browser/browser/protections.ftl
author Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>
Sun, 22 May 2022 21:37:33 +0000
changeset 2516 80c806ff7a50f5f7cfd596fae0da28a399a0793b
parent 2499 b3ffe35ee4aaff74af74351d95ecfd9d957938a8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Catalan (ca) localization of Firefox Co-authored-by: Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
#  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
graph-week-summary =
  { $count ->
    [one] El { -brand-short-name } ha blocat { $count } element de seguiment durant la setmana passada
    *[other] El { -brand-short-name } ha blocat { $count } elements de seguiment durant la setmana passada
  }

# Variables:
#  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
#  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
# earliest date recorded in the database.
graph-total-tracker-summary =
  { $count ->
    [one] S'ha blocat <b>{ $count }</b> element de seguiment des del { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
    *[other] S'han blocat <b>{ $count }</b> elements de seguiment des del { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
  }

# Text displayed instead of the graph when in Private Mode
graph-private-window = En les finestres privades, el { -brand-short-name } segueix blocant els elements de seguiment, però no conserva cap registre d'allò que bloca.
# Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
graph-week-summary-private-window = Elements de seguiments que el { -brand-short-name } ha blocat aquesta setmana

protection-report-webpage-title = Tauler de proteccions
protection-report-page-content-title = Tauler de proteccions
# This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
protection-report-page-summary = El { -brand-short-name } pot protegir la vostra privadesa de forma transparent mentre navegueu. Aquest és un resum personalitzat de les proteccions, amb eines per tenir el control de la vostra seguretat a Internet.
# This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
protection-report-page-summary-default = El { -brand-short-name } protegeix la vostra privadesa de forma transparent mentre navegueu. Aquest és un resum personalitzat de les proteccions, amb eines per tenir el control de la vostra seguretat a Internet.

protection-report-settings-link = Gestiona els paràmetres de privadesa i seguretat

etp-card-title-always = Protecció contra el seguiment millorada: Sempre activada
etp-card-title-custom-not-blocking = Protecció contra el seguiment millorada: DESACTIVADA
etp-card-content-description = El { -brand-short-name } bloca automàticament les empreses que, en secret, us fan el seguiment mentre navegueu.
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Actualment totes les proteccions estan desactivades. Trieu quins elements de seguiment voleu blocar en els paràmetres de protecció del { -brand-short-name }.
protection-report-manage-protections = Gestiona els paràmetres

# This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
# capitalization for this string should match the output for your locale.
graph-today = avui

# This string is used to describe the graph for screenreader users.
graph-legend-description = Un gràfic que conté el nombre total d'elements de seguiment blocats aquesta setmana, classificats per tipus.

social-tab-title = Elements de seguiment de xarxes socials
social-tab-contant = Les xarxes socials col·loquen elements de seguiment en altres llocs web per a fer el seguiment d'allò que feu i veieu a Internet. Això permet a les empreses de xarxes socials recopilar informació de tot allò que compartiu en els vostres perfils de xarxes socials. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>

cookie-tab-title = Galetes de seguiment entre llocs
cookie-tab-content = Aquestes galetes us segueixen de lloc en lloc per recollir dades sobre allò que feu a Internet. Les desen tercers, com ara anunciants i empreses d'anàlisi de dades. Si bloqueu les galetes de seguiment entre llocs, reduireu el nombre d'anuncis que us fan el seguiment mentre navegueu. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>

tracker-tab-title = Contingut que fa seguiment
tracker-tab-description = Els llocs web poden carregar anuncis, vídeos i altre contingut extern amb un codi de seguiment. Si bloqueu aquest contingut que fa seguiment, els llocs web es poden carregar més de pressa, però és possible alguns botons, formularis o camps d'inici de sessió no funcionin. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>

fingerprinter-tab-title = Generadors d'empremtes digitals
fingerprinter-tab-content = Els generadors d'empremtes digitals recopilen els paràmetres del vostre navegador per a crear un perfil vostre. A partir d'aquesta empremta digital, us poden fer el seguiment entre els diferents llocs web. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>

cryptominer-tab-title = Miners de criptomonedes
cryptominer-tab-content = Els miners de criptomonedes utilitzen la potència de càlcul del vostre ordinador per a la mineria de diners digitals. Els scripts de mineria de criptomonedes consumeixen la bateria, alenteixen l'ordinador i poden augmentar la vostra factura d'electricitat. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>

protections-close-button2 =
  .aria-label = Tanca
  .title = Tanca

mobile-app-title = Bloqueu els elements de seguiment de publicitat en més dispositius
mobile-app-card-content = Utilitzeu el navegador mòbil amb protecció integrada contra els anuncis que us fan seguiment.
mobile-app-links = Navegador { -brand-product-name } per a l'<a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> i l'<a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>

lockwise-title = No oblideu mai més cap contrasenya
passwords-title-logged-in = Gestiona les contrasenyes
passwords-header-content = El { -brand-product-name } emmagatzema les contrasenyes de forma segura en el vostre navegador.
lockwise-header-content-logged-in = Deseu i sincronitzeu les contrasenyes de forma segura en tots els vostres dispositius.
protection-report-passwords-save-passwords-button = Desa les contrasenyes
  .title = Desa les contrasenyes
protection-report-passwords-manage-passwords-button = Gestiona les contrasenyes
  .title = Gestiona les contrasenyes


# Variables:
# $count (Number) - Number of passwords exposed in data breaches.
lockwise-scanned-text-breached-logins =
  { $count ->
    [one] 1 contrasenya pot haver estat exposada en una filtració de dades.
    *[other] { $count } contrasenyes poden haver estat exposades en una filtració de dades.
  }

# While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
# if needed for grammatical reasons.
# Variables:
# $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
  { $count ->
    [one] 1 contrasenya emmagatzemada de forma segura.
    *[other] Les vostres contrasenyes s'emmagatzemen de forma segura.
  }
lockwise-how-it-works-link = Com funciona

monitor-title = Tingueu controlades les filtracions de dades
monitor-link = Com funciona
monitor-header-content-no-account = Visiteu el { -monitor-brand-name } per veure si hi ha alguna filtració de dades coneguda que us hagi afectat i obteniu alertes de noves filtracions.
monitor-header-content-signed-in = El { -monitor-brand-name } us avisa si la vostra informació ha aparegut en alguna filtració de dades coneguda.
monitor-sign-up-link = Subscriviu-vos per rebre alertes de filtracions
  .title = Subscriviu-vos per rebre alertes de filtracions en el { -monitor-brand-name }
auto-scan = S'ha comprovat avui automàticament

monitor-emails-tooltip =
  .title = Mostra les adreces electròniques supervisades en el { -monitor-brand-short-name }
monitor-breaches-tooltip =
  .title = Mostra les filtracions de dades conegudes en el { -monitor-brand-short-name }
monitor-passwords-tooltip =
  .title = Mostra les contrasenyes exposades en el { -monitor-brand-short-name }

# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of email addresses being monitored. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
info-monitored-emails =
  { $count ->
    [one] adreça electrònica supervisada
    *[other] adreces electròniques supervisades
  }

# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of known data breaches. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
info-known-breaches-found =
  { $count ->
    [one] filtració de dades coneguda ha exposat informació vostra
    *[other] filtracions de dades conegudes han exposat informació vostra
  }

# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of known data breaches that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
# to your localization, because it would result in the number showing twice.
info-known-breaches-resolved =
  { $count ->
    [one] filtració de dades coneguda marcada com a resolta
    *[other] filtracions de dades conegudes marcades com a resoltes
  }

# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of exposed passwords. Don’t add $count to
# your localization, because it would result in the number showing twice.
info-exposed-passwords-found =
  { $count ->
    [one] contrasenya exposada entre totes les filtracions
    *[other] contrasenyes exposades entre totes les filtracions
  }

# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
# of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
# to your localization, because it would result in the number showing twice.
info-exposed-passwords-resolved =
  { $count ->
    [one] contrasenya exposada en filtracions no resoltes
    *[other] contrasenyes exposades en filtracions no resoltes
  }

monitor-no-breaches-title = Bones notícies!
monitor-no-breaches-description = No apareixeu en cap filtració coneguda. Si això canvia, us avisarem.
monitor-view-report-link = Vegeu l'informe
  .title = Resol les filtracions amb el { -monitor-brand-short-name }
monitor-breaches-unresolved-title = Resoleu les filtracions
monitor-breaches-unresolved-description = Després de revisar els detalls de la filtració i haver adoptat mesures per protegir la vostra informació, podeu marcar les filtracions com a resoltes.
monitor-manage-breaches-link = Gestiona les filtracions
  .title = Gestiona les filtracions en el { -monitor-brand-short-name }
monitor-breaches-resolved-title = Molt bé! Heu resolt totes les filtracions conegudes.
monitor-breaches-resolved-description = Si la vostra adreça electrònica apareix en una filtració nova, us ho farem saber.

# Variables:
# $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
# $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
monitor-partial-breaches-title =
  { $numBreaches ->
    *[other] { $numBreachesResolved } de { $numBreaches } filtracions marcades com a resoltes
  }

# Variables:
# $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
monitor-partial-breaches-percentage = { $percentageResolved }% completat

monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Bon començament!
monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Seguiu així!
monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Gairebé heu acabat! Seguiu així.
monitor-partial-breaches-motivation-description = Resoleu la resta de les filtracions en el { -monitor-brand-short-name }.
monitor-resolve-breaches-link = Resol les filtracions
  .title = Resol les filtracions amb el { -monitor-brand-short-name }

## The title attribute is used to display the type of protection.
## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
##
## Variables:
##  $count (Number) - Number of specific trackers
##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph

bar-tooltip-social =
  .title = Elements de seguiment de xarxes socials
  .aria-label =
    { $count ->
      [one] { $count } element de seguiment de xarxes socials ({ $percentage }%)
      *[other] { $count } elements de seguiment de xarxes socials ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-cookie =
  .title = Galetes de seguiment entre llocs
  .aria-label =
    { $count ->
      [one] { $count } galeta de seguiment entre llocs ({ $percentage }%)
      *[other] { $count } galetes de seguiment entre llocs ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-tracker =
  .title = Contingut que fa seguiment
  .aria-label =
    { $count ->
      [one] { $count } contingut que fa seguiment ({ $percentage }%)
      *[other] { $count } continguts que fan seguiment ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-fingerprinter =
  .title = Generadors d'empremtes digitals
  .aria-label =
    { $count ->
      [one] { $count } generador d'empremtes digitals ({ $percentage }%)
      *[other] { $count } generador d'empremtes digitals ({ $percentage }%)
    }
bar-tooltip-cryptominer =
  .title = Miners de criptomonedes
  .aria-label =
    { $count ->
      [one] { $count } miner de criptomonedes ({ $percentage }%)
      *[other] { $count } miners de criptomonedes ({ $percentage }%)
    }