browser/browser/aboutDialog.ftl
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 08:33:37 +0000
changeset 5283 ec8c4a7c0caa4ce223d500980a520fa217dbad8b
parent 5273 b8e7f50051e2af813c2981a848b59e6947049ee8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title =
    O { -brand-full-name.gender ->
      [masculine] { -brand-full-name(case: "loc") }
      [feminine] { -brand-full-name(case: "loc") }
      [neuter] { -brand-full-name(case: "loc") }
      *[other] aplikaci { -brand-full-name }
    }
releaseNotes-link = Co je nového
update-checkForUpdatesButton =
  .label = Zkontrolovat aktualizace
  .accesskey = Z
update-updateButton =
  .label =
    Restartovat a aktualizovat { -brand-shorter-name.gender ->
      [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") }
      *[other] aplikaci { -brand-shorter-name }
    }
  .accesskey = R
update-checkingForUpdates = Kontrola aktualizací…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Stahování aktualizace — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = Stahování aktualizace — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Probíhá aktualizace…
update-failed = Aktualizace selhala. <label data-l10n-name="failed-link">Stáhnout nejnovější verzi</label>
update-failed-main = Aktualizace selhala. <a data-l10n-name="failed-link-main">Stáhnout nejnovější verzi</a>
update-adminDisabled = Aktualizace jsou zakázány správcem
update-noUpdatesFound = { -brand-short-name } je aktuální
update-otherInstanceHandlingUpdates =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name } je aktualizován jinou instancí
    [feminine] { -brand-short-name } je aktualizována jinou instancí
    [neuter] { -brand-short-name } je aktualizováno jinou instancí
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } je aktualizována jinou instancí
  }
update-manual = Aktualizace jsou dostupné na <label data-l10n-name="manual-link"/>
update-unsupported = Na tomto systému nelze provádět další aktualizace. <label data-l10n-name="unsupported-link">Zjistit více</label>
update-restarting = Restartování…
update-internal-error = Aktualizace se nepodařilo zkontrolovat kvůli vnitřní chybě. Aktualizace nejdete na adrese <label data-l10n-name="manual-link"/>
channel-description = Používáte aktualizační kanál <label data-l10n-name="current-channel"></label>.
warningDesc-version = { -brand-short-name } je experimentální verze a může být nestabilní.
aboutdialog-help-user =
  Nápověda { -brand-product-name.gender ->
    [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") }
    [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") }
    [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") }
    *[other] aplikace { -brand-product-name }
  }
aboutdialog-submit-feedback = Odeslat zpětnou vazbu
community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> je <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">celosvětová komunita</label> snažící se o zachování veřejně dostupného, otevřeného a všem přístupného webu.
community-2 =
  { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name } byl vytvořen organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>.
    [feminine] { -brand-short-name } byla vytvořena organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>.
    [neuter] { -brand-short-name } bylo vytvořeno organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>.
    *[other] Aplikace { -brand-short-name } byla vytvořena organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>.
  } Jsme <label data-l10n-name="community-creditsLink">celosvětová komunita</label> snažící se o zachování veřejně dostupného, otevřeného a všem přístupného webu.
helpus = Chcete pomoci? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Darujte příspěvek</label> nebo <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">se zapojte!</label>
bottomLinks-license = Licence
bottomLinks-rights = Vaše práva
bottomLinks-privacy = Zásady ochrany osobních údajů
# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits } bitů)
# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bitů)