chat/irc.properties
author Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>
Mon, 12 Oct 2020 18:07:13 +0000
changeset 4618 28eecb6dca78c86225209690aef38659c4460fcd
parent 3007 25b518576e8a0670857900321347577496807882
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Michal Stanke <mstanke@mozilla.cz>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=přezdívka

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Připojení k serveru bylo ztraceno
connection.error.timeOut=Čas pro spojení vypršel
connection.error.invalidUsername=%S není platné uživatelské jméno
connection.error.invalidPassword=Neplatné heslo serveru
connection.error.passwordRequired=Je vyžadováno heslo

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanál
joinChat.password=_Heslo

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Server
options.port=Port
options.ssl=Použít SSL
options.encoding=Znaková sada
options.quitMessage=Zpráva při opuštění kanálu
options.partMessage=Rozdělit zprávu
options.showServerTab=Zobrazit zprávy ze serveru
options.alternateNicks=Alternativní přezdívky

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S používá verzi "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Čas uživatele „%1$S“ je %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;akce&gt;: Provede akci.
command.ban=%S &lt;přezdívka!uživatel@host&gt;: Zabanuje uživatele odpovídající zadanému vzoru.
command.ctcp=%S &lt;přezdívka&gt; &lt;zpráva&gt;: Odešle zprávu CTCP uživateli s přezdívkou.
command.chanserv=%S &lt;příkaz&gt;: Odešle příkaz pro ChanServ.
command.deop=%S &lt;přezdívka1&gt;[,&lt;přezdívka2&gt;]*: Odebere uživateli příznak operátora kanálu. K provedení této akce musíte být operátorem kanálu.
command.devoice=%S &lt;přezdívka1&gt;[,&lt;přezdívka2&gt;]*: Odebere uživateli příznak mluvení v kanálu a zabrání mu hovořit v kanálu, pokud je kanál moderován (+m). K provedení této akce musíte být operátorem kanálu.
command.invite2=%S &lt;přezdívka&gt;[ &lt;přezdívka&gt;]* [&lt;místnost&gt;]: Pozve jednu či více osob do konkrétního nebo aktuálního kanálu. 
command.join=%S &lt;místnost1&gt;[,&lt;místnost2&gt;]* [&lt;klíč1&gt;[,&lt;klíč2&gt;]*]: Vstoupí do jednoho nebo více kanálu, volitelně s předanými klíči pro jednotlivé kanály, pokud jsou vyžadovány.
command.kick=%S &lt;přezdívka&gt; [&lt;zpráva&gt;]: Odebere uživatele z kanálu. K provedení této akce musíte být operátorem kanálu.
command.list=%S: Zobrazí seznam chatovacích místností sítě. Varování: některé servery vás mohou po této akci odpojit.
command.memoserv=%S &lt;příkaz&gt;: Odešle příkaz pro MemoServ.
command.modeUser2=%S &lt;přezdívka&gt; [(+|-)&lt;režim&gt;]: Získá, nastaví nebo odebere režim uživateli.
command.modeChannel2=%S [&lt;kanál&gt;] [(+|-)&lt;nový režim&gt; [&lt;parametr&gt;][,&lt;parametr&gt;]*]: Získá, nastaví nebo odebere režim kanálu.
command.msg=%S &lt;přezdívka&gt; &lt;zpráva&gt;: Odešle uživateli soukromou zprávu (na rozdíl od kanálu).
command.nick=%S &lt;nová přezdívka&gt;: Změní vaši přezdívku.
command.nickserv=%S &lt;příkaz&gt;: Odešle příkaz pro NickServ.
command.notice=%S &lt;uživatel&gt; &lt;zpráva&gt;: Odešle upozornění uživateli nebo kanálu.
command.op=%S &lt;přezdívka1&gt;[,&lt;přezdívka2&gt;]*: Přidá uživateli příznak operátora kanálu. K provedení této akce musíte být operátorem kanálu.
command.operserv=%S &lt;příkaz&gt;: Odešle příkaz pro OperServ.
command.part=%S [zpráva]: Opustí aktuální kanál, volitelně i s poslední zprávou.
command.ping=%S [&lt;přezdívka&gt;]: Zjistí dobu zpoždění uživatele (nebo serveru pokud není uživatel specifikován).
command.quit=%S &lt;zpráva&gt;: Odpojí se od serveru, volitelně i s poslední zprávou.
command.quote=%S &lt;příkaz&gt;: Odešle serveru přímý příkaz.
command.time=%S: Zobrazí aktuální místní čas na serveru IRC.
command.topic=%S [&lt;nové téma&gt;]: Nastaví téma kanálu.
command.umode=%S (+|-)&lt;nový režim&gt;: Nastaví režim uživatele.
command.version=%S &lt;přezdívka&gt;: Vyžádá si verzi klienta uživatele.
command.voice=%S &lt;přezdívka1&gt;[,&lt;přezdívka2&gt;]*: Přidá uživateli příznak mluvení v kanálu. K provedení této akce musíte být operátorem kanálu.
command.whois2=%S [&lt;přezdívka&gt;]: Získá informace o uživateli.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=Uživatel %1$S [%2$S] vstoupil do místnosti.
message.rejoined=Znovu jste vstoupili do místnosti.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Uživatel „%1$S%2$S“ vás vykopl.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=Uživatel „%1$S“ byl vykopnut uživatelem %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Uživatel „%3$S“ nastavil uživateli „%2$S“ režim %1$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Uživatel „%2$S“ nastavil režim kanálu na %1$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Váš režim je %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Zvolenou přezdívku nelze použít. Vaše přezdívka zůstává %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Opustili jste místnost (Part%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=Uživatel „%1$S“ opustil místnost (Part%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=Uživatel „%1$S“ opustil místnost (Quit%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=Uživatel „%1$S“ vás přizval k diskuzi %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=Uživatel „%1$S“ byl přizván k diskuzi %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S je již v %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=Uživatel „%S“ byl povolán.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=Informace WHOIS o uživateli %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=Uživatel „%1$S“ je offline. Informace WHOWAS uživatele %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S je neznámá přezdívka.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=Uživatel %1$S změnil heslo kanálu na %2$S.
message.channelKeyRemoved=Uživatel %S odstranil heslo kanálu.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Uživatelé připojení z následujících adres mají zakázán přístup ke kanálu %S:
message.noBanMasks=Ke kanálu %S neexistují žádné zakázané adresy.
message.banMaskAdded=Uživatelé připojeni z adres odpovídajících %1$S mají zakázán přístup ke kanálu %2$S.
message.banMaskRemoved=Uživatelé připojeni z adres odpovídajících %1$S již nemají zakázán přístup ke kanálu %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Odpověď na ping z %1$S v #2 milisekundě.;Odpověď na ping z %1$S v #2 milisekundách.;Odpověď na ping z %1$S v #2 milisekundách. 


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Kanál „%S“ neexistuje.
error.tooManyChannels=Nelze se připojit k %S; jste připojen v příliš mnoho kanálech.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Přezdívka je používána, přezdívka změněna na %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S není povolená přezdívka.
error.banned=Na tomto serveru jste zablokován.
error.bannedSoon=Na tomto serveru budete brzy zablokován.
error.mode.wrongUser=Nemůžete měnit režimy ostatních uživatelů.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S není online.
error.wasNoSuchNick=Přezdívka „%S“ neexistuje.
error.noSuchChannel=Kanál „%S“ neexistuje.
error.unavailable=„%S“ je dočasně nedostupný.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Do kanálu „%S“ máte zakázaný přístup.
error.cannotSendToChannel=Nemůžete odeslat zprávu pro %S.
error.channelFull=Kanál „%S“ je plný.
error.inviteOnly=Pro přístup do „%S“ musíte být pozváni.
error.nonUniqueTarget=%S není unikátní uživatel@host ani zkrácené jméno nebo jste se pokusili připojit k příliš mnoha kanálům najednou.
error.notChannelOp=Nejste operátorem kanálu %S.
error.notChannelOwner=Nejste vlastníkem kanálu %S.
error.wrongKey=Nelze se připojit ke kanálu %S, bylo zadáno neplatné heslo.
error.sendMessageFailed=Při odesílání poslední zprávy nastala chyba. Po opětovném navázání připojení to prosím zkuste znovu.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Ke kanálu %1$S se připojit nelze, automaticky jste byli přesměrováni na kanál %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' není na tomto serveru platný uživatelský režim.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Jméno
tooltip.server=Připojen k
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Připojen z
tooltip.registered=Registrován
tooltip.registeredAs=Registrován jako
tooltip.secure=Používá bezpečné připojení
# The away message of the user
tooltip.away=Pryč
tooltip.ircOp=Operátor IRC
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=Poslední aktivita
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=Před %S
tooltip.channels=Na kanále

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Ano
no=Ne