browser/browser/aboutCertError.ftl
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 08:33:37 +0000
changeset 5283 ec8c4a7c0caa4ce223d500980a520fa217dbad8b
parent 5133 1402b877690e1978b334e09df8b839db1abee4f9
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Czech (cs) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = { $hostname } používá neplatný bezpečnostní certifikát.

cert-error-mitm-intro = Webové stránky prokazují svou totožnost prostřednictvím certifikátů, které vydávají certifikační autority.

cert-error-mitm-mozilla =
  Za { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "ins") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "ins") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "ins") }
    *[other] aplikací { -brand-short-name }
  } stojí nezisková organizace Mozilla, která spravuje otevřené úložiště certifikačních autorit (CA). Toto úložiště zajišťuje, aby certifikační autority dodržovaly osvědčené bezpečnostní postupy.

cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } používá úložiště certifikačních autorit od Mozilly, nikoliv úložiště z operačního systému. Pokud antivirový program nebo někdo na síti zachytává spojení s použitím certifikátu od autority, která v úložišti Mozilly není, je toto spojení považováno ze nezabezpečené.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Někdo se může snažit vydávat za zmiňovaný server a proto byste neměli v připojení pokračovat.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože vydavatel zaslaného certifikátu je neznámý, certifikát je podepsaný sám sebou nebo server neposílá správné mezilehlé certifikáty.

cert-error-trust-cert-invalid = Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán neplatným certifikátem CA.

cert-error-trust-untrusted-issuer = Certifikát není důvěryhodný, protože certifikát vydavatele není důvěryhodný.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Certifikát je nedůvěryhodný, protože byl podepsán algoritmem, který je z bezpečnostních důvodů zakázán.

cert-error-trust-expired-issuer = Certifikát není důvěryhodný, protože doba platnosti certifikátu vydavatele už vypršela.

cert-error-trust-self-signed = Certifikát není důvěryhodný, protože je podepsán sám sebou.

cert-error-trust-symantec = S ohledem na provinění společností GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte a VeriSign proti bezpečnostním postupům nejsou certifikáty vydané těmito společnostmi nadále považovány za bezpečné.

cert-error-untrusted-default = Certifikát nepochází z důvěryhodného zdroje.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože použitý certifikát pro něj není platný.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože použitý certifikát pro něj není platný. Certifikát je platný pouze pro <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože použitý certifikát pro něj není platný. Certifikát je platný pouze pro { $alt-name }.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů. { -brand-short-name } nemůže server { $hostname } ověřit, protože je použitý certifikát platný pouze pro následující doménová jména: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Platnost certifikátu pro server { $hostname } vypršela { $not-after-local-time }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Certifikát pro server { $hostname } bude platný až od { $not-before-local-time }.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Kód chyby: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů vydávaných certifikačními autoritami. Většina prohlížečů už certifikátům od společností GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte a VeriSign nedůvěřuje. Server { $hostname } používá certifikát od jedné z těchto autorit a proto jeho totožnost nelze ověřit.

cert-error-symantec-distrust-admin = Informujte o tomto problému správce webové stránky.

cert-error-old-tls-version = Tento server zřejmě nepodporuje protokol TLS 1.2, což je minimální verze, kterou { -brand-short-name } vyžaduje.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Řetězec certifikátů:

open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Otevřít stránku v novém okně

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
csp-xfo-blocked-long-desc =
  Pro vaši ochranu web { $hostname } nepovolí { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  } stránku zobrazit jako vloženou součást jiné stránky. Chcete-li ji zobrazit, otevřete ji v novém okně.

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = Chyba spojení
deniedPortAccess-title = Omezení přístupu k adrese
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Hmm, tuto stránku se nám nedaří najít.
fileNotFound-title = Soubor nenalezen
fileAccessDenied-title = Přístup k souboru byl odepřen
generic-title = Nepodařilo se dokončit požadavek
captivePortal-title = Přihlásit se do sítě
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Hmm, tato adresa se nezdá být v pořádku.
netInterrupt-title = Spojení bylo přerušeno
notCached-title = Platnost dokumentu vypršela
netOffline-title = Režim offline
contentEncodingError-title = Chyba znakové sady obsahu
unsafeContentType-title = Nebezpečný typ souboru
netReset-title = Spojení přerušeno
netTimeout-title = Vypršel čas spojení
unknownProtocolFound-title = Adresa nebyla rozpoznána
proxyConnectFailure-title = Proxy server odmítl spojení
proxyResolveFailure-title = Proxy server nenalezen
redirectLoop-title = Smyčka při přesměrování
unknownSocketType-title = Neplatná odpověď serveru
nssFailure2-title = Chyba zabezpečeného spojení
csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } tuto stránku nemůže otevřít
corruptedContentError-title = Chyba v obsahu stránky
sslv3Used-title = Nelze navázat zabezpečené spojení
inadequateSecurityError-title = Vaše připojení není zabezpečené
blockedByPolicy-title = Zablokovaná stránka
clockSkewError-title = Hodiny ve vašem počítači jsou špatně nastavené
networkProtocolError-title = Chyba síťového protokolu
nssBadCert-title = Varování: možné bezpečnostní riziko
nssBadCert-sts-title = Nepřipojeno: Možný bezpečnostní problém
certerror-mitm-title =
  Software brání { -brand-short-name.gender ->
    [masculine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [feminine] { -brand-short-name(case: "dat") }
    [neuter] { -brand-short-name(case: "dat") }
    *[other] aplikaci { -brand-short-name }
  } v navázání zabezpečeného spojení s tímto webem