dom/chrome/layout/css.properties
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Wed, 30 Sep 2020 13:15:15 +0000
changeset 4608 e320754e81149ddaa85a97a103d38afd984c3de5
parent 4580 d368f785ac495bc44296daec140b9bf4e3fb0cfa
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of SeaMonkey Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Soubor s kaskádovými styly %1$S nebyl použit, protože má typ MIME „%2$S“ místo „text/css“.
MimeNotCssWarn=Soubor s kaskádovými styly %1$S byl použit, i když má typ MIME „%2$S“ místo „text/css“.

PEDeclDropped=Deklarace vynechána.
PEDeclSkipped=Přeskočeno na další deklaraci.
PEUnknownProperty=Neznámá vlastnost „%1$S“.
PEValueParsingError=Chyba při parsování hodnoty „%1$S“.
PEUnknownAtRule=Neznámé @-pravidlo nebo chyba při parsování @-pravidla „%1$S“.
PEMQUnexpectedOperator=Neočekávaný operátor v seznamu médií.
PEMQUnexpectedToken=Neočekávaný token „%1$S“ v seznamu médií.
PEAtNSUnexpected=Neočekávaný token uvnitř @namespace: „%1$S“.
PEKeyframeBadName=Očekáván identifikátor názvu pravidla @keyframes.
PEBadSelectorRSIgnored=Sada pravidel ignorována kvůli špatnému selektoru.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Pravidlo keyframe bylo ignorováno kvůli špatnému selektoru.
PESelectorGroupNoSelector=Očekáván selektor.
PESelectorGroupExtraCombinator=Špatně umístěný spojovník.
PEClassSelNotIdent=Očekáván identifikátor selektoru třídy, ale nalezeno „%1$S“.
PETypeSelNotType=Očekáván název prvku nebo „*“, ale nalezeno „%1$S“.
PEUnknownNamespacePrefix=Neznámý prefix jmenného prostoru „%1$S“.
PEAttributeNameExpected=Očekáván identifikátor názvu atributu, ale nalezeno „%1$S“.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Očekáván název atributu nebo jmenného prostoru, ale nalezeno „%1$S“.
PEAttSelNoBar=Očekáván znak „|“, ale nalezeno „%1$S“.
PEAttSelUnexpected=Neočekávaný token v selektoru atributu: „%1$S“.
PEAttSelBadValue=Očekáván identifikátor nebo řetězec u hodnoty v atributu selektor, ale nalezeno „%1$S“.
PEPseudoSelBadName=Očekáván identifikátor u pseudotřídy či pseudoprvku, ale nalezeno „%1$S“.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Očekáván konec selektoru nebo uživatelské akce pseudotřídy po pseudoprvku, ale nalezeno „%1$S“.
PEPseudoSelUnknown=Neznámá pseudotřída či pseudoprvek „%1$S“.
PENegationBadArg=Chybějící parametr v negací pseudotřídy „%1$S“.
PEPseudoClassArgNotIdent=Očekáván identifikátor u parametru pseudotřídy, ale nalezeno „%1$S“.
PEColorNotColor=Očekávána barva, ale nalezeno „%1$S“.
PEParseDeclarationDeclExpected=Očekávána deklarace, ale nalezeno „%1$S“.
PEUnknownFontDesc=Neznámý popisovač „%1$S“ v pravidle @font-face.
PEMQExpectedFeatureName=Očekáván název vlastnosti v media query, ale nalezeno „%1$S“.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Vlastnosti media query min- nebo max- musí obsahovat hodnotu.
PEMQExpectedFeatureValue=Nalezena neplatná hodnota vlastnosti v media query.
PEExpectedNoneOrURL=Očekáváno 'none' nebo URL, ale nalezeno „%1$S“.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Očekáváno 'none', URL nebo filtrační funkce, ale nalezeno „%1$S“.

TooLargeDashedRadius=Hodnota poloměru ohraničení je příliš vysoká pro styl ‘dashed’ (limit je 100000 px). Vykresleno jako nepřerušované.
TooLargeDottedRadius=Hodnota poloměru ohraničení je příliš vysoká pro styl ‘dotted’ (limit je 100000 px). Vykresleno jako nepřerušované.