browser/browser/migration.ftl
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Mon, 15 Jun 2020 11:11:17 +0200
changeset 4543 55f40391bcc7abcf93e75fdcbba1b923ecae0318
parent 4532 cdb32554954d290241a773ed756cdcf5c86fae82
child 4544 120425299e1a72204489f842bf8d266d94f9acbd
permissions -rw-r--r--
Bug 1645165 - fix header labels in the browser data migration dialog, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

migration-wizard =
  .title = Průvodce importem dat z jiného prohlížeče
import-from =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Importovat nastavení, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace:
    *[other] Importovat předvolby, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace:
  }
import-from-bookmarks = Importovat záložky z aplikace:
import-from-ie =
  .label = Microsoft Internet Explorer
  .accesskey = M
import-from-edge =
  .label = Microsoft Edge
  .accesskey = E
import-from-edge-legacy =
  .label = Microsoft Edge Legacy
  .accesskey = L
import-from-edge-beta =
  .label = Microsoft Edge Beta
  .accesskey = d
import-from-nothing =
  .label = Nic neimportovat
  .accesskey = N
import-from-safari =
  .label = Safari
  .accesskey = S
import-from-canary =
  .label = Chrome Canary
  .accesskey = n
import-from-chrome =
  .label = Chrome
  .accesskey = C
import-from-chrome-beta =
  .label = Chrome Beta
  .accesskey = B
import-from-chrome-dev =
  .label = Chrome Dev
  .accesskey = D
import-from-chromium =
  .label = Chromium
  .accesskey = u
import-from-firefox =
  .label = Firefox
  .accesskey = F
import-from-360se =
  .label = 360 Secure Browser
  .accesskey = 3
no-migration-sources = Nebyl nalezen žádný program, který by obsahoval záložky, historii nebo uložená hesla.
import-items-description = Zvolte položky, které chcete importovat:
import-migrating-description = Teď jsou importovány následující položky…
import-select-profile-description = Importovat je možné z následujících profilů:
import-done-description = Následující položky byly úspěšně importovány:
import-close-source-browser = Před pokračováním se prosím ujistěte, že je vybraný prohlížeč zavřený.
# Displays which browser the bookmarks are being imported from
#
# Variables:
#  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
imported-bookmarks-source = Z prohlížeče { $source }
source-name-ie = Internet Explorer
source-name-edge = Microsoft Edge
source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
source-name-safari = Safari
source-name-canary = Google Chrome Canary
source-name-chrome = Google Chrome
source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
source-name-chromium = Chromium
source-name-firefox = Mozilla Firefox
source-name-360se = 360 Secure Browser
imported-safari-reading-list = Seznam ke čtení (ze Safari)
imported-edge-reading-list = Seznam ke čtení (z Edge)

## Browser data types
## All of these strings get a $browser variable passed in.
## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
## which may have different labels in different browsers.
## The supported values for the $browser variable are:
## 360se
## chrome
## edge
## firefox
## safari
## The various beta and development versions of edge and chrome all get
## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.

browser-data-cookies-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Cookies
      [chrome] Soubory cookie
      [edge] Soubory cookie
      [safari] Cookies
      *[other] Cookies
    }
browser-data-cookies-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Cookies
      [chrome] Soubory cookie
      [edge] Soubory cookie
      [safari] Cookies
      *[other] Cookies
    }
browser-data-history-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Historie a záložky
      [chrome] Historie
      [edge] Historie
      [safari] Historie
      *[other] Historie
    }
browser-data-history-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Historie a záložky
      [chrome] Historie
      [edge] Historie
      [safari] Historie
      *[other] Historie
    }
browser-data-formdata-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Uložené formuláře
      [chrome] Uložené formuláře
      [edge] Vyplňování formulářů
      [safari] Vyplňování formulářů
      *[other] Uložené formuláře
    }
browser-data-formdata-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Uložené formuláře
      [chrome] Uložené formuláře
      [edge] Vyplňování formulářů
      [safari] Vyplňování formulářů
      *[other] Uložené formuláře
    }
# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
browser-data-passwords-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla
      [chrome] Uložená hesla
      [edge] Uložená hesla
      [safari] Hesla
      *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla
    }
# This string should use the same phrase for "logins and passwords" as the
# label in the main hamburger menu that opens about:logins.
browser-data-passwords-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla
      [chrome] Uložená hesla
      [edge] Uložená hesla
      [safari] Hesla
      *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla
    }
browser-data-bookmarks-checkbox =
  .label =
    { $browser ->
      [firefox] Záložky
      [chrome] Záložky
      [edge] Oblíbené položky
      [ie] Oblíbené
      [safari] Záložky a oblíbené
      *[other] Záložky
    }
browser-data-bookmarks-label =
  .value =
    { $browser ->
      [firefox] Záložky
      [chrome] Záložky
      [edge] Oblíbené položky
      [ie] Oblíbené
      [safari] Záložky a oblíbené
      *[other] Záložky
    }
browser-data-otherdata-checkbox =
  .label = Ostatní data
browser-data-otherdata-label =
  .label = Ostatní data
browser-data-session-checkbox =
  .label = Okna a panely
browser-data-session-label =
  .value = Okna a panely