toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>
Sun, 05 Feb 2023 14:52:53 +0000
changeset 2666 3493c433a98b50809a447cd28ff73a467a560f7d
parent 2278 05c86ad3d249584d5cf618aeef2ee0facd006c80
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (ca) localization of Firefox Co-authored-by: Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=No, gràcies
noThanksButton.accesskey=N
# NOTE: The restartLaterButton string is also used in
# mozapps/extensions/content/blocklist.js
restartLaterButton=Reinicia més tard
restartLaterButton.accesskey=t
restartNowButton=Reinicia el %S
restartNowButton.accesskey=R

statusFailed=La instal·lació ha fallat

installSuccess=L'actualització s'ha instal·lat correctament
installPending=No s'ha instal·lat encara
patchApplyFailure=L'actualització no s'ha pogut instal·lar (Ha fallat l'aplicació del pedaç)
elevationFailure=No teniu els permisos necessaris per instal·lar aquesta actualització. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

check_error-200=El fitxer XML d'actualització està malmès (200)
check_error-403=S'ha denegat l'accés (403)
check_error-404=No s'ha trobat el fitxer XML d'actualització (404)
check_error-500=Error de servidor intern (500)
check_error-2152398849=Ha fallat (motiu desconegut)
check_error-2152398861=S'ha rebutjat la connexió
check_error-2152398862=S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=La xarxa està fora de línia (poseu-vos en línia)
check_error-2152398867=No es permet aquest port
check_error-2152398868=No s'ha rebut cap dada (torneu-ho a provar)
check_error-2152398878=No s'ha trobat el servidor d'actualització (comproveu la connexió a Internet)
check_error-2152398890=No s'ha trobat el servidor intermediari (comproveu la connexió a Internet)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=La xarxa està fora de línia (poseu-vos en línia)
check_error-2152398919=La transferència de dades s'ha interromput (torneu-ho a provar)
check_error-2152398920=S'ha rebutjat la connexió al servidor intermediari
check_error-2153390069=El certificat del servidor ha vençut (ajusteu el rellotge del sistema per corregir la data i l'hora, si és incorrecta)
check_error-verification_failed=No s'ha pogut verificar la integritat de l'actualització
check_error-move_failed=No s'ha pogut preparar l'actualització per a la instal·lació