mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 20 May 2020 08:14:42 +0200
changeset 2042 b1ba439f2f577f59a464e708c11bb0cc65e16746
parent 624 c00317880f89a2fdc57a7e9cc0bfeb2727d8f4e0
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files and reformat files

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY editContactPanelDeleteContact.label "Suprimeix">
<!ENTITY editContactPanelDeleteContact.accesskey "S">

<!ENTITY editContactName.label "Nom:">
<!ENTITY editContactName.accesskey "N">

<!ENTITY editContactEmail.label "Adreça electrònica:">
<!ENTITY editContactEmail.accesskey "e">

<!ENTITY editContactAddressBook.label "Llibreta d'adreces:">
<!ENTITY editContactAddressBook.accesskey "a">

<!ENTITY editContactPanelDone.label "Fet">
<!ENTITY editContactPanelDone.accesskey "F">

<!ENTITY contactMoveDisabledWarning.description "No podeu canviar la llibreta d'adreces perquè el contacte és en una llista de correu.">