suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
author Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>
Sun, 22 May 2022 21:37:33 +0000
changeset 2516 80c806ff7a50f5f7cfd596fae0da28a399a0793b
parent 634 8df1af3059a7018fa06baeaac00318ca82bd0e7e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (ca) localization of Firefox Co-authored-by: Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY dataman.windowTitle "Gestor de dades">

<!ENTITY selectAll.key "a">

<!ENTITY select.all.label "Tots els tipus de dades">
<!ENTITY select.cookies.label "Només galetes">
<!ENTITY select.permissions.label "Només permisos">
<!ENTITY select.preferences.label "Només preferències">
<!ENTITY select.passwords.label "Només contrasenyes">
<!ENTITY select.storage.label "Només emmagatzematge">

<!ENTITY domain.search.placeholder "Cerca de dominis">
<!ENTITY domain.search.key "f">

<!ENTITY domain.tree.domain.label "Domini">

<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.label "Oblida aquest domini">
<!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.accesskey "b">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.label "Oblida les dades globals">
<!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.accesskey "b">

<!ENTITY data.search.key "k">

<!ENTITY tab.cookies.label "Galetes">
<!ENTITY tab.permissions.label "Permisos">
<!ENTITY tab.preferences.label "Preferències">
<!ENTITY tab.passwords.label "Contrasenyes">
<!ENTITY tab.storage.label "Emmagatzematge">
<!ENTITY tab.formdata.label "Dades de formulari">
<!ENTITY tab.forget.label "Oblida-ho">
<!-- cookies -->

<!ENTITY cookies.description "Aquest domini ha emmagatzemat les galetes següent al vostre ordinador:">

<!ENTITY cookies.tree.host.label "Lloc web">
<!ENTITY cookies.tree.name.label "Nom de la galeta">
<!ENTITY cookies.tree.expires.label "Venciment">

<!ENTITY cookies.infobox.label "Informació de la galeta seleccionada">

<!ENTITY cookies.info.name.label "Nom:">
<!ENTITY cookies.info.value.label "Contingut:">
<!ENTITY cookies.info.host.label "Servidor central:">
<!ENTITY cookies.info.domain.label "Domini:">
<!ENTITY cookies.info.path.label "Camí:">
<!ENTITY cookies.info.sendtype.label "S'envia per:">
<!ENTITY cookies.info.expires.label "Venç:">

<!ENTITY cookies.ctx.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY cookies.ctx.remove.accesskey "r">
<!ENTITY cookies.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
<!ENTITY cookies.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY cookies.button.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY cookies.button.remove.accesskey "r">

<!ENTITY cookies.blockOnRemove.label "En suprimir, impedeix als llocs web llistats deixar galetes en un futur">
<!ENTITY cookies.blockOnRemove.accesskey "w">
<!-- permissions -->

<!ENTITY perm.UseDefault "Utilitza el valor per defecte">
<!ENTITY perm.AskAlways "Demana-m'ho sempre">
<!ENTITY perm.NeverSave "Mai ho desis">
<!ENTITY perm.Allow "Permet">
<!ENTITY perm.AllowSameDomain "Permet per al mateix domini">
<!ENTITY perm.AllowSession "Permet durant la sessió">
<!ENTITY perm.Block "Bloca">

<!ENTITY perm.host.placeholder "Introduïu un nom de servidor central">
<!ENTITY perm.button.add.label "Afegeix">
<!ENTITY perm.button.add.accesskey "A">
<!-- preferences -->

<!ENTITY prefs.description "Les preferències de contingut són un mecanisme del &brandShortName; per desar paràmetres específics per a un lloc web, com ara els nivells de zoom.">

<!ENTITY prefs.tree.host.label "Lloc web">
<!ENTITY prefs.tree.name.label "Nom de la preferència">
<!ENTITY prefs.tree.value.label "Valor">

<!ENTITY prefs.ctx.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY prefs.ctx.remove.accesskey "r">
<!ENTITY prefs.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
<!ENTITY prefs.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY prefs.button.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY prefs.button.remove.accesskey "r">
<!-- passwords -->

<!ENTITY pwd.description "Hi ha emmagatzemades les contrasenyes següents per a aquest domini:">

<!ENTITY pwd.tree.host.label "Lloc web">
<!ENTITY pwd.tree.username.label "Nom d'usuari">
<!ENTITY pwd.tree.password.label "Contrasenya">

<!ENTITY pwd.ctx.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY pwd.ctx.remove.accesskey "r">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.label "Copia la contrasenya">
<!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.accesskey "C">
<!ENTITY pwd.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
<!ENTITY pwd.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY pwd.button.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY pwd.button.remove.accesskey "r">
<!-- storage -->

<!ENTITY storage.description "Aquest domini utilitza els següents emmagatzematges web en el vostre ordinador:">

<!ENTITY storage.tree.host.label "Lloc web">
<!ENTITY storage.tree.type.label "Tipus">
<!ENTITY storage.tree.size.label "Mida">

<!ENTITY storage.ctx.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY storage.ctx.remove.accesskey "r">
<!ENTITY storage.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
<!ENTITY storage.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY storage.button.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY storage.button.remove.accesskey "r">
<!-- form data -->

<!ENTITY fdata.search.placeholder "Cerca de les dades dels camps">

<!ENTITY fdata.tree.fieldname.label "Nom del camp">
<!ENTITY fdata.tree.value.label "Valor introduït">
<!ENTITY fdata.tree.usecount.label "Recompte d'ús">
<!ENTITY fdata.tree.firstused.label "Primer ús">
<!ENTITY fdata.tree.lastused.label "Darrer ús">

<!ENTITY fdata.ctx.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY fdata.ctx.remove.accesskey "r">
<!ENTITY fdata.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
<!ENTITY fdata.ctx.selectAll.accesskey "a">

<!ENTITY fdata.button.remove.label "Suprimeix">
<!ENTITY fdata.button.remove.accesskey "r">
<!-- forget -->

<!ENTITY forget.cookies.label "Galetes">
<!ENTITY forget.cookies.accesskey "G">
<!ENTITY forget.permissions.label "Permisos">
<!ENTITY forget.permissions.accesskey "P">
<!ENTITY forget.preferences.label "Preferències de contingut">
<!ENTITY forget.preferences.accesskey "o">
<!ENTITY forget.passwords.label "Contrasenyes">
<!ENTITY forget.passwords.accesskey "a">
<!ENTITY forget.storage.label "Emmagatzematge">
<!ENTITY forget.storage.accesskey "E">
<!ENTITY forget.formdata.label "Dades de formularis">
<!ENTITY forget.formdata.accesskey "D">

<!ENTITY forget.button.label "Oblida aquestes dades">
<!ENTITY forget.button.accesskey "b">