suite/chrome/browser/pageInfo.properties
author Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>
Sun, 22 May 2022 21:37:33 +0000
changeset 2516 80c806ff7a50f5f7cfd596fae0da28a399a0793b
parent 2380 4066f1cf7820a6ee969f192a04cf177d04b39444
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (ca) localization of Firefox Co-authored-by: Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

pageInfo.page.title=Informació de la pàgina - %S
pageInfo.frame.title=Informació del marc - %S

noPageTitle=Pàgina sense títol:
unknown=Desconegut
default=Per defecte
notSet=Sense especificar
yes=
no=No

mediaImg=Imatge
mediaVideo=Vídeo
mediaAudio=Àudio
mediaBGImg=Fons
mediaObject=Objecte
mediaEmbed=Incrusta
mediaLink=Icona
mediaInput=Entrada
mediaFileSize=%S kB
mediaSize=%Spx × %Spx
mediaSelectFolder=Seleccioneu una carpeta on desar-hi les imatges
mediaBlockImage=Bloca les imatges de %S
mediaImageType=Imatge %S

generalQuirksMode=Mode de compatibilitat
generalStrictMode=Mode de compliment dels estàndards
generalNotCached=(no és a la memòria cau)
generalDiskCache=Memòria cau del disc
generalMemoryCache=Memòria cau
generalSize=%S kB (%S bytes)
generalMetaTag=Meta (1 etiqueta)
generalMetaTags=Meta (%S etiquetes)
generalSiteIdentity=Aquest lloc web pertany a %S\nHa estat verificat per %S

formTitle=Formulari %S:
formUntitled=Formulari sense nom:
formDefaultTarget=Cap (s'obre a la mateixa finestra)
formChecked=Verificat
formUnchecked=No verificat
formPassword=********

linkAnchor=Àncora
linkArea=Àrea
linkSubmission=Tramesa del formulari
linkSubmit=Tramet la consulta
linkRel=Enllaç relatiu
linkStylesheet=Full d'estil
linkRev=Enllaç invers
linkX=XLink simple
linkScript=Script
linkScriptInline=dins de línia

feedRss=RSS
feedAtom=Atom
feedXML=XML

securityNoOwner=Aquest lloc web no proporciona cap informació de propietat.