browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 13 Sep 2022 10:21:14 +0200
changeset 5201 f56ef18f05df085153e13f1ca0d38849393f05c3
parent 5189 efa996a723a22c32277f5b598204022d7cebc2fb
permissions -rw-r--r--
Add -brand-shortcut-name term to brand.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Říci webovým stránkám pomocí signálu Do Not Track, že nechcete být sledováni
do-not-track-learn-more = Zjistit více
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Jen pokud je zapnuto blokování nalezených sledovacích prvků
do-not-track-option-always =
  .label = Vždy
settings-page-title = Nastavení
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box2 =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder = Najít nastavení
managed-notice = Tento prohlížeč je spravován vaší organizací.
category-list =
  .aria-label = Kategorie
pane-general-title = Obecné
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Domovská stránka
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Vyhledávání
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Soukromí a zabezpečení
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title3 = Synchronizace
category-sync3 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
pane-experimental-title = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
category-experimental =
  .tooltiptext = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }
pane-experimental-subtitle = Tady pozor!
pane-experimental-search-results-header = Experimenty { -brand-short-name(case: "gen") }: Postupujte obezřetně!
pane-experimental-description2 =
  Změny v pokročilém nastavení mohou negativně ovlivnit výkon a bezpečnost { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }.
pane-experimental-reset =
  .label = Obnovit výchozí nastavení
  .accesskey = O
help-button-label =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] Nápověda { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] Nápověda
  }
addons-button-label = Rozšíření a vzhledy
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Zavřít

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart =
  Pro povolení této funkce je potřeba { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  } restartovat.
feature-disable-requires-restart =
  Pro zakázání této funkce je potřeba { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  } restartovat.
should-restart-title =
  Restartovat { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  }
should-restart-ok =
  Restartovat { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  }
cancel-no-restart-button = Zrušit
restart-later = Restartovat později

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that the password manager setting
# is being controlled by an extension
extension-controlling-password-saving = Toto nastavení je spravované rozšířením <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlling-web-notifications = Toto nastavení je spravované rozšířením <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlling-privacy-containers = Rozšíření <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> vyžaduje kontejnerové panely.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = Toto nastavení je spravované rozšířením <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlling-proxy-config =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] Připojení { -brand-short-name(case: "gen") } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
    [feminine] Připojení { -brand-short-name(case: "gen") } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
    [neuter] Připojení { -brand-short-name(case: "gen") } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
    *[other] Připojení aplikace { -brand-short-name } k internetu je spravované rozšířením <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong>.
  }
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Pro povolení rozšíření otevřete <img data-l10n-name="addons-icon"/> Doplňky v nabídce <img data-l10n-name="menu-icon"/>.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Výsledky hledání
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message2 = Je nám líto, pro „<span data-l10n-name="query"></span>“ jsme v nastavení nic nenašli.
search-results-help-link =
  Potřebujete pomoc? Navštivte <a data-l10n-name="url">Podporu { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }</a>

## General Section

startup-header = Spuštění
always-check-default =
  .label = Kontrolovat, jestli je { -brand-short-name } výchozím webovým prohlížečem
  .accesskey = w
is-default = { -brand-short-name } je vaším výchozím prohlížečem
is-not-default = { -brand-short-name } aktuálně není výchozím prohlížečem
set-as-my-default-browser =
  .label = Nastavit jako výchozí…
  .accesskey = i
startup-restore-windows-and-tabs =
  .label = Otevřít okna a panely z minula
  .accesskey = p
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Varovat při ukončování prohlížeče
disable-extension =
  .label = Zakázat rozšíření
tabs-group-header = Panely
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Přepínat panely pomocí Ctrl+Tab v pořadí podle jejich posledního použití
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Otevírat odkazy v panelech místo v nových oknech
  .accesskey = O
confirm-on-close-multiple-tabs =
  .label = Vždy se zeptat při zavírání více panelů
  .accesskey = V
# This string is used for the confirm before quitting preference.
# Variables:
#  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
#            in the same manner as it would appear,
#            for example, in the File menu.
confirm-on-quit-with-key =
  .label = Vždy se zeptat při ukončování aplikace zkratkou { $quitKey }
  .accesskey = V
warn-on-open-many-tabs =
  .label =
    Varovat, pokud by mohlo otevření více panelů { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
      [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
      [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
    } zpomalit
  .accesskey = d
switch-to-new-tabs =
  .label = Přepnout na nový panel otevřený z odkazu
  .accesskey = n
show-tabs-in-taskbar =
  .label = V hlavním panelu Windows zobrazit náhledy panelů
  .accesskey = h
browser-containers-enabled =
  .label = Povolit kontejnerové panely
  .accesskey = n
browser-containers-learn-more = Zjistit více
browser-containers-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = v
containers-disable-alert-title = Zavřít všechny kontejnerové panely?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
    [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
    *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel
    [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely
    *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Nechat povolené
containers-remove-alert-title = Odstranit tento kontejner?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit?
    [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit?
    *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit?
  }
containers-remove-ok-button = Odstranit tento kontejner
containers-remove-cancel-button = Neodstraňovat tento kontejner

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Zobrazení a jazyk stránek
preferences-web-appearance-header = Vzhled webových stránek
preferences-web-appearance-description = Některé stránky dokáží upravit svůj vzhled podle vašeho nastavení. Vyberte vzhled, který chcete na takových stránkách použít.
preferences-web-appearance-choice-browser =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] Vzhled aplikace { -brand-short-name }
  }
preferences-web-appearance-choice-system = Podle systému
preferences-web-appearance-choice-light = Světlý
preferences-web-appearance-choice-dark = Tmavý
preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
  .title =
    { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu { -brand-short-name(case: "gen") }.
      [feminine] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu { -brand-short-name(case: "gen") }.
      [neuter] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu { -brand-short-name(case: "gen") }.
      *[other] Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vzhledu aplikace { -brand-short-name }.
    }
preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
  .title = Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s barevným tématem podle nastavení vašeho systému.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
  .title = Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled se světlým barevným tématem.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
  .title = Použije pro pozadí a obsah webových stránek vzhled s tmavým barevným tématem.
preferences-web-appearance-choice-input-browser =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
preferences-web-appearance-choice-input-system =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
preferences-web-appearance-choice-input-light =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
preferences-web-appearance-choice-input-dark =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
# This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
# system colors.
preferences-web-appearance-override-warning = Vaše nastavení upravuje vzhled stránky. <a data-l10n-name="colors-link">Nastavit barvy</a>
# This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
# to adapt to your language, but should not be changed.
preferences-web-appearance-footer =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
    [feminine] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
    [neuter] Vzhled { -brand-short-name(case: "gen") } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
    *[other] Vzhled aplikace { -brand-short-name } nastavíte v <a data-l10n-name="themes-link">Doplňky a vzhledy</a>
  }
preferences-colors-header = Barvy
preferences-colors-description = Nastavení výchozích barev pro text, odkazy a pozadí webových stránek.
preferences-colors-manage-button =
  .label = Nastavení barev…
  .accesskey = b
preferences-fonts-header = Písma
default-font = Výchozí písmo
  .accesskey = p
default-font-size = Velikost
  .accesskey = V
advanced-fonts =
  .label = Rozšířené…
  .accesskey = o
# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Velikost stránek
preferences-default-zoom = Výchozí velikost
  .accesskey = z
preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage } %
preferences-zoom-text-only =
  .label = Pouze velikost textu
  .accesskey = t
language-header = Jazyk
choose-language-description = Vyberte jazyky pro zobrazování webových stránek
choose-button =
  .label = Vybrat jazyky…
  .accesskey = j
choose-browser-language-description =
  Vyberte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }.
manage-browser-languages-button =
  .label = Vybrat alternativy…
  .accesskey = l
confirm-browser-language-change-description =
  Aby se změny projevily, restartujte { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  }
confirm-browser-language-change-button = Potvrdit a restartovat
translate-web-pages =
  .label = Překládat webové stránky
  .accesskey = T
fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Překlady od <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Výjimky…
  .accesskey = V
# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
check-user-spelling =
  .label = Při psaní kontrolovat pravopis
  .accesskey = t

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Soubory a aplikace
download-header = Stahování
download-save-where = Ukládat všechny soubory do složky
  .accesskey = v
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Vybrat…
      *[other] Procházet…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] y
      *[other] o
    }
download-always-ask-where =
  .label = U každého souboru se zeptat, kam ho uložit
  .accesskey = a
applications-header = Aplikace
applications-description = Co má { -brand-short-name } dělat se staženými soubory, nebo s aplikacemi, které používáte při prohlížení?
applications-filter =
  .placeholder = Hledat typ souboru nebo aplikaci
applications-type-column =
  .label = Typ obsahu
  .accesskey = T
applications-action-column =
  .label = Akce
  .accesskey = A
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = Soubor { $extension }
applications-action-save =
  .label = Uložit soubor
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Použít { $app-name }
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Použít { $app-name } (výchozí)
applications-use-os-default =
  .label = Použít výchozí systémovou aplikaci
applications-use-other =
  .label = Použít jinou…
applications-select-helper = Zvolit pomocnou aplikaci
applications-manage-app =
  .label = Podrobnosti o aplikaci…
applications-always-ask =
  .label = Vždy se zeptat
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label =
    Použít { $plugin-name } ({ -brand-short-name.gender ->
      [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
      [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
      [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
      *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
    })
applications-open-inapp =
  .label =
    Otevřít { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] ve { -brand-short-name(case: "loc") }
      [feminine] v { -brand-short-name(case: "loc") }
      [neuter] v { -brand-short-name(case: "loc") }
      *[other] v aplikaci { -brand-short-name }
    }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }
applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

applications-handle-new-file-types-description = Co má { -brand-short-name } dělat s ostatními soubory?
applications-save-for-new-types =
  .label = Ukládat soubory
  .accesskey = s
applications-ask-before-handling =
  .label = Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit
  .accesskey = a
drm-content-header = Obsah chráněný pomocí Digital Rights Management (DRM)
play-drm-content =
  .label = Přehrávat obsah chráněný pomocí DRM
  .accesskey = P
play-drm-content-learn-more = Zjistit více
update-application-title =
  Aktualizace { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }
update-application-description =
  Pro nejvyšší rychlost, stabilitu a bezpečnost udržujte { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  } stále aktuální.
update-application-version = Verze { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Co je nového</a>
update-history =
  .label = Zobrazit historii aktualizací…
  .accesskey = h
update-application-allow-description =
  Povolit { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  }
update-application-auto =
  .label = Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno)
  .accesskey = A
update-application-check-choose =
  .label = Vyhledávat aktualizace, ale zeptat se na jejich instalaci
  .accesskey = c
update-application-manual =
  .label = Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno)
  .accesskey = N
update-application-background-enabled =
  .label =
    { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] Když je { -brand-short-name } vypnutý
      [feminine] Když je { -brand-short-name } vypnutá
      [neuter] Když je { -brand-short-name } vypnuté
      *[other] Když je aplikace vypnutá
    }
  .accesskey = v
update-application-warning-cross-user-setting =
  Toto nastavení ovlivní všechny uživatele systému Windows a jejich profily { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }, pokud používají stejnou instalaci.
update-application-use-service =
  .label = K instalaci aktualizací použít službu na pozadí
  .accesskey = b
update-application-suppress-prompts =
  .label = Ukazovat méně oznámení o aktualizacích
  .accesskey = n
update-setting-write-failure-title2 = Chyba při ukládání nastavení aktualizací
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message2 =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal
    [feminine] { -brand-short-name } zaznamenala
    [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala
  } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users.
  
    Není možný zápis do souboru: { $path }
update-in-progress-title = Probíhá aktualizace
update-in-progress-message =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizaci?
    [feminine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
    [neuter] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovalo v aktualizaci?
    *[other] Chcete, aby aplikace { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci?
  }
update-in-progress-ok-button = &Nepokračovat
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Pokračovat

## General Section - Performance

performance-title = Výkon
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Použít doporučené nastavení výkonu
  .accesskey = u
performance-use-recommended-settings-desc = Tato nastavení jsou ušita na míru podle hardwaru a operačního systému vašeho počítače.
performance-settings-learn-more = Zjistit více
performance-allow-hw-accel =
  .label = Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná
  .accesskey = h
performance-limit-content-process-option = Omezit počet procesů pro obsah na
  .accesskey = b
performance-limit-content-process-enabled-desc = Další procesy pro obsah mohou zlepšit výkon s více otevřenými panely, ale potřebují více paměti.
performance-limit-content-process-blocked-desc =
  Počet procesů pro obsah lze upravit pouze při použití multiprocesového režimu { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }. <a data-l10n-name="learn-more">Podívejte se, jak stav multiprocesového režimu zkontrolovat</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (výchozí)

## General Section - Browsing

browsing-title = Prohlížení
browsing-use-autoscroll =
  .label = Použít automatické posouvání
  .accesskey = a
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Použít plynulé posouvání
  .accesskey = l
browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
  .label = Vždy zobrazovat posuvníky
  .accesskey = o
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = V případě potřeby zobrazit dotykovou klávesnici
  .accesskey = d
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Používat kurzorové šipky pro pohyb po stránce
  .accesskey = c
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Psaním vyhledávat text na stránce
  .accesskey = x
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Zobrazovat přepínač do režimu obrazu v obraze
  .accesskey = E
browsing-picture-in-picture-learn-more = Zjistit více
browsing-media-control =
  .label = Ovládat média pomocí klávesnice, sluchátek nebo virtuálního rozhraní
  .accesskey = v
browsing-media-control-learn-more = Zjistit více
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Doporučovat vhodná rozšíření pro navštívené stránky
  .accesskey = r
browsing-cfr-features =
  .label = Doporučovat funkce během prohlížení
  .accesskey = f
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Zjistit více

## General Section - Proxy

network-settings-title = Nastavení sítě
network-proxy-connection-description =
  Konfigurovat připojení { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  } k internetu.
network-proxy-connection-learn-more = Zjistit více
network-proxy-connection-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = e

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Nová okna a panely
home-new-windows-tabs-description2 = Vyberte si domovskou stránku a stránku zobrazovanou při otevření nového okna nebo panelu.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Na domovské stránce a v novém okně
home-newtabs-mode-label = V novém panelu
home-restore-defaults =
  .label = Obnovit výchozí
  .accesskey = O
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Výchozí domovskou stránku Firefoxu
home-mode-choice-default-fx =
  .label = { -firefox-home-brand-name } (výchozí)
home-mode-choice-custom =
  .label = Vlastní adresy…
home-mode-choice-blank =
  .label = Prázdnou stránku
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Zadejte URL adresu…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Použít aktuální stránku
      *[other] Použít aktuální stránky
    }
  .accesskey = k
choose-bookmark =
  .label = Použít záložku…
  .accesskey = z

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Obsah domovské stránky Firefoxu
home-prefs-content-description = Vyberte obsah, který chcete mít na výchozí domovské stránce Firefoxu.
home-prefs-content-header2 = Obsah { -firefox-home-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
home-prefs-content-description2 = Vyberte obsah, který chcete mít na { -firefox-home-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") }.
home-prefs-search-header =
  .label = Vyhledávání na webu
home-prefs-shortcuts-header =
  .label = Zkratky
home-prefs-shortcuts-description = Uložené nebo navštěvované stránky
home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
  .label = Sponzorované zkratky

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Doporučení ze služby { $provider }
home-prefs-recommended-by-description-new = Výjimečný obsah vybraný společností { $provider }, která je součástí { -brand-product-name(case: "gen") }

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Jak to funguje
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Sponzorované články
home-prefs-recommended-by-option-recent-saves =
  .label = Zobrazit nedávno uložené
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Navštívené stránky
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Záložky
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Nedávná stahování
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Stránky uložené do { -pocket-brand-name(case: "gen") }
home-prefs-recent-activity-header =
  .label = Nedávná aktivita
home-prefs-recent-activity-description = Výběr z nedávných stránek a obsahu
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Útržky
home-prefs-snippets-description-new = Tipy a novinky od { -vendor-short-name(case: "gen") } a aplikace { -brand-product-name }
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } řádek
      [few] { $num } řádky
      *[other] { $num } řádků
    }

## Search Section

search-bar-header = Vyhledávací pole
search-bar-hidden =
  .label = Použít adresní řádek pro navigaci i vyhledávání
search-bar-shown =
  .label = Přidat na lištu vyhledávací pole
search-engine-default-header = Výchozí vyhledávač
search-engine-default-desc-2 = Vyberte si výchozí vyhledávač pro adresní řádek i vyhledávací pole.
search-engine-default-private-desc-2 = Vyberte odlišný výchozí vyhledávač pro použití v režimu anonymního prohlížení.
search-separate-default-engine =
  .label = Použít tento vyhledávač jako výchozí také v režimu anonymního prohlížení
  .accesskey = u
search-suggestions-header = Našeptávání dotazů pro vyhledávač
search-suggestions-desc = Zvolte si, zda a jak má prohlížeč zobrazovat návrhy od vyhledávače.
search-suggestions-option =
  .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač
  .accesskey = n
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač také v adresním řádku
  .accesskey = e
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač v adresním řádku nad stránkami z historie prohlížení
search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Našeptávat dotazy pro vyhledávač také v anonymních oknech
suggestions-addressbar-settings-generic2 = Změnit nastavení našeptávání v adresním řádku
search-suggestions-cant-show =
  Návrhy vyhledávání se nebudou adresním řádku zobrazovat, protože jste { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  } nastavili, aby si nikdy { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] nepamatoval
    [feminine] nepamatovala
    [neuter] nepamatovalo
    *[other] nepamatovala
  } historii.
search-one-click-header2 = Vyhledávače
search-one-click-desc = Vyberte další vyhledávače, které se zobrazí v nabídce adresního řádku a vyhledávacího pole.
search-choose-engine-column =
  .label = Vyhledávač
search-choose-keyword-column =
  .label = Klíčové slovo
search-restore-default =
  .label = Obnovit výchozí vyhledávače
  .accesskey = d
search-remove-engine =
  .label = Odebrat
  .accesskey = r
search-add-engine =
  .label = Přidat
  .accesskey = P
search-find-more-link = Přidat další vyhledávače
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Použité klíčové slovo
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Zvolili jste klíčové slovo, které už je použito pro „{ $name }“. Zvolte prosím jiné.
search-keyword-warning-bookmark = Zvolili jste klíčové slovo, které už je použito pro záložku. Zvolte prosím jiné.

## Containers Section

containers-back-button2 =
  .aria-label = Zpět do nastavení
containers-header = Kontejnerové panely
containers-add-button =
  .label = Přidat kontejner
  .accesskey = a
containers-new-tab-check =
  .label = Zobrazit výběr kontejneru při klepnutí na tlačítko otevření nového panelu
  .accesskey = t
containers-settings-button =
  .label = Nastavení
containers-remove-button =
  .label = Odstranit

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Vezměte si web s sebou
sync-signedout-description2 = Synchronizujte své záložky, historii, panely, hesla, doplňky a nastavení ve všech svých zařízeních.
sync-signedout-account-signin3 =
  .label = Přihlásit se k synchronizaci…
  .accesskey = i
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Stáhněte si Firefox pro <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> nebo <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> a synchronizujte svá data se svým mobilním zařízením.

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Změnit profilový obrázek
sync-sign-out =
  .label = Odhlásit se…
  .accesskey = O
sync-manage-account = Spravovat účet
  .accesskey = S
sync-signedin-unverified = Účet { $email } není ověřen.
sync-signedin-login-failure = Pro opětovné připojení účtem { $email } se přihlaste
sync-resend-verification =
  .label = Znovu odeslat ověření
  .accesskey = d
sync-remove-account =
  .label = Odebrat účet
  .accesskey = d
sync-sign-in =
  .label = Přihlásit se
  .accesskey = i

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Synchronizace zapnuta
prefs-syncing-off = Synchronizace vypnuta
prefs-sync-turn-on-syncing =
  .label = Zapnout synchronizaci…
  .accesskey = s
prefs-sync-offer-setup-label2 = Synchronizujte své záložky, historii, panely, hesla, doplňky a nastavení ve všech svých zařízeních.
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Synchronizovat
  .accesskeynotsyncing = S
  .labelsyncing = Probíhá synchronizace…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Máte zapnutou synchronizaci následujících dat:
sync-currently-syncing-bookmarks = Záložky
sync-currently-syncing-history = Historie
sync-currently-syncing-tabs = Otevřené panely
sync-currently-syncing-logins-passwords = Přihlašovací údaje
sync-currently-syncing-addresses = Adresy
sync-currently-syncing-creditcards = Platební karty
sync-currently-syncing-addons = Doplňky
sync-currently-syncing-settings = Nastavení
sync-change-options =
  .label = Změnit…
  .accesskey = Z

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Nastavení synchronizace
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Uložit
  .buttonaccesskeyaccept = U
  .buttonlabelextra2 = Zrušit synchronizaci…
  .buttonaccesskeyextra2 = Z
sync-engine-bookmarks =
  .label = Záložky
  .accesskey = Z
sync-engine-history =
  .label = Historii
  .accesskey = r
sync-engine-tabs =
  .label = Otevřené panely
  .tooltiptext = Seznam panelů otevřených v ostatních zařízeních
  .accesskey = t
sync-engine-logins-passwords =
  .label = Přihlašovací údaje
  .tooltiptext = Uložená uživatelská jména a hesla
  .accesskey = P
sync-engine-addresses =
  .label = Adresy
  .tooltiptext = Uložené poštovní adresy (pouze na počítači)
  .accesskey = e
sync-engine-creditcards =
  .label = Platební karty
  .tooltiptext = Jména, čísla a data expirace (pouze na počítači)
  .accesskey = K
sync-engine-addons =
  .label = Doplňky
  .tooltiptext = Rozšíření a motivy vzhledu ve Firefoxu pro počítač
  .accesskey = D
sync-engine-settings =
  .label = Nastavení
  .tooltiptext = Nastavení v sekcích Obecné a Soukromí a zabezpečení
  .accesskey = s

## The device name controls.

sync-device-name-header = Název zařízení
sync-device-name-change =
  .label = Přejmenovat toto zařízení…
  .accesskey = j
sync-device-name-cancel =
  .label = Zrušit
  .accesskey = u
sync-device-name-save =
  .label = Uložit
  .accesskey = l
sync-connect-another-device = Připojit další zařízení

## Privacy Section

privacy-header = Nastavení soukromí

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Přihlašovací údaje
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Ptát se na ukládání přihlašovacích údajů
  .accesskey = P
forms-exceptions =
  .label = Výjimky…
  .accesskey = k
forms-generate-passwords =
  .label = Generovat a navrhovat silná hesla
  .accesskey = G
forms-breach-alerts =
  .label = Upozorňovat na hesla uložená pro servery, kde došlo k úniku dat
  .accesskey = ú
forms-breach-alerts-learn-more-link = Zjistit více
# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Automaticky vyplňovat přihlašovací údaje
  .accesskey = y
forms-saved-logins =
  .label = Uložené přihlašovací údaje…
  .accesskey = l
forms-primary-pw-use =
  .label = Použít hlavní heslo
  .accesskey = P
forms-primary-pw-learn-more-link = Zjistit více
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Změnit hlavní heslo…
  .accesskey = m
forms-primary-pw-change =
  .label = Změnit hlavní heslo…
  .accesskey = m
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = { "" }
forms-primary-pw-fips-title = Momentálně jste v režimu FIPS, který vyžaduje neprázdné hlavní heslo.
forms-master-pw-fips-desc = Neúspěšná změna hesla
forms-windows-sso =
  .label = Povolit jednotné přihlašování Windows pro pracovní a školní účty a účty Microsoft
forms-windows-sso-learn-more-link = Zjistit více
forms-windows-sso-desc = Účty můžete spravovat v nastavení svého zařízení

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Pro nastavení hlavního hesla prosím zadejte své přihlašovací údaje k systému Windows. Toto opatření pomáhá v zabezpečení vašich účtů.
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = vytvořit hlavní heslo
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = Historie prohlížení
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = Historii prohlížených stránek
  .accesskey = i
history-remember-option-all =
  .label = ukládat
history-remember-option-never =
  .label = nikdy neukládat
history-remember-option-custom =
  .label = ukládat podle vlastního nastavení
history-remember-description = { -brand-short-name } si bude pamatovat historii vašeho prohlížení, stahování, formulářů a vyhledávání.
history-dontremember-description = { -brand-short-name } použije stejné nastavení jako v režimu anonymního prohlížení a nebude si pamatovat žádnou historii prohlížení.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Vždy použít režim anonymního prohlížení
  .accesskey = p
history-remember-browser-option =
  .label = Pamatovat si historii stránek a stahování
  .accesskey = s
history-remember-search-option =
  .label = Pamatovat si historii hledání a formulářů
  .accesskey = f
history-clear-on-close-option =
  .label =
    Vymazat historii při ukončení { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
    }
  .accesskey = r
history-clear-on-close-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = t
history-clear-button =
  .label = Vymazat historii…
  .accesskey = V

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Cookies a data stránek
sitedata-total-size-calculating = Výpočet velikosti mezipaměti a dat stránek…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Velikost cookies, dat uložených stránkami a mezipaměti je { $value } { $unit }.
sitedata-learn-more = Zjistit více
sitedata-delete-on-close =
  .label =
    Vymazat cookies a data stránek při zavření { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
    }
  .accesskey = c
sitedata-delete-on-close-private-browsing = V trvalém režimu anonymního prohlížení { -brand-short-name } smaže cookies a data stránek vždy při svém ukončení.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Ukládat všechny cookies a data stránek
  .accesskey = a
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Blokovat cookies a data stránek
  .accesskey = B
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Blokovat
  .accesskey = t
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Sledovací prvky
sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
  .label = Sledovací cross-site cookies
sitedata-option-block-cross-site-cookies =
  .label = Sledovací cross-site cookies, ostatní izolovat
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Cookies z dosud nenavštívených stránek
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Všechny cookies třetích stran (může omezit fungování některých stránek)
sitedata-option-block-all =
  .label = Všechny cookies (omezí fungování některých stránek)
sitedata-clear =
  .label = Vymazat data…
  .accesskey = V
sitedata-settings =
  .label = Správa dat…
  .accesskey = S
sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Výjimky…
  .accesskey = k

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Adresní řádek
addressbar-suggest = V adresním řádku našeptávat
addressbar-locbar-history-option =
  .label = Historii prohlížení
  .accesskey = H
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Záložky
  .accesskey = Z
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Otevřené panely
  .accesskey = O
# Shortcuts refers to the shortcut tiles on the new tab page, previously known as top sites. Translation should be consistent.
addressbar-locbar-shortcuts-option =
  .label = Zkratky
  .accesskey = Z
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = Top stránky
  .accesskey = T
addressbar-locbar-engines-option =
  .label = Vyhledávače
  .accesskey = a
addressbar-locbar-quickactions-option =
  .label = Rychlé akce
  .accesskey = R
addressbar-suggestions-settings = Nastavit našeptávání dotazů pro vyhledávač
addressbar-quickactions-learn-more = Zjistit více

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Rozšířená ochrana proti sledování
content-blocking-section-top-level-description = Sledovací prvky sbírají informace, co a kde na internetu děláte, jaké máte návyky a co vás zajímá. { -brand-short-name } blokuje mnoho takových prvků i dalších škodlivých skriptů.
content-blocking-learn-more = Zjistit více
content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Používáte izolaci prvních stran (FPI), která potlačí některá nastavení cookies ve { -brand-short-name(case: "loc") }.

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Standardní
  .accesskey = d
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Přísná
  .accesskey = P
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Vlastní
  .accesskey = V

##

content-blocking-etp-standard-desc = Vyvážená ochrana a výkon. Neovlivní správné načítání webových stránek.
content-blocking-etp-strict-desc = Silnější ochrana. Může omezit fungování některých stránek.
content-blocking-etp-custom-desc = Vyberte sledovací prvky a skripty, které chcete zablokovat.
content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } blokuje:
content-blocking-private-windows = Sledující obsah v anonymních oknech
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Všechny cookies třetích stran (včetně sledovacích cookies)
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows2 = Cookies třetích stran ve všech oknech
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sledovací cookies
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Cookies třetích stran v anonymních oknech
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sledovací cookies třetích stran, ostatní izolovat
content-blocking-social-media-trackers = Sledující prvky sociálních sítí
content-blocking-all-cookies = Všechny cookies
content-blocking-unvisited-cookies = Cookies z dosud nenavštívených stránek
content-blocking-all-windows-tracking-content = Sledující obsah blokován ve všech oknech
content-blocking-all-third-party-cookies = Všechny cookies třetích stran blokovány vždy
content-blocking-cryptominers = Těžba kryptoměn
content-blocking-fingerprinters = Vytváření otisku prohlížeče
# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
# "Be the first to try", "Join an early experiment".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
  .label = Vyzkoušejte naši zatím nejsilnější funkci na ochranu soukromí
  .accesskey = t
# "Contains" here means "isolates", "limits".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Úplná ochrana před cookies omezuje cookies na web, na němž se nacházíte, aby vás sledující subjekty nemohly sledovat napříč stránkami.
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Zjistit více
content-blocking-etp-standard-tcp-title = Zahrnuje úplnou ochranu před cookies, naši nejsilnější funkci zaměřenou na soukromí
content-blocking-warning-title = Pozor!
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Toto nastavení může způsobit, že některé stránky nebudou fungovat správně. Pro řešení případných problémů můžete ochranu proti sledování na takových stránkách vypnout.
content-blocking-warning-learn-how = Jak na to
content-blocking-reload-description = Aby se změny projevily, načtěte znovu své panely.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Znovu načíst všechny panely
  .accesskey = n
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Sledující obsah
  .accesskey = o
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = ve všech oknech
  .accesskey = v
content-blocking-option-private =
  .label = jen v anonymních oknech
  .accesskey = a
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Změnit úroveň blokování
content-blocking-cookies-label =
  .label = Cookies
  .accesskey = C
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Více informací
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Těžbu kryptoměn
  .accesskey = y
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Vytváření otisku prohlížeče
  .accesskey = s

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Výjimky…
  .accesskey = k

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Oprávnění
permissions-location = Poloha
permissions-location-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = a
permissions-xr = Virtuální realita
permissions-xr-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = t
permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = a
permissions-microphone = Mikrofon
permissions-microphone-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = n
permissions-notification = Oznámení
permissions-notification-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = n
permissions-notification-link = Zjistit více
permissions-notification-pause =
  .label =
    Zakázat oznámení do restartu { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
      [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
      [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
      *[other] aplikace { -brand-short-name }
    }
  .accesskey = n
permissions-autoplay = Automatické přehrávání
permissions-autoplay-settings =
  .label = Nastavení…
  .accesskey = t
permissions-block-popups =
  .label = Blokovat vyskakovací okna
  .accesskey = B
# "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
# "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
permissions-block-popups-exceptions-button =
  .label = Výjimky…
  .accesskey = k
  .searchkeywords = popup
permissions-addon-install-warning =
  .label = Vždy upozornit při pokusu o instalaci doplňku
  .accesskey = u
permissions-addon-exceptions =
  .label = Výjimky…
  .accesskey = k

## Privacy Section - Data Collection

collection-header =
  Sběr a používání dat o { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  }
collection-description =
  S daty vám dáváme vždy na výběr a sbíráme jen data potřebná pro vylepšování { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }. Před odesíláním osobních dat vždy žádáme o váš souhlas.
collection-privacy-notice = Zásady ochrany osobních údajů
collection-health-report-telemetry-disabled = Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") } technická data a data o interakcích není nadále povoleno. Všechna historická data budou smazána během 30 dnů.
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Zjistit více
collection-health-report =
  .label =
    { -vendor-short-name.gender ->
      [masculine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
      [feminine] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
      [neuter] Odesílat { -vendor-short-name(case: "dat") }
      *[other] Odesílat
    } technická data a data o interakcích
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Zjistit více
collection-studies =
  .label =
    Povolit { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
      [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
      [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") } instalovat studie
      *[other] instalaci studií
    }
collection-studies-link =
  Zobrazit studie { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-short-name }
  }
addon-recommendations =
  .label =
    Povolit { -brand-short-name.gender ->
      [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
      [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
      [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
      *[other] aplikaci { -brand-short-name }
    } doporučovat rozšíření vybraná přímo pro mě
addon-recommendations-link = Zjistit více
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Odesílání dat je zakázáno konfigurací tohoto sestavení
collection-backlogged-crash-reports-with-link =
  Odesílat nevyřízená hlášení o pádech { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace
  } za vás <a data-l10n-name="crash-reports-link">Zjistit více</a>
  .accesskey = c

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Zabezpečení
security-browsing-protection = Ochrana před klamavým obsahem a nebezpečným softwarem
security-enable-safe-browsing =
  .label = Blokovat nebezpečný a klamavý obsah
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Zjistit více
security-block-downloads =
  .label = Blokovat nebezpečná stahování
  .accesskey = s
security-block-uncommon-software =
  .label = Upozorňovat na nežádoucí nebo neobvyklý software
  .accesskey = w

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Certifikáty
certs-enable-ocsp =
  .label = Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP
  .accesskey = o
certs-view =
  .label = Zobrazit certifikáty…
  .accesskey = C
certs-devices =
  .label = Bezpečnostní zařízení…
  .accesskey = B
space-alert-over-5gb-settings-button =
  .label = Otevřít nastavení
  .accesskey = O
space-alert-over-5gb-message2 =
  <strong>{ -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] Aplikaci { -brand-short-name }
  } dochází místo na disku.</strong> Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Uložená data stránky můžete vymazat v Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies a data stránek.
space-alert-under-5gb-message2 =
  <strong>{ -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] Aplikaci { -brand-short-name }
  } dochází místo na disku.</strong> Obsah webové stránky se nemusí zobrazit správně. Klepněte na „Dozvědět se více“ o optimalizaci využití disku k lepšímu prohlížení webu.

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = Režim „pouze HTTPS“
httpsonly-description =
  Protokol HTTPS poskytuje zabezpečené, šifrované spojení mezi { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "ins") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "ins") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "ins") }
    *[other] aplikací { -brand-short-name }
  } a navštěvovanými webovými stránkami. Většina webů protokol HTTPS podporuje, a pokud je zapnut režim „pouze HTTPS“, bude { -brand-short-name } navazovat spojení jen skrze protokol HTTPS.
httpsonly-learn-more = Zjistit více
httpsonly-radio-enabled =
  .label = Zapnout režim „pouze HTTPS“ ve všech oknech
httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Zapnout režim „pouze HTTPS“ v anonymních oknech
httpsonly-radio-disabled =
  .label = Nezapínat režim „pouze HTTPS“

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Plocha
downloads-folder-name = Stažené soubory
choose-download-folder-title = Vyberte složku pro stahování souborů