mobile/overrides/netError.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:49:03 +0200
changeset 2520 4fc9ebf03c3de3670ed5c523a00a3b064c8fc944
parent 2499 b3ffe35ee4aaff74af74351d95ecfd9d957938a8
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
<!ENTITY retry.label "Torna-ho a provar">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat el servidor">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "<ul> <li>Comproveu que no s'hagin introduït errors en teclejar l'adreça, p. ex. <strong>ww</strong>.example.com en comptes de <strong>www</strong>.example.com</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Cerca</button> </div> <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió de dades o Wi-Fi del vostre dispositiu. <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'hagi produït en teclejar.</li> <li>Comproveu que el fitxer no s'hagi mogut, canviat de nom o eliminat.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "S'ha denegat l'accés al fitxer">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Pot ser que s'hagi eliminat, que s'hagi traslladat o que els permisos del fitxer n'impedeixin l'accés.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Ups.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>El &brandShortName; no ha pogut carregar aquesta pàgina per algun motiu.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "<ul> <li>Les adreces web normalment s'escriuen així: <strong>http://www.example.com/</strong></li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Cerca</button> </div> <li>Assegureu-vos que utilitzeu les barres inclinades (<strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "El document ha caducat">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>El document sol·licitat ja no està disponible a la memòria cau del &brandShortName;.</p><ul><li>Per precaució, el &brandShortName; no tornarà a sol·licitar automàticament els documents sensibles.</li><li>Feu clic a «Torna-ho a provar» per tornar a sol·licitar el document al lloc web.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "S'ha reiniciat la connexió">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "No s'ha entès l'adreça">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Pot ser que calgui que instal·leu altre programari per obrir l'adreça.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.</li> <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per assegurar-vos que el servidor intermediari estigui funcionant.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "<ul> <li>Comproveu que els paràmetres del servidor intermediari siguin correctes.</li> <li>Comproveu que funcioni la connexió de dades o Wi-Fi del vostre dispositiu. <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint correctament">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Això podria passar per haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de galetes.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada del servidor">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Assegureu-vos que el vostre sistema té un gestor de seguretat personal instal·lat.</li> <li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè no s'ha pogut verificar l'autenticitat de les dades rebudes.</li> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Ha fallat la connexió segura">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li> <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria ser temporal i podeu tornar-ho a provar més tard.</li> </ul>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "
<ul>
 <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar d'aquí a uns moments.</li>
 <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió de dades o Wi-Fi del vostre dispositiu mòbil.
  <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blocat per la política de seguretat del contingut">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha impedit que la pàgina es carregui d'aquesta manera perquè la pàgina té una política de seguretat del contingut que no ho permet.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Error de contingut malmès">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió de les dades.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "O bé, podeu afegir una excepció…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'aquí!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p> <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY sslv3Used.title "No s'ha pogut connectar de forma segura">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Informació avançada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "La connexió no és segura">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Informació avançada: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "La connexió no és segura">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> utilitza una tecnologia de seguretat obsoleta i vulnerable a atacs. Un atacant podria veure fàcilment la informació que altrament pensaríeu que és segura. Per tal que pugueu visitar el lloc, abans l'administrador del lloc web haurà d'arreglar el servidor.</p><p>Codi d'error: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Error del protocol de xarxa">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error del protocol de xarxa.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">