Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 1
authorReşat SABIQ <haqer@gmx.fr>
Wed, 06 Nov 2019 09:20:33 +0100
changeset 236 b24c2c1e69cf652ffd784f0efd3728ac345010a9
parent 235 edc99bf36f0462cb4a0fdc92d28edd0043dacfac
child 237 97767781c30c8ad5761c9fd5f52f666027cdf932
push id142
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:20:49 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -90,17 +90,16 @@ detail-update-default =
 detail-update-automatic =
   .label = Açıq
   .tooltiptext = Yañartmalarnı öz-özünden qur
 detail-update-manual =
   .label = Qapalı
   .tooltiptext = Yañartmalarnı öz-özünden qurma
 # Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
 detail-private-browsing-label = Hususiy Pencerelerde Çaptır
-detail-private-browsing-description = Uzantı Hususiy Pencerelerde çalışacaq ve hat-üstü faaliyetleriñizge irişimi olacaq. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Daha çoq ögren</label>iñiz
 detail-private-browsing-on =
   .label = İzin Ber
   .tooltiptext = Hususiy Seyranda Qabilleştir
 detail-private-browsing-off =
   .label = İzin Berme
   .tooltiptext = Hususiy Seyranda Naqabilleştir
 detail-home =
   .label = Ev saifesi
@@ -142,19 +141,16 @@ disabled-unsigned-devinfo = Eklentilerini doğrulatmağa istegen keliştiriciler <label data-l10n-name="learn-more">rehber</label>imizni oquybilir.
 plugin-deprecation-description = Bir şey eksikmi? Bazı plaginler { -brand-short-name } tarafından artıq desteklenmey. <label data-l10n-name="learn-more">Daa Çoq Ögren.</label>
 legacy-warning-show-legacy = Qadimiy uzantılarnı köster
 legacy-extensions =
   .value = Qadimiy Uzantılar
 legacy-extensions-description = Bu uzantılar cari { -brand-short-name } standartlarını qarşılamay ve ondan dolayı ğayrıfaalleştirilgenlerdir. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Eklentilerge deñişiklikler aqqında ögreniñiz.</label>
 private-browsing-description2 =
   { -brand-short-name } uzantılarnıñ hususiy seyranda nasıl çalışqanını deñiştire. { -brand-short-name } içine eklegeniñiz er angi yañı eklentiler ögbelgilengen olaraq Hususiy Pencerelerde çapmaycaq. Ayarlarda oña izin bermegeniñiz taqdirde, uzantı hususiy seyranda olğanda çalışmaycaq ve andaki hat-üstü faaliyetleriñizge irişimi olmaycaq.
   <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Uzantı ayarlarınıñ nasıl idare etilgenini ögreniñiz.</label>
-extensions-view-discover =
-  .name = Eklentilerni Elde Et
-  .tooltiptext = { extensions-view-discover.name }
 extensions-view-recent-updates =
   .name = Deminki Yañartmalar
   .tooltiptext = { extensions-view-recent-updates.name }
 extensions-view-available-updates =
   .name = Faydalanışlı Yañartmalar
   .tooltiptext = { extensions-view-available-updates.name }
 
 ## These are global warnings
@@ -181,36 +177,46 @@ extensions-warning-update-security-enabl
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = Yañartmalar içün Teşker
   .accesskey = T
 extensions-updates-view-updates =
   .label = Deminki Yañartmalarğa Baq
   .accesskey = B
+addon-updates-check-for-updates = Yañartmalar içün Teşker
+  .accesskey = T
+addon-updates-view-updates = Deminki Yañartmalarğa Baq
+  .accesskey = B
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
 # add-on update checking.
 
 extensions-updates-update-addons-automatically =
   .label = Eklentilerni Öz-özünden Yañart
   .accesskey = z
+addon-updates-update-addons-automatically = Eklentilerni Öz-özünden Yañart
+  .accesskey = z
 
 ## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
 ## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
 ## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
 ## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
 ## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).
 
 extensions-updates-reset-updates-to-automatic =
   .label = Episi Eklentilerni Öz-özünden Yañartılmaq Üzre Sıfırla
   .accesskey = S
 extensions-updates-reset-updates-to-manual =
   .label = Episi Eklentilerni Elnen Yañartılmaq Üzre Sıfırla
   .accesskey = S
+addon-updates-reset-updates-to-automatic = Episi Eklentilerni Öz-özünden Yañartılmaq Üzre Sıfırla
+  .accesskey = S
+addon-updates-reset-updates-to-manual = Episi Eklentilerni Elnen Yañartılmaq Üzre Sıfırla
+  .accesskey = S
 
 ## Status messages displayed when updating add-ons
 
 extensions-updates-updating =
   .value = Eklentiler yañartıla
 extensions-updates-installed =
   .value = Eklentileriñiz yañartılğandır.
 extensions-updates-downloaded =
@@ -219,23 +225,38 @@ extensions-updates-restart =
   .label = Qurulımnı tamamlamaq içün şimdi kene başlat
 extensions-updates-none-found =
   .value = Tapılğan yañartmalar yoq
 extensions-updates-manual-updates-found =
   .label = Faydalanışlı Yañartmalarğa Baq
 extensions-updates-update-selected =
   .label = Yañartmalarnı Qur
   .tooltiptext = Bu listedeki faydalanışlı yañartmalarnı qur
+addon-updates-updating = Eklentiler yañartıla
+addon-updates-installed = Eklentileriñiz yañartılğandır.
+addon-updates-none-found = Tapılğan yañartmalar yoq
+addon-updates-manual-updates-found = Faydalanışlı Yañartmalarğa Baq
+
+## Add-on install/debug strings for page options menu
+
+addon-install-from-file = Dosyeden Eklenti Qur…
+  .accesskey = Q
+addon-install-from-file-dialog-title = Qurulacaq eklentini saylañız
+addon-install-from-file-filter-name = Eklentiler
+addon-open-about-debugging = Eklentilerni İlletsizleştir
+  .accesskey = s
 
 ## Extension shortcut management
 
 manage-extensions-shortcuts =
   .label = Eklenti Qısqayollarını İdare Et
   .accesskey = r
-shortcuts-empty-message = Bu eklenti içün qısqayollar yoq.
+# This is displayed in the page options menu
+addon-manage-extensions-shortcuts = Eklenti Qısqayollarını İdare Et
+  .accesskey = r
 shortcuts-no-addons = Qabilleştirilgen er angi bir eklentiñiz yoq.
 shortcuts-no-commands = Aşağıdaki uzantılarnıñ qısqayolları yoq:
 shortcuts-input =
   .placeholder = Bir qısqayol kirsetiñiz
 shortcuts-browserAction = Uzantını faalleştir
 shortcuts-pageAction = Sahife fiilini faalleştir
 shortcuts-sidebarAction = Yan-çubuqnı tönter
 shortcuts-modifier-mac = Ctrl, Alt yaki ⌘ dahil et
@@ -247,15 +268,34 @@ shortcuts-card-expand-button =
   { $numberToShow ->
     [one] { $numberToShow } dane daha köster
    *[other] { $numberToShow } dane daha köster
   }
 shortcuts-card-collapse-button = Daha Az Köster
 go-back-button =
   .tooltiptext = Keri bar
 
+## Recommended add-ons page
+
+
 ## Add-on actions
 
 remove-addon-button = Çetleştir
 disable-addon-button = Naqabilleştir
 enable-addon-button = Qabilleştir
 addons-enabled-heading = Qabilleştirilgen
 addons-disabled-heading = Naqabilleştirilgen
+
+## Pending uninstall message bar
+
+
+## Page headings
+
+extension-heading = Eklentileriñizni İdare Etiñiz
+theme-heading = Temalarıñıznı İdare Etiñiz
+plugin-heading = Plaginleriñizni İdare Etiñiz
+dictionary-heading = Luğatlarıñıznı İdare Etiñiz
+locale-heading = Tilleriñizni İdare Etiñiz
+shortcuts-heading = Eklenti Qısqa-yollarını İdare Etiñiz
+theme-heading-search-label = Daa çoq temalar tap
+extension-heading-search-label = Daa çoq eklentiler tap
+addons-heading-search-input =
+  .placeholder = addons.mozilla.org’da qıdır