Manual update for repo ca-valencia in l10n-central.
authorPasqual Milvaques Pons <pasqual.milvaques@gmail.com>
Fri, 31 Dec 2021 18:14:58 +0100
changeset 194 2c401606148cdb97a7d5679259b14f5cea0b9407
parent 193 aff0d2874bfb7b1606c8372da64c50c5b659b372
child 195 bfd8c8dd1b8ef17f2e2aecff94b71f36f9bb4498
push id146
push userpasqual.milvaques@gmail.com
push dateFri, 31 Dec 2021 17:55:07 +0000
Manual update for repo ca-valencia in l10n-central.
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutUnloads.ftl
browser/browser/accounts.ftl
browser/browser/appExtensionFields.ftl
browser/browser/appMenuNotifications.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/customizeMode.ftl
browser/browser/defaultBrowserNotification.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/places.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/browser/sitePermissions.ftl
browser/browser/syncedTabs.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/tabbrowser.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/upgradeDialog.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/defaultagent/defaultagent_localized.ini
browser/pdfviewer/chrome.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/aboutdebugging.ftl
devtools/client/boxmodel.properties
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/font-inspector.properties
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/performance.dtd
devtools/client/sourceeditor.dtd
devtools/client/storage.dtd
devtools/client/storage.ftl
devtools/client/styleeditor.ftl
devtools/client/webconsole.properties
dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/chrome/global/datetimebox.dtd
toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/global-extension-fields.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/global/commonDialog.ftl
toolkit/toolkit/global/notification.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/resetProfile.ftl
toolkit/toolkit/global/run-from-dmg.ftl
toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
toolkit/toolkit/global/wizard.ftl
toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
toolkit/toolkit/updates/backgroundupdate.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,100 +1,74 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } utilitza un certificat de seguretat que no és vàlid.
-
 cert-error-mitm-intro = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores.
-
 cert-error-mitm-mozilla = El { -brand-short-name } té el suport de l'organització sense ànim de lucre Mozilla, que gestiona un magatzem d'entitat certificadora (CA) completament obert. El magatzem de CA vos garanteix que les entitats certificadores segueixen les millors pràctiques per a la seguretat dels usuaris.
-
 cert-error-mitm-connection = El { -brand-short-name } utilitza el magatzem de CA de Mozilla per verificar que una connexió és segura, en lloc d'utilitzar certificats subministrats pel sistema operatiu de l'usuari. Per tant, si un programa antivirus o una xarxa intercepten una connexió amb un certificat de seguretat emés per una CA que no es troba al magatzem de CA de Mozilla, la connexió es considera insegura.
-
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = És possible que algú estiga intentant suplantar el lloc i no hauríeu de continuar.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.
-
 cert-error-trust-cert-invalid = No es confia en el certificat perquè fou emés per un certificat de CA no vàlid.
-
 cert-error-trust-untrusted-issuer = No es confia en el certificat perquè no es confia tampoc en l'emissor del certificat.
-
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = No es confia en el certificat perquè ha estat signat amb un algorisme de signatura que va ser inhabilitat per no ser segur.
-
 cert-error-trust-expired-issuer = No es confia en el certificat perquè l'emissor del certificat ha vençut.
-
 cert-error-trust-self-signed = No es confia en el certificat perquè està signat per ell mateix.
-
 cert-error-trust-symantec = Els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign ja no es consideren segurs, ja que estes entitats certificadores no han seguit les pràctiques de seguretat en el passat.
-
 cert-error-untrusted-default = El certificat no prové d'una font de confiança.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a { $alt-name }.
-
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per als noms següents: { $subject-alt-names }
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
 cert-error-expired-now = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } va caducar el { $not-after-local-time }.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
 cert-error-not-yet-valid-now = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } no serà vàlid fins al { $not-before-local-time }.
-
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Codi d'error: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores. La majoria de navegadors ja no confien en els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } utilitza un certificat d'una d'estes entitats i, per tant, no es pot provar la identitat del lloc web.
-
 cert-error-symantec-distrust-admin = Podeu notificar el problema a l'administrador del lloc web.
-
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = Seguretat estricta de transport HTTP: { $hasHSTS }
-
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = Fixació de claus públiques HTTP: { $hasHPKP }
-
 cert-error-details-cert-chain-label = Cadena de certificats:
-
 open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Obri el lloc en una finestra nova
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
 csp-xfo-blocked-long-desc = Per protegir la vostra seguretat, { $hostname } no permetrà al { -brand-short-name } mostrar la pàgina si està incrustada en un altre lloc. Per veure esta pàgina, cal obrir-la en una finestra nova.
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = No s'ha pogut connectar
-deniedPortAccess-title = L'adreça està restringida
+deniedPortAccess-title = Esta adreça està restringida
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
 dnsNotFound-title = Tenim problemes per trobar este lloc.
 fileNotFound-title = No s'ha trobat el fitxer
 fileAccessDenied-title = S'ha denegat l'accés al fitxer
 generic-title = Ups.
 captivePortal-title = Inicieu la sessió a la xarxa
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,22 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Inicis de sessió i contrasenyes
-
-# "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
-
 login-filter =
   .placeholder = Cerca els inicis de sessió
-
 create-login-button = Crea un inici de sessió
-
 fxaccounts-sign-in-text = Accediu a les contrasenyes en tots els vostres dispositius
 fxaccounts-sign-in-sync-button = Inicia la sessió per sincronitzar
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Gestiona el compte
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -40,41 +35,50 @@ login-list =
 login-list-count =
   { $count ->
     [one] { $count } inici de sessió
    *[other] { $count } inicis de sessió
   }
 login-list-sort-label-text = Ordena per:
 login-list-name-option = Nom (A-Z)
 login-list-name-reverse-option = Nom (Z-A)
+login-list-username-option = Nom d’usuari (A-Z)
+login-list-username-reverse-option = Nom d’usuari (Z-A)
 about-logins-login-list-alerts-option = Alertes
 login-list-last-changed-option = Darrera modificació
 login-list-last-used-option = Darrer ús
 login-list-intro-title = No s'ha trobat cap inici de sessió
 login-list-intro-description = Ací es mostren les contrasenyes que guardeu en el { -brand-product-name }.
 about-logins-login-list-empty-search-title = No s'ha trobat cap inici de sessió
 about-logins-login-list-empty-search-description = No hi ha cap resultat que coincidisca amb la cerca.
 login-list-item-title-new-login = Inici de sessió nou
 login-list-item-subtitle-new-login = Introduïu les credencials d'inici de sessió
 login-list-item-subtitle-missing-username = (cap nom d'usuari)
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Lloc web amb filtració de dades
 about-logins-list-item-vulnerable-password-icon =
   .title = Contrasenya vulnerable
+about-logins-list-section-breach = Llocs web amb filtracions de dades
+about-logins-list-section-vulnerable = Contrasenyes vulnerables
+about-logins-list-section-nothing = Cap alerta
+about-logins-list-section-today = Hui
+about-logins-list-section-yesterday = Ahir
+about-logins-list-section-week = Darrers 7 dies
 
 ## Introduction screen
 
 about-logins-login-intro-heading-logged-out2 = Cerqueu els vostres inicis de sessió guardats? Activeu la sincronització o importeu-los.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = No s'ha trobat cap inici de sessió sincronitzat.
 login-intro-description = Si heu guardat els vostres inicis de sessió en el { -brand-product-name } des d'un altre dispositiu, esta és la manera de tindre-los també ací:
 login-intro-instructions-fxa = Creeu un { -fxaccount-brand-name } o inicieu-hi la sessió des del dispositiu on teniu guardats els vostres inicis de sessió.
 login-intro-instructions-fxa-settings = Aneu a Paràmetres > Sync > Activa la sincronització... Marqueu la casella de selecció «Inicis de sessió i contrasenyes».
 login-intro-instructions-fxa-help = Visiteu l'<a data-l10n-name="help-link">assistència del { -lockwise-brand-short-name }</a> per obtindre més ajuda.
 about-logins-intro-import = Si els vostres inicis de sessió estan guardats en un altre navegador, podeu <a data-l10n-name="import-link">importar-los al { -lockwise-brand-short-name }</a>
-
+login-intro-instructions-fxa-passwords-help = Visiteu l'<a data-l10n-name="passwords-help-link">assistència de contrasenyes</a> per a obtindre més ajuda.
+about-logins-intro-browser-only-import = Si teniu inicis de sessió guardats en un altre navegador, podeu <a data-l10n-name="import-link">importar-los al { -brand-product-name }</a>.
 about-logins-intro-import2 = Si els vostres inicis de sessió estan guardats fora del { -brand-product-name }, podeu <a data-l10n-name="import-browser-link">importar-los d'un altre navegador</a> o <a data-l10n-name="import-file-link">d'un fitxer</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Crea un inici de sessió
 login-item-edit-button = Edita
 about-logins-login-item-remove-button = Elimina
 login-item-origin-label = Adreça del lloc web
@@ -106,101 +110,86 @@ about-logins-os-auth-dialog-caption = { 
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = Per editar l'inici de sessió, introduïu les vostres credencials d'inici de sessió al Windows. Això ajuda a protegir la seguretat dels vostres comptes.
 # This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = editar l'inici de sessió guardat
-
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = Per veure la contrasenya, introduïu les vostres credencials d'inici de sessió al Windows. Això ajuda a protegir la seguretat dels vostres comptes.
 # This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = mostrar la contrasenya guardada
-
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Per copiar la contrasenya, introduïu les vostres credencials d'inici de sessió al Windows. Això ajuda a protegir la seguretat dels vostres comptes.
 # This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = copiar la contrasenya guardada
-
-## Master Password notification
-
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = Per exportar els inicis de sessió, introduïu les vostres credencials d'inici de sessió al Windows. Això ajuda a protegir la seguretat dels vostres comptes.
 # This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = exportar els inicis de sessió i les contrasenyes guardats
 
 ## Primary Password notification
 
 about-logins-primary-password-notification-message = Introduïu la contrasenya principal per veure els inicis de sessió i les contrasenyes guardats
 master-password-reload-button =
   .label = Inicia la sessió
   .accesskey = I
 
-## Password Sync notification
-
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Cancel·la
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Cancel·la
-
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Voleu eliminar este inici de sessió?
 confirm-delete-dialog-message = Esta acció no es pot desfer.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Elimina
-
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label =
   { $count ->
     [1] Elimina
     [one] Elimina
    *[other] Elimina-ho tot
   }
-
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label =
   { $count ->
     [1] Sí, elimina aquest inici de sessió
     [one] Sí, elimina aquest inici de sessió
    *[other] Sí, elimina aquests inicis de sessió
   }
-
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Voleu eliminar { $count } inici de sessió
    *[other] Voleu eliminar { $count } inicis de sessió
   }
 about-logins-confirm-remove-all-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Això eliminarà l'inici de sessió que heu desat al { -brand-short-name } i les alertes de filtracions que es mostren aquí. Aquesta acció no es pot desfer.
     [one] Això eliminarà l'inici de sessió que heu desat al { -brand-short-name } i les alertes de filtracions que es mostren aquí. Aquesta acció no es pot desfer.
    *[other] Això eliminarà els inicis de sessió que heu desat al { -brand-short-name } i les alertes de filtracions que es mostren aquí. Aquesta acció no es pot desfer.
   }
-
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title =
   { $count ->
     [one] Voleu eliminar { $count } inici de sessió de tots els dispositius?
    *[other] Voleu eliminar tots els { $count } inicis de sessió de tots els dispositius?
   }
 about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message =
   { $count ->
     [1] Això eliminarà l'inici de sessió desat pel { -brand-short-name } en tots els dispositius sincronitzats amb el vostre { -fxaccount-brand-name }. També eliminarà les alertes de filtracions que apareixen aquí. Aquesta acció no es pot desfer.
     [one] Això eliminarà l'inici de sessió desat pel { -brand-short-name } en tots els dispositius sincronitzats amb el vostre { -fxaccount-brand-name }. També eliminarà les alertes de filtracions que apareixen aquí. Aquesta acció no es pot desfer.
    *[other] Això eliminarà tots els inicis de sessió desats pel { -brand-short-name } en tots els dispositius sincronitzats amb el vostre { -fxaccount-brand-name }. També eliminarà les alertes de filtracions que apareixen aquí. Aquesta acció no es pot desfer.
   }
-
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Exporta els inicis de sessió i contrasenyes
 about-logins-confirm-export-dialog-message = Les contrasenyes es guardaran com a text llegible (per exemple, «malaC0ntr@senya»), de manera que qualsevol que puga obrir el fitxer exportat les podrà veure.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = Exporta…
-
 about-logins-alert-import-title = Fi de la importació
 about-logins-alert-import-message = Mostra un resum detallat de la importació
-
 confirm-discard-changes-dialog-title = Voleu descartar els canvis no guardats?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Es perdran tots els canvis que no hàgeu guardat.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Descarta
 
 ## Breach Alert notification
 
 about-logins-breach-alert-title = Filtració de dades del lloc web
 breach-alert-text = S'han filtrat o robat contrasenyes d'este lloc web des de la darrera vegada que en vàreu actualitzar les vostres dades d'inici de sessió. Canvieu la contrasenya per protegir el vostre compte.
@@ -221,21 +210,19 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Més informació
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Ja existeix una entrada per a { $loginTitle } amb este nom d'usuari. <a data-l10n-name="duplicate-link">Voleu anar a l'entrada existent?</a>
-
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = S'ha produït un error en intentar guardar esta contrasenya.
 
-
 ## Login Export Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-export-file-picker-title = Exporta el fitxer d'inicis de sessió
 # The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
 # This must end in .csv
 about-logins-export-file-picker-default-filename = inicis_sessio.csv
 about-logins-export-file-picker-export-button = Exporta
@@ -272,52 +259,47 @@ about-logins-import-file-picker-tsv-filt
 ## $count (number) - The number of affected elements
 
 about-logins-import-dialog-title = Fi de la importació
 about-logins-import-dialog-items-added =
   { $count ->
     [one] <span>Inicis de sessió nous afegits:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
    *[other] <span>Inicis de sessió nous afegits:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
-
 about-logins-import-dialog-items-modified =
   { $count ->
     [one] <span>Inicis de sessió existents actualitzats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
    *[other] <span>Inicis de sessió existents actualitzats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
   }
-
 about-logins-import-dialog-items-no-change =
   { $count ->
     [one] <span>Inicis de sessió duplicats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no importat)</span>
    *[other] <span>Inicis de sessió duplicats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no importats)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-items-error =
   { $count ->
     [one] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no s'ha importat)</span>
    *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no s'han importat)</span>
   }
 about-logins-import-dialog-done = Fet
-
 about-logins-import-dialog-error-title = Error d'importació
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = Un inici de sessió conté diversos valors conflictius
 about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description = Per exemple: diversos noms d'usuari, contrasenyes, URL, etc. per a un mateix inici de sessió.
 about-logins-import-dialog-error-file-format-title = Problema del format de fitxer
 about-logins-import-dialog-error-file-format-description = Falten les capçaleres de columna o són incorrectes. Assegureu-vos que el fitxer incloga columnes per al nom d'usuari, la contrasenya i l'URL.
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = No s’ha pogut llegir el fitxer
 about-logins-import-dialog-error-file-permission-description = El { -brand-short-name } no té permís per llegir el fitxer. Proveu de canviar els permisos del fitxer.
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title = No s’ha pogut analitzar el fitxer
 about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = Assegureu-vos que heu triat un fitxer CSV (valors separats per comes) o TSV (valors separats per tabuladors).
 about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = No s'ha importat cap inici de sessió
 about-logins-import-dialog-error-learn-more = Més informació
 about-logins-import-dialog-error-try-import-again = Torna a provar d'importar…
 about-logins-import-dialog-error-cancel = Cancel·la
-
 about-logins-import-report-title = Resum de la importació
 about-logins-import-report-description = Inici de sessió i contrasenyes importats en el { -brand-short-name }.
-
 #
 # Variables:
 # $number (number) - The number of the row
 about-logins-import-report-row-index = Fila { $number }
 about-logins-import-report-row-description-no-change = Duplicat: Coincidència exacta amb un inici de sessió existent
 about-logins-import-report-row-description-modified = Inici de sessió existent actualitzat
 about-logins-import-report-row-description-added = Inici de sessió nou afegit
 about-logins-import-report-row-description-error = Error: Falta un camp
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -11,16 +11,17 @@
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Afig etiquetes
 
 pocket-panel-saved-error-generic = S'ha produït un error en intentar guardar al { -pocket-brand-name }.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Les etiquetes tenen un límit de 25 caràcters
 pocket-panel-saved-error-only-links = Només es poden guardar enllaços
 pocket-panel-saved-error-not-saved = No s'ha guardat la pàgina
+pocket-panel-saved-error-no-internet = Heu d'estar connectat a Internet per poder guardar al { -pocket-brand-name }. Connecteu-vos a Internet i torneu-ho a provar.
 pocket-panel-saved-page-removed = S'ha eliminat la pàgina
 pocket-panel-saved-page-saved = S'ha guardat al { -pocket-brand-name }
 pocket-panel-saved-processing-remove = S'està eliminant la pàgina…
 pocket-panel-saved-processing-tags = S'estan afegint les etiquetes…
 pocket-panel-saved-remove-page = Elimina la pàgina
 pocket-panel-saved-save-tags = Guarda
 pocket-panel-saved-saving-tags = S'està guardant…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Etiquetes recomanades
@@ -36,8 +37,14 @@ pocket-panel-signup-signup-email = Registre amb correu electrònic
 pocket-panel-signup-signup-cta = Registreu-vos al { -pocket-brand-name }. És gratuït.
 pocket-panel-signup-signup-firefox = Registre amb el { -brand-product-name }
 pocket-panel-signup-tagline = Guardeu articles i vídeos des del { -brand-product-name } per veure'ls al { -pocket-brand-name } en qualsevol dispositiu i a qualsevol hora.
 pocket-panel-signup-tagline-story-one = Feu clic al botó del { -pocket-brand-name } per guardar un article, vídeo o pàgina des del { -brand-product-name }.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Vegeu-lo al { -pocket-brand-name } en qualsevol dispositiu, a qualsevol hora.
 
 ## about:pocket-home panel
 
+pocket-panel-home-my-list = La meua llista
+pocket-panel-home-welcome-back = Ben tornat
+pocket-panel-home-paragraph = Podeu utilitzar el { -pocket-brand-name } per explorar i guardar pàgines web, articles, vídeos i podcasts, o bé revisitar allò que ja heu llegit.
+pocket-panel-home-explore-popular-topics = Exploreu els temes populars
+pocket-panel-home-discover-more = Descobriu-ne més
+pocket-panel-home-explore-more = Explora
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -2,32 +2,39 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Obri una finestra privada
   .accesskey = p
 about-private-browsing-search-placeholder = Cerca al web
 about-private-browsing-info-title = Esteu en una finestra privada
 about-private-browsing-info-myths = Mites comuns sobre la navegació privada
+about-private-browsing-search-btn =
+  .title = Cerca al web
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff =
   .title = Cerqueu amb { $engine } o escriviu una adreça
 about-private-browsing-handoff-no-engine =
   .title = Escriviu una cerca o adreça
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 about-private-browsing-handoff-text = Cerqueu amb { $engine } o escriviu una adreça
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Escriviu una cerca o adreça
 about-private-browsing-not-private = Actualment no esteu en una finestra privada.
 about-private-browsing-info-description = El { -brand-short-name } esborra el vostre historial de cerques i de navegació quan isqueu de l'aplicació o tanqueu totes les pestanyes i finestres de navegació privada. Malgrat que això no fa que sigueu anònim per als llocs web o per al vostre proveïdor de serveis d'Internet, és més fàcil mantindre en privat allò que feu en línia davant de qualsevol altra persona que utilitze este ordinador.
-
 about-private-browsing-need-more-privacy = Vos cal més privadesa?
 about-private-browsing-turn-on-vpn = Proveu el { -mozilla-vpn-brand-name }
-
+about-private-browsing-info-description-private-window = Finestra privada: En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca. Això no vos fa anònim.
+about-private-browsing-info-description-simplified = En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca, tot i que això no vos fa anònim.
+about-private-browsing-learn-more-link = Més informació
+about-private-browsing-hide-activity = Oculteu la vostra activitat i ubicació, arreu on navegueu
+about-private-browsing-get-privacy = Protegiu la vostra privadesa arreu on navegueu
+about-private-browsing-hide-activity-1 = Oculteu l'activitat de navegació i la ubicació amb el { -mozilla-vpn-brand-name }. Creeu una connexió segura amb un sol clic, fins i tot en connexions Wi-Fi públiques.
+about-private-browsing-prominent-cta = Protegiu la vostra privadesa amb el { -mozilla-vpn-brand-name }
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } és el motor de cerca per defecte en les finestres privades
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Per seleccionar un altre motor de cerca, aneu a les <a data-l10n-name="link-options">Opcions</a>
--- a/browser/browser/aboutUnloads.ftl
+++ b/browser/browser/aboutUnloads.ftl
@@ -1,3 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### Strings used in about:unloads, allowing users to manage the "tab unloading"
+### feature.
+
+about-unloads-column-priority = Prioritat
--- a/browser/browser/accounts.ftl
+++ b/browser/browser/accounts.ftl
@@ -1,13 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Used as the FxA toolbar menu item value when user has not
 # finished setting up an account.
 account-finish-account-setup = Finalitza la configuració del compte
 
+# Used as the FxA toolbar menu item title when the user
+# needs to reconnect their account.
+account-disconnected2 = Compte desconnectat
+
 # Menu item that sends a tab to all synced devices.
 account-send-to-all-devices = Envia a tots els dispositius
 
 # Menu item that links to the Firefox Accounts settings for connected devices.
 account-manage-devices = Gestiona els dispositius…
--- a/browser/browser/appExtensionFields.ftl
+++ b/browser/browser/appExtensionFields.ftl
@@ -1,20 +1,28 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Theme names and descriptions used in the Themes panel in about:addons
 
+# "Auto" is short for automatic. It can be localized without limitations.
+extension-default-theme-name-auto = Tema del sistema — automàtic
+extension-default-theme-description = Utilitza la configuració del sistema operatiu per als botons, menús i finestres.
 extension-firefox-compact-light-name = Clar
 extension-firefox-compact-light-description = Un tema amb colors clars.
 extension-firefox-compact-dark-name = Fosc
 extension-firefox-compact-dark-description = Un tema amb colors foscos.
 extension-firefox-alpenglow-name = Firefox Alpenglow
 extension-firefox-alpenglow-description = Utilitza una aparença acolorida per als botons, menús i finestres.
 
 ## Colorway Themes
 ## These themes are variants of a colorway. The colorway is specified in the
 ## $colorway-name variable.
 ## Variables
 ##  $colorway-name (String) The name of a colorway (e.g. Graffiti, Elemental).
 
+extension-colorways-soft-name = { $colorway-name } — Suau
+extension-colorways-balanced-name = { $colorway-name } — Equilibrat
+# "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
+# emphasized text.
+extension-colorways-bold-name = { $colorway-name } — Intrèpid
--- a/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
+++ b/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
@@ -1,35 +1,35 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 appmenu-update-available2 =
-  .label = Actualització disponible
+  .label = Hi ha una actualització
   .buttonlabel = Baixa
   .buttonaccesskey = B
   .secondarybuttonlabel = Descarta
   .secondarybuttonaccesskey = D
 appmenu-update-available-message2 = Baixeu la darrera versió del { -brand-shorter-name }.
 appmenu-update-manual2 =
-  .label = Actualització disponible
+  .label = Hi ha una actualització
   .buttonlabel = Baixa
   .buttonaccesskey = B
   .secondarybuttonlabel = Descarta
   .secondarybuttonaccesskey = D
 appmenu-update-manual-message2 = El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar automàticament. Baixeu la versió nova; no perdreu la informació guardada ni les personalitzacions.
 appmenu-update-unsupported2 =
   .label = No es pot actualitzar
   .buttonlabel = Més informació
   .buttonaccesskey = M
   .secondarybuttonlabel = Descarta
   .secondarybuttonaccesskey = D
 appmenu-update-unsupported-message2 = El vostre sistema operatiu és incompatible amb la versió més recent del { -brand-shorter-name }.
 appmenu-update-restart2 =
-  .label = Actualització disponible
+  .label = Hi ha una actualització
   .buttonlabel = Actualitza i reinicia
   .buttonaccesskey = A
   .secondarybuttonlabel = Descarta
   .secondarybuttonaccesskey = D
 appmenu-update-restart-message2 = Obteniu la versió més recent del { -brand-shorter-name }. Les pestanyes i finestres obertes es restauraran.
 appmenu-update-other-instance =
   .label = El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar a la versió més recent.
   .buttonlabel = Actualitza el { -brand-shorter-name } de totes maneres.
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,16 +1,32 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
+appmenuitem-update-banner3 =
+  .label-update-downloading = S'està baixant l'actualització del { -brand-shorter-name }
+  .label-update-available = Hi ha una actualització — baixa-la ara
+  .label-update-manual = Hi ha una actualització — baixa-la ara
+  .label-update-unsupported = No s'ha pogut actualitzar — sistema incompatible
+  .label-update-restart = Hi ha una actualització — reinicia ara
 appmenuitem-protection-dashboard-title = Tauler de proteccions
+appmenuitem-banner-update-downloading =
+  .label = S'està baixant l'actualització del { -brand-shorter-name }
+appmenuitem-banner-update-available =
+  .label = Hi ha una actualització — baixa-la ara
+appmenuitem-banner-update-manual =
+  .label = Hi ha una actualització — baixa-la ara
+appmenuitem-banner-update-unsupported =
+  .label = No s'ha pogut actualitzar — sistema incompatible
+appmenuitem-banner-update-restart =
+  .label = Hi ha una actualització — reinicia ara
 appmenuitem-new-tab =
   .label = Pestanya nova
 appmenuitem-new-window =
   .label = Finestra nova
 appmenuitem-new-private-window =
   .label = Finestra privada nova
 appmenuitem-history =
   .label = Historial
@@ -65,16 +81,18 @@ appmenu-remote-tabs-turn-on-sync =
 # This is shown after the tabs list if we can display more tabs by clicking on the button
 appmenu-remote-tabs-showmore =
   .label = Mostra més pestanyes
   .tooltiptext = Mostra més pestanyes d'este dispositiu
 # This is shown beneath the name of a device when that device has no open tabs
 appmenu-remote-tabs-notabs = No hi ha cap pestanya oberta
 # This is shown when Sync is configured but syncing tabs is disabled.
 appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing = Activeu la sincronització de pestanyes per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.
+appmenu-remote-tabs-opensettings =
+  .label = Paràmetres
 # This is shown when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
 # the account. We also show links to download Firefox for android/ios.
 appmenu-remote-tabs-noclients = Voleu veure ací les pestanyes d'altres dispositius?
 appmenu-remote-tabs-connectdevice =
   .label = Connecta un altre dispositiu
 appmenu-remote-tabs-welcome = Vegeu una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.
 appmenu-remote-tabs-unverified = Cal que verifiqueu el compte.
 appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2 = Sincronitza ara
@@ -105,16 +123,22 @@ whatsnew-panel-footer-checkbox =
 
 ## The Firefox Profiler – The popup is the UI to turn on the profiler, and record
 ## performance profiles. To enable it go to profiler.firefox.com and click
 ## "Enable Profiler Menu Button".
 
 profiler-popup-button-idle =
   .label = Analitzador de rendiment
   .tooltiptext = Enregistra un perfil de rendiment
+profiler-popup-button-recording =
+  .label = Analitzador de rendiment
+  .tooltiptext = L'analitzador de rendiment està enregistrant un perfil
+profiler-popup-button-capturing =
+  .label = Analitzador de rendiment
+  .tooltiptext = L'analitzador de rendiment està capturant un perfil
 profiler-popup-title =
   .value = { -profiler-brand-name }
 profiler-popup-reveal-description-button =
   .aria-label = Mostra més informació
 profiler-popup-description-title =
   .value = Enregistreu, analitzeu i compartiu
 profiler-popup-description = Col·laboreu en la resolució de problemes de rendiment publicant perfils per compartir-los amb el vostre equip.
 profiler-popup-learn-more = Més informació
@@ -153,16 +177,33 @@ profiler-popup-capture-shortcut =
 ## Profiler presets
 ## They are shown in the popup's select box.
 
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # Please take care that the same values are also defined in devtools' perftools.ftl.
 
+profiler-popup-presets-web-developer-description = Preconfiguració recomanada per a depuració de la majoria d'aplicacions web, amb poca sobrecàrrega.
+profiler-popup-presets-web-developer-label =
+  .label = Desenvolupador web
+profiler-popup-presets-firefox-platform-description = Preconfiguració recomanada per a la depuració interna de la interfície gràfica del Firefox.
+profiler-popup-presets-firefox-platform-label =
+  .label = Plataforma del Firefox
+profiler-popup-presets-firefox-front-end-description = Preconfiguració recomanada per a la depuració interna de la interfície gràfica del Firefox.
+profiler-popup-presets-firefox-front-end-label =
+  .label = Interfície del Firefox
+profiler-popup-presets-firefox-graphics-description = Preconfiguració recomanada per a la investigació del rendiment gràfic del Firefox.
+profiler-popup-presets-firefox-graphics-label =
+  .label = Rendiment gràfic del Firefox
+profiler-popup-presets-media-description = Preconfiguració recomanada per a diagnosticar problemes d'àudio i vídeo.
+profiler-popup-presets-media-label =
+  .label = Elements multimèdia
+profiler-popup-presets-custom-label =
+  .label = Personalitzat
 
 ## History panel
 
 appmenu-manage-history =
   .label = Gestiona l'historial
 appmenu-reopen-all-tabs = Torna a obrir totes les pestanyes
 appmenu-reopen-all-windows = Torna a obrir totes les finestres
 appmenu-restore-session =
@@ -216,8 +257,10 @@ appmenu-help-not-deceptive =
 
 ## More Tools
 
 appmenu-customizetoolbar =
   .label = Personalitza la barra d'eines…
 appmenu-taskmanager =
   .label = Gestor de tasques
 appmenu-developer-tools-subheader = Eines del navegador
+appmenu-developer-tools-extensions =
+  .label = Extensions per a desenvolupadors
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -1,17 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-## The following feature names must be treated as a brand, and kept in English.
-## They cannot be:
-## - Declined to adapt to grammatical case.
-## - Transliterated.
-## - Translated.
 
 ## The following feature names must be treated as a brand.
 ##
 ## They cannot be:
 ## - Transliterated.
 ## - Translated.
 ##
 ## Declension should be avoided where possible, leaving the original
@@ -26,9 +21,11 @@
 -monitor-brand-name = Firefox Monitor
 -monitor-brand-short-name = Monitor
 -pocket-brand-name = Pocket
 -send-brand-name = Firefox Send
 -screenshots-brand-name = Firefox Screenshots
 -mozilla-vpn-brand-name = Mozilla VPN
 -profiler-brand-name = Firefox Profiler
 -translations-brand-name = Firefox Translations
-
+# “Suggest” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand
+# and kept in English.
+-firefox-suggest-brand-name = Suggeriments del Firefox
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -82,16 +82,20 @@ urlbar-indexed-db-notification-anchor =
 urlbar-password-notification-anchor =
   .tooltiptext = Obri la subfinestra del missatge de guardar la contrasenya
 urlbar-translated-notification-anchor =
   .tooltiptext = Gestiona la traducció de pàgines
 urlbar-plugins-notification-anchor =
   .tooltiptext = Gestiona l'ús dels complements
 urlbar-web-rtc-share-devices-notification-anchor =
   .tooltiptext = Gestiona la compartició de la càmera o del micròfon amb el lloc
+# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
+# another audio output connection.
+urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor =
+  .tooltiptext = Gestiona la compartició d'altres altaveus amb el lloc
 urlbar-autoplay-notification-anchor =
   .tooltiptext = Obri la subfinestra de reproducció automàtica
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = Guarda dades en l'emmagatzematge persistent
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = Obri la subfinestra del missatge d'instal·lació del complement
 urlbar-tip-help-icon =
   .title = Obteniu ajuda
@@ -187,16 +191,24 @@ search-one-offs-context-set-as-default-p
   .label = Defineix com a motor de cerca per defecte per a les finestres privades
   .accesskey = D
 # Search engine one-off buttons with an @alias shortcut/keyword.
 # Variables:
 # $engineName (String): The name of the engine.
 # $alias (String): The @alias shortcut/keyword.
 search-one-offs-engine-with-alias =
   .tooltiptext = { $engineName } ({ $alias })
+# Shown when adding new engines from the address bar shortcut buttons or context
+# menu, or from the search bar shortcut buttons.
+# Variables:
+# $engineName (String): The name of the engine.
+search-one-offs-add-engine =
+  .label = Afig «{ $engineName }»
+  .tooltiptext = Afig el motor de cerca «{ $engineName }»
+  .aria-label = Afig el motor de cerca «{ $engineName }»
 # When more than 5 engines are offered by a web page, they are grouped in a
 # submenu using this as its label.
 search-one-offs-add-engine-menu =
   .label = Afig un motor de cerca
 
 ## Local search mode one-off buttons
 ## Variables:
 ## $restrict (String): The restriction token corresponding to the search mode.
@@ -218,18 +230,18 @@ bookmarks-edit-bookmark = Edita l'adreça d'interés
 bookmark-panel-cancel =
   .label = Cancel·la
   .accesskey = C
 # Variables:
 # $count (number): number of bookmarks that will be removed
 bookmark-panel-remove =
   .label =
     { $count ->
-      [one] Elimina l'adreça d'interés
-      *[other] Elimina { $count } adreces d'interés
+      [one] Elimina l'adreça d'interès
+      *[other] Elimina { $count } adreces d'interès
     }
   .accesskey = E
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Mostra l'editor en guardar
   .accesskey = s
 bookmark-panel-save-button =
   .label = Guarda
 # Width of the bookmark panel.
@@ -244,16 +256,17 @@ bookmark-panel =
 # $host (String): the hostname of the site that is being displayed.
 identity-site-information = Informació del lloc { $host }
 # Variables
 # $host (String): the hostname of the site that is being displayed.
 identity-header-security-with-host =
   .title = Seguretat de la connexió per a { $host }
 identity-connection-not-secure = La connexió no és segura
 identity-connection-secure = Connexió segura
+identity-connection-failure = La connexió ha fallat
 identity-connection-internal = Esta és una pàgina del { -brand-short-name } segura.
 identity-connection-file = Esta pàgina està guardada a l'ordinador.
 identity-extension-page = Esta pàgina s'ha carregat des d'una extensió.
 identity-active-blocked = El { -brand-short-name } ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.
 identity-custom-root = Connexió verificada per un emissor de certificats que no és reconegut per Mozilla.
 identity-passive-loaded = Parts d'esta pàgina no són segures (com les imatges).
 identity-active-loaded = Heu desactivat la protecció en esta pàgina.
 identity-weak-encryption = Esta pàgina utilitza xifratge feble.
@@ -266,16 +279,17 @@ identity-https-only-dropdown-off =
   .label = Desactivat
 identity-https-only-dropdown-off-temporarily =
   .label = Desactivat temporalment
 identity-https-only-info-turn-on2 = Activeu el mode només HTTPS per a este lloc si voleu que el { -brand-short-name } canvie a una connexió segura quan siga possible.
 identity-https-only-info-turn-off2 = Si pareix que la pàgina no funciona bé, podeu provar de desactivar el mode només HTTPS per a este lloc per tornar-lo a carregar amb HTTP insegur.
 identity-https-only-info-no-upgrade = No s'ha pogut actualitzar la connexió des d'HTTP.
 identity-permissions-storage-access-header = Galetes entre llocs
 identity-permissions-storage-access-hint = Estos subjectes poden utilitzar galetes entre llocs i dades del lloc mentre esteu en este lloc.
+identity-permissions-storage-access-learn-more = Més informació
 identity-permissions-reload-hint = Potser cal que actualitzeu la pàgina per aplicar els canvis.
 identity-clear-site-data =
   .label = Esborra les galetes i dades dels llocs…
 identity-connection-not-secure-security-view = No esteu connectat de forma segura a este lloc.
 identity-connection-verified = Esteu connectat de forma segura a este lloc.
 identity-ev-owner-label = Certificat emés per a:
 identity-description-custom-root = Mozilla no reconeix este emissor de certificats. És possible que l'haja afegit el vostre sistema operatiu o un administrador. <label data-l10n-name="link">Més informació</label>
 identity-remove-cert-exception =
@@ -358,16 +372,18 @@ popup-select-camera-device =
   .accesskey = C
 popup-select-camera-icon =
   .tooltiptext = Càmera
 popup-select-microphone-device =
   .value = Micròfon:
   .accesskey = M
 popup-select-microphone-icon =
   .tooltiptext = Micròfon
+popup-select-speaker-icon =
+  .tooltiptext = Altaveus
 popup-all-windows-shared = Es compartiran totes les finestres visibles de la pantalla.
 popup-screen-sharing-block =
   .label = Bloca
   .accesskey = B
 popup-screen-sharing-always-block =
   .label = Bloca sempre
   .accesskey = s
 popup-mute-notifications-checkbox = Silencia les notificacions del lloc web mentre s'està compartint
@@ -418,16 +434,21 @@ urlbar-placeholder-search-mode-other-his
 # This placeholder is used when searching open tabs.
 urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs =
   .placeholder = Escriviu els termes de la cerca
   .aria-label = Cerca en les pestanyes
 # Variables
 # $name (String): the name of the user's default search engine
 urlbar-placeholder-with-name =
   .placeholder = Cerqueu amb { $name } o escriviu una adreça
+# Variables
+# $component (String): the name of the component which forces remote control.
+#  Example: "DevTools", "Marionette", "RemoteAgent".
+urlbar-remote-control-notification-anchor2 =
+  .tooltiptext = El navegador està sota control remot (motiu: { $component })
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Heu donat permisos addicionals a este lloc web.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Canvia a la pestanya:
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Extensió:
 urlbar-go-button =
@@ -487,16 +508,26 @@ urlbar-result-action-calculator-result =
 ## In these actions "Search" is a verb, followed by where the search is performed.
 
 urlbar-result-action-search-bookmarks = Cerca en les adreces d'interés
 urlbar-result-action-search-history = Cerca en l'historial
 urlbar-result-action-search-tabs = Cerca en les pestanyes
 
 ## Labels shown above groups of urlbar results
 
+# A label shown above the "Firefox Suggest" (bookmarks/history) group in the
+# urlbar results.
+urlbar-group-firefox-suggest =
+  .label = { -firefox-suggest-brand-name }
+# A label shown above the search suggestions group in the urlbar results. It
+# should use title case.
+# Variables
+# $engine (String): the name of the search engine providing the suggestions
+urlbar-group-search-suggestions =
+  .label = Suggeriments del { $engine }
 
 ## Full Screen and Pointer Lock UI
 
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is full screen, e.g. "mozilla.org"
 fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> està a pantalla completa
 fullscreen-warning-no-domain = Este document està a pantalla completa
@@ -507,16 +538,20 @@ fullscreen-exit-mac-button = Ix de la pa
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
 pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> té el control del punter. Premeu Esc per recuperar el control.
 pointerlock-warning-no-domain = Este document té el control del punter. Premeu Esc per recuperar el control.
 
 ## Subframe crash notification
 
 crashed-subframe-message = <strong>Part d'esta pàgina ha fallat.</strong> Per notificar el problema al { -brand-product-name } i que s'arregli més ràpidament, envieu un informe.
+# The string for crashed-subframe-title.title should match crashed-subframe-message,
+# but without any markup.
+crashed-subframe-title =
+  .title = Part d'esta pàgina ha fallat. Per notificar el problema al { -brand-product-name } i que s'arregli més ràpidament, envieu un informe.
 crashed-subframe-learnmore-link =
   .value = Més informació
 crashed-subframe-submit =
   .label = Envia l'informe
   .accesskey = E
 
 ## Bookmarks panels, menus and toolbar
 
@@ -531,36 +566,36 @@ bookmarks-menu-button =
   .label = Menú de les adreces d'interés
 bookmarks-other-bookmarks-menu =
   .label = Altres adreces d'interés
 bookmarks-mobile-bookmarks-menu =
   .label = Adreces del mòbil
 bookmarks-tools-sidebar-visibility =
   .label =
     { $isVisible ->
-      [true] Amaga la barra lateral d'adreces d'interés
-      *[other] Mostra la barra lateral de les adreces d'interés
+      [true] Amaga la barra lateral d'adreces d'interès
+      *[other] Mostra la barra lateral de les adreces d'interès
     }
 bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem =
   .label =
     { $isVisible ->
-      [true] Amaga la barra d'eines d'adreces d'interés
-      *[other] Mostra la barra de les adreces d'interés
+      [true] Amaga la barra d'eines d'adreces d'interès
+      *[other] Mostra la barra de les adreces d'interès
     }
 bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel =
   .label =
     { $isVisible ->
-      [true] Amaga la barra de les adreces d'interés
-      *[other] Mostra la barra de les adreces d'interés
+      [true] Amaga la barra de les adreces d'interès
+      *[other] Mostra la barra de les adreces d'interès
     }
 bookmarks-tools-menu-button-visibility =
   .label =
     { $isVisible ->
-      [true] Elimina el menú d'adreces d'interés de la barra d'eines
-      *[other] Afig el menú d'adreces d'interés a la barra d'eines
+      [true] Elimina el menú d'adreces d'interès de la barra d'eines
+      *[other] Afegeix el menú d'adreces d'interès a la barra d'eines
     }
 bookmarks-search =
   .label = Cerca adreces d'interés
 bookmarks-tools =
   .label = Eines d'adreces d'interés
 bookmarks-bookmark-edit-panel =
   .label = Edita esta adreça d'interés
 # The aria-label is a spoken label that should not include the word "toolbar" or
@@ -590,16 +625,19 @@ library-recent-activity-title =
 ## Pocket toolbar button
 
 save-to-pocket-button =
   .label = Guarda al { -pocket-brand-name }
   .tooltiptext = Guarda al { -pocket-brand-name }
 
 ## Repair text encoding toolbar button
 
+repair-text-encoding-button =
+  .label = Repara la codificació del text
+  .tooltiptext = Detecta la codificació del text correcta a partir del contingut de la pàgina
 
 ## Customize Toolbar Buttons
 
 # Variables:
 # $shortcut (String): keyboard shortcut to open the add-ons manager
 toolbar-addons-themes-button =
   .label = Complements i temes
   .tooltiptext = Gestioneu els complements i temes ({ $shortcut })
@@ -666,16 +704,19 @@ addon-removal-abuse-report-checkbox = Informeu d'esta extensió a { -vendor-short-name }
 ## Remote / Synced tabs
 
 remote-tabs-manage-account =
   .label = Gestiona el compte
 remote-tabs-sync-now = Sincronitza ara
 
 ##
 
+# "More" item in macOS share menu
+menu-share-more =
+  .label = Més…
 ui-tour-info-panel-close =
   .tooltiptext = Tanca
 
 ## Variables:
 ## $uriHost (String): URI host for which the popup was allowed or blocked.
 
 popups-infobar-allow =
   .label = Permet les finestres emergents per a { $uriHost }
@@ -684,20 +725,36 @@ popups-infobar-block =
   .label = Bloca les finestres emergents per a { $uriHost }
   .accesskey = p
 
 ##
 
 popups-infobar-dont-show-message =
   .label = No mostres este missatge quan es bloquin finestres emergents
   .accesskey = n
+edit-popup-settings =
+  .label = Gestiona els paràmetres de finestres emergents…
+  .accesskey = G
 picture-in-picture-hide-toggle =
   .label = Amaga el botó d'Imatge sobre imatge
   .accesskey = m
 
+## Since the default position for PiP controls does not change for RTL layout,
+## right-to-left languages should use "Left" and "Right" as in the English strings,
+
+picture-in-picture-move-toggle-right =
+  .label = Mou el botó d'Imatge sobre imatge al costat dret
+  .accesskey = d
+picture-in-picture-move-toggle-left =
+  .label = Mou el botó d'Imatge sobre imatge al costat esquerre
+  .accesskey = e
+
+##
+
+
 # Navigator Toolbox
 
 # This string is a spoken label that should not include
 # the word "toolbar" or such, because screen readers already know that
 # this container is a toolbar. This avoids double-speaking.
 navbar-accessible =
   .aria-label = Navegació
 navbar-downloads =
@@ -727,8 +784,14 @@ navbar-accessibility-indicator =
 # in the string
 tabs-toolbar =
   .aria-label = Pestanyes del navegador
 tabs-toolbar-new-tab =
   .label = Pestanya nova
 tabs-toolbar-list-all-tabs =
   .label = Llista totes les pestanyes
   .tooltiptext = Llista totes les pestanyes
+
+## Infobar shown at startup to suggest session-restore
+
+# <img data-l10n-name="icon"/> will be replaced by the application menu icon
+restore-session-startup-suggestion-message = <strong>Voleu obrir les pestanyes anteriors?</strong> Podeu restaurar la sessió anterior des del menú de l'aplicació del { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/>, dins l'«Historial».
+restore-session-startup-suggestion-button = Mostra com fer-ho
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -12,73 +12,63 @@ navbar-tooltip-instruction =
 ## Back
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
 main-context-menu-back-2 =
   .tooltiptext = Vés una pàgina arrere ({ $shortcut })
   .aria-label = Arrere
   .accesskey = r
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-back-mac =
   .label = Arrere
   .accesskey = r
-
 navbar-tooltip-back-2 =
   .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
-
 toolbar-button-back-2 =
   .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }
 
 ## Forward
 
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
 main-context-menu-forward-2 =
   .tooltiptext = Vés una pàgina avant ({ $shortcut })
   .aria-label = Avant
   .accesskey = t
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-forward-mac =
   .label = Avant
   .accesskey = t
-
 navbar-tooltip-forward-2 =
   .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
-
 toolbar-button-forward-2 =
   .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Actualitza
   .accesskey = z
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-reload-mac =
   .label = Actualitza
   .accesskey = z
-
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Para
   .accesskey = P
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 main-context-menu-stop-mac =
   .label = Para
   .accesskey = P
-
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
@@ -95,354 +85,286 @@ main-context-menu-page-save =
   .accesskey = d
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Afig la pàgina a les adreces d'interés
   .accesskey = d
   .tooltiptext = Afig la pàgina a les adreces d'interés
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-add-mac =
   .label = Afig la pàgina a les adreces d'interés
   .accesskey = A
-
 # This menuitem is only visible on macOS
 # Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
 # so should probably have the same access key if possible.
 main-context-menu-bookmark-edit-mac =
   .label = Edita l'adreça d'interés
   .accesskey = E
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Afig la pàgina a les adreces d'interés
   .accesskey = d
   .tooltiptext = Afig la pàgina a les adreces d'interés ({ $shortcut })
-
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Edita esta adreça d'interés
   .accesskey = d
   .tooltiptext = Edita l'adreça d'interés
-
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Edita esta adreça d'interés
   .accesskey = d
   .tooltiptext = Edita l'adreça d'interés ({ $shortcut })
-
 main-context-menu-open-link =
   .label = Obri l'enllaç
   .accesskey = O
-
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Obri l'enllaç en una pestanya nova
   .accesskey = t
-
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Obri l'enllaç en una pestanya de contenidor nova
   .accesskey = b
-
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Obri l'enllaç en una finestra nova
   .accesskey = f
-
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Obri l'enllaç en una finestra privada nova
   .accesskey = p
-
 main-context-menu-bookmark-link =
   .label = Afig l'enllaç a les adreces d'interés
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-save-link =
   .label = Anomena i guarda el contingut de l'enllaç…
   .accesskey = g
-
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Guarda l'enllaç al { -pocket-brand-name }
-  .accesskey = o
-
-## The access keys for "Copy Link Location" and "Copy Email Address"
-## should be the same if possible; the two context menu items
-## are mutually exclusive.
-
+  .accesskey = l
 
 ## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = Copia l'adreça electrònica
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-copy-link-simple =
   .label = Copia l'enllaç
   .accesskey = C
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Reprodueix
   .accesskey = R
-
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Pausa
   .accesskey = P
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Silencia
   .accesskey = S
-
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = No silencies
-  .accesskey = N
-
+  .accesskey = s
 main-context-menu-media-play-speed-2 =
   .label = Velocitat
   .accesskey = V
-
 main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
   .label = 0,5×
-
 main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
   .label = 1,0×
-
 main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
   .label = 1,25×
-
 main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
   .label = 1,5×
-
 main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
   .label = 2×
-
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Repetició
   .accesskey = R
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Mostra els controls
   .accesskey = c
-
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Amaga els controls
   .accesskey = c
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Pantalla completa
   .accesskey = P
-
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Ix de la pantalla completa
   .accesskey = p
-
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-watch-pip =
   .label = Mostra en mode d'Imatge sobre Imatge
   .accesskey = I
-
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Recarrega la imatge
   .accesskey = R
-
 main-context-menu-image-view-new-tab =
   .label = Obri la imatge en una pestanya nova
   .accesskey = i
-
 main-context-menu-video-view-new-tab =
   .label = Obri el vídeo en una pestanya nova
   .accesskey = v
-
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Copia la imatge
   .accesskey = m
-
 main-context-menu-image-copy-link =
   .label = Copia l'enllaç de la imatge
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-video-copy-link =
   .label = Copia l'enllaç del vídeo
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-audio-copy-link =
   .label = Copia l'enllaç de l'àudio
   .accesskey = o
-
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Anomena i guarda la imatge…
   .accesskey = A
-
 main-context-menu-image-email =
   .label = Envia la imatge per correu…
   .accesskey = a
-
 main-context-menu-image-set-image-as-background =
   .label = Defineix la imatge com a fons d'escriptori…
   .accesskey = D
-
 main-context-menu-image-info =
   .label = Visualitza la informació de la imatge
   .accesskey = f
-
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Visualitza la descripció
   .accesskey = d
-
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Anomena i guarda el vídeo…
   .accesskey = v
-
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Anomena i guarda l'àudio…
   .accesskey = u
-
 main-context-menu-video-take-snapshot =
   .label = Fes una instantània…
   .accesskey = F
-
 main-context-menu-video-email =
   .label = Envia el vídeo per correu…
   .accesskey = a
-
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Envia l'àudio per correu…
   .accesskey = a
-
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Activa este connector
   .accesskey = c
-
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Amaga este connector
   .accesskey = m
-
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Guarda la pàgina al { -pocket-brand-name }
   .accesskey = k
-
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Envia la pàgina al dispositiu
   .accesskey = d
 
 ## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-use-saved-login =
   .label = Utilitza un inici de sessió guardat
   .accesskey = U
-
 main-context-menu-use-saved-password =
   .label = Utilitza una contrasenya guardada
   .accesskey = U
 
 ##
 
 main-context-menu-suggest-strong-password =
   .label = Suggereix una contrasenya segura…
   .accesskey = S
-
 main-context-menu-manage-logins2 =
   .label = Gestiona els inicis de sessió
   .accesskey = G
-
 main-context-menu-keyword =
   .label = Afig una paraula clau per a esta cerca…
   .accesskey = p
-
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Envia l'enllaç al dispositiu
   .accesskey = d
-
 main-context-menu-frame =
   .label = Este marc
   .accesskey = t
-
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Mostra només este marc
   .accesskey = M
-
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Obri el marc en una pestanya nova
   .accesskey = t
-
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Obri el marc en una finestra nova
   .accesskey = O
-
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Actualitza el marc
   .accesskey = z
-
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Afig el marc a les adreces d'interés
   .accesskey = m
-
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Anomena i guarda el marc…
   .accesskey = m
-
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Imprimeix el marc…
   .accesskey = p
-
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Codi font del marc
   .accesskey = f
-
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Informació del marc
   .accesskey = I
-
 main-context-menu-print-selection =
   .label = Imprimeix la selecció
   .accesskey = r
-
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Codi font de la selecció
   .accesskey = e
-
 main-context-menu-take-screenshot =
   .label = Fes una captura de pantalla
   .accesskey = F
-
+main-context-menu-take-frame-screenshot =
+  .label = Fes una captura de pantalla
+  .accesskey = F
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Codi font de la pàgina
   .accesskey = f
-
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Canvia la direcció del text
   .accesskey = v
-
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Canvia la direcció de la pàgina
   .accesskey = g
-
 main-context-menu-inspect =
   .label = Inspecciona
   .accesskey = I
-
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Inspecciona les propietats d'accessibilitat
-
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = Més informació sobre DRM…
   .accesskey = D
-
+# Variables
+#  $containerName (String): The name of the current container
+main-context-menu-open-link-in-container-tab =
+  .label = Obri l'enllaç en una pestanya nova de { $containerName }
+  .accesskey = O
--- a/browser/browser/customizeMode.ftl
+++ b/browser/browser/customizeMode.ftl
@@ -25,17 +25,24 @@ customize-mode-uidensity-auto-touch-mode
   .label = Utilitza «tàctil» per al mode de tauleta
 customize-mode-lwthemes =
   .label = Temes
 customize-mode-overflow-list-description = Arrossegueu elements i deixeu-los anar ací per tindre-los a mà, però fora de la barra d'eines…
 customize-mode-uidensity-menu-normal =
   .label = Normal
   .accesskey = N
   .tooltiptext = Normal
+customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported =
+  .label = Compacte (no mantingut)
+  .accesskey = C
+  .tooltiptext = Compacte (no mantingut)
 customize-mode-lwthemes-menu-get-more =
   .label = Baixa més temes
   .accesskey = B
 customize-mode-undo-cmd =
   .label = Desfés
 customize-mode-lwthemes-my-themes =
   .value = Els meus temes
+customize-mode-lwthemes-link = Gestiona els temes
 customize-mode-touchbar-cmd =
   .label = Personalitza la Touch Bar…
+customize-mode-downloads-button-autohide =
+  .label = Amaga el botó quan la llista siga buida
--- a/browser/browser/defaultBrowserNotification.ftl
+++ b/browser/browser/defaultBrowserNotification.ftl
@@ -7,8 +7,17 @@ default-browser-notification-message = <strong>Voleu definir el { -brand-short-name } com a navegador per defecte?</strong> Obteniu una navegació ràpida, segura i privada sempre que utilitzeu el web.
 default-browser-notification-button =
   .label = Defineix per defecte
   .accesskey = D
 
 ## These strings are used for the default browser prompt. There are 2 variations
 ## depending on the operating system (Windows vs other). The checkbox label and
 ## secondary button are shared between the variants.
 
+default-browser-prompt-title-pin = Voleu que el { -brand-short-name } siga el vostre navegador principal?
+default-browser-prompt-message-pin = Tingueu el { -brand-short-name } ben a mà: feu que siga el navegador per defecte i fixeu-lo a la barra de tasques.
+default-browser-prompt-message-pin-mac = Tingueu el { -brand-short-name } ben a mà: feu que siga el navegador per defecte i fixeu-lo al Dock.
+default-browser-prompt-button-primary-pin = Fes que siga el navegador principal
+default-browser-prompt-title-alt = Voleu que el { -brand-short-name } siga el vostre navegador per defecte?
+default-browser-prompt-message-alt = Velocitat, seguretat i privadesa sempre que navegueu.
+default-browser-prompt-button-primary-alt = Defineix com a navegador per defecte
+default-browser-prompt-checkbox-not-again-label = No tornes a mostrar este missatge
+default-browser-prompt-button-secondary = Ara no
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -13,66 +13,95 @@ downloads-panel =
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
 # a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-list =
   .style = width: 70ch
-
+# The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
+# a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of
+# in-progress and blocked downloads.
+downloads-panel-items =
+  .style = width: 40em
 downloads-cmd-pause =
   .label = Pausa
   .accesskey = P
 downloads-cmd-resume =
   .label = Reprén
   .accesskey = R
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Cancel·la
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Cancel·la
-
 # This message is only displayed on Windows and Linux devices
 downloads-cmd-show-menuitem =
   .label = Obri la carpeta on es troba
   .accesskey = b
-
 # This message is only displayed on macOS devices
 downloads-cmd-show-menuitem-mac =
   .label = Mostra-ho en el Finder
   .accesskey = F
-
+downloads-cmd-show-menuitem-2 =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Mostra-ho en el Finder
+      *[other] Obre la carpeta on es troba
+    }
+  .accesskey = M
 downloads-cmd-use-system-default =
   .label = Obri amb el visualitzador del sistema
   .accesskey = v
-
+# We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-open-similar-files.
+# Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
 downloads-cmd-always-use-system-default =
   .label = Obri sempre amb el visualitzador del sistema
   .accesskey = z
-
 downloads-cmd-show-button =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Mostra-ho en el Finder
      *[other] Obre la carpeta on es troba
     }
-
 downloads-cmd-show-panel =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Mostra-ho en el Finder
      *[other] Obre la carpeta on es troba
     }
 downloads-cmd-show-description =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Mostra-ho en el Finder
      *[other] Obre la carpeta on es troba
     }
-
+# We can use the same accesskey as downloads-cmd-always-use-system-default.
+# Both should not be visible in the downloads context menu at the same time.
+downloads-cmd-always-open-similar-files =
+  .label = Obri sempre els fitxers similars
+  .accesskey = s
+downloads-cmd-show-button-2 =
+  .tooltiptext =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Mostra-ho en el Finder
+      *[other] Obre la carpeta on es troba
+    }
+downloads-cmd-show-panel-2 =
+  .aria-label =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Mostra-ho en el Finder
+      *[other] Obre la carpeta on es troba
+    }
+downloads-cmd-show-description-2 =
+  .value =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Mostra-ho en el Finder
+      *[other] Obre la carpeta on es troba
+    }
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Mostra la carpeta de baixades
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Reintenta
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Reintenta
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Vés a la pàgina de la baixada
@@ -84,93 +113,93 @@ downloads-cmd-remove-from-history =
   .label = Elimina de l'historial
   .accesskey = e
 downloads-cmd-clear-list =
   .label = Buida la subfinestra de previsualització
   .accesskey = B
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Buida la llista de baixades
   .accesskey = B
-
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Permet la baixada
   .accesskey = P
-
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Elimina el fitxer
-
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Elimina el fitxer
-
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Elimina el fitxer o permet la baixada
-
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Elimina el fitxer o permet la baixada
-
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Obri o elimina el fitxer
-
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Obri o elimina el fitxer
-
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Mostra més informació
-
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Obri el fitxer
 
 ## Displayed when the user clicked on a download in process. Indicates that the
 ## downloading file will be opened after certain amount of time using an app
 ## available in the system.
 ## Variables:
 ##  $hours (number) - Amount of hours left till the file opens.
 ##  $seconds (number) - Amount of seconds left till the file opens.
 ##  $minutes (number) - Amount of minutes till the file opens.
 
+downloading-file-opens-in-hours-and-minutes = S'obrirà d'ací a { $hours } h i { $minutes } min…
+downloading-file-opens-in-minutes = S'obrirà d'ací a { $minutes } min…
+downloading-file-opens-in-minutes-and-seconds = S'obrirà d'ací a { $minutes } min i { $seconds } s…
+downloading-file-opens-in-seconds = S'obrirà d'ací a { $seconds } s…
+downloading-file-opens-in-some-time = S'obrirà quan acabi…
+
 ##
 
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Reintenta la baixada
-
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Cancel·la la baixada
-
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Mostra totes les baixades
   .accesskey = s
-
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Detalls de la baixada
-
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Buida la llista de baixades
   .tooltiptext = Elimina de la llista les baixades acabades, cancel·lades o que han fallat
-
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = No hi ha cap baixada.
-
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = No heu baixat res durant esta sessió.
+# This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when there
+# are more downloads than can fit in the list in the panel.
+#  $count (number) - number of files being downloaded that are not shown in the
+#           panel list.
+downloads-more-downloading =
+  { $count ->
+    [one] S'està baixant { $count } altre fitxer
+    *[other] S'estan baixant { $count } fitxers més
+  }
--- a/browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
+++ b/browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
@@ -41,8 +41,9 @@ bookmark-overlay-tags-expander =
   .tooltiptextup = Amaga
 
 bookmark-overlay-keyword-2 =
   .value = Paraula clau
   .accesskey = P
 
 bookmark-overlay-tags-caption-label = Utilitzeu etiquetes per organitzar i cercar les adreces d'interés des de la barra d'adreces
 
+bookmark-overlay-keyword-caption-label-2 = Utilitzeu una única paraula clau per a obrir adreces d'interés directament des de la barra d'adreces
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -33,30 +33,26 @@ menu-quit =
       [windows] Ix
      *[other] Ix
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] x
      *[other] x
     }
-
 # This menu-quit-mac string is only used on macOS.
 menu-quit-mac =
   .label = Ix del { -brand-shorter-name }
-
 # This menu-quit-button string is only used on Linux.
 menu-quit-button =
   .label = { menu-quit.label }
-
 # This menu-quit-button-win string is only used on Windows.
 menu-quit-button-win =
   .label = { menu-quit.label }
   .tooltip = Ix del { -brand-shorter-name }
-
 menu-about =
   .label = Quant al { -brand-shorter-name }
   .accesskey = Q
 
 ## File Menu
 
 menu-file =
   .label = Fitxer
@@ -79,25 +75,38 @@ menu-file-new-private-window =
 menu-file-open-location =
   .label = Obri la ubicació…
 menu-file-open-file =
   .label = Obri un fitxer…
   .accesskey = O
 menu-file-close =
   .label = Tanca
   .accesskey = c
+# Variables:
+# $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
+menu-file-close-tab =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Tanca les { $tabCount } pestanyes
+      [one] Tanca la pestanya
+      *[other] Tanca les { $tabCount } pestanyes
+    }
+  .accesskey = p
 menu-file-close-window =
   .label = Tanca la finestra
   .accesskey = f
 menu-file-save-page =
   .label = Anomena i guarda la pàgina…
   .accesskey = g
 menu-file-email-link =
   .label = Envia l'enllaç per correu…
   .accesskey = E
+menu-file-share-url =
+  .label = Comparteix
+  .accesskey = C
 menu-file-print-setup =
   .label = Configuració de la pàgina…
   .accesskey = g
 menu-file-print-preview =
   .label = Exemple d'impressió
   .accesskey = l
 menu-file-print =
   .label = Imprimeix…
@@ -163,16 +172,19 @@ menu-view-page-style-menu =
   .label = Estil de pàgina
   .accesskey = i
 menu-view-page-style-no-style =
   .label = Sense estil
   .accesskey = n
 menu-view-page-basic-style =
   .label = Estil de pàgina bàsic
   .accesskey = b
+menu-view-repair-text-encoding =
+  .label = Repara la codificació del text
+  .accesskey = c
 
 ## These should match what Safari and other Apple applications
 ## use on macOS.
 
 menu-view-enter-full-screen =
   .label = Obri a pantalla completa
   .accesskey = p
 menu-view-exit-full-screen =
@@ -205,25 +217,26 @@ menu-history-synced-tabs =
 menu-history-restore-last-session =
   .label = Restaura la sessió anterior
 menu-history-hidden-tabs =
   .label = Pestanyes ocultes
 menu-history-undo-menu =
   .label = Pestanyes tancades recentment
 menu-history-undo-window-menu =
   .label = Finestres tancades recentment
-
 menu-history-reopen-all-tabs = Torna a obrir totes les pestanyes
 menu-history-reopen-all-windows = Torna a obrir totes les finestres
 
 ## Bookmarks Menu
 
 menu-bookmarks-menu =
   .label = Adreces d'interés
   .accesskey = r
+menu-bookmarks-manage =
+  .label = Gestiona les adreces d'interés
 menu-bookmark-current-tab =
   .label = Afig la pestanya actual a les adreces d'interés
 menu-bookmark-edit =
   .label = Edita esta adreça d'interés
 menu-bookmarks-all-tabs =
   .label = Afig-hi totes les pestanyes…
 menu-bookmarks-toolbar =
   .label = Barra de les adreces d'interés
@@ -293,17 +306,17 @@ menu-window-bring-all-to-front =
 # convention, will have the same ID as these, but prefixed with "app".
 # Example: appmenu-get-help
 #
 # These strings are duplicated to allow for different casing depending on
 # where the strings appear.
 
 menu-help =
   .label = Ajuda
-  .accesskey = j
+  .accesskey = A
 menu-get-help =
   .label = Obteniu ajuda
   .accesskey = j
 menu-help-more-troubleshooting-info =
   .label = Més informació de resolució de problemes
   .accesskey = i
 menu-help-report-site-issue =
   .label = Informa d'un problema amb el lloc…
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -7,43 +7,35 @@
 
 cfr-doorhanger-extension-heading = Extensió recomanada
 cfr-doorhanger-feature-heading = Funció recomanada
 
 ##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Per què veig això?
-
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Ara no
   .accesskey = n
-
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Afig-la ara
   .accesskey = A
-
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Gestiona els paràmetres de recomanacions
   .accesskey = G
-
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = No em mostres esta recomanació
   .accesskey = m
-
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Més informació
-
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = per { $name }
-
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Recomanació
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Recomanació
   .tooltiptext = Recomanació d'extensió
   .a11y-announcement = Recomanació d'extensió disponible
-
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-feature-notification = Recomanació
   .tooltiptext = Recomanació de característica
   .a11y-announcement = Recomanació de característica disponible
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
@@ -60,19 +52,16 @@ cfr-doorhanger-extension-rating =
 # Variables:
 #  $total (Number) - The total number of users using the add-on
 cfr-doorhanger-extension-total-users =
   { $total ->
     [one] { $total } usuari
    *[other] { $total } usuaris
   }
 
-## These messages are steps on how to use the feature and are shown together.
-
-
 ## Firefox Accounts Message
 
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header = Sincronitzeu les adreces d'interés a tot arreu.
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body = Una gran troballa! No vos quedeu sense esta adreça d'interés en els vostres dispositius mòbils. Creeu un { -fxaccount-brand-name }.
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text = Sincronitza ara les adreces d'interés…
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-tooltip =
   .aria-label = Botó Tanca
   .title = Tanca
@@ -83,74 +72,35 @@ cfr-protections-panel-header = Navegueu 
 cfr-protections-panel-body = Protegiu les vostres dades. El { -brand-short-name } vos protegeix de molts dels elements de seguiment més habituals que recopilen dades sobre allò que feu a Internet.
 cfr-protections-panel-link-text = Més informació
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Novetat:
-
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Novetats
   .tooltiptext = Novetats
-
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Llegiu les notes de la versió
 
-## Search Bar
-
-## Search bar
-
-## Picture-in-Picture
-
-## Permission Prompt
-
-## Fingerprinter Counter
-
-## Bookmark Sync
-
-## Login Sync
-
-## Send Tab
-
-## Firefox Send
-
-## Social Tracking Protection
-
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
 
 # Variables:
 #  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
 #  $date (Datetime) - The date we began recording the count of blocked trackers
 cfr-doorhanger-milestone-heading2 =
   { $blockedCount ->
    *[other] El { -brand-short-name } ha blocat més de <b>{ $blockedCount }</b> elements de seguiment des del { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
   }
 cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Mostra-ho tot
   .accesskey = M
-
-## What’s New Panel Content for Firefox 76
-
-
-## Lockwise message
-
-## Vulnerable Passwords message
-
-## Picture-in-Picture fullscreen message
-
-## Protections Dashboard message
-
-## Better PDF message
-
 cfr-doorhanger-milestone-close-button = Tanca
   .accesskey = T
 
-## What’s New Panel Content for Firefox 76
-## Protections Dashboard message
-
 ## DOH Message
 
 cfr-doorhanger-doh-body = La vostra privadesa és important. Ara el { -brand-short-name } encamina de forma segura les vostres sol·licituds DNS, sempre que siga possible, a un servei associat per protegir-vos mentre navegueu.
 cfr-doorhanger-doh-header = Consultes DNS més segures i xifrades
 cfr-doorhanger-doh-primary-button-2 = D'acord
   .accesskey = D
 cfr-doorhanger-doh-secondary-button = Inhabilita
   .accesskey = h
@@ -159,28 +109,47 @@ cfr-doorhanger-doh-secondary-button = In
 
 cfr-doorhanger-fission-body-approved = La vostra privadesa és important. Ara el { -brand-short-name } aïlla els llocs web els uns dels altres, perquè siga més difícil per als furoners robar contrasenyes, números de targetes de crèdit i altra informació confidencial.
 cfr-doorhanger-fission-header = Aïllament de llocs
 cfr-doorhanger-fission-primary-button = Entesos
   .accesskey = E
 cfr-doorhanger-fission-secondary-button = Més informació
   .accesskey = M
 
-## What's new: Cookies message
+## Full Video Support CFR message
 
-## What's new: Media controls message
-
-## What's new: Search shortcuts
+cfr-doorhanger-video-support-body = És possible que els vídeos d'este lloc no es reproduïsquen correctament en esta versió del { -brand-short-name }. Per reproduir els vídeos correctament, actualitzeu el { -brand-short-name } ara.
+cfr-doorhanger-video-support-header = Actualitzeu el { -brand-short-name } per reproduir el vídeo
+cfr-doorhanger-video-support-primary-button = Actualitza ara
+  .accesskey = A
 
-## What's new: Cookies protection
-
-## What's new: Better bookmarking
+## Spotlight modal shared strings
 
-## What's new: Cross-site cookie tracking
-
-## Full Video Support CFR message
+spotlight-learn-more-collapsed = Més informació
+  .title = Amplieu per a obtindre més informació sobre la funció
+spotlight-learn-more-expanded = Més informació
+  .title = Tanca
 
 ## VPN promotion dialog for public Wi-Fi users
 ##
 ## If a user is detected to be on a public Wi-Fi network, they are given a
 ## bit of info about how to improve their privacy and then offered a button
 ## to the Mozilla VPN page and a link to dismiss the dialog.
 
+# This header text can be explicitly wrapped.
+spotlight-public-wifi-vpn-header = Pareix que utilitzeu una connexió Wi-Fi pública
+spotlight-public-wifi-vpn-body = Per amagar la vostra ubicació i activitat de navegació, considereu utilitzar una xarxa privada virtual. Vos ajudarà a mantindre-vos protegit quan navegueu per llocs públics, com ara aeroports i cafeteries.
+spotlight-public-wifi-vpn-primary-button = Protegiu la vostra privadesa amb el { -mozilla-vpn-brand-name }
+  .accesskey = P
+spotlight-public-wifi-vpn-link = Ara no
+  .accesskey = n
+
+## Total Cookie Protection Rollout
+
+# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives: "Be the first to try",
+# "Join an early experiment". This header text can be explicitly wrapped.
+spotlight-total-cookie-protection-header = Sigueu dels primers de provar la nostra experiència de privadesa més potent de tots els temps
+spotlight-total-cookie-protection-body = La protecció total de galetes impedeix que els seguidors utilitzen les galetes per a perseguir-vos per la web.
+# "Early access" for this feature rollout means it's a "feature preview" or
+# "soft launch" as not everybody will get it yet.
+spotlight-total-cookie-protection-expanded = El { -brand-short-name } crea una tanca al voltant de les galetes, limitant-les al lloc on vos trobeu perquè els seguidors no les puguen utilitzar per a seguir-vos. Amb l'accés anticipat, ajudareu a optimitzar esta funció perquè puguem seguir construint una web millor per a tothom.
+spotlight-total-cookie-protection-primary-button = Activa la protecció total de galetes
+spotlight-total-cookie-protection-secondary-button = Ara no
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -3,68 +3,65 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Firefox Home / New Tab strings for about:home / about:newtab.
 
 newtab-page-title = Pestanya nova
 newtab-settings-button =
   .title = Personalitzeu la pàgina de pestanya nova
-
 newtab-personalize-icon-label =
   .title = Personalitza la pestanya nova
   .aria-label = Personalitza la pestanya nova
+newtab-personalize-dialog-label =
+  .aria-label = Personalitza
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Cerca
   .aria-label = Cerca
-
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-text = Cerqueu amb { $engine } o escriviu una adreça
 newtab-search-box-handoff-text-no-engine = Escriviu una cerca o adreça
 # Variables
 # $engine (String): the name of the user's default search engine
 newtab-search-box-handoff-input =
   .placeholder = Cerqueu amb { $engine } o escriviu una adreça
   .title = Cerqueu amb { $engine } o escriviu una adreça
   .aria-label = Cerqueu amb { $engine } o escriviu una adreça
 newtab-search-box-handoff-input-no-engine =
   .placeholder = Escriviu una cerca o adreça
   .title = Escriviu una cerca o adreça
   .aria-label = Escriviu una cerca o adreça
-
 newtab-search-box-search-the-web-input =
   .placeholder = Cerca al web
   .title = Cerca al web
   .aria-label = Cerca al web
-
+newtab-search-box-text = Cerca al web
 newtab-search-box-input =
   .placeholder = Cerca al web
   .aria-label = Cerca al web
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Afig un motor de cerca
 newtab-topsites-add-topsites-header = Lloc principal nou
 newtab-topsites-add-shortcut-header = Drecera nova
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Edita el lloc principal
 newtab-topsites-edit-shortcut-header = Edita la drecera
 newtab-topsites-title-label = Títol
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Escriviu el títol
-
 newtab-topsites-url-label = URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Escriviu o apegueu un URL
 newtab-topsites-url-validation = Es necessita un URL vàlid
-
 newtab-topsites-image-url-label = URL d'imatge personalitzada
 newtab-topsites-use-image-link = Utilitza una imatge personalitzada…
 newtab-topsites-image-validation = S'ha produït un error en carregar la imatge. Proveu un altre URL.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Cancel·la
 newtab-topsites-delete-history-button = Suprimeix de l'historial
@@ -83,22 +80,20 @@ newtab-confirm-delete-history-p2 = Esta acció no es pot desfer.
 newtab-topsite-sponsored = Patrocinat
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Obri el menú
   .aria-label = Obri el menú
-
 # Tooltip for dismiss button
 newtab-dismiss-button-tooltip =
   .title = Elimina
   .aria-label = Elimina
-
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Obri el menú
   .aria-label = Obri el menú contextual de { $title }
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -161,26 +156,29 @@ newtab-menu-open-file = Obri el fitxer
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Visitat
 newtab-label-bookmarked = A les adreces d'interés
 newtab-label-removed-bookmark = S'ha eliminat l'adreça d'interés
 newtab-label-recommended = Tendència
 newtab-label-saved = Guardat al { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Baixat
-
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Patrocinat
-
 # This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsor (String): This is the name of a sponsor
 newtab-label-sponsored-by = Patrocinat per { $sponsor }
+# This string is used under the image of story cards to indicate source and time to read
+# Variables:
+# $source (String): This is the name of a company or their domain
+# $timeToRead (Number): This is the estimated number of minutes to read this story
+newtab-label-source-read-time = { $source } - { $timeToRead } min
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 newtab-section-menu-remove-section = Elimina la secció
 newtab-section-menu-collapse-section = Redueix la secció
 newtab-section-menu-expand-section = Amplia la secció
 newtab-section-menu-manage-section = Gestiona la secció
@@ -205,40 +203,53 @@ newtab-section-header-highlights = Desta
 newtab-section-header-recent-activity = Activitat recent
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Recomanat per { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Comenceu a navegar i ací vos mostrarem els millors articles, vídeos i altres pàgines que hàgeu visitat o afegit a les adreces d'interés recentment.
-
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Ja esteu al dia. Torneu més tard per veure més articles populars de { $provider }. No podeu esperar? Trieu un tema popular per descobrir els articles més interessants de tot el web.
 
-
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Ja esteu al dia.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Torneu més tard per veure si hi ha més articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Torna-ho a provar
 newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = S'està carregant…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Ups! Pareix que esta secció no s'ha carregat del tot.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Temes populars:
+newtab-pocket-new-topics-title = Voleu encara més articles? Descobriu estos temes populars del { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-more-recommendations = Més recomanacions
 newtab-pocket-learn-more = Més informació
 newtab-pocket-cta-button = Obtén el { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Guardeu els vostres articles preferits al { -pocket-brand-name } i gaudiu d'altres recomanacions fascinants.
+newtab-pocket-pocket-firefox-family = El { -pocket-brand-name } és part de la família { -brand-product-name }
+# A save to Pocket button that shows over the card thumbnail on hover.
+newtab-pocket-save-to-pocket = Guarda al { -pocket-brand-name }
+newtab-pocket-saved-to-pocket = S'ha guardat al { -pocket-brand-name }
+# This is a button shown at the bottom of the Pocket section that loads more stories when clicked.
+newtab-pocket-load-more-stories-button = Carrega més articles
+
+## Pocket Final Card Section.
+## This is for the final card in the Pocket grid.
+
+newtab-pocket-last-card-title = Ja esteu al dia.
+newtab-pocket-last-card-desc = Torneu més tard per veure si n'hi ha més.
+newtab-pocket-last-card-image =
+  .alt = Ja esteu al dia.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Vaja, s'ha produït un error en carregar este contingut.
 newtab-error-fallback-refresh-link = Actualitzeu la pàgina per tornar-ho a provar.
 
 ## Customization Menu
@@ -252,10 +263,9 @@ newtab-custom-row-selector =
   }
 newtab-custom-sponsored-sites = Dreceres patrocinades
 newtab-custom-pocket-title = Recomanat per { -pocket-brand-name }
 newtab-custom-pocket-subtitle = Contingut excepcional seleccionat per { -pocket-brand-name }, part de la família de { -brand-product-name }
 newtab-custom-pocket-sponsored = Articles patrocinats
 newtab-custom-recent-title = Activitat recent
 newtab-custom-recent-subtitle = Una selecció de llocs i continguts recents
 newtab-custom-close-button = Tanca
-
 newtab-custom-settings = Gestiona més paràmetres
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -1,60 +1,27 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
-### UI strings for the simplified onboarding modal / about:welcome
-### Various strings use a non-breaking space to avoid a single dangling /
-### widowed word, so test on various window sizes if you also want this.
-
-
-## These button action text can be split onto multiple lines, so use explicit
-## newlines in translations to control where the line break appears (e.g., to
-## avoid breaking quoted text).
-
-## Welcome modal dialog strings
-
-
 ### UI strings for the simplified onboarding / multistage about:welcome
 ### Various strings use a non-breaking space to avoid a single dangling /
 ### widowed word, so test on various window sizes if you also want this.
 
 
 ### UI strings for the MR1 onboarding / multistage about:welcome
 ### Various strings use a non-breaking space to avoid a single dangling /
 ### widowed word, so test on various window sizes if you also want this.
 
+
 ## Welcome page strings
 
 onboarding-welcome-header = Vos donem la benvinguda al { -brand-short-name }
-
 onboarding-start-browsing-button-label = Comença a navegar
-
-## Welcome full page string
-
-## Firefox Sync modal dialog strings.
-
-## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
-
-
-## These are individual benefit messages shown with an image, title and
-## description.
-
-
-## These strings belong to the individual onboarding messages.
-
-
-## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
-## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
-## The string for the button is found above, in the UI strings section
-
-## Message strings belonging to the Return to AMO flow
-
 onboarding-not-now-button-label = Ara no
 
 ## Custom Return To AMO onboarding strings
 
 return-to-amo-subtitle = Molt bé, teniu el { -brand-short-name }
 # <img data-l10n-name="icon"/> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
@@ -66,132 +33,274 @@ return-to-amo-add-extension-label = Afig l'extensió
 
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
 onboarding-multistage-welcome-header = Vos donem la benvinguda al <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
 onboarding-multistage-welcome-subtitle = El navegador ràpid, segur i privat que té el suport d'una organització sense ànim de lucre.
 onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Inicia la configuració
 onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Inicia la sessió
 onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Ja teniu un compte?
-
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. "default" should stay inside the span.
 onboarding-multistage-set-default-header = Feu que el { -brand-short-name } siga el vostre navegador <span data-l10n-name="zap">per defecte</span>
 onboarding-multistage-set-default-subtitle = Velocitat, seguretat i privadesa sempre que navegueu.
 onboarding-multistage-set-default-primary-button-label = Fes que siga el navegador per defecte
 onboarding-multistage-set-default-secondary-button-label = Ara no
-
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
 onboarding-multistage-pin-default-header = Per començar, feu que el <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span> estiga a un sol clic
 onboarding-multistage-pin-default-subtitle = Navegació ràpida, segura i privada cada vegada que utilitzeu el web.
 # The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
 onboarding-multistage-pin-default-waiting-subtitle = Quan s'òbriguen els paràmetres, trieu el { -brand-short-name } com a navegador web
 # The "settings" here refers to "Windows 10 Settings App" and not the browser's
 onboarding-multistage-pin-default-help-text = Això fixarà el { -brand-short-name } a la barra de tasques i obrirà els paràmetres
 onboarding-multistage-pin-default-primary-button-label = Fes que el { -brand-short-name } siga el meu navegador principal
-
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
 onboarding-multistage-import-header = Importeu les vostres contrasenyes, <br/>adreces d'interés i <span data-l10n-name = "zap">més</span>
 onboarding-multistage-import-subtitle = Veniu d'un altre navegador? Importar-ho tot al { -brand-short-name } és molt fàcil.
 onboarding-multistage-import-primary-button-label = Inicia la importació
 onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Ara no
-
 # Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
 # This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
 onboarding-import-sites-disclaimer = S'han trobat els llocs següents en este dispositiu. El { -brand-short-name } no guarda ni sincronitza les dades de cap altre navegador tret que les importeu.
 
 ## Multistage onboarding strings (about:welcome pages)
 
 # Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
 # Variables:
 #  $current (Int) - Number of the current page
 #  $total (Int) - Total number of pages
 onboarding-welcome-steps-indicator =
   .aria-label = Primers passos: pantalla { $current } de { $total }
-
 # The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
 # automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
 onboarding-multistage-theme-header = Trieu una <span data-l10n-name = "zap">aparença</span>
 onboarding-multistage-theme-subtitle = Personalitzeu el { -brand-short-name } amb un tema.
 onboarding-multistage-theme-primary-button-label2 = Fet
 onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Ara no
-
 # Automatic theme uses operating system color settings
 onboarding-multistage-theme-label-automatic = Automàtic
-
 onboarding-multistage-theme-label-light = Clar
 onboarding-multistage-theme-label-dark = Fosc
 # "Firefox Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
 onboarding-multistage-theme-label-alpenglow = Firefox Alpenglow
+# "Hero Text" displayed on left side of welcome screen.
+# The "Fire" in "Fire starts here" plays on the "Fire" in "Firefox".
+# It also signals the passion users bring to Firefox, how they use
+# Firefox to pursue those passions, as well as the boldness in their
+# choice to use Firefox over a larger competitor browser.
+# An alternative title for localization is: "It starts here".
+# This text can be formatted to span multiple lines as needed.
+mr1-welcome-screen-hero-text =
+  Aquí és
+  on tot comença
+# Caption for background image in about:welcome. "Soraya Osorio" is the name
+# of the person and shouldn't be translated.
+# In case your language needs to adapt the nouns to a gender, Soraya is a female name (she/her).
+# You can see the picture in about:welcome in Nightly 90.
+mr1-onboarding-welcome-image-caption = Soraya Osorio — Dissenyadora de mobiliari, fan del Firefox
+# This button will open system settings to turn on prefers-reduced-motion
+mr1-onboarding-reduce-motion-button-label = Desactiva les animacions
 
 ## Title and primary button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
+# Title used on welcome page when Firefox is not pinned
+mr1-onboarding-pin-header =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Fixeu el { -brand-short-name } al Dock per accedir-hi més fàcilment
+    *[other] Fixeu el { -brand-short-name } a la barra de tasques per accedir-hi més fàcilment
+  }
+# Primary button string used on welcome page when Firefox is not pinned.
+mr1-onboarding-pin-primary-button-label =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Fixa'l al Dock
+    *[other] Fixa'l a la barra de tasques
+  }
+
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
+# This string will be used on welcome page primary button label
+# when Firefox is both pinned and default
+mr1-onboarding-get-started-primary-button-label = Inicia
+mr1-onboarding-welcome-header = Vos donem la benvinguda al { -brand-short-name }
+mr1-onboarding-set-default-pin-primary-button-label = Fes que el { -brand-short-name } siga el meu navegador principal
+  .title = Defineix el { -brand-short-name } com a navegador per defecte i el fixa a la barra de taques
+# This string will be used on welcome page primary button label
+# when Firefox is not default but already pinned
+mr1-onboarding-set-default-only-primary-button-label = Fes que el { -brand-short-name } siga el meu navegador per defecte
+mr1-onboarding-set-default-secondary-button-label = Ara no
+mr1-onboarding-sign-in-button-label = Inicia la sessió
+
 ## Title, subtitle and primary button string used on set default onboarding screen
 ## when Firefox is not default browser
 
+mr1-onboarding-default-header = Feu que el { -brand-short-name } siga el navegador per defecte
+mr1-onboarding-default-subtitle = Obteniu velocitat, seguretat i privadesa de forma automàtica.
+mr1-onboarding-default-primary-button-label = Fes que siga el navegador per defecte
+
 ## Multistage MR1 onboarding strings (about:welcome pages)
 
+mr1-onboarding-import-header = Emporteu-vos-ho tot
+mr1-onboarding-import-subtitle = Importeu les vostres contrasenyes, <br/>adreces d'interés i molt més.
+# The primary import button label will depend on whether we can detect which browser was used to download Firefox.
+# Variables:
+#  $previous (Str) - Previous browser name, such as Edge, Chrome
+mr1-onboarding-import-primary-button-label-attribution = Importa del { $previous }
+# This string will be used in cases where we can't detect the previous browser name.
+mr1-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution = Importa del navegador anterior
+mr1-onboarding-import-secondary-button-label = Ara no
+mr2-onboarding-colorway-header = La vida en color
+mr2-onboarding-colorway-subtitle = Combinacions de colors vibrants. Disponibles durant un temps limitat.
+mr2-onboarding-colorway-primary-button-label = Guarda la combinació de colors
+mr2-onboarding-colorway-secondary-button-label = Ara no
+mr2-onboarding-colorway-label-soft = Suau
+mr2-onboarding-colorway-label-balanced = Equilibat
+# "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
+# emphasized text.
+mr2-onboarding-colorway-label-bold = Atrevit
+# Automatic theme uses operating system color settings
+mr2-onboarding-theme-label-auto = Automàtic
+# This string will be used for Default theme
+mr2-onboarding-theme-label-default = Per defecte
+mr1-onboarding-theme-header = Feu-lo vostre
+mr1-onboarding-theme-subtitle = Personalitzeu el { -brand-short-name } amb un tema.
+mr1-onboarding-theme-primary-button-label = Guarda el tema
+mr1-onboarding-theme-secondary-button-label = Ara no
+# System theme uses operating system color settings
+mr1-onboarding-theme-label-system = Tema del sistema
+mr1-onboarding-theme-label-light = Clar
+mr1-onboarding-theme-label-dark = Fosc
+# "Alpenglow" here is the name of the theme, and should be kept in English.
+mr1-onboarding-theme-label-alpenglow = Alpenglow
+
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
+
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
 # Tooltip displayed on hover of automatic theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
   .title =
     Hereta l'aparença del sistema operatiu
     per als botons, menús i finestres.
-
 # Input description for automatic theme
 onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
   .aria-description =
     Hereta l'aparença del sistema operatiu
     per als botons, menús i finestres.
-
 # Tooltip displayed on hover of light theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
   .title =
     Utilitza una aparença clara per als
     botons, menús i finestres.
-
 # Input description for light theme
 onboarding-multistage-theme-description-light =
   .aria-description =
     Utilitza una aparença clara per als
     botons, menús i finestres.
-
 # Tooltip displayed on hover of dark theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
   .title =
     Utilitza una aparença fosca per als
     botons, menús i finestres.
-
 # Input description for dark theme
 onboarding-multistage-theme-description-dark =
   .aria-description =
     Utilitza una aparença fosca per als
     botons, menús i finestres.
-
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
   .title =
     Utilitza una aparença acolorida per als
     botons, menús i finestres.
-
 # Input description for Alpenglow theme
 onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
   .aria-description =
     Utilitza una aparença acolorida per als
     botons, menús i finestres.
 
 ## Multistage MR1 onboarding strings (MR1 about:welcome pages)
 
+# Tooltip displayed on hover of system theme
+mr1-onboarding-theme-tooltip-system =
+  .title =
+    Utilitza el tema del sistema operatiu
+    per als botons, menús i finestres.
+# Input description for system theme
+mr1-onboarding-theme-description-system =
+  .aria-description =
+    Utilitza el tema del sistema operatiu
+    per als botons, menús i finestres.
+# Tooltip displayed on hover of light theme
+mr1-onboarding-theme-tooltip-light =
+  .title =
+    Utilitza un tema clar per als
+    botons, menús i finestres.
+# Input description for light theme
+mr1-onboarding-theme-description-light =
+  .aria-description =
+    Utilitza un tema clar per als
+    botons, menús i finestres.
+# Tooltip displayed on hover of dark theme
+mr1-onboarding-theme-tooltip-dark =
+  .title =
+    Utilitza un tema fosc per als
+    botons, menús i finestres.
+# Input description for dark theme
+mr1-onboarding-theme-description-dark =
+  .aria-description =
+    Utilitza un tema fosc per als
+    botons, menús i finestres.
+# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
+mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow =
+  .title =
+    Utilitza un tema dinàmic i acolorit
+    per als botons, menús i finestres.
+# Input description for Alpenglow theme
+mr1-onboarding-theme-description-alpenglow =
+  .aria-description =
+    Utilitza un tema dinàmic i acolorit
+    per als botons, menús i finestres.
+# Tooltip displayed on hover of non-default colorway theme
+# variations e.g. soft, balanced, bold
+mr2-onboarding-theme-tooltip =
+  .title = Utilitza esta combinació de colors.
+# Selector description for non-default colorway theme
+# variations e.g. soft, balanced, bold
+mr2-onboarding-theme-description =
+  .aria-description = Utilitza esta combinació de colors.
+# Tooltip displayed on hover of colorway
+# Variables:
+#  $colorwayName (String) - Name of colorway
+mr2-onboarding-colorway-tooltip =
+  .title = Descobriu les combinacions de colors de { $colorwayName }.
+# Selector description for colorway
+# Variables:
+#  $colorwayName (String) - Name of colorway
+mr2-onboarding-colorway-description =
+  .aria-description = Descobriu les combinacions de colors de { $colorwayName }.
+# Selector description for colorway
+# Variables:
+#  $colorwayName (String) - Name of colorway
+mr2-onboarding-colorway-label = Descobriu les combinacions de colors de { $colorwayName }.
+# Tooltip displayed on hover of default themes
+mr2-onboarding-default-theme-tooltip =
+  .title = Descobriu els temes per defecte.
+# Selector description for default themes
+mr2-onboarding-default-theme-description =
+  .aria-description = Descobriu els temes per defecte.
+# Selector description for default themes
+mr2-onboarding-default-theme-label = Descobriu els temes per defecte.
+
+## Strings for Thank You page
+
+mr2-onboarding-thank-you-header = Gràcies per triar-nos
+mr2-onboarding-thank-you-text = El { -brand-short-name } és un navegador independent que té el suport d'una organització sense ànim de lucre. Tots junts, fem que el web siga més segur, més saludable i més privat.
+mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Comença a navegar
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -64,16 +64,36 @@ places-sortby-name =
   .accesskey = r
 # places-edit-bookmark and places-edit-generic will show one or the other and can have the same access key.
 places-edit-bookmark =
   .label = Edita l'adreça d'interés…
   .accesskey = E
 places-edit-generic =
   .label = Edita…
   .accesskey = E
+places-edit-folder =
+  .label = Reanomena la carpeta…
+  .accesskey = e
+places-remove-folder =
+  .label =
+    { $count ->
+      [1] Elimina la carpeta
+      *[other] Elimina les carpetes
+    }
+  .accesskey = m
+places-edit-folder2 =
+  .label = Edita la carpeta…
+  .accesskey = i
+places-delete-folder =
+  .label =
+    { $count ->
+      [1] Suprimeix la carpeta
+      *[other] Suprimeix les carpetes
+    }
+  .accesskey = S
 # Managed bookmarks are created by an administrator and cannot be changed by the user.
 managed-bookmarks =
   .label = Adreces d'interés gestionades
 # This label is used when a managed bookmarks folder doesn't have a name.
 managed-bookmarks-subfolder =
   .label = Subcarpeta
 # This label is used for the "Other Bookmarks" folder that appears in the bookmarks toolbar.
 other-bookmarks-folder =
@@ -82,19 +102,36 @@ other-bookmarks-folder =
 # $count (number) - The number of elements being selected for removal.
 places-remove-bookmark =
   .label =
     { $count ->
       [1] Elimina l'adreça d'interés
      *[other] Elimina les adreces d'interés
     }
   .accesskey = m
+places-show-in-folder =
+  .label = Mostra en la carpeta
+  .accesskey = M
+# Variables:
+# $count (number) - The number of elements being selected for removal.
+places-delete-bookmark =
+  .label =
+    { $count ->
+      [1] Suprimeix l'adreça d'interés
+      *[other] Suprimeix les adreces d'interés
+    }
+  .accesskey = S
 places-manage-bookmarks =
   .label = Gestiona les adreces d'interés
   .accesskey = G
+places-forget-about-this-site-confirmation-title = Voleu oblidar este lloc?
+# Variables:
+# $hostOrBaseDomain (string) - The base domain (or host in case there is no base domain) for which data is being removed
+places-forget-about-this-site-confirmation-message = Esta acció eliminarà totes les dades relacionades amb { $hostOrBaseDomain }, inclosos l'historial, les contrasenyes, les galetes, la memòria cau i les preferències de contingut. Segur que voleu continuar?
+places-forget-about-this-site-forget = Oblida
 places-library =
   .title = Biblioteca
   .style = width:700px; height:500px;
 places-organize-button =
   .label = Organitza
   .tooltiptext = Organitza les vostres adreces d'interés
   .accesskey = O
 places-organize-button-mac =
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,171 +6,102 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Defineix les polítiques a les quals WebExtensions pot accedir mitjançant chrome.storage.managed.
-
+policy-AllowedDomainsForApps = Defineix els dominis autoritzats a accedir a Google Workspace.
 policy-AppAutoUpdate = Activa o desactiva les actualitzacions automàtiques de l'aplicació.
-
 policy-AppUpdateURL = Defineix un URL personalitzat d'actualització de l'aplicació.
-
 policy-Authentication = Configura l'autenticació integrada per a les pàgines web que l'admeten.
-
+policy-BackgroundAppUpdate2 = Activa o desactiva l'actualitzador en segon pla.
 policy-BlockAboutAddons = Bloca l'accés al gestor de complements (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Bloca l'accés a la pàgina about:config.
-
 policy-BlockAboutProfiles = Bloca l'accés a la pàgina about:profiles.
-
 policy-BlockAboutSupport = Bloca l'accés a la pàgina about:support.
-
 policy-Bookmarks = Crea adreces d'interés a la barra d'adreces d'interés, al menú d'adreces d'interés o a la carpeta especificada.
-
 policy-CaptivePortal = Activa o desactiva la funcionalitat de portal captiu.
-
 policy-CertificatesDescription = Afig certificats o utilitza certificats integrats.
-
 policy-Cookies = Permet o denega que els llocs web definisquen galetes.
-
 policy-DisabledCiphers = Desactiva els xifratges.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Defineix el directori de baixades per defecte.
-
 policy-DisableAppUpdate = Evita que el navegador s’actualitze.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Desactiva el PDF.js, el visor de PDF incorporat en el { -brand-short-name }.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Evita que l'agent de navegador per defecte realitzi qualsevol acció. Només s'aplica al Windows; les altres plataformes no tenen l'agent.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Bloca l'accés a les eines per a desenvolupadors.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Desactiva les ordes per enviar comentaris del menú Ajuda («Envia comentaris» i «Informa que el lloc és enganyós»).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Desactiva els serveis basats en el { -fxaccount-brand-name }, que inclou el Sync.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Desactiva la funció de captures de pantalla del Firefox Screenshots.
-
 policy-DisableFirefoxStudies = Impedeix que el { -brand-short-name } execute estudis.
-
 policy-DisableForgetButton = Evita l'accés al botó Oblida.
-
 policy-DisableFormHistory = No recorda l'historial de cerca ni de formularis.
-
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Si és cert, no es pot crear una contrasenya principal.
-
 policy-DisablePasswordReveal = No permet mostrar les contrasenyes dels inicis de sessió guardats.
-
 policy-DisablePocket = Desactiva la funció de guardar llocs web al Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Desactiva la navegació privada.
-
 policy-DisableProfileImport = Desactiva l'orde de menú «Importa les dades d'un altre navegador».
-
 policy-DisableProfileRefresh = Desactiva el botó «Restableix el { -brand-short-name } a l'estat inicial» de la pàgina about:support.
-
 policy-DisableSafeMode = Desactiva la funció de reiniciar en mode segur. Nota: en el Windows, la tecla Maj per entrar en mode segur només es pot desactivar mitjançant l'Estratègia de grup.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Evita que l'usuari ignori certs avisos de seguretat.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Desactiva l'orde de menú «Defineix com a fons d'escriptori» per a les imatges.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Evita que el navegador instal·le i actualitze els complements del sistema.
-
 policy-DisableTelemetry = Desactiva la telemetria.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Mostra la barra de les adreces d'interés per defecte.
-
 policy-DisplayMenuBar = Mostra la barra de menú per defecte.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Configura DNS sobre HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Desactiva la comprovació de navegador per defecte en iniciar.
-
 policy-DownloadDirectory = Defineix i bloca el directori de baixades.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Activa o desactiva el Bloqueig de contingut i, opcionalment, el bloca.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Activa o desactiva les extensions de contingut multimèdia xifrat i, opcionalment, les bloca.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instal·la, desinstal·la o bloca extensions. L'opció d'instal·lar utilitza URL o camins com a paràmetres. Les opcions de desinstal·lar o blocar utilitzen els identificadors de les extensions.
-
 policy-ExtensionSettings = Gestiona tots els aspectes de la instal·lació de l'extensió.
-
 policy-ExtensionUpdate = Activa o desactiva les actualitzacions automàtiques de les extensions.
-
 policy-FirefoxHome = Configura el Firefox Home.
-
 policy-FlashPlugin = Permet o denega l'ús del connector Flash.
-
 policy-Handlers = Configura els gestors d'aplicacions per defecte.
-
 policy-HardwareAcceleration = Si és fals, desactiva l'acceleració de maquinari.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Defineix i, opcionalment, bloca la pàgina d'inici.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Permet que determinats llocs web instal·len complements.
-
 policy-LegacyProfiles = Desactiva la funció aplicant un perfil independent per a cada instal·lació.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Activa la configuració del comportament antic per defecte de les galetes SameSite.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Torna al comportament de SameSite antic per a les galetes dels llocs especificats.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Permetre que llocs web específics enllacin a fitxers locals.
-
 policy-ManagedBookmarks = Configura una llista d'adreces d'interés gestionada per un administrador que l'usuari no pot canviar.
-
 policy-ManualAppUpdateOnly = Permet només les actualitzacions manuals i sense notificar l'usuari.
-
 policy-PrimaryPassword = Requerir o impedir l'ús d'una contrasenya principal.
-
+policy-NetworkPrediction = Activa o desactiva la predicció de xarxa (obtenció prèvia de DNS).
 policy-NewTabPage = Activa o desactiva la pàgina de pestanya nova.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Permet guardar les contrasenyes en el gestor de contrasenyes.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Desactiva o configura el PDF.js, el visor de PDF incorporat en el { -brand-short-name }.
-
 policy-PictureInPicture = Activa o desactiva el mode d'Imatge sobre imatge.
-
 policy-PopupBlocking = Permet que determinats llocs web mostren finestres emergents per defecte.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Demana on es guardaran els fitxers en baixar-los.
-
 policy-Proxy = Configura els paràmetres del servidor intermediari.
-
 policy-RequestedLocales = Defineix la llista de llengües sol·licitades per a l'aplicació, en orde de preferència.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Esborra les dades de navegació en eixir.
-
 policy-SearchBar = Defineix la ubicació per defecte de la barra de cerca. L'usuari encara la pot personalitzar.
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Activa o desactiva els suggeriments de cerca.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instal·la mòduls PKCS #11.
-
+policy-ShowHomeButton = Mostra el botó d'inici a la barra d'eines.
 policy-SSLVersionMax = Defineix la versió màxima de SSL.
-
 policy-SSLVersionMin = Defineix la versió mínima de SSL.
-
 policy-SupportMenu = Afig un element de menú d'assistència personalitzat en el menú d'ajuda.
-
 policy-UserMessaging = No mostra certs missatges a l'usuari.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Bloca les visites a pàgines web. Vegeu la documentació per a més detalls sobre el format.
-
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -31,16 +31,20 @@ connection-proxy-option-manual =
   .label = Configuració manual del servidor intermediari
   .accesskey = m
 
 connection-proxy-http = Servidor intermediari d'HTTP
   .accesskey = H
 connection-proxy-http-port = Port
   .accesskey = P
 
+connection-proxy-https-sharing =
+  .label = Utilitza també este servidor intermediari per a HTTPS
+  .accesskey = U
+
 connection-proxy-https = Servidor intermediari d'HTTPS
   .accesskey = H
 connection-proxy-ssl-port = Port
   .accesskey = o
 
 connection-proxy-socks = Ordinador central SOCKS
   .accesskey = K
 connection-proxy-socks-port = Port
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -19,16 +19,24 @@ permissions-block =
 permissions-session =
   .label = Permet durant la sessió
   .accesskey = s
 
 permissions-allow =
   .label = Permet
   .accesskey = P
 
+permissions-button-off =
+  .label = Desactiva
+  .accesskey = D
+
+permissions-button-off-temporarily =
+  .label = Desactiva temporalment
+  .accesskey = t
+
 permissions-site-name =
   .label = Lloc web
 
 permissions-status =
   .label = Estat
 
 permissions-remove =
   .label = Elimina el lloc web
@@ -63,16 +71,21 @@ permissions-capabilities-prompt =
 
 permissions-capabilities-listitem-allow =
   .value = Permet
 permissions-capabilities-listitem-block =
   .value = Bloca
 permissions-capabilities-listitem-allow-session =
   .value = Permet durant la sessió
 
+permissions-capabilities-listitem-off =
+  .value = Desactivat
+permissions-capabilities-listitem-off-temporarily =
+  .value = Desactivat temporalment
+
 ## Invalid Hostname Dialog
 
 permissions-invalid-uri-title = S'ha introduït un nom d'ordinador central no vàlid
 permissions-invalid-uri-label = Introduïu un nom d'ordinador central vàlid
 
 ## Exceptions - Tracking Protection
 
 permissions-exceptions-etp-window =
@@ -84,16 +97,21 @@ permissions-exceptions-etp-desc = Heu de
 
 permissions-exceptions-cookie-window =
   .title = Excepcions - Galetes i dades dels llocs
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-cookie-desc = Podeu especificar quins llocs web poden utilitzar galetes i dades dels llocs. Escriviu l'adreça exacta del lloc que voleu gestionar i feu clic a Bloca, Permet durant la sessió o Permet.
 
 ## Exceptions - HTTPS-Only Mode
 
+permissions-exceptions-https-only-window =
+  .title = Excepcions - Mode només HTTPS
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-https-only-desc = Podeu desactivar el mode només HTTPS per a llocs web específics. El { -brand-short-name } no intentarà canviar a una connexió HTTPS segura actualitzar per a estos llocs. Les excepcions no s'apliquen a les finestres privades.
+
 ## Exceptions - Pop-ups
 
 permissions-exceptions-popup-window =
   .title = Llocs web permesos - Finestres emergents
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-popup-desc = Podeu especificar quins llocs webs poden obrir finestres emergents. Escriviu l'adreça exacta del lloc que vulgueu permetre i feu clic a Permet.
 
 ## Exceptions - Saved Logins
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,73 +3,59 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Envia als llocs web el senyal «No vull ser seguit» per informar-los que no vull que em facen el seguiment
 do-not-track-learn-more = Més informació
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Només si el { -brand-short-name } està configurat per blocar els elements de seguiment coneguts
 do-not-track-option-always =
   .label = Sempre
-
 settings-page-title = Paràmetres
-
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box2 =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder = Cerca en els paràmetres
-
 managed-notice = El navegador està gestionat per la vostra organització.
-
 category-list =
   .aria-label = Categories
-
 pane-general-title = General
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
-
 pane-home-title = Inici
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
-
 pane-search-title = Cerca
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
-
 pane-privacy-title = Privadesa i seguretat
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
-
 pane-sync-title3 = Sincronització
 category-sync3 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title3 }
-
 pane-experimental-title = Experiments del { -brand-short-name }
 category-experimental =
   .tooltiptext = Experiments del { -brand-short-name }
 pane-experimental-subtitle = Aneu amb compte
 pane-experimental-search-results-header = Experiments del { -brand-short-name }: Aneu amb compte
 pane-experimental-description2 = La modificació dels paràmetres avançats de configuració pot afectar el rendiment o la seguretat del { -brand-short-name }.
-
 pane-experimental-reset =
   .label = Restaura els valors per defecte
   .accesskey = R
-
 help-button-label = Assistència del { -brand-short-name }
 addons-button-label = Extensions i temes
-
 focus-search =
   .key = f
-
 close-button =
   .aria-label = Tanca
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per habilitar esta característica.
 feature-disable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per inhabilitar esta característica.
 should-restart-title = Reinicia el { -brand-short-name }
@@ -85,526 +71,424 @@ restart-later = Reinicia més tard
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that the password manager setting
 # is being controlled by an extension
 extension-controlled-password-saving = Una extensió, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, controla este paràmetre.
-
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Una extensió, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, controla este paràmetre.
-
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlled-privacy-containers = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» requereix pestanyes de contenidor.
-
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Una extensió, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, està controlant este paràmetre.
-
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlled-proxy-config = L'extensió «<img data-l10n-name="icon"/> { $name }» controla la forma com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.
-
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Per activar l'extensió, aneu a <img data-l10n-name="addons-icon"/> Complements del menú <img data-l10n-name="menu-icon"/>.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Resultats de la cerca
-
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message2 = No s'ha trobat «<span data-l10n-name="query"></span>» als paràmetres.
-
 search-results-help-link = Necessiteu ajuda? Visiteu l'<a data-l10n-name="url">assistència del { -brand-short-name }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Inici
-
 always-check-default =
   .label = Comprova sempre si el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
   .accesskey = o
-
 is-default = Actualment el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
 is-not-default = El { -brand-short-name } no és el navegador per defecte
-
 set-as-my-default-browser =
   .label = Fes que siga el navegador per defecte…
   .accesskey = d
-
 startup-restore-previous-session =
   .label = Restaura la sessió anterior
   .accesskey = s
-
+startup-restore-windows-and-tabs =
+  .label = Obri les finestres i pestanyes anteriors
+  .accesskey = s
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = Avisa en eixir del navegador
-
 disable-extension =
   .label = Inhabilita l'extensió
-
 tabs-group-header = Pestanyes
-
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Ctrl+Tab canvia de pestanya en orde d'ús recent
   .accesskey = T
-
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Obri els enllaços en pestanyes en lloc de finestres noves
   .accesskey = t
-
 warn-on-close-multiple-tabs =
   .label = Avisa en tancar diverses pestanyes
   .accesskey = d
-
+confirm-on-close-multiple-tabs =
+  .label = Confirma abans de tancar diverses pestanyes de colp
+  .accesskey = m
+# This string is used for the confirm before quitting preference.
+# Variables:
+#  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
+#            in the same manner as it would appear,
+#            for example, in the File menu.
+confirm-on-quit-with-key =
+  .label = Confirma abans d'eixir amb { $quitKey }
+  .accesskey = b
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Avisa quan el fet d'obrir moltes pestanyes puga alentir el { -brand-short-name }
   .accesskey = o
-
+switch-to-new-tabs =
+  .label = En obrir un enllaç, una imatge o un fitxer multimèdia en una pestanya nova, vés-hi immediatament
+  .accesskey = h
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Mostra les previsualitzacions de les pestanyes a la barra de tasques del Windows
   .accesskey = q
-
 browser-containers-enabled =
   .label = Habilita les pestanyes de contenidor
   .accesskey = H
-
 browser-containers-learn-more = Més informació
-
 browser-containers-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 containers-disable-alert-title = Voleu tancar totes les pestanyes de contenidor?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancarà { $tabCount } pestanya de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
    *[other] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancaran { $tabCount } pestanyes de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
   }
-
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Tanca { $tabCount } pestanya de contenidor
    *[other] Tanca { $tabCount } pestanyes de contenidor
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Mantén activades
-
 containers-remove-alert-title = Voleu eliminar este contenidor?
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancarà { $count } pestanya de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
    *[other] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancaran { $count } pestanyes de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
   }
-
 containers-remove-ok-button = Elimina este contenidor
 containers-remove-cancel-button = No eliminis este contenidor
 
-
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Llengua i aparença
-
 fonts-and-colors-header = Tipus de lletra i colors
-
 default-font = Tipus de lletra per defecte
   .accesskey = d
 default-font-size = Mida:
   .accesskey = M
-
 advanced-fonts =
   .label = Avançat…
   .accesskey = v
-
 colors-settings =
   .label = Colors…
   .accesskey = C
-
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Zoom
-
 preferences-default-zoom = Zoom per defecte
   .accesskey = Z
-
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage }%
-
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Amplia només el text
   .accesskey = t
-
 language-header = Llengua
-
 choose-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran preferentment les pàgines
-
 choose-button =
   .label = Trieu…
   .accesskey = T
-
 choose-browser-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran els menús, els missatges i les notificacions del { -brand-short-name }.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Defineix alternatives…
   .accesskey = l
 confirm-browser-language-change-description = Reinicieu el { -brand-short-name } per aplicar estos canvis
 confirm-browser-language-change-button = Aplica i reinicia
-
 translate-web-pages =
   .label = Tradueix el contingut web
   .accesskey = T
-
+fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Traducció feta per <img data-l10n-name="logo"/>
-
 translate-exceptions =
   .label = Excepcions…
   .accesskey = x
-
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Utilitza els paràmetres del sistema operatiu de «{ $localeName }» per formatar dates, hores, nombres i mesures.
-
 check-user-spelling =
   .label = Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu
   .accesskey = o
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Fitxers i aplicacions
-
 download-header = Baixades
-
 download-save-to =
   .label = Guarda els fitxers a
   .accesskey = s
-
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Trieu…
      *[other] Navega…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] e
      *[other] v
     }
-
 download-always-ask-where =
   .label = Demana sempre on guardar els fitxers
   .accesskey = a
-
 applications-header = Aplicacions
-
 applications-description = Trieu com voleu que el { -brand-short-name } tracti els fitxers que baixeu del web o les aplicacions que utilitzeu mentre navegueu.
-
 applications-filter =
   .placeholder = Cerca tipus de fitxers o aplicacions
-
 applications-type-column =
   .label = Tipus de contingut
   .accesskey = T
-
 applications-action-column =
   .label = Acció
   .accesskey = A
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = fitxer { $extension }
 applications-action-save =
   .label = Guarda el fitxer
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Utilitza { $app-name }
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Utilitza { $app-name } (per defecte)
-
 applications-use-os-default =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Utilitza l'aplicació per defecte del macOS
       [windows] Utilitza l'aplicació per defecte del Windows
      *[other] Utilitza l'aplicació per defecte del sistema
     }
-
 applications-use-other =
   .label = Utilitza una altra aplicació…
 applications-select-helper = Seleccioneu l'aplicació auxiliar
-
 applications-manage-app =
   .label = Detalls de l'aplicació…
 applications-always-ask =
   .label = Demana-m'ho sempre
-
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Utilitza { $plugin-name } (en el { -brand-short-name })
 applications-open-inapp =
   .label = Obri en el { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
-
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
-
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
-
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
-
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
-
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
-
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
-
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Contingut DRM (Digital Rights Management, Gestió de drets digitals)
-
 play-drm-content =
   .label = Reprodueix contingut controlat per DRM
   .accesskey = p
-
 play-drm-content-learn-more = Més informació
-
 update-application-title = Actualitzacions del { -brand-short-name }
-
 update-application-description = Manteniu el { -brand-short-name } actualitzat per obtindre el millor rendiment, estabilitat i seguretat.
-
 update-application-version = Versió { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novetats</a>
-
 update-history =
   .label = Mostra l'historial d'actualitzacions…
   .accesskey = h
-
 update-application-allow-description = Actualitzacions del { -brand-short-name }
-
 update-application-auto =
   .label = Instal·la les actualitzacions automàticament (recomanat)
   .accesskey = a
-
 update-application-check-choose =
   .label = Cerca actualitzacions, però demana'm si vull instal·lar-les
   .accesskey = C
-
 update-application-manual =
   .label = No cerques mai actualitzacions (no recomanat)
   .accesskey = N
-
 update-application-background-enabled =
   .label = Quan el { -brand-short-name } no s'estiga executant
   .accesskey = Q
-
 update-application-warning-cross-user-setting = Este paràmetre s'aplicarà a tots els comptes del Windows i perfils del { -brand-short-name } que utilitzen esta instal·lació del { -brand-short-name }.
-
 update-application-use-service =
   .label = Instal·la les actualitzacions en segon pla
   .accesskey = s
-
 update-setting-write-failure-title2 = Error en guardar els paràmetres d'actualització
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message2 =
   El { -brand-short-name } ha trobat un error i no ha desat aquest canvi. Tingueu en compte que, per canviar aquest paràmetre d'actualització, necessiteu permís per escriure al fitxer següent. Podeu resoldre l’error, o un administrador del sistema, concedint al grup «Usuaris» el control total d'aquest fitxer.
   
   No s'ha pogut escriure al fitxer: { $path }
-
 update-in-progress-title = Actualització en curs
-
 update-in-progress-message = Voleu que el { -brand-short-name } continue amb esta actualització?
-
 update-in-progress-ok-button = &Descarta
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Continua
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Rendiment
-
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Utilitza els paràmetres de rendiment recomanats
   .accesskey = U
-
 performance-use-recommended-settings-desc = Estos paràmetres estan personalitzats per al maquinari i sistema operatiu del vostre ordinador.
-
 performance-settings-learn-more = Més informació
-
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Utilitza l'acceleració de maquinari quan siga disponible
   .accesskey = r
-
 performance-limit-content-process-option = Límit de processos de contingut
   .accesskey = L
-
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Més processos de contingut poden millorar el rendiment quan utilitzeu diverses pestanyes, però també utilitzaran més memòria.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = El nombre de processos de contingut només es pot modificar amb el { -brand-short-name } multiprocés. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació sobre com comprovar si el multiprocés està activat.</a>
-
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (per defecte)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Navegació
-
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Utilitza el desplaçament automàtic
   .accesskey = a
-
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Utilitza el desplaçament suau
   .accesskey = s
-
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Mostra un teclat tàctil quan calga
   .accesskey = M
-
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines
   .accesskey = c
-
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Cerca el text en començar a teclejar
   .accesskey = x
-
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Activa els controls de vídeo d'imatge sobre imatge
   .accesskey = A
-
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Més informació
-
 browsing-media-control =
   .label = Controla el contingut multimèdia amb teclat, auriculars o interfície virtual
   .accesskey = v
-
 browsing-media-control-learn-more = Més informació
-
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Recomana extensions durant la navegació
   .accesskey = R
 browsing-cfr-features =
   .label = Recomana funcions durant la navegació
   .accesskey = f
-
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Més informació
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Paràmetres de xarxa
-
 network-proxy-connection-description = Configureu com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.
-
 network-proxy-connection-learn-more = Més informació
-
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = P
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Finestres i pestanyes noves
-
 home-new-windows-tabs-description2 = Trieu què voleu veure en obrir la pàgina d'inici, finestres noves i pestanyes noves.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Pàgina d'inici i finestres noves
-
 home-newtabs-mode-label = Pestanyes noves
-
 home-restore-defaults =
   .label = Restaura els valors per defecte
   .accesskey = R
-
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Inici del Firefox (per defecte)
-
 home-mode-choice-custom =
   .label = URL personalitzats…
-
 home-mode-choice-blank =
   .label = Pàgina en blanc
-
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Apegueu un URL…
-
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Utilitza la pàgina actual
      *[other] Utilitza les pàgines actuals
     }
   .accesskey = c
-
 choose-bookmark =
   .label = Utilitza una adreça d'interés…
   .accesskey = z
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Contingut d'inici del Firefox
 home-prefs-content-description = Trieu el contingut que voleu a la pantalla d'inici del Firefox.
-
 home-prefs-search-header =
   .label = Cerca web
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Llocs principals
 home-prefs-topsites-description = Els llocs que visiteu més sovint
-
 home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
   .label = Llocs principals patrocinats
 home-prefs-shortcuts-header =
   .label = Dreceres
 home-prefs-shortcuts-description = Llocs que guardeu o visiteu
 home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
   .label = Dreceres patrocinades
 
@@ -616,314 +500,261 @@ home-prefs-recommended-by-header =
 home-prefs-recommended-by-description-update = Contingut excepcional d'arreu del web, seleccionat per { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-new = Contingut excepcional seleccionat per { $provider }, part de la família de { -brand-product-name }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Com funciona
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Articles patrocinats
-
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Destacats
 home-prefs-highlights-description = Una selecció dels llocs que heu guardat o visitat
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Pàgines visitades
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Adreces d'interés
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Baixada més recent
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Pàgines guardades al { -pocket-brand-name }
-
 home-prefs-recent-activity-header =
   .label = Activitat recent
 home-prefs-recent-activity-description = Una selecció de continguts i llocs recents
-
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Retalls
 home-prefs-snippets-description = Actualitzacions de { -vendor-short-name } i del { -brand-product-name }
-
 home-prefs-snippets-description-new = Consells i novetats de { -vendor-short-name } i del { -brand-product-name }
-
 home-prefs-sections-rows-option =
   .label =
     { $num ->
       [one] { $num } fila
      *[other] { $num } files
     }
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Barra de cerca
 search-bar-hidden =
   .label = Utilitza la barra d'adreces per cercar i navegar
 search-bar-shown =
   .label = Afig la barra de cerca a la barra d'eines
-
 search-engine-default-header = Motor de cerca per defecte
 search-engine-default-desc-2 = Este és el motor de cerca per defecte en la barra d’adreces i en la barra de cerca. Podeu canviar-lo en qualsevol moment.
 search-engine-default-private-desc-2 = Trieu un altre motor de cerca per defecte només per a les finestres privades
 search-separate-default-engine =
   .label = Utilitza este motor de cerca en les finestres privades
   .accesskey = U
-
 search-suggestions-header = Suggeriments de cerca
 search-suggestions-desc = Trieu com voleu que es mostren els suggeriments dels motors de cerca.
-
 search-suggestions-option =
   .label = Mostra suggeriments de cerca
   .accesskey = s
-
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Mostra suggeriments de cerca als resultats de la barra d'adreces
   .accesskey = l
-
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = En els resultats de la barra d'adreces, mostra els suggeriments de cerca abans de l'historial de navegació
-
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Mostra suggeriments de cerca en les finestres privades
-
 suggestions-addressbar-settings-generic2 = Canvia els paràmetres d'altres suggeriments de la barra d'adreces
-
 search-suggestions-cant-show = No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recorde mai l'historial.
-
 search-one-click-header2 = Dreceres de cerca
-
 search-one-click-desc = Trieu els motors de cerca alternatius que es mostraran sota la barra d'adreces i de cerca en començar a escriure una paraula.
-
 search-choose-engine-column =
   .label = Motor de cerca
 search-choose-keyword-column =
   .label = Paraula clau
-
 search-restore-default =
   .label = Restaura els motors de cerca per defecte
   .accesskey = R
-
 search-remove-engine =
   .label = Elimina
   .accesskey = E
-
 search-add-engine =
   .label = Afig
   .accesskey = A
-
 search-find-more-link = Afegiu més motors de cerca
-
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Duplica la paraula clau
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Heu triat una paraula clau que ja utilitza «{ $name }». Seleccioneu-ne una altra.
 search-keyword-warning-bookmark = Heu triat una paraula clau que ja utilitza una adreça d'interés. Seleccioneu-ne una altra.
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-button2 =
   .aria-label = Torna als paràmetres
 containers-header = Pestanyes de contenidor
 containers-add-button =
   .label = Afig un contenidor nou
   .accesskey = A
-
 containers-new-tab-check =
   .label = Selecciona un contenidor per a cada pestanya nova
   .accesskey = S
-
 containers-settings-button =
   .label = Paràmetres
 containers-remove-button =
   .label = Elimina
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = El vostre web a tot arreu
-
 sync-signedout-description2 = Sincronitzeu les vostres adreces d'interés, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i paràmetres en tots els vostres dispositius.
-
 sync-signedout-account-signin3 =
   .label = Inicia la sessió per sincronitzar…
   .accesskey = I
-
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Baixeu el Firefox per a l'<img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> o per a l'<img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> per sincronitzar amb el vostre dispositiu mòbil.
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Canvia la imatge de perfil
-
 sync-sign-out =
   .label = Tanca la sessió…
   .accesskey = T
-
 sync-manage-account = Gestiona el compte
   .accesskey = a
-
 sync-signedin-unverified = { $email } no està verificat.
 sync-signedin-login-failure = Inicieu la sessió per tornar-vos a connectar { $email }
-
 sync-resend-verification =
   .label = Torna a enviar la verificació
   .accesskey = v
-
 sync-remove-account =
   .label = Elimina el compte
   .accesskey = E
-
 sync-sign-in =
   .label = Inicia la sessió
   .accesskey = I
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Sincronització: ACTIVADA
-
 prefs-syncing-off = Sincronització: DESACTIVADA
-
 prefs-sync-turn-on-syncing =
   .label = Activa la sincronització…
   .accesskey = s
-
 prefs-sync-offer-setup-label2 = Sincronitzeu les vostres adreces d'interés, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i paràmetres en tots els vostres dispositius.
-
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Sincronitza ara
   .accesskeynotsyncing = S
   .labelsyncing = S'està sincronitzant…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Actualment se sincronitzen estos elements:
-
 sync-currently-syncing-bookmarks = Adreces d'interés
 sync-currently-syncing-history = Historial
 sync-currently-syncing-tabs = Pestanyes obertes
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Inicis de sessió i contrasenyes
 sync-currently-syncing-addresses = Adreces
 sync-currently-syncing-creditcards = Targetes de crèdit
 sync-currently-syncing-addons = Complements
-
 sync-currently-syncing-settings = Paràmetres
-
 sync-change-options =
   .label = Canvia…
   .accesskey = C
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Trieu què voleu sincronitzar
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Guarda els canvis
   .buttonaccesskeyaccept = c
   .buttonlabelextra2 = Desconnecta…
   .buttonaccesskeyextra2 = D
-
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Adreces d'interés
   .accesskey = d
-
 sync-engine-history =
   .label = Historial
   .accesskey = r
-
 sync-engine-tabs =
   .label = Pestanyes obertes
   .tooltiptext = Una llista d'allò que està obert en tots els dispositius sincronitzats
   .accesskey = T
-
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Inicis de sessió i contrasenyes
   .tooltiptext = Noms d'usuari i contrasenyes que heu guardat
   .accesskey = I
-
 sync-engine-addresses =
   .label = Adreces
   .tooltiptext = Adreces postals que heu guardat (només a l'ordinador)
   .accesskey = e
-
 sync-engine-creditcards =
   .label = Targetes de crèdit
   .tooltiptext = Noms, números i dates de venciment (només a l'ordinador)
   .accesskey = c
-
 sync-engine-addons =
   .label = Complements
   .tooltiptext = Extensions i temes per al Firefox d'escriptori
   .accesskey = C
-
 sync-engine-settings =
   .label = Paràmetres
   .tooltiptext = Paràmetres generals, de privadesa i de seguretat que heu canviat
   .accesskey = P
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Nom del dispositiu
-
 sync-device-name-change =
   .label = Canvia el nom del dispositiu…
   .accesskey = v
-
 sync-device-name-cancel =
   .label = Cancel·la
   .accesskey = n
-
 sync-device-name-save =
   .label = Guarda
   .accesskey = D
-
 sync-connect-another-device = Connecta un altre dispositiu
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Privadesa del navegador
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Inicis de sessió i contrasenyes
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
-
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Demana si vull guardar les dades d'inici de sessió i contrasenyes dels llocs web
   .accesskey = d
 forms-exceptions =
   .label = Excepcions…
   .accesskey = x
 forms-generate-passwords =
   .label = Suggereix i genera contrasenyes segures
   .accesskey = u
 forms-breach-alerts =
   .label = Mostra alertes sobre contrasenyes per als llocs web relacionats amb filtracions de dades
   .accesskey = b
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Més informació
-
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Emplena automàticament inicis de sessió i contrasenyes
   .accesskey = i
 forms-saved-logins =
   .label = Inicis de sessió guardats…
   .accesskey = I
 forms-primary-pw-use =
@@ -931,188 +762,161 @@ forms-primary-pw-use =
   .accesskey = U
 forms-primary-pw-learn-more-link = Més informació
 # This string uses the former name of the Primary Password feature
 # ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
 # when searching for the old name. The accesskey is unused.
 forms-master-pw-change =
   .label = Canvia la contrasenya mestra…
   .accesskey = m
-
 forms-primary-pw-change =
   .label = Canvia la contrasenya principal…
   .accesskey = p
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = Anteriorment anomenada «Contrasenya mestra»
-
 forms-primary-pw-fips-title = Vos trobeu en mode FIPS. El FIPS requereix una contrasenya principal que no siga buida.
 forms-master-pw-fips-desc = El canvi de contrasenya ha fallat
+forms-windows-sso =
+  .label = Permet l'inici de sessió únic del Windows per a comptes laborals i acadèmics de Microsoft
+forms-windows-sso-learn-more-link = Més informació
+forms-windows-sso-desc = Gestioneu els comptes en els paràmetres del dispositiu
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Per crear una contrasenya principal, introduïu les vostres credencials d'inici de sessió al Windows. Això ajuda a protegir la seguretat dels vostres comptes.
-
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = crear una contrasenya principal
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historial
-
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = El { -brand-short-name }
   .accesskey = l
-
 history-remember-option-all =
   .label = Recordarà l'historial
 history-remember-option-never =
   .label = No recordarà mai l'historial
 history-remember-option-custom =
   .label = Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial
-
 history-remember-description = El { -brand-short-name } recordarà el vostre historial de navegació, de baixades, de formularis i de cerques.
 history-dontremember-description = El { -brand-short-name } utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no conservarà cap historial mentre navegueu.
-
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Utilitza sempre el mode de navegació privada
   .accesskey = p
-
 history-remember-browser-option =
   .label = Recorda l'historial de navegació i de baixades
   .accesskey = b
-
 history-remember-search-option =
   .label = Recorda l'historial de cerques i de formularis
   .accesskey = f
-
 history-clear-on-close-option =
   .label = Neteja l'historial quan es tanque el { -brand-short-name }
   .accesskey = q
-
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 history-clear-button =
   .label = Neteja l'historial…
   .accesskey = s
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Galetes i dades dels llocs
-
 sitedata-total-size-calculating = S'està calculant la mida de les dades dels llocs i de la memòria cau…
-
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Les galetes, les dades dels llocs i la memòria cau actualment ocupen { $value } { $unit } d'espai de disc.
-
 sitedata-learn-more = Més informació
-
 sitedata-delete-on-close =
   .label = Suprimeix les galetes i les dades dels llocs web en tancar el { -brand-short-name }
   .accesskey = c
-
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = En el mode de navegació privada permanent, les galetes i les dades dels llocs s'esborraran sempre en tancar el { -brand-short-name }.
-
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Accepta les galetes i dades dels llocs web
   .accesskey = A
-
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Bloca les galetes i dades dels llocs
   .accesskey = B
-
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Tipus de contingut blocat
   .accesskey = T
-
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Elements de seguiment entre llocs
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
   .label = Elements de seguiment de xarxes socials i entre llocs
 sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
   .label = Galetes de seguiment entre llocs (inclou les galetes de xarxes socials)
 sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
   .label = Galetes entre llocs (inclou les galetes de xarxes socials)
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
   .label = Elements de seguiment de xarxes socials i entre llocs, i aïlla les galetes restants
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Galetes de llocs web no visitats
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Totes les galetes de tercers (pot fer que alguns llocs web no funcionen)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Totes les galetes (farà que alguns llocs web no funcionen)
-
 sitedata-clear =
   .label = Neteja les dades…
   .accesskey = l
-
 sitedata-settings =
   .label = Gestiona les dades…
   .accesskey = G
-
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Gestiona les excepcions…
   .accesskey = x
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Barra d'adreces
-
 addressbar-suggest = Quan s'utilitze la barra d'adreces, suggereix
-
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Historial de navegació
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Adreces d'interés
   .accesskey = d
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Pestanyes obertes
   .accesskey = P
 # Shortcuts refers to the shortcut tiles on the new tab page, previously known as top sites. Translation should be consistent.
 addressbar-locbar-shortcuts-option =
   .label = Dreceres
   .accesskey = D
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Llocs principals
   .accesskey = L
-
 addressbar-locbar-engines-option =
   .label = Motors de cerca
   .accesskey = M
-
 addressbar-suggestions-settings = Canvia les preferències dels suggeriments de motors de cerca
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Protecció contra el seguiment millorada
-
 content-blocking-section-top-level-description = Hi ha elements que vos fan el seguiment mentre navegueu per recopilar informació sobre els vostres hàbits de navegació i interessos. El { -brand-short-name } bloca molts d'estos elements de seguiment i altres scripts maliciosos.
-
 content-blocking-learn-more = Més informació
-
 content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Esteu utilitzant FPI (First Party Isolation), que substitueix alguns paràmetres de galetes del { -brand-short-name }.
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Estàndard
@@ -1124,221 +928,198 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .label = Personalitzada
   .accesskey = P
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Equilibri entre protecció i rendiment. Les pàgines es carregaran amb normalitat.
 content-blocking-etp-strict-desc = Més protecció, però pot fer que alguns llocs o algun contingut no funcionen correctament.
 content-blocking-etp-custom-desc = Trieu quins elements de seguiment i scripts cal blocar.
-
+content-blocking-etp-blocking-desc = El { -brand-short-name } bloca el següent:
 content-blocking-private-windows = Contingut que fa seguiment en finestres privades
+content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Galetes entre llocs en totes les finestres (inclou galetes de seguiment)
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Galetes de seguiment entre llocs
+content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Galetes entre llocs en finestres privades
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Galetes de seguiment entre llocs, i aïlla les galetes restants
 content-blocking-social-media-trackers = Elements de seguiment de xarxes socials
 content-blocking-all-cookies = Totes les galetes
 content-blocking-unvisited-cookies = Galetes de llocs no visitats
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Contingut que fa seguiment en totes les finestres
 content-blocking-all-third-party-cookies = Totes les galetes de tercers
 content-blocking-cryptominers = Miners de criptomonedes
 content-blocking-fingerprinters = Generadors d'empremtes digitals
-
+# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
+# "Be the first to try", "Join an early experiment".
+content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
+  .label = Sigueu dels primers de provar les funcions de privadesa més potents que existeixen
+  .accesskey = S
+# "Contains" here means "isolates", "limits".
+content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = La protecció total de galetes aïlla les galetes del lloc on vos trobeu, de manera que els elements de seguiment no les poden utilitzar per a seguir-vos d'un lloc a l'altre,
+content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Més informació
 content-blocking-warning-title = Atenció!
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = El bloqueig d'elements de seguiment i l'aïllament de galetes pot afectar la funcionalitat d'alguns llocs. Torneu a carregar la pàgina amb els elements de seguiment per carregar-ne tot el contingut.
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Este paràmetre pot fer que alguns llocs web no mostren part del contingut o que no funcionen correctament. Si pareix que un lloc no funciona bé, podeu provar de desactivar la protecció contra el seguiment perquè este lloc carregue tot el contingut.
 content-blocking-warning-learn-how = Vegeu com fer-ho
-
 content-blocking-reload-description = Cal tornar a carregar les pestanyes per aplicar estos canvis.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Torna a carregar totes les pestanyes
   .accesskey = r
-
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Contingut que fa seguiment
   .accesskey = o
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = En totes les finestres
   .accesskey = f
 content-blocking-option-private =
   .label = Només en finestres privades
   .accesskey = N
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Canvia la llista de bloquejos
-
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Galetes
   .accesskey = G
-
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Més informació
-
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Miners de criptomonedes
   .accesskey = M
-
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Generadors d'empremtes digitals
   .accesskey = G
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Gestiona les excepcions…
   .accesskey = x
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Permisos
-
 permissions-location = Ubicació
 permissions-location-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 permissions-xr = Realitat virtual
 permissions-xr-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 permissions-camera = Càmera
 permissions-camera-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 permissions-microphone = Micròfon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 permissions-notification = Notificacions
 permissions-notification-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
 permissions-notification-link = Més informació
-
 permissions-notification-pause =
   .label = Posa en pausa les notificacions fins que es reinicie el { -brand-short-name }
   .accesskey = n
-
 permissions-autoplay = Reproducció automàtica
-
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Paràmetres…
   .accesskey = t
-
 permissions-block-popups =
   .label = Bloca les finestres emergents
   .accesskey = B
-
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = Excepcions…
   .accesskey = E
-
+# "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
+# "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
+permissions-block-popups-exceptions-button =
+  .label = Excepcions…
+  .accesskey = E
+  .searchkeywords = finestres emergents
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Avisa quan els llocs web intenten instal·lar complements
   .accesskey = i
-
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Excepcions…
   .accesskey = E
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = Ús i recollida de dades i del { -brand-short-name }
-
 collection-description = Ens esforcem per oferir-vos opcions i recollir només allò que necessitem per proporcionar i millorar el { -brand-short-name } per a tothom. Sempre demanem permís abans de rebre informació personal.
 collection-privacy-notice = Avís de privadesa
-
 collection-health-report-telemetry-disabled = Ja no permeteu a { -vendor-short-name } capturar dades tècniques i d'interacció. Totes les dades antigues se suprimiran d'ací a 30 dies.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Més informació
-
 collection-health-report =
   .label = Permet que el { -brand-short-name } envie dades tècniques i d'interacció a { -vendor-short-name }
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Més informació
-
 collection-studies =
   .label = Permet al { -brand-short-name } instal·lar i executar estudis
 collection-studies-link = Mostra els estudis del { -brand-short-name }
-
 addon-recommendations =
   .label = Permet que el { -brand-short-name } faça recomanacions personalitzades d'extensions
 addon-recommendations-link = Més informació
-
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = L'informe de dades està desactivat en la configuració d'esta versió
+collection-backlogged-crash-reports-with-link = Permet que el { -brand-short-name } envie els informes de fallada pendents automàticament <a data-l10n-name="crash-reports-link">Més informació</a>
+  .accesskey = f
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Seguretat
-
 security-browsing-protection = Protecció contra contingut enganyós i programari perillós
-
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Bloca el contingut enganyós i perillós
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Més informació
-
 security-block-downloads =
   .label = Bloca les baixades perilloses
   .accesskey = l
-
 security-block-uncommon-software =
   .label = Avisa en baixar programari indesitjable i poc habitual
   .accesskey = c
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Certificats
-
 certs-enable-ocsp =
   .label = Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats
   .accesskey = C
-
 certs-view =
   .label = Mostra els certificats…
   .accesskey = c
-
 certs-devices =
   .label = Dispositius de seguretat…
   .accesskey = D
-
 space-alert-over-5gb-settings-button =
   .label = Obri els paràmetres
   .accesskey = O
-
 space-alert-over-5gb-message2 = <strong>El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc.</strong> És possible que el contingut dels llocs web no es mostre correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Paràmetres > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».
-
 space-alert-under-5gb-message2 = <strong>El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc.</strong> És possible que el contingut dels llocs web no es mostre correctament. Vegeu «Més informació» per optimitzar l'ús de disc i millorar l'experiència de navegació.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Mode només HTTPS
-
 httpsonly-description = HTTPS garanteix una connexió xifrada i segura entre el { -brand-short-name } i els llocs web que visiteu. La majoria dels llocs web admeten HTTPS; per tant, si el Mode només HTTPS està activat, el { -brand-short-name } utilitzarà HTTPS en totes les connexions.
-
 httpsonly-learn-more = Més informació
-
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Activa el mode només HTTPS en totes les finestres
-
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Activa el mode només HTTPS únicament en les finestres privades
-
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = No activis el mode només HTTPS
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Escriptori
 downloads-folder-name = Baixades
 choose-download-folder-title = Tria la carpeta de baixades:
-
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Guarda els fitxers al { $service-name }
--- a/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
@@ -2,62 +2,53 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Settings
 
 site-data-settings-window =
   .title = Gestiona les galetes i les dades dels llocs
-
 site-data-settings-description = Els llocs web següents emmagatzemen dades i galetes al vostre ordinador. El { -brand-short-name } conserva les dades dels llocs web amb emmagatzematge persistent fins que les suprimiu i suprimeix les dades dels llocs web amb emmagatzematge no persistent a mesura que es necessita espai.
-
 site-data-search-textbox =
   .placeholder = Cerca llocs web
   .accesskey = r
-
 site-data-column-host =
   .label = Lloc
 site-data-column-cookies =
   .label = Galetes
 site-data-column-storage =
   .label = Emmagatzematge
 site-data-column-last-used =
   .label = Darrer ús
-
 # This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
 site-data-local-file-host = (fitxer local)
-
 site-data-remove-selected =
   .label = Elimina la selecció
   .accesskey = l
-
 site-data-settings-dialog =
   .buttonlabelaccept = Guarda els canvis
   .buttonaccesskeyaccept = a
-
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 site-storage-usage =
   .value = { $value } { $unit }
 site-storage-persistent =
   .value = { site-storage-usage.value } (permanent)
-
 site-data-remove-all =
   .label = Elimina-ho tot
   .accesskey = E
-
 site-data-remove-shown =
   .label = Elimina tot allò que es mostra
   .accesskey = E
 
 ## Removing
 
 site-data-removing-dialog =
   .title = { site-data-removing-header }
   .buttonlabelaccept = Elimina
-
 site-data-removing-header = S'estan eliminant les galetes i dades dels llocs
-
 site-data-removing-desc = Si elimineu les galetes i les dades dels llocs, és possible que es tanque la sessió dels llocs web. Segur que voleu fer estos canvis?
-
+# Variables:
+#  $baseDomain (String) - The single domain for which data is being removed
+site-data-removing-single-desc = L'eliminació de les galetes i les dades del lloc vos podria tancar la sessió en alguns llocs web. Segur que voleu eliminar les galetes i les dades del lloc <strong>{ $baseDomain }</strong>?
 site-data-removing-table = S'eliminaran les galetes i les dades dels següents llocs web
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -84,16 +84,21 @@ protections-panel-site-not-working-view-
 ##
 
 protections-panel-cross-site-tracking-cookies = Estes galetes vos segueixen de lloc en lloc per recollir dades sobre allò que feu a Internet. Les guarden tercers, com ara anunciants i empreses d'anàlisi de dades.
 protections-panel-cryptominers = Els miners de criptomonedes utilitzen la potència de càlcul del vostre ordinador per a la mineria de diners digitals. Els scripts de mineria de criptomonedes consumeixen la bateria, alenteixen l'ordinador i poden augmentar la vostra factura d'electricitat.
 protections-panel-fingerprinters = Els generadors d'empremtes digitals recopilen els paràmetres del vostre navegador per a crear un perfil vostre. A partir d'esta empremta digital, vos poden fer el seguiment entre els diferents llocs web.
 protections-panel-tracking-content = Els llocs web poden carregar anuncis, vídeos i altre contingut extern amb un codi de seguiment. Si bloqueu este contingut que fa seguiment, els llocs web es poden carregar més de pressa, però és possible alguns botons, formularis o camps d'inici de sessió no funcionen.
 protections-panel-social-media-trackers = Les xarxes socials col·loquen elements de seguiment en altres llocs web per a fer el seguiment d'allò que feu i veieu a Internet. Això permet a les empreses de xarxes socials recopilar informació de tot allò que compartiu en els vostres perfils de xarxes socials.
 
+protections-panel-description-shim-allowed = Alguns elements de seguiment marcats a continuació s'han desblocat parcialment en esta pàgina perquè hi heu interactuat.
+protections-panel-description-shim-allowed-learn-more = Més informació
+protections-panel-shim-allowed-indicator =
+  .tooltiptext = Element de seguiment parcialment desblocat
+
 protections-panel-content-blocking-manage-settings =
   .label = Gestiona els paràmetres de protecció
   .accesskey = G
 
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view =
   .title = Informeu sobre un lloc que no funciona
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description = El bloqueig d'alguns elements de seguiment pot causar problemes en alguns llocs web. Notificar estos problemes ajuda a millorar el { -brand-short-name } per a tothom. Juntament amb l'informe, també s'enviarà a Mozilla un URL i informació de la configuració del vostre navegador. <label data-l10n-name="learn-more">Més informació</label>
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url = URL
--- a/browser/browser/sanitize.ftl
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -1,110 +1,89 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sanitize-prefs =
   .title = Paràmetres de neteja de l'historial
   .style = width: 36em
-
 sanitize-prefs-style =
   .style = width: 17em
-
 dialog-title =
   .title = Neteja l'historial recent
   .style = width: 34em
-
 # When "Time range to clear" is set to "Everything", this message is used for the
 # title instead of dialog-title.
 dialog-title-everything =
   .title = Neteja tot l'historial
   .style = width: 34em
-
 clear-data-settings-label = En tancar el { -brand-short-name }, esborra automàticament
 
 ## clear-time-duration-prefix is followed by a dropdown list, with
 ## values localized using clear-time-duration-value-* messages.
 ## clear-time-duration-suffix is left empty in English, but can be
 ## used in other languages to change the structure of the message.
 ##
 ## This results in English:
 ## Time range to clear: (Last Hour, Today, etc.)
 
 clear-time-duration-prefix =
   .value = Abast temporal per netejar:{ " " }
   .accesskey = r
-
 clear-time-duration-value-last-hour =
   .label = La darrera hora
-
 clear-time-duration-value-last-2-hours =
   .label = Les darreres dues hores
-
 clear-time-duration-value-last-4-hours =
   .label = Les darreres quatre hores
-
 clear-time-duration-value-today =
   .label = Hui
-
 clear-time-duration-value-everything =
   .label = Tot
-
 clear-time-duration-suffix =
   .value = { "" }
 
 ## These strings are used as section comments and checkboxes
 ## to select the items to remove
 
 history-section-label = Historial
-
 item-history-and-downloads =
   .label = Historial de navegació i de baixades
   .accesskey = H
-
 item-cookies =
   .label = Galetes
   .accesskey = G
-
 item-active-logins =
   .label = Sessions actives
   .accesskey = S
-
 item-cache =
   .label = Memòria cau
   .accesskey = M
-
 item-form-search-history =
   .label = Historial de formularis i de cerques
   .accesskey = F
-
 data-section-label = Dades
-
 item-site-preferences =
   .label = Preferències dels llocs
   .accesskey = P
-
+item-site-settings =
+  .label = Paràmetres del lloc
+  .accesskey = P
 item-offline-apps =
   .label = Dades de llocs web fora de línia
   .accesskey = D
-
 sanitize-everything-undo-warning = Esta acció no es pot desfer.
-
 window-close =
   .key = w
-
 sanitize-button-ok =
   .label = Neteja-ho ara
-
 # The label for the default button between the user clicking it and the window
 # closing. Indicates the items are being cleared.
 sanitize-button-clearing =
   .label = S'està netejant
-
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has not modified the default set
 # of history items to clear.
 sanitize-everything-warning = Es netejarà tot l'historial.
-
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has modified the default set of
 # history items to clear.
 sanitize-selected-warning = Es netejaran tots els elements seleccionats.
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,46 +1,38 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshot-toolbarbutton =
   .label = Captura de pantalla
   .tooltiptext = Fes una captura de pantalla
-
+screenshot-shortcut =
+  .key = C
 screenshots-instructions = Arrossegueu o feu clic a la pàgina per seleccionar una regió. Premeu ESC per cancel·lar.
 screenshots-cancel-button = Cancel·la
 screenshots-save-visible-button = Captura la part visible
 screenshots-save-page-button = Captura tota la pàgina
 screenshots-download-button = Baixa
 screenshots-download-button-tooltip = Baixa la captura de pantalla
 screenshots-copy-button = Copia
 screenshots-copy-button-tooltip = Copia la captura de pantalla al porta-retalls
-
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = S'ha copiat l'enllaç
 screenshots-notification-link-copied-details = L'enllaç de la captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu { screenshots-meta-key }-V per apegar-lo.
-
 screenshots-notification-image-copied-title = S'ha copiat la captura
 screenshots-notification-image-copied-details = La captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu { screenshots-meta-key }-V per apegar-la.
-
 screenshots-request-error-title = No funciona.
 screenshots-request-error-details = Malauradament, s'ha pogut guardar la vostra captura. Torneu a provar més tard.
-
 screenshots-connection-error-title = No s'ha pogut accedir a les vostres captures de pantalla.
 screenshots-connection-error-details = Comproveu la connexió a Internet. Si podeu connectar-vos a Internet, podria ser un problema temporal del servei del { -screenshots-brand-name }.
-
 screenshots-login-error-details = No s'ha pogut guardar la vostra captura perquè hi ha un problema amb el servei del { -screenshots-brand-name }. Torneu-ho a provar més tard.
-
 screenshots-unshootable-page-error-title = No es pot fer una captura de pantalla d'esta pàgina.
 screenshots-unshootable-page-error-details = No podeu fer una captura de pantalla perquè esta no és una pàgina web estàndard.
-
 screenshots-empty-selection-error-title = La selecció és massa petita
-
 screenshots-private-window-error-title = El { -screenshots-brand-name } està desactivat en el mode de navegació privada
 screenshots-private-window-error-details = Perdoneu les molèsties. Estem treballant en esta característica per a versions futures.
-
 screenshots-generic-error-title = El { -screenshots-brand-name } ha tingut un problema.
 screenshots-generic-error-details = S'ha produït un error inesperat. Torneu-ho a provar o captureu una altra pàgina.
--- a/browser/browser/sitePermissions.ftl
+++ b/browser/browser/sitePermissions.ftl
@@ -1,4 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# This string is used to display the option to open blocked popup(s) in site permission management panels.
+# Variables:
+#  $count (String) - Number of blocked pop-ups
+site-permissions-open-blocked-popups =
+  { $count ->
+    [one] Obre { $count } finestra emergent bloquejada…
+    *[other] Obre { $count } finestres emergents bloquejades…
+  }
--- a/browser/browser/syncedTabs.ftl
+++ b/browser/browser/syncedTabs.ftl
@@ -2,16 +2,17 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 synced-tabs-sidebar-title = Pestanyes sincronitzades
 synced-tabs-sidebar-noclients-subtitle = Voleu veure ací les pestanyes d'altres dispositius?
 synced-tabs-sidebar-intro = Vegeu una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.
 synced-tabs-sidebar-unverified = Cal que verifiqueu el compte.
 synced-tabs-sidebar-notabs = No hi ha cap pestanya oberta
+synced-tabs-sidebar-open-settings = Obri els paràmetres de sincronització
 synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing = Activeu la sincronització de pestanyes per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.
 synced-tabs-sidebar-connect-another-device = Connecta un altre dispositiu
 synced-tabs-sidebar-search =
   .placeholder = Cerca en les pestanyes sincronitzades
 synced-tabs-context-open =
   .label = Obri
   .accesskey = O
 synced-tabs-context-open-in-new-tab =
@@ -33,8 +34,10 @@ synced-tabs-context-open-all-in-tabs =
   .label = Obri-ho tot en pestanyes
   .accesskey = O
 synced-tabs-context-manage-devices =
   .label = Gestiona els dispositius…
   .accesskey = d
 synced-tabs-context-sync-now =
   .label = Sincronitza ara
   .accesskey = S
+synced-tabs-fxa-sign-in = Inicia la sessió per sincronitzar
+synced-tabs-turn-on-sync = Activa la sincronització
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -1,12 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+tab-context-new-tab =
+  .label = Pestanya nova
+  .accesskey = n
 reload-tab =
   .label = Torna a carregar la pestanya
   .accesskey = r
 select-all-tabs =
   .label = Selecciona totes les pestanyes
   .accesskey = t
 tab-context-play-tab =
   .label = Reprodueix la pestanya
@@ -49,16 +52,19 @@ unpin-selected-tabs =
   .label = No fixis les pestanyes
   .accesskey = f
 bookmark-selected-tabs =
   .label = Afig les pestanyes a les adreces d'interés…
   .accesskey = A
 bookmark-tab =
   .label = Afig la pestanya a les adreces d'interés
   .accesskey = A
+tab-context-open-in-new-container-tab =
+  .label = Obri en una pestanya de contenidor nova
+  .accesskey = b
 move-to-start =
   .label = Mou al principi
   .accesskey = p
 move-to-end =
   .label = Mou al final
   .accesskey = f
 move-to-new-window =
   .label = Mou a una finestra nova
@@ -84,16 +90,23 @@ tab-context-reopen-closed-tabs =
   .accesskey = o
 tab-context-close-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Tanca la pestanya
      *[other] Tanca les pestanyes
     }
   .accesskey = c
+tab-context-close-n-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Tanca la pestanya
+      *[other] Tanca { $tabCount } pestanyes
+    }
+  .accesskey = c
 tab-context-move-tabs =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Mou la pestanya
      *[other] Mou les pestanyes
     }
   .accesskey = M
 tab-context-send-tabs-to-device =
--- a/browser/browser/tabbrowser.ftl
+++ b/browser/browser/tabbrowser.ftl
@@ -1,4 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Variables:
+#  $domain (String): URL of the page that is trying to steal focus.
+tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus =
+  .label = Permet que les notificacions com esta de { $domain } vos portin a la seua pestanya
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -1,12 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+toolbar-context-menu-new-tab =
+  .label = Pestanya nova
+  .accesskey = n
 toolbar-context-menu-reload-selected-tab =
   .label = Torna a carregar la pestanya seleccionada
   .accesskey = r
 toolbar-context-menu-reload-selected-tabs =
   .label = Torna a carregar les pestanyes seleccionades
   .accesskey = r
 toolbar-context-menu-bookmark-selected-tab =
   .label = Afig la pestanya seleccionada a les adreces d'interés…
--- a/browser/browser/upgradeDialog.ftl
+++ b/browser/browser/upgradeDialog.ftl
@@ -3,19 +3,115 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### Strings for the upgrade dialog that can be displayed on major version change.
 
 
 ## New changes screen
 
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-new-title = Doneu la benvinguda al nou { -brand-short-name }
+upgrade-dialog-new-subtitle = Dissenyat per dur-vos on vulgueu a màxima velocitat
+upgrade-dialog-new-item-menu-title = Menús i barres d'eines optimitzats
+upgrade-dialog-new-item-menu-description = Prioritzeu les coses importants perquè trobeu allò que necessiteu.
+upgrade-dialog-new-item-tabs-title = Pestanyes modernes
+upgrade-dialog-new-item-tabs-description = Inclouen informació clara, es poden seleccionar i moure de forma flexible.
+upgrade-dialog-new-item-icons-title = Icones noves i missatges més clars
+upgrade-dialog-new-item-icons-description = Vos ajudaran a trobar allò que cerqueu amb més agilitat.
+upgrade-dialog-new-primary-default-button = Fes que el { -brand-short-name } siga el meu navegador per defecte
+upgrade-dialog-new-primary-theme-button = Trieu un tema
+upgrade-dialog-new-secondary-button = Ara no
+# This string is only shown on Windows 7, where we intentionally suppress the
+# theme selection screen.
+upgrade-dialog-new-primary-win7-button = Entesos
+
 ## Pin Firefox screen
 ##
 ## These title, subtitle and button strings differ between platforms as they
 ## match the OS' application context menu item action where Windows uses "pin"
 ## and "taskbar" while macOS "keep" and "Dock" (proper noun).
 
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-pin-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Fixa el { -brand-short-name } al Dock
+    *[other] Fixa el { -brand-short-name } a la barra de tasques
+  }
+# The English macOS string avoids repeating "Keep" a third time, so if your
+# translations don't repeat anyway, the same string can be used cross-platform.
+upgrade-dialog-pin-subtitle =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Tingueu el { -brand-short-name } més modern a l'abast de la mà.
+    *[other] Tingueu el { -brand-short-name } més modern a l'abast de la mà.
+  }
+upgrade-dialog-pin-primary-button =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Fixa'l al Dock
+    *[other] Fixa'l a la barra de tasques
+  }
+upgrade-dialog-pin-secondary-button = Ara no
+
 ## Default browser screen
 
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-default-title-2 = Feu que el { -brand-short-name } siga el navegador per defecte
+upgrade-dialog-default-subtitle-2 = Obteniu velocitat, seguretat i privadesa de forma automàtica.
+upgrade-dialog-default-primary-button-2 = Fes que siga el navegador per defecte
+upgrade-dialog-default-secondary-button = Ara no
 
 ## Theme selection screen
 
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-theme-title-2 = Comenceu des de zero amb un tema més nítid
+upgrade-dialog-theme-system = Tema del sistema
+  .title = Utilitza el tema del sistema operatiu per als botons, menús i finestres
+
+## Start screen
+
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-start-title = La vida en colors
+upgrade-dialog-start-subtitle = Combinacions de colors vibrants. Disponibles durant un temps limitat.
+upgrade-dialog-start-primary-button = Exploreu les combinacions de colors
+upgrade-dialog-start-secondary-button = Ara no
+
+## Colorway screen
+
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-colorway-title = Trieu una paleta de colors
+# This is shown to users with a custom home page, so they can switch to default.
+upgrade-dialog-colorway-home-checkbox = Canvieu a l'Inici del Firefox amb un fons temàtic
+upgrade-dialog-colorway-primary-button = Guarda la combinació de colors
+upgrade-dialog-colorway-secondary-button = Conserva el tema anterior
+upgrade-dialog-colorway-theme-tooltip =
+  .title = Descobriu els temes per defecte.
+# $colorwayName (String) - Name of colorway, e.g., Abstract, Cheers
+upgrade-dialog-colorway-colorway-tooltip =
+  .title = Descobriu les combinacions de colors de { $colorwayName }
+upgrade-dialog-colorway-default-theme = Per defecte
+# "Auto" is short for "Automatic"
+upgrade-dialog-colorway-theme-auto = Automàtic
+  .title = Utilitza el tema del sistema operatiu per als botons, menús i finestres
+upgrade-dialog-theme-light = Clar
+  .title = Utilitza un tema clar per als botons, menús i finestres
+upgrade-dialog-theme-dark = Fosc
+  .title = Utilitza un tema fosc per als botons, menús i finestres
+upgrade-dialog-theme-alpenglow = Alpenglow
+  .title = Utilitza un tema dinàmic i acolorit per als botons, menús i finestres
+upgrade-dialog-theme-keep = Mantén l'anterior
+  .title = Utilitza el tema que teníeu instal·lat abans d'actualitzar el { -brand-short-name }
+upgrade-dialog-theme-primary-button = Guarda el tema
+upgrade-dialog-theme-secondary-button = Ara no
+upgrade-dialog-colorway-variation-soft = Suau
+  .title = Utilitza esta combinació de colors
+upgrade-dialog-colorway-variation-balanced = Equilibrat
+  .title = Utilitza esta combinació de colors
+# "Bold" is used in the sense of bravery or courage, not in the sense of
+# emphasized text.
+upgrade-dialog-colorway-variation-bold = Intrèpid
+  .title = Utiliitza esta combinació de colors
+
+## Thank you screen
+
+# This title can be explicitly wrapped to control which words are on which line.
+upgrade-dialog-thankyou-title = Gràcies per triar-nos
+upgrade-dialog-thankyou-subtitle = El { -brand-short-name } és un navegador independent que té el suport d'una organització sense ànim de lucre. Tots junts, fem que el web siga més segur, més saludable i més privat.
+upgrade-dialog-thankyou-primary-button = Comença a navegar
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -1,24 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
 
 
 <!ENTITY navbarOverflow.label        "Més eines…">
-
 <!-- Tab context menu -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (pinTab.label, unpinTab.label): "Pin" is being
-used as a metaphor for expressing the fact that these tabs are "pinned" to the
-left edge of the tabstrip. Really we just want the string to express the idea
-that this is a lightweight and reversible action that keeps your tab where you
-can reach it easily. -->
 
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "Llista totes les pestanyes">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Pestanya nova">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Obri un fitxer…">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 
@@ -29,41 +22,23 @@ include the word "toolbar" or such, beca
 this container is a toolbar. This avoids double-speaking. -->
 <!ENTITY navbar.accessibleLabel "Navegació">
 
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Pantalla completa">
 
 
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Amaga el botó d'Imatge sobre imatge">
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "m">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
-   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
-   followed by the user's email. -->
 
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "Inicia la sessió al &brandProductName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
   for the Firefox Account toolbar menu screen. -->
 
 <!ENTITY fxa.service.sendTab.description "Envieu una pestanya instantàniament a qualsevol dispositiu on hàgeu iniciat la sessió.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
-   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
-   respectively before and after the domain requiring fullscreen.
-   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
-   sentence to their language. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (exitDOMFullscreen.button,
-   exitDOMFullscreenMac.button): the "escape" button on PC keyboards
-   is uppercase, while on Mac keyboards it is lowercase -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (pointerlockWarning.beforeDomain.label,
-   pointerlockWarning.afterDomain.label): these two strings are used
-   respectively before and after the domain requiring pointerlock.
-   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
-   sentence to their language. -->
 
 <!ENTITY printButton.label      "Imprimeix">
 <!ENTITY printButton.tooltip     "Imprimeix esta pàgina">
 
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Cerca">
 <!-- Toolbar items -->
 
@@ -88,19 +63,19 @@ this container is a toolbar. This avoids
 <!ENTITY logins.label              "Inicis de sessió i contrasenyes">
 
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.label    "Personalitza la barra d'eines…">
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.accesskey  "P">
 
 <!ENTITY historyMenu.label "Historial">
 
 <!ENTITY appMenuHelp.label "Ajuda">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.notabs.label): This is shown beneath
   the name of a device when that device has no open tabs -->
+
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.notabs.label "No hi ha cap pestanya oberta">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.showMore.tooltip "Mostra més pestanyes d'este dispositiu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.showAll.label, appMenuRemoteTabs.showAll.tooltip):
   This is shown after the tabs list if we can all the remaining tabs by clicking on the button -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.showAll.label "Mostra-ho tot">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.showAll.tooltip "Mostra totes les pestanyes d'este dispositiu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label): This is shown
   when Sync is configured but syncing tabs is disabled. -->
@@ -135,20 +110,16 @@ this container is a toolbar. This avoids
 <!ENTITY contentSearchSubmit.tooltip "Envia la cerca">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchInput.placeholder):
   This string is displayed in the search box when the input field is empty. -->
 
 <!ENTITY searchInput.placeholder   "Cerca">
 <!ENTITY searchIcon.tooltip      "Cerca">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "t">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE(pocket-button.tooltiptext, saveToPocketCmd.label, saveLinkToPocketCmd.label, pocketMenuitem.label):
- "Pocket" is a brand name. -->
-
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -60,16 +60,19 @@ addonInstallFullScreenBlocked=No es permet instal·lar cap complement mentre estigueu en el mode de pantalla completa, o abans d'entrar-hi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header,webextPerms.headerWithPerms,webextPerms.headerUnsigned,webextPerms.headerUnsignedWithPerms)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
 # for an example of the full dialog.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
 webextPerms.header=Voleu afegir %S?
+webextPerms.headerWithPerms=Voleu afegir %S? Esta extensió tindrà permís per:
+webextPerms.headerUnsigned=Voleu afegir %S? Esta extensió no està verificada. Les extensions malicioses podrien robar informació privada o posar l'ordinador en risc. Instal·leu-la únicament si confieu en la font.
+webextPerms.headerUnsignedWithPerms=Voleu afegir %S? Esta extensió no està verificada. Les extensions malicioses podrien robar informació privada o posar l'ordinador en risc. Instal·leu-la únicament si confieu en la font. Esta extensió tindrà permís per:
 
 webextPerms.learnMore2=Més informació
 webextPerms.add.label=Afig
 webextPerms.add.accessKey=A
 webextPerms.cancel.label=Cancel·la
 webextPerms.cancel.accessKey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
@@ -94,16 +97,17 @@ webextPerms.sideloadCancel.accessKey=C
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
 # %S will be replaced with the localized name of the extension which
 # has been updated.
 webextPerms.updateMenuItem=%S requereix permisos nous
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
 # %S is replaced with the localized name of the updated extension.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
+webextPerms.updateText2=«%S» s'ha actualitzat. Heu d'aprovar els permisos nous per instal·lar la versió actualitzada. Feu clic a «Cancel·la» per mantindre la versió actual de l'extensió. Esta extensió tindrà permís per:
 
 webextPerms.updateAccept.label=Actualitza
 webextPerms.updateAccept.accessKey=A
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
 # %S is replace with the localized name of the extension requested new
 # permissions.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
@@ -176,19 +180,20 @@ webext.defaultSearchNo.label=No
 webext.defaultSearchNo.accessKey=N
 
 # LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
 # %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
 # %2$S is brandShorterName
 webext.remove.confirmation.message=Voleu eliminar «%1$S» del %2$S?
 webext.remove.confirmation.button=Elimina
 
-# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message2)
+# LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message3)
 # %S is replaced with the localized named of the extension that was
 # just installed.
+addonPostInstall.message3=S'ha afegit «%S».
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
 addonDownloadingAndVerifying=S'està baixant i verificant el complement…;S'estan baixant i verificant #1 complements…
 addonDownloadVerifying=S'està verificant
 
@@ -389,16 +394,17 @@ newTabAlwaysContainer.tooltip=Selecciona
 offlineApps.available3=Voleu permetre que %S emmagatzeme dades a l'ordinador?
 offlineApps.allow.label=Permet
 offlineApps.allow.accesskey=P
 offlineApps.block.label=Bloca
 offlineApps.block.accesskey=B
 
 # Canvas permission prompt
 # LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname
+canvas.siteprompt2=Voleu permetre que %S utilitze les vostres dades d'imatge de llenç HTML5?
 canvas.siteprompt2.warning=Esta informació es podria utilitzar per identificar inequívocament el vostre ordinador.
 canvas.block=Bloca
 canvas.block.accesskey=B
 canvas.allow2=Permet
 canvas.allow2.accesskey=P
 canvas.remember2=Recorda esta decisió
 
 # WebAuthn prompts
@@ -421,16 +427,18 @@ webauthn.cancel=Cancel·la
 webauthn.cancel.accesskey=c
 webauthn.proceed=Continua
 webauthn.proceed.accesskey=C
 webauthn.anonymize=Anonimitza igualment
 
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=Si canvieu el paràmetre de llengua a l'anglés, serà més difícil d'identificar-vos i millorarà la vostra privadesa. Voleu sol·licitar la versió anglesa de les pàgines web?
 
+# LOCALIZATION NOTE (identity.identified.verifier, identity.identified.state_and_country, identity.ev.contentOwner2):
+# %S is the hostname of the site that is being displayed.
 identity.identified.verifier=Verificat per: %S
 identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a este lloc web.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 identity.ev.contentOwner2=Certificat emés per a: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
@@ -583,37 +591,36 @@ geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2=Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir a la vostra ubicació?
 geolocation.remember=Recorda esta decisió
 
 # Virtual Reality Device UI
 xr.allow2=Permet
 xr.allow2.accesskey=P
 xr.block=Bloca
 xr.block.accesskey=B
 xr.shareWithSite4=Voleu permetre que %S accedisca als dispositius de realitat virtual? Això podria exposar informació confidencial.
+xr.shareWithFile4=Voleu permetre que este fitxer local accedisca als dispositius de realitat virtual? Això podria exposar informació confidencial.
 xr.remember=Recorda esta decisió
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Permet
 persistentStorage.allow.accesskey=P
-
 persistentStorage.block.label=Bloca
 persistentStorage.block.accesskey=B
 persistentStorage.allowWithSite2=Voleu permetre que %S guarde dades en l'emmagatzematge persistent?
 
 # Web notifications UI
 # LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 webNotifications.allow2=Permet
 webNotifications.allow2.accesskey=P
 webNotifications.notNow=Ara no
 webNotifications.notNow.accesskey=n
 webNotifications.never=No permetes mai
 webNotifications.never.accesskey=m
-
 webNotifications.alwaysBlock=Bloca sempre
 webNotifications.alwaysBlock.accesskey=B
 webNotifications.block=Bloca
 webNotifications.block.accesskey=B
 webNotifications.receiveFromSite3=Voleu permetre que %S envie notificacions?
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
@@ -637,16 +644,18 @@ safebrowsing.reportedHarmfulSite=S'ha informat que el lloc web és maliciós!
 ctrlTab.listAllTabs.label=;Llista les #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Cerca %S
 
 # troubleshootModeRestart
 # LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)
+troubleshootModeRestartPromptTitle=Voleu reiniciar el %S en mode de resolució de problemes?
+troubleshootModeRestartPromptMessage=Les extensions, els temes i els paràmetres personalitzats s'inhabilitaran temporalment.
 troubleshootModeRestartButton=Reinicia
 
 # LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
 # "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
 # Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
 # hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
@@ -656,22 +665,28 @@ browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
 dataReportingNotification.message    = %1$S tramet automàticament algunes dades a %2$S perquè puguem millorar la vostra experiència.
 dataReportingNotification.button.label = Deixa'm triar què vull compartir
 dataReportingNotification.button.accessKey = c
 
 # Process hang reporter
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
+processHang.selected_tab.label = Esta pàgina fa que el %1$S vagi més lent. Per accelerar el navegador, pareu-la.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
+processHang.nonspecific_tab.label = Una pàgina web fa que el %1$S vagi més lent. Per accelerar el navegador, pareu-la.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
 # %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
+processHang.specific_tab.label = La pàgina «%1$S» fa que el %2$S vagi més lent. Per accelerar el navegador, pareu-la.
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
 # extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
+processHang.add-on.label2 = L'extensió «%1$S» fa que el %2$S vagi més lent. Per accelerar el navegador, pareu-la.
 processHang.add-on.learn-more.text = Més informació
+processHang.button_stop2.label = Para
+processHang.button_stop2.accessKey = P
 processHang.button_debug.label = Depura l'script
 processHang.button_debug.accessKey = D
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
 fullscreenButton.tooltip=Mostra la finestra a pantalla completa (%S)
 
 # These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
 sidebar.moveToLeft=Col·loca la barra lateral a l'esquerra
@@ -689,16 +704,21 @@ sidebar.moveToRight=Col·loca la barra lateral a la dreta
 getUserMedia.shareCamera3.message = Voleu permetre que %S utilitze la càmera?
 getUserMedia.shareMicrophone3.message = Voleu permetre que %S utilitze el micròfon?
 getUserMedia.shareScreen4.message = Voleu permetre que %S accedisca a la vostra pantalla?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message = Voleu permetre que %S utilitze la càmera i el micròfon?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message = Voleu permetre que %S utilitze la càmera i escolti l'àudio d'esta pestanya?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message = Voleu permetre que %S utilitze el micròfon i accedisca a la vostra pantalla?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message = Voleu permetre que %S accedisca a la vostra pantalla i escolti l'àudio d'esta pestanya?
 getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Voleu permetre que %S escolti l'àudio d'esta pestanya?
+# LOCALIZATION NOTE (selectAudioOutput.shareSpeaker.message):
+# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
+# another audio output connection.
+# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+selectAudioOutput.shareSpeaker.message = Voleu permetre que %S utilitze altres altaveus?
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
 #          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
 #          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
@@ -706,24 +726,32 @@ getUserMedia.shareAudioCapture3.message = Voleu permetre que %S escolti l'àudio d'esta pestanya?
 # %2$S is the third party origin.
 getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir a la càmera?
 getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir al micròfon?
 getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir a la vostra pantalla?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir a la càmera i al micròfon?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir a la càmera i escoltar l'àudio d'esta pestanya?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir al micròfon i a la vostra pantalla?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a escoltar l'àudio d'esta pestanya i accedir a la vostra pantalla?
+# LOCALIZATION NOTE ():
+# "Speakers" is used in a general sense that might include headphones or
+# another audio output connection.
+# %1$S is the first party origin.
+# %2$S is the third party origin.
+selectAudioOutput.shareSpeakerUnsafeDelegation.message = Voleu permetre que %1$S doni permís a %2$S per a accedir a altres altaveus?
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 getUserMedia.shareScreenWarning2.message = Compartiu la pantalla únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguen navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades.
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S is brandShortName (eg. Firefox)
 getUserMedia.shareFirefoxWarning2.message = Compartiu el %S únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguen navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades.
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Més informació
+getUserMedia.selectWindowOrScreen2.label = Finestra o pantalla:
+getUserMedia.selectWindowOrScreen2.accesskey = F
 getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Trieu una finestra o pantalla
 getUserMedia.shareEntireScreen.label = Pantalla sencera
 getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Utilitza els paràmetres del sistema operatiu
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
 # %S is screen number (digits 1, 2, etc)
 # Example: Screen 1, Screen 2,..
 getUserMedia.shareMonitor.label = Pantalla %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
@@ -939,41 +967,55 @@ permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = S'ha eixit de la pantalla completa de DOM: no es poden emetre sol·licituds de permís mentre estigueu en la pantalla completa de DOM.
 aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64 bits
 aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32 bits
 
 midi.allow.label = Permet
 midi.allow.accesskey = P
 midi.block.label = Bloca
 midi.block.accesskey = B
 midi.remember=Recorda esta decisió
-
 midi.shareWithFile = Voleu permetre que este fitxer local accedisca als dispositius MIDI?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
+midi.shareWithSite = Voleu permetre que %S accedisca als dispositius MIDI?
+midi.shareSysexWithFile = Voleu permetre que este fitxer local accedisca als dispositius MIDI i envie/reba missatges SysEx?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
+midi.shareSysexWithSite = Voleu permetre que %S accedisca als dispositius MIDI i envie/reba missatges SysEx?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Arrere
 
 storageAccess.Allow.label = Permet l'accés
 storageAccess.Allow.accesskey = a
 storageAccess.DontAllow.label = Bloca l'accés
 storageAccess.DontAllow.accesskey = B
-
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
 # %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 storageAccess3.message = Voleu permetre que %1$S utilitze les galetes i les dades de %2$S? Si ho permeteu, %3$S podria fer el seguiment d'allò que feu en este lloc.
 storageAccess.hintText = És recomanable que bloqueu l'accés si no reconeixeu %1$S o si no hi confieu.
 
 
 
+storageAccess1.Allow.label = Permet
+storageAccess1.Allow.accesskey = P
+storageAccess1.DontAllow.label = Bloca
+storageAccess1.DontAllow.accesskey = B
+# LOCALIZATION NOTE (storageAccess4.message, storageAccess1.hintText):
+# %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
+# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
+storageAccess4.message = Voleu permetre que %1$S utilitze llurs galetes en %2$S?
+storageAccess1.hintText = Si no teniu clar per què %1$S necessita estes dades, podeu blocar l'accés.
+
+
+
 confirmationHint.sendToDevice.label = S'ha enviat
 confirmationHint.copyURL.label = S'ha copiat al porta-retalls
+confirmationHint.pageBookmarked2.label = S'ha guardat a les adreces d'interés
 confirmationHint.addSearchEngine.label = S'ha afegit el motor de cerca
 confirmationHint.pinTab.label = S'ha fixat
 confirmationHint.pinTab.description = Feu clic amb el botó dret del ratolí per deixar de fixar.
 confirmationHint.passwordSaved.label = S'ha guardat la contrasenya
 confirmationHint.loginRemoved.label = S'ha eliminat l'inici de sessió
 confirmationHint.breakageReport.label = S'ha enviat l'informe. Gràcies!
 
 # LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
@@ -6,11 +6,19 @@ dialogAcceptLabelAddItem=Afig-ho
 dialogAcceptLabelSaveItem=Guarda-ho
 dialogAcceptLabelAddMulti=Afig les adreces d'interés
 dialogAcceptLabelEdit=Guarda
 dialogTitleAddBookmark=Adreça d'interés nova
 dialogTitleAddFolder=Carpeta nova
 dialogTitleAddMulti=Adreces d'interés noves
 dialogTitleEdit=Propietats de «%S»
 
+dialogTitleAddNewBookmark2=Afig a les adreces d'interés
+dialogTitleEditBookmark=Edita «%S»
+dialogTitleEditBookmark2=Edita l’adreça d’interés
+dialogTitleAddBookmarksFolder=Afig una carpeta d'adreces d'interés
+dialogTitleAddBookmarkFolder=Afig una carpeta d'adreces d'interés
+dialogTitleEditBookmarksFolder=Edita la carpeta d'adreces d'interés
+dialogTitleEditBookmarkFolder=Edita la carpeta d'adreces d'interés
+
 bookmarkAllTabsDefault=[Nom de la carpeta]
 newFolderDefault=Carpeta nova
 newBookmarkDefault=Adreça d'interés nova
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -21,18 +21,27 @@ tabs.closeWarningMultipleTabs=;Esteu a p
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
 # for multiple tabs.
 # If
 #  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
 # is difficult to translate, you could translate
 #  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
 # instead.
 tabs.closeWarningMultipleTabsSessionRestore=;Ara tancareu #1 pestanyes. Les pestanyes de les finestres no privades es restauraran quan reinicieu.
+
+# This section applies when closing a window with more than one tab open,
+# or when quitting when only one window is open.
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsTitle):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The singular form is not considered since this string is used only for
+# multiple tabs.
+tabs.closeTabsTitle=;Voleu tancar #1 pestanyes?
+tabs.closeTabsConfirmCheckbox=Confirma abans de tancar diverses pestanyes de colp
 tabs.closeButtonMultiple=Tanca les pestanyes
-
 tabs.closeWarningPrompt=Avisa en tancar diverses pestanyes de colp
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows2):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 # of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
@@ -57,16 +66,40 @@ tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionR
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
 # This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows2
 tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;amb #1 pestanyes
 
+# This section applies when quitting using the menu and multiple windows are open.
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTitleTabs):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
+# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
+tabs.closeWindowsTitle=;Voleu tancar #1 finestres?
+tabs.closeWindowsButton=Tanca i ix
+# Same as tabs.closeWindowsButton, but on Windows
+tabs.closeWindowsButtonWin=Tanca i ix
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsWithKeyTitle and closeTabsWithKeyButton):
+# This section applies when quitting using the keyboard shortcut (Ctrl/Cmd+Q)
+# Windows does not show a prompt on quit when using the keyboard shortcut by
+# default.
+# %S is replaced with brandShorterName
+tabs.closeTabsWithKeyTitle=Voleu tancar la finestra i eixir del %S?
+# %S is replaced with brandShorterName
+tabs.closeTabsWithKeyButton=Ix del %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabsWithKeyConfirmCheckbox):
+# %S is replaced with the text of the keyboard shortcut for quitting.
+tabs.closeTabsWithKeyConfirmCheckbox=Confirma abans d'eixir amb %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabs.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
 tabs.closeTabs.tooltip=Tanca la pestanya;Tanca #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio2.tooltip):
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -6,17 +6,16 @@
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
 <!ENTITY retry.label "Torna-ho a provar">
 <!ENTITY returnToPreviousPage.label "Vés arrere">
 <!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Vés arrere (recomanat)">
 <!ENTITY advanced2.label "Avançat…">
 <!ENTITY viewCertificate.label "Mostra el certificat">
-
 <!-- Specific error messages -->
 
 
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "No s'ha trobat el servidor">
--- a/browser/defaultagent/defaultagent_localized.ini
+++ b/browser/defaultagent/defaultagent_localized.ini
@@ -1,12 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
-DefaultBrowserAgentTaskDescription=La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de %MOZ_APP_DISPLAYNAME% a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per %MOZ_APP_DISPLAYNAME% dues vegades com a màxim. El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% isntal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
+DefaultBrowserAgentTaskDescription=La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de %MOZ_APP_DISPLAYNAME% a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per %MOZ_APP_DISPLAYNAME% dues vegades com a màxim. El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% instal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
 
 DefaultBrowserNotificationTitle=Feu que el %MOZ_APP_DISPLAYNAME% sigui el vostre navegador per defecte
 DefaultBrowserNotificationText=El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ja no és el vostre navegador per defecte. Voleu fer que ho sigui?
 DefaultBrowserNotificationYesButtonText=Sí
 DefaultBrowserNotificationNoButtonText=No
--- a/browser/pdfviewer/chrome.properties
+++ b/browser/pdfviewer/chrome.properties
@@ -10,10 +10,11 @@
 # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 # See the License for the specific language governing permissions and
 # limitations under the License.
 
 # Chrome notification bar messages and buttons
 unsupported_feature=Este document PDF potser no es mostra correctament.
 unsupported_feature_forms=Este document PDF conté formularis. L'emplenament de camps de formularis no està implementat.
+unsupported_feature_signatures=Este PDF conté signatures digitals. No es poden validar les signatures.
 open_with_different_viewer=Obri amb un altre visor
 open_with_different_viewer.accessKey=o
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -144,16 +144,18 @@ layers_label=Capes
 thumbs.title=Mostra les miniatures
 thumbs_label=Miniatures
 current_outline_item.title=Cerca l'element d'esquema actual
 current_outline_item_label=Element d'esquema actual
 findbar.title=Cerca al document
 findbar_label=Cerca
 
 additional_layers=Capes addicionals
+# LOCALIZATION NOTE (page_landmark): "{{page}}" will be replaced by the page number.
+page_landmark=Pàgina {{page}}
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_title=Pàgina {{page}}
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_canvas=Miniatura de la pàgina {{page}}
 
@@ -215,16 +217,18 @@ rendering_error=S'ha produït un error mentre es renderitzava la pàgina.
 page_scale_width=Amplada de la pàgina
 page_scale_fit=Ajusta la pàgina
 page_scale_auto=Zoom automàtic
 page_scale_actual=Mida real
 # LOCALIZATION NOTE (page_scale_percent): "{{scale}}" will be replaced by a
 # numerical scale value.
 page_scale_percent={{scale}}%
 
+# Loading indicator messages
+loading=S'està carregant…
 loading_error=S'ha produït un error en carregar el PDF.
 invalid_file_error=El fitxer PDF no és vàlid o està malmés.
 missing_file_error=Falta el fitxer PDF.
 unexpected_response_error=Resposta inesperada del servidor.
 
 # LOCALIZATION NOTE (annotation_date_string): "{{date}}" and "{{time}}" will be
 # replaced by the modification date, and time, of the annotation.
 annotation_date_string={{date}}, {{time}}
@@ -237,8 +241,10 @@ text_annotation_type.alt=[Anotació {{type}}]
 password_label=Introduïu la contrasenya per obrir este fitxer PDF.
 password_invalid=La contrasenya no és vàlida. Torneu-ho a provar.
 password_ok=D'acord
 password_cancel=Cancel·la
 
 printing_not_supported=Avís: la impressió no és plenament funcional en este navegador.
 printing_not_ready=Atenció: el PDF no s'ha acabat de carregar per imprimir-lo.
 web_fonts_disabled=Els tipus de lletra web estan desactivats: no es poden utilitzar els tipus de lletra incrustats al PDF.
+# LOCALIZATION NOTE (unsupported_feature_signatures): Should contain the same
+# exact string as in the `chrome.properties` file.
--- a/devtools/client/aboutdebugging.ftl
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -284,16 +284,20 @@ about-debugging-extension-uuid =
 about-debugging-extension-location =
   .label = Ubicació
 
 # Text displayed for extensions in "runtime" pages, before displaying the extension's ID.
 # For instance "geckoprofiler@mozilla.com" or "{ed26ddcb-5611-4512-a89a-51b8db81cfb2}".
 about-debugging-extension-id =
   .label = ID d'extensió
 
+# This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
+about-debugging-worker-action-start2 = Inicia
+  .disabledTitle = L'inici d'un procés de treball de servei està desactivat pel multiprocés del { -brand-shorter-name }
+
 # This string is displayed as a label of the button that unregisters a service worker.
 about-debugging-worker-action-unregister = Suprimeix el registre
 
 # Displayed for service workers in runtime pages that are currently running (service
 # worker instance is active).
 about-debugging-worker-status-running = S'està executant
 
 # Displayed for service workers in runtime pages that are registered but stopped.
--- a/devtools/client/boxmodel.properties
+++ b/devtools/client/boxmodel.properties
@@ -17,29 +17,31 @@ boxmodel.title=Model de capsa
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.geometryButton.tooltip) This label is displayed as a
 # tooltip that appears when hovering over the button that allows users to edit the
 # position of an element in the page.
 boxmodel.geometryButton.tooltip=Edita la posició
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.propertiesLabel) This label is displayed as the header
 # for showing and collapsing the properties underneath the box model in the layout view
+boxmodel.propertiesLabel=Propietats del model de capsa
 
 # LOCALIZATION NOTE (boxmodel.propertiesHideLabel):
 # This is the spoken label for the twisty.
 # If the properties are currently showing, it will say "Hide".
 boxmodel.propertiesHideLabel=Amaga
 
 # LOCALIZATION NOTE (boxmodel.propertiesShowLabel):
 # This is the spoken label for the twisty.
 # If the properties are currently hidden, it will say "Show".
 boxmodel.propertiesShowLabel=Mostra
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.offsetParent) This label is displayed inside the list of
 # properties, below the box model, in the layout view. It is displayed next to the
 # position property, when position is absolute, relative, sticky. This label tells users
 # what the DOM node previewed next to it is: an offset parent for the position element.
+boxmodel.offsetParent=desplaçament
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.offsetParent.title) This label is displayed as a
 # tooltip that appears when hovering over the offset label, inside the list of properties,
 # below the box model, in the layout view. This label tells users
 # what the DOM node previewed next to it is: an offset parent for the position element.
-
+boxmodel.offsetParent.title=Desplaçament pare de l'element seleccionat
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -38,8 +38,10 @@ compatibility-settings-header = Paràmetres
 #  $number (Number) - The number of nodes where the issue occurred
 compatibility-issue-occurrences =
   { $number ->
     [one] { $number } ocurrència
    *[other] { $number } ocurrències
   }
 
 compatibility-no-issues-found = No s'ha trobat cap problema de compatibilitat.
+compatibility-close-settings-button =
+  .title = Tanca els paràmetres
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -97,16 +97,18 @@ ignoreAllOutsideGroup.label=Ignora els f
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreAllOutsideDir.label): This is the text that appears in the
 # context submenu to ignore all files outside of the selected directory
 
 # LOCALIZATION NOTE (unignoreAllOutsideDir.label: This is the text that appears in the
 # context submenu to unignore all files outside of the selected directory
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyFunction.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the function the user selected
+copyFunction.label=Copia la funció
+copyFunction.accesskey=f
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyStackTrace): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the stack trace methods, file names and row number.
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFrame): This is the text that appears in the
 # context menu to restart a frame.
 
 # LOCALIZATION NOTE (expandSources): This is the tooltip for the button
--- a/devtools/client/font-inspector.properties
+++ b/devtools/client/font-inspector.properties
@@ -6,16 +6,17 @@
 # The Font Inspector is a panel accessible in the Inspector sidebar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.system) This label indicates that the font is a local
 # system font.
 fontinspector.system=sistema
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement): This label is shown when
 # no fonts were used on the selected element.
+fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement=No s’utilitza cap tipus de lletra en l’element actual.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.copyURL): This is the text that appears in a tooltip
 # displayed when the user hovers over the copy icon next to the font URL.
 # Clicking the copy icon copies the full font URL to the user's clipboard
 fontinspector.copyURL=Copia l'URL
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.customInstanceName): Think of instances as presets
 # (groups of settings that apply in bulk to a thing). Instances have names. When the user
@@ -58,9 +59,8 @@ fontinspector.lineHeightLabelCapitalized=Alçada de la línia
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.allFontsOnPageHeader): Header for the section listing
 # all the fonts on the current page.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.fontsUsedLabel): Label for the Font Editor section
 # which shows the fonts used on the selected element.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.previewTextPlaceholder): Placeholder for the input
 # where the user can type text to get a preview of it using a font.
-
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -36,24 +36,27 @@ markupView.whitespaceOnly=Node de text només amb espais en blanc: %S
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.flex.tooltiptext2)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
 markupView.display.flex.tooltiptext2=Este element es comporta com un element de bloc i presenta el seu contingut d'acord amb el model de flexbox. Feu clic ací per alternar la superposició del flexbox per a este element.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.inlineFlex.tooltiptext2)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
+markupView.display.inlineFlex.tooltiptext2=Este element es comporta com un element en línia i presenta el seu contingut d'acord amb el model de flexbox. Feu clic ací per alternar la superposició del flexbox per a este element.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.grid.tooltiptext2)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
+markupView.display.grid.tooltiptext2=Este element es comporta com un element de bloc i presenta el seu contingut d'acord amb el model de graella. Feu clic ací per alternar la superposició de la graella per a este element.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.inlineGrid.tooltiptext2)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
+markupView.display.inlineGrid.tooltiptext2=Este element es comporta com un element en línia i presenta el seu contingut d'acord amb el model de graella. Feu clic ací per alternar la superposició de la graella per a este element.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.subgrid.tooltiptext)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.flowRoot.tooltiptext)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
@@ -523,20 +526,22 @@ rulePreviewTooltip.noAssociatedRule=No h
 colorPickerTooltip.contrastAgainstBgTitle=Calculat en relació amb el fons: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.spectrumDraggerTitle): A title text for the
 # spectrum dragger panel in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.spectrumDraggerTitle=Espectre
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.eyedropperTitle): A title text for the
 # eyedropper in the color picker tooltip.
+colorPickerTooltip.eyedropperTitle=Tria un color a la pàgina
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.colorNameTitle): A title text for the
 # closest color name shown in the color picker tooltip, used together with the actual color.
 # %S in the content will be replaced by the color name the current color is closest to.
+colorPickerTooltip.colorNameTitle=El més similar a: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.hueSliderTitle): A title text for the
 # hue slider in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.hueSliderTitle=To
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.alphaSliderTitle): A title text for the
 # alpha slider in the color picker tooltip.
 colorPickerTooltip.alphaSliderTitle=Opacitat
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -55,16 +55,17 @@ netmonitor.security.hostHeader=Amfitrió %S:
 netmonitor.security.notAvailable=<No disponible>
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseDetailsPane): This is the tooltip for the button
 # that collapses the network details pane in the UI.
 collapseDetailsPane=Amaga els detalls de la sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseActionPane): This is the tooltip for the button
 # that collapses the network action pane in the UI.
+collapseActionPane=Amaga l’acció de la xarxa
 
 # LOCALIZATION NOTE (allTabsMenuButton.tooltip): The tooltip that gets
 # displayed when hovering over the tabs overflow button.
 allTabsMenuButton.tooltip=Mostra totes les pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (headersEmptyText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane when there are no headers available.
 headersEmptyText=No hi ha capçaleres per esta sol·licitud
@@ -83,32 +84,39 @@ cookiesEmptyText=No hi ha galetes per esta sol·licitud
 # LOCALIZATION NOTE (cookiesFilterText): This is the text displayed in the
 # cookies tab of the network details pane for the filtering input.
 cookiesFilterText=Filtra galetes
 
 # LOCALIZATION NOTE (responseEmptyText): This is the text displayed in the
 # response tab of the network details pane when the response is empty or not
 # available for shown.
 
+# LOCALIZATION NOTE (paramsNoPayloadText): This is the text displayed in the
+# request tab of the network details pane when there are no params available.
+
 # LOCALIZATION NOTE (paramsFilterText): This is the text displayed in the
 # request tab of the network details pane for the filtering input.
 paramsFilterText=Filtra paràmetres de la sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsQueryString): This is the label displayed
 # in the network details request tab identifying the query string.
 paramsQueryString=Cadena de consulta
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsFormData): This is the label displayed
 # in the network details request tab identifying the form data.
 paramsFormData=Dades del formulari
 
 # LOCALIZATION NOTE (paramsPostPayload): This is the label displayed
 # in the network details request tab identifying the request payload.
 paramsPostPayload=Càrrega útil de la sol·licitud
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.request.raw): This is the label displayed
+# on the button in the network details request tab that toggles the
+# view of the network request between the raw data and the formatted display.
+
 # LOCALIZATION NOTE (requestHeaders): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the request headers.
 requestHeaders=Capçaleres de la sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestHeadersFromUpload): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the request headers from
 # the upload stream of a POST request's body.
 requestHeadersFromUpload=Capçaleres de la sol·licitud del flux de pujada
@@ -129,40 +137,39 @@ responseCookies=Galetes de la resposta
 # in the network details response tab identifying the response payload.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.raw): This is the label displayed
 # on the button in the network details response tab that toggles the
 # view of the network response between the raw data and the formatted display.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.html): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for an HTML preview.
+netmonitor.response.html=HTML
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonFilterText): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for the JSON filtering input.
 jsonFilterText=Filtra les propietats
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonScopeName): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for a JSON scope.
 jsonScopeName=JSON
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonpScopeName): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for a JSONP scope.
 jsonpScopeName=JSONP → callback %S()
 
 # LOCALIZATION NOTE (responseTruncated): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane when the response is over
 # the truncation limit and thus was truncated.
+responseTruncated=S’ha truncat la resposta
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestTruncated): This is the text displayed
 # in the request tab of the network details pane when the request is over
 # the truncation limit and thus was truncated.
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsePreview): This is the text displayed
-# in the response tab of the network details pane for an HTML preview.
-
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.raced): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transfer or a request is
 # raced. %S refers to the current transfer size.
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sortedAsc): This is the tooltip displayed
 # in the network table toolbar, for any column that is sorted ascending.
 networkMenu.sortedAsc=Orde ascendent
 
@@ -276,37 +283,45 @@ networkMenu.sizeServiceWorker=procés de treball de servei
 # This string is used to concatenate tooltips (netmonitor.waterfall.tooltip.*)
 # in the requests waterfall for total time (in milliseconds). \\u0020 represents
 # a whitespace. You can replace this with a different character, e.g. an hyphen
 # or a period, if a comma doesn't work for your language.
 netmonitor.waterfall.tooltip.separator=,\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.total): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for total time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.total=Total %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.blocked): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for blocked time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.blocked=Blocat %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.dns): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for dns time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.dns=DNS %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.ssl): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for tls setup time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.ssl=TLS %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.connect): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for connect time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.connect=Connexió %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.send): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for send time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.send=Enviament %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.wait): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for wait time (in milliseconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.wait=Espera %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.receive): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for receive time (in milliseiconds).
+netmonitor.waterfall.tooltip.receive=Recepció %S ms
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.requestTiming): This is the title of the existing
 # section in Timings side panel. This section contains request timings.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.serverTiming): This is the title of a new section
 # in Timings side panel. This section contains server timings transferred from the server
 # through the "Server-Timing" header.
 
@@ -537,16 +552,17 @@ netmonitor.toolbar.protocol=Protocol
 netmonitor.toolbar.domain=Domini
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.remoteip): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "remoteip" column.
 netmonitor.toolbar.remoteip=IP remota
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.initiator): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "initiator" column.
+netmonitor.toolbar.initiator=Iniciador
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.type): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "type" column.
 netmonitor.toolbar.type=Tipus
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cookies): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "cookies" column.
 netmonitor.toolbar.cookies=Galetes
@@ -602,37 +618,42 @@ netmonitor.toolbar.waterfall=Línia de temps
 netmonitor.ws.toolbar.size=Mida
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.data): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "data" column.
 netmonitor.ws.toolbar.data=Dades
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.opCode): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "opCode" column.
+netmonitor.ws.toolbar.opCode=OpCode
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.maskBit): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "maskBit" column.
+netmonitor.ws.toolbar.maskBit=MaskBit
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.finBit): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "finBit" column.
+netmonitor.ws.toolbar.finBit=FinBit
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.time): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "time" column.
+netmonitor.ws.toolbar.time=Temps
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.eventName): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "eventName" column.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.retry): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "retry" column.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.lastEventId): This is the label displayed
 # in the messages table header, above the "lastEventId" column.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.clear): This is the label displayed
 # in the messages panel toolbar for the "Clear" button.
+netmonitor.ws.toolbar.clear=Esborra
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.label): This is the label
 # displayed in the messages panel toolbar for the frames filtering textbox.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key): This is the
 # shortcut key to focus on the messages panel toolbar messages filtering textbox
 netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key=CmdOrCtrl+E
 
@@ -644,85 +665,104 @@ netmonitor.ws.toolbar.filterFreetext.key
 netmonitor.ws.context.all=Tot
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.all.accesskey): This is the access key
 # for the "All" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
 netmonitor.ws.context.all.accesskey=T
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.sent): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Sent" WebSocket frames.
+netmonitor.ws.context.sent=Enviats
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.sent.accesskey): This is the access key
 # for the "Sent" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
+netmonitor.ws.context.sent.accesskey=E
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.received): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Received" WebSocket frames.
+netmonitor.ws.context.received=Rebuts
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.received.accesskey): This is the access key
 # for the "Received" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
+netmonitor.ws.context.received.accesskey=R
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.controlFrames): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Control Frames" WebSocket frames.
+netmonitor.ws.context.controlFrames=Control
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.controlFrames.accesskey): This is the access key
 # for the "Control Frames" menu item displayed in the context menu in the websocket toolbar.
+netmonitor.ws.context.controlFrames.accesskey=o
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.copyFrame): This is the label displayed
 # on the context menu that shows "Copy Message".
+netmonitor.ws.context.copyFrame=Copia el missatge
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.context.copyFrame.accesskey): This is the access key
 # for the "Copy Message" menu item displayed in the context menu of a WebSocket frame.
+netmonitor.ws.context.copyFrame.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.connection.closed): This is the text displayed in the
 # websocket messages panel when the connection is closed
+netmonitor.ws.connection.closed=S'ha tancat la connexió
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.type.sent): This is the label used as
 # accessible text for the "sent" type icon in the websocket table's "data" column.
+netmonitor.ws.type.sent=Enviats
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.type.received): This is the label used as
 # accessible text for the "received" type icon in the websocket table's "data" column.
+netmonitor.ws.type.received=Rebuts
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.ws.rawData.header): This is the label displayed
 # in the messages panel identifying the raw data.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder): This is the label
 # displayed in the search toolbar for the search input as the placeholder.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.close): This is the label
 # displayed in the search toolbar to close the search panel.
+netmonitor.search.toolbar.close=Tanca la subfinestra de cerca
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.clear): This is the label
 # displayed in the search toolbar to clear the search panel.
+netmonitor.search.toolbar.clear=Esborra els resultats de la cerca
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.toolbar.caseSensitive): This is the label
 # displayed in the search toolbar to do a case sensitive search.
+netmonitor.search.toolbar.caseSensitive=Distingeix entre majúscules i minúscules
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.fetching): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to fetching.
+netmonitor.search.status.labels.fetching=S’està cercant…
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.canceled): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to cancelled.
+netmonitor.search.status.labels.canceled=S’ha cancel·lat la cerca.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.done): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to done.
 # %1$S is the number of matching lines in search results (netmonitor.search.status.labels.matchingLines)
 # %2$S is the number of files in which matching lines were found (netmonitor.search.status.labels.fileCount)
+netmonitor.search.status.labels.done=Ha finalitzat la cerca. %1$S %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.matchingLines): Semi-colon list of plural forms.
 # This is the label displayed in the search results status bar showing matching lines found.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of matching lines found
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.fileCount): Semi-colon list of plural forms.
 # This is the label displayed in the search results status bar showing file count
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of files in which matching lines were found
+netmonitor.search.status.labels.fileCount=en #1 fitxer;en #1 fitxers
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.error): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to error.
+netmonitor.search.status.labels.error=S’ha produït un error de cerca.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.requestBlocking): This is the tooltip displayed
 # over the toolbar's Request Blocking buttonn
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlocking2): This is the label displayed
 # in the action bar's request blocking tab
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.enableBlocking): This is the label displayed
@@ -747,16 +787,17 @@ netmonitor.ws.context.all.accesskey=T
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for enabling all blocked URLs
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.disableAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for disabling all blocked URLs
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.search): This is the label displayed
 # in the action bar's search tab
+netmonitor.actionbar.search=Cerca
 
 # LOCALIZATION NOTE (messagesTruncated): This is the text displayed
 # in the messages panel when the number of messages is over the
 # truncation limit.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 
 # LOCALIZATION NOTE (disableMessagesTruncation): This is the text displayed
 # in the messages panel checkbox label for toggling message truncation.
@@ -768,42 +809,45 @@ netmonitor.ws.context.all.accesskey=T
 # to describe to describe data truncation in the messages panel.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.headers): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the headers tab.
 netmonitor.tab.headers=Capçaleres
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.messages): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the messages tab.
+netmonitor.tab.messages=Missatges
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.cookies): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the cookies tab.
 netmonitor.tab.cookies=Galetes
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.cache): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the cache tab.
 netmonitor.tab.cache=Memòria cau
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.params): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the params tab.
 netmonitor.tab.params=Paràmetres
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.request): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the request tab.
+netmonitor.tab.request=Sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.response): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the response tab.
 netmonitor.tab.response=Resposta
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.timings): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the timings tab.
 netmonitor.tab.timings=Temps
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.stackTrace): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the stack-trace tab.
+netmonitor.tab.stackTrace=Traça de pila
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tab.security): This is the label displayed
 # in the network details pane identifying the security tab.
 netmonitor.tab.security=Seguretat
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filter.all): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the "All" filtering button.
 netmonitor.toolbar.filter.all=Tot
@@ -853,45 +897,49 @@ netmonitor.toolbar.filter.other=Altre
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.label=Filtra els URL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.key): This is the
 # shortcut key to focus on the toolbar url filtering textbox
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.key=CmdOrCtrl+F
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.search.key): This is the
 # shortcut key to toggle the search panel
+netmonitor.toolbar.search.key=CmdOrCtrl+Shift+F
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.copy.key): This is the
 # shortcut key to copy a selected request url from the network table
+netmonitor.toolbar.copy.key=CmdOrCtrl+C
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.filterFreetext.learnMore): This is
 # the title used for MDN icon in filtering textbox
 netmonitor.toolbar.filterFreetext.learnMore=Més informació sobre els filtres
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.label): This is the label
 # displayed for the checkbox for enabling persistent logs.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip): This is the tooltip
 # displayed for the checkbox for enabling persistent logs.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.disableCache.label): This is the label
 # displayed for the checkbox for disabling browser cache.
+netmonitor.toolbar.disableCache.label=Desactiva la memòria cau
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.disableCache.tooltip): This is the tooltip
 # displayed for the checkbox for disabling browser cache.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.clear): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the "Clear" button.
 netmonitor.toolbar.clear=Neteja
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.toggleRecording): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the toggle recording button.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.search): This is the tooltip label displayed
 # in the network toolbar for the search button.
+netmonitor.toolbar.search=Cerca
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetColumns): This is the label
 # displayed in the network table header context menu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetSorting): This is the label
 # displayed in the network table header context menu to reset sorting
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent): This is the label
@@ -910,29 +958,33 @@ netmonitor.toolbar.timings=Temps
 netmonitor.toolbar.responseHeaders=Capçaleres de la resposta
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.toolbar.block): This is the
 # label displayed in the network details headers tab identifying the
 # block url toolbar button.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.address): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the remote address.
+netmonitor.headers.address=Adreça
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.status): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the status code.
+netmonitor.headers.status=Estat
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.size): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the size.
+netmonitor.headers.size=Mida
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.headers.sizeDetails): This label is displayed
 # in the network details headers tab providing the size details.
 # %1$S is the transferred size, %2$S is the size.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.version): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the http version.
+netmonitor.headers.version=Versió
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.learnMore): This is the label displayed
 # in the network details headers tab, with a link to external documentation for
 # status codes.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.referrerPolicy): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the referrer policy.
 
@@ -943,28 +995,39 @@ netmonitor.toolbar.responseHeaders=Capçaleres de la resposta
 # on the button in the headers tab that opens a form to edit and resend the currently
 # displayed request
 netmonitor.summary.editAndResend=Edita i torna a enviar
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.raw): This is the label displayed
 # on the button in the headers tab that toggle view for raw request/response headers
 # from the currently displayed request
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.blockedByCORS): This is the message displayed
+# in the notification shown when a request has been blocked by CORS with a more
+# specific reason shown in the parenthesis
+
+#LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.blockedByCORSTooltip): This is the tooltip
+# displayed on the learnmore link of the blocked by CORS notification.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.name): This is the label displayed
-# in the network details response tab identifying an image's file name.
+# in the network details response tab identifying an image's file name or font face's name.
 netmonitor.response.name=Nom:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.dimensions): This is the label displayed
 # in the network details response tab identifying an image's dimensions.
 netmonitor.response.dimensions=Mides:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.mime): This is the label displayed
-# in the network details response tab identifying an image's mime.
+# in the network details response tab identifying an image's or font's MIME type.
 netmonitor.response.mime=Tipus MIME:
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.fontPreviewFailed): This is the notice displayed
+# in the network details response tab if the font preview could not be generated due to
+# an error.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.blocked): This is the label displayed
 # in the network details timings tab identifying the amount of time spent
 # in a "blocked" state.
 netmonitor.timings.blocked=Blocat:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.timings.dns): This is the label displayed
 # in the network details timings tab identifying the amount of time spent
 # in a "dns" state.
@@ -1062,20 +1125,22 @@ netmonitor.security.connection=Connexió:
 # in the security tab describing the server certificate section.
 netmonitor.security.certificate=Certificat:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.tooltip): This is the label used
 # in the Network monitor panel as a tooltip for tracking resource icon.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection): This is
 # the label used in the Network monitor panel for showing enhanced tracking protection.
+netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection=Protecció contra el seguiment millorada
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.enhancedTrackingProtection.learnMore): This is the label
 # displayed in the network details headers tab, with a link to external documentation for
 # enhanced tracking protection.
+netmonitor.enhancedTrackingProtection.learnMore=Més informació sobre la protecció contra el seguiment millorada
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy): This is the label displayed
 # for the copy sub-menu in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy=Copia
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy.accesskey): This is the access key
 # for the copy menu/sub-menu displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy.accesskey=C
@@ -1093,40 +1158,48 @@ netmonitor.context.copyUrl.accesskey=U
 netmonitor.context.copyUrlParams=Copia els paràmetres de l'URL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyUrlParams.accesskey): This is the access key
 # for the Copy URL Parameters menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyUrlParams.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestData): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request's data
+netmonitor.context.copyRequestData=Copia les dades de %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestData.accesskey): This is the access key
 # for the Copy POST/PATCH/PUT/DELETE Data menu item displayed in the context menu for a request
+netmonitor.context.copyRequestData.accesskey=d
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request as a cURL command.
 # The capitalization is part of the official name and should be used throughout all languages.
 # http://en.wikipedia.org/wiki/CURL
 netmonitor.context.copyAsCurl=Copia com a cURL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as cURL menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyAsCurl.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsCurl.*): This is the template used to add
 # a target platform to the label for "Copy as cURL" command
 # e.g. Copy as cURL (Windows)
 # Localized label for "Copy as cURL": %S
+netmonitor.context.copyAsCurl.win=%S (Windows)
+netmonitor.context.copyAsCurl.win.accesskey=C
+netmonitor.context.copyAsCurl.posix=%S (POSIX)
+netmonitor.context.copyAsCurl.posix.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsFetch): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request as a fetch request.
+netmonitor.context.copyAsFetch=Copia com a Fetch
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAsFetch.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as fetch menu item displayed in the context menu for a request
+netmonitor.context.copyAsFetch.accesskey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestHeaders): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected item's request headers
 netmonitor.context.copyRequestHeaders=Copia les capçaleres de la sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestHeaders.accesskey): This is the access key
 # for the Copy Request Headers menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyRequestHeaders.accesskey=s
@@ -1152,33 +1225,37 @@ netmonitor.context.copyResponse.accesske
 netmonitor.context.copyImageAsDataUri=Copia la imatge com a URI de dades
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyImageAsDataUri.accesskey): This is the access key
 # for the Copy Image As Data URI menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyImageAsDataUri.accesskey=i
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.useAsFetch): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request as a fetch command.
+netmonitor.context.useAsFetch=Utilitza com a Fetch en la consola
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.useAsFetch.accesskey): This is the access key
 # for the Copy as fetch menu item displayed in the context menu for a request
+netmonitor.context.useAsFetch.accesskey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveImageAs): This is the label displayed
 # on the context menu that save the Image
 netmonitor.context.saveImageAs=Anomena i guarda la imatge
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveImageAs.accesskey): This is the access key
 # for the Copy Image As Data URI menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.saveImageAs.accesskey=n
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAll): This is the label displayed
 # on the context menu that copies all data
+netmonitor.context.copyAll=Copia-ho tot
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAll.accesskey): This is the access key
 # for the Copy All menu item displayed in the context menu for a properties view panel
+netmonitor.context.copyAll.accesskey=t
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAllAsHar): This is the label displayed
 # on the context menu that copies all as HAR format
 netmonitor.context.copyAllAsHar=Copia-ho tot en format HAR
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyAllAsHar.accesskey): This is the access key
 # for the Copy All As HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
 netmonitor.context.copyAllAsHar.accesskey=O
@@ -1192,45 +1269,50 @@ netmonitor.context.saveAllAsHar=Guarda-h
 netmonitor.context.saveAllAsHar.accesskey=H
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.importHar.accesskey): This is the access key
 # for the Import HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
 netmonitor.context.importHar.accesskey=I
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importHarDialogTitle): This is a label
 # used for import file open dialog
+netmonitor.har.importHarDialogTitle=Importa un fitxer HAR
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importDialogHARFilter):
 # This string is displayed as a filter for importing HAR file
 netmonitor.har.importDialogHARFilter=Fitxers HAR
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importDialogAllFilter):
 # This string is displayed as a filter for importing HAR file
 netmonitor.har.importDialogAllFilter=Tots els fitxers
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.resend.label): This is the label displayed
 # on the context menu that resends the currently displayed request immediately
+netmonitor.context.resend.label=Torna a enviar
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.resend.accesskey): This is the access key
 # for the "Resend" menu item displayed in the context menu for a request
+netmonitor.context.resend.accesskey=n
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.editAndResend): This is the label displayed
 # on the context menu that opens a form to edit and resend the currently
 # displayed request
 netmonitor.context.editAndResend=Edita i torna a enviar
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.editAndResend.accesskey): This is the access key
 # for the "Edit and Resend" menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.editAndResend.accesskey=E
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.blockURL): This is the label displayed
 # on the context menu that blocks any requests matching the selected request's URL.
+netmonitor.context.blockURL=Bloca l'URL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.unblockURL): This is the label displayed
 # on the context menu that unblocks any requests matching the selected request's URL.
+netmonitor.context.unblockURL=Desbloca l'URL
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.newTab): This is the label
 # for the Open in New Tab menu item displayed in the context menu of the
 # network container
 netmonitor.context.newTab=Obri en una pestanya nova
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.newTab.accesskey): This is the access key
 # for the Open in New Tab menu item displayed in the context menu of the
@@ -1373,9 +1455,8 @@ netmonitor.cache.device=Dispositiu
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.settings.copyHarTooltip): This is the tooltip that gets displayed
 # when the HAR copy menu item is hovered
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.description): This is the information displayed once the monitor errors out
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.fileBugButton): This is the text that appears in the button to visit the bug filing link.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.errorpanel.reloadPanelInfo): This is the text that appears after Network panel errors to instruct the user to reload the panel.
-
--- a/devtools/client/performance.dtd
+++ b/devtools/client/performance.dtd
@@ -1,15 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Performance strings -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (performanceUI.bufferStatusTooltip): This string
  - is displayed as the tooltip for the buffer capacity during a recording. -->
 
--- a/devtools/client/sourceeditor.dtd
+++ b/devtools/client/sourceeditor.dtd
@@ -1,20 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Source Editor component
  - strings. The source editor component is used within the Scratchpad and
  - Style Editor tools. -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Source Editor component
  - strings. The source editor component is used within the Style Editor. -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 
 
--- a/devtools/client/storage.dtd
+++ b/devtools/client/storage.dtd
@@ -1,12 +1,11 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : This file contains the Storage Inspector strings. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : Placeholder for the searchbox that allows you to filter the table items. -->
 
 
 <!ENTITY searchBox.placeholder     "Filtra els elements">
 <!-- LOCALIZATION NOTE : Label of popup menu action to delete all storage items. -->
 
 <!ENTITY storage.popupMenu.deleteAllLabel "Suprimeix-ho tot">
--- a/devtools/client/storage.ftl
+++ b/devtools/client/storage.ftl
@@ -3,8 +3,19 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ### These strings are used inside the Storage Inspector.
 
 # Hint shown when the selected storage host does not contain any data
 storage-table-empty-text = No hi ha cap dada per a l'amfitrió seleccionat
 
+# Hint shown when the cookies storage type is selected. Clicking the link will open
+# https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Cookies
+storage-table-type-cookies-hint = Seleccioneu un amfitrió per mostrar i editar les galetes. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>
+
+# Hint shown when the local storage type is selected. Clicking the link will open
+# https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Local_Storage_Session_Storage
+storage-table-type-localstorage-hint = Seleccioneu un amfitrió per mostrar i editar l'emmagatzematge local. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>
+
+# Hint shown when the extension storage type is selected. Clicking the link will open
+# https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Storage_Inspector/Extension_Storage
+storage-table-type-extensionstorage-hint = Seleccioneu un amfitrió per mostrar i editar l'emmagatzematge de les extensions. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>
--- a/devtools/client/styleeditor.ftl
+++ b/devtools/client/styleeditor.ftl
@@ -5,20 +5,20 @@
 styleeditor-new-button =
   .tooltiptext = Crea i afig un full d'estil nou al document
   .accesskey = N
 styleeditor-import-button =
   .tooltiptext = Importa i afig un full d'estil existent al document
   .accesskey = I
 styleeditor-visibility-toggle =
   .tooltiptext = Commuta la visibilitat del full d'estil
-  .accesskey = d
+  .accesskey = C
 styleeditor-save-button = Guarda
   .tooltiptext = Guarda este full d'estil en un fitxer
-  .accesskey = d
+  .accesskey = G
 styleeditor-options-button =
   .tooltiptext = Opcions de l'editor d'estils
 styleeditor-media-rules = Regles @media
 styleeditor-editor-textbox =
   .data-placeholder = Escriviu el CSS ací.
 styleeditor-no-stylesheet = Esta pàgina no té cap full d'estil.
 styleeditor-no-stylesheet-tip = Potser voleu <a data-l10n-name="append-new-stylesheet">afegir un full d'estil nou</a>?
 styleeditor-open-link-new-tab =
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -1,29 +1,8 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-# LOCALIZATION NOTE
-# The correct localization of this file might be to keep it in
-# English, or another language commonly spoken among web developers.
-# You want to make that choice consistent across the developer tools.
-# A good criteria is the language in which you'd find the best
-# documentation on web development on the web.
-# LOCALIZATION NOTE (browserConsole.title): shown as the
-# title when opening the browser console popup
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-# LOCALIZATION NOTE
-# The correct localization of this file might be to keep it in
-# English, or another language commonly spoken among web developers.
-# You want to make that choice consistent across the developer tools.
-# A good criteria is the language in which you'd find the best
-# documentation on web development on the web.
-
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # LOCALIZATION NOTE
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
@@ -204,39 +183,23 @@ webconsole.menu.openInNetworkPanel.acces
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyObject.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable log. Clicking on it
 # will copy the object/variable.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.selectAll.label)
 # Label used for a context-menu item that will select all the content of the webconsole
 # output.
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
-# Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
-# opens the webconsole sidebar for the logged variable.
+webconsole.menu.selectAll.label=Selecciona-ho tot
+webconsole.menu.selectAll.accesskey=t
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # opens the webconsole sidebar for the logged variable.
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportClipboard.label)
-# Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
-# copies the entire output of the console to the clipboard.
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.timeWarp.label)
-# Label used for a context-menu item displayed for any log. Clicking on it will
-# jump to the execution point where the log item was generated.
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.jumpButton.tooltip)
-# Label used for the tooltip on the "jump" button in the console. It's displayed when
-# the user recorded execution with WebReplay, is now paused in the debugger, and hover a
-# message in the console output. Clicking on it will jump to the execution point where the
-# log item was generated.
-# Parameters: %S is the level of the message.
+webconsole.menu.openInSidebar.accesskey=b
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportSubmenu.label)
 # Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
 # opens a submenu where the user can select how to export messages.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.exportClipboard.label)
 # Label used for a context-menu item displayed on the output. Clicking on it
 # copies the entire output of the console to the clipboard.
@@ -303,29 +266,16 @@ webconsole.cssFilterButton.label=CSS
 webconsole.xhrFilterButton.label=XHR
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.requestsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Requests" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides messages displayed when the page makes a network call, for example
 # when an image or a scripts is requested.
 webconsole.requestsFilterButton.label=Sol·licituds
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.filteredMessages.label)
-# Text of the "filtered messages" bar, shown when console messages are hidden
-# because the user has set non-default filters in the filter bar.
-# This is a semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# example: 345 items hidden by filters.
-
-# Label used as the text of the "Reset filters" button in the "filtered messages" bar.
-# It resets the default filters of the console to their original values.
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.label)
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.tooltip)
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.filteredMessagesByText.label)
 # Text on the filter input displayed when some console messages are hidden because the
 # user has filled in the input.
 # This is a semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # example: 345 hidden.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.filteredMessagesByText.tooltip)
@@ -372,16 +322,17 @@ webconsole.requestsFilterButton.label=Sol·licituds
 # current inspected page is navigated to a new location.
 # Parameters: %S is the new URL.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.closeSplitConsoleButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button of the split console.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.closeSidebarButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button of the sidebar.
+webconsole.closeSidebarButton.tooltip=Tanca la barra lateral
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.reverseSearch.input.placeHolder):
 # This string is displayed in the placeholder of the reverse search input in the console.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.reverseSearch.result.closeButton.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the close button in the reverse search toolbar.
 # A keyboard shortcut will be shown inside the latter pair of brackets.
 webconsole.reverseSearch.closeButton.tooltip=Tanca (%S)
@@ -391,16 +342,17 @@ webconsole.reverseSearch.closeButton.too
 # to the search.
 # This is a semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 index of current search result displayed.
 # #2 total number of search results.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.reverseSearch.noResult):
 # This string is displayed in the reverse search UI when there is no results to the search.
+webconsole.reverseSearch.noResult=Cap resultat
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.reverseSearch.result.previousButton.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the "previous result" button in the reverse search toolbar.
 # A keyboard shortcut will be shown inside the latter pair of brackets.
 webconsole.reverseSearch.result.previousButton.tooltip=Resultat anterior (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.reverseSearch.result.nextButton.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the "next result" button in the reverse search toolbar.
@@ -409,20 +361,16 @@ webconsole.reverseSearch.result.nextButton.tooltip=Resultat següent (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.confirmDialog.getter.label)
 # Label used for the "invoke getter" confirm dialog that appears in the console when
 # a user tries to autocomplete a property with a getter.
 # Example: given the following object `x = {get y() {}}`, when the user types `x.y.`, it
 # would return "Invoke getter y to retrieve the property list?".
 # Parameters: %S is the name of the getter.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.contentBlocked)
-# Label used as the group header in the console output when content blocking is enabled
-# and that we have several warning messages about resources being blocked.
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.confirmDialog.getter.invokeButtonLabelWithShortcut)
 # Label used for the confirm button in the "invoke getter" dialog that appears in the
 # console when a user tries to autocomplete a property with a getter.
 # A keyboard shortcut will be shown inside the latter pair of brackets.
 webconsole.confirmDialog.getter.invokeButtonLabelWithShortcut=Invoca (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.confirmDialog.getter.closeButton.tooltip)
 # Label used as the tooltip for the close button in the "invoke getter" dialog that
@@ -433,17 +381,26 @@ webconsole.confirmDialog.getter.closeBut
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.cssWarningElements.label)
 # Label for the list of HTML elements matching the selector associated
 # with the CSS warning. Parameters: %S is the CSS selector.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.componentDidCatch.label)
 # Label displayed when the webconsole couldn't handle a given packet.
 # Parameters: %S is the URL to file a bug about the error.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.blockedURL)
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.copyValueToClipboard)
+# Label displayed when the string is copied to the clipboard as a result of a copy command,
+# in the console, for example, copy({hello: "world"}).
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.error.commands.copyError):
+# the error that is displayed when the "copy" command can't stringify an object
+# "copy" should not be translated, because is a function name.
+# Parameters: %S is the original error message
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.blockedUR)
 # Label displayed when the :block <url> command is successful
 # Parameters: %S is the URL filter
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.message.commands.unblockedURL)
 # Label displayed when the :unblock <url> command is successful
 # Parameters: %S is the URL filter
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.messages.commands.blockArgMissing)
@@ -471,16 +428,20 @@ webconsole.editor.toolbar.executeButton.
 # command history in WebConsole, searching commands from the last item backwards.
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the execute button, in the editor toolbar, which is
 # displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 # Parameters: %S is the keyboard shortcut.
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.prettyPrintButton.tooltip)
+# Label used for the tooltip on the prettyPrint button, in the editor toolbar, which is
+# displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
+
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the history previous expression, in the editor toolbar,
 # which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the history next expression, in the editor toolbar,
 # which is displayed when the editor mode is enabled (devtools.webconsole.input.editor=true).
@@ -507,17 +468,16 @@ webconsole.editor.toolbar.executeButton.
 # when displaying the multiline-input mode for the first time, until the user dismiss the
 # text.
 # Parameters: %1$S is Enter key, %2$S is the shorcut to evaluate the expression (
 # Ctrl+Enter or Cmd+Enter on OSX).
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.dismiss.label): the text that is
 # displayed in the multiline-input mode onboarding UI to dismiss it.
 
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enterKey): The text that will be used to represent the
 # Enter key in the editor onboarding UI, as well as on the Editor toolbar "Run" button
 # tooltip.
 webconsole.enterKey=Retorn
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openJavaScriptFile): This is a label
 # used for opening a file in the console input (Ctrl+O or Cmd+O on OSX while
 # being focused on the input).
@@ -527,14 +487,10 @@ webconsole.enterKey=Retorn
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.selector.top): This is the term used
 # to describe the primary thread of execution in the page
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.selector.tooltip): This is the tooltip
 # shown when users select a thread that they want to evaluate an
 # expression for.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled): do not translate 'sameSite'.
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultDisabled): do not translate 'sameSite'.
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled2): do not translate 'SameSite'.
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultDisabled2): do not translate 'SameSite'.
-
--- a/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
+++ b/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
@@ -11,11 +11,12 @@
 ImageTitleWithDimensions2AndFile=%S (Imatge %S, %S\u00A0\u00D7\u00A0%S píxels)
 ImageTitleWithoutDimensions=%S (Imatge %S)
 ImageTitleWithDimensions2=(Imatge %S, %S\u00A0\u00D7\u00A0%S píxels)
 ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile=(Imatge %S)
 MediaTitleWithFile=%S (Objecte %S )
 MediaTitleWithNoInfo=(Objecte %S )
 
 InvalidImage=La imatge «%S» no es pot mostrar perquè conté errors.
+UnsupportedImage=La imatge «%S» no es pot mostrar perquè requereix funcions incompatibles.
 ScaledImage=Escalat (%S%%)
 
 TitleWithStatus=%S - %S
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -4,17 +4,18 @@
 
 ImageMapRectBoundsError=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="rect"> no està en el format «esquerra,superior,dreta,inferior».
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="circle"> no està en el format «centre-x,centre-y,radi».
 ImageMapCircleNegativeRadius=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="circle"> té un radi negatiu.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=L'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="poly"> no està en el format «x1,y1,x2,y2…».
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=A l'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="poly"> li falta l'última coordenada «y» (el format correcte és «x1,y1,x2,y2…»).
 
 TablePartRelPosWarning=Ara es permet el posicionament relatiu de les files i dels grups de files de les taules. És possible que el lloc s'haja d'actualitzar perquè potser depèn del fet que esta funcionalitat no tinga cap efecte.
-ScrollLinkedEffectFound2=Este lloc pareix que utilitza un efecte de posicionament enllaçat amb el desplaçament vertical. És possible que no funcione bé amb el desplaçament horitzontal asíncron; vegeu https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects per obtindre més detalls i uniu-vos a al debat sobre eines i funcions relacionades.
+ScrollLinkedEffectFound2=Este lloc pareix que utilitza un efecte de posicionament enllaçat amb el desplaçament vertical. És possible que no funcione bé amb el desplaçament horitzontal asíncron; vegeu https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects per obtindre més detalls i uniu-vos al debat sobre eines i funcions relacionades.
+
 
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea):
 ## %1$S is an integer value of the area of the frame
 ## %2$S is an integer value of the area of a limit based on the viewport size
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
 ## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
@@ -28,8 +29,18 @@ CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden=Les animacions de transformacions «backface-visibility: hidden» no es poden executar en el compositor
 ##          CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive):
 ## 'transform' and 'opacity' mean CSS property names, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformSVG=Les animacions de «transform» en elements amb transformacions SVG no es poden executar en el compositor
 CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=Les animacions de «transform» no es poden executar en el compositor quan les propietats geomètriques estan animades en el mateix element a la vegada
 CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=L'animació no es pot executar en el compositor perquè no s'ha marcat el fotograma com a actiu per a l'animació «transform»
 CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=L'animació no es pot executar en el compositor perquè no s'ha marcat el fotograma com a actiu per a l'animació «opacity»
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=L'animació no es pot executar en el compositor perquè l'element té observadors de renderització (-moz-element o retalls/màscares SVG)
 
+## LOCALIZATION NOTE: Do not translate zoom, calc(), "transform", "transform-origin: 0 0"
+
+## LOCALIZATION NOTE(PrincipalWritingModePropagationWarning):
+## Do not translate <html>, <body>, CSS, "writing-mode", "direction", "text-orientation", :root, and "The Principal Writing Mode" because they are technical terms.
+
+## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
+## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
+## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
+## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance
+
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -1,15 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY loadError.label "Error de càrrega de la pàgina">
 <!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
-
 <!-- Specific error messages -->
 
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Error de connexió">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Encara que el lloc pareix vàlid, el navegador no ha pogut establir-hi una connexió.</p><ul><li>Pot ser que no estiga disponible temporalment? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre ordinador a la xarxa.</li><li>L'ordinador està protegit amb un tallafoc o servidor intermediari? Una configuració incorrecta pot interferir amb la navegació web.</li></ul>">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "El port s'ha restringit per motius de seguretat">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>L'adreça sol·licitada especifica un port (per exemple, <q>mozilla.org:80</q> per al port 80 a mozilla.org) que normalment s'utilitza per a propòsits <em>diferents</em> de la navegació web. El navegador ha cancel·lat la sol·licitud per garantir la vostra protecció i seguretat.</p>">
--- a/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
+++ b/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
@@ -6,12 +6,12 @@ readError=No s'ha pogut guardar %S perquè el fitxer font no s'ha pogut llegir.\n\nTorneu-ho a provar més tard, o contacteu amb l'administrador del sistema.
 writeError=No s'ha pogut guardar %S, perquè s'ha produït un error.\n\nIntenteu guardar-lo en una altra ubicació.
 launchError=No s'ha pogut obrir %S perquè s'ha produït un error desconegut. \n\nIntenteu guardar primer el fitxer al disc i després intenteu obrir-lo.
 diskFull=No hi ha prou espai al disc per guardar %S.\n\nElimineu els fitxers innecessaris del disc i torneu-ho a provar, o intenteu guardar-lo en una altra ubicació.
 readOnly=No s'ha pogut guardar %S perquè el disc, la carpeta, o el fitxer és protegit contra escriptura.\n\nHabiliteu el disc per a escriptura i torneu-ho a provar, o proveu de guardar-ho en una altra ubicació.
 accessError=%S no s'ha pogut guardar perquè no podeu canviar el contingut d'esta carpeta.\n\nCanvieu les propietats de la carpeta i torneu-ho a provar, o proveu de guardar-ho en una altra ubicació.
 SDAccessErrorCardReadOnly=No es pot baixar el fitxer perquè s'està utilitzant la targeta SD.
 SDAccessErrorCardMissing=No es pot baixar el fitxer perquè falta la targeta SD.
 helperAppNotFound=No s'ha pogut obrir %S, perquè l'aplicació auxiliar associada no existeix. Canvieu l'associació a les preferències.
-noMemory=No hi ha memòria suficient per acabar l'acció que heu sol·licitat.\n\nEixiu d'algunes aplicacions i proveu-ho de nou.
+noMemory=No hi ha memòria suficient per acabar l'acció que heu sol·licitat.\n\nSortiu d'algunes aplicacions i proveu-ho de nou.
 title=S'està baixant %S
 fileAlreadyExistsError=No s'ha pogut guardar %S perquè ja existeix un fitxer amb el mateix nom com el directori «_files».\n\nIntenteu guardar-lo en una altra ubicació.
 fileNameTooLongError=No s'ha pogut guardar %S perquè el nom del fitxer era massa llarg.\n\nIntenteu guardar-lo amb un nom de fitxer més curt.
--- a/toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
@@ -25,9 +25,9 @@ noStudies = No heu participat en cap est
 disabledList = Esta és una llista dels estudis en què heu participat. No s'executaran estudis nous.
 # LOCALIZATION NOTE (enabledList): %S is brandShortName (e.g. Firefox)
 enabledList = Què és això? El %S pot instal·lar i executar estudis de tant en tant.
 
 # LOCALIZATION NOTE (preferenceStudyDescription) $1%S will be replaced with the
 # name of a preference (such as "stream.improvesearch.topSiteSearchShortcuts")
 # and $2%S will be replaced with the value of that preference. Both values will
 # be formatted differently than the surrounding text.
-
+preferenceStudyDescription = Este estudi canvia el valor de %1$S a %2$S.
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -17,19 +17,30 @@ Yes=&Sí
 No=&No
 Save=Guar&da
 Revert=&Reverteix
 DontSave=N&o ho guardes
 ScriptDlgGenericHeading=[Aplicació JavaScript]
 ScriptDlgHeading=La pàgina a %S diu:
 ScriptDlgNullPrincipalHeading=Esta pàgina diu:
 ScriptDialogLabel=Evita que esta pàgina cree més diàlegs
+ScriptDialogLabelNullPrincipal=No permetes que este lloc m'ho torne a demanar
+# LOCALIZATION NOTE (ScriptDialogLabelContentPrincipal):
+# %S is either the domain and port of the site prompting, or the name of
+# an add-on prompting.
+ScriptDialogLabelContentPrincipal=No permetes que %S m'ho torne a demanar
 ScriptDialogPreventTitle=Confirmació de les preferències de diàlegs
 # LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm3, EnterLoginForProxy3):
 # %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
 # take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
 # bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
 # little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
 EnterLoginForRealm3=%2$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
 EnterLoginForProxy3=El servidor intermediari %2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
 EnterUserPasswordFor2=%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya.
 EnterUserPasswordForCrossOrigin2=%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. AVÍS: La contrasenya no s'enviarà al lloc web que esteu visitant actualment.
 EnterPasswordFor=Introduïu una contrasenya per a %1$S a %2$S
+EnterCredentials=Este lloc vos demana que inicieu la sessió.
+# %S is the username for which a password is requested.
+EnterPasswordOnlyFor=Este lloc vos demana que inicieu la sessió com a %S.
+# %S is the domain of the site being accessed.
+EnterCredentialsCrossOrigin=Este lloc vos demana que inicieu la sessió. Avís: La vostra informació d'inici de sessió es compartirà amb %S, i no amb el lloc web que esteu visitant actualment.
+SignIn=Inicia la sessió
--- a/toolkit/chrome/global/datetimebox.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/datetimebox.dtd
@@ -1,40 +1,35 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
 <!-- Placeholders for input type=time -->
 
 
 <!ENTITY time.hour.placeholder "--">
 <!ENTITY time.minute.placeholder "--">
 <!ENTITY time.second.placeholder "--">
 <!ENTITY time.millisecond.placeholder "--">
 <!ENTITY time.dayperiod.placeholder "--">
-
 <!-- Field labels for input type=time -->
 
 
 <!ENTITY time.hour.label "Hores">
 <!ENTITY time.minute.label "Minuts">
 <!ENTITY time.second.label "Segons">
 <!ENTITY time.millisecond.label "Mil·lisegons">
 <!ENTITY time.dayperiod.label "AM/PM">
-
 <!-- Placeholders for input type=date -->
 
 
 <!ENTITY date.year.placeholder "aaaa">
 <!ENTITY date.month.placeholder "mm">
 <!ENTITY date.day.placeholder "dd">
-
 <!-- Field labels for input type=date -->
 
 
 <!ENTITY date.year.label "Any">
 <!ENTITY date.month.label "Mes">
 <!ENTITY date.day.label "Dia">
-
 <!-- Date/time clear button -->
 
 
 <!ENTITY datetime.reset.label "Neteja">
--- a/toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
@@ -1,11 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
 <!-- WARNING!!! This file is obsoleted by the dialog.xml widget -->
 <!-- OK Cancel Buttons -->
 
 
 
 <!ENTITY okButton.label   "D'acord">
 <!ENTITY cancelButton.label "Cancel·la">
--- a/toolkit/chrome/global/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/extensions.properties
@@ -26,16 +26,18 @@ uninstall.confirmation.title = Desinstal·la: %S
 uninstall.confirmation.message = S'ha rebut una sol·licitud per desinstal·lar l'extensió «%S». Què voleu fer?
 
 uninstall.confirmation.button-0.label = Desinstal·la
 uninstall.confirmation.button-1.label = No desinstal·lis
 
 saveaspdf.saveasdialog.title = Anomena i guarda
 
 #LOCALIZATION NOTE (newTabControlled.message2) %S is the icon and name of the extension which updated the New Tab page.
+newTabControlled.message2 = L'extensió %S ha canviat la pàgina que es mostra en obrir una pestanya nova.
 newTabControlled.learnMore = Més informació
 
 #LOCALIZATION NOTE (homepageControlled.message) %S is the icon and name of the extension which updated the homepage.
+homepageControlled.message = L'extensió %S ha canviat el contingut que es mostra en obrir la pàgina d'inici i finestres noves.
 homepageControlled.learnMore = Més informació
 
 #LOCALIZATION NOTE (tabHideControlled.message) %1$S is the icon and name of the extension which hid tabs, %2$S is the icon of the all tabs button.
+tabHideControlled.message = L'extensió %1$S ha amagat algunes de les vostres pestanyes. Podeu accedir a totes les vostres pestanyes mitjançant %2$S.
 tabHideControlled.learnMore = Més informació
-
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/global-extension-fields.properties
@@ -0,0 +1,8 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (extension.default-theme@mozilla.org.name, extension.default-theme@mozilla.org.description): This is displayed in about:addons -> Appearance
+extension.default-theme@mozilla.org.name=Tema del sistema
+extension.default-theme@mozilla.org.description=Utilitza la configuració del sistema operatiu per als botons, menús i finestres.
+
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -9,16 +9,20 @@ savePasswordTitle = Confirmació
 saveLoginMsg2 = Voleu guardar l'inici de sessió per a %S?
 saveLoginMsgNoUser2 = Voleu guardar la contrasenya per a %S?
 saveLoginButtonAllow.label = Guarda
 saveLoginButtonAllow.accesskey = D
 saveLoginButtonDeny.label = No guardes
 saveLoginButtonDeny.accesskey = N
 saveLoginButtonNever.label = No ho guardes mai
 saveLoginButtonNever.accesskey = e
+# LOCALIZATION NOTE (updateLoginMsg3, updateLoginMsgNoUser3):
+# %S is the login's hostname.
+updateLoginMsg3 = Voleu actualitzar l'inici de sessió per a %S?
+updateLoginMsgNoUser3 = Voleu actualitzar la contrasenya per a %S?
 updateLoginMsgAddUsername2 = Voleu afegir el nom d’usuari a la contrasenya guardada?
 updateLoginButtonText = Actualitza
 updateLoginButtonAccessKey = A
 updateLoginButtonDeny.label = No actualitzes
 updateLoginButtonDeny.accesskey = N
 updateLoginButtonDelete.label = Elimina l'inici de sessió guardat
 updateLoginButtonDelete.accesskey = E
 # LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordMsg):
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -1,155 +1,118 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addons-page-title = Gestor de complements
-
 search-header =
   .placeholder = Cerca a addons.mozilla.org
   .searchbuttonlabel = Cerca
-
 search-header-shortcut =
   .key = f
-
+list-empty-get-extensions-message = Obteniu més extensions i temes a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
 list-empty-installed =
   .value = No teniu instal·lat cap complement d'este tipus
-
 list-empty-available-updates =
   .value = No s'ha trobat cap actualització
-
 list-empty-recent-updates =
   .value = No heu actualitzat recentment cap complement
-
 list-empty-find-updates =
   .label = Cerca actualitzacions
-
 list-empty-button =
   .label = Més informació dels complements
-
 help-button = Assistència per als complements
 sidebar-help-button-title =
   .title = Assistència per als complements
-
+addons-settings-button = Paràmetres del { -brand-short-name }
+sidebar-settings-button-title =
+  .title = Paràmetres del { -brand-short-name }
 show-unsigned-extensions-button =
   .label = No s'han pogut verificar algunes extensions
-
 show-all-extensions-button =
   .label = Mostra totes les extensions
-
 detail-version =
   .label = Versió
-
 detail-last-updated =
   .label = Darrera actualització
-
 detail-contributions-description = El desenvolupador del complement vos demana que l'ajudeu a continuar amb el seu desenvolupament fent una donació.
-
 detail-contributions-button = Col·labora-hi
   .title = Col·labora en el desenvolupament del complement
   .accesskey = C
-
 detail-update-type =
   .value = Actualitzacions automàtiques
-
 detail-update-default =
   .label = Per defecte
   .tooltiptext = Instal·la automàticament les actualitzacions només si és el comportament per defecte
-
 detail-update-automatic =
   .label = Activades
   .tooltiptext = Instal·la actualitzacions automàticament
-
 detail-update-manual =
   .label = Desactivades
   .tooltiptext = No instal·les actualitzacions automàticament
-
 # Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
 detail-private-browsing-label = Executa en finestres privades
-
 # Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
 # cannot be overridden by the user.
 detail-private-disallowed-label = No es permet en finestres privades
 detail-private-disallowed-description2 = Esta extensió no s'executa durant la navegació privada. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació</a>
-
 # Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
 detail-private-required-label = Necessita accés a les finestres privades
 detail-private-required-description2 = Esta extensió té accés a la vostra activitat a Internet durant la navegació privada. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació</a>
-
 detail-private-browsing-on =
   .label = Permet
   .tooltiptext = Activa en la navegació privada
-
 detail-private-browsing-off =
   .label = No ho permetes
   .tooltiptext = Desactiva en la navegació privada
-
 detail-home =
   .label = Pàgina d'inici
-
 detail-home-value =
   .value = { detail-home.label }
-
 detail-repository =
   .label = Perfil del complement
-
 detail-repository-value =
   .value = { detail-repository.label }
-
 detail-check-for-updates =
   .label = Cerca actualitzacions
   .accesskey = t
   .tooltiptext = Cerca actualitzacions d'este complement
-
 detail-show-preferences =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Opcions
      *[other] Preferències
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] P
     }
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Canvia les opcions del complement
      *[other] Canvia les preferències del complement
     }
-
 detail-rating =
   .value = Puntuació
-
 addon-restart-now =
   .label = Reinicia ara
-
 disabled-unsigned-heading =
   .value = S'han inhabilitat alguns complements
-
 disabled-unsigned-description = Els complements següents no s'han verificat per al seu ús al { -brand-short-name }. Podeu <label data-l10n-name="find-addons">cercar un altre complement similar</label> o demanar al desenvolupador que els verifiqui.
-
 disabled-unsigned-learn-more = Més informació sobre els nostres esforços per garantir la vostra seguretat a Internet.
-
 disabled-unsigned-devinfo = Els desenvolupadors interessats en la verificació dels seus complements poden llegir el nostre <label data-l10n-name="learn-more">manual</label>.
-
 plugin-deprecation-description = Vos falta res? Alguns complements ja no són compatibles amb el { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Més informació.</label>
-
 legacy-warning-show-legacy = Mostra les extensions antigues
-
 legacy-extensions =
   .value = Extensions antigues
-
 legacy-extensions-description = Estes extensions no compleixen els estàndards actuals del { -brand-short-name } i s'han desactivat. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Més informació sobre els canvis en els complements</label>
-
 private-browsing-description2 =
   El { -brand-short-name } ha canviat el funcionament de les extensions en la navegació privada. Per defecte, les extensions noves que s'afegeixin al { -brand-short-name } no s'executaran en les finestres privades. Llevat que ho permeteu als paràmetres, l'extensió no funcionarà durant la navegació privada i no tindrà accés a les vostres activitats en línia. Hem fet aquest canvi per garantir la privadesa de la vostra navegació quan s'utilitzen les finestres privades.
   <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Més informació sobre com gestionar els paràmetres de les extensions</label>
-
 addon-category-discover = Recomanacions
 addon-category-discover-title =
   .title = Recomanacions
 addon-category-extension = Extensions
 addon-category-extension-title =
   .title = Extensions
 addon-category-theme = Temes
 addon-category-theme-title =
@@ -175,17 +138,16 @@ addon-category-recent-updates-title =
 extensions-warning-safe-mode = El mode segur ha inhabilitat tots els complements.
 extensions-warning-check-compatibility = La comprovació de compatibilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.
 extensions-warning-check-compatibility-button = Habilita
   .title = Habilita la comprovació de compatibilitat dels complements
 extensions-warning-update-security = La comprovació de seguretat dels complements no està habilitada. Les actualitzacions podrien posar-vos en risc.
 extensions-warning-update-security-button = Habilita
   .title = Habilita la comprovació de seguretat dels complements
 
-
 ## Strings connected to add-on updates
 
 addon-updates-check-for-updates = Cerca actualitzacions
   .accesskey = C
 addon-updates-view-updates = Visualitza les actualitzacions recents
   .accesskey = V
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
@@ -221,85 +183,73 @@ addon-install-from-file-filter-name = Co
 addon-open-about-debugging = Depura complements
   .accesskey = u
 
 ## Extension shortcut management
 
 # This is displayed in the page options menu
 addon-manage-extensions-shortcuts = Gestiona les dreceres de les extensions
   .accesskey = G
-
 shortcuts-no-addons = No teniu cap extensió activada.
 shortcuts-no-commands = Les extensions següents no tenen dreceres:
 shortcuts-input =
   .placeholder = Escriviu una drecera
-
 shortcuts-browserAction2 = Activa el botó de la barra d'eines
 shortcuts-pageAction = Activeu l'acció de la pàgina
 shortcuts-sidebarAction = Mostra/amaga la barra lateral
-
 shortcuts-modifier-mac = Cal incloure Ctrl, Alt o ⌘
 shortcuts-modifier-other = Cal incloure Ctrl o Alt
 shortcuts-invalid = La combinació no és vàlida
 shortcuts-letter = Escriviu una lletra
 shortcuts-system = Les dreceres del { -brand-short-name } no es poden substituir
-
 # String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
 shortcuts-duplicate = Drecera duplicada
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
 # Variables:
 #  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
 shortcuts-duplicate-warning-message = { $shortcut } ja s'utilitza com a drecera en més d’un cas. Les dreceres duplicades poden causar un comportament inesperat.
-
 # String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 shortcuts-exists = Ja s'utilitza en { $addon }
-
 shortcuts-card-expand-button =
   { $numberToShow ->
     [one] Mostra'n { $numberToShow } més
    *[other] Mostra'n { $numberToShow } més
   }
-
 shortcuts-card-collapse-button = Mostra'n menys
-
 header-back-button =
   .title = Vés arrere
 
 ## Recommended add-ons page
 
 # Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
 # ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
 discopane-intro = Les extensions i els temes són com les aplicacions per al navegador i vos permeten protegir les contrasenyes, baixar vídeos, trobar ofertes, blocar anuncis molestos, canviar com es veu el vostre navegador i molt més. Estos petits programes sovint són desenvolupats per tercers. Ací teniu una selecció <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recomanada</a> pel { -brand-product-name } per aconseguir un nivell excepcional de seguretat, rendiment i funcionalitat.
-
 # Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
 discopane-notice-recommendations =
   Algunes d’aquestes recomanacions són personalitzades. Es basen en altres
   extensions que heu instal·lat, preferències del perfil i estadístiques d’ús.
 discopane-notice-learn-more = Més informació
-
 privacy-policy = Política de privadesa
-
 # Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
 # Variables:
 #  $author (string) - The name of the add-on developer.
 created-by-author = per <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
 # Shows the number of daily users of the add-on.
 # Variables:
 #  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
 user-count = Usuaris: { $dailyUsers }
 install-extension-button = Afig al { -brand-product-name }
 install-theme-button = Instal·la el tema
 # The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
 # the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
 manage-addon-button = Gestiona
 find-more-addons = Cerca més complements
-
+find-more-themes = Cerqueu més temes
 # This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
 # used for screen readers.
 addon-options-button =
   .aria-label = Més opcions
 
 ## Add-on actions
 
 report-addon-button = Informa
@@ -315,134 +265,115 @@ extension-enable-addon-button-label =
 preferences-addon-button =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Opcions
    *[other] Preferències
   }
 details-addon-button = Detalls
 release-notes-addon-button = Notes de la versió
 permissions-addon-button = Permisos
-
 extension-enabled-heading = Activades
 extension-disabled-heading = Desactivades
-
 theme-enabled-heading = Activat
 theme-disabled-heading = Desactivats
-
+theme-monochromatic-heading = Combinació de colors
+theme-monochromatic-subheading = Combinacions de colors vibrants del { -brand-product-name }. Disponibles durant un temps limitat.
 plugin-enabled-heading = Activats
 plugin-disabled-heading = Desactivats
-
 dictionary-enabled-heading = Activats
 dictionary-disabled-heading = Desactivats
-
 locale-enabled-heading = Activat
 locale-disabled-heading = Desactivats
-
 always-activate-button = Activa'l sempre
 never-activate-button = No l'activis mai
-
 addon-detail-author-label = Autor
 addon-detail-version-label = Versió
 addon-detail-last-updated-label = Darrera actualització
 addon-detail-homepage-label = Pàgina d'inici
 addon-detail-rating-label = Valoració
-
 # Message for add-ons with a staged pending update.
 install-postponed-message = Esta extensió s'actualitzarà en reiniciar el { -brand-short-name }.
 install-postponed-button = Actualitza ara
-
 # The average rating that the add-on has received.
 # Variables:
 #  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
 five-star-rating =
   .title = Valorat amb { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } de 5 estrelles
-
 # This string is used to show that an add-on is disabled.
 # Variables:
 #  $name (string) - The name of the add-on
 addon-name-disabled = { $name } (desactivat)
-
 # The number of reviews that an add-on has received on AMO.
 # Variables:
 #  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
 addon-detail-reviews-link =
   { $numberOfReviews ->
     [one] { $numberOfReviews } valoració
    *[other] { $numberOfReviews } valoracions
   }
 
 ## Pending uninstall message bar
 
 # Variables:
 #  $addon (string) - Name of the add-on
 pending-uninstall-description = <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span> s'ha eliminat.
 pending-uninstall-undo-button = Desfés
-
 addon-detail-updates-label = Permet actualitzacions automàtiques
 addon-detail-updates-radio-default = Per defecte
 addon-detail-updates-radio-on = Sí
 addon-detail-updates-radio-off = No
 addon-detail-update-check-label = Cerca actualitzacions
 install-update-button = Actualitza
-
 # This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
 # badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
 addon-badge-private-browsing-allowed2 =
   .title = Es permet en finestres privades
   .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
 addon-detail-private-browsing-help = Si ho permeteu, l'extensió tindrà accés a la vostra activitat a Internet encara que utilitzeu la navegació privada. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació</a>
 addon-detail-private-browsing-allow = Permet
 addon-detail-private-browsing-disallow = No ho permetes
 
 ## This is the tooltip text for the recommended badges for an extension in about:addons. The
 ## badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.
 
 addon-badge-recommended2 =
   .title = El { -brand-product-name } només recomana extensions que compleixen els nostres estàndards de seguretat i de rendiment
   .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }
-
 # We hard code "Mozilla" in the string below because the extensions are built
 # by Mozilla and we don't want forks to display "by Fork".
 addon-badge-line3 =
   .title = Extensió oficial creada per Mozilla. Compleix els estàndards de seguretat i rendiment.
   .aria-label = { addon-badge-line3.title }
 addon-badge-verified2 =
   .title = Esta extensió s'ha revisat i compleix els nostres estàndards de seguretat i rendiment
   .aria-label = { addon-badge-verified2.title }
 
 ##
 
 available-updates-heading = Actualitzacions disponibles
 recent-updates-heading = Actualitzacions recents
-
 release-notes-loading = S'està carregant…
 release-notes-error = S'ha produït un error en carregar les notes de la versió.
-
 addon-permissions-empty = Esta extensió no necessita cap permís
-
 addon-permissions-required = Permisos necessaris per a les funcions bàsiques:
 addon-permissions-optional = Permisos opcionals per a les funcions addicionals:
 addon-permissions-learnmore = Més informació sobre els permisos
-
 recommended-extensions-heading = Extensions recomanades
 recommended-themes-heading = Temes recomanats
-
 # A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
 # list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
 recommended-theme-1 = Vos sentiu creatiu? <a data-l10n-name="link">Creeu el vostre propi tema amb el Firefox Color.</a>
 
 ## Page headings
 
 extension-heading = Gestioneu les extensions
 theme-heading = Gestioneu els temes
 plugin-heading = Gestioneu els connectors
 dictionary-heading = Gestioneu els diccionaris
 locale-heading = Gestioneu les llengües
 updates-heading = Gestioneu les actualitzacions
 discover-heading = Personalitzeu el { -brand-short-name }
 shortcuts-heading = Gestioneu les dreceres de les extensions
-
 default-heading-search-label = Cerca més complements
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = Cerca a addons.mozilla.org
-
 addon-page-options-button =
   .title = Eines per a tots els complements
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
@@ -1,6 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ### "Glean" and "Glean SDK" should remain in English.
 
+about-glean-page-title = Quant al Glean
+about-glean-description = El <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">Glean SDK</a> és una biblioteca de recopilació de dades utilitzada als productes de Mozilla. Esta pàgina és per als desenvolupadors i verificadors que necessiten <a data-l10n-name="fog-debug-doc-link">configurar l’estat de la depuració i del registre al Glean SDK>
+about-glean-warning = L’ús incorrecte d’esta interfície pot fer que el { -brand-short-name } falle.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,23 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-httpsonly-title-alert = Alerta del mode només HTTPS
 about-httpsonly-title-connection-not-available = Connexió segura no disponible
-
+about-httpsonly-title-site-not-available = Lloc segur no disponible
 # Variables:
 #  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
 about-httpsonly-explanation-unavailable2 = Heu activat el «mode només HTTPS» per millorar la seguretat i no hi ha disponible la versió HTTPS de <em>{ $websiteUrl }</em>.
 about-httpsonly-explanation-question = Quin motiu podria haver-hi?
 about-httpsonly-explanation-nosupport = El més probable és que el lloc web no admeti HTTPS.
 about-httpsonly-explanation-risk = També podria ser un intent d'atac. Si decidiu visitar el lloc web, no hi hauríeu d’introduir informació confidencial com ara contrasenyes, adreces electròniques o targetes de crèdit.
 about-httpsonly-explanation-continue = Si continueu, el mode només HTTPS es desactivarà temporalment per a este lloc.
-
 about-httpsonly-button-continue-to-site = Vés al lloc HTTP
 about-httpsonly-button-go-back = Vés arrere
 about-httpsonly-link-learn-more = Més informació…
 
 ## Suggestion Box that only shows up if a secure connection to www can be established
 ## Variables:
 ##  $websiteUrl (String) - Url of the website that can be securely loded with these alternatives. Example: example.com
 
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
@@ -1,5 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-mozilla-title-6-27 = El Llibre de Mozilla, 6:27
+about-mozilla-quote-6-27 =
+  La Bèstia continuà els seus estudis amb un <em>enfocament</em> renovat, 
+  engendrà grans obres de <em>referència</em> i contemplà noves <em>realitats</em>. 
+  La Bèstia congregà els seus deixebles i acòlits per a crear una forma més reduïda 
+  i renovada de si mateixa i, a través de mitjans <em>maliciosos</em>, l'envià a tot el món.
+about-mozilla-from-6-27 = d'<strong>El Llibre de Mozilla,</strong> 6:27
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutProcesses.ftl
@@ -1,43 +1,67 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Page title
+about-processes-title = Gestor de processos
+# The Actions column
+about-processes-column-action =
+  .title = Accions
+
 ## Tooltips
 
+about-processes-shutdown-tab =
+  .title = Tanca la pestanya
+
 ## Column headers
 
+about-processes-column-name = Nom
+about-processes-column-memory-resident = Memòria
+about-processes-column-cpu-total = CPU
+
 ## Process names
 ## Variables:
 ##  $pid (String) The process id of this process, assigned by the OS.
 
+about-processes-browser-process = { -brand-short-name } ({ $pid })
+about-processes-file-process = Fitxers ({ $pid })
+about-processes-gpu-process = GPU ({ $pid })
+
 ## Isolated process names
 ## Variables:
 ##  $pid (String) The process id of this process, assigned by the OS.
 ##  $origin (String) The domain name for this process.
 
+
 ## Details within processes
 
+
 ## Displaying CPU (percentage and total)
 ## Variables:
 ##  $percent (Number) The percentage of CPU used by the process or thread.
 ##           Always > 0, generally <= 200.
 ##  $total (Number) The amount of time used by the process or thread since
 ##          its start.
 ##  $unit (String) The unit in which to display $total. See the definitions
 ##          of `duration-unit-*`.
 
+
 ## Displaying Memory (total and delta)
 ## Variables:
 ##  $total (Number) The amount of memory currently used by the process.
 ##  $totalUnit (String) The unit in which to display $total. See the definitions
 ##            of `memory-unit-*`.
 ##  $delta (Number) The absolute value of the amount of memory added recently.
 ##  $deltaSign (String) Either "+" if the amount of memory has increased
 ##            or "-" if it has decreased.
 ##  $deltaUnit (String) The unit in which to display $delta. See the definitions
 ##            of `memory-unit-*`.
 
+# Special case: no change.
+about-processes-total-memory-size-no-change = { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $totalUnit }
+
 ## Duration units
 
+
 ## Memory units
 
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -1,15 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 page-title = Informació de resolució de problemes
 page-subtitle = Esta pàgina conté informació tècnica que pot ser útil quan proveu de resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes freqüents del { -brand-short-name }, visiteu el nostre <a data-l10n-name="support-link">lloc web d'assistència</a>.
-
 crashes-title = Informes de fallada
 crashes-id = Identificador de l'informe
 crashes-send-date = Data d'enviament
 crashes-all-reports = Tots els informes de fallada
 crashes-no-config = Esta aplicació no està configurada per visualitzar els informes de fallada.
 support-addons-title = Complements
 support-addons-name = Nom
 support-addons-type = Tipus
@@ -50,22 +49,24 @@ app-basics-profile-dir =
   { PLATFORM() ->
     [linux] Directori del perfil
    *[other] Carpeta del perfil
   }
 app-basics-enabled-plugins = Connectors habilitats
 app-basics-build-config = Configuració de la versió
 app-basics-user-agent = Agent d'usuari
 app-basics-os = Sistema operatiu
+app-basics-os-theme = Tema del sistema operatiu
 # Rosetta is Apple's translation process to run apps containing x86_64
 # instructions on Apple Silicon. This should remain in English.
 app-basics-rosetta = Traduït per Rosetta
 app-basics-memory-use = Utilització de la memòria
 app-basics-performance = Rendiment
 app-basics-service-workers = Processos de treball de servei registrats
+app-basics-third-party = Mòduls de tercers
 app-basics-profiles = Perfils
 app-basics-launcher-process-status = Procés d'inici
 app-basics-multi-process-support = Finestres multiprocés
 app-basics-fission-support = Finestres de Fission
 app-basics-remote-processes-count = Processos remots
 app-basics-enterprise-policies = Polítiques d'empresa
 app-basics-location-service-key-google = Clau del servei d'ubicació de Google
 app-basics-safebrowsing-key-google = Clau del servei de navegació segura Google Safebrowsing
@@ -119,19 +120,22 @@ sandbox-title = Entorn de proves
 sandbox-sys-call-log-title = Crides del sistema rebutjades
 sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = Fa uns segons
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = Tipus de procés
 sandbox-sys-call-number = Crida del sistema
 sandbox-sys-call-args = Arguments
-
+troubleshoot-mode-title = Diagnostica problemes
+restart-in-troubleshoot-mode-label = Mode de resolució de problemes…
 clear-startup-cache-title = Proveu d'esborrar la memòria cau d'inici
 clear-startup-cache-label = Esborra la memòria cau d'inici…
+startup-cache-dialog-title2 = Voleu reiniciar el { -brand-short-name } per esborrar la memòria cau d'inici?
+startup-cache-dialog-body2 = Això no canviarà cap paràmetre ni eliminarà cap extensió.
 restart-button-label = Reinicia
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Sistema de fons d'àudio
 max-audio-channels = Nombre màxim de canals
 sample-rate = Freqüència de mostratge preferida
 roundtrip-latency = Latència d'anada i tornada (desviació estàndard)
@@ -143,16 +147,18 @@ media-device-group = Grup
 media-device-vendor = Proveïdor
 media-device-state = Estat
 media-device-preferred = Preferit
 media-device-format = Format
 media-device-channels = Canals
 media-device-rate = Freqüència
 media-device-latency = Latència
 media-capabilities-title = Capacitats multimèdia
+# List all the entries of the database.
+media-capabilities-enumerate = Enumera la base de dades
 
 ##
 
 intl-title = Internacionalització i localització
 intl-app-title = Paràmetres de l'aplicació
 intl-locales-requested = Llengües sol·licitades
 intl-locales-available = Llengües disponibles
 intl-locales-supported = Llengües de l'aplicació
@@ -165,144 +171,141 @@ intl-regional-prefs = Preferències regionals
 ##
 ## The Firefox remote protocol provides low-level debugging interfaces
 ## used to inspect state and control execution of documents,
 ## browser instrumentation, user interaction simulation,
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
+remote-debugging-title = Depuració remota (protocol Chromium)
+remote-debugging-accepting-connections = S'estan acceptant connexions
 remote-debugging-url = URL
 
 ##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Informes de fallada de l'últim dia
    *[other] Informes de fallada dels últims { $days } dies
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] Fa un minut
    *[other] Fa { $minutes } minuts
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] Fa una hora
    *[other] Fa { $hours } hores
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] Fa un dia
    *[other] Fa { $days } dies
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Tots els informes de fallada (inclosa { $reports } fallada pendent dins el període de temps indicat)
    *[other] Tots els informes de fallada (incloses { $reports } fallades pendents dins el període de temps indicat)
   }
-
 raw-data-copied = Les dades sense processar s'han copiat al porta-retalls
 text-copied = S'ha copiat el text al porta-retalls
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = Blocat per la versió del controlador gràfic.
 blocked-gfx-card = Blocat per la targeta gràfica a causa de problemes no resolts del controlador.
 blocked-os-version = Blocat per la versió del sistema operatiu.
 blocked-mismatched-version = Blocat per què no coincideixen les versions del controlador gràfic del registre i de la DLL.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = Blocat pel controlador gràfic. Proveu d'actualitzar-lo a la versió { $driverVersion } o posterior.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = Paràmetres ClearType
-
 compositing = Composició
 hardware-h264 = Descodificació H264 per maquinari
 main-thread-no-omtc = fil principal, sense OMTC
 yes = Sí
 no = No
 unknown = Desconegut
 virtual-monitor-disp = Pantalla de monitor virtual
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = S'ha trobat
 missing = Falta
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Descripció
 gpu-vendor-id = ID del proveïdor
 gpu-device-id = ID del dispositiu
 gpu-subsys-id = ID del subsistema
 gpu-drivers = Controladors
 gpu-ram = RAM
-gpu-driver-vendor = Versió del controlador
-gpu-driver-version = Proveïdor del controlador
+gpu-driver-vendor = Proveïdor del controlador
+gpu-driver-version = Versió del controlador
 gpu-driver-date = Data del controlador
 gpu-active = Activa
 webgl1-extensions = Extensions WebGL 1
 webgl2-extensions = Extensions WebGL 2
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = És a la llista de bloquejos; codi d'error { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = Compositor D3D11
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 reset-on-next-restart = Reinicialitza als valors per defecte en el proper reinici
 gpu-process-kill-button = Finalitza el procés de GPU
-
 min-lib-versions = Versió mínima esperada
 loaded-lib-versions = Versió en ús
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (filtratge de crides del sistema)
 has-seccomp-tsync = Sincronització de fils Seccomp
 has-user-namespaces = Espais de noms de l'usuari
 has-privileged-user-namespaces = Espais de noms de l'usuari per a processos privilegiats
 can-sandbox-content = Inclou en l'entorn de proves els processos de contingut
 can-sandbox-media = Inclou en l'entorn de proves els connectors multimèdia
 content-sandbox-level = Nivell de l'entorn de proves de processos de contingut
 effective-content-sandbox-level = Nivell de l'entorn de proves de processos de contingut efectiu
 sandbox-proc-type-content = contingut
 sandbox-proc-type-media-plugin = connector multimèdia
-
+startup-cache-title = Memòria cau d'inici
 launcher-process-status-0 = Activat
 launcher-process-status-1 = Desactivat a causa d'un error
 launcher-process-status-unknown = Estat desconegut
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
-
+# Variables
+# $fissionWindows (integer) - Number of remote windows
+# $totalWindows (integer) - Number of total windows
+fission-windows = { $fissionWindows }/{ $totalWindows }
+fission-status-experiment-control = Desactivat per un experiment
+fission-status-experiment-treatment = Activat per un experiment
+fission-status-disabled-by-e10s-env = Desactivat per l'entorn
+fission-status-enabled-by-env = Activat per l'entorn
+fission-status-disabled-by-safe-mode = Desactivat pel mode segur
+fission-status-enabled-by-default = Activat per defecte
+fission-status-disabled-by-default = Desactivat per defecte
 fission-status-enabled-by-user-pref = Activat per l'usuari
 fission-status-disabled-by-user-pref = Desactivat per l'usuari
 fission-status-disabled-by-e10s-other = E10s desactivat
-
 async-pan-zoom = Pan/Zoom asíncrons
 apz-none = cap
 wheel-enabled = entrada amb roda activada
 touch-enabled = entrada tàctil activada
 drag-enabled = arrossegament de la barra de desplaçament activat
 keyboard-enabled = teclat activat
 autoscroll-enabled = desplaçament automàtic activat
 
@@ -315,15 +318,21 @@ touch-warning = l'entrada tàctil asíncrona està desactivada perquè hi ha una preferència incompatible: { $preferenceKey }
 ## Strings representing the status of the Enterprise Policies engine.
 
 policies-inactive = Inactiu
 policies-active = Actiu
 policies-error = Error
 
 ## Printing section
 
+support-printing-title = Impressió
+support-printing-troubleshoot = Resolució de problemes
 support-printing-prefs-name = Nom
 support-printing-prefs-value = Valor
 
 ## Normandy sections
 
+support-remote-experiments-title = Experiments remots
+support-remote-experiments-name = Nom
+support-remote-experiments-branch = Branca de l'experiment
+support-remote-features-title = Funcions remotes
 support-remote-features-name = Nom
 support-remote-features-status = Estat
--- a/toolkit/toolkit/global/commonDialog.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/commonDialog.ftl
@@ -1,4 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+common-dialog-title-null = Esta pàgina diu
+common-dialog-title-system = { -brand-short-name }
+# Title displayed when the origin of a web dialog is unknown.
+common-dialog-title-unknown = Desconegut
+
+common-dialog-username =
+  .value = Nom d'usuari
+common-dialog-password =
+  .value = Contrasenya
--- a/toolkit/toolkit/global/notification.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/notification.ftl
@@ -1,7 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 notification-learnmore-default-label =
   .value = Més informació
 
+# This label is read by screen readers when focusing the close button for an
+# "infobar" (message shown when for example a popup is blocked).
+close-button-label =
+  .aria-label = Tanca
--- a/toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
@@ -1,49 +1,51 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ##
 ## Localization for remote types defined in RemoteType.h
 ##
 
 process-type-web = Contingut web
-
 # process used to run privileged about pages,
 # such as about:home
 process-type-privilegedabout = Pàgines «about» privilegiades
-
 # process used to run privileged mozilla pages,
 # such as accounts.firefox.com
 process-type-privilegedmozilla = Contingut de Mozilla privilegiat
-
 process-type-extension = Extensió
-
 # process used to open file:// URLs
 process-type-file = Fitxer local
-
 # process used to isolate webpages that requested special
 # permission to allocate large amounts of memory
 process-type-weblargeallocation = Assignació gran
-
 # process used to isolate a webpage from other web pages
 # to improve security
 process-type-webisolated = Contingut web aïllat
-
+# process used to isolate a ServiceWorker to improve
+# performance
+process-type-webserviceworker = Procés de treball de servei aïllat
 # process preallocated; may change to other types
 process-type-prealloc = Preassignat
 
 ##
 ## Localization for Gecko process types defined in GeckoProcessTypes.h
 ##
 
+process-type-default = Principal
+process-type-tab = Pestanya
 # process used to communicate with the GPU for
 # graphics acceleration
 process-type-gpu = GPU
-
 # process used to perform network operations
 process-type-socket = Sòcol
+# process used to decode media
+process-type-rdd = RDD
 
 ##
 ## Other
 ##
 
+# fallback
+process-type-unknown = Desconegut
--- a/toolkit/toolkit/global/resetProfile.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/resetProfile.ftl
@@ -1,8 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+refresh-profile-dialog-title = Voleu restablir el { -brand-short-name } als paràmetres per defecte?
 refresh-profile-dialog-button =
   .label = Restableix el { -brand-short-name } a l'estat inicial
+refresh-profile-dialog-description = Comenceu des de zero per arreglar problemes de rendiment. Això eliminarà les vostres extensions i personalitzacions. No perdreu la informació essencial, com ara les adreces d'interés o les contrasenyes.
 refresh-profile = Poseu a punt el { -brand-short-name }
 refresh-profile-button = Restableix el { -brand-short-name } a l'estat inicial…
+refresh-profile-learn-more = Més informació
--- a/toolkit/toolkit/global/run-from-dmg.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/run-from-dmg.ftl
@@ -1,11 +1,28 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ## Strings for a dialog that may open on macOS before the app's main window
 ## opens. The dialog prompts the user to allow the app to install itself in an
 ## appropriate location before relaunching itself from that location if the
 ## user accepts.
 
+prompt-to-install-title = Voleu acabar d'instal·lar el { -brand-short-name }?
+prompt-to-install-message = Feu esta instal·lació d'un sol pas per mantindre el { -brand-short-name } actualitzat i evitar la pèrdua de dades. El { -brand-short-name } s'afegirà a la carpeta «Aplicacions» i al Dock.
+prompt-to-install-yes-button = Instal·la
+prompt-to-install-no-button = No instal·les
+
 ## Strings for a dialog that opens if the installation failed.
 
+install-failed-title = La instal·lació del { -brand-short-name } ha fallat.
+install-failed-message = El { -brand-short-name } no s'ha pogut instal·lar, però se seguirà executant.
+
+## Strings for a dialog that recommends to the user to start an existing
+## installation of the app in the Applications directory if one is detected,
+## rather than the app that was double-clicked in a .dmg.
+
+prompt-to-launch-existing-app-title = Voleu obrir l’aplicació del { -brand-short-name } existent?
+prompt-to-launch-existing-app-message = Ja teniu el { -brand-short-name } instal·lat. Utilitzeu l’aplicació instal·lada per a mantindre-vos al dia i evitar la pèrdua de dades.
+prompt-to-launch-existing-app-yes-button = Obri l’existent
+prompt-to-launch-existing-app-no-button = No, gràcies
--- a/toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
@@ -30,10 +30,27 @@ text-action-paste-shortcut =
 text-action-delete =
   .label = Suprimeix
   .accesskey = u
 text-action-select-all =
   .label = Selecciona-ho tot
   .accesskey = a
 text-action-select-all-shortcut =
   .key = A
+text-action-spell-no-suggestions =
+  .label = No hi ha cap suggeriment
+text-action-spell-add-to-dictionary =
+  .label = Afig al diccionari
+  .accesskey = d
+text-action-spell-undo-add-to-dictionary =
+  .label = Desfés l'acció d'afegir al diccionari
+  .accesskey = n
+text-action-spell-check-toggle =
+  .label = Verifica l'ortografia
+  .accesskey = g
+text-action-spell-add-dictionaries =
+  .label = Afig diccionaris…
+  .accesskey = A
+text-action-spell-dictionaries =
+  .label = Llengües
+  .accesskey = L
 text-action-search-text-box-clear =
   .title = Esborra
--- a/toolkit/toolkit/global/wizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/wizard.ftl
@@ -2,20 +2,20 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 wizard-macos-button-back =
   .label = Vés arrere
   .accesskey = e
 wizard-linux-button-back =
   .label = Arrere
-  .accesskey = r
+  .accesskey = A
 wizard-win-button-back =
   .label = < Arrere
-  .accesskey = r
+  .accesskey = A
 
 wizard-macos-button-next =
   .label = Continua
   .accesskey = C
 wizard-linux-button-next =
   .label = Avant
   .accesskey = v
 wizard-win-button-next =
--- a/toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
@@ -154,16 +154,17 @@ language-name-pt = Portugués
 language-name-qu = Quítxua
 language-name-rm = Retoromànic
 language-name-rn = Krundi
 language-name-ro = Romanés
 language-name-ru = Rus
 language-name-rw = Ruanda
 language-name-sa = Sànscrit
 language-name-sc = Sard
+language-name-sco = Escocés
 language-name-sd = Sindhi
 language-name-se = Sami septentrional
 language-name-sg = Sangoà
 language-name-si = Singhalés
 language-name-sk = Eslovac
 language-name-sl = Eslovè
 language-name-sm = Samoà
 language-name-sn = Shona
--- a/toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
@@ -1,11 +1,23 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-## Import Logins Autocomplete
+
+### Import Logins Autocomplete
 
 ## Variables:
 ##  $host (String) - Host name of the current site.
 
+autocomplete-import-logins-chrome =
+  <div data-l10n-name="line1">Importeu la vostra informació d'inici de sessió del Google Chrome</div>
+  <div data-l10n-name="line2">per a { $host } i altres llocs web</div>
+autocomplete-import-logins-chromium =
+  <div data-l10n-name="line1">Importeu la vostra informació d'inici de sessió del Chromium</div>
+  <div data-l10n-name="line2">per a { $host } i altres llocs web</div>
+autocomplete-import-logins-chromium-edge =
+  <div data-l10n-name="line1">Importeu la vostra informació d'inici de sessió del Microsoft Edge</div>
+  <div data-l10n-name="line2">per a { $host } i altres llocs web</div>
+
 ##
 
+autocomplete-import-learn-more = Més informació
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -1,108 +1,105 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 printui-title = Imprimeix
 # Dialog title to prompt the user for a filename to save print to PDF.
 printui-save-to-pdf-title = Anomena i guarda
-
 # Variables
 # $sheetCount (integer) - Number of paper sheets
 printui-sheets-count =
   { $sheetCount ->
     [one] { $sheetCount } full de paper
    *[other] { $sheetCount } fulls de paper
   }
-
 printui-page-range-all = Tot
 printui-page-range-custom = Personalitzat
 printui-page-range-label = Pàgines
 printui-page-range-picker =
   .aria-label = Trieu l'interval de pàgines
 printui-page-custom-range-input =
   .aria-label = Introduïu un interval de pàgines personalitzat
   .placeholder = P. ex.: 2-6, 9, 12-16
-
 # Section title for the number of copies to print
 printui-copies-label = Còpies
-
 printui-orientation = Orientació
 printui-landscape = Apaïsat
 printui-portrait = Vertical
-
 # Section title for the printer or destination device to target
 printui-destination-label = Destinació
 printui-destination-pdf-label = Guarda com a PDF
-
 printui-more-settings = Més paràmetres
 printui-less-settings = Menys paràmetres
-
 printui-paper-size-label = Mida del paper
-
 # Section title (noun) for the print scaling options
 printui-scale = Escala
 printui-scale-fit-to-page-width = Ajusta a l'amplada de la pàgina
 # Label for input control where user can set the scale percentage
 printui-scale-pcent = Escala
-
 # Section title (noun) for the two-sided print options
 printui-two-sided-printing = Impressió a doble cara
 printui-two-sided-printing-off = Desactivada
 # Flip the sheet as if it were bound along its long edge.
 printui-two-sided-printing-long-edge = Gira en el costat llarg
 # Flip the sheet as if it were bound along its short edge.
 printui-two-sided-printing-short-edge = Gira en el costat curt
-
 # Section title for miscellaneous print options
 printui-options = Opcions
 printui-headers-footers-checkbox = Imprimeix capçaleres i peus de pàgina
 printui-backgrounds-checkbox = Imprimeix els fons
 
 ## The "Format" section, select a version of the website to print. Radio
 ## options to select between the original page, selected text only, or a version
 ## where the page is processed with "Reader View".
 
+# The section title.
+printui-source-label = Format
+# Option for printing the original page.
+printui-source-radio = Original
+# Option for printing just the content a user selected prior to printing.
+printui-selection-radio = Selecció
+# Option for "simplifying" the page by printing the Reader View version.
+printui-simplify-page-radio = Simplificat
+
 ##
 
 printui-color-mode-label = Mode de color
 printui-color-mode-color = Color
 printui-color-mode-bw = Blanc i negre
-
 printui-margins = Marges
 printui-margins-default = Per defecte
 printui-margins-min = Mínims
 printui-margins-none = Cap
 printui-margins-custom-inches = Personalitzats (polzades)
+printui-margins-custom-mm = Personalitzats (mm)
 printui-margins-custom-top = Superior
 printui-margins-custom-top-inches = Superior (polzades)
+printui-margins-custom-top-mm = Superior (mm)
 printui-margins-custom-bottom = Inferior
 printui-margins-custom-bottom-inches = Inferior (polzades)
+printui-margins-custom-bottom-mm = Inferior (mm)
 printui-margins-custom-left = Esquerre
 printui-margins-custom-left-inches = Esquerre (polzades)
+printui-margins-custom-left-mm = Esquerre (mm)
 printui-margins-custom-right = Dret
 printui-margins-custom-right-inches = Dret (polzades)
-
+printui-margins-custom-right-mm = Dret (mm)
 printui-system-dialog-link = Imprimeix mitjançant el diàleg del sistema…
-
 printui-primary-button = Imprimeix
 printui-primary-button-save = Guarda
 printui-cancel-button = Cancel·la
 printui-close-button = Tanca
-
 printui-loading = S'està preparant la previsualització
-
 # Reported by screen readers and other accessibility tools to indicate that
 # the print preview has focus.
 printui-preview-label =
   .aria-label = Exemple d'impressió
-
 printui-pages-per-sheet = Pàgines per full
-
 # This is shown next to the Print button with an indefinite loading spinner
 # when the user prints a page and it is being sent to the printer.
 printui-print-progress-indicator = S'està imprimint…
 printui-print-progress-indicator-saving = S'està guardant…
 
 ## Paper sizes that may be supported by the Save to PDF destination:
 
 printui-paper-a5 = A5
@@ -119,13 +116,12 @@ printui-paper-letter = Carta EUA
 printui-paper-legal = Legal EUA
 printui-paper-tabloid = Tabloide
 
 ## Error messages shown when a user has an invalid input
 
 printui-error-invalid-scale = L'escala ha de ser un nombre entre 10 i 200.
 printui-error-invalid-margin = Introduïu un marge vàlid per a la mida del paper seleccionat.
 printui-error-invalid-copies = El nombre de còpies ha de ser entre 1 i 10000.
-
 # Variables
 # $numPages (integer) - Number of pages
 printui-error-invalid-range = L'interval ha de ser un nombre entre 1 i { $numPages }.
 printui-error-invalid-start-overflow = El número de pàgina inicial ha de ser inferior al número de pàgina final.
--- a/toolkit/toolkit/updates/backgroundupdate.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/updates/backgroundupdate.ftl
@@ -1,4 +1,5 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+backgroundupdate-task-description = La tasca d'actualització en segon pla cerca actualitzacions del { -brand-short-name } quan el { -brand-short-name } no s’està executant. El { -brand-short-name } instal·la esta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'executa el { -brand-short-name }. Per desactivar esta tasca, actualitzeu els paràmetres del navegador o el paràmetre de política d'empresa «BackgroundAppUpdate».