browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
author Quim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 21 Jun 2011 00:08:27 +0200
changeset 438 799ff0ef81dfdf7ec54a1c4f5e940d27c50476f7
parent 210 2780c278673a1fd21bf64e052964883b3ee781e9
child 449 90ff588ef28d91160cdec231ad32649d67bc69c7
permissions -rw-r--r--
mail and suite updates


<!ENTITY migrationWizard.title "Auxiliar d'importació">

<!ENTITY importFrom.label "Importa les opcions, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:">
<!ENTITY importFromUnix.label "Importa les preferències, adreces d'interès, historial, contrasenyes i altres dades des de:">
<!ENTITY importFromBookmarks.label "Importa les adreces d'interès del:">

<!ENTITY importFromIE.label "Microsoft Internet Explorer">
<!ENTITY importFromIE.accesskey "M">
<!ENTITY importFromPhoenix.label "Firefox 0.8, Firebird o Phoenix">
<!ENTITY importFromPhoenix.accesskey "P">
<!ENTITY importFromNothing.label "No importis res">
<!ENTITY importFromNothing.accesskey "r">
<!ENTITY importFromSeamonkey.label "Navegador/Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x">
<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey "N">
<!ENTITY importFromNetscape4.label "Navegador/Netscape 4.x">
<!ENTITY importFromNetscape4.accesskey "4">
<!ENTITY importFromOpera.label "Opera">
<!ENTITY importFromOpera.accesskey "O">
<!ENTITY importFromCamino.label "Camino">
<!ENTITY importFromCamino.accesskey "Camino">
<!ENTITY importFromSafari.label "Safari">
<!ENTITY importFromSafari.accesskey "S">
<!ENTITY importFromOmniWeb.label "OmniWeb">
<!ENTITY importFromOmniWeb.accesskey "W">
<!ENTITY importFromICab.label "iCab">
<!ENTITY importFromICab.accesskey "i">
<!ENTITY importFromKonqueror.label "Konqueror">
<!ENTITY importFromKonqueror.accesskey "K">
<!ENTITY importFromEpiphany.label "Epiphany">
<!ENTITY importFromEpiphany.accesskey "E">
<!ENTITY importFromGaleon.label "Galeon">
<!ENTITY importFromGaleon.accesskey "G">
<!ENTITY importFromHTMLFile.label       "Des d'un fitxer HTML">
<!ENTITY importFromHTMLFile.accesskey   "f">

<!ENTITY noMigrationSources.label       "No s'ha trobat cap programa que contingui adreces d'interès, o dades d'historial o contrasenyes.">

<!ENTITY importSource.title "Importació de la configuració i les dades">
<!ENTITY importItems.title "Elements per importar">
<!ENTITY importItems.label "Seleccioneu quins elements voleu importar:">

<!ENTITY migrating.title "S'està important…">
<!ENTITY migrating.label "Els elements següents s'estan important en aquests moments…">

<!ENTITY selectProfile.title "Selecció de perfil">
<!ENTITY selectProfile.label "Els perfils següents estan disponibles per importar-se des de:">

<!ENTITY done.title "Fi de la importació">
<!ENTITY done.label "Els elements següents s'han importat amb èxit:">