suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
author Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>
Sun, 22 May 2022 21:37:33 +0000
changeset 2516 80c806ff7a50f5f7cfd596fae0da28a399a0793b
parent 2380 4066f1cf7820a6ee969f192a04cf177d04b39444
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (ca) localization of Firefox Co-authored-by: Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY accountSetupTitle.label  "Configuració del &syncBrand.fullName.label;">

<!-- First page of the wizard -->


<!ENTITY setup.pickSetupType.description "Us donem la benvinguda, si mai heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans, caldrà que creeu primer un compte nou.">
<!ENTITY button.createNewAccount.label "Crea un compte">
<!ENTITY setup.haveAccount.label "Ja tinc un compte del &syncBrand.fullName.label;">
<!ENTITY button.connect.label "Connecta">

<!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans?">
<!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Mai abans he fet servir el &syncBrand.shortName.label;">
<!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Ja faig servir el &syncBrand.shortName.label; en un altre ordinador">
<!-- New Account AND Existing Account -->

<!ENTITY server.label        "Servidor">
<!ENTITY server.accesskey      "S">
<!ENTITY serverType.main.label   "Servidor del &syncBrand.fullName.label;">
<!ENTITY serverType.custom2.label  "Utilitza un servidor personalitzat…">
<!ENTITY signIn.account2.label   "Compte">
<!ENTITY signIn.account2.accesskey "e">
<!ENTITY signIn.password.label   "Contrasenya">
<!ENTITY signIn.password.accesskey "y">
<!ENTITY signIn.recoveryKey.label   "Clau de recuperació">
<!ENTITY signIn.recoveryKey.accesskey "C">
<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->

<!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Detalls del compte">
<!ENTITY setup.confirmPassword.label       "Confirmeu la contrasenya">
<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey     "m">
<!ENTITY setup.emailAddress.label        "Adreça electrònica">
<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey      "e">
<!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
<!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Accepto">
<!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "A">
<!ENTITY setup.tosLink.label    "les condicions del servei">
<!ENTITY setup.tosAgree2.label   "i la">
<!ENTITY setup.ppLink.label     "política de privadesa">
<!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
<!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
<!-- New Account Page 2: Recovery Key -->

<!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.title.label "El &brandShortName; es preocupa de la vostra privadesa">
<!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.description.label "Per garantir la vostra privadesa, totes les vostres dades es xifraran abans de pujar-se. La clau de recuperació necessària per desxifrar les dades no es pujarà.">
<!ENTITY recoveryKeyEntry.label    "La vostra clau de recuperació">
<!ENTITY recoveryKeyEntry.accesskey  "c">
<!ENTITY recoveryGenerateNewKey.label "Genera una clau nova">
<!ENTITY recoveryKeyBackup.description "La vostra clau de recuperació us farà falta per accedir al &syncBrand.fullName.label; des d'altres màquines. Cal que feu una còpia de seguretat. Ja que no us podrem ajudar a recuperar la clau de seguretat. ">

<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Imprimeix…">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "p">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Desa…">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "s">
<!-- New Account Page 3: Captcha -->

<!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Confirmeu que no sou cap robot">
<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->

<!ENTITY addDevice.title.label       "Afegeix un dispositiu">
<!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Mostra'm com.">
<!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "No tinc el dispositiu aquí">
<!ENTITY addDevice.setup.description.label "Per activar-lo, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; a l'altre dispositiu i seleccioneu «Afegeix un dispositiu».">
<!ENTITY addDevice.setup.enterCode.label  "A continuació, introduïu aquest codi:">
<!ENTITY addDevice.dialog.description.label "Per activar el dispositiu nou, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del dispositiu i seleccioneu «Connecta».">
<!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Introduïu el codi que proporciona el dispositiu:">
<!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Torneu-ho a provar.">
<!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "S'ha afegit el dispositiu amb èxit. La sincronització inicial pot portar uns quants minuts i finalitzarà en segon pla.">
<!ENTITY addDevice.dialog.recoveryKey.label "Per activar el vostre dispositiu necessitareu introduir la vostra clau de recuperació. Imprimiu-la o deseu-la per tenir-la a punt quan la torneu a utilitzar.">
<!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Dispositiu connectat">
<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->

<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Inicia la sessió">
<!ENTITY existingRecoveryKey.description "Per obtenir una còpia de la vostra clau de recuperació, aneu a les opcions/preferències del &syncBrand.shortName.label; a l'altre dispositiu i seleccioneu «La meva clau de recuperació» a «Gestiona el compte».">
<!ENTITY verifying.label       "S'està verificant…">
<!ENTITY resetPassword.label     "Reinicia la contrasenya">
<!ENTITY resetSyncKey.label      "He perdut el meu altre dispositiu.">
<!-- Sync Options -->

<!ENTITY setup.optionsPage.title   "Opcions de sincronització">
<!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">

<!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
<!ENTITY engine.addons.label    "Complements">
<!ENTITY engine.addons.accesskey  "C">
<!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
<!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
<!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
<!ENTITY engine.history.label    "Historial">
<!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
<!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
<!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
<!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
<!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">

<!ENTITY choice2.merge.main.label   "Combina les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
<!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Recomanat:">
<!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
<!ENTITY choice2.server.main.label   "Reemplaça tots els altres dispositius amb les meves dades locals">
<!-- Confirm Merge Options -->

<!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Confirmació">
<!ENTITY confirm.merge.label  "El &syncBrand.fullName.label; ara combinarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
<!ENTITY confirm.client2.label     "Avís: les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador:">
<!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "Aleshores el &brandShortName; copiarà les vostres dades del &syncBrand.fullName.label; a l'ordinador.">
<!ENTITY confirm.server2.label     "Avís: se sobreescriuran les dades dels dispositius següents amb les vostres dades locals:">
<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->

<!ENTITY setup.successPage.title "S'ha completat la configuració">
<!ENTITY changeOptions.label "Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions del Sync a continuació.">
<!ENTITY continueUsing.label "Podeu continuar utilitzant el &brandShortName;.">