calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
author Miroslav Geisselreiter <mg@gz.cz>
Mon, 17 Jan 2022 15:18:34 +0000
changeset 5075 ae677a6bee277f507e673c3fcd2d56088b2caafb
parent 3803 3daada1b5abd72adb3ece8557ac7cf23b9363ddc
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of SeaMonkey Co-authored-by: Miroslav Geisselreiter <mg@gz.cz>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY event.title.label         "Upravit položku" >

<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip  "Zachová dobu trvání při změně koncového data">
<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.accesskey "e">

<!ENTITY newevent.from.label        "Od" >
<!ENTITY newevent.to.label         "Do" >

<!ENTITY newevent.status.label          "Stav" >
<!ENTITY newevent.status.accesskey        "a" >
<!ENTITY newevent.eventStatus.none.label     "Neurčeno" >
<!ENTITY newevent.eventStatus.none.accesskey   "N" >
<!ENTITY newevent.todoStatus.none.label      "Neurčeno" >
<!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.label   "Zrušeno" >
<!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.accesskey "Z" >
<!ENTITY newevent.todoStatus.cancelled.label   "Zrušeno" >
<!ENTITY newevent.status.tentative.label     "Předběžně" >
<!ENTITY newevent.status.tentative.accesskey   "e" >
<!ENTITY newevent.status.confirmed.label     "Potvrzeno" >
<!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey   "P" >
<!ENTITY newevent.status.needsaction.label    "Vyžaduje akci" >
<!ENTITY newevent.status.inprogress.label     "Probíhá" >
<!ENTITY newevent.status.completed.label     "Ukončeno" >

<!-- The following entity is for New Task dialog only -->
<!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "&#37; dokončeno">

<!-- LOCALIZATON NOTE(event.attendees.notify.label,event.attendees.notifyundisclosed.label,
   event.attendees.disallowcounter.label)
  - These three labels are displayed side by side in the event dialog, make sure
  - they still fit in. -->
<!ENTITY event.attendees.notify.label        "Upozornit účastníky">
<!ENTITY event.attendees.notify.accesskey      "U">
<!ENTITY event.attendees.notifyundisclosed.label   "Upozornit účastníky samostatně">
<!ENTITY event.attendees.notifyundisclosed.accesskey "s">
<!ENTITY event.attendees.notifyundisclosed.tooltip  "Pošle e-mail s upozorněním pro každého účastníka. Každá pozvánka obsahuje pouze jednoho účastníka, takže ostatní účastníci nemohou být odhaleni.">
<!ENTITY event.attendees.disallowcounter.label    "Zakázat protinávrhy">
<!ENTITY event.attendees.disallowcounter.accesskey  "a">
<!ENTITY event.attendees.disallowcounter.tooltip   "Indikuje, že nepřijímáte protinávrhy">

<!-- Keyboard Shortcuts -->
<!ENTITY event.dialog.new.event.key2       "I">
<!ENTITY event.dialog.new.task.key2        "D">
<!ENTITY event.dialog.new.message.key2      "N">
<!ENTITY event.dialog.close.key          "W">
<!ENTITY event.dialog.save.key          "S">
<!ENTITY event.dialog.saveandclose.key      "L">
<!ENTITY event.dialog.print.key          "P">
<!ENTITY event.dialog.undo.key          "Z">
<!ENTITY event.dialog.redo.key          "Y">
<!ENTITY event.dialog.cut.key           "X">
<!ENTITY event.dialog.copy.key          "C">
<!ENTITY event.dialog.paste.key          "V">
<!ENTITY event.dialog.select.all.key       "A">

<!-- Menubar -->
<!ENTITY event.menu.item.new.label            "Nový">
<!ENTITY event.menu.item.new.accesskey          "N">
<!ENTITY event.menu.item.new.event.label         "Událost">
<!ENTITY event.menu.item.new.event.accesskey       "d">
<!ENTITY event.menu.item.new.task.label         "Úkol">
<!ENTITY event.menu.item.new.task.accesskey       "o">
<!ENTITY event.menu.item.new.message.label        "Zpráva">
<!ENTITY event.menu.item.new.message.accesskey      "Z">
<!ENTITY event.menu.item.new.contact.label        "Kontakt">
<!ENTITY event.menu.item.new.contact.accesskey      "K">
<!ENTITY event.menu.item.close.label           "Zavřít">
<!ENTITY event.menu.item.close.accesskey         "Z">

<!-- LOCALIZATION NOTE
  - event.menu.item.save.accesskey is used for the "Save" menu item
  - when editing events/tasks in a dialog window.
  - event.menu.item.save.tab.accesskey is used for the "Save" menu item
  - when editing events/tasks in a tab. -->
<!ENTITY event.menu.item.save.label           "Uložit">
<!ENTITY event.menu.item.save.accesskey         "l">
<!ENTITY event.menu.item.save.tab.accesskey       "a">

<!-- LOCALIZATION NOTE
  - event.menu.item.saveandclose.accesskey is used for "Save and Close"
  - menu item when editing events/tasks in a dialog window.
  - event.menu.item.saveandclose.tab.accesskey is used for "Save and Close"
  - when editing events/tasks in a tab. -->
<!ENTITY event.menu.item.saveandclose.label       "Uložit a zavřít">
<!ENTITY event.menu.item.saveandclose.accesskey     "U">
<!ENTITY event.menu.item.saveandclose.tab.accesskey   "z">

<!ENTITY event.menu.item.delete.label          "Smazat…">
<!ENTITY event.menu.item.delete.accesskey        "m">
<!ENTITY event.menu.item.page.setup.label        "Vzhled stránky…">
<!ENTITY event.menu.item.page.setup.accesskey      "V">
<!ENTITY event.menu.item.print.label           "Tisk…">
<!ENTITY event.menu.item.print.accesskey         "T">

<!ENTITY event.menu.edit.label              "Úpravy">
<!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "a">
<!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Zpět">
<!ENTITY event.menu.edit.undo.accesskey         "Z">
<!ENTITY event.menu.edit.redo.label           "Znovu">
<!ENTITY event.menu.edit.redo.accesskey         "o">
<!ENTITY event.menu.edit.cut.label            "Vyjmout">
<!ENTITY event.menu.edit.cut.accesskey          "y">
<!ENTITY event.menu.edit.copy.label           "Kopírovat">
<!ENTITY event.menu.edit.copy.accesskey         "K">
<!ENTITY event.menu.edit.paste.label           "Vložit">
<!ENTITY event.menu.edit.paste.accesskey         "l">
<!ENTITY event.menu.edit.select.all.label        "Vybrat vše">
<!ENTITY event.menu.edit.select.all.accesskey      "a">

<!ENTITY event.menu.view.label              "Zobrazení">
<!ENTITY event.menu.view.accesskey            "b">
<!ENTITY event.menu.view.toolbars.label         "Nástrojové lišty">
<!ENTITY event.menu.view.toolbars.accesskey       "N">
<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.label      "Lišta událostí">
<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.accesskey    "u">
<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.label    "Přizpůsobit…">
<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey  "z">
<!ENTITY event.menu.view.showlink.label         "Zobrazit související odkazy">
<!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey       "s">

<!ENTITY event.menu.options.label              "Možnosti">
<!ENTITY event.menu.options.accesskey            "M">
<!ENTITY event.menu.options.attendees.label         "Pozvat účastníky…">
<!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey       "P">
<!ENTITY event.menu.options.timezone2.label         "Zobrazit časové zóny">
<!ENTITY event.menu.options.timezone2.accesskey       "Z">
<!ENTITY event.menu.options.priority2.label         "Priorita">
<!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey       "r">
<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "Není určena">
<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "u">
<!ENTITY event.menu.options.priority.low.label        "Nízká">
<!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey      "N">
<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.label      "Normální">
<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.accesskey    "o">
<!ENTITY event.menu.options.priority.high.label       "Vysoká">
<!ENTITY event.menu.options.priority.high.accesskey     "V">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.label          "Soukromí">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.accesskey        "S">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.label       "Veřejná událost">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.accesskey     "u">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.label    "Zobrazit pouze datum a čas">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.accesskey  "p">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.label      "Soukromá událost">
<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.accesskey    "r">
<!ENTITY event.menu.options.show.time.label         "Zobrazit čas jako">
<!ENTITY event.menu.options.show.time.accesskey       "j">
<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label       "Není volno">
<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.accesskey     "e">
<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.label       "Volno">
<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.accesskey     "l">

<!ENTITY event.invite.attendees.label           "Pozvat účastníky…">
<!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "P">
<!ENTITY event.email.attendees.label           "Napsat e-mail všem účastníkům…">
<!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "v">
<!ENTITY event.email.tentative.attendees.label      "Napsat e-mail nezávazně přihlášeným účastníkům…">
<!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "n">
<!ENTITY event.remove.attendees.label2          "Odebrat všechny účastníky">
<!ENTITY event.remove.attendees.accesskey         "v">
<!ENTITY event.remove.attendee.label           "Odebrat účastníka">
<!ENTITY event.remove.attendee.accesskey         "O">

<!-- Toolbar -->
<!ENTITY event.toolbar.save.label2            "Uložit">
<!ENTITY event.toolbar.saveandclose.label        "Uložit a zavřít">
<!ENTITY event.toolbar.delete.label           "Smazat">
<!ENTITY event.toolbar.attendees.label          "Pozvat účastníky">
<!ENTITY event.toolbar.privacy.label           "Soukromí">

<!ENTITY event.toolbar.save.tooltip2           "Uložit">
<!ENTITY event.toolbar.saveandclose.tooltip       "Uložit a zavřít">
<!ENTITY event.toolbar.delete.tooltip          "Smazat">
<!ENTITY event.toolbar.attendees.tooltip         "Pozve účastníky">
<!ENTITY event.toolbar.attachments.tooltip        "Přidá přílohy">
<!ENTITY event.toolbar.privacy.tooltip          "Změní soukromí">
<!ENTITY event.toolbar.priority.tooltip         "Změní prioritu">
<!ENTITY event.toolbar.status.tooltip          "Změní stav">
<!ENTITY event.toolbar.freebusy.tooltip         "Změní nastavení doby volna/práce">

<!-- Counter box -->
<!-- LOCALIZATON NOTE(counter.button.*)
  - This is only visible in the UI if you have received a counterproposal before and are going to
  - reschedule the event from the imipbar in the email view. Clicking on the buttons will only
  - populate the form fields in the dialog, there's no other immediate action on clicking like with
  - the imip bar. Rescheduling will happen after clicking on save&close as usual. This screenshot
  - illustrates how it might look like: https://bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8810121 -->
<!ENTITY counter.button.proposal.label          "Použít protinávrh">
<!ENTITY counter.button.proposal.accesskey        "P">
<!ENTITY counter.button.proposal.tooltip2         "Pole události budou vyplněna hodnotami z protinávrhu a všichni účastníci budou upozorněni odpovídajícím způsobem po uložení události s případnými dalšími změnami">
<!ENTITY counter.button.original.label          "Použít původní data">
<!ENTITY counter.button.original.accesskey        "u">
<!ENTITY counter.button.original.tooltip2         "Tato pole budou nastavena na hodnoty podle původní události před vytvořením protinávrhu">

<!-- Main page -->
<!ENTITY event.title.textbox.label            "Název:" >
<!ENTITY event.title.textbox.accesskey          "N">
<!ENTITY event.location.label               "Místo:" >
<!ENTITY event.location.accesskey             "s">
<!ENTITY event.categories.label              "Kategorie:">
<!ENTITY event.categories.accesskey            "t">
<!ENTITY event.categories.textbox.label          "Přidat novou kategorii" >
<!ENTITY event.calendar.label               "Kalendář:" >
<!ENTITY event.calendar.accesskey             "l">
<!ENTITY event.attendees.label              "Účastníci:" >
<!ENTITY event.attendees.accesskey            "a">
<!ENTITY event.alldayevent.label             "Celodenní událost" >
<!ENTITY event.alldayevent.accesskey           "c">
<!ENTITY event.from.label                 "Začátek:" >
<!ENTITY event.from.accesskey               "a">
<!ENTITY task.from.label                 "Začátek:" >
<!ENTITY task.from.accesskey               "t">
<!ENTITY event.to.label                  "Konec:" >
<!ENTITY event.to.accesskey                "K">
<!ENTITY task.to.label                  "Splnit do:" >
<!ENTITY task.to.accesskey                "i">
<!ENTITY task.status.label                "Stav:" >
<!ENTITY task.status.accesskey              "S">
<!ENTITY event.repeat.label                "Opakovat:" >
<!ENTITY event.repeat.accesskey              "O">
<!ENTITY event.until.label                "Do:">
<!ENTITY event.until.accesskey              "D">
<!ENTITY event.reminder.label               "Připomenutí:" >
<!ENTITY event.reminder.accesskey             "e">
<!ENTITY event.description.label             "Popis:" >
<!ENTITY event.description.accesskey           "P">
<!ENTITY event.attachments.label             "Přílohy:" >
<!ENTITY event.attachments.accesskey           "l" >
<!ENTITY event.attachments.menubutton.label        "Připojit">
<!ENTITY event.attachments.menubutton.accesskey      "t">
<!ENTITY event.attachments.url.label           "Webová stránka…">
<!ENTITY event.attachments.url.accesskey         "W">
<!ENTITY event.attachments.popup.remove.label       "Odebrat" >
<!ENTITY event.attachments.popup.remove.accesskey     "d" >
<!ENTITY event.attachments.popup.open.label        "Otevřít" >
<!ENTITY event.attachments.popup.open.accesskey      "O" >
<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odebrat vše" >
<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Připojit webovou stránku…" >
<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
<!ENTITY event.url.label                 "Související odkaz:" >
<!ENTITY event.priority2.label              "Priorita:">

<!ENTITY event.reminder.none.label            "Bez připomenutí " >
<!ENTITY event.reminder.0minutes.before.label       "0 minut před" >
<!ENTITY event.reminder.5minutes.before.label       "5 minut před" >
<!ENTITY event.reminder.15minutes.before.label      "15 minut před" >
<!ENTITY event.reminder.30minutes.before.label      "30 minut před" >
<!ENTITY event.reminder.1hour.before.label        "1 hodinu před" >
<!ENTITY event.reminder.2hours.before.label        "2 hodiny před" >
<!ENTITY event.reminder.12hours.before.label       "12 hodin před" >
<!ENTITY event.reminder.1day.before.label         "1 den před" >
<!ENTITY event.reminder.2days.before.label        "2 dny před" >
<!ENTITY event.reminder.1week.before.label        "1 týden před" >
<!ENTITY event.reminder.custom.label           "Vlastní…" >

<!ENTITY event.reminder.multiple.label          "Vícenásobné připomenutí…" >

<!ENTITY event.statusbarpanel.freebusy.label       "Čas jako:">
<!ENTITY event.statusbarpanel.privacy.label        "Soukromí:">

<!-- Recurrence dialog -->
<!ENTITY recurrence.title.label             "Úprava opakování">

<!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "Neopakovat">
<!ENTITY event.repeat.daily.label            "Denně">
<!ENTITY event.repeat.weekly.label           "Týdně">
<!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Každý pracovní den">
<!ENTITY event.repeat.bi.weekly.label          "Ob týden">
<!ENTITY event.repeat.monthly.label           "Měsíčně">
<!ENTITY event.repeat.yearly.label           "Ročně">
<!ENTITY event.repeat.custom.label           "Vlastní…">

<!ENTITY event.recurrence.pattern.label         "Šablona opakování">
<!ENTITY event.recurrence.occurs.label         "Opakovat" >
<!ENTITY event.recurrence.day.label           "denně" >
<!ENTITY event.recurrence.week.label          "týdně" >
<!ENTITY event.recurrence.month.label          "měsíčně" >
<!ENTITY event.recurrence.year.label          "ročně" >

<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.label      "Každý" >
<!ENTITY repeat.units.days.both             "den" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.weekday.label  "Každý den v týdnu" >

<!ENTITY event.recurrence.pattern.weekly.every.label  "Každý" >
<!ENTITY repeat.units.weeks.both            "týden" >
<!ENTITY event.recurrence.on.label           "v:" >

<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.every.label  "Každý" >
<!ENTITY repeat.units.months.both            "měsíc" >
<!ENTITY event.recurrence.monthly.every.label      "Každý" >
<!ENTITY event.recurrence.monthly.first.label      "první">
<!ENTITY event.recurrence.monthly.second.label     "druhý">
<!ENTITY event.recurrence.monthly.third.label      "třetí">
<!ENTITY event.recurrence.monthly.fourth.label     "čtvrtý">
<!ENTITY event.recurrence.monthly.fifth.label      "pátý">
<!ENTITY event.recurrence.monthly.last.label      "poslední">
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.1.label "neděle" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.2.label "pondělí" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.3.label "úterý" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.4.label "středa" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.5.label "čtvrtek" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.6.label "pátek" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.7.label "sobota" >
<!ENTITY event.recurrence.repeat.dayofmonth.label    "den v měsíci">
<!ENTITY event.recurrence.repeat.recur.label      "V tyto dny">

<!ENTITY event.recurrence.every.label            "Každý:" >
<!ENTITY repeat.units.years.both               "rok" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.month.label  "Každý" >

<!-- LOCALIZATON NOTE
   Some languages use a preposition when describing dates:
   Portuguese: 6 de Setembro
   English: 6 [of] September
   event.recurrence.pattern.yearly.of.label is "of" in
   Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
-->
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.of.label      "" >

<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.1.label    "leden" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.2.label    "únor" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.3.label    "březen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.4.label    "duben" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.5.label    "květen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.6.label    "červen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.7.label    "červenec" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.8.label    "srpen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.9.label    "září" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.10.label   "říjen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.11.label   "listopad" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.12.label   "prosinec" >
<!ENTITY event.recurrence.yearly.every.label         "Každý">
<!ENTITY event.recurrence.yearly.first.label         "první">
<!ENTITY event.recurrence.yearly.second.label        "druhý">
<!ENTITY event.recurrence.yearly.third.label         "třetí">
<!ENTITY event.recurrence.yearly.fourth.label        "čtvrtý">
<!ENTITY event.recurrence.yearly.fifth.label         "pátý">
<!ENTITY event.recurrence.yearly.last.label         "poslední">
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.1.label    "neděle" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.2.label    "pondělí" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.3.label    "úterý" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.4.label    "středa" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.5.label    "čtvrtek" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.6.label    "pátek" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.7.label    "sobota" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.day.label      "den" >
<!ENTITY event.recurrence.of.label              "" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.1.label   "leden" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.2.label   "únor" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.3.label   "březen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.4.label   "duben" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.5.label   "květen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.6.label   "červen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.7.label   "červenec" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.8.label   "srpen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.9.label   "září" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.10.label   "říjen" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.11.label   "listopad" >
<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.12.label   "prosinec" >

<!ENTITY event.recurrence.range.label          "Rozsah opakování">
<!ENTITY event.recurrence.forever.label         "Žádné konečné datum" >
<!ENTITY event.recurrence.repeat.for.label       "Vytvořit" >
<!ENTITY event.recurrence.appointments.label      "opakování" >
<!ENTITY event.repeat.until.label            "Opakovat do" >
<!ENTITY event.recurrence.preview.label         "Náhled">

<!-- Attendees dialog -->
<!ENTITY invite.title.label           "Pozvat účastníky">
<!ENTITY event.organizer.label         "Organizátor">
<!ENTITY event.freebusy.suggest.slot      "Doporučit čas:">
<!ENTITY event.freebusy.button.next.slot    "Následující místo">
<!ENTITY event.freebusy.button.previous.slot  "Předchozí místo">
<!ENTITY event.freebusy.zoom          "Změna velikosti:">
<!ENTITY event.freebusy.legend.free       "Volno" >
<!ENTITY event.freebusy.legend.busy       "Není volno" >
<!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative  "Předběžně" >
<!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Mimo kancelář" >
<!ENTITY event.freebusy.legend.unknown     "Bez informací" >
<!ENTITY event.attendee.role.required      "Vyžadovaný účastník">
<!ENTITY event.attendee.role.optional      "Nepovinný účastník">
<!ENTITY event.attendee.role.chair       "Předsedající">
<!ENTITY event.attendee.role.nonparticipant   "Nezúčastněný">
<!ENTITY event.attendee.usertype.individual   "Jednotlivec">
<!ENTITY event.attendee.usertype.group     "Skupina">
<!ENTITY event.attendee.usertype.resource    "Zdroj">
<!ENTITY event.attendee.usertype.room      "Místnost">
<!ENTITY event.attendee.usertype.unknown    "Neznámý">

<!-- Timezone dialog -->
<!ENTITY timezone.title.label      "Vyberte prosím časovou zónu">
<!ENTITY event.timezone.custom.label   "Více časových zón…">

<!-- Read-Only dialog -->
<!ENTITY read.only.general.label     "Obecné">
<!ENTITY read.only.title.label      "Název:">
<!ENTITY read.only.calendar.label    "Kalendář:">
<!ENTITY read.only.event.start.label   "Začátek:">
<!ENTITY read.only.task.start.label   "Začátek:">
<!ENTITY read.only.event.end.label    "Konec:">
<!ENTITY read.only.task.due.label    "Splnit do:">
<!ENTITY read.only.repeat.label     "Opakovat:">
<!ENTITY read.only.location.label    "Místo:">
<!ENTITY read.only.category.label    "Kategorie:">
<!ENTITY read.only.organizer.label    "Organizátor:">
<!ENTITY read.only.reminder.label    "Připomenutí:">
<!ENTITY read.only.attachments.label   "Přílohy:">
<!ENTITY read.only.attendees.label    "Účastníci">
<!ENTITY read.only.description.label   "Popis">
<!ENTITY read.only.link.label      "Související odkaz">

<!-- Summary dialog -->
<!ENTITY summary.dialog.saveclose.label     "Uložit a zavřít">
<!ENTITY summary.dialog.saveclose.tooltiptext  "Uloží změny a zavře okno bez změny vaší účasti nebo odeslání odpovědi">
<!ENTITY summary.dialog.accept.label      "Přijmout">
<!ENTITY summary.dialog.accept.tooltiptext   "Přijme pozvání">
<!ENTITY summary.dialog.tentative.label     "Předběžně">
<!ENTITY summary.dialog.tentative.tooltiptext  "Předběžně přijme pozvání">
<!ENTITY summary.dialog.decline.label      "Odmítnout">
<!ENTITY summary.dialog.decline.tooltiptext   "Odmítne pozvání">
<!ENTITY summary.dialog.dontsend.label     "Neposílat odpověď">
<!ENTITY summary.dialog.dontsend.tooltiptext  "Změní stav vaší účasti a zavře okno bez odeslání odpovědi organizátorovi">
<!ENTITY summary.dialog.send.label       "Poslat odpověď">
<!ENTITY summary.dialog.send.tooltiptext    "Pošle odpověď organizátorovi a zavře okno">