnostních důvodů toto nebude fungovat během prvních 10 sekund po přijetí nabídky).

cmd.dcc-accept-list.params=
cmd.dcc-accept-list.help=Zobrazí DCC seznam automatického přijetí pro současnou síť.

cmd.dcc-accept-list-add.params=<nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help=Přidá někoho na váš seznam automatického přijetí DCC pro tuto síť.

cmd.dcc-accept-list-remove.params=<nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help=Odstraní někoho z vašeho seznamu automatického přijetí DCC pro tuto síť.

cmd.dcc-chat.params=[<nickname>]
cmd.dcc-chat.help=Pošle nabídku na DCC Chat uživateli |nickname| na aktuálním serveru. Pokud prohlížíte údaje o uživateli, můžete |nickname| vypustit.
cmd.dcc-chat.label=Přímý chat

cmd.dcc-close.format=Odpojit od $userName
cmd.dcc-close.label=&Odpojit
cmd.dcc-close.params=[<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-close.help=Uzavře existujicí DCC spojení. |nickname| můžete vynechat pokud příkaz pouštíte z panelu DCC. V takovém případě bude uzavřeno toto DCC spojení. |type| a |file| mohou být potřeba k identifikování spojení.

cmd.dcc-decline.params=[<nickname>]
cmd.dcc-decline.help=Odmítne příchozí DCC Chat, nebo odešle nabídku. Pokud nezadáte |nickname| bude odmítnuta poslední známá žádost.

cmd.dcc-list.params=[<type>]
cmd.dcc-list.help=Vypíše seznam známých nabídek DCC chatu a spojení. Výpis může být omezen na „chat“ nebo „send“ použitím parametru |type|.

cmd.dcc-send.params=[<nickname> [<file>]]
cmd.dcc-send.help=Nabídne soubor uživateli s |nickname|. Pokud prohlížíte údaje o |nickname|, pak múžete |nickname| vynechat a nabídka bude zobrazena tomuto uživateli. Soubor může být určen buď přímo jako |file|, nebo, pokud je vynechán, výběrem z dialogu.
cmd.dcc-send.label=Poslat soubor…

cmd.dcc-show-file.params=<file>
cmd.dcc-show-file.help=Otevře složku obsahující stažené soubory.

cmd.delete-view.key=accel W
cmd.delete-view.label=&Zavřít panel
cmd.delete-view.params=[<view>]
cmd.delete-view.help=Vymaže aktuální panel, vyřadí *všechen* obsah a zruší ikonu z lišty panelů.

cmd.dehop.label=Odejmout práva půl-operátora
cmd.dehop.params=<nickname> [<...>]
cmd.dehop.help=Odebere práva půl-operátora uživateli s <nickname> na aktuálním kanálu. Vyžaduje práva operátora.

cmd.deop.label=Odejmout operátorská práva
cmd.deop.params=<nickname> [<...>]
cmd.deop.help=Odebere práva operátora uživateli s <nickname> na aktuálním kanálu. Vyžaduje práva operátora.

cmd.desc.params=<description>
cmd.desc.help=Změní řádku 'ircname' která je vrácena pokud na vás někdo použije příkaz /whois. Irc jméno musí být zadáno *před tím*, než se připojíte.

cmd.devoice.label=Dát práva mluvčího
cmd.devoice.params=<nickname> [<...>]
cmd.devoice.help=Odebere práva mluvčího uživateli s <nickname> na aktuálním kanálu. Vyžaduje statut operátora (nebo půl-operátora)

cmd.disconnect.format=Odpojit od $networkName
cmd.disconnect.label=&Odpojit
cmd.disconnect.params=[<reason>]
cmd.disconnect.help=Provede odpojení od serveru, který je reprezentován aktivním oknem. Když je prováděný příkaz doplněn o důvod <reason> bude tento zobrazen, jinak se použije výchozí důvod.

cmd.disconnect-all.label=O&dpojit od všech sítí
cmd.disconnect-all.params=[<reason>]
cmd.disconnect-all.key=accel D
cmd.disconnect-all.help=Odpojí se od všech sítí s důvodem <reason>, nebo, pokud není uvedeno <reason>, použije se standardní důvod.

cmd.echo.params=<message>
cmd.echo.help=Zobrazí <message> v aktuálním panelu, ale nepošle ji serveru.

cmd.enable-plugin.params=<plugin>
cmd.enable-plugin.help=Mělo by být použito ke znovu-povolení zásuvného modulu poté co byl použit příkaz |disable-plugin|. Tento příkaz zavolá funkci enablePlugin příslušného modulu. Tato funkce nijak negarantuje, že zásuvný modul se správně spustí.

cmd.eval.params=<expression>
cmd.eval.help=Vyhodnotí <expression> jako JavaScriptový kód. Nic pro slabé povahy.

cmd.evalsilent.params=<expression>
cmd.evalsilent.help=Identické s příkazem /eval, ale řádky [EVAL-IN] a [EVAL-OUT] nejsou zobrazeny.

cmd.except.params=[<nickname>]
cmd.except.help=Vyloučí uživatele ze zákazu na kanálu. Měl by být uveden uživatelův nick nebo příslušná maska hostitele. Při použití bez zadání nicku nebo masky zobrazí seznam platných výjimek.

cmd.exit.label=U&končit ChatZillu
cmd.exit.params=[<reason>]
cmd.exit.help=Provede odpojení ze všech aktivních serverů a sítí. Jestliže je uveden <reason>, uvede se. V opačném případě se uvede výchozí <reason>. Po odpojení se provede ukončení ChatZilly.

cmd.exit-mozilla.label=&Konec
cmd.exit-mozilla.help=Ukončí &brandShortName;

cmd.faq.label=ChatZilla FAQ

cmd.find.label=Na&jít…
cmd.find.key=accel F
cmd.find.params=[<rest>]
cmd.find.help=Vyhledá text v aktuálním panelu.

cmd.find-again.label=Nají&t další
cmd.find-again.key=accel G
cmd.find-again.params=
cmd.find-again.help=Vyhledá další výskyt hledaného výrazu od posledního výskytu.

cmd.focus-input.key=VK_ESCAPE
cmd.focus-input.help=Rychlá klávesová zkratka pro přesunutí kurzoru do vstupního pole.

cmd.font-family.params=[<font>]
cmd.font-family.help=Nastaví nebo zobrazí písmo použité v aktuálním panelu. Nezadávejte <font> pokud chcete použít současnou rodinu fontů. Hodnota |default| použije globální nastavení rodiny fontů, |serif|, |sans| a |monospace|, použije nastavení fontů z globálních předvoleb, jiné hodnoty nastaví font přímo.

cmd.font-family-default.label=Výchozí &písmo
cmd.font-family-serif.label=Se&rif
cmd.font-family-sans-serif.label=S&ans Serif
cmd.font-family-monospace.label=Nepro&porcionální

cmd.font-family-other.format=Jiné ($fontFamily)…
cmd.font-family-other.label=Jin&é…
cmd.font-family-other.help=Zadejte jméno písma.

cmd.font-size.params=[<font-size>]
cmd.font-size.help=Nastaví nebo zobrazí velikost písma použitého v aktuálním panelu. Nezadávejte <font-size> pokud chcete zobrazit aktuální velikost písma. Hodnota velikosti se zadává v bodech (pt). Hodnota |default| použije velikost z globálního nastavení, |bigger| a |smaller| zvětší, resp. zmenší velikost písma o fixní hodnotu pokaždé, když jsou použity.

cmd.font-size-bigger.label=Z&většit velikost textu
cmd.font-size-bigger.key=accel +
cmd.font-size-bigger2.key=accel=
cmd.font-size-smaller.label=Z&menšit velikost textu
cmd.font-size-smaller.key=accel -

cmd.font-size-default.label=Výchozí &velikost
cmd.font-size-small.label=&Malá
cmd.font-size-medium.label=&Střední
cmd.font-size-large.label=&Velká

cmd.font-size-other.format=Jiná ($fontSize pt)…
cmd.font-size-other.label=&Jiná…
cmd.font-size-other.help=Zadejte velikost písma.

cmd.goto-startup.label=Otevřít auto-připojení
cmd.goto-startup.help=Otevře všechny nakonfigurované URL pro auto-připojení.

cmd.goto-url.label=Otevřít odkaz
cmd.goto-url.format = $label
cmd.goto-url.params=<url>
cmd.goto-url.help=Otevře URL adresu určenou <url>. Pokud <url> není irc:, bude otevřena v aktuálním okně prohlížeče.

cmd.goto-url-newwin.label=Otevřít odkaz v novém okně
cmd.goto-url-newwin.params=<url>
cmd.goto-url-newwin.help=Otevře URL adresu určenou <url>. Pokud <url> není irc:, bude otevřena v novém okně prohlížeče.

cmd.goto-url-newtab.label=Otevřít odkaz v novém panelu
cmd.goto-url-newtab.params=<url>
cmd.goto-url-newtab.help=Otevře URL adresu určenou <url>. Pokud <url> není irc:, bude otevřena v novém panelu v aktuálním okně prohlížeče.

cmd.goto-url-external.label=Otevřít odkaz ve výchozím prohlížeči
cmd.goto-url-external.params=<url>
cmd.goto-url-external.help=Přejde na URL určenou <url>. Pokud není <url> odkazem na IRC, otevře ji ve výchozím prohlížeči v systému.

cmd.header.help=Přepne viditelnost hlavičky.

cmd.help.params=[<pattern>]
cmd.help.help=Zobrazí nápovědu všech příkazů odpovídajících výrazu <pattern>. Pokud není <pattern> uveden, zobrazí se nápověda u všech příkazů.

cmd.hide-view.label=&Skrýt panel
cmd.hide-view.params=[<view>]
cmd.hide-view.help=Skryje ikonu aktuálního panelu v pruhu panelů. Ikona se znovu objeví v momentě, kdy se v tomto panelu objeví něco nového.

cmd.homepage.label=Domovská stránka ChatZilly

cmd.hop.label=Předat práva půl-operátora
cmd.hop.params=<nickname> [<...>]
cmd.hop.help=Předá práva půl-operátora na aktuálním kanálu uživateli s <nickname>. Vyžaduje práva operátora.

cmd.idle-away.help=Vnitřní příkaz pro nastavení automatické „nepřítomnosti“ v případě nečinnosti.
cmd.idle-back.help=Vnitřní příkaz pro nastavení stavu „zpět“ v případě návratu z nečinnosti.

cmd.reconnect.format=Znovu se připojit k $networkName
cmd.reconnect.label=Znovu se připojit
cmd.reconnect.params=[<reason>]
cmd.reconnect.help=Znovu se připojí k síti v aktuálním pohledu; Při odchodu použije <reason> jako důvod odchodu, nebo standardní důvod pokud <reason> nepoužijete.

cmd.reconnect-all.label=&Znovu se připojit ke všem sítím
cmd.reconnect-all.params=[<reason>]
cmd.reconnect-all.help=Znovu se připojí ke všem sítím; Při odchodu použije <reason> jako důvod odchodu, nebo standardní důvod pokud <reason> nepoužijete.

cmd.toggle-ui.params=<thing>
cmd.toggle-ui.help=Přepne viditelnost jedné ze součástí uživatelského rozhraní. <thing> musí být jedna z: tabstrip, userlist, header, status.

cmd.userlist.label=Seznam uživatelů
cmd.userlist.key=accel shift L

cmd.tabstrip.label=Lišta panelů
cmd.tabstrip.key=accel shift T

cmd.statusbar.label=Stavový řádek
cmd.statusbar.key=accel shift S

cmd.header.label=Záhlaví
cmd.header.key=accel shift H

cmd.input-text-direction.params=<dir>
cmd.input-text-direction.help=

cmd.text-direction.params=<dir>
cmd.text-direction.help=

cmd.rtl.help=Přepne směr textu na zprava doleva.
cmd.ltr.help=Přepne směr textu na zleva doprava.

cmd.irtl.help=Přepne směr textu ve vstupním poli na zprava doleva.
cmd.iltr.help=Přepne směr textu ve vstupním poli na zleva doprava.

cmd.toggle-text-dir.label=&Změnit zarovnání textu
cmd.toggle-text-dir.key=accel shift E

cmd.toggle-pref.params=<pref-name>
cmd.toggle-pref.help=Přepne booleanovou předvolby určenou hodnotou <pref-name>.

cmd.toggle-usort.label=Seřidit uživatele podle módu
cmd.toggle-ccm.label=Schovat vlák&na zpráv
cmd.toggle-copy.label=Kopírovat důlež&ité zprávy
cmd.toggle-umode.label=Zobrazit mód jako symbol
cmd.toggle-timestamps.label=Zobrazit č&as

cmd.unban.label=Odbanovat
cmd.unban.format=Odbanuje z $channelName
cmd.unban.params=<nickname>
cmd.unban.help=Odstraní ban na určitého uživatele nebo odstraní specifickou ban masku z ban listu aktuálního kanálu.

cmd.unexcept.params=<nickname>
cmd.unexcept.help=Odstraní výjimku na ban pro kanál.

cmd.user.params=[<username> <description>]
cmd.user.help=Nastaví uživatelské jméno na <username> a popis (``Real Name'') na <description>. Ekvivalent k používání příkazů |name| a |desc|. Nové jméno a popis budou použity při příštím připojení k síti. Pokud použijete příkaz bez parametrů, zobrazí se aktuální uživatelské jméno a popis.

cmd.userlist.help=Přepne viditelnost panelu seznamu uživatelů.

cmd.ignore.params=[<mask>]
cmd.ignore.help=Přidá někoho do vašeho seznamu ignorovaných uživatelů pro aktuální síť. Přezdívka bude vyhovovat <mask>, ale můžete také použít hostmask. Bez parametrů zobrazíte seznam všech aktuálně ignorovaných uživatelů.

cmd.install-plugin.params=[<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help=Nainstaluje doplněk ChatZilly.
cmd.install-plugin.label=&Instalovat doplněk…

cmd.invite.params=<nickname> [<channel-name>]
cmd.invite.help=Pozve <nickname> do <channel-name> nebo aktuálního kanálu. Pokud je nastaven příznak +i vyžaduje práva operátora.

cmd.j.params=<channel-name> [<key>]
cmd.j.help=Tento příkaz je alternativou k /join.

cmd.join.label=&Připojit ke kanálu…
cmd.join.key=accel J
cmd.join.params=[<channel-name> [<key>]]
cmd.join.help=Připojí vás ke globálnímu (jméno začína na #), lokálnímu (jméno začína na &), nebo bezmódovému (jmého začíná na +) kanálu jménem <channel-name>. Pokud není zadána žádná předpona předpokládá se #. Použije klíč <key> pokud je zadán.

cmd.join-charset.params=[<channel-name> <charset> [<key>]]
cmd.join-charset.help=Připojí vás ke globálnímu (jméno začína na #), lokálnímu (jméno začína na &), nebo bezmódovému (jmého začíná na +) kanálu jménem <channel-name>. Zprávy budou kódovány a dekódovány podle zvoleného kódování <charset>. Nastavení <charset> je nezávislé na předvoleném kódování, které může být nastaveno příkazem /charset. Pokud není zadána žádná předpona, předpokládá se #. Použije klíč <key> pokud je zadán.

cmd.jump-to-anchor.params=<anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help=

cmd.kick.format=Vykopnout uživatele $nickname z $channelName
cmd.kick.label=Vykopnout
cmd.kick.params=<nickname> [<reason>]
cmd.kick.help=Vykopne <nickname> z aktuálního kanálu. Vyžaduje operátorská práva.

cmd.kick-ban.format=Ban, vykopnutí uživatele $nickname z $channelName
cmd.kick-ban.label=Ban, vykopnutí
cmd.kick-ban.params=<nickname> [<reason>]
cmd.kick-ban.help=Zakáže *!username@hostmask vstup do aktuálního kanálu a následně jej vyhodí. Vyžaduje operátorská práva.

cmd.knock.params=<channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help=Zažádá o pozvání na zadaný kanál, volitelně můžete uvést důvod. Tento příkaz není podporován všemi servery.

cmd.label-user.format=«$nickname»
cmd.label-user.label=<unknown>
cmd.label-user.params=<unspecified>
cmd.label-user.help=

cmd.label-user-multi.format=«$userCount users»
cmd.label-user-multi.label=<unknown>
cmd.label-user-multi.params=<unspecified>
cmd.label-user-multi.help=

cmd.leave.format=Opustit $channelName
cmd.leave.label=&Opustit
cmd.leave.params=[<channel-name> [<reason>]]
cmd.leave.help=Opustí aktuální kanál, pro skrytí panelu použijte buď /delete nebo /hide. Mnoho serverů nepodporuje parametr <reason>. Pokud používáte tento příkaz ve skriptu můžete též použít parametr <no-delete>. Pokud ho uvedete jako |true|, |on|, |yes|, nebo |1|, panel nebude smazán.

cmd.links.help=Zobrazí „odkazy“ k aktuálnímu serveru. Jedná se o seznam jiných serverů v síti, které jsou s tímto serverem vzájemně propojeny.

cmd.list.params=[<channel-name>]
cmd.list.help=Zobrazí jméno kanálu, počet uživatelů a předmět sítě/serveru kam jste připojeni. Pokud neuvedete jmého kanálu zobrazí se všechny kanály. Na serverech s velkým počtem kanálu můžete být po tomto dotazu odpojeni od serveru.

cmd.list-plugins.params=[<plugin>]
cmd.list-plugins.help=Jestliže nezadáte <plugin>, vypíše tento příkaz informace o všech nahraných zásuvných modulech. Jestliže <plugin> zadáte, budou zobrazeny pouze informace o něm. Pokud použijete tento příkaz z konzole, můžete určit modul <plugin> buď pomocí jeho id nebo indexu.

cmd.load.params=<url>
cmd.load.help=Vykoná obsah zadaného <url>. Podívejte se také do: |initialScripts| předvolby.

cmd.reload-plugin.params=<plugin>
cmd.reload-plugin.help=Nahraje plugin ze stejné URL odkud byl nahrán naposledy. Tento plugin bude aktivován pouze je-li zavedena aktuální verze, jinak mùže být deaktivovaný.

cmd.log.params=[<state>]
cmd.log.help=Zapne nebo vypne záznam událostí pro aktuální kanál. Pokud zadáte <state> jako |true|, |on|, |yes|, nebo |1|, zaznamenávání se zapne. Hodnoty |false|, |off|, |no| a |0| ho vypnou. Vynechte <state> aby se zobrazil aktuální stav. Stav se ukládá do předvoleb. Při příštím spuštění ChatZilly se tedy záznam opět zapne, pokud vstoupíte do příslušného kanálu.

cmd.rlist.params=<regexp>
cmd.rlist.help=Zobrazí jméno kanálu, počet uživatelů a předmět sítě/serveru kam jste připojeni. Výstup je filtrován pomocí daného regulárního výrazu.

cmd.reload-ui.help=Obnovit XUL soubor ChatZilly. Používáno během vývoje.

cmd.map.help=Podobné /links, ale poskytuje grafickou „mapu“ celé IRC sítě. Zejména se používá pro trasování.

cmd.match-users.params=<mask>
cmd.match-users.help=Zobrazí seznam uživatelů, u nichž maska síťového názvu počítače odpovídá <mask>.

cmd.me.params=<action>
cmd.me.help=Vykoná akci 'action' na aktuálním kanálu.

cmd.motd.help=Zobrazí „Zprávu dne“, která obvykle obsahuje informaci o síti a aktuálním serveru. Taktéž může obsahovat užitečná doporučení.

cmd.mode.params=<target> [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help=Změní mód uživatele nebo kanálu <target> použitím <modestr> a případně následným <param>. Pokud je příkaz použit v zobrazení kanálu, <target> může být vynechán. Pro seznam módu, které můžete použít, navštivte http://irchelp.org.

cmd.motif.params=[<motif>]
cmd.motif.help=Nastaví předvolený soubor s CSS pravidly pro panely zpráv. <motif> může být též URL ukazující na .css soubor, nebo zkratka „default“, „light“, nebo „dark“. Více informací o tom jak měnit vzhled ChatZilly naleznete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Podívejte se též na |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.

cmd.motif-dark.label=&Tmavý motiv
cmd.motif-light.label=&Světlý motiv

cmd.msg.params=<nickname> <message>
cmd.msg.help=Pošle soukromou zprávu <msg> uživateli <nickname>.

cmd.name.params=<username>
cmd.name.help=Změní uživatelské jméno zobrazené před maskou serveru - pokud to server umožňuje. Některé servery důvěřují pouze uživatelskému jménu které dostanou jako odpověď od služby identd. Uživatelské jméno musí být nastaveno *před* připojením.

cmd.names.params=[<channel-name>]
cmd.names.help=Zobrazí seznam uživatelů v kanále.

cmd.network.params=<network-name>
cmd.network.help=Nastaví aktuální síť na <network-name>.

cmd.networks.help=Vypíše všechny dostupné sítě v podobě aktivních odkazů.

cmd.network-motif.params=[<motif> [<network>]]
cmd.network-motif.help=Nastaví soubor s CSS pravidly pro panely zpráv dané sítě <network>. <motif> může být též URL ukazující na .css soubor, nebo zkratka „default“, „light“, nebo „dark“. Pokud místo <motif> zadáte znak ('-'), bude vzhled navrácen k předvolenému vzhledu. Jestliže nezadáte <network> pak se bude uvažovat síť aktuální. Více informací o tom jak měnit vzhled ChatZilly naleznete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Podívejte se též na |motif|.

cmd.network-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.network-pref.help=Nastaví hodnotu předvolby pojmenované <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Pokud nezadáte <pref-value> bude zobrazena aktuální hodnota <pref-name>. Pokud bude vynecháno obojí <pref-name> a <pref-value>, budou zobrazeny všechny předvolby. Pokud <pref-name> začíná znakem minus ('-'), bude předvolba nastavena na původní hodnotu.

cmd.nick.label=Změní vaši aktuální přezdívku.
cmd.nick.params=[<nickname>]
cmd.nick.help=Změni vaši aktuální přezdívku. Pokud vynecháte |nickname|, je zobrazena výzva.

cmd.notify.params=[<nickname> [<...>]]
cmd.notify.help=Bez parametrů vám /notify ukáže zda jsou online nebo offline uživatelé, kteří jsou na vašem seznamu uživatelů na které chcete upozorňovat. Pokud zadáte jako parametr jednu nebo více přezdívek <nickname>, budou tyto do seznamu přidány pokud tam nejsou, nebo odstraněny pokud tam již jsou.

cmd.notice.params=<nickname> <message>
cmd.notice.help=Pošle upozornění <message> uživateli <nickname>.

cmd.op.label=Dát operátorská práva
cmd.op.params=<nickname> [<...>]
cmd.op.help=Dá operátorská práva uživateli <nickname> v aktuálním kanále. Tato funkce vyžaduje operátorská práva.

cmd.open-at-startup.params=[<toggle>]
cmd.open-at-startup.help=Používá se k přidání aktuálního panelu do seznamu panelů, které budou automaticky otevřeny při startu. Pokud nezadáte <toggle> bude zobrazen stav aktuálního panelu. <toggle> může nabývat jedné z hodnot: yes, on, true, 1, no, off, false, 0 nebo toggle pro změnu stavu.

cmd.oper.params=<opername> [<password>]
cmd.oper.help=Požaduje status IRC operátora od aktuální sítě. Pokud je parametr <password> vynechán, budete požádáni o zadání hesla v maskované příkazové řádce (takže nikdo neuvidí, co píšete).

cmd.print.label=Tisk…
cmd.print.key=accel P
cmd.print.params=
cmd.print.help=Otevře dialog tisku pro aktuální panel.

cmd.save.label=Uložit pohled j&ako…
cmd.save.key=accel S
cmd.save.params=[<filename> [<savetype>]]
cmd.save.help=Uloží aktuální pohled do <filename>. Pokud vynecháte <filename>, je zobrazen dialog Uložit jako… <savetype> může být buď |complete|, |htmlonly| nebo |text|. Pokud je vynechán, určí se z přípony souboru. Soubory s příponou .html, .xhtml, .xhtm nebo .htm budou uloženy jako kompletní pohledy, .txt soubory jako textové záznamy. Jakákoli jiná přípona vyvolá chybu, pokud nezadáte <savetype>.

cmd.say.params=<message>
cmd.say.help=Pošle zprávu do aktuálního okna.

cmd.stats.params=[<params>]
cmd.stats.help=Zažádá o statistiky serveru. Pokud použijete tento příkaz bez parametrů, dostanete specifický seznam dostupných parametrů pro tento příkaz.

cmd.time.params=[<nickname>]
cmd.time.help=Zeptá se <nickname>, jaký je čas na jeho počítači. Jejich klient jim může a nemusí zobrazit informaci o tom, zda jste se zeptali. ChatZilla to v současnosti nedělá. Pokud nezadáte <nickname>, ChatZilla se zeptá serveru, jaký je čas na něm.
cmd.time.label=Získat místní čas

cmd.timestamps.params=[<toggle>]
cmd.timestamps.help=Nastaví zobrazování časových značek v aktuálním panelu. Pokud je <toggle> jedna z hodnot |true|, |on|, |yes|, nebo |1|, značky budou zobrazovány. Hodnoty |false|, |off|, |no| a |0| způsobí jejich nezobrazování a |toggle| změní stav na opačný. Aktuální stav se dozvíte pokud jako <toggle> nezadáte nic.

cmd.toggle-oas.format=Otevřít $viewType při startu
cmd.toggle-oas.label=Otevřít při &startu

cmd.pass.params=<password>
cmd.pass.help=Pošle heslo serveru, pokud se připojujete k serveru chráněném heslem.

cmd.ping.params=<nickname>
cmd.ping.help=Pokusí se změřit čas, který je potřeba k doručení zprávy uživateli s danou přezdívkou a čas potřebný na přijetí odpovědi. Pokud místo přezdívky zadáte jméno kanálu, bude to stejné jako použít ping na každého uživatele v kanálu. IRC klienti jednotlivých uživatelů jim mohou ale nemusí ukázat, že jste si o nich zjišťovali tento údaj. ChatZilla tuto informaci nezobrazuje.
cmd.ping.label=Pingnout uživatele

cmd.plugin-pref.params=<plugin> [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]]
cmd.plugin-pref.help=Nastaví hodnotu předvolby pluginu pojmenované <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Pokud nezadáte <pref-value> bude zobrazena aktuální hodnota <pref-name>. Pokud <pref-name> a <pref-value> vynecháte, všechny předvolby pro <plugin> budou zobrazeny. Pokud <delete-pref> je poskytnutý a je |true|, |on|, |yes|, nebo |1|, nebo když <pref-value> startuje s znakem mínus ('-') , pak nastavení bude vráceno zpět do výchozí hodnoty.

cmd.pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.pref.help=Nastaví hodnotu předvolby pojmenované <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Pokud nezadáte <pref-value> bude zobrazena aktuální hodnota <pref-name>. Pokud bude vynecháno obojí <pref-name> a <pref-value>, budou zobrazeny všechny předvolby. Pokud <pref-name> začíná znakem minus ('-'), bude předvolba nastavena na původní hodnotu.

cmd.query.label=Otevřít soukromý chat
cmd.query.params=<nickname> [<message>]
cmd.query.help=Otevře nový panel se soukromým chatem s uživatelem <nickname>. Pokud je uvedena i <message>, je poslána jako první soukromá zpráva uživateli <nickname>.

cmd.quit.label=&Zavřít okno
cmd.quit.params=[<reason>]
cmd.quit.help=Ukončí ChatZillu.

cmd.quit-mozilla.label=&Ukončit
cmd.quit-mozilla.help=Ukončí &brandShortName;

cmd.quote.params=<irc-command>
cmd.quote.help=Odešle nezpracovaný příkaz přímo IRC serveru. Používejte pouze pokud víte co děláte. Detaily najdete v IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>.

cmd.rejoin.params=[<reason>]
cmd.rejoin.help=Znovu vstoupí do kanálu v aktuálním pohledu. Funguje pouze v případě, že v aktuálním pohledu je kanál.
cmd.rejoin.format=Znovu vstoupit do $channelName
cmd.rejoin.label=Znovu vstoupit

cmd.rename.params=[<label>]
cmd.rename.help=Změní jmenovku aktuálního panelu na <label>.
cmd.rename.label=Přejmenovat panel…

cmd.server.params=<hostname> [<port> [<password>]]
cmd.server.help=Provede připojení k serveru <hostname> na <port> nebo na port 6667, pokud není <port> uveden. Zadejte heslo <password> pokud je vyžadováno. Pokud jste k serveru již připojeni, bude panel pro <hostname> přesunut do popředí. Pokud byl panel odstraněn, bude znovu vytvořen.

cmd.set-current-view.params=<view>
cmd.set-current-view.help=

cmd.sslserver.params=<hostname> [<port> [<password>]]
cmd.sslserver.help=Připojí se k serveru s použitím SSL <hostname> na <port>. Pokud <port> není určen, provede se připojení na port 9999. Určete heslo <password>, pokud je nutné. Pokud jste již připojeni, zobrazí se aktuální <hostname>. Pokud byl panel smazán, je opět vytvořen.

cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help = Otevře dialog pro přidání výjimky SSL certifikátu pro <hostname>. Je-li <connect> true, bude po přidání výjimky zahájeno připojení k <hostname>.

cmd.squery.params=<service> [<commands>]
cmd.squery.help=Pošle příkazy <commands> službě <service>.

cmd.stalk.params=[<text>]
cmd.stalk.help=Přidá text do seznamu slov, pro které byste rádi viděli upozornění. Kdykoliv někdo ve zprávě uvede odpovídající <text>, ChatZilla nastaví jako aktivní okno, kde byla tato zpráva napsána (na některých operačních systémech) a ikona v hlavním panelu začne blikat (na některých operačních systémech).

cmd.status.help=Zobrazí informace o stavu pro aktuální panel.

cmd.statusbar.help=Přepne viditelnost stavové řádky.

cmd.supports.help=Vypíše vlastnosti aktuálního serveru tak jak je hlásí číslice 005.

cmd.testdisplay.help=Zobrazí ukázkový text. Používá se jako náhled stylů.

cmd.topic.params=[<new-topic>]
cmd.topic.help=Pokud jste operátor kanálu a jeho téma není nastaveno na soukromé (mód +t) je jeho téma nastaveno na <new-topic>. Pokud <new-topic> nezadáte, zobrazí se aktuální téma.

cmd.tabstrip.help=Přepne viditelnost lišty s panely.

cmd.unalias.params=<alias-name>
cmd.unalias.help=Odstraní pojmenované aliasy.

cmd.unignore.params=<mask>
cmd.unignore.help=Odstraní uživatele z vašeho seznamu ignorovaných uživatelů pro aktuální síť. Uživatel musí vyhovovat <mask>, ale může se také použít hostmask.

cmd.unstalk.params=<text>
cmd.unstalk.help=Odstraní slovo ze seznamu výrazů, na které chcete zobrazovat upozornění.

cmd.urls.params=[<number>]
cmd.urls.help=Zobrazí posledních několik URL adres, které byly v ChatZille zobrazeny. Určete <number> pro změnu, kolik adres má být zobrazeno nebo ponechte nevyplněno, címž se použije výchozí hodnota 10.

cmd.userhost.params=<nickname> [<...>]
cmd.userhost.help=Zeptá se na hostmask každého uživatelského jména z <nickname>.

cmd.userip.params=<nickname> [<...>]
cmd.userip.help=Zeptá se na IP adresu každého uživatelského jména z <nickname>.

cmd.disable-plugin.params=<plugin>
cmd.disable-plugin.help=Tento příkaz zavolá funkci disablePlugin daného zásuvného modulu, pokud existuje. Příkaz negarantuje, že modul bude korektně odstraněn.

cmd.usermode.params=[<new-mode>]
cmd.usermode.help=Změní nebo zobrazí aktuální mód uživatele.

cmd.user-motif.params=[<motif> [<user>]]
cmd.user-motif.help=Nastaví soubor s CSS pravidly pro panel zpráv pro daného uživatel <user>. <motif> může být též URL ukazující na .css soubor, nebo zkratka „default“, „light“, nebo „dark“. Pokud místo <motif> zadáte znak ('-'), bude vzhled navrácen k vzhledu dané sítě. Více informací o tom jak měnit vzhled ChatZilly naleznete na domovských stránkách <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Podívejte se též na |motif|

cmd.user-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.user-pref.help=Nastaví hodnotu předvolby pojmenované <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Pokud nezadáte <pref-value> bude zobrazena aktuální hodnota <pref-name>. Pokud bude vynecháno obojí <pref-name> a <pref-value>, budou zobrazeny všechny předvolby. Pokud <pref-name> začíná znakem minus ('-'), bude předvolba nastavena na původní hodnotu.

cmd.websearch.help  = Vyhledá na webu právě označený text.
cmd.websearch.params = <selected-text>
cmd.websearch.format = Hledat na webu text "$selectedText""
cmd.websearch.label = Hledat na webu

cmd.version.label=Získat verzi klienta
cmd.version.params=[<nickname>]
cmd.version.help=Zeptá se uživatele <nickname>, jakou verzi IRC klienta používá. Tyto informace může IRC klient uživatele poskytnout, ale také nemusí. ChatZilla je v současné době neposkytuje.

cmd.voice.label=Dát práva mluvčího
cmd.voice.params=<nickname> [<...>]
cmd.voice.help=Dá práva mluvčího uživateli <nickname> na aktuálním kanálu. Vyžaduje práva operátora nebo půl-operátora.

cmd.who.params=<pattern>
cmd.who.help=Zobrazí seznam uživatelů, kteří mají informace jako jméno, host nebo popis odpovídající zadanému <pattern>.

cmd.whois.label=Kdo je
cmd.whois.params=<nickname> [<...>]
cmd.whois.help=Zobrazí informace o uživateli <nickname>, včetně 'real name', serveru, kam je připojen a doby nečinnosti. Ne každý server však informuje pravdivě o době nečinnosti.

cmd.wii.params=<nickname> [<...>]
cmd.wii.help=Zobrazí stejné informace jako [whois], ale zeptá se serveru na uživatelův čas nečinnosti.

cmd.whowas.label=Kdo byl
cmd.whowas.params=<nickname> [<limit>]
cmd.whowas.help=Zobrazí stručné informace o uživatelých kteří se během poslední chvíle přihlásili k síti IRC a jejichž přezdívka vyhovuje vzoru <nick-pattern>

## dispatch-related error messages ##
msg.err.internal.dispatch=Interní chyba při odesílání příkazu „%1$S“.
msg.err.internal.hook=Interní chyba při zpracování záznamu „%1$S“.
msg.err.invalid.param=Neplatná hodnota parametru %1$S (%2$S).
msg.err.disabled=Omlouváme se, ale „%1$S“ je nyní zakázán.
msg.err.notimplemented=Omlouváme se, ale „%1$S“ nebyl implementován.
msg.err.required.param=Chybí požadovaný parametr %1$S.
msg.err.ambigcommand=Nejasný příkaz, „%1$S“, %2$S příkaz připomíná [%3$S].
msg.err.required.nr.param=Chybějící %1$S parametry. Tento alias vyžaduje nejméně %2$S parametrů.
msg.err.max.dispatch.depth=Reached max dispatch depth while attempting to dispatch „%1$S“.

## ChatZilla error messages ##
msg.err.invalid.regex=Neplatný regulární výraz. Pro nápovědu s regulárními výrazy viz http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression#Syntax.
msg.err.invalid.pref=Neplatná hodnota pro předvolbu %1$S (%2$S).
msg.err.invalid.file=Neplatný soubor <%1$S> přejmenován na <%2$S>.
msg.err.failure=Operace selhala: %1$S.
msg.err.scriptload=Chyba při načítání indexu z <%1$S>.
msg.err.pluginapi.noid=Zásuvný modul <%1$S> nemá id.
msg.err.pluginapi.faultyid=Zásuvný modul <%1$S> nemá platné id. To smí obsahovat pouze alfanumerické znaky, podržítka a pomlčky (-).
msg.err.pluginapi.noenable=Zásuvný modul <%1$S> nemá metodu enable().
msg.err.pluginapi.nodisable=Zásuvný modul <%1$S> nemá metodu disable().
msg.err.invalid.scheme=Neplatné scháma v URL <%1$S>.
msg.err.item.not.found=Položka startovacího skriptu <%1$S> neexistuje nebo není dostupná.
msg.err.unknown.pref=Neznámé jméno předvolby „%1$S“.
msg.err.unknown.network=Neznámá síť „%S“.
msg.err.unknown.channel=Neznámý kanál „%S“.
msg.err.unknown.user=Neznámý uživatel „%S“.
msg.err.unknown.command=Neznámý příkaz „%S“.
msg.err.unknown.stalk=Nezachytávám %S.
msg.err.unknown.motif=Neznámý motiv „%S“.
msg.err.invalid.charset=Neznámá znaková sada „%S“.
msg.err.improper.view=„%S“ nemůže být použit z tohoto panelu.
msg.err.not.connected=Nepřipojen.
msg.err.last.view=Nelze vymazat poslední okno.
msg.err.last.view.hide=Nelze schovat poslední okno.
msg.err.bad.ircurl=Neplatné IRC URL „%S“.
msg.err.need.network=Příkaz „%1$S“ musí být použit v kontextu sítě.
msg.err.need.server=Příkaz „%1$S“ musí být použit v kontextu připojeného serveru.
msg.err.need.channel=Příkaz „%1$S“ musí být použit v kontextu kanálu.
msg.err.need.user=Příkaz „%1$S“ musí být použit v kontextu uživatele.
msg.err.need.recip=Příkaz „%1$S“ musí být spuštěn v kontextu uživatele nebo kanálu.
msg.err.no.default=Žádná výchozí akce s objektem „%S“.
msg.err.no.match=Nic neodpovídá „%S“.
msg.err.no.socket=Chyba při vytváření socketu.
msg.err.no.secure=Síť „%S“ nemá nadefinované žádné bezpečné servery.
msg.err.cancelled=Pokus o připojení zrušen.
msg.err.offline=Aplikace &brandShortName; je v režimu offline. V tomto režimu se nelze připojit k žádné síti.
msg.err.badalias=Neplatný alias: „%S“
msg.err.no.ctcp.cmd=%S není platnou CTCP funkcí pro tohoto klienta
msg.err.no.ctcp.help=%S neobsahuje žádnou nápovědu.
msg.err.unknown.host=URL hostitelské aplikace „%S“ nebyl rozeznán. Prosím oznamte, v jaké aplikaci ChatZillu spouštíte společně s uvedeným URL.
msg.err.unable.to.print=Aktuální panel nepodporuje tisk.
msg.err.unsupported.command=Server nepodporuje příkaz „%S“.
msg.err.invalid.mode=Řetězec s módem, který jste zadali („%S“), není platný. Platný řetězec módu sestává z posloupnosti + or - následovanými jedním alfanumerickým znakem.
msg.err.away.save=Nepodařilo se uložit seznam se zprávami „Jsem pryč“ %S).
msg.err.inputhistory.not.writable=Není možno uložit historii do „%S“.
msg.err.urls.not.writable =Nepodařilo se zapsat žurnál adres do „%S“.
msg.err.invalid.url=„%S“ není platná adresa nebo aplias proadresu a proto nemůže být otevřena.
msg.err.no.channel=Při spuštění příkazu „%S“ musíte uvést název kanálu nebo příkaz spustit v kontextu kanálu.
msg.err.no.idleservice=Ve vaší verzi aplikace &brandShortName; nemá ChatZilla možnost zjistit vaši nečinost. Fuknce automatické nečinosti bude nyní zakázána.

msg.warn.pac.loading=Soubor s automatickou konfigurací proxy nebyl ještě nahrán; ChatZilla to zakrátko zkusí znovu.

# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning=ChatZilla detekovala potenciální interní závadu. Nyní nebudete moci odesílat žádnou formu komunikace, přestože to může vypadat jinak. Pravděpodobně je to způsobeno chybou #318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Doporučujeme předejít případným problémům restartem hostitelské aplikace (&brandShortName;).
msg.bug318419.error=ChatZilla detekovala potenciální interní závadu. Nyní nebudete moci odesílat žádnou formu komunikace, přestože to může vypadat jinak. Pravděpodobně je to způsobeno chybou #318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Nyní MUSÍTE restartovat hostitelskou aplikaci (&brandShortName;).

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password=Prosím zadejte heslo pro získání statutu IRC operátora.

# Better IRC error messages
msg.irc.381=Nyní jste IRC operátor.
msg.irc.401=Přezdívka „%S“ neexistuje.
msg.irc.402=Server „%S“ neexistuje.
msg.irc.403=Kanál „%S“ neexistuje.
msg.irc.421=Server nezná příkaz „%S“.
msg.irc.464=Nesprávné heslo, prosím zkuste to znovu se správným heslem.
msg.irc.464.login=Prosím zadejte své heslo pomocí příkazu „/pass“, aby připojování mohlo pokračovat.
msg.irc.471=Tento kanál dosáhnul limitu připojených uživatelů; nemůžete do něj vstoupit.
msg.irc.473=Vstup do tohoto kanálu je pouze na pozvání. Musíte mít pozvání od člena kanálu, abyste mohli do kanálu vstoupit.
msg.irc.474=Vás přístup do tohoto kanálu je zablokován.
msg.irc.475=Tento kanál vyžaduje heslo. Musíte zadat heslo, abyste mohli vstoupit. Povídejte se na „/help join“ pro detaily o vstupu na kanál s heslem.
msg.irc.476=Poskytnutá maska byla serverem vyhodnocena jako neplatná.
msg.irc.477=Tento kanál vyžaduje, abyste se registrovali a identifikovali podle systému správy uživatelských jmen (např. NickServ). Prosím podívejte se na dokumentaci správy uživatelských jmen tohoto serveru ve zprávě dne (MOTD) (zobrazíte příkazem /motd).
msg.irc.491=Pouze pár z nemnoha smrtelníků se může pokusit o vstup do této šeré zóny (váš host není uveden v žádné z 'O-lines').

# This is an extended version that is only used if the server support /knock.
msg.irc.471.knock=%S Budete moci použít „/knock %S“, abyste požádali operátory kanálu o pozvání. [[Knock][Požádá operátory kanálu o pozvání][%S]]
msg.irc.473.knock=%S Použijte „/knock %S“, abyste požádali operátory kanálu o pozvání. [[Knock][Požádá operátory kanálu o pozvání][%S]]
msg.irc.475.knock=%S Budete moci použít „/knock %S“, abyste požádali operátory kanálu o pozvání. [[Knock][Požádá operátory kanálu o pozvání][%S]]

msg.val.on=zapnuto
msg.val.off=vypnuto

msg.plugin.enabled=Zásuvný modul „%S“ je nyní povolen.
msg.plugin.disabled=Zásuvný modul „%S“ je nyní zakázán.

msg.leave.inputbox=Nic se nedá doplnit. K přecházení mezi seznamem uživatelů, vstupním polem a výstupem chatu použijte F6.

## formatting ##
msg.fmt.usage=„%1$S %2$S“
msg.fmt.jsexception=„%1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S“
# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
# 1: pref name 2: value
msg.fmt.pref=Předvolba „%1$S“ je „%2$S“.
msg.fmt.netpref=Předvolba sítě „%1$S“ je „%2$S“.
msg.fmt.chanpref=Předvolba kanálu „%1$S“ je „%2$S“.
msg.fmt.userpref=Předvolba uživatele „%1$S“ je „%2$S“.
msg.fmt.pluginpref=Předvolba zásuvného modulu „%1$S“ je „%2$S“.

msg.fmt.plugin1=Zásuvný modul na pozici %S, nahrán z <%S>.
msg.fmt.plugin2=id: %S, verze: %S, povolen: %S, stav: %S.
msg.fmt.plugin3=Popis: %S.

msg.fmt.usercount=„%S, %S@, %S%%, %S+“
msg.fmt.alias=„%S=%S“
msg.fmt.seconds=„%S sekund

msg.fmt.matchlist=„%S odpovídá „%S“: [%S]
msg.fmt.ctcpreply=CTCP %S odpověď „%S“ od %S“
msg.fmt.chanlist=„%S %S %S“
msg.fmt.logged.on=„%S je přihlášen jako %S“

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status=„%S, %S“

msg.unknown=<unknown>
msg.none=<žádné>
msg.na=<n/a>

msg.commasp=„, “
msg.always=vždy
msg.and=a
msg.primary=primární
msg.secondary=sekundární
msg.you=ty
msg.network=Síť
msg.server=Server
msg.channel=Kanál
msg.user=Uživatel
msg.client=Klient
msg.view=Zobrazit
msg.tab=Panel
msg.loading=Načítání
msg.error=Chyba
msg.here=zde
msg.gone=hotovo
msg.connecting=Připojování
msg.connected=Připojeno
msg.disconnected=Odpojeno

msg.days=„%S dnů
msg.hours=„%S hodin
msg.minutes=„%S minut
msg.seconds=„%S sekund
msg.day=1 den
msg.hour=1 hodina
msg.minute=1 minuta
msg.second=1 sekunda


msg.rsp.hello=[VÍTEJTE]
msg.rsp.help=[NÁPOVĚDA]
msg.rsp.usage=[POUŽITÍ]
msg.rsp.error=[CHYBA]
msg.rsp.warn=[VAROVÁNÍ]
msg.rsp.info=[INFO]
msg.rsp.evin=[EVAL-IN]
msg.rsp.evout=[EVAL-OUT]
msg.rsp.disconnect=[QUIT]

# For these menu labels, too, an accesskey may be specified using a .accesskey
# string, or by prefixing the desired letter with „&“ in the label.
# The accesskey string should have the form: msg.mnu.<menuname>.accesskey
msg.mnu.chatzilla=&ChatZilla
msg.mnu.irc=&IRC
msg.mnu.edit=Úpr&avy
msg.mnu.help=Nápo&věda
msg.mnu.view=&Zobrazení
msg.mnu.views=&Zobrazení
msg.mnu.motifs=&Barevné schéma
msg.mnu.opcommands=&Příkazy operátora
msg.mnu.usercommands=&Uživatelské příkazy
msg.mnu.fonts=&Typ a velikost písma

msg.client.name=*klient*
msg.cant.disable=Zásuvný modul %S nepodporuje odpojení.
msg.cant.enable=Zásuvný modul %S nepodporuje připojení.
msg.is.disabled=Zásuvný modul %S je již zakázán.
msg.is.enabled=Zásuvný modul %S je již povolen.
msg.no.help=Nápověda není k dispozici.
msg.no.cmdmatch=Žádný příkaz neodpovídá zadanému spojení „%1$S“.
msg.no.plugins=Žádné zásuvné moduly nebyly načteny.
msg.cmdmatch=Příkaz odpovídající „%1$S“ jsou [%2$S].
msg.default.alias.help=Příkaz je alternativou k |%1$S|.
msg.extra.params=Extra parametry „%1$S“ byly ignorovány.
msg.version.reply=ChatZilla %S [%S]
msg.source.reply=http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.nothing.to.cancel=Neprobíhá žádné připojování. Není co zrušit.
msg.cancelling=Ruším připojení ke „%S“…
msg.cancelling.list=Ruším požadavek /list …
msg.current.charset=Používáte „%S“ jako výchozí znakovou sadu.
msg.current.charset.view=Používáte „%S“ jako výchozí znakovou sadu tohoto panelu.
msg.current.css=Používáte <%S> jako výchozí motiv.
msg.current.css.net=Používáte <%S> jako výchozí motiv pro tuto síť.
msg.current.css.chan=Používáte <%S> jako motiv pro tento kanál.
msg.current.css.user=Používáte <%S> jako motiv pro tohoto uživatele.
msg.no.dynamic.style=Je nám líto, ale verze vaší aplikace &brandShortName; nepodporuje stylování pomocímotivu vzhledu. Tato funkcionalitabude nyní zakázána.
msg.subscript.loaded=Podskript <%1$S> byl načten s výsledkem „%2$S“.
msg.user.info=Výchozí přezdívka, „%S“, username „%S“, a popis „%S“.
msg.connection.info=„%S: Uživatel %S je připojen skrze %S:%S (%S server).
msg.server.info=„%S: Připojen z %S, poslední odezva %S, kolečko na server (lag): %S sekund.
msg.connect.via=Připojen skrze %S“
msg.user.mode=Mód uživatele %S je nyní %S“
msg.not.connected=„%S: Nepřipojen.
msg.insecure.server=Vaše připojení k serveru „%S“ není bezpečné.
msg.secure.connection=Podepsáno %S“
msg.security.info=Zobrazí bezpečnostní informace o aktuálním připojení
msg.going.offline=Aplikace &brandShortName; se pokouší přejít do režimu offline. V tomto režimu budete odpojeni od všech nyní připojených sítí a kanálů.
msg.really.go.offline=Přejít do režimu offline
msg.dont.go.offline=Nepřecházet
msg.offlinestate.offline=Jste v režimu offline. Pro přechod do režimu online klepněte na ikonu.
msg.offlinestate.online=Jste v režimu online. Pro přechod do režimu offline klepněte na ikonu.
msg.member=Člen
msg.operator=Operátor
msg.voiced=Mluvčí
msg.voiceop=Operátor a mluvčí
msg.no.mode=žádný mód
msg.topic.info=„%S, %S: Téma, „%S“
msg.notopic.info=„%S, %S: Žádné téma.
msg.channel.info=„%S: %S z %S (%S) <%S>
msg.channel.details=„%S/%S: %S uživatelů celkem, %S operátorů, %S mluvčích.
msg.nonmember=„%S: Není více členem %S.
msg.end.status=Konec stavu.
msg.networks.heada=Dostupné sítě jsou [
msg.networks.headb=].
msg.messages.cleared=Zprávy byly vymazány.
msg.match.unchecked=(%S users were not checked)
msg.matching.nicks=Následující uživatelé odpovídají dotazu: %S. %S
msg.no.matching.nicks=Nabyl nalezen žádný uživatel odpovídající dotazu. %S
msg.commands.header=Zadejte příkaz /help <command-name> pro získání více informací o konkrétním příkazu.
msg.matching.commands=Aktuálně implementované příkazy odpovídající výrazu „%S“ jsou [%S].\n Zadejte /help <command-name> pro informace o konkrétním příkazu.
msg.all.commands=Nyní jsou implementovány následující příkazy [%S].
msg.help.intro=Nápověda je dostupná z mnoha míst:\n - |/commands| prochází všechny možné přikazy v ChatZille. Použijte |/help <command-name>|, abyste získali nápovědu k jednotlivým příkazům.\n - Stránka s IRC nápovědou <http://www.irchelp.org/> poskytujte úvodní nápovědu pro nové IRC uživatele (v angličtině). \n - Webová stránka ChatZilly <http://chatzilla.hacksrus.com/> poskytuje další informace o IRC a ChatZille včetně stránky <http://chatzilla.hacksrus.com/faq>, která zodpoví nejčastější otázky ohledně používání ChatZilly.
msg.about.version=„%S [[Podrobnosti][Otevře dialog s dalšími podrobnostmi][%S]]
msg.about.homepage=Pro více informací navštivte domovskou stránku ChatZilly na adrese <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
msg.newnick.you=Jste nyní znám jako %S
msg.newnick.notyou=„%S je nyní znám jako %S
msg.view.hidden=„%S (skrytý)

msg.localeurl.homepage=http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.localeurl.faq=http://chatzilla.hacksrus.com/faq/

msg.no.notify.list=Váš seznam upozornění je prázdný.
msg.notify.addone=„%S byl(a) přidán(a) do vašeho seznamu upozornění.
msg.notify.addsome=„%S byli přidáni do vašeho seznamu upozornění.
msg.notify.delone=„%S byl(a) odstraněn(a) z vašeho seznamu upozornění.
msg.notify.delsome=„%S byli odstraněni z vašeho seznamu pro upozornění.

msg.not.an.alias=Žádný alias: %S.
msg.alias.removed=Odstraněn alias: %S.
msg.alias.created=Vytvořen alias: %S=%S.
msg.no.aliases=Žádná alternativa není definována.

msg.no.stalk.list=Nic se nesleduje.
msg.stalk.list=Zachytávám slova [%S].
msg.stalk.add=Začínám zachytávat %S.
msg.stalk.del=Přestávám zachytávat %S.
msg.stalking.already=%S se už zachytává.

msg.status=Stav
msg.title.net.on=Uživatel %S on „%S“ (%S:%S)
msg.title.net.off=Uživatel %S, není připojen k síti „%S“
msg.title.nonick=<unregistered-user>
msg.title.no.topic=Žádné téma
msg.title.no.mode=Žádný mód.
msg.title.channel=„%S na %S (%S): %S“
msg.title.user=Konverzace s %S %S“
msg.title.dccchat=DCC konverzace s %S“
msg.title.dccfile.send=„%S%% z „%S“ odesláno k %S“
msg.title.dccfile.get=„%S%% z „%S“ přijato od %S“
msg.title.unknown=ChatZilla!
msg.title.activity=„%S -- Aktivita [%S]

msg.output.url=URL
msg.output.knownnets=Známé sítě
msg.output.connnets=Připojeno k síti
msg.output.notconn=Nepřipojeno
msg.output.lag=Lag
msg.output.mode=Mód
msg.output.users=Uživatelé
msg.output.topic=Téma
msg.output.via=Připojeno skrze
msg.output.to=Připojeno k
msg.output.file=Soubor
msg.output.progress=Průběh
msg.output.cancel=Zrušit

msg.logging.off=Žurnálování je vypnuto.
msg.logging.on=Žurnálování je zapnuto. Výstup je žurnálován do souboru „%S“.
msg.logfile.closed=Soubor s žurnálem byl uzavřen.
msg.logfile.error=Nelze otevřít soubor „%S“, žurnálování bylo vypnuto.
msg.logfile.opened=Nyní probíhá žurnálování do <%S>.
msg.logfile.closing=Zavírám soubor s žurnálem <%S>.
msg.logfile.write.error=Nelze zapisovat do souboru „%S“. Žurnálování bylo vypnuto.
msg.logging.icon.off=Žurnál je vypnutý. Klepněte na ikonu pro zapnutí žurnálu.
msg.logging.icon.on=Žurnál je zapnutý. Klepněte na ikonu pro vypnutí žurnálu.

msg.already.connected=Již jste připojen k „%S“.
msg.enter.nick=Zadejte prosím přezdívku
msg.network.connecting=Pokouším se připojit k „%S“. Použijte příkaz /cancel pro zrušení připojování.

msg.jumpto.button=[[%1$S][Přejít na tuto zprávu v %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan=Panel „%S“ již není otevřen.
msg.jumpto.err.noanchor=Odkaz nebyl nalezen.

msg.banlist.item=„%S zabanován %S od %S na %S.
msg.banlist.button=[[Odebrat][Odebrat tento ban][%S]]
msg.banlist.end=Konec %S ban listu.
msg.exceptlist.item=„%S vyloučil %S ze zákazu v %S na %S.
msg.exceptlist.button=[[Odebrat][Odebrat tuto výjimku banu][%S]]
msg.exceptlist.end=Konec %S seznamu výjimek.

msg.channel.needops=Toto smí jen operátor %S.

msg.ctcphelp.clientinfo=CLIENTINFO dává informace o dostupném CTCP příkazu
msg.ctcphelp.action=ACTION vykoná akci uživatele
msg.ctcphelp.time=TIME dává lokální datum a čas pro klienta
msg.ctcphelp.version=VERSION navrátí verzi klienta
msg.ctcphelp.source=SOURCE vrátí adresu, kde můžete klienta získat
msg.ctcphelp.os=OS navrátí klientův operační systém a verzi
msg.ctcphelp.host=HOST vrátí klientovu aplikaci a verzi
msg.ctcphelp.ping=PING napíše parametr zaslaný klientovi
msg.ctcphelp.dcc=DCC vyžaduje přímé spojení

# DCC CHAT messages.
msg.dccchat.sent.request=Odeslána nabídka na DCC Chat uživateli „%S“ (%S:%S) %S.
msg.dccchat.got.request=Přišla nabídka na DCC Chat od „%S“ (%S:%S) %S.
msg.dccchat.accepting=Automaticky přijímám nabídku na DCC Chat od „%S“ (%S:%S) za %S sekund %S.
msg.dccchat.accepting.now=Automaticky přijímám nabídku na DCC Chat od „%S“ (%S:%S).
msg.dccchat.accepted=Přijmout DCC Chat s „%S“ (%S:%S).
msg.dccchat.declined=Odmítnut DCC Chat s „%S“ (%S:%S).
msg.dccchat.aborted=Nezdařený DCC Chat s „%S“ (%S:%S).
msg.dccchat.failed=DCC Chat s „%S“ (%S:%S) selhal.
msg.dccchat.opened=DCC Chat s „%S“ (%S:%S) připojen.
msg.dccchat.closed=DCC Chat s „%S“ (%S:%S) odpojen.

# DCC FILE messages.
msg.dccfile.sent.request=Odeslána nabídka na DCC přenos souboru uživateli „%S“ od vás (%S:%S) na soubor „%S“ (%S) %S.
msg.dccfile.got.request=Přišla nabídka na DCC přenos souboru od „%S“ (%S:%S) na soubor „%S“ (%S) %S.
msg.dccfile.accepting=Automaticky přijímám nabídku na DCC přenos souboru od „%S“ (%S:%S) of „%S“ (%S) za %S sekund %S.
msg.dccfile.accepting.now=Automaticky přijímám nabídku na DCC přenos souboru od „%S“ (%S:%S) of „%S“ (%S).
# 1=file, 2=to/from, 3=nick, 4=IP, 5=port.
msg.dccfile.accepted=Přijmut DCC přenos souboru s „%S“ %S „%S“ (%S:%S).
msg.dccfile.declined=Odmítnut DCC přenos souboru s „%S“ %S „%S“ (%S:%S).
msg.dccfile.aborted=Přerušený DCC přenos souboru s „%S“ %S „%S“ (%S:%S).
msg.dccfile.failed=Chybný DCC přenos soubory s „%S“ %S „%S“ (%S:%S).
msg.dccfile.opened=DCC přenos souboru s „%S“ %S „%S“ (%S:%S) začal.
msg.dccfile.closed.sent=DCC přenos souboru z „%S“ %S „%S“ (%S:%S) zkončil.
# 6 = path, 7 = command for opening the folder
msg.dccfile.closed.saved=DCC přenos souboru z „%S“ %S „%S“ (%S:%S) zkončil. Soubor byl uložen do „%S“. [[Otevřít složku][Otevře složku obsahující stažený soubor][%S]]
msg.dccfile.closed.saved.mac=DCC přenos souboru z „%S“ %S „%S“ (%S:%S) zkončil. Soubor byl uložen do „%S“. [[Zobrazit ve Finderu][Zobrazí složku obsahující stažený soubor ve Finderu][%S]]

# 1=percent, 2=current pos, 3=total size, 4=speed.
msg.dccfile.progress=%S%% hotovo, %S z %S, %S.
msg.dccfile.send=Vybrat soubor pro přenos
msg.dccfile.save.to=Uložit příchozí soubor (%S)
msg.dccfile.err.notfound=Určený soubor nebyl nalezen.
msg.dccfile.err.notafile=Uvedená cesta není normální soubor.
msg.dccfile.err.notreadable=Nelze číst určený soubor.

# General DCC messages.
msg.dcc.pending.matches=„%S čekající příchozí nabídka DCC nalezena.
msg.dcc.accepted.matches=„%S DCC spojení nalezeno.
msg.dcc.matches.help=Aby se dal požadavek nalézt, musíte uvést dostatečně velkou část uživatelovi přezdívky, nebo uvést i typ požadavku, případně jméno souboru.

msg.dcc.not.enabled=DCC je zakázáno. Pokud potřebujete funkci DCC, musíte ji zapnout v okně předvoleb.
msg.dcc.not.possible=DCC není v této verzi aplikace &brandShortName; dostupný - chybí vlastnost „scriptable server socket“. Mozilla novější než z 2003-11-15 (t.j. Mozilla 1.6 a novější) by již měla tuto vlastnost obsahovat.
msg.dcc.err.nouser=Musíte uvést |nickname| nebo spustit příkaz z dotazovacího okna.
msg.dcc.err.accept.time=Během prvních 10 sekund po přijetí požadavku na DCC můžete použít zkrácenou verzi |/dcc-accept|.
msg.dcc.err.notdcc=Musíte uvést |nickname| nebo spustit příkaz z okna DCC

# /dcc-list words and phrases.
msg.dcclist.dir.in=příchozí
msg.dcclist.dir.out=odchozí (nabídka)
msg.dcclist.to=komu
msg.dcclist.from=od
## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
msg.dcclist.line=%S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
## Params: waiting, running, done.
msg.dcclist.summary=DCC relace: %S čekajících, %S spojených, %S ukončených.

msg.dccaccept.disabled=Momentálně automaticky nepřijímám DCC na této síti.
msg.dccaccept.list=Momentálně automaticky přijímám DCC na této síti od [%S].
msg.dccaccept.add=Nyní na této síti automaticky přijímáme DCC od %S.
msg.dccaccept.del=Nadále na této síti nepřijímám automaticky DCC od %S.
msg.dccaccept.adderr=Na této síti již automaticky přijímáte DCC od %S.
msg.dccaccept.delerr=%S nenalezl váš seznam automatického přijetí DCC pro tuto síť.

msg.dcc.command.accept=[[Accept][Přijmout tuto DCC nabídku][%S]]
msg.dcc.command.decline=[[Decline][Odmítnout tuto DCC nabídku][%S]]
msg.dcc.command.cancel=[[Cancel][Zrušit DCC nabídku][%S]]
msg.dcc.command.close=[[Close][Zavřít (odpojit) tuto DCC nabídku][%S]]

# DCC state names.
msg.dcc.state.abort=Nezdařený
msg.dcc.state.request=Požadováno
msg.dcc.state.accept=Přijato
msg.dcc.state.connect=Připojeno
# 1=percent, 2=current pos, 3=total size, 4=speed.
msg.dcc.state.connectPro=Připojeno (%S%% hotovo, %S z %S, %S)
msg.dcc.state.disconnect=Hotovo
msg.dcc.state.decline=Odmítnutý
msg.dcc.state.fail=Selhalo

# SI general format (1$== number, 2$== scale suffix).
msg.si.size=%1$S %2$S
msg.si.speed=%1$S %2$S

# SI suffixes for sizes.
msg.si.size.0=B
msg.si.size.1=KiB
msg.si.size.2=MiB
msg.si.size.3=GiB
msg.si.size.4=TiB
msg.si.size.5=PiB
msg.si.size.6=EiB

# SI suffixes for speeds.
msg.si.speed.0=B/s
msg.si.speed.1=KiB/s
msg.si.speed.2=MiB/s
msg.si.speed.3=GiB/s
msg.si.speed.4=TiB/s
msg.si.speed.5=PiB/s
msg.si.speed.6=EiB/s

msg.ident.server.not.possible=Server Ident je v této verzi aplikace &brandShortName; nedostupný - chybí „scriptable server sockets“. Mozilla (1.6 a starší) sestavaná po 15.11.2003 by měla tuto fuknci již obsahovat.
msg.ident.error=Chyba při povolování serveru Ident: %S“

msg.host.password=Zadejte heslo pro server %S:
msg.url.key=Zadejte klíč pro URL %S:

msg.startup.added=<%1$S> bude nyní otevírána při startu.
msg.startup.removed=<%1$S> již nebude otevírána při startu.
msg.startup.exists=<%1$S> je již otevírána při startu.
msg.startup.notfound=<%1$S> není aktuálně otevírána při startu.

msg.test.hello=Příklad HELLO zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.info=Příklad INFO zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.error=Příklad ERROR zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.help=Příklad HELP zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.usage=Příklad USAGE zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.status=Příklad STATUS zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.privmsg=Normální zpráva od %S uživateli %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.action=Zpráva o akci od %S pro %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.notice=Upozornění od %S pro %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.url=Příklad URL <http://www.mozilla.org> zprávy.
msg.test.styles=Příklad stylů textu *bold*, _underline_, /italic/, |teletype| ve zprávě.
msg.test.emoticon=Příklad emotivních značek :) :( :~( :0 :/ :P :| (*.
msg.test.rheet=Příklad Rheeeeeeeeeet! zprávy.
msg.test.topic=Příklad Topic zprávy (nastavení tématu), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.join=Příklad Join zprávy (připojení ke kanálu), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.part=Příklad Part zprávy, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.kick=Příklad Kick zprávy (vykopnutí), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.quit=Příklad Quit zprávy (při odchodu), <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.stalk=„%S : Příklad /stalk nalezen, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.ctlchr=Příklad konrtolních znaků >%01<1 -- >%05<5 -- >%10<10
msg.test.color=Příklad barevné zprávy %033c%034o%034l%033o%033r%034%20%036t%036e%032s%034t%0f.
msg.test.quote=Příklad zprávy ``s dvojitými uvozovkami''.

msg.welcome=Vítá vás ChatZilla…\nNíže následuje krátký přehled informací, které vám pomůžou při užívání ChatZilly
msg.welcome.url=Protože byla ChatZilla spuštěna z URL, cíl odkazu byl otevřen. Můžete jej nalézt na liště s panely vedle tohoto pohledu.
msg.tabdnd.drop=Chcete použít soubor „%S“ jako váš nový motiv?
msg.default.status=Vítá vás ChatZilla!

msg.closing=Provádím odpojení z IRC. Klepněte znovu na zavřít pro okamžité ukončení.
msg.confirm.quit=Jste stále připojeni k některým sítím, opravdu chcete ukončit ChatZillu?\nPotvrzení zavře okno a odpojí se ze všech sítí a kanálů, ke kterým jste připojeni.
msg.quit.anyway=&Ukončit
msg.dont.quit=&Neukočovat
msg.warn.on.exit=Varovat, pokud jsem při ukončení ChatZilly stále připojený

msg.whois.name=„%S <%S@%S> „%S“
msg.whois.channels=„%S: návštěvník %S“
msg.whois.server=„%S: připojen k %S „%S“
msg.whois.idle=„%S: doba nečinnosti %S (připojen od %S)
msg.whois.away=„%S: nepřítomen se zprávou „%S“
msg.whois.end=Konec WHOIS informace o uživateli %S.

msg.ignore.list.1=Momentálně nikoho neignorujete.
msg.ignore.list.2=Momentálně ignorujete [%S].
msg.ignore.add=Nyní ignorujete %S.
msg.ignore.adderr=Již ignorujete %S.
msg.ignore.del=Nadálne neignorujete %S.
msg.ignore.delerr=„%S nebyl nalezen ve vašem seznamu ignorovaných uživatelů.

msg.you.invite=Byl jste pozván %S do %S.
msg.invite.you=„%S (%S@%S) vás pozval do [[%S][Přijme pozvání do kanálu %S][goto-url %S]].

msg.nick.in.use=Přezdívku „%S“ již někdo používa. Použijte příkaz /nick pro zadání nové.
msg.retry.nick=Přezdívku „%S“ již někdo používa. Zkouším „%S“.
msg.nick.prompt=Zadejte novou přezdívku:

msg.tab.name.prompt=Vložte jmenovku tohoto panelu:

msg.list.rerouted=Odpovědi se objeví v okně „%S“.
msg.list.end=Zobrazeno %S z %S kanálů.
msg.list.chancount=Tento server má %S kanálů. Zobrazení všech kanálů může trvat dost dlouho a může způsobit, že ChatZilla přestane odpovídat, či bude odpojena od serveru. [[List Channels][List all channels][%S]]

msg.who.end=Konec WHO informací pro „%S“, %S uživatel(ů) nalezen(o).
msg.who.match=Uživatel %S, (%S@%S) „%S“ (%S), člen %S, je připojen k <irc://%S/>, %S hop(ů).

msg.connection.attempt=Připojování k %S (%S)… [[Zrušit][Zruší připojování k %S][%S]]
msg.connection.refused=Připojení k %S (%S) odmítnuto. [[Nápověda][Získá více informací o této chybě][faq connection.refused]]
msg.connection.abort.offline=Připojení k %S (%S) bylo přerušeno z důvodu přechodu do režimu offline.
msg.connection.abort.unknown=Připojení k %S (%S) bylo přerušeno s chybou %S.
msg.connection.timeout=Připojení k %S (%S) vypršelo. [[Nápověda][Získá více informací o této chybě][faq connection.timeout]]
msg.unknown.host=Neznámý hostitel %S připojen k %S (%S). [[Nápověda][Získá více informací o této chybě][faq connection.unknown]]
msg.invalid.cert=„%S má neplatný bezpečnostní certifikát. Pokud tomuto serveru důvěřujete, [[přidejte výjimku][Otevře dialog pro přidání výjimky bezpečnostního certifikátu][%S]].
msg.connection.closed=Připojení k %S (%S) bylo uzavřeno. [[Nápověda][Získá více informací o této chybě][faq connection.closed]]
msg.connection.reset=Připojení k %S (%S) bylo vynulováno. [[Nápověda][Získá více informací o této chybě][faq connection.reset]]
msg.connection.quit=Odpojeno z %S (%S). [[Obnovit připojení][Obnoví připojení k %S][%S]]
msg.close.status=Připojení k %S (%S) byla uzavřeno se stavem %S.

msg.proxy.connection.refused=Proxy server odmítá spojení.
msg.unknown.proxy.host=Neznámý proxy hostitel se připojuje k %S (%S).

# In these messages, the first replacement string is a connection error from above.
msg.connection.exhausted=„%S pokusů o připojení vyčerpáno. Konec.
msg.reconnecting.in=„%S obnovení připojení za %S. [[Zrušit][Zruší obnovu připojení k %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left=„%S %S pokusů zbývá, obnovení připojení za %S. [[Zrušit][Zruší obnovu připojení k %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1=„%S 1 pokus zbývá, obnovení připojení za %S. [[Zrušit][Zruší obnovu připojení k %S][%S]]

msg.reconnecting=Opakované připojování…
msg.confirm.disconnect.all=Opravdu se chcete odpojit ze VŠECH sítí?
msg.no.connected.nets=Nejste připojeni k žádné síti.
msg.no.reconnectable.nets=Nejsou žádné sítě, ke kterým byste se mohli znovu připojit.

msg.ping.reply=Ping odpověď od %S v %S“
msg.ping.reply.invalid=Vadná odpověď na ping od %S.
msg.prefix.response=„%S, váš výsledek je,

msg.topic.changed=„%S změnil téma na „%S“
msg.topic=Téma %S je „%S“
msg.no.topic=Žádné téma na kanále %S“
msg.topic.date=Téma kanálu %S bylo nastaveno uživatelem %S %S“

msg.you.joined=Vstoupil jste pod přezdívkou %S do kanálu %S“
msg.someone.joined=„%S (%S@%S) vstoupil do kanálu %S“
msg.you.left=(%S) Opustil jste %S“
msg.you.left.reason=(%S) Opustil jste %S (%S)
msg.someone.left=„%S opustil %S“
msg.someone.left.reason=„%S opustil %S (%S)
msg.youre.gone=(%S) Byl jste vyhozen z %S uživatelem %S (%S)
msg.someone.gone=„%S byl vyhozen z %S uživatelem %S (%S)

msg.mode.all=Režim pro %S je %S“
msg.mode.changed=Mód %S nastaven uživatelem %S“

msg.away.on=Nyní jste označen jako nepřítomný (%S).
msg.idle.away.on=Byl jste automaticky označen jako nečinný (%S) po %S minutách neaktivity.
msg.away.off=Již nejste označen jako odpojený.
msg.away.prompt=Zadejte novou zprávu pro mód „Jsem pryč“:
msg.away.default=Teď tu nejsem.
msg.away.idle.default=Teď tu nejsem.

msg.you.quit=(%S) Opustil jste %S (%S)
msg.someone.quit=„%S opustil %S (%S)

msg.unknown.ctcp=Neznámý CTCP %S (%S) od %S“

msg.fonts.family.fmt=Písmo je „%S“
msg.fonts.family.pick=Vložte písmo, které si přejete používat:
msg.fonts.size.fmt=Velikost písma je %Spt
msg.fonts.size.default=Velikost písma je výchozí
msg.fonts.size.pick=Vložte velikost písma, kterou si přejete:

msg.supports.chanTypes=Podporované typy kanálů: %S“
msg.supports.chanModesA=Podporované módy kanálů (A: lists): %S“
msg.supports.chanModesB=Podporované módy kanálů (B: param): %S“
msg.supports.chanModesC=Podporované módy kanálů (C: on-param): %S“
msg.supports.chanModesD=Podporované módy kanálů (D: boolean): %S“
msg.supports.userMode=„%S (%S)
msg.supports.userModes=Podporované uživatelské módy kanálů: %S“
msg.supports.flagsOn=Tento server podporuje: %S“
msg.supports.flagsOff=Tento server nepodporuje: %S“
msg.supports.miscOption=„%S=%S“
msg.supports.miscOptions=Nastavení/limity serveru: %S“


msg.conf.mode.on=Konferenční mód je pro tento pohled nyní povolen.
msg.conf.mode.stayon=Konferenční mód je pro tento pohled nyní povolen: vstupy, opuštění, ukončení a změny přezdívek jsou skryty.
msg.conf.mode.off=Konferenční mód je pro tento pohled nyní zakázán.

# Join Network/Channel dialog
msg.cd.updated=Seznam kanálů sítě z mezipaměti z %S
msg.cd.updated.format=%e. %B %Y
msg.cd.updated.never=Seznam kanálů sítě bez mezipaměti
msg.cd.create=<vytvořit nový kanál>
msg.cd.filtering=Filtrování %S kanálů z %S…
msg.cd.showing=Zobrazování %S kanálů z %S.
msg.cd.wait.list=Čekání na dokončení aktuální operace…
msg.cd.fetching=Načítání seznamu kanálů…
msg.cd.fetched=Načteno %S kanálů…
msg.cd.error.list=Při načítání seznamů kanálu se vyskytla chyba.
msg.cd.loaded=Načítání %S kanálů…


msg.urls.none=Nejsou uloženy žádné URL adresy.
msg.urls.header=Přehled %S uložených URL adres:
msg.urls.item=URL %S: %S“

msg.save.completeview=Náhled, kompletní
msg.save.htmlonlyview=Náhled, pouze HTML
msg.save.plaintextview=Náhled, prostý text
msg.save.files.folder=%S_soubory
msg.save.dialogtitle=Uložit náhled „%S“ jako…
msg.save.err.no.ext=Musíte zadat buď standardní příponu nebo <savetype>. Nic nebylo uloženo.
msg.save.err.invalid.path=Cesta „%S“ není platná cesta nebo URL pro uložení. Pouze lokální cesty a URL s protokolem file:/// jsou přijímány.
msg.save.err.invalid.ext=Přípona „%S“ nemůže být použita bez zadání <savetype>. Použijte buď |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| nebo |.txt| jako příponu souboru, nebo zadejte i <savetype>.
msg.save.err.invalid.savetype=Formát uložení „%S“ není platným typem souboru pro uložení. Použijte buď |complete|, |htmlonly| nebo |text|.
msg.save.err.failed=Ukládání náhledu „%1$S“ do „%2$S“ selhalo:\n ``%3$S''
msg.save.fileexists=Soubor „%S“ již existuje.\n Klepnutím na OK dojde k přepsání, klepnutím na Zrušit bude ponechán původní soubor.
msg.save.successful=Náhled „%1$S“ byl úspěšně uložen do „%2$S“.

# CEIP
msg.ceip.msg1=ChatZilla může odesílat data do Programu pro zlepšení. Do tohoto programu můžete %1$S nebo jej %2$S.
msg.ceip.msg2=Klepněte na |/%1$S| pokud chcete přispět, nebo |/%2$S| pro ignorování tohoto požadavku.
msg.ceip.enabled=Všechny možnosti nastavení Programu pro zlepšení byly zapnuty. Data budou sbírána a pravidelně odesílána bez dalšího vyrušování.
msg.ceip.disabled=Všechny možnosti nastavení Programu pro zlepšení byly vypnuty. Nebudou sbírána ani odesílána žádná data.
msg.ceip.command.yes=[[Přispět][Přispět do Programu pro zlepšení][%S]]
msg.ceip.command.no=[[Ignorovat][Nepřispívat do Programu pro zlepšení][%S]]
msg.ceip.upload.ok=Program na zlepšení: nahrání \u201C%S\u201D bylo úspěšné.
msg.ceip.upload.failed=Program na zlepšení: nahrání \u201C%S\u201D se nezdařilo s chybou \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download=Při stahování doplňku %S nastala chyba
msg.install.plugin.err.remove.temp=Při odstraňování dočasných souborů %S nastala chyba
msg.install.plugin.err.no.name=Ze zdrojového kódu se nepodařilo určit název doplňku. Prosím určete ho.
msg.install.plugin.err.protocol=Umístění doplňku bylo zadáno s neznámým protokolem. Jsou podporovány pouze 'file', 'http' a 'https'.
msg.install.plugin.err.install.to=Nepodařilo se najít odpovídající instalační umístění (initialScripts). Opravte prosím předvolbu initialScripts, for example by resetting it, using the command: |/pref initialScripts - |. Careful, this will remove any plugin you installed elsewhere from this list!
msg.install.plugin.err.check.sd=Při kontrole zdroje a umístění nastala chyba: %S“
msg.install.plugin.err.many.initjs=Tento doplněk ChatZilly obsahuje více souborů 'init.js' a nelze ho proto nainstalovat.
msg.install.plugin.err.mixed.base=Tento doplněk ChatZilly obsahuje základní cestu pro 'init.js', která není použita pro ostatní soubory. Tento doplněk není zřejmě funkční.
msg.install.plugin.err.already.inst=Tento doplněk ChatZilly je již nainstalovaný.
msg.install.plugin.err.extract=Při rozbalování zabaleného zdroje %S nastala chyba
msg.install.plugin.err.installing=Při instalaci zdroje %S nastala chyba
msg.install.plugin.err.format=Specifikovaný zdroj neobsahuje formát podporovaný instalátorem.
msg.install.plugin.err.removing=Při nahrávání nebo povolování doplňku nastala chyba. Doplněk odstraněn.
msg.install.plugin.err.spec.name=Je nutné specifikovat název doplňku!

msg.install.plugin.select.source=Vyberte skirp k instalci…

msg.install.plugin.warn.name=Jméno doplňku instalovaného z '%S' do '%S' změněno podle zdrojového kódu.
msg.install.plugin.downloading=Stahování doplňku z '%S'…
msg.install.plugin.installing=Instalace z '%S' do '%S'…
msg.install.plugin.done=Hotovo. Doplněk ChatZilly '%S' je nainstalovaný!

# Munger
munger.mailto=E-mail
munger.link=URL
munger.channel-link=IRC kanál
munger.bugzilla-link=Odkaz do Bugzilly
munger.face=Obličej
munger.ear=Ucho
munger.quote=Dvojité uvozovky
munger.rheet=Rheet
munger.bold=Tučné
munger.italic=Kurzíva
munger.talkback-link=Odkaz na Talkback
munger.teletype=Teletyp
munger.underline=Podtržené
munger.ctrl-char=Kontrolní znaky


# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long=Neděle^Pondělí^Úterý^Středa^Čtvrtek^Pátek^Sobota
datetime.day.short=Ne^Po^Út^St^Čt^Pá^So
datetime.month.long=Leden^Únor^Březe^Duben^Květe^Červen^Červenec^Srpen^Září^Říjen^Listopad^Prosinec
datetime.month.short=Led^Úno^Bře^Dub^Kvě^Čer^Čvc^Srp^Žář^Říj^Lis^Pro

datetime.uam=DOPO
datetime.lam=dopo
datetime.upm=ODPO
datetime.lpm=odpo

datetime.presets.lc=%d. %m %Y %H:%M:%S
datetime.presets.lr=%I:%M:%S %p
datetime.presets.lx=%d. %m %Y
datetime.presets.ux=%H:%M:%S


# Messages used in config.js, part of the pref window.

# We only allow one pref window open at once, this occurs when a 2nd is opened.
msg.prefs.alreadyOpen=Předvolby ChatZilly jsou již otevřeny.

msg.prefs.err.save=Při pokusu o ukládání předvoleb se vyskytla výjimka: %S.

msg.prefs.browse=Procházet…
msg.prefs.browse.title=Otevřít soubor
msg.prefs.move.up=Posunout výše
msg.prefs.move.down=Posunout níže
msg.prefs.add=Přidat…
msg.prefs.edit=Upravit
msg.prefs.delete=Smazat

msg.prefs.list.add=Vložte položku, kterou chcete přidat:
msg.prefs.list.edit=Upravte položku, kterou potřebujete:
msg.prefs.list.delete=Chcete skutečně odstranit položku „%S“?

msg.prefs.object.delete=Chcete skutečně odstranit objekt „%S“ a všechny jeho předvolby?
msg.prefs.object.reset=Chcete skutečně zrušit všechny předvolby pro „%S“ a provést jejich nastavení na výchozí hodnoty?

# First is for adding prefix/suffix to the overall header, and the next three
# are for the different objects (first is network name, second is channel/user
# name).
msg.prefs.fmt.header=„%S“
msg.prefs.fmt.display.network=Síť %S“
msg.prefs.fmt.display.channel=Síť %S, kanál %S“
msg.prefs.fmt.display.user=Síť %S, uživatel %S“

# Name for „global“ object.
msg.prefs.global=Globální nastavení

# Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
# NOTE: "Bugzilla", "ChatZilla" and "mIRC" are product names.
pref.activityFlashDelay.label=Délka blikání při aktivitě
pref.activityFlashDelay.help=Pokud se v panelu ve kterém již byla detekována aktivita projeví další aktivita, začne panel blikat aby to dal najevo. Tato předvolba určuje délku blikání, 0 ho zcela zakáže.
pref.aliases.label=Zástupné příkazy
pref.aliases.help=Dovoluje vám vytvořit si nejrůznější zkratky pro různé příkazy nebo sekvence příkazů. Každá položka musí mít formát „<jméno>=<seznam příkazů>“, kde seznam příkazů obsahuje příkazy bez počátečních „/“ a jejich parametry oddělené „;“. Jméno aliasu se při startu ChatZilly automaticky stane příkazem.
pref.autoAwayCap.label=Automaticky zkontrolovat stav uživatele
pref.autoAwayCap.help=ChatZilla automaticky kontroluje, kteří uživatelé jsou zde a kteří jsou pryč, v každém kanále, kde jste. To může způsobovat nepříjemnou prodlevu ve velkých kanálech. V jakémkoliv větším kanále než zadaný limit, nebude tato kontrola prováděna.
pref.autoAwayPeriod.label=Frekvence kontroly stavu uživatelů
pref.autoAwayPeriod.help=ChatZilla automaticky kontroluje, kteří uživatelé jsou přítomni a kteří jsou pryč. Touto volbou lze nastavit počet minut mezi jednotlivými kontrolami.
pref.autoRejoin.label=Při vykopnutí znovu připojit
pref.autoRejoin.help=Pokud je tato volba zapnuta, ChatZilla se pokusí znovu připojit (pouze jednou) do kanálů, odkud jste byli vyhozeni. Některé kanály nemají rádi, když se ihned znovu připojíte. V takovém případě vám bude zamezen přístup na delší čas, takže buďte opatrní. Tuto volbu můžete nastavit pro konkrétní kanály, sítě nebo globálně.
pref.away.label=Stav nepřítomnosti
pref.away.help=
pref.awayIdleTime.label=Časový limit pro automatickou nepřítomnost
pref.awayIdleTime.help=Po kolika minutách neaktivity nastaví ChatZilla stav na „nepřítomný“. Toto funguje pouze v nových verzích aplikace &brandShortName;. Pro zakázání této funkce nastavte 0.
pref.awayIdleMsg.label=Zpráva pro automatickou nepřítomnost
pref.awayIdleMsg.help=Tuto zprávu použije ChatZilla, pokud přejdete do stavu nepřítomnosti.
pref.awayNick.label=Přezdívka (pryč)
pref.awayNick.help=Tato přezdívka bude automaticky použita, když sebe označíte jako nepřítomného, a pokud je zadaná přezdívka odlišná od stávající přezdívky. Pokud nechcete měnit svoji přezdívku v nepřítomnosti, ponechte pole prázdné.
pref.bugURL.label=URL Bugzilly
pref.bugURL.help=Adresa, která bude použita pro odkazy na chyby, kde „%s“ bude nahrazen číslem chyby. Text „bug“ následovaný číslem nebo „#“ a 1-20 písmeny (alias) bude změněn na odkaz za použití této adresy.
pref.bugURL.comment.label=URL Bugzilly pro komentáře
pref.bugURL.comment.help=Adresa či část adresy, která bude použita pro odkazy na komentáře uvnitř chyb. U plné adresy bude „%1$S“ nahrazeno za číslo chyby nebo alias a „%2$S“ za číslo komentáře. U části adresy „%S“ je nahrazeno za číslo komentáře. Text „bug“ následovaný číslem nebo „#“ a 1-20 písmenným slovem (alias chyby) následovaný textem „comment“ následovaný dalším číslem bude změněn na odkaz za použití tohoto URL.
pref.charset.label=Znaková sada
pref.charset.help=Pro korektní zobrazení zpráv s národními znaky potřebujete použít stejnou znakovou sadu.
pref.collapseMsgs.label=Složení zpráv
pref.collapseMsgs.help=Ukáže přezdívku u více zpráv za sebou od jedné osoby pouze u první z nich. Tato volba pomáhá vytvořit opticky menší výpis, než když se přezdívka ukazuje vždy znovu.
pref.collapseActions.label=Skládat akce, pokud jsou skládány zprávy
pref.collapseActions.help=Ukáže přezdívku u více akcí za sebou od jedné osoby pouze u první z nich. Tato volba pomáhá vytvořit opticky menší výpis, než když se přezdívka ukazuje vždy znovu.
pref.conference.limit.label=Konferenční mód
pref.conference.limit.help=Když počet uživatelů v kanálu o dost překračuje limit, ChatZilla zapne kanál do „conference mode“, během kterého JOIN, PART, QUIT a NICK zprávy jsou pro ostatní uživatele skryté. Když počet uživatelů poklesne dostatečně pod limit, pak normální režim začne pracovat automaticky. Nastavení na 0 nikdy nepoužije konferenční mód, podobně nastavením na 1 bude konferenční režim nastaven vždy
pref.connectTries.label=Pokusů o připojení
pref.connectTries.help=Počet pokusů, které ChatZilla uskuteční pro připojení k serveru nebo síti.
pref.copyMessages.label=Kopírovat důležité zprávy
pref.copyMessages.help=Pokud je tato volba nastavena, jakákoli zpráva označená jako „důležitá“ bude také zkopírována do okna informací sítě. Umožní vám odejít na dlouhý čas a přesto nepropást žádnou důležitou zprávu pro vás.
pref.dcc.enabled.label=DCC povoleno
pref.dcc.enabled.help=Pokud je zakázáno, žádný z DCC příkazů nic neprovede a DCC požadavky od ostatních uživatelů budou zcela ignorovány.
pref.dcc.autoAccept.list.label=Seznam automatického přijetí
pref.dcc.autoAccept.list.help=Seznam přezdívek pro automatické přijetí nabídek DCC chatu/souboru. Masky hostitelů jsou také povoleny, použijte „*“ jako zástupný znak. Pokud je seznam prázdný, všechny DCC požadavky musí být ručně přijaty nebo odmítnuty.
pref.dcc.downloadsFolder.label=Složka pro stahování
pref.dcc.downloadsFolder.help=Výchozí složka pro soubory přijaté přes DCC.
pref.dcc.listenPorts.label=Naslouchat na portech
pref.dcc.listenPorts.help=Seznam portů, na které se vzdáleně mohou připojit další uživatelé. Každá položka může být buď jedno číslo nebo rozsah uvedený jako „dolní-horní“. Nechte prázdné pro použití náhodných portů vybraných vaším OS. Pokaždé když někomu nabídnete DCC spojení, bude vybrán ze seznamu další port.
pref.dcc.useServerIP.label=Získat lokální IP adresu ze serveru
pref.dcc.useServerIP.help=Pokud je zapnuto, ChatZilla se serveru při připojení zeptá na IP adresu. Takto získá DCC správnou IP adresu, i když jste za bránou nebo NAT.
pref.debugMode.label=Ladící mód
pref.debugMode.help=Tato předvolba zapíná ladicí mód ChatZilly a může tak generovat velké množství ladicích informací (obvykle do konzole). Volba by měla obsahovat seznam písmen, která určují co chcete vypisovat.“c“ pro kontextová menu (context menus) (vypíše data v momentě otevření menu), „d“ po odeslání (dispatch) (vypíše data zpracovaná v momentě odeslání příkazu), a „t“ pro trasování/záchytné body (trace/hook) (vypíše data o záchytných bodech a o zpracování fronty událostí).
pref.defaultQuitMsg.label=Standardní zpráva při opouštění kanálů
pref.defaultQuitMsg.help=Nastaví standardní zprávu při opouštění kanálů, která je použita, pokud žádnou nezadáte přímo. Ponechte prázdné pro používání standardní zprávy ChatZilly, která jednoduše zobrazuje verzi vašeho klienta.
pref.desc.label=Popis
pref.desc.help=Nastaví zadaný „popis“ (např. „skutečné jméno“) ve vaší /whois informaci. Nemusíte zde zadávat nic, ale běžně se používá pro uvádění skutečného jména.
pref.deleteOnPart.label=Vymazat okno kanálu při jeho opuštění
pref.deleteOnPart.help=Vymaže okno kanálu při použití příkazu /leave nebo /part.
pref.displayHeader.label=Zobrazit hlavičku
pref.displayHeader.help=Zobrazí hlavičku chatu v tomto okně. Obsahuje informace jako URL daného okna a téma a módy kanálu.
pref.font.family.label=Písmo
pref.font.family.help=Určuje písmo, které chcete aby ChatZilla používala ke zobrazování zpráv. Hodnota „default“ použije vaše globální nastavení rodiny písem, „serif“, „sans-serif“ a „monospace“ použijí globální nastavení písem pro daný typ. Ostatní hodnoty budou považovány přímo za písmo.
pref.font.size.label=Velikost písma (pt)
pref.font.size.help=Určuje velikost písma, kterou použije ChatZilla ke zobrazování zpráv. Hodnota 0 použije globální velikost písma, ostatní budou interpretovány jako velikost písma v bodech (pt).
pref.guessCommands.label=Hádání neznámých příkazů
pref.guessCommands.help=Pokud vložíte příkaz, který začíná „/“, a ChatZilla sama tento příkaz nezná, pokusí se ho odeslat serveru. Odesílání můžete vypnout a tím zakázat ChatZille odesílání na server.
pref.hasPrefs.label=Objekt má předvolby
pref.hasPrefs.help=Indikuje že předvolby obektu byly uloženy. Nikdy se nezobrazí v okně předvoleb. :)
pref.identd.enabled.label=Povolit identifikaci serveru v průběhu připojování
pref.identd.enabled.help=ChatZilla se bude moci připojit k serverům, které požadují identifikaci
pref.initialURLs.label=Umístění
pref.initialURLs.help=Seznam URL adres ke kterým se má ChatZilla po spuštění připojit. Tyto adresy nebudou použity pokud byla ChatZilla vyvolána kliknutím na odkaz typu irc://moznet/.
pref.initialScripts.label=Automaticky načítané skripty
pref.initialScripts.help=Když ChatZilla startuje, načítá skripty, které jsou zde uvedeny. Pokud je položka adresář, je načítán soubor „init.js“ z tohoto adresáře nebo jakéhokoliv podadresáře.
pref.inputSpellcheck.label=Kontrolovat pravopis ve vstupním poli
pref.inputSpellcheck.help=Zapne kontrolu pravopisu ve vstupním poli. Funguje pouze v novějších verzích aplikace &brandShortName;.
pref.link.focus.label=Nastavit otevřená okna prohlížeče jako aktivní.
pref.link.focus.help=Nastaví otevřené okno prohlížeče jako aktivní, pokud bylo otevřeno z ChatZilly.
pref.log.label=Žurnálovat tento panel
pref.log.help=ChatZilla zapne žurnálování tohoto panelu. Soubor se záznamem je obvykle uložen ve vašem profilu, jehož cestu můžete změnit v „Cesta k profilu“ (základní cesta) nebo ve „Jméno žurnálového souboru“ pro záznamy ruzných typů do různých souborů..
pref.logFileName.label=Jméno žurnálového souboru
pref.logFileName.help=Jedná se o soubor, do kterého ChatZilla zaznamenává obsah tohoto panelu. Pokud je panel otevřen a probíhá žurnálování, změna této volby se projeví až při příštím startu.
pref.logFile.client.label=Soubor s žurnálem klienta
pref.logFile.client.help=Určuje jméno souboru s žurnálem klienta.
pref.logFile.network.label=Soubor s žurnálem sítě
pref.logFile.network.help=Určuje jméno souboru s žurnálem sítě.
pref.logFile.channel.label=Soubor s žurnálem kanálů
pref.logFile.channel.help=Určuje jméno souboru s žurnálem panelů kanálů.
pref.logFile.user.label=Soubor s žurnálem uživatelů
pref.logFile.user.help=Určuje jméno souboru s žurnálem panelů user/query. Připojuje se ke složce s žurnálem pro vytvoření plné cesty.
pref.logFile.dccuser.label=Soubor s žurnálem pro DCC
pref.logFile.dccuser.help=Určit jméno souboru s žurnálem DCC chatu. Přidá tento žurnál do vytvořené plné cesty.
pref.logFolder.label=Složka s žurnály
pref.logFolder.help=Určuje základní umístění složky pro všechny žurnály. Možnost úpravy nastavení u jednotlivých žurnálů (viz. „Soubor s žurnálem…“).
pref.messages.click.label=Normální klepnutí
pref.messages.click.help=Akce, která se stane, když klepnete na URL normálním způsobem.
pref.messages.ctrlClick.label=Ctrl+klik
pref.messages.ctrlClick.help=Akce, která se stane, když klepnete na URL spolu s podržením klávesy Control.
pref.messages.metaClick.label=Alt/Meta+klik
pref.messages.metaClick.help=Akce, která se stane, když klepnete na URL spolu s klávesou Alt nebo Meta.
pref.messages.middleClick.label=Klepnutí prostředním tlačítkem
pref.messages.middleClick.help=Akce, která se stane, když klepnete na URL prostředním tlačítkem myši.
pref.motif.dark.label=Tmavý motiv
pref.motif.dark.help=Tmavý motiv, který můžete též zvolit z hlavní nabídky Zobrazit -> Barevné schéma.
pref.motif.light.label=Světlý motiv
pref.motif.light.help=Světlý motiv, který můžete též zvolit z hlavní nabídky Zobrazit -> Barevné schéma.
pref.motif.current.label=Aktuální motiv
pref.motif.current.help=Aktuálně vybraný soubor s motivem. Motiv je CSS soubor s popisem, jak zobrazit panel s chatem a může být použit k nastavení zobrazení.
pref.multiline.label=Víceřádkové vstupní pole
pref.multiline.help=Určuje zda je vstupní pole ChatZilly víceřádkové nebo normální jednořádkové.
pref.munger.bold.label=Tučné
pref.munger.bold.help=Donutí ChatZillu zobrazovat *bold* skutečně jako tučný řez písma.
pref.munger.bugzilla-link.label=Odkazy do Bugzilly
pref.munger.bugzilla-link.help=Donutí ChatZillu konvertovat sekvence „bug <číslo>“ na odkaz za použití položky „Bugzilla URL“.
pref.munger.channel-link.label=Odkazy na kanály
pref.munger.channel-link.help=Donutí ChatZillu konvertovat řetezce „#channel“ na odkazy na tento kanál.
pref.munger.colorCodes.label=Barvy mIRC
pref.munger.colorCodes.help=Povolí zobrazování barev v textu, stejně tak jako zpracování dalších řídících kódů mIRC (tučné a podtržené). Pokud je zakázáno, ChatZilla sice kódy přijme a porozumí jim, ale nedělá nic (tedy kódy se ani nezobrazí ani nezpracují).
pref.munger.ctrl-char.label=Kontrolní znaky
pref.munger.ctrl-char.help=Donutí ChatZillu zobrazovat kontrolní znaky kterým nerozumí.
pref.munger.face.label=Ksichtíky (emotikony)
pref.munger.face.help=ChatZilla zobrazí obrázky pro známé ksichtíky a smajlíky, jako :-) a ;-).
pref.munger.italic.label=Kurzíva
pref.munger.italic.help=ChatZilla zobrazí /italic/ skutečně jak kurzívu.
pref.munger.link.label=Webové odkazy
pref.munger.link.help=ChatZilla bude konvertovat text který vypadá jako odkaz na skutečný odkaz.
pref.munger.mailto.label=Odkazy na e-mail
pref.munger.mailto.help=ChatZilla bude konvertovat text který vypadá jako poštovní adresa (e-mail) na odkaz.
pref.munger.quote.label=Blízké uvozovky
pref.munger.quote.help=ChatZilla bude nahrazovat `` pomocí “ a '' pomocí ”.
pref.munger.rheet.label=Rheet
pref.munger.rheet.help=ChatZilla změní „rheet“ na odkaz (velmi specifická vlastnost pro Mozilla.org).
pref.munger.talkback-link.label=Odkazy na Talkback
pref.munger.talkback-link.help=ChatZilla změní odkaz „TB<čísla><znak>“ na příslušný odkaz do Talkbacku.
pref.munger.teletype.label=Teletyp
pref.munger.teletype.help=ChatZilla zobrazí |teletype| písmem s fixní šířkou.
pref.munger.underline.label=Podtržené
pref.munger.underline.help=ChatZilla zobrazí _underline_ skutečně jako podtržený text.
pref.munger.word-hyphenator.label=Rozdělovat dlouhá slova
pref.munger.word-hyphenator.help=ChatZilla bude automaticky vkládat dělící pomlky do dlouhých slov a odkazů aby se celé vešly do okna.
pref.newTabLimit.label=Maximální počet automaticky vytvářených panelů
pref.newTabLimit.help=Maximální počet oken (jako jsou dotazovací okna), který může být automaticky vytvořen ChatZillou. Pokud limit vyprší, soukromé zprávy nebudou zobrazovány v novém okně, ale v aktuálním. Nastavení na 0 znamená, že maximální počet není omezen. Nastavení na 1 znamená, že automaticky vytvářená okna jsou zakázána.
pref.nickCompleteStr.label=Dokončení přezdívky
pref.nickCompleteStr.help=Tento řetězec je připojen k jakékoli přezdívce pokud ji začnete psát na začátku řádky a stisknete tab pro doplnění.
pref.nickname.label=Přezdívka
pref.nickname.help=Toto je jméno, které uvidí kdokoliv, když budete na IRC. Můžete použít jakékoliv jméno chcete, ale nemůže obsahovat vyhrazené znaky.
pref.nicknameList.label=Seznam přezdívek
pref.nicknameList.help=Toto je seznam přezdívek, které chcete, aby ChatZilla použila tehdy, když vámi zvolená je již používána. Normální přezdívka nemusí být zahrnuta.
pref.notify.aggressive.label=Aktivní upozornění
pref.notify.aggressive.help=Pokud vám někdo pošle soukromou zprávu, použije ve zprávě vaši přezdívku nebo zmíní některé ze záchytných slov (stalk words), ChatZilla se vás pokusí na tuto zprávu upozornit. Tato předvolba určuje zda se vás ChatZilla pokusí na zprávu upozornit blikáním okna nebo jeho přenesením do popředi (záleží na vašem OS)
pref.notifyList.label=Seznam upozornění
pref.notifyList.help=Seznam uživatelů, u kterých klient automaticky kontroluje, zda-li jsou online nebo ne. ChatZilla tento seznam kontroluje každých 5 minut a informuje vás, zda-li je nyní někdo online nebo přešel do offline režimu.
pref.outgoing.colorCodes.label=Povolit posílání kódů barev
pref.outgoing.colorCodes.help=Povolí vám posílat barvy a jiné mIRC kódy jako je tučný, podtržený nebo jinak formátovaný text. Když tuto volbu povolíte, jednoduchým zadáním „%S“ zobrazíte okno, kde máte k dispozici řadu voleb.
pref.outputWindowURL.label=Výstupní okno
pref.outputWindowURL.help=Toto nastavení byste neměli měnit. Okno chatu používá toto URL ke zobrazení zpráv, hlaviček atd. Soubor musí správně definovat některé položky nebo se budou objevovat chyby JavaScriptu a okno chatu může být prázné.
pref.profilePath.label=Cesta k profilu
pref.profilePath.help=Základní adresář se soubory vztahujícími se k Chatzille. Přednastaveno je, aby ChatZilla používala skripty z podadresáře „scripts“ a ukládala záznamy do podadresáře „log“.
pref.proxy.typeOverride.label=Typ proxy
pref.proxy.typeOverride.help=Přepíše výchozí nastavení proxy zadáním „http“ pro použití HTTP proxy prohlížeče, nebo zadáním „none“ pro připojení k síti bez proxy (včetně SOCKS proxy). Tato volba obvykle funguje pouze tehdy, když je v prohlížeči zvolena ruční konfigurace proxy serveru.
pref.reconnect.label=Automaticky obnovit spojení
pref.reconnect.help=Když se vaše spojení náhle ztratí, ChatZilla jej umožňuje automaticky obnovit.
pref.websearch.url.label    = URL pro vyhledávání na webu
pref.websearch.url.help     = URL adresa, která se použije pro vyhledávání na webu; vámi vyhledávané výrazy budou přidány na konec této adresy. Můžete přidat volitelný parametr %s pro vložení vyhledávaného výrazu na specifické místo v URL adrese (např. "http://www.searchwebsite.com/search?q=%s"). Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude použit vyhledávací modul ve vašem prohlížeči (nebo Google, pokud Chatzilla není v prohlížeči spuštěna).
pref.showModeSymbols.label=Ukázat symboly uživatelského módu
pref.showModeSymbols.help=Seznam uživatelů může buď ukazovat symboly módu („@“ pro operátora, „%“ pro půl-operátora, „+“ pro mluvčí), nebo může použít barvy (zelený pro operátora, tmavě modrá pro půl-operátora, světle modrá (cyan) pro mluvčí, a černou/bez barvy pro normální uživatele). Nastavte tuto předvolbu, aby se zobrazovali symboly místo barev.
pref.sortUsersByMode.label=Seřadit uživatele podle módu
pref.sortUsersByMode.help=Způsobí, že uživatelé budou na seznamu řazeni podle jejich módu, operátoři první, potom půl-operátoři (pokud jsou podporováni na serveru), potom mluvčí a nakonec ostatní.
pref.sound.enabled.label=Povoleno
pref.sound.enabled.help=Označte tuto předvolbu abyste povolili zvuk, nebo odznačte abyste ho vypnuli. Globální přepínač.
pref.sound.overlapDelay.label=Doba překryvu
pref.sound.overlapDelay.help=Nastavte dobu po kterou stejná událost nespustí znovu stejný zvuk. Např. předvolená hodnota, která je 2000ms (2 sekundy), znamená, že pokud během 2 sekund nastanou dvě stejné události stalk, pouze první z nich spustí zvukový signál.
##pref.sound.surpressActive.label=Suppress Sounds for active view
##pref.sound.surpressActive.help=Stops sounds generated by the active view from playing if ChatZilla is the active window. Sounds from other views, or when ChatZilla is not active, will always play.
pref.sound.channel.start.label=Kanál: Start relace
pref.sound.channel.start.help=
pref.sound.channel.event.label=Kanál: Ne-chatovací událost
pref.sound.channel.event.help=
pref.sound.channel.chat.label=Kanál: Normální chat
pref.sound.channel.chat.help=
pref.sound.channel.stalk.label=Kanál: Nalezeno klíčové slovo
pref.sound.channel.stalk.help=
pref.sound.user.start.label=Uživatel: Start relace
pref.sound.user.start.help=
pref.sound.user.stalk.label=Uživatel: Normální chat
pref.sound.user.stalk.help=
pref.stalkWholeWords.label=Pouze celá klíčová slova
pref.stalkWholeWords.help=Toto nastavení mění zacházení ChatZilly s klíčovými slovy během stalku. Přepíná mezi vyhledáváním celých slov a pouze podřetězců. Např. v „ChatZilla je super“ bude klíčové slovo stalku „zilla“ nalezeno pouze pokud je toto nastavení vypnuto.
pref.stalkWords.label=Klíčová slova
pref.stalkWords.help=Pokud jsou slova z tohoto seznamu obsažena na řádce, ChatZilla řádek označí jako „důležitý“. Pokud je zapnuto „Agresivní oznamování“, pokusí se získat pro tento řádek vaši pozornost.
pref.urls.store.max.label=Maximum uložených URL adres
pref.urls.store.max.help=Nastaví maximální počet URL adres, které chcete ChatZillou uchovávat. Příkaz „/urls“ zobrazí 10 naposledy uložených URL nebo více, pokud to určíte. Například „/urls 20“.
pref.userlistLeft.label=Zobrazovat seznam uživatelů nalevo
pref.userlistLeft.help=Zobrazovat seznam uživatelů nalevo. Pokud tato volba není zaškrtnuta, bude seznam uživatelů napravo.
pref.username.label=Uživatelské jméno
pref.username.help=Vaše uživatelské jméno je použito pro konstrukci vaší „host masky“, což je řetězec, který vás reprezentuje. Jeho součástí je jméno hostitelského počítače a toto uživatelské jméno. Tento údaj je používán pro automatické přidělování operátorských práv, zamezování přístupu a ostatní věci související s konkrétní osobou.
pref.usermode.label=Uživ. mód
pref.usermode.help=Uživatelský mód určuje jak s vámi bude IRC server zacházet (je to seznam písmen následovaných znakem „+“) - např. můžete server donutit, aby vám posílal zprávy o dění za scénou pouze nastavením jiného módu. Nejběžnější volba „i“, způsobí že nebudete vidět v seznamu uživatelů kanálu, do té doby než na vás učiní dotaz uživatel v kanálu přítomný („i“ znamená neviditelný (invisible)).
pref.warnOnClose.label=Varovat, pokud jsem při ukončení ChatZilly stále připojený
pref.warnOnClose.help=Zobrazí varování při ukončení spojení - pokud je uživatel ještě připojen do sítě - zeptá se jestli opravdu chcete skončit. Funkci lze vypnout odškrtnutím políčka.

# Preference group labels #

pref.group.general.label=Obecné
pref.group.general.connect.label=Připojení
pref.group.general.ident.label=Identifikace
pref.group.general.log.label=Žurnál
pref.group.appearance.label=Vzhled
pref.group.appearance.misc.label=Obecné
pref.group.appearance.motif.label=Motivy
pref.group.appearance.timestamps.label=Formát času
pref.group.appearance.timestamps.help=Záměny: %y=čtyřmístný rok, %m=číslo měsíce (1-12), %d=den měsíce, %h=hodina, %n=minuty, %s=sekundy.
pref.group.appearance.userlist.label=Seznam uživatelů
pref.group.dcc.label=DCC
pref.group.dcc.ports.label=Porty
pref.group.dcc.autoAccept.label=Automatické přijetí
pref.group.munger.label=Formátování
pref.group.startup.label=Spuštění
pref.group.startup.initialURLs.label=Umístění
pref.group.startup.initialScripts.label=Automaticky načítané skripty
pref.group.lists.label=Seznamy
pref.group.lists.stalkWords.label=Klíčová slova
pref.group.lists.aliases.label=Zástupné příkazy
pref.group.lists.notifyList.label=Seznam upozornění
pref.group.lists.nicknameList.label=Seznam přezdívek
pref.group.lists.autoperform.label=Automatické operace
pref.group.global.label=Globální
pref.group.global.header.label=Hlavičky
pref.group.global.header.help=Nastaví předvolené hlavičky oken. Každé okno může toto nastavení přebít.
pref.group.global.links.label=Odkazy
pref.group.global.links.help=Tyto tři volby odkazů určují jak bude ChatZilla reagovat na různé způsoby kliknutí na odkazy. Můžete je změnit podle svých potřeb.
pref.group.global.log.label=Zaznamenávat tyto typy oken.
pref.group.global.log.help=Nastaví předvolený způsob záznamů oken. Každé okno si ho ale může nastavit vlastní.
pref.group.global.maxLines.label=Velikost historie
pref.group.global.maxLines.help=Počet řádek textu, které budou uchovávány pro tento typ oken. Pokud bude dosažen tento limit, nejstarší řádky budou umazávány tak jak nové budou přibývat.
pref.group.global.sounds.label=Konfigurace zvuku
pref.group.general.sounds.help=
pref.group.general.soundEvts.label=Zvukové události
pref.group.general.soundEvts.help=Zvuky pro některé klientské události. Tyto volby jsou seznam mezerou oddělených řetězců „beep“ nebo „file:URL“.

# These are the prefs that get grouped #

pref.autoperform.label=Automatické operace
pref.autoperform.help=Vložte příkazy, které se provedou při připojení k síti/kanálu, otevření soukromého chatu. Příkazy jsou volány v uvedeném pořadí.
pref.autoperform.channel.label=Kanál
pref.autoperform.channel.help=Vložte příkazy, které se provedou při připojení ke kanálu.
pref.autoperform.client.label=Klient
pref.autoperform.client.help=Vložte příkazy, které se provedou po startu ChatZilly.
pref.autoperform.network.label=Síť
pref.autoperform.network.help=Vložte příkazy, které se provedou při připojení k síti.
pref.autoperform.user.label=Uživatel
pref.autoperform.user.help=Vložte příkazy, které se provedou při otevření soukromého chatu s uživatelem.

pref.networkHeader.label=Sítě
pref.networkHeader.help=
pref.channelHeader.label=Kanály
pref.channelHeader.help=
pref.userHeader.label=Uživatelé
pref.userHeader.help=
pref.dccUserHeader.label=DCC
pref.dccUserHeader.help=

pref.networkLog.label=Sítě
pref.networkLog.help=
pref.channelLog.label=Kanály
pref.channelLog.help=
pref.userLog.label=Uživatelé
pref.userLog.help=
pref.dccUserLog.label=DCC
pref.dccUserLog.help=

pref.clientMaxLines.label=Klient
pref.clientMaxLines.help=
pref.networkMaxLines.label=Sítě
pref.networkMaxLines.help=
pref.channelMaxLines.label=Kanály
pref.channelMaxLines.help=
pref.userMaxLines.label=Uživatelé
pref.userMaxLines.help=
pref.dccUserMaxLines.label=DCC
pref.dccUserMaxLines.help=

pref.timestamps.display.label=Formát
pref.timestamps.display.help=
pref.timestamps.label=Povoleno
pref.timestamps.help=

pref.msgBeep.label=Nové dotazovací okno
pref.msgBeep.help=
pref.queryBeep.label=Dotazovací zpráva
pref.queryBeep.help=
pref.stalkBeep.label=Důležitá zpráva
pref.stalkBeep.help=

# Append missing english strings to end of file
# Ensuring SeaMonkey 2.32 can build
msg.alert.icon.off = Upozornění na zprávy jsou vypnutá. Klepněte na ikonu pro zapnutí zobrazování upozornění pro nové zprávy.
msg.alert.icon.on = Upozornění na zprávy jsou zapnutá. Klepněte na ikonu pro vypnutí zobrazování upozornění pro nové zprávy.
msg.supports.caps = Podporované možnosti: %S"
msg.supports.capsOn = Povolené možnosti: %S"
msg.caps.list = Dostupné možnosti: %S"
msg.caps.on = Možnost %S povolena.
msg.caps.off = Možnost %S zakázána.
msg.caps.error = Možnost %S je neplatná.
pref.alert.globalEnabled.label = Povoleno globálně
pref.alert.globalEnabled.help  = Je-li tato možnost povolena, všechna nastavená upozornění se mohou zobrazovat. Při vypnutí se nezobrazí žádná upozornění. Toto je pouze globální nastavení.
pref.alert.enabled.label    = Povoleno
pref.alert.enabled.help     = Je-li tato možnost povolena, vyskakovací okna budou pro tento pohled zobrazována.
pref.alert.nonFocusedOnly.label = Pouze je-li okno neaktivní
pref.alert.nonFocusedOnly.help = Je-li tato možnost povolena, všechna upozornění na zprávy budou při aktivním okně potlačena. Pro neaktivní pohledy bude nadále zobrazována. Zrušení této volby je doporučeno pro moderátory kanálů nebo pro kanály s nízkým provozem.
pref.alert.channel.event.label = Upozornění pro události kanálu
pref.alert.channel.event.help  = Zobrazí upozornění na zprávy o vstoupení, vyhození, uživatelských režimech a další systémové zprávy. Doporučeno pro moderátory nebo pro kanály s nízkým provozem.
pref.alert.channel.chat.label  = Upozornění na chat v kanálu
pref.alert.channel.chat.help  = Zobrazit upozornění pro běžné zprávy chatu. Pro kanály s velkým počtem příspěvků to může být nepříjemné. Doporučeno pro moderátory nebo pro kanály s nízkým provozem.
pref.alert.channel.stalk.label = Upozornění pro sledovaná slova
pref.alert.channel.stalk.help  = Zobrazit upozornění na zprávy obsahující sledovaná slova.
pref.alert.user.chat.label   = Upozornění na chat s uživatelem
pref.alert.user.chat.help    = Zobrazit upozornění na soukromé zprávy.
pref.bugKeyword.label      = Klíčová slova pro bugy
pref.bugKeyword.help      = Můžete definovat více klíčových slov pro sledování ve formě regulárního výrazu jejich oddělením pomocí znaku "|" např. bug|issue|case|ticket
pref.group.general.palert.label    = Upozornění na zprávy
pref.group.global.palertconfig.label  = Nastavení upozornění na zprávy