Update from language pack
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Mon, 09 Sep 2019 07:04:35 +0200
changeset 4 1296eff0cdc0f68ca03886d80ec9b015c13f9841
parent 3 a3f945c5db6c45921102496dfcc6f698335d5d6c
child 5 3dd1e6ae1ccebaacbecee3189258009111d75d3a
push idunknown
push userunknown
push dateunknown
Update from language pack
browser/branding/official/brand.ftl
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutConfig.ftl
browser/browser/aboutDialog.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPolicies.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
browser/browser/aboutRobots.ftl
browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
browser/browser/aboutTabCrashed.ftl
browser/browser/appMenuNotifications.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/branding/sync-brand.ftl
browser/browser/customizeMode.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/newInstallPage.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/pageInfo.ftl
browser/browser/panicButton.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/applicationManager.ftl
browser/browser/preferences/blocklists.ftl
browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
browser/browser/preferences/colors.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
browser/browser/preferences/containers.ftl
browser/browser/preferences/fonts.ftl
browser/browser/preferences/fxaPairDevice.ftl
browser/browser/preferences/languages.ftl
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/preferences/selectBookmark.ftl
browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
browser/browser/preferences/translation.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/safeMode.ftl
browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/syncedTabs.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/app-extension-fields.properties
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
browser/chrome/browser/migration/migration.properties
browser/chrome/browser/newInstall.dtd
browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/pocket.properties
browser/chrome/browser/search.properties
browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
browser/chrome/browser/siteData.properties
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
browser/extensions/report-site-issue/webcompat.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/aboutdebugging.ftl
devtools/client/aboutdebugging.properties
devtools/client/accessibility.properties
devtools/client/animationinspector.properties
devtools/client/application.ftl
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/font-inspector.properties
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/jsonview.properties
devtools/client/layout.properties
devtools/client/markers.properties
devtools/client/menus.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/network-throttling.properties
devtools/client/responsive.properties
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.dtd
devtools/client/storage.properties
devtools/client/toolbox.dtd
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/accessibility.properties
devtools/shared/highlighters.properties
devtools/shared/screenshot.properties
devtools/startup/aboutDevTools.ftl
devtools/startup/key-shortcuts.properties
devtools/startup/startup.properties
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
dom/chrome/plugins.properties
dom/chrome/security/caps.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
security/manager/security/certificates/deviceManager.ftl
services/sync/sync.properties
toolkit/chrome/alerts/alert.properties
toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global/aboutReader.properties
toolkit/chrome/global/aboutStudies.properties
toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
toolkit/chrome/global/datetimebox.dtd
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/global-extension-fields.properties
toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
toolkit/chrome/global/notification.dtd
toolkit/chrome/global/printdialog.properties
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileDowngrade.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
toolkit/chrome/places/places.properties
toolkit/crashreporter/aboutcrashes.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutAbout.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutConfig.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPlugins.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProfiles.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutRights.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutServiceWorkers.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/about/url-classifier.ftl
toolkit/toolkit/global/processTypes.ftl
toolkit/toolkit/global/resetProfile.ftl
toolkit/toolkit/intl/languageNames.ftl
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl
toolkit/toolkit/main-window/editmenu.ftl
toolkit/toolkit/main-window/findbar.ftl
toolkit/toolkit/passwordmgr/passwordManagerList.ftl
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/printing/printDialogs.ftl
toolkit/toolkit/printing/printPreview.ftl
toolkit/toolkit/updates/history.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.ftl
+++ b/browser/branding/official/brand.ftl
@@ -11,11 +11,13 @@
 ## - Transliterated.
 ## - Translated.
 ##
 ## Reference: https://www.mozilla.org/styleguide/communications/translation/
 
 -brand-shorter-name = Firefox
 -brand-short-name = Firefox
 -brand-full-name = Mozilla Firefox
+# This brand name can be used in messages where the product name needs to
+# remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.).
 -brand-product-name = Firefox
 -vendor-short-name = Mozilla
 trademarkInfo = El Firefox i els logotips del Firefox són marques registrades de la Mozilla Foundation.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -0,0 +1,57 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+cert-error-intro = { $hostname } utilitza un certificat de seguretat que no és vàlid.
+cert-error-mitm-intro = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores.
+cert-error-mitm-mozilla = El { -brand-short-name } té el suport de l'organització sense ànim de lucre Mozilla, que gestiona un magatzem d'entitat certificadora (CA) completament obert. El magatzem de CA vos garanteix que les entitats certificadores segueixen les millors pràctiques per a la seguretat dels usuaris.
+cert-error-mitm-connection = El { -brand-short-name } utilitza el magatzem de CA de Mozilla per verificar que una connexió és segura, en lloc d'utilitzar certificats subministrats pel sistema operatiu de l'usuari. Per tant, si un programa antivirus o una xarxa intercepten una connexió amb un certificat de seguretat emés per una CA que no es troba al magatzem de CA de Mozilla, la connexió es considera insegura.
+cert-error-trust-unknown-issuer-intro = És possible que algú estiga intentant suplantar el lloc i no hauríeu de continuar.
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+cert-error-trust-unknown-issuer = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.
+cert-error-trust-cert-invalid = No es confia en el certificat perquè fou emés per un certificat de CA no vàlid.
+cert-error-trust-untrusted-issuer = No es confia en el certificat perquè no es confia tampoc en l'emissor del certificat.
+cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = No es confia en el certificat perquè ha estat signat amb un algorisme de signatura que va ser inhabilitat per no ser segur.
+cert-error-trust-expired-issuer = No es confia en el certificat perquè l'emissor del certificat ha vençut.
+cert-error-trust-self-signed = No es confia en el certificat perquè està signat per ell mateix.
+cert-error-trust-symantec = Els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign ja no es consideren segurs, ja que estes entitats certificadores no han seguit les pràctiques de seguretat en el passat.
+cert-error-untrusted-default = El certificat no prové d'una font de confiança.
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+cert-error-domain-mismatch = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }.
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
+cert-error-domain-mismatch-single = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name"domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
+cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a { $alt-name }.
+# Variables:
+# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
+cert-error-domain-mismatch-multiple = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per als noms següents: { $subject-alt-names }
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
+cert-error-expired-now = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } va caducar el { $not-after-local-time }.
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
+cert-error-not-yet-valid-now = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } no serà vàlid fins al { $not-before-local-time }.
+# Variables:
+# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
+cert-error-code-prefix-link = Codi d'error: <a data-l10n-name"error-code-link">{ $error }</a>
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+cert-error-symantec-distrust-description = Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores. La majoria de navegadors ja no confien en els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } utilitza un certificat d'una d'estes entitats i, per tant, no es pot provar la identitat del lloc web.
+cert-error-symantec-distrust-admin = Podeu notificar el problema a l'administrador del lloc web.
+# Variables:
+# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
+cert-error-details-hsts-label = Seguretat estricta de transport HTTP: { $hasHSTS }
+# Variables:
+# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
+cert-error-details-key-pinning-label = Fixació de claus públiques HTTP: { $hasHPKP }
+cert-error-details-cert-chain-label = Cadena de certificats:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutConfig.ftl
@@ -0,0 +1,49 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# An old map warning, see https://en.wikipedia.org/wiki/Here_be_dragons
+about-config-warning-title = Aneu amb compte!
+about-config-warning-text = Canviar estos paràmetres avançats pot ser perillós per a l'estabilitat, la seguretat i el rendiment de l'aplicació. Només hauríeu de continuar si sabeu què esteu fent.
+about-config-warning-checkbox = Mostra'm este avís la propera vegada
+about-config-warning-button = Accepte el risc
+about-config2-title = Configuracions avançades
+about-config-search-input =
+  .placeholder = Cerca
+about-config-show-all = Mostra-ho tot
+about-config-pref-add = Afig
+about-config-pref-toggle = Commuta
+about-config-pref-edit = Edita
+about-config-pref-save = Guarda
+about-config-pref-reset = Reinicia
+about-config-pref-delete = Suprimeix
+about-config-pref-add-button =
+  .title = Afig
+about-config-pref-toggle-button =
+  .title = Commuta
+about-config-pref-edit-button =
+  .title = Edita
+about-config-pref-save-button =
+  .title = Guarda
+about-config-pref-reset-button =
+  .title = Reinicia
+about-config-pref-delete-button =
+  .title = Suprimeix
+
+## Labels for the type selection radio buttons shown when adding preferences.
+
+about-config-pref-add-type-boolean = Booleà
+about-config-pref-add-type-number = Nombre
+about-config-pref-add-type-string = Cadena
+
+## Preferences with a non-default value are differentiated visually, and at the
+## same time the state is made accessible to screen readers using an aria-label
+## that won't be visible or copied to the clipboard.
+##
+## Variables:
+##  $value (String): The full value of the preference.
+
+about-config-pref-accessible-value-default =
+  .aria-label = { $value } (per defecte)
+about-config-pref-accessible-value-custom =
+  .aria-label = { $value } (personalitzat)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutDialog.ftl
@@ -0,0 +1,43 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+aboutDialog-title =
+  .title = Quant al { -brand-full-name }
+releaseNotes-link = Novetats
+update-checkForUpdatesButton =
+  .label = Cerca actualitzacions
+  .accesskey = C
+update-updateButton =
+  .label = Reinicia per actualitzar el { -brand-shorter-name }
+  .accesskey = R
+update-checkingForUpdates = S'estan cercant actualitzacions…
+update-downloading = <img data-l10n-name"icon"/>S'està baixant l'actualització — <label data-l10n-name"download-status"/>
+update-applying = S'està actualitzant…
+update-failed = L'actualització ha fallat. <label data-l10n-name"failed-link">Baixeu la darrera versió</label>
+update-failed-main = L'actualització ha fallat. <a data-l10n-name"failed-link-main">Baixeu la darrera versió</a>
+update-adminDisabled = L'administrador ha inhabilitat les actualitzacions
+update-noUpdatesFound = El { -brand-short-name } està actualitzat
+update-otherInstanceHandlingUpdates = Una altra instància està actualitzant el { -brand-short-name }
+update-manual = Hi ha actualitzacions disponibles a <label data-l10n-name"manual-link"/>
+update-unsupported = No podeu actualitzar en este sistema. <label data-l10n-name"unsupported-link">Més informació</label>
+update-restarting = S'està reiniciant…
+channel-description = Actualment esteu al canal <label data-l10n-name"current-channel"></label> d'actualitzacions.
+warningDesc-version = El { -brand-short-name } és experimental i pot ser inestable.
+community-exp = <label data-l10n-name"community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> és una <label data-l10n-name"community-exp-creditsLink">comunitat global</label> que treballa conjuntament per mantindre el web obert, públic i accessible per a tothom.
+community-2 = El { -brand-short-name } està dissenyat per <label data-l10n-name"community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, una <label data-l10n-name"community-creditsLink">comunitat global</label> que treballa conjuntament per mantindre el web obert, públic i accessible per a tothom.
+helpus = Voleu ajudar? <label data-l10n-name"helpus-donateLink">Feu una donació</label>, o bé <label data-l10n-name"helpus-getInvolvedLink">col·laboreu-hi!</label>
+bottomLinks-license = Informació de la llicència
+bottomLinks-rights = Drets dels usuaris finals
+bottomLinks-privacy = Política de privadesa
+# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
+# Variables:
+#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
+#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
+aboutDialog-version = { $version } ({ $bits } bits)
+# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
+# Variables:
+#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
+#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
+#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
+aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bits)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -0,0 +1,136 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+about-logins-page-title = Inicis de sessió i contrasenyes
+
+# "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
+
+login-app-promo-title = Accediu a les vostres contrasenyes des de qualsevol lloc
+login-app-promo-subtitle = Instal·leu l'aplicació { -lockwise-brand-name } gratuïta
+login-app-promo-android =
+  .alt = Disponible a Google Play
+login-app-promo-apple =
+  .alt = Baixeu-lo de l'App Store
+login-filter =
+  .placeholder = Cerca els inicis de sessió
+create-login-button = Crea un inici de sessió
+# This string is used as alternative text for favicon images.
+# Variables:
+#  $title (String) - The title of the website associated with the favicon.
+login-favicon =
+  .alt = Icona de web de { $title }
+fxaccounts-sign-in-text = Accediu a les contrasenyes en tots els vostres dispositius
+fxaccounts-sign-in-button = Inicia la sessió al { -sync-brand-short-name }
+fxaccounts-avatar-button =
+  .title = Gestiona el compte
+
+## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
+
+menu =
+  .title = Obri el menú
+# This menuitem is only visible on Windows
+menu-menuitem-import = Importa contrasenyes…
+menu-menuitem-preferences =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Opcions
+    *[other] Preferències
+  }
+menu-menuitem-feedback = Envia comentaris
+menu-menuitem-faq = Preguntes més freqüents
+menu-menuitem-android-app = { -lockwise-brand-short-name } per a l'Android
+menu-menuitem-iphone-app = { -lockwise-brand-short-name } per a l'iPhone i iPad
+
+## Login List
+
+login-list =
+  .aria-label = Inicis de sessió que coincideixen amb els criteris de cerca
+login-list-count =
+  { $count ->
+    [one] { $count } inici de sessió
+    *[other] { $count } inicis de sessió
+  }
+login-list-sort-label-text = Ordena per:
+login-list-name-option = Nom (A-Z)
+login-list-breached-option = Llocs web amb filtracions de dades
+login-list-last-changed-option = Darrera modificació
+login-list-last-used-option = Darrer ús
+login-list-intro-title = No s'ha trobat cap inici de sessió
+login-list-intro-description = Ací es mostren les contrasenyes que guardeu en el { -brand-product-name }.
+login-list-item-title-new-login = Inici de sessió nou
+login-list-item-subtitle-new-login = Introduïu les credencials d'inici de sessió
+login-list-item-subtitle-missing-username = (cap nom d'usuari)
+
+## Introduction screen
+
+login-intro-heading = Esteu cercant els inicis de sessió que heu guardat? Configureu el { -sync-brand-short-name }.
+login-intro-description = Si heu guardat els vostres inicis de sessió en el { -brand-product-name } des d'un altre dispositiu, esta és la manera de tindre-los també ací:
+login-intro-instruction-fxa = Creeu un { -fxaccount-brand-name } o inicieu-hi la sessió des del dispositiu on teniu guardats els vostres inicis de sessió
+login-intro-instruction-fxa-settings = Assegureu-vos que heu seleccionat la casella de selecció Inicis de sessió en els paràmetres del { -sync-brand-short-name }
+login-intro-instruction-faq = Vegeu les <a data-l10n-name"faq">preguntes més freqüents</a> del { -lockwise-brand-short-name } per obtindre més ajuda
+
+## Login
+
+login-item-new-login-title = Crea un inici de sessió
+login-item-edit-button = Edita
+login-item-delete-button = Suprimeix
+login-item-origin-label = Adreça del lloc web
+login-item-origin =
+  .placeholder = https://www.example.com
+login-item-open-site-button = Obri
+login-item-username-label = Nom d'usuari
+login-item-username =
+  .placeholder = nom@example.com
+login-item-copy-username-button-text = Copia
+login-item-copied-username-button-text = S'ha copiat
+login-item-password-label = Contrasenya
+login-item-password-reveal-checkbox-show =
+  .title = Mostra la contrasenya
+login-item-password-reveal-checkbox-hide =
+  .title = Amaga la contrasenya
+login-item-copy-password-button-text = Copia
+login-item-copied-password-button-text = S'ha copiat
+login-item-save-changes-button = Guarda els canvis
+login-item-save-new-button = Guarda
+login-item-cancel-button = Cancel·la
+login-item-time-changed = Darrera modificació: { DATETIME($timeChanged, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
+login-item-time-created = Creat: { DATETIME($timeCreated, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
+login-item-time-used = Darrer ús: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
+
+## Master Password notification
+
+master-password-notification-message = Introduïu la contrasenya mestra per veure els inicis de sessió i les contrasenyes guardats
+master-password-reload-button =
+  .label = Inicia la sessió
+  .accesskey = I
+
+## Dialogs
+
+confirmation-dialog-cancel-button = Cancel·la
+confirmation-dialog-dismiss-button =
+  .title = Cancel·la
+enable-password-sync-notification-message =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Voleu accedir als vostres inicis de sessió arreu on utilitzeu el { -brand-product-name }? Aneu a les Opcions del { -sync-brand-short-name } i marqueu la casella de selecció Inicis de sessió.
+    *[other] Voleu accedir als vostres inicis de sessió arreu on utilitzeu el { -brand-product-name }? Aneu a les Preferències del { -sync-brand-short-name } i marqueu la casella de selecció Inicis de sessió.
+  }
+enable-password-sync-preferences-button =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Vés a les Opcions del { -sync-brand-short-name }
+      *[other] Vés a les Preferències del { -sync-brand-short-name }
+    }
+  .accesskey = V
+confirm-delete-dialog-title = Voleu suprimir este inici de sessió?
+confirm-delete-dialog-message = Esta acció no es pot desfer.
+confirm-delete-dialog-confirm-button = Suprimeix
+confirm-discard-changes-dialog-title = Voleu descartar els canvis no guardats?
+confirm-discard-changes-dialog-message = Es perdran tots els canvis que no hàgeu guardat.
+confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Descarta
+
+## Breach Alert notification
+
+breach-alert-text = S'han filtrat o robat contrasenyes d'este lloc web des de la darrera vegada que en vàreu actualitzar les vostres dades d'inici de sessió. Canvieu la contrasenya per protegir el vostre compte.
+breach-alert-link = Més informació sobre esta filtració.
+breach-alert-dismiss =
+  .title = Tanca esta alerta
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutPolicies.ftl
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+about-policies-title = Polítiques d'empresa
+# 'Active' is used to describe the policies that are currently active
+active-policies-tab = Actives
+errors-tab = Errors
+documentation-tab = Documentació
+no-specified-policies-message = El servei de polítiques d'empresa està actiu, però no hi ha cap política activada.
+inactive-message = El servei de polítiques d'empresa està inactiu.
+policy-name = Nom de la política
+policy-value = Valor de la política
+policy-errors = Errors de la política
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -0,0 +1,28 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+about-private-browsing-learn-more = Més informació sobre la <a data-l10n-name"learn-more">Navegació privada</a>.
+about-private-browsing-info-visited = pàgines visitades
+privatebrowsingpage-open-private-window-label = Obri una finestra privada
+  .accesskey = p
+about-private-browsing-info-notsaved = Quan navegueu en una finestra privada, el { -brand-short-name } <strong>no desarà</strong>:
+about-private-browsing-search-placeholder = Cerca al web
+about-private-browsing-info-bookmarks = adreces d'interés
+about-private-browsing-info-title = Esteu en una finestra privada
+about-private-browsing-info-searches = cerques
+about-private-browsing-info-downloads = baixades
+private-browsing-title = Navegació privada
+about-private-browsing-info-saved = El { -brand-short-name } <strong>desarà</strong>:
+about-private-browsing-info-myths = Mites comuns sobre la navegació privada
+about-private-browsing-info-clipboard = text copiat
+about-private-browsing-info-temporary-files = fitxers temporals
+about-private-browsing-info-cookies = galetes
+tracking-protection-start-tour = Com funciona?
+about-private-browsing-note = La navegació privada <strong>no vol dir que navegareu anònimament</strong> per Internet. El vostre proveïdor d'Internet o l'empresa per a la qual treballeu podrien conèixer igualment les pàgines que visiteu.
+about-private-browsing =
+  .title = Cerca al web
+about-private-browsing-not-private = Actualment no esteu en una finestra privada.
+content-blocking-title = Bloqueig de contingut
+content-blocking-description = Alguns llocs web utilitzen elements que poden fer el seguiment de la vostra activitat a Internet. En les finestres privades, el bloqueig de contingut del { -brand-short-name } bloca automàticament els elements de seguiment que poden recollir informació sobre la vostra navegació.
+about-private-browsing-info-description = El { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de cerques i de navegació quan isqueu de l'aplicació o tanqueu totes les pestanyes i finestres de navegació privada. Malgrat que això no fa que sigueu anònim per als llocs web o per al vostre proveïdor de serveis d'Internet, és més fàcil mantindre en privat allò que feu en línia davant de qualsevol altra persona que utilitze este ordinador.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+restart-required-title = Cal que reinicieu
+restart-required-header = Tan sols cal un petit detall per continuar.
+restart-required-intro = Acabem d'instal·lar una actualització en segon pla. Feu clic a «Reinicia el { -brand-short-name }» per aplicar-la.
+restart-required-intro-brand = El { -brand-short-name } s'ha actualitzat en segon pla. Feu clic a «Reinicia el { -brand-short-name }» per completar l'actualització.
+restart-required-description = Restaurarem totes les pàgines, finestres i pestanyes, perquè pugueu reprendre ràpidament el que estàveu fent.
+restart-button-label = Reinicia el { -brand-short-name }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutRobots.ftl
@@ -0,0 +1,29 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### These strings are used in the about:robots page, which ties in with the
+### robots theme used in the Firefox 3 Beta 2/3 first run pages.
+### They're just meant to be fun and whimsical, with references to some geeky
+### but well-known robots in movies and books. Be creative with translations!
+
+# Nonsense line from the movie "The Day The Earth Stood Still". No translation needed.
+page-title = Gort! Klaatu barada nikto!
+# Movie: Logan's Run... Box (cyborg): "Welcome Humans! I am ready for you."
+error-title-text = Benvinguts humans!
+# Movie: The Day The Earth Stood Still. Spoken by Klaatu.
+error-short-desc-text = Vos hem vingut a visitar en pau i amb bona voluntat!
+# Various books by Isaac Asimov. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics
+error-long-desc1 = Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prenga mal.
+# Movie: Blade Runner. Batty: "I've seen things you people wouldn’t believe..."
+error-long-desc2 = Els robots han vist coses que vosaltres, humans, mai creuríeu.
+# Book: Hitchhiker’s Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots.
+error-long-desc3 = Els robots són els vostres companys de plàstic amb qui passar-s'ho bé.
+# TV: Futurama. Bender's first line is "Bite my shiny metal ass."
+error-long-desc4 = Els robots tenen darreres de metall lluent que no han de mossegar-se.
+# TV: Battlestar Galactica (2004 series). From the opening text.
+error-trailer-desc-text = I tenen un pla.
+# Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him.
+error-try-again = Torna-ho a provar
+  .label2 = No torneu a prémer este botó.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
@@ -0,0 +1,40 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+restore-page-tab-title = Restauració de la sessió
+# The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
+# and regret that we are unable to restore the session for the user
+restore-page-error-title = Tenim problemes per recuperar les vostres pàgines.
+restore-page-problem-desc = Tenim problemes per restaurar l'última sessió de navegació. Trieu «Restaura la sessió» per tornar-ho a provar.
+restore-page-try-this = Seguiu sense poder restaurar la sessió? A vegades, el problema pot ser una pestanya determinada. Reviseu les pestanyes anteriors, desmarqueu les que no necessiteu i proveu de tornar a restaurar-les.
+restore-page-hide-tabs = Amaga les pestanyes anteriors
+restore-page-show-tabs = Mostra les pestanyes anteriors
+# When tabs are distributed across multiple windows, this message is used as a
+# header above the group of tabs for each window.
+#
+# Variables:
+#  $windowNumber: Progressive number associated to each window
+restore-page-window-label = Finestra { $windowNumber }
+restore-page-restore-header =
+  .label = Restaura
+restore-page-list-header =
+  .label = Finestres i pestanyes
+restore-page-try-again-button =
+  .label = Restaura la sessió
+  .accesskey = R
+restore-page-close-button =
+  .label = Inicia una sessió nova
+  .accesskey = n
+
+## The following strings are used in about:welcomeback
+
+welcome-back-tab-title = Tot correcte
+welcome-back-page-title = Tot correcte
+welcome-back-page-info = El { -brand-short-name } ja està llest.
+welcome-back-restore-button =
+  .label = Som-hi!
+  .accesskey = S
+welcome-back-restore-all-label = Restaura totes les finestres i pestanyes
+welcome-back-restore-some-label = Restaura només algunes pestanyes
+welcome-back-page-info-link = S'han eliminat els vostres complements i personalitzacions i s'han restaurat els paràmetres del navegador per defecte. Si això no resol el problema, <a data-l10n-name"link-more">obteniu més informació sobre què podeu fer.</a>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutTabCrashed.ftl
@@ -0,0 +1,24 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+crashed-title = Generador d'informes de fallada de pestanya
+crashed-close-tab-button = Tanca la pestanya
+crashed-restore-tab-button = Restaura esta pestanya
+crashed-restore-all-button = Restaura totes les pestanyes que han fallat
+crashed-header = Vaja, la pestanya ha fallat.
+crashed-offer-help = Vos podem ajudar!
+crashed-single-offer-help-message = Trieu «{ crashed-restore-tab-button }» per tornar a carregar la pàgina.
+crashed-multiple-offer-help-message = Trieu «{ crashed-restore-tab-button }» o «{ crashed-restore-all-button }» per tornar a carregar les pàgines.
+crashed-request-help = Voleu ajudar-nos?
+crashed-request-help-message = Els informes de fallada ens ajuden a diagnosticar problemes i a millorar el { -brand-short-name }.
+crashed-request-report-title = Informeu sobre esta pestanya
+crashed-send-report = Envia un informe de fallada automàtic per ajudar a corregir errors com este.
+crashed-comment =
+  .placeholder = Comentaris opcionals (els comentaris són visibles públicament)
+crashed-include-URL = Inclou els URL dels llocs que s'estaven visitant quan el { -brand-short-name } ha fallat.
+crashed-email-placeholder = Introduïu la vostra adreça electrònica ací
+crashed-email-me = Envia'm un missatge de correu quan hi haja més informació disponible
+crashed-report-sent = Ja s'ha enviat l'informe de fallada. Gràcies per ajudar a millorar el { -brand-short-name }.
+crashed-request-auto-submit-title = Informeu sobre les pestanyes en segon pla
+crashed-auto-submit-checkbox = Actualitza les preferències per tal que s'envien informes automàticament en produir-se una fallada del { -brand-short-name }.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
@@ -0,0 +1,49 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+appmenu-update-available =
+  .label = Hi ha una actualització del { -brand-shorter-name } disponible.
+  .buttonlabel = Baixa l'actualització
+  .buttonaccesskey = B
+  .secondarybuttonlabel = Ara no
+  .secondarybuttonaccesskey = n
+appmenu-update-available-message = Actualitzeu el { -brand-shorter-name } per millorar la velocitat i privadesa.
+appmenu-update-manual =
+  .label = El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar a la versió més recent.
+  .buttonlabel = Baixa el { -brand-shorter-name }
+  .buttonaccesskey = B
+  .secondarybuttonlabel = Ara no
+  .secondarybuttonaccesskey = n
+appmenu-update-manual-message = Baixeu una còpia nova del { -brand-shorter-name } i vos ajudarem a instal·lar-la.
+appmenu-update-whats-new =
+  .value = Descobriu-ne les novetats.
+appmenu-update-unsupported =
+  .label = El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar a la versió més recent.
+  .buttonlabel = Més informació
+  .buttonaccesskey = M
+  .secondarybuttonlabel = Tanca
+  .secondarybuttonaccesskey = T
+appmenu-update-unsupported-message = La versió més recent del { -brand-shorter-name } no és compatible amb el vostre sistema.
+appmenu-update-restart =
+  .label = Reinicia per actualitzar el { -brand-shorter-name }.
+  .buttonlabel = Reinicia i restaura
+  .buttonaccesskey = R
+  .secondarybuttonlabel = Ara no
+  .secondarybuttonaccesskey = n
+appmenu-update-restart-message = Després d'un reinici ràpid, el { -brand-shorter-name } restaurarà totes les pestanyes i obertes i les finestres que no estiguen en mode de navegació privada.
+appmenu-addon-private-browsing-installed =
+  .buttonlabel = Entesos
+  .buttonaccesskey = E
+appmenu-addon-post-install-message = Gestioneu els vostres complements fent clic a <image data-l10n-name'addon-install-icon'></image> al menú <image data-l10n-name'addon-menu-icon'></image>.
+appmenu-addon-post-install-incognito-checkbox =
+  .label = Permet que esta extensió s'execute en finestres privades
+  .accesskey = P
+appmenu-addon-private-browsing =
+  .label = Canvi en les extensions en finestres privades
+  .buttonlabel = Gestiona les extensions
+  .buttonaccesskey = G
+  .secondarybuttonlabel = Entesos
+  .secondarybuttonaccesskey = E
+appmenu-addon-private-browsing-message = Les extensions noves que afegiu al { -brand-shorter-name } no funcionaran en les finestres privades llevat que ho permeteu als paràmetres.
+appmenu-addon-private-browsing-learn-more = Més informació sobre com gestionar els paràmetres de les extensions
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -0,0 +1,17 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+## The following feature names must be treated as a brand, and kept in English.
+## They cannot be:
+## - Declined to adapt to grammatical case.
+## - Transliterated.
+## - Translated.
+
+-facebook-container-brand-name = Facebook Container
+-lockwise-brand-name = Firefox Lockwise
+-lockwise-brand-short-name = Lockwise
+-monitor-brand-name = Firefox Monitor
+-monitor-brand-short-name = Monitor
+-pocket-brand-name = Pocket
+-send-brand-name = Firefox Send
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/branding/sync-brand.ftl
@@ -0,0 +1,11 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+-sync-brand-short-name = Sync
+# “Sync” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand,
+# and kept in English.
+-sync-brand-name = Firefox Sync
+# “Account” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand,
+# and kept in English.
+-fxaccount-brand-name = Compte del Firefox
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/customizeMode.ftl
@@ -0,0 +1,47 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+customize-mode-restore-defaults =
+  .label = Restaura els valors per defecte
+customize-mode-menu-and-toolbars-header = Arrossegueu els vostres elements favorits a la barra d'eines o al menú d'eines addicionals (»).
+customize-mode-overflow-list-title = Menú d'eines addicionals (»)
+customize-mode-uidensity =
+  .label = Densitat
+customize-mode-done =
+  .label = Fet
+customize-mode-lwthemes-menu-manage =
+  .label = Gestiona
+  .accesskey = G
+customize-mode-toolbars =
+  .label = Barres d'eines
+customize-mode-titlebar =
+  .label = Barra de títol
+customize-mode-uidensity-menu-touch =
+  .label = Tàctil
+  .accesskey = T
+  .tooltiptext = Tàctil
+customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox =
+  .label = Utilitza «tàctil» per al mode de tauleta
+customize-mode-extra-drag-space =
+  .label = Espai per arrossegar la finestra
+customize-mode-lwthemes =
+  .label = Temes
+customize-mode-overflow-list-description = Arrossegueu elements i deixeu-los anar ací per tindre-los a mà, però fora de la barra d'eines…
+customize-mode-uidensity-menu-normal =
+  .label = Normal
+  .accesskey = N
+  .tooltiptext = Normal
+customize-mode-uidensity-menu-compact =
+  .label = Compacte
+  .accesskey = C
+  .tooltiptext = Compacte
+customize-mode-lwthemes-menu-get-more =
+  .label = Baixa més temes
+  .accesskey = B
+customize-mode-undo-cmd =
+  .label = Desfés
+customize-mode-lwthemes-my-themes =
+  .value = Els meus temes
+customize-mode-touchbar-cmd =
+  .label = Personalitza la Touch Bar…
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -31,31 +31,31 @@ menu-file-open-file =
 menu-file-close =
   .label = Tanca
   .accesskey = c
 menu-file-close-window =
   .label = Tanca la finestra
   .accesskey = f
 menu-file-save-page =
   .label = Anomena i guarda la pàgina…
-  .accesskey = g
+  .accesskey = s
 menu-file-email-link =
   .label = Envia l'enllaç per correu…
   .accesskey = E
 menu-file-print-setup =
   .label = Configuració de la pàgina…
   .accesskey = g
 menu-file-print-preview =
   .label = Exemple d'impressió
   .accesskey = l
 menu-file-print =
   .label = Imprimeix…
   .accesskey = p
 menu-file-import-from-another-browser =
-  .label = Import from Another Browser…
+  .label = Importa des d'un altre navegador…
   .accesskey = I
 menu-file-go-offline =
   .label = Treballa fora de línia
   .accesskey = b
 
 ## Edit Menu
 
 menu-edit =
@@ -70,17 +70,17 @@ menu-edit-redo =
 menu-edit-cut =
   .label = Retalla
   .accesskey = t
 menu-edit-copy =
   .label = Copia
   .accesskey = C
 menu-edit-paste =
   .label = Apega
-  .accesskey = g
+  .accesskey = x
 menu-edit-delete =
   .label = Suprimeix
   .accesskey = u
 menu-edit-select-all =
   .label = Selecciona-ho tot
   .accesskey = a
 menu-edit-find-on =
   .label = Cerca en esta pàgina…
@@ -171,17 +171,17 @@ menu-history-show-all-history =
   .label = Mostra tot l'historial
 menu-history-clear-recent-history =
   .label = Neteja l'historial recent…
 menu-history-synced-tabs =
   .label = Pestanyes sincronitzades
 menu-history-restore-last-session =
   .label = Restaura la sessió anterior
 menu-history-hidden-tabs =
-  .label = Hidden Tabs
+  .label = Pestanyes ocultes
 menu-history-undo-menu =
   .label = Pestanyes tancades recentment
 menu-history-undo-window-menu =
   .label = Finestres tancades recentment
 
 ## Bookmarks Menu
 
 menu-bookmarks-menu =
@@ -234,18 +234,18 @@ menu-preferences =
      *[other] Preferències
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] n
     }
 menu-tools-layout-debugger =
-  .label = Layout Debugger
-  .accesskey = L
+  .label = Depurador de disposició
+  .accesskey = D
 
 ## Window Menu
 
 menu-window-menu =
   .label = Finestra
 menu-window-bring-all-to-front =
   .label = Porta-ho tot a davant
 
@@ -256,24 +256,24 @@ menu-help =
   .accesskey = j
 menu-help-product =
   .label = Ajuda del { -brand-shorter-name }
   .accesskey = j
 menu-help-show-tour =
   .label = Visita guiada del { -brand-shorter-name }
   .accesskey = V
 menu-help-keyboard-shortcuts =
-  .label = Tecles de drecera
-  .accesskey = d
+  .label = Dreceres de teclat
+  .accesskey = D
 menu-help-troubleshooting-info =
   .label = Informació de resolució de problemes
   .accesskey = r
 menu-help-feedback-page =
-  .label = Tramet una opinió…
-  .accesskey = T
+  .label = Envia comentaris…
+  .accesskey = E
 menu-help-safe-mode-without-addons =
   .label = Reinicia amb els complements inhabilitats…
   .accesskey = R
 menu-help-safe-mode-with-addons =
   .label = Reinicia amb els complements habilitats
   .accesskey = R
 # Label of the Help menu item. Either this or
 # safeb.palm.notdeceptive.label from
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/newInstallPage.ftl
@@ -0,0 +1,28 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### For this feature, "installation" is used to mean "this discrete download of
+### Firefox" and "version" is used to mean "the specific revision number of a
+### given Firefox channel". These terms are not synonymous.
+
+title = Notícia important
+heading = Canvis en el vostre perfil del { -brand-short-name }
+changed-title = Què ha canviat?
+changed-desc-profiles = Esta instal·lació del { -brand-short-name } té un perfil nou. Un perfil és el conjunt de fitxers on el Firefox guarda la informació, com ara les adreces d'interés, les contrasenyes i les preferències de l'usuari.
+changed-desc-dedicated = Per tal de poder canviar amb més facilitat i seguretat entre les instal·lacions del Firefox (inclosos Firefox, Firefox ESR, Firefox Beta, Firefox Developer Edition i Firefox Nightly), esta instal·lació ara té un perfil dedicat. No comparteix automàticament la vostra informació guardada amb les altres instal·lacions del Firefox.
+lost = <b>No heu perdut les dades personals ni les personalitzacions.</b> Si ja heu guardat informació al Firefox en este ordinador, encara està disponible en una altra instal·lació del Firefox.
+options-title = Quines opcions tinc?
+options-do-nothing = Si no feu res, les dades del vostre perfil del { -brand-short-name } seran diferents de les dades del perfil de les altres instal·lacions del Firefox.
+options-use-sync = Si voleu que totes les vostres dades del perfil siguen iguals en totes les instal·lacions del Firefox, podeu utilitzar un { -fxaccount-brand-name } per mantindre-les sincronitzades.
+resources = Recursos:
+support-link = Ús del gestor de perfils - Article d'ajuda
+sync-header = Inicieu la sessió o creeu un { -fxaccount-brand-name }
+sync-label = Introduïu la vostra adreça electrònica
+sync-input =
+  .placeholder = Adreça electrònica
+sync-button = Continua
+sync-terms = En continuar, accepteu les <a data-l10n-name"terms">condicions d'ús del servei</a> i l'<a data-l10n-name"privacy">avís de privadesa</a>.
+sync-first = És la primera vegada que utilitzeu el { -sync-brand-name }? Haureu d'iniciar la sessió en totes les instal·lacions del Firefox per sincronitzar la vostra informació.
+sync-learn = Més informació
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -0,0 +1,113 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## These messages are used as headings in the recommendation doorhanger
+
+cfr-doorhanger-extension-heading = Extensió recomanada
+cfr-doorhanger-feature-heading = Funció recomanada
+cfr-doorhanger-pintab-heading = Proveu això: Fixa la pestanya
+
+
+
+cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
+  .tooltiptext = Per què veig això?
+cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Ara no
+  .accesskey = n
+cfr-doorhanger-extension-ok-button = Afig-la ara
+  .accesskey = A
+cfr-doorhanger-pintab-ok-button = Fixa esta pestanya
+  .accesskey = F
+cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Gestiona els paràmetres de recomanacions
+  .accesskey = G
+cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = No em mostres esta recomanació
+  .accesskey = m
+cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Més informació
+# This string is used on a new line below the add-on name
+# Variables:
+#  $name (String) - Add-on author name
+cfr-doorhanger-extension-author = per { $name }
+# This is a notification displayed in the address bar.
+# When clicked it opens a panel with a message for the user.
+cfr-doorhanger-extension-notification = Recomanació
+
+## Add-on statistics
+## These strings are used to display the total number of
+## users and rating for an add-on. They are shown next to each other.
+
+# Variables:
+#  $total (Number) - The rating of the add-on from 1 to 5
+cfr-doorhanger-extension-rating =
+  .tooltiptext =
+    { $total ->
+      [one] { $total } estrella
+      *[other] { $total } estrelles
+    }
+# Variables:
+#  $total (Number) - The total number of users using the add-on
+cfr-doorhanger-extension-total-users =
+  { $total ->
+    [one] { $total } usuari
+    *[other] { $total } usuaris
+  }
+cfr-doorhanger-pintab-description = Accediu fàcilment als llocs més utilitzats. Manteniu els llocs oberts en una pestanya (fins i tot quan reinicieu).
+
+## These messages are steps on how to use the feature and are shown together.
+
+cfr-doorhanger-pintab-step1 = <b>Feu clic amb el botó dret</b> a la pestanya que voleu fixar.
+cfr-doorhanger-pintab-step2 = Trieu <b>Fixa la pestanya</b> al menú.
+cfr-doorhanger-pintab-step3 = Si el contingut del lloc s'actualitza, veureu un punt blau a la pestanya fixa.
+cfr-doorhanger-pintab-animation-pause = Pausa
+cfr-doorhanger-pintab-animation-resume = Reprén
+
+## Firefox Accounts Message
+
+cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header = Sincronitzeu les adreces d'interés a tot arreu.
+cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body = Una gran troballa! No vos quedeu sense esta adreça d'interés en els vostres dispositius mòbils. Creeu un { -fxaccount-brand-name }.
+cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text = Sincronitza ara les adreces d'interés…
+cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-tooltip =
+  .aria-label = Botó Tanca
+  .title = Tanca
+
+## Protections panel
+
+cfr-protections-panel-header = Navegueu sense sentir-vos observat
+cfr-protections-panel-body = Protegiu les vostres dades. El { -brand-short-name } vos protegeix de molts dels elements de seguiment més habituals que recopilen dades sobre allò que feu a Internet.
+cfr-protections-panel-link-text = Més informació
+
+## What's New toolbar button and panel
+
+cfr-whatsnew-button =
+  .label = Novetats
+  .tooltiptext = Novetats
+cfr-whatsnew-panel-header = Novetats
+
+## Bookmark Sync
+
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-header = Accediu a esta adreça d'interés des del vostre telèfon
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-body = Accediu a les adreces d'interés, les contrasenyes, l'historial i molt més arreu on tingueu una sessió iniciada en el { -brand-product-name }.
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-ok-button = Activa el { -sync-brand-short-name }
+  .accesskey = A
+
+## Login Sync
+
+cfr-doorhanger-sync-logins-header = No perdeu mai més cap contrasenya
+cfr-doorhanger-sync-logins-body = Emmagatzemeu i sincronitzeu de forma segura les contrasenyes en tots els vostres dispositius.
+cfr-doorhanger-sync-logins-ok-button = Activa el { -sync-brand-short-name }
+  .accesskey = A
+
+## Send Tab
+
+cfr-doorhanger-send-tab-header = Llegiu-ho sobre la marxa
+cfr-doorhanger-send-tab-recipe-header = Emporta't esta recepta a la cuina
+cfr-doorhanger-send-tab-body = «Envia la pestanya» vos permet compartir fàcilment este enllaç amb el vostre telèfon o arreu on tingueu una sessió iniciada en el { -brand-product-name }.
+cfr-doorhanger-send-tab-ok-button = Prova «Envia la pestanya»
+  .accesskey = P
+
+## Firefox Send
+
+cfr-doorhanger-firefox-send-header = Compartiu este PDF de forma segura
+cfr-doorhanger-firefox-send-body = Manteniu els vostres documents confidencials lluny de mirades indiscretes amb un xifratge d'extrem a extrem i un enllaç que desapareix quan hàgeu acabat.
+cfr-doorhanger-firefox-send-ok-button = Prova el { -send-brand-name }
+  .accesskey = P
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -0,0 +1,187 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### Firefox Home / New Tab strings for about:home / about:newtab.
+
+newtab-page-title = Pestanya nova
+newtab-settings-button =
+  .title = Personalitzeu la pàgina de pestanya nova
+
+## Search box component.
+
+# "Search" is a verb/action
+newtab-search-box-search-button =
+  .title = Cerca
+  .aria-label = Cerca
+newtab-search-box-search-the-web-text = Cerca al web
+newtab-search-box-search-the-web-input =
+  .placeholder = Cerca al web
+  .title = Cerca al web
+  .aria-label = Cerca al web
+
+## Top Sites - General form dialog.
+
+newtab-topsites-add-search-engine-header = Afig un motor de cerca
+newtab-topsites-add-topsites-header = Lloc principal nou
+newtab-topsites-edit-topsites-header = Edita el lloc principal
+newtab-topsites-title-label = Títol
+newtab-topsites-title-input =
+  .placeholder = Escriviu el títol
+newtab-topsites-url-label = URL
+newtab-topsites-url-input =
+  .placeholder = Escriviu o apegueu un URL
+newtab-topsites-url-validation = Es necessita un URL vàlid
+newtab-topsites-image-url-label = URL d'imatge personalitzada
+newtab-topsites-use-image-link = Utilitza una imatge personalitzada…
+newtab-topsites-image-validation = S'ha produït un error en carregar la imatge. Proveu un altre URL.
+
+## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
+
+newtab-topsites-cancel-button = Cancel·la
+newtab-topsites-delete-history-button = Elimina de l'historial
+newtab-topsites-save-button = Guarda
+newtab-topsites-preview-button = Previsualització
+newtab-topsites-add-button = Afig
+
+## Top Sites - Delete history confirmation dialog. 
+
+
+## Top Sites - Delete history confirmation dialog.
+
+newtab-confirm-delete-history-p1 = Segur que voleu suprimir de l'historial totes les instàncies d'esta pàgina?
+# "This action" refers to deleting a page from history.
+newtab-confirm-delete-history-p2 = Esta acció no es pot desfer.
+
+## Context Menu - Action Tooltips.
+
+# General tooltip for context menus.
+newtab-menu-section-tooltip =
+  .title = Obri el menú
+  .aria-label = Obri el menú
+# This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
+# Variables:
+# $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
+newtab-menu-content-tooltip =
+  .title = Obri el menú
+  .aria-label = Obri el menú contextual de { $title }
+# Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
+newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
+  .title = Edita este lloc
+  .aria-label = Edita este lloc
+
+## Context Menu: These strings are displayed in a context menu and are meant as a call to action for a given page.
+
+newtab-menu-edit-topsites = Edita
+newtab-menu-open-new-window = Obri en una finestra nova
+newtab-menu-open-new-private-window = Obri en una finestra privada nova
+newtab-menu-dismiss = Descarta
+newtab-menu-pin = Fixa
+newtab-menu-unpin = No fixis
+newtab-menu-delete-history = Elimina de l'historial
+newtab-menu-save-to-pocket = Guarda al { -pocket-brand-name }
+newtab-menu-delete-pocket = Suprimeix del { -pocket-brand-name }
+newtab-menu-archive-pocket = Arxiva en el { -pocket-brand-name }
+# Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
+newtab-menu-remove-bookmark = Elimina l'adreça d'interés
+# Bookmark is a verb here.
+newtab-menu-bookmark = Afig a les adreces d'interés
+
+## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb, 
+## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
+
+
+## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
+## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
+
+newtab-menu-copy-download-link = Copia l'enllaç de la baixada
+newtab-menu-go-to-download-page = Vés a la pàgina de la baixada
+newtab-menu-remove-download = Elimina de l'historial
+
+## Context Menu - Download Menu: These are platform specific strings found in the context menu of an item that has
+## been downloaded. The intention behind "this action" is that it will show where the downloaded file exists on the file
+## system for each operating system.
+
+newtab-menu-show-file =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Mostra-ho en el Finder
+    *[other] Obre la carpeta on es troba
+  }
+newtab-menu-open-file = Obri el fitxer
+
+## Card Labels: These labels are associated to pages to give
+## context on how the element is related to the user, e.g. type indicates that
+## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
+
+newtab-label-visited = Visitat
+newtab-label-bookmarked = A les adreces d'interés
+newtab-label-removed-bookmark = S'ha eliminat l'adreça d'interés
+newtab-label-recommended = Tendència
+newtab-label-saved = Guardat al { -pocket-brand-name }
+newtab-label-download = Baixat
+
+## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are 
+## meant as a call to action for the given section.
+
+
+## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
+## meant as a call to action for the given section.
+
+newtab-section-menu-remove-section = Elimina la secció
+newtab-section-menu-collapse-section = Redueix la secció
+newtab-section-menu-expand-section = Amplia la secció
+newtab-section-menu-manage-section = Gestiona la secció
+newtab-section-menu-manage-webext = Gestiona l'extensió
+newtab-section-menu-add-topsite = Afig com a lloc principal
+newtab-section-menu-add-search-engine = Afig un motor de cerca
+newtab-section-menu-move-up = Mou cap amunt
+newtab-section-menu-move-down = Mou cap avall
+newtab-section-menu-privacy-notice = Avís de privadesa
+
+## Section aria-labels
+
+newtab-section-collapse-section-label =
+  .aria-label = Redueix la secció
+newtab-section-expand-section-label =
+  .aria-label = Amplia la secció
+
+## Section Headers.
+
+newtab-section-header-topsites = Llocs principals
+newtab-section-header-highlights = Destacats
+# Variables:
+# $provider (String): Name of the corresponding content provider.
+newtab-section-header-pocket = Recomanat per { $provider }
+
+## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
+
+newtab-empty-section-highlights = Comenceu a navegar i ací vos mostrarem els millors articles, vídeos i altres pàgines que hàgeu visitat o afegit a les adreces d'interés recentment.
+# Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
+# Variables:
+# $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
+newtab-empty-section-topstories = Ja esteu al dia. Torneu més tard per veure més articles populars de { $provider }. No podeu esperar? Trieu un tema popular per descobrir els articles més interessants de tot el web.
+
+## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
+
+newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Ja esteu al dia.
+newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Torneu més tard per veure si hi ha més articles.
+newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Torna-ho a provar
+newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = S'està carregant…
+# Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
+newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Ups! Pareix que esta secció no s'ha carregat del tot.
+
+## Pocket Content Section.
+
+# This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
+newtab-pocket-read-more = Temes populars:
+newtab-pocket-more-recommendations = Més recomanacions
+newtab-pocket-how-it-works = Com funciona
+newtab-pocket-cta-button = Obtén el { -pocket-brand-name }
+newtab-pocket-cta-text = Guardeu els vostres articles preferits al { -pocket-brand-name } i gaudiu d'altres recomanacions fascinants.
+
+## Error Fallback Content.
+## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
+
+newtab-error-fallback-info = Vaja, s'ha produït un error en carregar este contingut.
+newtab-error-fallback-refresh-link = Actualitzeu la pàgina per tornar-ho a provar.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -0,0 +1,131 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### UI strings for the simplified onboarding modal / about:welcome
+### Various strings use a non-breaking space to avoid a single dangling /
+### widowed word, so test on various window sizes if you also want this.
+
+
+## These button action text can be split onto multiple lines, so use explicit
+## newlines in translations to control where the line break appears (e.g., to
+## avoid breaking quoted text).
+
+onboarding-button-label-learn-more = Més informació
+onboarding-button-label-try-now = Proveu-ho ara
+onboarding-button-label-get-started = Primers passos
+
+## Welcome modal dialog strings
+
+onboarding-welcome-header = Vos donem la benvinguda al { -brand-short-name }
+onboarding-welcome-body = Ja teniu el navegador.<br/>Ara descobriu la resta del { -brand-product-name }.
+onboarding-welcome-learn-more = Més informació sobre els beneficis.
+onboarding-join-form-header = Uniu-vos al { -brand-product-name }
+onboarding-join-form-body = Introduïu la vostra adreça electrònica per començar.
+onboarding-join-form-email =
+  .placeholder = Introduïu l'adreça electrònica
+onboarding-join-form-email-error = Cal una adreça electrònica vàlida
+onboarding-join-form-legal = En continuar, accepteu les <a data-l10n-name"terms">condicions d'ús del servei</a> i l'<a data-l10n-name"privacy">avís de privadesa</a>.
+onboarding-join-form-continue = Continua
+onboarding-start-browsing-button-label = Comença a navegar
+onboarding-cards-dismiss =
+  .title = Descarta
+  .aria-label = Descarta
+
+## Firefox Sync modal dialog strings.
+
+onboarding-sync-welcome-header = El vostre { -brand-product-name }, a tot arreu
+onboarding-sync-welcome-content = Accediu a les vostres adreces d'interés, historial, contrasenyes i preferències en tots els vostres dispositius.
+onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Més informació sobre el Compte del Firefox
+onboarding-sync-form-invalid-input = Cal una adreça electrònica vàlida
+onboarding-sync-legal-notice = Si continueu, accepteu les <a data-l10n-name"terms">Condicions del servei</a> i l'<a data-l10n-name"privacy">Avís de privadesa</a>.
+onboarding-sync-form-input =
+  .placeholder = Adreça electrònica
+onboarding-sync-form-continue-button = Continua
+onboarding-sync-form-skip-login-button = Omet este pas
+
+## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
+
+onboarding-sync-form-header = Introduïu la vostra adreça electrònica
+onboarding-sync-form-sub-header = per continuar al { -sync-brand-name }.
+
+## These are individual benefit messages shown with an image, title and
+## description.
+
+onboarding-benefit-products-title = Productes útils
+onboarding-benefit-products-text = Milloreu la productivitat amb una família d'eines que respecten la vostra privadesa en tots els dispositius.
+onboarding-benefit-knowledge-title = Coneixements pràctics
+onboarding-benefit-knowledge-text = Apreneu tot allò que vos cal saber per navegar de forma més intel·ligent i segura.
+onboarding-benefit-privacy-title = Privadesa de debò
+# "Personal Data Promise" is a concept that should be translated consistently
+# across the product. It refers to a concept shown elsewhere to the user: "The
+# Firefox Personal Data Promise is the way we honor your data in everything we
+# make and do. We take less data. We keep it safe. And we make sure that we are
+# transparent about how we use it."
+onboarding-benefit-privacy-text = Tot el que fem respecta la nostra «Promesa sobre les dades personals»: recollir menys dades, mantindre-les segures i sense secrets.
+
+## These strings belong to the individual onboarding messages.
+
+
+## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
+## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
+## The string for the button is found above, in the UI strings section
+
+onboarding-private-browsing-title = Navegació privada
+onboarding-private-browsing-text = Navegueu tot sol. La navegació privada amb bloqueig de contingut bloca els elements que vos fan el seguiment mentre navegueu.
+onboarding-screenshots-title = Captures de pantalla
+onboarding-screenshots-text = Feu captures de pantalla, guardeu-les i compartiu-les sense eixir del { -brand-short-name }. Captureu una regió o una pàgina sencera mentre navegueu. Llavors, guardeu-la al web per accedir-hi i compartir-la fàcilment.
+onboarding-addons-title = Complements
+onboarding-addons-text = Afegiu més funcions al { -brand-short-name } per tal que encara faça més coses. Podeu comparar preus, veure quin temps farà o expressar la vostra personalitat amb un tema personalitzat.
+onboarding-ghostery-title = Ghostery
+onboarding-ghostery-text = Les extensions com el Ghostery, que bloca els anuncis molestos, permeten una navegació més ràpida, més intel·ligent i més segura.
+# Note: "Sync" in this case is a generic verb, as in "to synchronize"
+onboarding-fxa-title = Sincronització
+onboarding-fxa-text = Creeu un { -fxaccount-brand-name } i sincronitzeu les adreces d'interés, les contrasenyes i les pestanyes obertes arreu on utilitzeu el { -brand-short-name }.
+onboarding-tracking-protection-title2 = Protecció contra el seguiment
+onboarding-tracking-protection-text2 = El { -brand-short-name } impedeix que els llocs web vos facen el seguiment mentre navegueu, de manera que és més difícil que els anuncis vos puguen seguir per Internet.
+onboarding-tracking-protection-button2 = Com funciona
+onboarding-data-sync-title = Els vostres paràmetres, a tot arreu
+# "Sync" is short for synchronize.
+onboarding-data-sync-text2 = Sincronitzeu les adreces d'interés, les contrasenyes i molt més a tot arreu on utilitzeu el { -brand-product-name }.
+onboarding-data-sync-button2 = Inicia la sessió al { -sync-brand-short-name }
+onboarding-firefox-monitor-title = Estigueu al cas de les filtracions de dades
+onboarding-firefox-monitor-text = El { -monitor-brand-name } comprova si la vostra adreça electrònica ha aparegut en alguna filtració de dades i vos avisa si apareix en posteriors filtracions.
+onboarding-firefox-monitor-button = Subscriu-me per rebre alertes
+onboarding-browse-privately-title = Navegueu amb privadesa
+onboarding-browse-privately-text = La navegació privada esborra el vostre historial de cerques i de navegació per tal que ningú més que utilitze l'ordinador puga tindre-hi accés.
+onboarding-browse-privately-button = Obri una finestra privada
+onboarding-firefox-send-title = Els vostres fitxers compartits són privats
+onboarding-firefox-send-text2 = Pugeu els vostres fitxers al { -send-brand-name } per compartir-los amb xifratge d'extrem a extrem i un enllaç que caduca automàticament.
+onboarding-firefox-send-button = Proveu el { -send-brand-name }
+onboarding-mobile-phone-title = Instal·leu el { -brand-product-name } al telèfon
+onboarding-mobile-phone-text = Baixeu el { -brand-product-name } per a l'iOS o l'Android i sincronitzeu les vostres dades entre els dispositius.
+# "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
+# browser.
+onboarding-mobile-phone-button = Baixa el navegador mòbil
+onboarding-send-tabs-title = Envieu-vos pestanyes instantàniament
+# "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
+# tab's context menu.
+onboarding-send-tabs-text = La funció «Envia la pestanya» comparteix instantàniament les pàgines entre els vostres dispositius sense necessitat de copiar, apegar ni eixir del navegador.
+onboarding-send-tabs-button = Comença a utilitzar «Envia la pestanya»
+onboarding-pocket-anywhere-title = Llegiu i escolteu en qualsevol lloc
+onboarding-pocket-anywhere-text2 = Guardeu el vostre contingut preferit fora de línia amb l'aplicació { -pocket-brand-name } per poder-lo llegir, escoltar i mirar quan vos convingui.
+onboarding-pocket-anywhere-button = Proveu el { -pocket-brand-name }
+onboarding-lockwise-passwords-title = Accediu a les vostres contrasenyes des de qualsevol lloc
+onboarding-lockwise-passwords-text2 = Manteniu segures les contrasenyes guardades i inicieu la sessió fàcilment en els vostres comptes amb el { -lockwise-brand-name }.
+onboarding-lockwise-passwords-button2 = Baixa l'aplicació
+onboarding-facebook-container-title = Marqueu límits per al Facebook
+onboarding-facebook-container-text2 = El { -facebook-container-brand-name } manté el vostre perfil totalment aïllat, així és més difícil que el Facebook vos mostre publicitat personalitzada.
+onboarding-facebook-container-button = Afig l'extensió
+
+## Message strings belonging to the Return to AMO flow
+
+return-to-amo-sub-header = Molt bé, teniu el { -brand-short-name }
+# <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
+#
+# Variables:
+#  $addon-name (String) - Name of the add-on
+return-to-amo-addon-header = Ara, instal·leu l'extensió <icon></icon><b>{ $addon-name }</b>.
+return-to-amo-extension-button = Afig l'extensió
+return-to-amo-get-started-button = Primers passos amb el { -brand-short-name }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/pageInfo.ftl
@@ -0,0 +1,233 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. --
+
+page-info-window =
+  .style = width: 600px; min-height: 550px;
+copy =
+  .key = C
+menu-copy =
+  .label = Copia
+  .accesskey = C
+select-all =
+  .key = A
+menu-select-all =
+  .label = Selecciona-ho tot
+  .accesskey = a
+close-window =
+  .key = A
+close-dialog =
+  .key = w
+general-tab =
+  .label = General
+  .accesskey = G
+general-title =
+  .value = Títol:
+general-url =
+  .value = Adreça:
+general-type =
+  .value = Tipus:
+general-mode =
+  .value = Mode de renderització:
+general-size =
+  .value = Mida:
+general-referrer =
+  .value = URL referent:
+general-modified =
+  .value = Modificat:
+general-encoding =
+  .value = Codificació del text:
+general-meta-name =
+  .label = Nom
+general-meta-content =
+  .label = Contingut
+media-tab =
+  .label = Multimèdia
+  .accesskey = M
+media-location =
+  .value = Ubicació:
+media-text =
+  .value = Text associat:
+media-alt-header =
+  .label = Text alternatiu
+media-address =
+  .label = Adreça
+media-type =
+  .label = Tipus
+media-size =
+  .label = Mida
+media-count =
+  .label = Recompte
+media-dimension =
+  .value = Dimensions:
+media-long-desc =
+  .value = Descripció llarga:
+media-save-as =
+  .label = Anomena i guarda…
+  .accesskey = a
+media-save-image-as =
+  .label = Anomena i guarda…
+  .accesskey = e
+media-preview =
+  .value = Previsualització dels fitxers multimèdia:
+perm-tab =
+  .label = Permisos
+  .accesskey = P
+permissions-for =
+  .value = Permisos per:
+security-tab =
+  .label = Seguretat
+  .accesskey = S
+security-view =
+  .label = Mostra el certificat
+  .accesskey = c
+security-view-unknown = Desconegut
+  .value = Desconegut
+security-view-identity =
+  .value = Identitat del lloc web
+security-view-identity-owner =
+  .value = Propietari:
+security-view-identity-domain =
+  .value = Lloc web:
+security-view-identity-verifier =
+  .value = Verificat per:
+security-view-identity-validity =
+  .value = Data de venciment:
+security-view-privacy =
+  .value = Privadesa i historial
+security-view-privacy-history-value = He visitat este lloc web abans d'hui?
+security-view-privacy-sitedata-value = Este lloc web emmagatzema informació al meu ordinador?
+security-view-privacy-clearsitedata =
+  .label = Esborra les galetes i dades dels llocs
+  .accesskey = E
+security-view-privacy-passwords-value = He guardat cap contrasenya d'este lloc web?
+security-view-privacy-viewpasswords =
+  .label = Mostra les contrasenyes guardades
+  .accesskey = y
+security-view-technical =
+  .value = Detalls tècnics
+help-button =
+  .label = Ajuda
+
+## These strings are used to tell the user if the website is storing cookies
+## and data on the users computer in the security tab of pageInfo
+## Variables:
+##  $value (number) - Amount of data being stored
+##  $unit (string) - The unit of data being stored (Usually KB)
+
+security-site-data-cookies = Sí, galetes i { $value } { $unit } de dades del lloc
+security-site-data-only = Sí, { $value } { $unit } de dades del lloc
+security-site-data-cookies-only = Sí, galetes
+security-site-data-no = No
+image-size-unknown = Desconegut
+not-set-verified-by = No s'ha especificat
+not-set-alternative-text = No s'ha especificat
+not-set-date = No s'ha especificat
+media-img = Imatge
+media-bg-img = Fons
+media-border-img = Contorn
+media-list-img = Pic
+media-cursor = Cursor
+media-object = Objecte
+media-embed = Incrusta
+media-link = Icona
+media-input = Entrada
+media-video = Vídeo
+media-audio = Àudio
+saved-passwords-yes = Sí
+saved-passwords-no = No
+no-page-title =
+  .value = Pàgina sense títol:
+general-quirks-mode =
+  .value = Mode de compatibilitat
+general-strict-mode =
+  .value = Mode de compliment dels estàndards
+security-no-owner = Este lloc web no proporciona cap informació de propietat.
+media-select-folder = Seleccioneu una carpeta on guardar les imatges
+media-unknown-not-cached =
+  .value = Desconegut (no està a la memòria cau)
+permissions-use-default =
+  .label = Utilitza el valor per defecte
+security-no-visits = No
+# This string is used to display the number of meta tags
+# in the General Tab
+# Variables:
+#  $tags (number) - The number of meta tags
+general-meta-tags =
+  .value =
+    { $tags ->
+      [one] Meta (1 etiqueta)
+      *[other] Meta ({ $tags } etiquetes)
+    }
+# This string is used to display the number of times
+# the user has visited the website prior
+# Variables:
+#  $visits (number) - The number of previous visits
+security-visits-number =
+  { $visits ->
+    [0] No
+    [one] Sí, una vegada
+    *[other] Sí, { $visits } vegades
+  }
+# This string is used to display the size of a media file
+# Variables:
+#  $kb (number) - The size of an image in Kilobytes
+#  $bytes (number) - The size of an image in Bytes
+properties-general-size =
+  .value =
+    { $bytes ->
+      [one] { $kb } kB ({ $bytes } byte)
+      *[other] { $kb } kB ({ $bytes } bytes)
+    }
+# This string is used to display the type and number
+# of frames of a animated image
+# Variables:
+#  $type (string) - The type of a animated image
+#  $frames (number) - The number of frames in an animated image
+media-animated-image-type =
+  .value =
+    { $frames ->
+      [one] Imatge { $type } (animada, { $frames } fotograma)
+      *[other] Imatge { $type } (animada, { $frames } fotogrames)
+    }
+# This string is used to display the type of
+# an image
+# Variables:
+#  $type (string) - The type of an image
+media-image-type =
+  .value = Imatge { $type }
+# This string is used to display the size of a scaled image
+# in both scaled and unscaled pixels
+# Variables:
+#  $dimx (number) - The horizontal size of an image
+#  $dimy (number) - The vertical size of an image
+#  $scaledx (number) - The scaled horizontal size of an image
+#  $scaledy (number) - The scaled vertical size of an image
+media-dimensions-scaled =
+  .value = { $dimx }px × { $dimy }px (escalada a { $scaledx }px × { $scaledy }px)
+# This string is used to display the size of an image in pixels
+# Variables:
+#  $dimx (number) - The horizontal size of an image
+#  $dimy (number) - The vertical size of an image
+media-dimensions =
+  .value = { $dimx }px × { $dimy }px
+# This string is used to display the size of a media
+# file in kilobytes
+# Variables:
+#  $size (number) - The size of the media file in kilobytes
+media-file-size = { $size } kB
+# This string is used to display the website name next to the
+# "Block Images" checkbox in the media tab
+# Variables:
+#  $website (string) - The website name
+media-block-image =
+  .label = Bloca les imatges de { $website }
+  .accesskey = B
+# This string is used to display the URL of the website on top of the
+# pageInfo dialog box
+# Variables:
+#  $website (string) - The url of the website pageInfo is getting info for
+page-info-page =
+  .title = Informació de la pàgina - { $website }
+page-info-frame =
+  .title = Informació del marc - { $website }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/panicButton.ftl
@@ -0,0 +1,31 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+panic-button-open-new-window = S'obrirà una finestra nova buida
+panic-button-undo-warning = Esta acció no es pot desfer.
+panic-button-forget-button =
+  .label = Oblida!
+
+## These strings are combined to form a complete sentence starting with
+## panic-main-timeframe-desc. For example: "Forget the last: Five minutes".
+## Please ensure that this remains the case in the translation.
+
+panic-main-timeframe-desc = Oblida:
+panic-button-5min =
+  .label = Els darrers cinc minuts
+panic-button-2hr =
+  .label = Les darreres dues hores
+panic-button-day =
+  .label = Les darreres 24 hores
+
+## These strings are combined to form a complete sentence starting with
+## panic-button-action-desc. For example: "Proceeding will: Delete Recent Cookies".
+## Please ensure that this remains the case in the translation.
+## Note also that some strings include <strong> tags for emphasis on the
+## words "Cookies", "History", "Tabs" and "Windows". The translation should do the same.
+
+panic-button-action-desc = En continuar:
+panic-button-delete-cookies = Se suprimiran les <strong>galetes</strong> recents
+panic-button-delete-history = Se suprimirà l'<strong>historial</strong> recent
+panic-button-delete-tabs-and-windows = Es tancaran totes les <strong>pestanyes</strong> i <strong>finestres</strong>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -0,0 +1,18 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
+## who want to deploy these settings across several Firefox installations
+## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
+## feature, but the system also supports other forms of deployment.
+## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
+## in the documentation section in about:policies.
+
+policy-BlockAboutAddons = Bloca l'accés al gestor de complements (about:addons).
+policy-BlockAboutConfig = Bloca l'accés a la pàgina about:config.
+policy-BlockAboutProfiles = Bloca l'accés a la pàgina about:profiles.
+policy-BlockAboutSupport = Bloca l'accés a la pàgina about:support.
+policy-SSLVersionMax = Defineix la versió màxima de SSL.
+policy-SSLVersionMin = Defineix la versió mínima de SSL.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/applicationManager.ftl
@@ -0,0 +1,23 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+app-manager-window =
+  .title = Detalls de l'aplicació
+  .style = width: 35em; min-height: 20em;
+app-manager-remove =
+  .label = Elimina
+  .accesskey = E
+app-manager-handle-webfeeds = Les aplicacions següents poden utilitzar-se per gestionar canals web.
+# Variables:
+#  $type (String) - the URI scheme of the link (e.g. mailto:)
+app-manager-handle-protocol = Les aplicacions següents poden utilitzar-se per gestionar enllaços { $type }.
+# Variables:
+#  $type (String) - the MIME type (e.g. application/binary)
+app-manager-handle-file = Les aplicacions següents poden utilitzar-se per gestionar contingut { $type }.
+
+## These strings are followed, on a new line,
+## by the URL or path of the application.
+
+app-manager-web-app-info = Esta aplicació web s'hostatja a:
+app-manager-local-app-info = L'aplicació es troba a:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/blocklists.ftl
@@ -0,0 +1,30 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+blocklist-window =
+  .title = Llistes de bloquejos
+  .style = width: 55em
+blocklist-description = Trieu la llista que el { -brand-short-name } utilitza per blocar els elements vos fan el seguiment. Llistes proporcionades per <a data-l10n-name"disconnect-link" title"Disconnect">Disconnect</a>.
+blocklist-close-key =
+  .key = w
+blocklist-treehead-list =
+  .label = Llista
+blocklist-button-cancel =
+  .label = Cancel·la
+  .accesskey = C
+blocklist-button-ok =
+  .label = Guarda els canvis
+  .accesskey = s
+# This template constructs the name of the block list in the block lists dialog.
+# It combines the list name and description.
+# e.g. "Standard (Recommended). This list does a pretty good job."
+#
+# Variables:
+#  $listName {string, "Standard (Recommended)."} - List name.
+#  $description {string, "This list does a pretty good job."} - Description of the list.
+blocklist-item-list-template = { $listName } { $description }
+blocklist-item-moz-std-listName = Llista de bloquejos de nivell 1 (recomanada).
+blocklist-item-moz-std-description = Permet alguns elements de seguiment per tal que hi haja menys llocs web que no funcionen.
+blocklist-item-moz-full-listName = Llista de bloquejos de nivell 2.
+blocklist-item-moz-full-description = Bloca tots els elements de seguiment detectats. És possible que alguns llocs web o contingut no es carreguen correctament.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
@@ -0,0 +1,50 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+clear-site-data-window =
+  .title = Neteja les dades
+  .style = width: 35em
+clear-site-data-description = Esborrar totes les galetes i dades dels llocs emmagatzemades pel { -brand-short-name } pot fer que es tanque la sessió dels llocs web i que s'elimini el contingut web fora de línia. Esborrar les dades de la memòria cau no afecta les sessions iniciades.
+clear-site-data-close-key =
+  .key = w
+# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
+# in the format ($amount $unit), e.g. "Cookies and Site Data (24 KB)"
+# Variables:
+#  $amount (Number) - Amount of site data currently stored on disk
+#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
+clear-site-data-cookies-with-data =
+  .label = Galetes i dades dels llocs ({ $amount } { $unit })
+  .accesskey = G
+# This string is a placeholder for while the data used to fill
+# clear-site-data-cookies-with-data is loading. This placeholder is usually
+# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
+# or the same as clear-site-data-cookies-with-data (except the amount and unit),
+# to avoid flickering.
+clear-site-data-cookies-empty =
+  .label = Galetes i dades dels llocs
+  .accesskey = G
+clear-site-data-cookies-info = Esborrar-les pot fer que se vos tanque la sessió dels llocs web
+# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
+# in the format ($amount $unit), e.g. "Cached Web Content (24 KB)"
+# Variables:
+#  $amount (Number) - Amount of cache currently stored on disk
+#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
+clear-site-data-cache-with-data =
+  .label = Contingut web en memòria cau ({ $amount } { $unit })
+  .accesskey = w
+# This string is a placeholder for while the data used to fill
+# clear-site-data-cache-with-data is loading. This placeholder is usually
+# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
+# or the same as clear-site-data-cache-with-data (except the amount and unit),
+# to avoid flickering.
+clear-site-data-cache-empty =
+  .label = Contingut web en memòria cau
+  .accesskey = w
+clear-site-data-cache-info = Els llocs web hauran de tornar a carregar les imatges i les dades
+clear-site-data-cancel =
+  .label = Cancel·la
+  .accesskey = C
+clear-site-data-clear =
+  .label = Esborra
+  .accesskey = b
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/colors.ftl
@@ -0,0 +1,37 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+colors-window =
+  .title = Colors
+  .style =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] width: 48em
+      *[other] width: 48em
+    }
+colors-close-key =
+  .key = w
+colors-page-override = Sobreescriu els colors que especifica la pàgina per la selecció anterior
+  .accesskey = o
+colors-page-override-option-always =
+  .label = Sempre
+colors-page-override-option-auto =
+  .label = Només amb temes de contrast alt
+colors-page-override-option-never =
+  .label = Mai
+colors-text-and-background = Text i fons
+colors-text-header = Text
+  .accesskey = T
+colors-background = Fons
+  .accesskey = F
+colors-use-system =
+  .label = Utilitza els colors del sistema
+  .accesskey = s
+colors-underline-links =
+  .label = Subratlla els enllaços
+  .accesskey = u
+colors-links-header = Colors dels enllaços
+colors-unvisited-links = Enllaços no visitats
+  .accesskey = l
+colors-visited-links = Enllaços visitats
+  .accesskey = v
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -0,0 +1,86 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+connection-window =
+  .title = Paràmetres de connexió
+  .style =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] width: 44em
+      *[other] width: 49em
+    }
+connection-close-key =
+  .key = w
+connection-disable-extension =
+  .label = Inhabilita l'extensió
+connection-proxy-configure = Configureu el servidor intermediari per accedir a Internet
+connection-proxy-option-no =
+  .label = Sense servidor intermediari
+  .accesskey = v
+connection-proxy-option-system =
+  .label = Utilitza els paràmetres de servidor intermediari del sistema
+  .accesskey = z
+connection-proxy-option-auto =
+  .label = Detecta automàticament els paràmetres del servidor intermediari per a esta xarxa
+  .accesskey = i
+connection-proxy-option-manual =
+  .label = Configuració manual del servidor intermediari
+  .accesskey = m
+connection-proxy-http = Servidor intermediari d'HTTP
+  .accesskey = H
+connection-proxy-http-port = Port
+  .accesskey = P
+connection-proxy-http-share =
+  .label = Utilitza este servidor intermediari per a tots els protocols
+  .accesskey = l
+connection-proxy-ssl = Servidor intermediari de SSL
+  .accesskey = S
+connection-proxy-ssl-port = Port
+  .accesskey = o
+connection-proxy-ftp = Servidor intermediari d'FTP
+  .accesskey = F
+connection-proxy-ftp-port = Port
+  .accesskey = r
+connection-proxy-socks = Ordinador central SOCKS
+  .accesskey = K
+connection-proxy-socks-port = Port
+  .accesskey = t
+connection-proxy-socks4 =
+  .label = SOCKS v4
+  .accesskey = K
+connection-proxy-socks5 =
+  .label = SOCKS v5
+  .accesskey = v
+connection-proxy-noproxy = Sense servidor intermediari per a
+  .accesskey = n
+connection-proxy-noproxy-desc = Exemple: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
+# Do not translate localhost, 127.0.0.1 and ::1.
+connection-proxy-noproxy-localhost-desc = No s'utilitza mail cap servidor intermediari per a les connexions a localhost, 127.0.0.1 i ::1.
+connection-proxy-autotype =
+  .label = URL de configuració automàtica del servidor intermediari
+  .accesskey = a
+connection-proxy-reload =
+  .label = Actualitza
+  .accesskey = z
+connection-proxy-autologin =
+  .label = No sol·licitis autenticació si la contrasenya està guardada
+  .accesskey = i
+  .tooltip = Esta opció vos autentica automàticament en els servidors intermediaris dels quals heu guardat les credencials. Si l'autenticació falla, se vos sol·licitaran les credencials.
+connection-proxy-socks-remote-dns =
+  .label = Servidor intermediari DNS en utilitzar SOCKS v5
+  .accesskey = d
+connection-dns-over-https =
+  .label = Habilita DNS sobre HTTPS
+  .accesskey = H
+connection-dns-over-https-url-resolver = Utilitza el proveïdor
+  .accesskey = p
+# Variables:
+#  $name (String) - Display name or URL for the DNS over HTTPS provider
+connection-dns-over-https-url-item-default =
+  .label = { $name } (per defecte)
+  .tooltiptext = Utilitza l'URL per defecte per resoldre DNS sobre HTTPS
+connection-dns-over-https-url-custom =
+  .label = Personalitzat
+  .accesskey = P
+  .tooltiptext = Introduïu el vostre URL preferit per resoldre DNS sobre HTTPS
+connection-dns-over-https-custom-label = Personalitzat
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/containers.ftl
@@ -0,0 +1,84 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+containers-window-new =
+  .title = Afig un contenidor nou
+  .style = width: 45em
+# Variables
+#  $name (String) - Name of the container
+containers-window-update =
+  .title = Preferències del contenidor { $name }
+  .style = width: 45em
+containers-window-close =
+  .key = w
+# This is a term to store style to be applied
+# on the three labels in the containers add/edit dialog:
+#  - name
+#  - icon
+#  - color
+#
+# Using this term and referencing it in the `.style` attribute
+# of the three messages ensures that all three labels
+# will be aligned correctly.
+-containers-labels-style = min-width: 4rem
+containers-name-label = Nom
+  .accesskey = N
+  .style = { -containers-labels-style }
+containers-name-text =
+  .placeholder = Escriviu un nom de contenidor
+containers-icon-label = Icona
+  .accesskey = I
+  .style = { -containers-labels-style }
+containers-color-label = Color
+  .accesskey = o
+  .style = { -containers-labels-style }
+containers-button-done =
+  .label = Fet
+  .accesskey = F
+containers-color-blue =
+  .label = Blau
+containers-color-turquoise =
+  .label = Turquesa
+containers-color-green =
+  .label = Verd
+containers-color-yellow =
+  .label = Groc
+containers-color-orange =
+  .label = Taronja
+containers-color-red =
+  .label = Roig
+containers-color-pink =
+  .label = Rosa
+containers-color-purple =
+  .label = Porpra
+containers-color-toolbar =
+  .label = Fes coincidir amb la barra d'eines
+containers-icon-fence =
+  .label = Tanca
+containers-icon-fingerprint =
+  .label = Empremta
+containers-icon-briefcase =
+  .label = Maletí
+# String represents a money sign but currently uses a dollar sign
+# so don't change to local currency. See Bug 1291672.
+containers-icon-dollar =
+  .label = Signe de dòlar
+containers-icon-cart =
+  .label = Carro de la compra
+containers-icon-circle =
+  .label = Punt
+containers-icon-vacation =
+  .label = Vacances
+containers-icon-gift =
+  .label = Regal
+containers-icon-food =
+  .label = Menjar
+containers-icon-fruit =
+  .label = Fruita
+containers-icon-pet =
+  .label = Mascota
+containers-icon-tree =
+  .label = Arbre
+containers-icon-chill =
+  .label = Relax
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/fonts.ftl
@@ -0,0 +1,149 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+fonts-window =
+  .title = Tipus de lletra
+fonts-window-close =
+  .key = w
+
+## Font groups by language
+
+fonts-langgroup-header = Tipus de lletra per a
+  .accesskey = T
+fonts-langgroup-arabic =
+  .label = Àrab
+fonts-langgroup-armenian =
+  .label = Armeni
+fonts-langgroup-bengali =
+  .label = Bengalí
+fonts-langgroup-simpl-chinese =
+  .label = Xinés simplificat
+fonts-langgroup-trad-chinese-hk =
+  .label = Xinés tradicional (Hong Kong)
+fonts-langgroup-trad-chinese =
+  .label = Xinés tradicional (Taiwan)
+fonts-langgroup-cyrillic =
+  .label = Ciríl·lic
+fonts-langgroup-devanagari =
+  .label = Devanagari
+fonts-langgroup-ethiopic =
+  .label = Etíop
+fonts-langgroup-georgian =
+  .label = Georgià
+fonts-langgroup-el =
+  .label = Grec
+fonts-langgroup-gujarati =
+  .label = Gujarati
+fonts-langgroup-gurmukhi =
+  .label = Gurmukhi
+fonts-langgroup-japanese =
+  .label = Japonés
+fonts-langgroup-hebrew =
+  .label = Hebreu
+fonts-langgroup-kannada =
+  .label = Kanarés
+fonts-langgroup-khmer =
+  .label = Khmer
+fonts-langgroup-korean =
+  .label = Coreà
+# Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
+fonts-langgroup-latin =
+  .label = Llatí
+fonts-langgroup-malayalam =
+  .label = Malaiàlam
+fonts-langgroup-math =
+  .label = Matemàtiques
+fonts-langgroup-odia =
+  .label = Oriya
+fonts-langgroup-sinhala =
+  .label = Singalés
+fonts-langgroup-tamil =
+  .label = Tàmil
+fonts-langgroup-telugu =
+  .label = Telugu
+fonts-langgroup-thai =
+  .label = Tailandés
+fonts-langgroup-tibetan =
+  .label = Tibetà
+fonts-langgroup-canadian =
+  .label = Unified Canadian Syllabary
+fonts-langgroup-other =
+  .label = Altres sistemes d'escriptura
+
+## Default fonts and their sizes
+
+fonts-proportional-header = Proporcional
+  .accesskey = P
+fonts-default-serif =
+  .label = Serif
+fonts-default-sans-serif =
+  .label = Sans Serif
+fonts-proportional-size = Mida
+  .accesskey = i
+fonts-serif = Serif
+  .accesskey = S
+fonts-sans-serif = Sans-serif
+  .accesskey = n
+fonts-monospace = Monoespai
+  .accesskey = M
+fonts-monospace-size = Mida
+  .accesskey = d
+fonts-minsize = Mida mínima de la lletra
+  .accesskey = d
+fonts-minsize-none =
+  .label = Cap
+fonts-allow-own =
+  .label = Permet a les pàgines triar els seus propis tipus de lletra, en lloc de la selecció anterior
+  .accesskey = e
+
+## Text Encodings
+##
+## Translate the encoding names as adjectives for an encoding, not as the name
+## of the language.
+
+fonts-languages-fallback-header = Codificació del text per al contingut antic
+fonts-languages-fallback-desc = Esta codificació del text s'utilitza per al contingut antic que no declara la seua codificació.
+fonts-languages-fallback-label = Codificació del text alternativa
+  .accesskey = t
+fonts-languages-fallback-name-auto =
+  .label = Valor per defecte de la llengua actual
+fonts-languages-fallback-name-arabic =
+  .label = Àrab
+fonts-languages-fallback-name-baltic =
+  .label = Bàltic
+fonts-languages-fallback-name-ceiso =
+  .label = Centreeuropeu, ISO
+fonts-languages-fallback-name-cewindows =
+  .label = Centreeuropeu, Microsoft
+fonts-languages-fallback-name-simplified =
+  .label = Xinés simplificat
+fonts-languages-fallback-name-traditional =
+  .label = Xinés tradicional
+fonts-languages-fallback-name-cyrillic =
+  .label = Ciríl·lic
+fonts-languages-fallback-name-greek =
+  .label = Grec
+fonts-languages-fallback-name-hebrew =
+  .label = Hebreu
+fonts-languages-fallback-name-japanese =
+  .label = Japonés
+fonts-languages-fallback-name-korean =
+  .label = Coreà
+fonts-languages-fallback-name-thai =
+  .label = Tailandés
+fonts-languages-fallback-name-turkish =
+  .label = Turc
+fonts-languages-fallback-name-vietnamese =
+  .label = Vietnamita
+fonts-languages-fallback-name-other =
+  .label = Altres (inclou l'europeu occidental)
+fonts-very-large-warning-title = La mida de lletra mínima és molt grossa
+fonts-very-large-warning-message = Heu seleccionat una mida de lletra mínima molt grossa (més de 24 píxels). Això pot fer que siga més difícil o impossible utilitzar algunes pàgines de configuració importants, com esta.
+fonts-very-large-warning-accept = Conserva els meus canvis igualment
+# Variables:
+#  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
+fonts-label-default =
+  .label = Per defecte ({ $name })
+fonts-label-default-unnamed =
+  .label = Per defecte
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/fxaPairDevice.ftl
@@ -0,0 +1,11 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+fxa-pair-device-dialog =
+  .title = Connecta un altre dispositiu
+  .style = width: 26em; min-height: 35em;
+fxa-qrcode-heading-phase1 = 1. Si encara no ho heu fet, instal·leu el <a data-l10n-name"connect-another-device">Firefox en el vostre dispositiu mòbil</a>.
+fxa-qrcode-heading-phase2 = 2. A continuació, inicieu la sessió al { -sync-brand-short-name } o, en l'Android, escanegeu el codi d'aparellament des dels paràmetres del { -sync-brand-short-name }.
+fxa-qrcode-error-title = Aparellament incorrecte.
+fxa-qrcode-error-body = Torneu-ho a provar.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/languages.ftl
@@ -0,0 +1,58 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+languages-window =
+  .title = Llengües
+  .style = width: 35em
+webpage-languages-window =
+  .title = Paràmetres de llengua de les pàgines web
+  .style = width: 40em
+languages-close-key =
+  .key = w
+languages-description = A vegades les pàgines web s'ofereixen en més d'una llengua. Trieu les llengües per mostrar estes pàgines web, en orde de preferència.
+languages-customize-spoof-english =
+  .label = Sol·licita la versió anglesa de les pàgines web per millorar la privadesa
+languages-customize-moveup =
+  .label = Mou amunt
+  .accesskey = M
+languages-customize-movedown =
+  .label = Mou avall
+  .accesskey = v
+languages-customize-remove =
+  .label = Elimina
+  .accesskey = E
+languages-customize-select-language =
+  .placeholder = Seleccioneu la llengua que voleu afegir…
+languages-customize-add =
+  .label = Afig
+  .accesskey = A
+# The pattern used to generate strings presented to the user in the
+# locale selection list.
+#
+# Example:
+#  Icelandic [is]
+#  Spanish (Chile) [es-CL]
+#
+# Variables:
+#  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
+#  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
+languages-code-format =
+  .label = { $locale } [{ $code }]
+languages-active-code-format =
+  .value = { languages-code-format.label }
+browser-languages-window =
+  .title = Paràmetres de llengua del { -brand-short-name }
+  .style = width: 40em
+browser-languages-description = El { -brand-short-name } utilitzarà la primera llengua per defecte i, si cal, utilitzarà les altres llengües en l'orde en què apareixen.
+browser-languages-search = Cerca més llengües…
+browser-languages-searching =
+  .label = S'estan cercant llengües…
+browser-languages-downloading =
+  .label = S'està baixant…
+browser-languages-select-language =
+  .label = Seleccioneu la llengua que voleu afegir…
+  .placeholder = Seleccioneu la llengua que voleu afegir…
+browser-languages-installed-label = Llengües instal·lades
+browser-languages-available-label = Llengües disponibles
+browser-languages-error = El { -brand-short-name } no ha pogut actualitzar les llengües. Comproveu que esteu connectat a Internet o torneu-ho a provar.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -0,0 +1,155 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+permissions-window =
+  .title = Excepcions
+  .style = width: 48em
+permissions-close-key =
+  .key = w
+permissions-address = Adreça del lloc web
+  .accesskey = d
+permissions-block =
+  .label = Bloca
+  .accesskey = B
+permissions-session =
+  .label = Permet durant la sessió
+  .accesskey = s
+permissions-allow =
+  .label = Permet
+  .accesskey = P
+permissions-site-name =
+  .label = Lloc web
+permissions-status =
+  .label = Estat
+permissions-remove =
+  .label = Elimina el lloc web
+  .accesskey = E
+permissions-remove-all =
+  .label = Elimina tots els llocs web
+  .accesskey = E
+permissions-button-cancel =
+  .label = Cancel·la
+  .accesskey = C
+permissions-button-ok =
+  .label = Guarda els canvis
+  .accesskey = s
+permissions-autoplay-menu = Per defecte per a tots els llocs web:
+permissions-searchbox =
+  .placeholder = Cerca el lloc web
+permissions-capabilities-autoplay-allow =
+  .label = Permet l'àudio i el vídeo
+permissions-capabilities-autoplay-block =
+  .label = Bloca l'àudio
+permissions-capabilities-autoplay-blockall =
+  .label = Bloca l'àudio i el vídeo
+permissions-capabilities-allow =
+  .label = Permet
+permissions-capabilities-block =
+  .label = Bloca
+permissions-capabilities-prompt =
+  .label = Demana-m'ho sempre
+permissions-capabilities-listitem-allow =
+  .value = Permet
+permissions-capabilities-listitem-block =
+  .value = Bloca
+permissions-capabilities-listitem-allow-session =
+  .value = Permet durant la sessió
+
+## Invalid Hostname Dialog
+
+permissions-invalid-uri-title = S'ha introduït un nom d'ordinador central no vàlid
+permissions-invalid-uri-label = Introduïu un nom d'ordinador central vàlid
+
+## Exceptions - Tracking Protection
+
+permissions-exceptions-content-blocking-window =
+  .title = Excepcions - Bloqueig de contingut
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-content-blocking-desc = Heu desactivat el bloqueig de contingut en estos llocs web.
+permissions-exceptions-etp-window =
+  .title = Excepcions a la protecció contra el seguiment millorada
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-etp-desc = Heu desactivat les proteccions en estos llocs web.
+
+## Exceptions - Cookies
+
+permissions-exceptions-cookie-window =
+  .title = Excepcions - Galetes i dades dels llocs
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-cookie-desc = Podeu especificar quins llocs web poden utilitzar galetes i dades dels llocs. Escriviu l'adreça exacta del lloc que voleu gestionar i feu clic a Bloca, Permet durant la sessió o Permet.
+
+## Exceptions - Pop-ups
+
+permissions-exceptions-popup-window =
+  .title = Llocs web permesos - Finestres emergents
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-popup-desc = Podeu especificar quins llocs webs poden obrir finestres emergents. Escriviu l'adreça exacta del lloc que vulgueu permetre i feu clic a Permet.
+
+## Exceptions - Saved Logins
+
+permissions-exceptions-saved-logins-window =
+  .title = Excepcions - Inicis de sessió guardats
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-saved-logins-desc = No es guardaran les dades d'inici de sessió dels llocs web següents:
+
+## Exceptions - Add-ons
+
+permissions-exceptions-addons-window =
+  .title = Llocs web permesos - Instal·lació de complements
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-addons-desc = Podeu especificar quins llocs web poden instal·lar complements. Escriviu l'adreça exacta del lloc que vulgueu permetre i feu clic a Permet.
+
+## Exceptions - Autoplay Media
+
+permissions-exceptions-autoplay-media-window2 =
+  .title = Excepcions - Reproducció automàtica
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-autoplay-media-desc2 = Podeu especificar quins llocs web tenen o no permís per reproduir automàticament elements multimèdia amb so. Escriviu l'adreça exacta del lloc que voleu gestionar i feu clic a Bloca o Permet.
+
+## Site Permissions - Autoplay
+
+permissions-site-autoplay-window =
+  .title = Paràmetres - Reproducció automàtica
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-site-autoplay-desc = Ací podeu gestionar els llocs que no segueixen els vostres paràmetres de reproducció automàtica per defecte.
+
+## Site Permissions - Notifications
+
+permissions-site-notification-window =
+  .title = Paràmetres - Permisos de notificacions
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-site-notification-desc = Els llocs web següents han sol·licitat enviar-vos notificacions. Podeu indicar quins llocs web tenen permís per enviar-vos notificacions. També podeu blocar les noves sol·licituds de permetre notificacions.
+permissions-site-notification-disable-label =
+  .label = Bloca les noves sol·licituds de permetre les notificacions
+permissions-site-notification-disable-desc = Això impedirà que els llocs web que no estiguen en esta llista vos sol·licitin permís per enviar notificacions. Blocar les notificacions podria fer que algunes funcions dels llocs web no funcionen correctament.
+
+## Site Permissions - Location
+
+permissions-site-location-window =
+  .title = Paràmetres - Permisos d'ubicació
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-site-location-desc = Els llocs web següents han sol·licitat accés a la vostra ubicació. Podeu indicar quins llocs web tenen permís per accedir a la vostra ubicació. També podeu blocar les noves sol·licituds d'accedir a la vostra ubicació.
+permissions-site-location-disable-label =
+  .label = Bloca les noves sol·licituds d'accés a la vostra ubicació
+permissions-site-location-disable-desc = Això impedirà que els llocs web que no estiguen en esta llista vos sol·licitin permís per accedir a la vostra ubicació. Blocar l'accés a la vostra ubicació podria fer que algunes funcions dels llocs web no funcionen correctament.
+
+## Site Permissions - Camera
+
+permissions-site-camera-window =
+  .title = Paràmetres - Permisos de la càmera
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-site-camera-desc = Els llocs web següents han sol·licitat accés a la càmera. Podeu indicar quins llocs web tenen permís per accedir a la càmera. També podeu blocar les noves sol·licituds d'accedir a la càmera.
+permissions-site-camera-disable-label =
+  .label = Bloca les noves sol·licituds d'accés a la càmera
+permissions-site-camera-disable-desc = Això impedirà que els llocs web que no estiguen en esta llista vos sol·licitin permís per accedir a la càmera. Blocar l'accés a la càmera podria fer que algunes funcions dels llocs web no funcionen correctament.
+
+## Site Permissions - Microphone
+
+permissions-site-microphone-window =
+  .title = Paràmetres - Permisos del micròfon
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-site-microphone-desc = Els llocs web següents han sol·licitat accés al micròfon. Podeu indicar quins llocs web tenen permís per accedir al micròfon. També podeu blocar les noves sol·licituds d'accedir al micròfon.
+permissions-site-microphone-disable-label =
+  .label = Bloca les noves sol·licituds d'accés al micròfon
+permissions-site-microphone-disable-desc = Això impedirà que els llocs web que no estiguen en esta llista vos sol·licitin permís per accedir al micròfon. Blocar l'accés al micròfon podria fer que algunes funcions dels llocs web no funcionen correctament.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -0,0 +1,938 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+do-not-track-description = Envia als llocs web el senyal «No vull ser seguit» per informar-los que no vull que em facen el seguiment
+do-not-track-learn-more = Més informació
+do-not-track-option-default-content-blocking-known =
+  .label = Només quan el { -brand-short-name } estiga configurat per bloquejar els elements de seguiment coneguts
+do-not-track-option-always =
+  .label = Sempre
+pref-page =
+  .title =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Opcions
+      *[other] Preferències
+    }
+# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
+# in order to make the entire placeholder string visible
+#
+# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
+#
+# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
+# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
+# Do not translate.
+search-input-box =
+  .style = width: 15.4em
+  .placeholder =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Cerca en les opcions
+      *[other] Cerca en les preferències
+    }
+managed-notice = El navegador està gestionat per la vostra organització.
+pane-general-title = General
+category-general =
+  .tooltiptext = { pane-general-title }
+pane-home-title = Inici
+category-home =
+  .tooltiptext = { pane-home-title }
+pane-search-title = Cerca
+category-search =
+  .tooltiptext = { pane-search-title }
+pane-privacy-title = Privadesa i seguretat
+category-privacy =
+  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
+pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
+category-sync2 =
+  .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
+help-button-label = Assistència del { -brand-short-name }
+addons-button-label = Extensions i temes
+focus-search =
+  .key = f
+close-button =
+  .aria-label = Tanca
+
+## Browser Restart Dialog
+
+feature-enable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per habilitar esta característica.
+feature-disable-requires-restart = Heu de reiniciar el { -brand-short-name } per inhabilitar esta característica.
+should-restart-title = Reinicia el { -brand-short-name }
+should-restart-ok = Reinicia el { -brand-short-name } ara
+cancel-no-restart-button = Cancel·la
+restart-later = Reinicia més tard
+
+## Extension Control Notifications
+##
+## These strings are used to inform the user
+## about changes made by extensions to browser settings.
+##
+## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
+##
+## Variables:
+##  $name (String): name of the extension
+
+# This string is shown to notify the user that their home page
+# is being controlled by an extension.
+extension-controlled-homepage-override = L'extensió «<img data-l10n-name"icon"/> { $name }» controla la vostra pàgina d'inici.
+# This string is shown to notify the user that their new tab page
+# is being controlled by an extension.
+extension-controlled-new-tab-url = L'extensió «<img data-l10n-name"icon"/> { $name }» controla la vostra pàgina de pestanya nova.
+# This string is shown to notify the user that their notifications permission
+# is being controlled by an extension.
+extension-controlled-web-notifications = Una extensió, <img data-l10n-name"icon"/> { $name }, controla este paràmetre.
+# This string is shown to notify the user that the default search engine
+# is being controlled by an extension.
+extension-controlled-default-search = L'extensió «<img data-l10n-name"icon"/> { $name }» ha definit el vostre motor de cerca per defecte.
+# This string is shown to notify the user that Container Tabs
+# are being enabled by an extension.
+extension-controlled-privacy-containers = L'extensió «<img data-l10n-name"icon"/> { $name }» requereix pestanyes de contenidor.
+# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
+# preferences are being controlled by an extension.
+extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Una extensió, <img data-l10n-name"icon"/> { $name }, està controlant este paràmetre.
+# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
+# are being controlled by an extension.
+extension-controlled-proxy-config = L'extensió «<img data-l10n-name"icon"/> { $name }» controla la forma com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.
+# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
+# how to enable an extension that they disabled.
+#
+# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
+# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
+extension-controlled-enable = Per activar l'extensió, aneu a <img data-l10n-name"addons-icon"/> Complements del menú <img data-l10n-name"menu-icon"/>.
+
+## Preferences UI Search Results
+
+search-results-header = Resultats de la cerca
+# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
+search-results-empty-message =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] No s'ha trobat «<span data-l10n-name="query"></span>» a les opcions.
+    *[other] No s'ha trobat «<span data-l10n-name="query"></span>» a les preferències.
+  }
+search-results-help-link = Necessiteu ajuda? Visiteu l'<a data-l10n-name"url">assistència del { -brand-short-name }</a>
+
+## General Section
+
+startup-header = Inici
+# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
+# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
+separate-profile-mode =
+  .label = Permet que el { -brand-short-name } i el Firefox s'executen alhora
+use-firefox-sync = Consell: Esta funcionalitat utilitza perfils separats. Utilitzeu el { -sync-brand-short-name } per sincronitzar dades entre ells.
+get-started-not-logged-in = Inicia la sessió al { -sync-brand-short-name }…
+get-started-configured = Obri les preferències del { -sync-brand-short-name }
+always-check-default =
+  .label = Comprova sempre si el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
+  .accesskey = o
+is-default = Actualment el { -brand-short-name } és el navegador per defecte
+is-not-default = El { -brand-short-name } no és el navegador per defecte
+set-as-my-default-browser =
+  .label = Fes que siga el navegador per defecte…
+  .accesskey = d
+startup-restore-previous-session =
+  .label = Restaura la sessió anterior
+  .accesskey = s
+startup-restore-warn-on-quit =
+  .label = Avisa en eixir del navegador
+disable-extension =
+  .label = Inhabilita l'extensió
+tabs-group-header = Pestanyes
+ctrl-tab-recently-used-order =
+  .label = Ctrl+Tab canvia de pestanya en orde d'ús recent
+  .accesskey = T
+open-new-link-as-tabs =
+  .label = Obri els enllaços en pestanyes en lloc de finestres noves
+  .accesskey = t
+warn-on-close-multiple-tabs =
+  .label = Avisa en tancar diverses pestanyes
+  .accesskey = d
+warn-on-open-many-tabs =
+  .label = Avisa quan el fet d'obrir moltes pestanyes puga alentir el { -brand-short-name }
+  .accesskey = o
+switch-links-to-new-tabs =
+  .label = En obrir un enllaç en una pestanya nova, vés-hi immediatament
+  .accesskey = b
+show-tabs-in-taskbar =
+  .label = Mostra les previsualitzacions de les pestanyes a la barra de tasques del Windows
+  .accesskey = q
+browser-containers-enabled =
+  .label = Habilita les pestanyes de contenidor
+  .accesskey = H
+browser-containers-learn-more = Més informació
+browser-containers-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+containers-disable-alert-title = Voleu tancar totes les pestanyes de contenidor?
+containers-disable-alert-desc =
+  { $tabCount ->
+    [one] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancarà { $tabCount } pestanya de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
+    *[other] Si desactiveu les pestanyes de contenidor ara, es tancaran { $tabCount } pestanyes de contenidor. Segur que voleu desactivar les pestanyes de contenidor?
+  }
+containers-disable-alert-ok-button =
+  { $tabCount ->
+    [one] Tanca { $tabCount } pestanya de contenidor
+    *[other] Tanca { $tabCount } pestanyes de contenidor
+  }
+containers-disable-alert-cancel-button = Mantén activades
+containers-remove-alert-title = Voleu eliminar este contenidor?
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
+containers-remove-alert-msg =
+  { $count ->
+    [one] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancarà { $count } pestanya de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
+    *[other] Si elimineu aquest contenidor ara, es tancaran { $count } pestanyes de contenidor. Segur que voleu eliminar aquest contenidor?
+  }
+containers-remove-ok-button = Elimina este contenidor
+containers-remove-cancel-button = No eliminis este contenidor
+
+## General Section - Language & Appearance
+
+language-and-appearance-header = Llengua i aparença
+fonts-and-colors-header = Tipus de lletra i colors
+default-font = Tipus de lletra per defecte
+  .accesskey = d
+default-font-size = Mida:
+  .accesskey = M
+advanced-fonts =
+  .label = Avançat…
+  .accesskey = v
+colors-settings =
+  .label = Colors…
+  .accesskey = C
+language-header = Llengua
+choose-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran preferentment les pàgines
+choose-button =
+  .label = Trieu…
+  .accesskey = T
+choose-browser-language-description = Trieu la llengua en què es mostraran els menús, els missatges i les notificacions del { -brand-short-name }.
+manage-browser-languages-button =
+  .label = Defineix alternatives…
+  .accesskey = l
+confirm-browser-language-change-description = Reinicieu el { -brand-short-name } per aplicar estos canvis
+confirm-browser-language-change-button = Aplica i reinicia
+translate-web-pages =
+  .label = Tradueix el contingut web
+  .accesskey = T
+# The <img> element is replaced by the logo of the provider
+# used to provide machine translations for web pages.
+translate-attribution = Traducció feta per <img data-l10n-name"logo"/>
+translate-exceptions =
+  .label = Excepcions…
+  .accesskey = x
+check-user-spelling =
+  .label = Verifica l'ortografia a mesura que s'escriu
+  .accesskey = o
+
+## General Section - Files and Applications
+
+files-and-applications-title = Fitxers i aplicacions
+download-header = Baixades
+download-save-to =
+  .label = Guarda els fitxers a
+  .accesskey = s
+download-choose-folder =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Trieu…
+      *[other] Navega…
+    }
+  .accesskey =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] e
+      *[other] v
+    }
+download-always-ask-where =
+  .label = Demana sempre on guardar els fitxers
+  .accesskey = a
+applications-header = Aplicacions
+applications-description = Trieu com voleu que el { -brand-short-name } tracti els fitxers que baixeu del web o les aplicacions que utilitzeu mentre navegueu.
+applications-filter =
+  .placeholder = Cerca tipus de fitxers o aplicacions
+applications-type-column =
+  .label = Tipus de contingut
+  .accesskey = T
+applications-action-column =
+  .label = Acció
+  .accesskey = A
+drm-content-header = Contingut DRM (Digital Rights Management, Gestió de drets digitals)
+play-drm-content =
+  .label = Reprodueix contingut controlat per DRM
+  .accesskey = p
+play-drm-content-learn-more = Més informació
+update-application-title = Actualitzacions del { -brand-short-name }
+update-application-description = Manteniu el { -brand-short-name } actualitzat per obtindre el millor rendiment, estabilitat i seguretat.
+update-application-version = Versió { $version } <a data-l10n-name"learn-more">Novetats</a>
+update-history =
+  .label = Mostra l'historial d'actualitzacions…
+  .accesskey = h
+update-application-allow-description = Actualitzacions del { -brand-short-name }
+update-application-auto =
+  .label = Instal·la les actualitzacions automàticament (recomanat)
+  .accesskey = a
+update-application-check-choose =
+  .label = Cerca actualitzacions, però demana'm si vull instal·lar-les
+  .accesskey = C
+update-application-manual =
+  .label = No cerques mai actualitzacions (no recomanat)
+  .accesskey = N
+update-application-warning-cross-user-setting = Este paràmetre s'aplicarà a tots els comptes del Windows i perfils del { -brand-short-name } que utilitzen esta instal·lació del { -brand-short-name }.
+update-application-use-service =
+  .label = Instal·la les actualitzacions en segon pla
+  .accesskey = s
+update-enable-search-update =
+  .label = Actualitza automàticament els motors de cerca
+  .accesskey = e
+update-pref-write-failure-title = Error d'escriptura
+# Variables:
+#  $path (String) - Path to the configuration file
+update-pref-write-failure-message = No s'ha pogut guardar la preferència. No s'ha pogut escriure al fitxer: { $path }
+update-setting-write-failure-title = Error en guardar les preferències d'actualització
+# Variables:
+#  $path (String) - Path to the configuration file
+# The newlines between the main text and the line containing the path is
+# intentional so the path is easier to identify.
+update-setting-write-failure-message =
+  El { -brand-short-name } ha trobat un error i no ha desat aquest canvi. Tingueu en compte que, per definir aquesta preferència d'actualització, necessiteu permís per escriure al fitxer següent. Podeu resoldre l’error, o un administrador del sistema, concedint al grup «Usuaris» el control total d'aquest fitxer.
+  
+  No s'ha pogut escriure al fitxer: { $path }
+update-in-progress-title = Actualització en curs
+update-in-progress-message = Voleu que el { -brand-short-name } continue amb esta actualització?
+update-in-progress-ok-button = &Descarta
+# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
+# method of closing the UI will not discard the update.
+update-in-progress-cancel-button = &Continua
+
+## General Section - Performance
+
+performance-title = Rendiment
+performance-use-recommended-settings-checkbox =
+  .label = Utilitza els paràmetres de rendiment recomanats
+  .accesskey = U
+performance-use-recommended-settings-desc = Estos paràmetres estan personalitzats per al maquinari i sistema operatiu del vostre ordinador.
+performance-settings-learn-more = Més informació
+performance-allow-hw-accel =
+  .label = Utilitza l'acceleració de maquinari quan siga disponible
+  .accesskey = r
+performance-limit-content-process-option = Límit de processos de contingut
+  .accesskey = L
+performance-limit-content-process-enabled-desc = Més processos de contingut poden millorar el rendiment quan utilitzeu diverses pestanyes, però també utilitzaran més memòria.
+performance-limit-content-process-blocked-desc = El nombre de processos de contingut només es pot modificar amb el { -brand-short-name } multiprocés. <a data-l10n-name"learn-more">Més informació sobre com comprovar si el multiprocés està activat.</a>
+# Variables:
+#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
+performance-default-content-process-count =
+  .label = { $num } (per defecte)
+
+## General Section - Browsing
+
+browsing-title = Navegació
+browsing-use-autoscroll =
+  .label = Utilitza el desplaçament automàtic
+  .accesskey = a
+browsing-use-smooth-scrolling =
+  .label = Utilitza el desplaçament suau
+  .accesskey = s
+browsing-use-onscreen-keyboard =
+  .label = Mostra un teclat tàctil quan calga
+  .accesskey = M
+browsing-use-cursor-navigation =
+  .label = Utilitza sempre les tecles de cursor per navegar en les pàgines
+  .accesskey = c
+browsing-search-on-start-typing =
+  .label = Cerca el text en començar a teclejar
+  .accesskey = x
+browsing-picture-in-picture-learn-more = Més informació
+browsing-cfr-recommendations =
+  .label = Recomana extensions durant la navegació
+  .accesskey = R
+browsing-cfr-features =
+  .label = Recomana funcions durant la navegació
+  .accesskey = f
+browsing-cfr-recommendations-learn-more = Més informació
+
+## General Section - Proxy
+
+network-settings-title = Paràmetres de xarxa
+network-proxy-connection-description = Configureu com el { -brand-short-name } es connecta a Internet.
+network-proxy-connection-learn-more = Més informació
+network-proxy-connection-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = P
+
+## Home Section
+
+home-new-windows-tabs-header = Finestres i pestanyes noves
+home-new-windows-tabs-description2 = Trieu què voleu veure en obrir la pàgina d'inici, finestres noves i pestanyes noves.
+
+## Home Section - Home Page Customization
+
+home-homepage-mode-label = Pàgina d'inici i finestres noves
+home-newtabs-mode-label = Pestanyes noves
+home-restore-defaults =
+  .label = Restaura els valors per defecte
+  .accesskey = R
+# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
+# while "Home" and "(Default)" can be localized.
+home-mode-choice-default =
+  .label = Inici del Firefox (per defecte)
+home-mode-choice-custom =
+  .label = URL personalitzats…
+home-mode-choice-blank =
+  .label = Pàgina en blanc
+home-homepage-custom-url =
+  .placeholder = Apegueu un URL…
+# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
+# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
+# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
+# be identical.
+use-current-pages =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Utilitza la pàgina actual
+      *[other] Utilitza les pàgines actuals
+    }
+  .accesskey = c
+choose-bookmark =
+  .label = Utilitza una adreça d'interés…
+  .accesskey = z
+
+## Home Section - Firefox Home Content Customization
+
+home-prefs-content-header = Contingut d'inici del Firefox
+home-prefs-content-description = Trieu el contingut que voleu a la pantalla d'inici del Firefox.
+home-prefs-content-discovery-description = El descobriment de contingut en la pàgina d'inici del Firefox vos permet descobrir articles de gran qualitat i rellevants de tot el web.
+home-prefs-search-header =
+  .label = Cerca web
+home-prefs-topsites-header =
+  .label = Llocs principals
+home-prefs-topsites-description = Els llocs que visiteu més sovint
+# Variables:
+# $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
+home-prefs-recommended-by-header =
+  .label = Recomanat per { $provider }
+home-prefs-recommended-by-description = El contingut més interessant de tot el web, personalitzat per a vós
+home-prefs-recommended-by-learn-more = Com funciona
+home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
+  .label = Articles patrocinats
+home-prefs-highlights-header =
+  .label = Destacats
+home-prefs-highlights-description = Una selecció dels llocs que heu guardat o visitat
+home-prefs-highlights-option-visited-pages =
+  .label = Pàgines visitades
+home-prefs-highlights-options-bookmarks =
+  .label = Adreces d'interés
+home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
+  .label = Baixada més recent
+home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
+  .label = Pàgines guardades al { -pocket-brand-name }
+# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
+# Alternative translation options: "Small Note" or something that
+# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
+# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
+home-prefs-snippets-header =
+  .label = Retalls
+home-prefs-snippets-description = Actualitzacions de { -vendor-short-name } i del { -brand-product-name }
+home-prefs-sections-rows-option =
+  .label =
+    { $num ->
+      [one] { $num } fila
+      *[other] { $num } files
+    }
+
+## Search Section
+
+search-bar-header = Barra de cerca
+search-bar-hidden =
+  .label = Utilitza la barra d'adreces per cercar i navegar
+search-bar-shown =
+  .label = Afig la barra de cerca a la barra d'eines
+search-engine-default-header = Motor de cerca per defecte
+search-engine-default-desc = Trieu el motor de cerca per defecte que s'utilitzarà en la barra d'adreces i de cerca.
+search-suggestions-option =
+  .label = Mostra suggeriments de cerca
+  .accesskey = s
+search-show-suggestions-url-bar-option =
+  .label = Mostra suggeriments de cerca als resultats de la barra d'adreces
+  .accesskey = l
+# This string describes what the user will observe when the system
+# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
+# that extend down from the address bar. In the original English string,
+# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
+# (appearing before).
+search-show-suggestions-above-history-option =
+  .label = En els resultats de la barra d'adreces, mostra els suggeriments de cerca abans de l'historial de navegació
+search-suggestions-cant-show = No es mostraran suggeriments de cerca als resultats de la barra d'ubicació perquè heu configurat el { -brand-short-name } per tal que no recorde mai l'historial.
+search-one-click-header = Motors de cerca amb un sol clic
+search-one-click-desc = Trieu els motors de cerca alternatius que es mostraran sota la barra d'adreces i de cerca en començar a escriure una paraula.
+search-choose-engine-column =
+  .label = Motor de cerca
+search-choose-keyword-column =
+  .label = Paraula clau
+search-restore-default =
+  .label = Restaura els motors de cerca per defecte
+  .accesskey = R
+search-remove-engine =
+  .label = Elimina
+  .accesskey = E
+search-find-more-link = Afegiu més motors de cerca
+# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
+# ('Duplicate' is an adjective)
+search-keyword-warning-title = Duplica la paraula clau
+# Variables:
+#  $name (String) - Name of a search engine.
+search-keyword-warning-engine = Heu triat una paraula clau que ja utilitza «{ $name }». Seleccioneu-ne una altra.
+search-keyword-warning-bookmark = Heu triat una paraula clau que ja utilitza una adreça d'interés. Seleccioneu-ne una altra.
+
+## Containers Section
+
+containers-back-link = « Torna
+containers-header = Pestanyes de contenidor
+containers-add-button =
+  .label = Afig un contenidor nou
+  .accesskey = A
+containers-preferences-button =
+  .label = Preferències
+containers-remove-button =
+  .label = Elimina
+
+## Sync Section - Signed out
+
+sync-signedout-caption = El vostre web a tot arreu
+sync-signedout-description = Sincronitzeu les vostres adreces d'interés, historial, pestanyes, contrasenyes, complements i preferències en tots els vostres dispositius.
+sync-signedout-account-title = Connecteu-vos amb un { -fxaccount-brand-name }
+sync-signedout-account-create = No teniu un compte? Comencem
+  .accesskey = C
+sync-signedout-account-signin =
+  .label = Inicia la sessió…
+  .accesskey = I
+# This message contains two links and two icon images.
+#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
+#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
+#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
+#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
+#
+# They can be moved within the sentence as needed to adapt
+# to your language, but should not be changed or translated.
+sync-mobile-promo = Baixeu el Firefox per a l'<img data-l10n-name"android-icon"/> <a data-l10n-name"android-link">Android</a> o per a l'<img data-l10n-name"ios-icon"/> <a data-l10n-name"ios-link">iOS</a> per sincronitzar amb el vostre dispositiu mòbil.
+
+## Sync Section - Signed in
+
+sync-profile-picture =
+  .tooltiptext = Canvia la imatge de perfil
+sync-disconnect =
+  .label = Desconnecta…
+  .accesskey = D
+sync-manage-account = Gestiona el compte
+  .accesskey = a
+sync-signedin-unverified = { $email } no està verificat.
+sync-signedin-login-failure = Inicieu la sessió per tornar-vos a connectar { $email }
+sync-resend-verification =
+  .label = Torna a enviar la verificació
+  .accesskey = v
+sync-remove-account =
+  .label = Elimina el compte
+  .accesskey = E
+sync-sign-in =
+  .label = Inicia la sessió
+  .accesskey = I
+sync-signedin-settings-header = Paràmetres de sincronització
+sync-signedin-settings-desc = Trieu què voleu sincronitzar entre els vostres dispositius que utilitzen el { -brand-short-name }.
+sync-engine-bookmarks =
+  .label = Adreces d'interés
+  .accesskey = d
+sync-engine-history =
+  .label = Historial
+  .accesskey = r
+sync-engine-tabs =
+  .label = Pestanyes obertes
+  .tooltiptext = Una llista d'allò que està obert en tots els dispositius sincronitzats
+  .accesskey = T
+sync-engine-logins =
+  .label = Inicis de sessió
+  .tooltiptext = Noms d'usuari i contrasenyes que heu guardat
+  .accesskey = I
+sync-engine-addresses =
+  .label = Adreces
+  .tooltiptext = Adreces postals que heu guardat (només a l'ordinador)
+  .accesskey = e
+sync-engine-creditcards =
+  .label = Targetes de crèdit
+  .tooltiptext = Noms, números i dates de venciment (només a l'ordinador)
+  .accesskey = c
+sync-engine-addons =
+  .label = Complements
+  .tooltiptext = Extensions i temes per al Firefox d'escriptori
+  .accesskey = C
+sync-engine-prefs =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Opcions
+      *[other] Preferències
+    }
+  .tooltiptext = Paràmetres generals, de privadesa i de seguretat que heu canviat
+  .accesskey = s
+sync-device-name-header = Nom del dispositiu
+sync-device-name-change =
+  .label = Canvia el nom del dispositiu…
+  .accesskey = v
+sync-device-name-cancel =
+  .label = Cancel·la
+  .accesskey = n
+sync-device-name-save =
+  .label = Guarda
+  .accesskey = D
+sync-connect-another-device = Connecta un altre dispositiu
+sync-manage-devices = Gestiona els dispositius
+sync-fxa-begin-pairing = Vincula un dispositiu
+sync-tos-link = Condicions del servei
+sync-fxa-privacy-notice = Avís de privadesa
+
+## Privacy Section
+
+privacy-header = Privadesa del navegador
+
+## Privacy Section - Forms
+
+logins-header = Inicis de sessió i contrasenyes
+forms-ask-to-save-logins =
+  .label = Demana si vull guardar les dades d'inici de sessió i contrasenyes dels llocs web
+  .accesskey = d
+forms-exceptions =
+  .label = Excepcions…
+  .accesskey = x
+forms-generate-passwords =
+  .label = Suggereix i genera contrasenyes segures
+  .accesskey = u
+forms-breach-alerts-learn-more-link = Més informació
+forms-fill-logins-and-passwords =
+  .label = Emplena automàticament inicis de sessió i contrasenyes
+  .accesskey = i
+forms-saved-logins =
+  .label = Inicis de sessió guardats…
+  .accesskey = I
+forms-master-pw-use =
+  .label = Utilitza una contrasenya mestra
+  .accesskey = U
+forms-master-pw-change =
+  .label = Canvia la contrasenya mestra…
+  .accesskey = m
+
+## Privacy Section - History
+
+history-header = Historial
+# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
+# (Remember history, etc.).
+# In English it visually creates a full sentence, e.g.
+# "Firefox will" + "Remember history".
+#
+# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
+#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
+#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
+#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
+history-remember-label = El { -brand-short-name }
+  .accesskey = l
+history-remember-option-all =
+  .label = Recordarà l'historial
+history-remember-option-never =
+  .label = No recordarà mai l'historial
+history-remember-option-custom =
+  .label = Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial
+history-remember-description = El { -brand-short-name } recordarà el vostre historial de navegació, de baixades, de formularis i de cerques.
+history-dontremember-description = El { -brand-short-name } utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no conservarà cap historial mentre navegueu.
+history-private-browsing-permanent =
+  .label = Utilitza sempre el mode de navegació privada
+  .accesskey = p
+history-remember-browser-option =
+  .label = Recorda l'historial de navegació i de baixades
+  .accesskey = b
+history-remember-search-option =
+  .label = Recorda l'historial de cerques i de formularis
+  .accesskey = f
+history-clear-on-close-option =
+  .label = Neteja l'historial quan es tanque el { -brand-short-name }
+  .accesskey = q
+history-clear-on-close-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+history-clear-button =
+  .label = Neteja l'historial…
+  .accesskey = s
+
+## Privacy Section - Site Data
+
+sitedata-header = Galetes i dades dels llocs
+sitedata-total-size-calculating = S'està calculant la mida de les dades dels llocs i de la memòria cau…
+# Variables:
+#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
+#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
+sitedata-total-size = Les galetes, les dades dels llocs i la memòria cau actualment ocupen { $value } { $unit } d'espai de disc.
+sitedata-learn-more = Més informació
+sitedata-delete-on-close =
+  .label = Suprimeix les galetes i les dades dels llocs web en tancar el { -brand-short-name }
+  .accesskey = c
+sitedata-delete-on-close-private-browsing = En el mode de navegació privada permanent, les galetes i les dades dels llocs s'esborraran sempre en tancar el { -brand-short-name }.
+sitedata-allow-cookies-option =
+  .label = Accepta les galetes i dades dels llocs web
+  .accesskey = A
+sitedata-disallow-cookies-option =
+  .label = Bloca les galetes i dades dels llocs
+  .accesskey = B
+# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
+# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
+sitedata-block-desc = Tipus de contingut blocat
+  .accesskey = T
+sitedata-option-block-trackers =
+  .label = Elements de seguiment de tercers
+sitedata-option-block-cross-site-trackers =
+  .label = Elements de seguiment entre llocs
+sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
+  .label = Elements de seguiment de xarxes socials i entre llocs
+sitedata-option-block-unvisited =
+  .label = Galetes de llocs web no visitats
+sitedata-option-block-all-third-party =
+  .label = Totes les galetes de tercers (pot fer que alguns llocs web no funcionen)
+sitedata-option-block-all =
+  .label = Totes les galetes (farà que alguns llocs web no funcionen)
+sitedata-clear =
+  .label = Neteja les dades…
+  .accesskey = l
+sitedata-settings =
+  .label = Gestiona les dades…
+  .accesskey = G
+sitedata-cookies-permissions =
+  .label = Gestiona els permisos…
+  .accesskey = p
+
+## Privacy Section - Address Bar
+
+addressbar-header = Barra d'adreces
+addressbar-suggest = Quan s'utilitze la barra d'adreces, suggereix
+addressbar-locbar-history-option =
+  .label = Historial de navegació
+  .accesskey = H
+addressbar-locbar-bookmarks-option =
+  .label = Adreces d'interés
+  .accesskey = d
+addressbar-locbar-openpage-option =
+  .label = Pestanyes obertes
+  .accesskey = P
+addressbar-suggestions-settings = Canvia les preferències dels suggeriments de motors de cerca
+
+## Privacy Section - Content Blocking
+
+content-blocking-header = Bloqueig de contingut
+content-blocking-section-description = Protegiu la vostra privadesa mentre navegueu. Bloqueu el contingut invisible que fa el seguiment dels llocs que visiteu per crear un perfil vostre amb esta informació. Blocant este contingut, és possible que les pàgines es carreguen més ràpid.
+content-blocking-learn-more = Més informació
+# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
+# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
+content-blocking-setting-standard =
+  .label = Estàndard
+  .accesskey = d
+content-blocking-setting-strict =
+  .label = Estricte
+  .accesskey = r
+content-blocking-setting-custom =
+  .label = Personalitzat
+  .accesskey = z
+content-blocking-standard-desc = Equilibri entre protecció i rendiment. Permet alguns elements de seguiment perquè els llocs web funcionen correctament.
+content-blocking-strict-description = Més protecció, pot fer que alguns llocs no funcionen correctament.
+content-blocking-custom-desc = Trieu què voleu blocar.
+content-blocking-private-trackers = Elements de seguiment coneguts en finestres privades
+content-blocking-third-party-cookies = Galetes de seguiment de tercers
+content-blocking-etp-standard-desc = Equilibri entre protecció i rendiment. Les pàgines es carregaran amb normalitat.
+content-blocking-etp-strict-desc = Més protecció, però pot fer que alguns llocs o algun contingut no funcionen correctament.
+content-blocking-etp-custom-desc = Trieu quins elements de seguiment i scripts cal blocar.
+content-blocking-private-windows = Contingut que fa seguiment en finestres privades
+content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Galetes de seguiment entre llocs
+content-blocking-social-media-trackers = Elements de seguiment de xarxes socials
+content-blocking-all-cookies = Totes les galetes
+content-blocking-unvisited-cookies = Galetes de llocs no visitats
+content-blocking-all-windows-trackers = Elements de seguiment coneguts en totes les finestres
+content-blocking-all-windows-tracking-content = Contingut que fa seguiment en totes les finestres
+content-blocking-all-third-party-cookies = Totes les galetes de tercers
+content-blocking-cryptominers = Miners de criptomonedes
+content-blocking-fingerprinters = Generadors d'empremtes digitals
+content-blocking-warning-title = Atenció!
+content-blocking-warning-description = El bloqueig de contingut pot fer que alguns llocs web no funcionen correctament. És fàcil desactivar el bloqueig dels llocs en què confieu.
+content-blocking-learn-how = Vegeu com fer-ho
+content-blocking-etp-warning-description = El bloqueig d'elements de seguiment pot afectar la funcionalitat d'alguns llocs. Torneu a carregar la pàgina amb els elements de seguiment per carregar-ne tot el contingut.
+content-blocking-warning-learn-how = Vegeu com fer-ho
+content-blocking-reload-description = Cal tornar a carregar les pestanyes per aplicar estos canvis.
+content-blocking-reload-tabs-button =
+  .label = Torna a carregar totes les pestanyes
+  .accesskey = r
+content-blocking-trackers-label =
+  .label = Elements de seguiment
+  .accesskey = t
+content-blocking-tracking-content-label =
+  .label = Contingut que fa seguiment
+  .accesskey = o
+content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
+  .label = En totes les finestres
+  .accesskey = f
+content-blocking-option-private =
+  .label = Només en finestres privades
+  .accesskey = N
+content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Canvia la llista de bloquejos
+content-blocking-cookies-label =
+  .label = Galetes
+  .accesskey = G
+content-blocking-expand-section =
+  .tooltiptext = Més informació
+# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
+content-blocking-cryptominers-label =
+  .label = Miners de criptomonedes
+  .accesskey = M
+# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
+# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
+content-blocking-fingerprinters-label =
+  .label = Generadors d'empremtes digitals
+  .accesskey = G
+
+## Privacy Section - Tracking
+
+tracking-manage-exceptions =
+  .label = Gestiona les excepcions…
+  .accesskey = x
+
+## Privacy Section - Permissions
+
+permissions-header = Permisos
+permissions-location = Ubicació
+permissions-location-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+permissions-camera = Càmera
+permissions-camera-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+permissions-microphone = Micròfon
+permissions-microphone-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+permissions-notification = Notificacions
+permissions-notification-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+permissions-notification-link = Més informació
+permissions-notification-pause =
+  .label = Posa en pausa les notificacions fins que es reinicie el { -brand-short-name }
+  .accesskey = n
+permissions-block-autoplay-media2 =
+  .label = Bloca la reproducció automàtica de so dels llocs web
+  .accesskey = B
+permissions-block-autoplay-media-exceptions =
+  .label = Excepcions…
+  .accesskey = E
+permissions-autoplay = Reproducció automàtica
+permissions-autoplay-settings =
+  .label = Paràmetres…
+  .accesskey = t
+permissions-block-popups =
+  .label = Bloca les finestres emergents
+  .accesskey = B
+permissions-block-popups-exceptions =
+  .label = Excepcions…
+  .accesskey = E
+permissions-addon-install-warning =
+  .label = Avisa quan els llocs web intenten instal·lar complements
+  .accesskey = i
+permissions-addon-exceptions =
+  .label = Excepcions…
+  .accesskey = E
+permissions-a11y-privacy-checkbox =
+  .label = Impedeix que els serveis d'accessibilitat tinguen accés al navegador
+  .accesskey = a
+permissions-a11y-privacy-link = Més informació
+
+## Privacy Section - Data Collection
+
+collection-header = Ús i recollida de dades i del { -brand-short-name }
+collection-description = Ens esforcem per oferir-vos opcions i recollir només allò que necessitem per proporcionar i millorar el { -brand-short-name } per a tothom. Sempre demanem permís abans de rebre informació personal.
+collection-privacy-notice = Avís de privadesa
+collection-health-report =
+  .label = Permet que el { -brand-short-name } envie dades tècniques i d'interacció a { -vendor-short-name }
+  .accesskey = r
+collection-health-report-link = Més informació
+collection-studies =
+  .label = Permet al { -brand-short-name } instal·lar i executar estudis
+collection-studies-link = Mostra els estudis del { -brand-short-name }
+addon-recommendations =
+  .label = Permet que el { -brand-short-name } faça recomanacions personalitzades d'extensions
+addon-recommendations-link = Més informació
+# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
+# or builds with no Telemetry support available.
+collection-health-report-disabled = L'informe de dades està desactivat en la configuració d'esta versió
+collection-backlogged-crash-reports =
+  .label = Permet que el { -brand-short-name } envie els informes de fallada pendents automàticament
+  .accesskey = f
+collection-backlogged-crash-reports-link = Més informació
+
+## Privacy Section - Security
+##
+## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
+## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
+
+security-header = Seguretat
+security-browsing-protection = Protecció contra contingut enganyós i programari perillós
+security-enable-safe-browsing =
+  .label = Bloca el contingut perillós i maliciós
+  .accesskey = B
+security-enable-safe-browsing-link = Més informació
+security-block-downloads =
+  .label = Bloca les baixades perilloses
+  .accesskey = l
+security-block-uncommon-software =
+  .label = Avisa en baixar programari indesitjable i poc habitual
+  .accesskey = c
+
+## Privacy Section - Certificates
+
+certs-header = Certificats
+certs-personal-label = Quan un servidor demane el meu certificat personal
+certs-select-auto-option =
+  .label = Selecciona'n un automàticament
+  .accesskey = S
+certs-select-ask-option =
+  .label = Demana-ho cada vegada
+  .accesskey = D
+certs-enable-ocsp =
+  .label = Consulta els servidors de resposta OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats
+  .accesskey = C
+certs-view =
+  .label = Mostra els certificats…
+  .accesskey = c
+certs-devices =
+  .label = Dispositius de seguretat…
+  .accesskey = D
+space-alert-learn-more-button =
+  .label = Més informació
+  .accesskey = M
+space-alert-over-5gb-pref-button =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Obre les opcions
+      *[other] Obre les preferències
+    }
+  .accesskey =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] O
+      *[other] O
+    }
+space-alert-over-5gb-message =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Opcions > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».
+    *[other] El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Preferències > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».
+  }
+space-alert-under-5gb-ok-button =
+  .label = Entesos
+  .accesskey = n
+space-alert-under-5gb-message = El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc. És possible que el contingut dels llocs web no es mostre correctament. Vegeu «Més informació» per optimitzar l'ús de disc i millorar l'experiència de navegació.
+
+## The following strings are used in the Download section of settings
+
+desktop-folder-name = Escriptori
+downloads-folder-name = Baixades
+choose-download-folder-title = Tria la carpeta de baixades:
+# Variables:
+#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
+save-files-to-cloud-storage =
+  .label = Guarda els fitxers al { $service-name }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/selectBookmark.ftl
@@ -0,0 +1,8 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+select-bookmark-window =
+  .title = Defineix com a pàgina d'inici
+  .style = width: 32em;
+select-bookmark-desc = Trieu una adreça d'interés per que siga la vostra pàgina d'inici. Si trieu una carpeta, les adreces d'interés en aquella carpeta s'obriran com a pestanyes.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
@@ -0,0 +1,52 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+## Settings
+
+site-data-settings-window =
+  .title = Gestiona les galetes i les dades dels llocs
+site-data-settings-description = Els llocs web següents emmagatzemen dades i galetes al vostre ordinador. El { -brand-short-name } conserva les dades dels llocs web amb emmagatzematge persistent fins que les suprimiu i suprimeix les dades dels llocs web amb emmagatzematge no persistent a mesura que es necessita espai.
+site-data-search-textbox =
+  .placeholder = Cerca llocs web
+  .accesskey = r
+site-data-column-host =
+  .label = Lloc
+site-data-column-cookies =
+  .label = Galetes
+site-data-column-storage =
+  .label = Emmagatzematge
+site-data-column-last-used =
+  .label = Darrer ús
+site-data-remove-selected =
+  .label = Elimina la selecció
+  .accesskey = l
+site-data-button-cancel =
+  .label = Cancel·la
+  .accesskey = C
+site-data-button-save =
+  .label = Guarda els canvis
+  .accesskey = a
+# Variables:
+#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
+#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
+site-storage-usage =
+  .value = { $value } { $unit }
+site-storage-persistent =
+  .value = { site-storage-usage.value } (permanent)
+site-data-remove-all =
+  .label = Elimina-ho tot
+  .accesskey = E
+site-data-remove-shown =
+  .label = Elimina tot allò que es mostra
+  .accesskey = E
+
+## Removing
+
+site-data-removing-dialog =
+  .title = { site-data-removing-header }
+  .buttonlabelaccept = Elimina
+site-data-removing-header = S'estan eliminant les galetes i dades dels llocs
+site-data-removing-desc = Si elimineu les galetes i les dades dels llocs, és possible que es tanque la sessió dels llocs web. Segur que voleu fer estos canvis?
+site-data-removing-table = S'eliminaran les galetes i les dades dels següents llocs web
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
@@ -0,0 +1,29 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+sync-disconnect-dialog =
+  .title = Voleu desconnectar-vos del { -sync-brand-short-name }?
+  .style = width: 36em; min-height: 35em;
+sync-disconnect-heading = També voleu eliminar les dades del navegador d'este ordinador? Les vostres dades del { -sync-brand-name } romandran en el vostre compte.
+sync-disconnect-remove-sync-caption = Elimina les dades del { -sync-brand-name }
+sync-disconnect-remove-sync-data = Adreces d'interés, historial, contrasenyes, etc.
+sync-disconnect-remove-other-caption = Elimina altres dades privades
+sync-disconnect-remove-other-data = Galetes, memòria cau, dades de llocs fora de línia, etc.
+# Shown while the disconnect is in progress
+sync-disconnect-disconnecting = S'està desconnectant…
+sync-disconnect-cancel =
+  .label = Cancel·la
+  .accesskey = C
+
+## Disconnect confirm Button
+##
+## The 2 labels which may be shown on the single "Disconnect" button, depending
+## on the state of the checkboxes.
+
+sync-disconnect-confirm-disconnect-delete =
+  .label = Desconnecta i suprimeix
+  .accesskey = D
+sync-disconnect-confirm-disconnect =
+  .label = Només desconnecta
+  .accesskey = d
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/preferences/translation.ftl
@@ -0,0 +1,30 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+translation-window =
+  .title = Excepcions - Traducció
+  .style = width: 36em
+translation-close-key =
+  .key = w
+translation-languages-disabled-desc = No s'oferirà traducció per a les llengües següents
+translation-languages-column =
+  .label = Llengües
+translation-languages-button-remove =
+  .label = Elimina la llengua
+  .accesskey = E
+translation-languages-button-remove-all =
+  .label = Elimina totes les llengües
+  .accesskey = l
+translation-sites-disabled-desc = No s'oferirà traducció per als llocs següents
+translation-sites-column =
+  .label = Llocs web
+translation-sites-button-remove =
+  .label = Elimina el lloc
+  .accesskey = l
+translation-sites-button-remove-all =
+  .label = Elimina tots els llocs
+  .accesskey = t
+translation-button-close =
+  .label = Tanca
+  .accesskey = T
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -0,0 +1,149 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
+graph-week-summary =
+  { $count ->
+    [one] El { -brand-short-name } ha blocat { $count } element de seguiment durant la setmana passada
+    *[other] El { -brand-short-name } ha blocat { $count } elements de seguiment durant la setmana passada
+  }
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of tracking events blocked.
+#  $earliestDate (Number) - Unix timestamp in ms, representing a date. The
+# earliest date recorded in the database.
+graph-total-summary =
+  { $count ->
+    [one] S'ha blocat { $count } element de seguiment des del { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
+    *[other] S'han blocat { $count } elements de seguiment des del { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
+  }
+# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
+# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
+# The category name in the <b> tag will be bold.
+protection-header-details-standard = El nivell de protecció és: <b>Estàndard</b>
+protection-header-details-strict = El nivell de protecció és: <b>Estricte</b>
+protection-header-details-custom = El nivell de protecció és: <b>Personalitzat</b>
+protection-report-page-title = Proteccions de privadesa
+protection-report-content-title = Proteccions de privadesa
+etp-card-title = Protecció contra el seguiment millorada
+etp-card-content = Hi ha elements que vos fan el seguiment mentre navegueu per recopilar informació sobre els vostres hàbits de navegació i interessos. El { -brand-short-name } bloca molts d'estos elements de seguiment i altres scripts maliciosos.
+# This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
+# capitalization for this string should match the output for your locale.
+graph-today = hui
+social-tab-title = Elements de seguiment de xarxes socials
+cookie-tab-title = Galetes de seguiment entre llocs
+tracker-tab-title = Contingut que fa seguiment
+fingerprinter-tab-title = Generadors d'empremtes digitals
+cryptominer-tab-title = Miners de criptomonedes
+lockwise-title = No oblideu mai més cap contrasenya
+lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
+lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } emmagatzema les contrasenyes de forma segura en el vostre navegador.
+lockwise-header-content-logged-in = Guardeu i sincronitzeu les contrasenyes de forma segura en tots els vostres dispositius.
+open-about-logins-button = Obri al { -brand-short-name }
+lockwise-no-logins-content = Instal·leu l'aplicació <a data-l10n-name"lockwise-inline-link">{ -lockwise-brand-name }</a> per accedir a les vostres contrasenyes des de qualsevol lloc.
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of email addresses being monitored. Don’t add $count to
+# your localization, because it would result in the number showing twice.
+lockwise-passwords-stored =
+  { $count ->
+    [one] Contrasenya desada de forma segura. <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Com funciona?</a>
+    *[other] Contrasenyes desades de forma segura. <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Com funciona?</a>
+  }
+turn-on-sync = Activa el { -sync-brand-short-name }…
+  .title = Vés a les preferències de sincronització
+manage-devices = Gestiona els dispositius
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
+lockwise-sync-status =
+  { $count ->
+    [one] S'està sincronitzant amb { $count } altre dispositiu.
+    *[other] S'està sincronitzant amb { $count } altres dispositius.
+  }
+lockwise-sync-not-syncing = No se sincronitza amb altres dispositius.
+monitor-title = Tingueu controlades les filtracions de dades
+monitor-link = Com funciona
+monitor-header-content = Visiteu el { -monitor-brand-name } per veure si hi ha alguna filtració de dades que vos haja afectat i obteniu alertes de noves filtracions.
+monitor-header-content-logged-in = El { -monitor-brand-name } vos avisa si la vostra informació ha aparegut en alguna filtració de dades coneguda
+monitor-sign-up = Subscriviu-vos-hi per rebre alertes de filtracions
+auto-scan = S'ha comprovat hui automàticament
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of email addresses being monitored. Don’t add $count to
+# your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-monitored-addresses =
+  { $count ->
+    [one] adreça electrònica supervisada.
+    *[other] adreces electròniques supervisades.
+  }
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of known data breaches. Don’t add $count to
+# your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-known-breaches =
+  { $count ->
+    [one] filtració de dades coneguda ha exposat informació vostra.
+    *[other] filtracions de dades conegudes han exposat informació vostra.
+  }
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of exposed passwords. Don’t add $count to
+# your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-exposed-passwords =
+  { $count ->
+    [one] contrasenya exposada entre totes les filtracions.
+    *[other] contrasenyes exposades entre totes les filtracions.
+  }
+full-report-link = Vegeu l'informe complet al <a data-l10n-name"monitor-inline-link">{ -monitor-brand-name }</a>
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
+# your localization, because it would result in the number showing twice.
+password-warning =
+  { $count ->
+    [one] inici de sessió pot haver estat exposat en una filtració de dades. Canvieu aquesta contrasenya per millorar la vostra seguretat en línia. <a data-l10n-name="lockwise-link">Mostra els inicis de sessió guardats</a>
+    *[other] inicis de sessió poden haver estat exposats en una filtració de dades. Canvieu aquesta contrasenya per millorar la vostra seguretat en línia. <a data-l10n-name="lockwise-link">Mostra els inicis de sessió guardats</a>
+  }
+# This is the title attribute describing the graph report's link to about:settings#privacy
+go-to-privacy-settings = Vés als paràmetres de privadesa
+# This is the title attribute describing the Lockwise card's link to about:logins
+go-to-saved-logins = Vés als inicis de sessió guardats
+
+## The title attribute is used to display the type of protection.
+## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
+##
+## Variables:
+##  $count (Number) - Number of specific trackers
+##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
+
+bar-tooltip-social =
+  .title = Elements de seguiment de xarxes socials
+  .aria-label =
+    { $count ->
+      [one] { $count } element de seguiment de xarxes socials ({ $percentage }%)
+      *[other] { $count } elements de seguiment de xarxes socials ({ $percentage }%)
+    }
+bar-tooltip-cookie =
+  .title = Galetes de seguiment entre llocs
+  .aria-label =
+    { $count ->
+      [one] { $count } galeta de seguiment entre llocs ({ $percentage }%)
+      *[other] { $count } galetes de seguiment entre llocs ({ $percentage }%)
+    }
+bar-tooltip-tracker =
+  .title = Contingut que fa seguiment
+  .aria-label =
+    { $count ->
+      [one] { $count } contingut que fa seguiment ({ $percentage }%)
+      *[other] { $count } continguts que fan seguiment ({ $percentage }%)
+    }
+bar-tooltip-fingerprinter =
+  .title = Generadors d'empremtes digitals
+  .aria-label =
+    { $count ->
+      [one] { $count } generador d'empremtes digitals ({ $percentage }%)
+      *[other] { $count } generador d'empremtes digitals ({ $percentage }%)
+    }
+bar-tooltip-cryptominer =
+  .title = Miners de criptomonedes
+  .aria-label =
+    { $count ->
+      [one] { $count } miner de criptomonedes ({ $percentage }%)
+      *[other] { $count } miners de criptomonedes ({ $percentage }%)
+    }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/safeMode.ftl
@@ -0,0 +1,16 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+safe-mode-window =
+  .title = Mode segur del { -brand-short-name }
+  .style = max-width: 400px
+start-safe-mode =
+  .label = Inicia en mode segur
+refresh-profile =
+  .label = Restableix el { -brand-short-name } a l'estat inicial
+safe-mode-description = El mode segur és un mode especial del { -brand-short-name } que podeu utilitzar per a la resolució de problemes.
+safe-mode-description-details = Els complements i els paràmetres personalitats s'inhabilitaran temporalment, i és possible que algunes característiques del { -brand-short-name } no funcionen com ho farien normalment.
+refresh-profile-instead = També podeu ometre la resolució de problemes i provar de restablir el { -brand-short-name } al seu estat inicial.
+# Shown on the safe mode dialog after multiple startup crashes. 
+auto-safe-mode-description = El { -brand-short-name } s'ha tancat de forma inesperada. Pot ser a causa dels complements o altres problemes. Per intentar resoldre el problema, podeu reiniciar en mode segur.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
@@ -0,0 +1,30 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+safeb-blocked-phishing-page-title = Este lloc web és maliciós
+safeb-blocked-malware-page-title = Si visiteu este lloc web podríeu malmetre l'ordinador
+safeb-blocked-unwanted-page-title = El lloc web que voleu visitar pot contindre programes maliciosos
+safeb-blocked-harmful-page-title = El lloc web que voleu visitar pot contindre programari maliciós
+safeb-blocked-phishing-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar enganyar-vos perquè feu alguna acció perillosa, com instal·lar programari o revelar informació personal (per exemple, contrasenyes o targetes de crèdit).
+safeb-blocked-malware-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar instal·lar programari maliciós que pot robar la vostra informació personal de l'ordinador o suprimir-la.
+safeb-blocked-unwanted-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar enganyar-vos perquè instal·leu programes que poden perjudicar la vostra experiència de navegació (per exemple, vos poden canviar la pàgina d'inici o mostrar anuncis addicionals als llocs que visiteu).
+safeb-blocked-harmful-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar instal·lar aplicacions perilloses que roben la vostra informació o l'eliminen (per exemple, fotos, contrasenyes, missatges i targetes de crèdit).
+safeb-palm-advisory-desc = Assessorament proporcionat per <a data-l10n-name'advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
+safeb-palm-accept-label = Vés arrere
+safeb-palm-see-details-label = Mostra detalls
+safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>és un lloc maliciós</a>. Podeu <a data-l10n-name'report_detection'>informar d'un error en la detecció</a> o <a data-l10n-name'ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
+safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>és un lloc maliciós</a>. Podeu <a data-l10n-name'report_detection'>informar d'un error en la detecció</a>.
+safeb-blocked-phishing-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre els llocs maliciosos i la pesca electrònica (phishing), visiteu <a data-l10n-name'learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name'firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
+safeb-blocked-malware-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>conté programari maliciós</a>. Podeu <a data-l10n-name'report_detection'>informar d'un error en la detecció</a> o <a data-l10n-name'ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
+safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>conté programari maliciós</a>. Podeu <a data-l10n-name'report_detection'>informar d'un error en la detecció</a>.
+safeb-blocked-malware-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre el contingut web perillós, inclosos els virus i altre programari maliciós, i sobre com protegir el vostre ordinador, visiteu <a data-l10n-name'learn_more_link'>StopBadware.org</a>. Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name'firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
+safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>conté programari perillós</a>. Podeu <a data-l10n-name'ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
+safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>conté programari perillós</a>.
+safeb-blocked-unwanted-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre el programari perillós i indesitjable, vegeu la <a data-l10n-name'learn_more_link'>política de programari indesitjable</a>. Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name'firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
+safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>conté una aplicació potencialment perillosa</a>. Podeu <a data-l10n-name'ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
+safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name'sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name'error_desc_link'>conté una aplicació potencialment perillosa</a>.
+safeb-blocked-harmful-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name'firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
+safeb-palm-notdeceptive =
+  .label = No és cap lloc maliciós…
+  .accesskey = m
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -0,0 +1,86 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+sanitize-prefs =
+  .title = Paràmetres de neteja de l'historial
+  .style = width: 36em
+sanitize-prefs-style =
+  .style = width: 17em
+dialog-title =
+  .title = Neteja l'historial recent
+  .style = width: 34em
+# When "Time range to clear" is set to "Everything", this message is used for the
+# title instead of dialog-title.
+dialog-title-everything =
+  .title = Neteja tot l'historial
+  .style = width: 34em
+clear-data-settings-label = En tancar el { -brand-short-name }, esborra automàticament
+
+## clear-time-duration-prefix is followed by a dropdown list, with
+## values localized using clear-time-duration-value-* messages.
+## clear-time-duration-suffix is left empty in English, but can be
+## used in other languages to change the structure of the message.
+##
+## This results in English:
+## Time range to clear: (Last Hour, Today, etc.)
+
+clear-time-duration-prefix =
+  .value = Abast temporal per netejar:{ " " }
+  .accesskey = r
+clear-time-duration-value-last-hour =
+  .label = La darrera hora
+clear-time-duration-value-last-2-hours =
+  .label = Les darreres dues hores
+clear-time-duration-value-last-4-hours =
+  .label = Les darreres quatre hores
+clear-time-duration-value-today =
+  .label = Hui
+clear-time-duration-value-everything =
+  .label = Tot
+clear-time-duration-suffix =
+  .value = { "" }
+
+## These strings are used as section comments and checkboxes
+## to select the items to remove
+
+history-section-label = Historial
+item-history-and-downloads =
+  .label = Historial de navegació i de baixades
+  .accesskey = H
+item-cookies =
+  .label = Galetes
+  .accesskey = G
+item-active-logins =
+  .label = Sessions actives
+  .accesskey = S
+item-cache =
+  .label = Memòria cau
+  .accesskey = M
+item-form-search-history =
+  .label = Historial de formularis i de cerques
+  .accesskey = F
+data-section-label = Dades
+item-site-preferences =
+  .label = Preferències dels llocs
+  .accesskey = P
+item-offline-apps =
+  .label = Dades de llocs web fora de línia
+  .accesskey = D
+sanitize-everything-undo-warning = Esta acció no es pot desfer.
+window-close =
+  .key = w
+sanitize-button-ok =
+  .label = Neteja-ho ara
+# The label for the default button between the user clicking it and the window
+# closing. Indicates the items are being cleared.
+sanitize-button-clearing =
+  .label = S'està netejant
+# Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
+# Recent History dialog, provided that the user has not modified the default set
+# of history items to clear.
+sanitize-everything-warning = Es netejarà tot l'historial.
+# Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
+# Recent History dialog, provided that the user has modified the default set of
+# history items to clear.
+sanitize-selected-warning = Es netejaran tots els elements seleccionats.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/syncedTabs.ftl
@@ -0,0 +1,39 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+synced-tabs-sidebar-title = Pestanyes sincronitzades
+synced-tabs-sidebar-noclients-subtitle = Voleu veure ací les pestanyes d'altres dispositius?
+synced-tabs-sidebar-notsignedin = Inicieu la sessió per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.
+synced-tabs-sidebar-unverified = Cal que verifiqueu el compte.
+synced-tabs-sidebar-notabs = No hi ha cap pestanya oberta
+synced-tabs-sidebar-openprefs = Obri les preferències del { -sync-brand-short-name }
+synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing = Activeu la sincronització de pestanyes per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.
+synced-tabs-sidebar-connect-another-device = Connecta un altre dispositiu
+synced-tabs-sidebar-search =
+  .placeholder = Cerca en les pestanyes sincronitzades
+synced-tabs-context-open =
+  .label = Obri
+  .accesskey = O
+synced-tabs-context-open-in-new-tab =
+  .label = Obri en una pestanya nova
+  .accesskey = t
+synced-tabs-context-open-in-new-window =
+  .label = Obri en una finestra nova
+  .accesskey = n
+synced-tabs-context-open-in-new-private-window =
+  .label = Obri en una finestra privada nova
+  .accesskey = p
+synced-tabs-context-bookmark-single-tab =
+  .label = Afig esta pestanya a les adreces d'interés…
+  .accesskey = f
+synced-tabs-context-copy =
+  .label = Copia
+  .accesskey = C
+synced-tabs-context-open-all-in-tabs =
+  .label = Obri-ho tot en pestanyes
+  .accesskey = O
+synced-tabs-context-manage-devices =
+  .label = Gestiona els dispositius…
+  .accesskey = d
+fxa-sign-in = Inicia la sessió al { -sync-brand-short-name }
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -0,0 +1,70 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+reload-tab =
+  .label = Torna a carregar la pestanya
+  .accesskey = r
+select-all-tabs =
+  .label = Selecciona totes les pestanyes
+  .accesskey = t
+duplicate-tab =
+  .label = Duplica la pestanya
+  .accesskey = D
+duplicate-tabs =
+  .label = Duplica les pestanyes
+  .accesskey = D
+close-tabs-to-the-end =
+  .label = Tanca les pestanyes de la dreta
+  .accesskey = d
+close-other-tabs =
+  .label = Tanca les altres pestanyes
+  .accesskey = l
+reload-tabs =
+  .label = Torna a carregar les pestanyes
+  .accesskey = r
+pin-tab =
+  .label = Fixa la pestanya
+  .accesskey = p
+unpin-tab =
+  .label = No fixis la pestanya
+  .accesskey = f
+pin-selected-tabs =
+  .label = Fixa les pestanyes
+  .accesskey = F
+unpin-selected-tabs =
+  .label = No fixis les pestanyes
+  .accesskey = f
+bookmark-selected-tabs =
+  .label = Afig les pestanyes a les adreces d'interés…
+  .accesskey = x
+bookmark-tab =
+  .label = Afig la pestanya a les adreces d'interés
+  .accesskey = x
+reopen-in-container =
+  .label = Torna a obrir en un contenidor
+  .accesskey = e
+move-to-start =
+  .label = Mou al principi
+  .accesskey = p
+move-to-end =
+  .label = Mou al final
+  .accesskey = f
+move-to-new-window =
+  .label = Mou a una finestra nova
+  .accesskey = v
+undo-close-tab =
+  .label = Desfés el tancament de la pestanya
+  .accesskey = D
+close-tab =
+  .label = Tanca la pestanya
+  .accesskey = c
+close-tabs =
+  .label = Tanca les pestanyes
+  .accesskey = c
+move-tabs =
+  .label = Mou les pestanyes
+  .accesskey = u
+move-tab =
+  .label = Mou la pestanya
+  .accesskey = u
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -0,0 +1,22 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+toolbar-context-menu-reload-selected-tab =
+  .label = Torna a carregar la pestanya seleccionada
+  .accesskey = r
+toolbar-context-menu-reload-selected-tabs =
+  .label = Torna a carregar les pestanyes seleccionades
+  .accesskey = r
+toolbar-context-menu-bookmark-selected-tab =
+  .label = Afig la pestanya seleccionada a les adreces d'interés…
+  .accesskey = x
+toolbar-context-menu-bookmark-selected-tabs =
+  .label = Afig les pestanyes seleccionades a les adreces d'interés…
+  .accesskey = x
+toolbar-context-menu-select-all-tabs =
+  .label = Selecciona totes les pestanyes
+  .accesskey = t
+toolbar-context-menu-undo-close-tab =
+  .label = Desfés el tancament de la pestanya
+  .accesskey = D
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
@@ -0,0 +1,21 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Strings in this file are used to localize button titles displayed on the 
+# MacBook Touch Bar.
+back = Arrere
+forward = Avant
+reload = Actualitza
+home = Inici
+fullscreen = Pantalla completa
+find = Cerca
+new-tab = Pestanya nova
+add-bookmark = Afig a les adreces d'interés
+open-bookmarks-sidebar = Obri la barra lateral de les adreces d'interés
+reader-view = Vista de lectura
+# Meant to match the string displayed in an empty URL bar.
+open-location = Escriviu una cerca o adreça
+share = Comparteix
+close-window = Tanca la finestra
+open-sidebar = Barres laterals
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -43,27 +43,27 @@ sendToAllDevices.menuitem = Envia a tots
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
 sendTabToDevice.unconfigured.status = No esteu connectat al Sync
 sendTabToDevice.unconfigured = Més informació sobre enviar pestanyes…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintosync)
 # Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when sync is not
 # configured. Allows users to immediately sign into sync via the preferences.
-sendTabToDevice.signintosync = Sign in to Sync…
+sendTabToDevice.signintosync = Inicia la sessió al Sync…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.singledevice, sendTabToDevice.connectdevice,
 # sendTabToDevice.singledevice.status)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account has only 1 device. The sendTabToDevice.singledevice link
 # redirects to a marketing page, the sendTabToDevice.connectdevice redirects
 # to an FxAccounts page that tells to you to connect another device.
 sendTabToDevice.singledevice.status = No hi ha cap dispositiu connectat
 sendTabToDevice.singledevice = Més informació sobre enviar pestanyes…
-sendTabToDevice.connectdevice = Connect Another Device…
+sendTabToDevice.connectdevice = Connecta un altre dispositiu…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.verify, sendTabToDevice.verify.status)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unverified. Redirects to the Sync preferences page.
 sendTabToDevice.verify.status = El compte no s'ha verificat
 sendTabToDevice.verify = Verifiqueu el compte…
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabArrivingNotification.title, tabArrivingNotificationWithDevice.title,
@@ -100,9 +100,9 @@ unnamedTabsArrivingNotificationNoDevice.
 # LOCALIZATION NOTE (singleTabArrivingWithTruncatedURL.body):
 # Used when a tab from a remote device arrives but the URL must be truncated.
 # Should display the URL with an indication that it's benen truncated.
 # %S is the portion of the URL that remains after truncation.
 singleTabArrivingWithTruncatedURL.body = %S…
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.title):
 # Used as a default header for the FxA toolbar menu.
-account.title = Account
+account.title = Compte
--- a/browser/chrome/browser/app-extension-fields.properties
+++ b/browser/chrome/browser/app-extension-fields.properties
@@ -1,12 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (extension.firefox-compact-light@mozilla.org.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
-extension.firefox-compact-light@mozilla.org.name=Light
-extension.firefox-compact-light@mozilla.org.description=A theme with a light color scheme.
+extension.firefox-compact-light@mozilla.org.name=Clar
+extension.firefox-compact-light@mozilla.org.description=Un tema amb colors clars.
 
 # LOCALIZATION NOTE (extension.firefox-compact-dark@mozilla.org.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
-extension.firefox-compact-dark@mozilla.org.name=Dark
-extension.firefox-compact-dark@mozilla.org.description=A theme with a dark color scheme.
+extension.firefox-compact-dark@mozilla.org.name=Fosc
+extension.firefox-compact-dark@mozilla.org.description=Un tema amb colors foscos.
 
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -15,37 +15,39 @@
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Ajuda"> 
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "j">
 <!ENTITY aboutProduct2.label   "Quant al &brandShorterName;">
 <!ENTITY aboutProduct2.accesskey "Q">
 <!ENTITY productHelp2.label    "Ajuda del &brandShorterName;">
 <!ENTITY productHelp2.accesskey  "j">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
-<!ENTITY helpKeyboardShortcuts.label   "Tecles de drecera">
-<!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "d">
+<!ENTITY helpKeyboardShortcuts.label   "Dreceres de teclat">
+<!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "D">
 
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 <!ENTITY helpSafeMode.stop.label    "Reinicia amb els complements habilitats">
 <!ENTITY helpSafeMode.stop.accesskey  "R">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació de resolució de problemes">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 
-<!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Tramet una opinió…">
-<!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "T">
+<!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Envia comentaris…">
+<!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "E">
 
 <!ENTITY helpShowTour2.label      "Visita guiada del &brandShorterName;">
 <!ENTITY helpShowTour2.accesskey    "V">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Preferències…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Serveis">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.label    "Amaga el &brandShorterName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.commandkey "H">
 
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Amaga altres">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
 
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Mostra-ho tot">
+
+<!ENTITY touchBarCmdMac.label      "Personalitza la Touch Bar…">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -36,22 +36,22 @@ unpinTab.accesskey, unpinSelectedTabs.ac
 same accesskey but will never be visible at the same time. -->
 <!ENTITY unpinTab.accesskey         "f">
 <!ENTITY sendPageToDevice.label       "Envia la pàgina al dispositiu">
 <!ENTITY sendPageToDevice.accesskey     "d">
 <!ENTITY sendLinkToDevice.label       "Envia l'enllaç al dispositiu">
 <!ENTITY sendLinkToDevice.accesskey     "d">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Desfés el tancament de la pestanya">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "D">
-<!ENTITY hiddenTabs.label          "Hidden Tabs">
+<!ENTITY hiddenTabs.label          "Pestanyes ocultes">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "Llista totes les pestanyes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (allTabsMenu.searchTabs.label): "Search" is a verb, as
 in "Search through tabs". -->
-<!ENTITY allTabsMenu.searchTabs.label    "Search Tabs">
+<!ENTITY allTabsMenu.searchTabs.label    "Cerca pestanyes">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Pestanya nova">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (openLocationCmd.label): "Open Location" is only
 displayed on OS X, and only on windows that aren't main browser windows, or
 when there are no windows but Firefox is still running. -->
 <!ENTITY openLocationCmd.label "Obri la ubicació…">
@@ -60,20 +60,20 @@ when there are no windows but Firefox is
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.commandkey "p">
-<!ENTITY importFromAnotherBrowserCmd.label "Import from Another Browser…">
+<!ENTITY importFromAnotherBrowserCmd.label "Importa des d'un altre navegador…">
 <!ENTITY importFromAnotherBrowserCmd.accesskey "I">
 
-<!ENTITY taskManagerCmd.label "Task Manager">
+<!ENTITY taskManagerCmd.label "Gestor de tasques">
 
 <!ENTITY goOfflineCmd.label "Treballa fora de línia">
 <!ENTITY goOfflineCmd.accesskey "b">
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Barra de menú">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Barra de navegació">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Barra de les adreces d'interés">
@@ -88,18 +88,18 @@ Option+Command keyboard shortcut letter 
 Source" on macOS. pageSourceCmd.commandkey above is Firefox's official keyboard
 shortcut shown in the GUI. SafariCommandKey is an alias provided for the
 convenience of Safari and Chrome users on macOS. See bug 1398988. -->
 <!ENTITY pageSourceCmd.SafariCommandKey "u">
 
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informació de la pàgina">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
-<!ENTITY ldbCmd.label "Layout Debugger">
-<!ENTITY ldbCmd.accesskey "L">
+<!ENTITY ldbCmd.label "Depurador de disposició">
+<!ENTITY ldbCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY mirrorTabCmd.label "Duplica la pantalla">
 <!ENTITY mirrorTabCmd.accesskey "D">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
 These should match what Safari and other Apple applications use on OS X Lion. -->
 <!ENTITY enterFullScreenCmd.label "Obri a pantalla completa">
 <!ENTITY enterFullScreenCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.label "Ix de la pantalla completa">
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "p">
@@ -122,33 +122,33 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Tanca">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Amaga les barres d'eines">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "g">
 <!ENTITY fullScreenExit.label "Ix del mode de pantalla completa">
 <!ENTITY fullScreenExit.accesskey "p">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.signin) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar signin menu screen. -->
 
-<!ENTITY fxa.signin.callout.label "Take Firefox with You">
-<!ENTITY fxa.signin.description.label "Get your bookmarks, history, passwords and other settings on all your devices.">
-<!ENTITY fxa.signin.button.label "Turn on &syncBrand.shortName.label;…">
+<!ENTITY fxa.signin.callout.label "El vostre Firefox, a tot arreu">
+<!ENTITY fxa.signin.description.label "Accediu a les vostres adreces d'interés, historial, contrasenyes i preferències en tots els vostres dispositius.">
+<!ENTITY fxa.signin.button.label "Activa el &syncBrand.shortName.label;…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.unverified) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar unverified menu screen. -->
 
-<!ENTITY fxa.unverified.callout.label "Check Your Email">
-<!ENTITY fxa.unverified.description.label "You’ll need to verify your account before you can sync.">
-<!ENTITY fxa.unverified.button.label "Open &syncBrand.shortName.label; Settings…">
+<!ENTITY fxa.unverified.callout.label "Comproveu el correu">
+<!ENTITY fxa.unverified.description.label "Heu de verificar el vostre compte abans de poder sincronitzar.">
+<!ENTITY fxa.unverified.button.label "Obri els paràmetres del &syncBrand.shortName.label;…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbart menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 
-<!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Signed in as">
-<!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Manage Account…">
-<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label; Settings…">
-<!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Connect Another Device…">
+<!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Sessió iniciada com a">
+<!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Gestiona el compte…">
+<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "Paràmetres del &syncBrand.shortName.label;…">
+<!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Connecta un altre dispositiu…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring fullscreen.
   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
   sentence to their language. -->
 
 <!ENTITY fullscreenWarning.beforeDomain.label "">
@@ -161,18 +161,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY exitDOMFullscreen.button "Ix de la pantalla completa (Esc)">
 <!ENTITY exitDOMFullscreenMac.button "Ix de la pantalla completa (esc)">
 <!ENTITY leaveDOMFullScreen.label "Ix de la pantalla completa">
 <!ENTITY leaveDOMFullScreen.accesskey "p">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pictureInPicture.label, pictureInPicture.accesskey):
   these two strings are used when right-clicking on a video in the
   content area when the Picture-in-Picture feature is enabled. -->
 
-<!ENTITY pictureInPicture.label "Picture-in-Picture">
-<!ENTITY pictureInPicture.accesskey "u">
+<!ENTITY pictureInPicture.label "Imatge sobre imatge">
+<!ENTITY pictureInPicture.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pointerlockWarning.beforeDomain.label,
   pointerlockWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring pointerlock.
   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
   sentence to their language. -->
 
 <!ENTITY pointerlockWarning.beforeDomain.label "">
 <!ENTITY pointerlockWarning.afterDomain.label "té el control del punter. Premeu Esc per recuperar el control.">
@@ -184,100 +184,100 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Adreces d'interés">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Afig la pàgina a les adreces d'interés">
 <!ENTITY editThisBookmarkCmd.label "Edita esta adreça d'interés">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Afig-hi totes les pestanyes…">
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Mostra totes les adreces d'interés">
-<!ENTITY recentBookmarks.label "Afegides més recentment">
+<!ENTITY recentBookmarks.label "Afegides recentment">
 <!ENTITY otherBookmarksCmd.label "Altres adreces d'interés">
 <!ENTITY mobileBookmarksCmd.label "Adreces del mòbil">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Mostra més adreces d'interés">
 
 <!ENTITY backCmd.label        "Arrere">
-<!ENTITY backCmd.accesskey      "B">
+<!ENTITY backCmd.accesskey      "r">
 <!ENTITY backButton.tooltip      "Vés una pàgina arrere">
 <!ENTITY forwardCmd.label       "Avant">
-<!ENTITY forwardCmd.accesskey     "F">
+<!ENTITY forwardCmd.accesskey     "t">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip    "Vés una pàgina avant">
 <!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Premeu amb el botó dret o arrossegueu cap avall per veure l'historial">
 <!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Arrossegueu cap avall per veure l'historial">
 <!ENTITY reloadCmd.label       "Actualitza">
-<!ENTITY reloadCmd.accesskey     "R">
-<!ENTITY stopCmd.label        "Para">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey      "S">
+<!ENTITY reloadCmd.accesskey     "z">
+<!ENTITY stopCmd.label        "Atura">
+<!ENTITY stopCmd.accesskey      "A">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip       "Vés a l'adreça de la barra d'ubicació">
 <!ENTITY printButton.label      "Imprimeix">
 <!ENTITY printButton.tooltip     "Imprimeix esta pàgina">
 
 <!ENTITY urlbar.viewSiteInfo.label           "Mostra la informació del lloc">
 
 <!ENTITY urlbar.defaultNotificationAnchor.tooltip     "Obri la subfinestra del missatge">
 <!ENTITY urlbar.geolocationNotificationAnchor.tooltip   "Obri la subfinestra de la sol·licitud d'ubicació">
-<!ENTITY urlbar.autoplayNotificationAnchor.tooltip    "Open autoplay panel">
+<!ENTITY urlbar.autoplayNotificationAnchor.tooltip    "Obri la subfinestra de reproducció automàtica">
 <!ENTITY urlbar.addonsNotificationAnchor.tooltip     "Obri la subfinestra del missatge d'instal·lació del complement">
-<!ENTITY urlbar.canvasNotificationAnchor.tooltip     "Manage canvas extraction permission">
+<!ENTITY urlbar.canvasNotificationAnchor.tooltip     "Gestiona el permís d'extracció de llenç">
 <!ENTITY urlbar.indexedDBNotificationAnchor.tooltip    "Obri la subfinestra del missatge d'emmagatzematge fora de línia">
 <!ENTITY urlbar.passwordNotificationAnchor.tooltip    "Obri la subfinestra del missatge de guardar la contrasenya">
 <!ENTITY urlbar.pluginsNotificationAnchor.tooltip     "Gestiona l'ús dels complements">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationAnchor.tooltip       "Canvia l'opció de si es poden rebre notificacions d'este lloc">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageNotificationAnchor.tooltip   "Guarda dades en l'emmagatzematge persistent">
 <!ENTITY urlbar.remoteControlNotificationAnchor.tooltip  "El navegador està sota control remot">
-<!ENTITY urlbar.webAuthnAnchor.tooltip          "Open Web Authentication panel">
-<!ENTITY urlbar.storageAccessAnchor.tooltip        "Open browsing activity permission panel">
+<!ENTITY urlbar.webAuthnAnchor.tooltip          "Obri la subfinestra d'autenticació web">
+<!ENTITY urlbar.storageAccessAnchor.tooltip        "Obri la subfinestra de permisos d'activitat de navegació">
 
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareDevicesNotificationAnchor.tooltip   "Gestiona la compartició de la càmera o del micròfon amb el lloc">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareMicrophoneNotificationAnchor.tooltip  "Gestiona la compartició del micròfon amb el lloc">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareScreenNotificationAnchor.tooltip    "Gestiona la compartició de finestres o de la pantalla amb el lloc">
 
 <!ENTITY urlbar.servicesNotificationAnchor.tooltip    "Obri la subfinestra del missatge d'instal·lació">
 <!ENTITY urlbar.translateNotificationAnchor.tooltip    "Tradueix esta pàgina">
 <!ENTITY urlbar.translatedNotificationAnchor.tooltip   "Gestiona la traducció de pàgines">
 <!ENTITY urlbar.emeNotificationAnchor.tooltip       "Gestiona l'ús de programari de DRM">
-<!ENTITY urlbar.midiNotificationAnchor.tooltip      "Open MIDI panel">
+<!ENTITY urlbar.midiNotificationAnchor.tooltip      "Obri la subfinestra MIDI">
 
 <!ENTITY urlbar.cameraBlocked.tooltip      "Heu blocat la càmera per a este lloc web.">
 <!ENTITY urlbar.microphoneBlocked.tooltip    "Heu blocat el micròfon per a este lloc web.">
 <!ENTITY urlbar.screenBlocked.tooltip      "Heu blocat la compartició de la pantalla en este lloc web.">
 <!ENTITY urlbar.geolocationBlocked.tooltip    "Heu blocat la informació d'ubicació per a este lloc web.">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationsBlocked.tooltip "Heu blocat les notificacions per a este lloc web.">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Heu blocat l'emmagatzematge persistent per a este lloc web.">
-<!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "You have blocked pop-ups for this website.">
-<!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "You have blocked autoplay media with sound for this website.">
-<!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "You have blocked canvas data extraction for this website.">
-<!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "You have blocked this website from using the Adobe Flash plugin.">
-<!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "You have blocked MIDI access for this website.">
-<!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "You have blocked add-on installation for this website.">
+<!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Heu blocat les finestres emergents per a este lloc web.">
+<!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "Heu blocat la reproducció automàtica de contingut multimèdia amb so per a este lloc web.">
+<!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Heu blocat l'extracció de dades de llenç (canvas) per a este lloc web.">
+<!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "Heu blocat l'ús del connector Adobe Flash en este lloc web.">
+<!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Heu blocat l'accés MIDI per a este lloc web.">
+<!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "Heu blocat la instal·lació de complements per a este lloc web.">
 
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Mostra l'historial">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Cerca">
 <!-- Toolbar items -->
 
 <!ENTITY homeButton.label       "Inici">
-<!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName; Home Page">
+<!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "Pàgina d'inici del &brandShortName;">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Adreces d'interés">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
-<!ENTITY bookmarksSubview.label       "Bookmarks">
-<!ENTITY bookmarksMenuButton2.label     "Bookmarks Menu">
+<!ENTITY bookmarksSubview.label       "Adreces d'interés">
+<!ENTITY bookmarksMenuButton2.label     "Menú de les adreces d'interés">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.other.label  "Altres adreces d'interés">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.mobile.label  "Adreces del mòbil">
 <!ENTITY viewBookmarksSidebar2.label    "Mostra la barra lateral de les adreces d'interés">
-<!ENTITY hideBookmarksSidebar.label     "Hide Bookmarks Sidebar">
+<!ENTITY hideBookmarksSidebar.label     "Amaga la barra lateral d'adreces d'interés">
 <!ENTITY viewBookmarksToolbar.label     "Mostra la barra de les adreces d'interés">
-<!ENTITY hideBookmarksToolbar.label     "Hide Bookmarks Toolbar">
+<!ENTITY hideBookmarksToolbar.label     "Amaga la barra d'eines d'adreces d'interés">
 <!ENTITY searchBookmarks.label       "Cerca adreces d'interés">
-<!ENTITY bookmarkingTools.label       "Bookmarking Tools">
-<!ENTITY addBookmarksMenu.label       "Add Bookmarks Menu to Toolbar">
-<!ENTITY removeBookmarksMenu.label     "Remove Bookmarks Menu from Toolbar">
+<!ENTITY bookmarkingTools.label       "Eines d'adreces d'interés">
+<!ENTITY addBookmarksMenu.label       "Afig el menú d'adreces d'interés a la barra d'eines">
+<!ENTITY removeBookmarksMenu.label     "Elimina el menú d'adreces d'interés de la barra d'eines">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksGtkCmd.commandkey): This command
  - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
  - shortcut keys on Linux. -->
 
 <!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
 
 <!ENTITY historyButton.label      "Historial">
@@ -287,38 +287,38 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey     "n">
 
 <!ENTITY keywordfield.label      "Afig una paraula clau per a esta cerca…">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey    "p">
 
 <!ENTITY downloads.label       "Baixades">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (libraryDownloads.label): This label is similar to
  - downloads.label, but used in the Library panel. -->
-<!ENTITY libraryDownloads.label    "Downloads">
+<!ENTITY libraryDownloads.label    "Baixades">
 <!ENTITY downloads.accesskey     "d">
 <!ENTITY downloads.commandkey     "j">
 <!ENTITY downloadsUnix.commandkey   "y">
 <!ENTITY addons.label         "Complements">
 <!ENTITY addons.accesskey       "m">
 <!ENTITY addons.commandkey      "A">
 
 <!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Desenvolupador web">
 <!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "w">
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Inspecciona l'element">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "I">
 
-<!ENTITY inspectA11YContextMenu.label   "Inspect Accessibility Properties">
+<!ENTITY inspectA11YContextMenu.label   "Inspecciona les propietats d'accessibilitat">
 
 <!ENTITY fileMenu.label     "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
 <!ENTITY newUserContext.label       "Pestanya de contenidor nova">
 <!ENTITY newUserContext.accesskey     "v">
-<!ENTITY manageUserContext.label     "Manage Containers">
-<!ENTITY manageUserContext.accesskey   "O">
+<!ENTITY manageUserContext.label     "Gestiona els contenidors">
+<!ENTITY manageUserContext.accesskey   "o">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label    "Finestra nova">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key    "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey   "n">
 <!ENTITY newPrivateWindow.label   "Finestra privada nova">
 <!ENTITY newPrivateWindow.accesskey "i">
 
 <!ENTITY editMenu.label     "Edita">
 <!ENTITY editMenu.accesskey    "E">
@@ -342,17 +342,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey    "u">
 <!ENTITY selectAllCmd.label     "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key     "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "a">
 <!ENTITY preferencesCmd2.label    "Opcions">
 <!ENTITY preferencesCmd2.accesskey   "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label    "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey   "n">
-<!ENTITY logins.label              "Logins and Passwords">
+<!ENTITY logins.label              "Inicis de sessió i contrasenyes">
 
 <!ENTITY clearRecentHistory.label        "Neteja l'historial recent…">
 
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label     "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey    "V">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Barres d'eines">
@@ -373,17 +373,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Mostra tot l'historial">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
 <!ENTITY appMenuHistory.showAll.label "Mostra tot l'historial">
 <!ENTITY appMenuHistory.clearRecent.label "Neteja l'historial recent…">
 <!ENTITY appMenuHistory.restoreSession.label "Restaura la sessió anterior">
 <!ENTITY appMenuHistory.viewSidebar.label "Mostra la barra lateral de l'historial">
-<!ENTITY appMenuHistory.hideSidebar.label "Hide History Sidebar">
+<!ENTITY appMenuHistory.hideSidebar.label "Amaga la barra lateral de l'historial">
 <!ENTITY appMenuHistory.recentHistory.label "Historial recent">
 <!ENTITY appMenuHelp.label "Ajuda">
 
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.label "Pestanyes sincronitzades">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.notabs.label): This is shown beneath
   the name of a device when that device has no open tabs -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.notabs.label "No hi ha cap pestanya oberta">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.showMore.label, appMenuRemoteTabs.showMore.tooltip):
@@ -396,26 +396,26 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.showAll.tooltip "Mostra totes les pestanyes d'este dispositiu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label): This is shown
   when Sync is configured but syncing tabs is disabled. -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label "Activeu la sincronització de pestanyes per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.noclients.subtitle): This is shown
   when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
   the account. We also show links to download Firefox for android/ios. -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.noclients.subtitle "Voleu veure ací les pestanyes d'altres dispositius?">
-<!ENTITY appMenuRemoteTabs.opensyncprefs.label "Open Sync Preferences">
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.opensyncprefs.label "Obri les preferències de sincronització">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.notsignedin.label "Inicieu la sessió per veure una llista de les pestanyes que teniu obertes en altres dispositius.">
-<!ENTITY appMenuRemoteTabs.unverified.label "Your account needs to be verified.">
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.unverified.label "Cal que verifiqueu el compte.">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.signin.label "Inicia la sessió al Sync">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.managedevices.label "Gestiona els dispositius…">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.sidebar.label "Mostra la barra lateral «Pestanyes sincronitzades»">
-<!ENTITY appMenuRemoteTabs.hidesidebar.label "Hide Synced Tabs Sidebar">
-<!ENTITY appMenuRemoteTabs.connectdevice.label "Connect Another Device">
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.hidesidebar.label "Amaga la barra lateral «Pestanyes sincronitzades»">
+<!ENTITY appMenuRemoteTabs.connectdevice.label "Connecta un altre dispositiu">
 
-<!ENTITY appMenuRecentHighlights.label "Recent Highlights">
+<!ENTITY appMenuRecentHighlights.label "Destacats recents">
 
 <!ENTITY customizeMenu.addToToolbar.label "Afig a la barra d'eines">
 <!ENTITY customizeMenu.addToToolbar.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMenu.addToOverflowMenu.label,
   customizeMenu.pinToOverflowMenu.label, customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label)
   The overflow menu is the menu that appears if you click the chevron (>> button)
   in the location bar. -->
 <!ENTITY customizeMenu.addToOverflowMenu.label "Afig al menú d'eines addicionals (»)">
@@ -426,26 +426,26 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY customizeMenu.pinToOverflowMenu.label "Fixa al menú d'eines addicionals (»)">
 <!ENTITY customizeMenu.pinToOverflowMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label "No fixis al menú d'eines addicionals (»)">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.label "Elimina de la barra d'eines">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.accesskey "E">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.label "Afig més elements…">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.accesskey "A">
-<!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.label "Auto-Hide in Toolbar">
+<!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.label "Amaga automàticament en la barra d'eines">
 <!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.accesskey "A">
-<!ENTITY customizeMenu.manageExtension.label "Manage Extension">
-<!ENTITY customizeMenu.manageExtension.accesskey "E">
-<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.label "Remove Extension">
-<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.accesskey "v">
+<!ENTITY customizeMenu.manageExtension.label "Gestiona l'extensió">
+<!ENTITY customizeMenu.manageExtension.accesskey "e">
+<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.label "Elimina l'extensió">
+<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.accesskey "l">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reportExtension.label) This label is used in the extensions
   toolbar buttons context menus, a user can use this command to submit to Mozilla
   an abuse report related to that extension. "Report" is a verb. -->
-<!ENTITY customizeMenu.reportExtension.label "Report Extension">
+<!ENTITY customizeMenu.reportExtension.label "Informa sobre l'extensió">
 <!ENTITY customizeMenu.reportExtension.accesskey "o">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moreMenu.label) This label is used in the new Photon
   app (hamburger) menu. When clicked, it opens a subview that contains
   secondary commands. -->
 
 <!ENTITY moreMenu.label "Més">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
@@ -569,31 +569,31 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY viewImageDescCmd.accesskey  "d">
 <!ENTITY viewVideoCmd.label      "Visualitza el vídeo">
 <!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "i">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Visualitza la imatge de fons">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "n">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label   "Defineix com a fons d'escriptori…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Afig la pàgina a les adreces d'interés">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "m">
+<!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "d">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label   "Afig l'enllaç a les adreces d'interés">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label   "Afig el marc a les adreces d'interés">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY pageAction.copyLink.label  "Copy Link">
+<!ENTITY pageAction.copyLink.label  "Copia l'enllaç">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(pocket-button.tooltiptext, saveToPocketCmd.label, saveLinkToPocketCmd.label, pocketMenuitem.label):
  "Pocket" is a brand name. -->
 
-<!ENTITY pocketButton.tooltiptext   "Save to Pocket">
-<!ENTITY saveToPocketCmd.label    "Save Page to Pocket">
+<!ENTITY pocketButton.tooltiptext   "Guarda al Pocket">
+<!ENTITY saveToPocketCmd.label    "Guarda la pàgina al Pocket">
 <!ENTITY saveToPocketCmd.accesskey  "k">
-<!ENTITY saveLinkToPocketCmd.label  "Save Link to Pocket">
+<!ENTITY saveLinkToPocketCmd.label  "Guarda l'enllaç al Pocket">
 <!ENTITY saveLinkToPocketCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY pocketMenuitem.label     "View Pocket List">
+<!ENTITY pocketMenuitem.label     "Mostra la llista del Pocket">
 
 <!ENTITY emailPageCmd.label      "Envia l'enllaç per correu…">
 <!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "E">
 <!ENTITY savePageCmd.label      "Anomena i guarda la pàgina…">
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey    "g">
 <!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey2	"d">
 <!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
@@ -770,34 +770,34 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Afig diccionaris…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editBookmark.panel.width): width of the bookmark panel.
   Should be large enough to fully display the Done and Cancel/
   Remove Bookmark buttons. -->
 
-<!ENTITY editBookmark.panel.width          "23em">
+<!ENTITY editBookmark.panel.width          "30em">
 <!ENTITY editBookmark.done.label           "Fet">
-<!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.label    "Show editor when saving">
-<!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.accesskey  "S">
+<!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.label    "Mostra l'editor en guardar">
+<!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.accesskey  "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label)
   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
 
-<!ENTITY identity.securityView.label "Site Security">
+<!ENTITY identity.securityView.label "Seguretat del lloc">
 
-<!ENTITY identity.connection "Connection">
+<!ENTITY identity.connection "Connexió">
 <!ENTITY identity.connectionSecure "Connexió segura">
 <!ENTITY identity.connectionNotSecure "La connexió no és segura">
 <!ENTITY identity.connectionFile "Esta pàgina està guardada a l'ordinador.">
 <!ENTITY identity.connectionVerified2 "Esteu connectat de forma segura a este lloc, mantingut per:">
 <!ENTITY identity.connectionInternal "Esta és una pàgina del &brandShortName; segura.">
 <!ENTITY identity.extensionPage "Esta pàgina s'ha carregat des d'una extensió.">
 <!ENTITY identity.insecureLoginForms2 "Les dades d'inici de sessió que introduïu en esta pàgina podrien estar en risc.">
-<!ENTITY identity.customRoot "Connection verified by a certificate issuer that is not recognized by Mozilla.">
+<!ENTITY identity.customRoot "Connexió verificada per un emissor de certificats que no és reconegut per Mozilla.">
 <!-- Strings for connection state warnings. -->
 
 <!ENTITY identity.activeBlocked "El &brandShortName; ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.">
 <!ENTITY identity.passiveLoaded "Parts d'esta pàgina no són segures (com les imatges).">
 <!ENTITY identity.activeLoaded "Heu desactivat la protecció en esta pàgina.">
 <!ENTITY identity.weakEncryption "Esta pàgina utilitza xifratge feble.">
 <!-- Strings for connection state warnings in the subview. -->
 
@@ -806,111 +806,111 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY identity.description.weakCipher "La connexió a este lloc web utilitza un xifratge feble i no és privada.">
 <!ENTITY identity.description.weakCipher2 "Altres persones podrien visualitzar la informació o modificar el comportament del lloc web.">
 <!ENTITY identity.description.activeBlocked "El &brandShortName; ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded "La connexió no és privada i la informació que compartiu amb el lloc podria ser visualitzada per altres persones.">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded2 "Este lloc web inclou contingut que no és segur (com les imatges).">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded3 "Malgrat que el &brandShortName; ha blocat parts del contingut, encara hi ha contingut de la pàgina que no és segur (such as images).">
 <!ENTITY identity.description.activeLoaded "Este lloc web inclou contingut que no és segur (com els scripts) i la connexió no és privada.">
 <!ENTITY identity.description.activeLoaded2 "La informació que compartiu amb este lloc podria ser visualitzada per altres persones (com contrasenyes, missatges, targetes de crèdit, etc.).">
-<!ENTITY identity.description.customRoot "Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.">
+<!ENTITY identity.description.customRoot "Mozilla no reconeix este emissor de certificats. És possible que l'haja afegit el vostre sistema operatiu o un administrador.">
 
 <!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.label "Activa la protecció">
 <!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.accesskey "v">
 <!ENTITY identity.disableMixedContentBlocking.label "Desactiva la protecció esta vegada">
 <!ENTITY identity.disableMixedContentBlocking.accesskey "D">
 <!ENTITY identity.learnMore "Més informació">
 
 <!ENTITY identity.removeCertException.label "Elimina l'excepció">
 <!ENTITY identity.removeCertException.accesskey "x">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText2 "Més informació">
 
-<!ENTITY identity.clearSiteData "Clear Cookies and Site Data…">
+<!ENTITY identity.clearSiteData "Esborra les galetes i dades dels llocs…">
 
 <!ENTITY identity.permissions "Permisos">
 <!ENTITY identity.permissionsEmpty "No heu donat cap permís especial a este lloc.">
 <!ENTITY identity.permissionsReloadHint "Potser cal que actualitzeu la pàgina per aplicar els canvis.">
-<!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "Open Permissions Preferences">
-<!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Open Content Blocking Preferences">
+<!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "Obri les preferències de permisos">
+<!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Obri les preferències de bloqueig de contingut">
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 
 
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Pestanyes del navegador">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu3.label): This appears in the history menu -->
 
 <!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Pestanyes sincronitzades">
 
 <!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Pestanyes sincronitzades">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSignIn.label       "Inicia la sessió al &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSignIn.accesskey     "Y">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Sincronitza ara">
-<!ENTITY syncSyncNowItemSyncing.label "Syncing…">
+<!ENTITY syncSyncNowItemSyncing.label "S'està sincronitzant…">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncReAuthItem.label     "Torna a connectar al &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "r">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sincronització">
 
-<!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Auto-hide">
+<!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Amaga automàticament">
 
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Càmera per compartir:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "C">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Micròfon per compartir:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "M">
 <!ENTITY getUserMedia.audioCapture.label "Es compartirà l'àudio de la pestanya.">
 <!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Es compartiran totes les finestres visibles de la pantalla.">
 
-<!ENTITY contentBlocking.title "Content Blocking">
-<!ENTITY contentBlocking.detected "Blockable content detected on this site.">
-<!ENTITY contentBlocking.notDetected "No blockable content detected on this page.">
+<!ENTITY contentBlocking.title "Bloqueig de contingut">
+<!ENTITY contentBlocking.detected "S'ha detectat contingut blocable en este lloc.">
+<!ENTITY contentBlocking.notDetected "No s'ha detectat contingut blocable en esta pàgina.">
 
-<!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "Trackers">
+<!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "Elements de seguiment">
 
-<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Manage Content Blocking">
-<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "M">
+<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Gestiona el bloqueig de contingut">
+<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "G">
 
-<!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "Trackers">
-<!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "To block all trackers, set content blocking to “Strict”.">
+<!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "Elements de seguiment">
+<!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "Per blocar tots els elements de seguiment, trieu el bloqueig de contingut «Estricte».">
 
-<!ENTITY contentBlocking.cookies.label "Cookies">
-<!ENTITY contentBlocking.cookiesView.label "Cookies and Site Data">
+<!ENTITY contentBlocking.cookies.label "Galetes">
+<!ENTITY contentBlocking.cookiesView.label "Galetes i dades dels llocs">
 
-<!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Cryptominers">
-<!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Cryptominers">
+<!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Miners de criptomonedes">
+<!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Miners de criptomonedes">
 
-<!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Fingerprinters">
-<!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Fingerprinters">
+<!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Generadors d'empremtes digitals">
+<!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Generadors d'empremtes digitals">
 
-<!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Report a problem">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Report Problems">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView2.description "Content blocking can cause problems with some websites. When you report problems, you’ll help make &brandShortName; better for everyone. (This will send a URL as well as information about your browser settings to Mozilla.)">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.learnMore "Learn More">
+<!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Informeu d'un problema">
+<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Notificació de problemes">
+<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView2.description "El bloqueig de contingut pot causar problemes en alguns llocs web. Quan notifiqueu un problema, esteu ajudant a millorar el &brandShortName; per a tothom. Això enviarà un URL a Mozilla, juntament amb informació de la configuració del navegador.">
+<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.learnMore "Més informació">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.url.label "URL">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.comments.label "What problems did you have? (Optional)">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.sendReport.label "Send Report">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.cancel.label "Cancel">
+<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.comments.label "Quins problemes heu tingut? (Opcional)">
+<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.sendReport.label "Envia l'informe">
+<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.cancel.label "Cancel·la">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblock5.label, trackingProtection.unblock5.accesskey):
   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
   center while looking at a site with trackers in NON-private browsing mode. -->
 
-<!ENTITY trackingProtection.unblock5.label "Turn off Blocking for This Site">
-<!ENTITY trackingProtection.unblock5.accesskey "T">
+<!ENTITY trackingProtection.unblock5.label "Desactiva el bloqueig per a este lloc">
+<!ENTITY trackingProtection.unblock5.accesskey "t">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblockPrivate6.label, trackingProtection.unblockPrivate6.accesskey):
   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
   center while looking at a site with trackers in PRIVATE browsing mode. -->
-<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.label "Turn off Blocking Temporarily">
-<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.accesskey "T">
-<!ENTITY trackingProtection.block6.label "Turn on Blocking for This Site">
-<!ENTITY trackingProtection.block6.accesskey "T">
-<!ENTITY trackingProtection.reload2.label "Reload Page">
-<!ENTITY trackingProtection.reload2.accesskey "R">
+<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.label "Desactiva el bloqueig temporalment">
+<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.accesskey "t">
+<!ENTITY trackingProtection.block6.label "Activa el bloqueig per a este lloc">
+<!ENTITY trackingProtection.block6.accesskey "t">
+<!ENTITY trackingProtection.reload2.label "Torna a carregar la pàgina">
+<!ENTITY trackingProtection.reload2.accesskey "r">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Mostra-ho tot">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (pluginNotification.width): This is used to determine the
   width of the plugin popup notification that can appear if a plugin has been
   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
   a CSS length value. -->
@@ -923,47 +923,47 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY panicButton.thankyou.msg2        "Navegueu amb seguretat!">
 <!ENTITY panicButton.thankyou.buttonlabel     "Gràcies!">
 
 <!ENTITY emeLearnMoreContextMenu.label      "Més informació sobre DRM…">
 <!ENTITY emeLearnMoreContextMenu.accesskey    "D">
 
 <!ENTITY updateAvailable.panelUI.label "Baixa l'actualització del &brandShorterName;">
 <!ENTITY updateManual.panelUI.label "Baixa una còpia nova del &brandShorterName;">
-<!ENTITY updateUnsupported.panelUI.label "You cannot perform further updates">
+<!ENTITY updateUnsupported.panelUI.label "No es poden instal·lar més actualitzacions">
 <!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "Reinicia per actualitzar el &brandShorterName;">
 
-<!ENTITY newTabControlled.header.message "Your New Tab has changed.">
-<!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Keep Changes">
-<!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Disable Extension">
-<!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "D">
+<!ENTITY newTabControlled.header.message "La pàgina de «Pestanya nova» ha canviat.">
+<!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Mantén els canvis">
+<!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "M">
+<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Inhabilita l'extensió">
+<!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "I">
 
-<!ENTITY homepageControlled.message "An extension has changed what you see as your home page. You can restore your settings if you do not want this change.">
-<!ENTITY homepageControlled.header.message "Your home page has changed.">
-<!ENTITY homepageControlled.keepButton.label "Keep Changes">
-<!ENTITY homepageControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Disable Extension">
-<!ENTITY homepageControlled.disableButton.accesskey "D">
+<!ENTITY homepageControlled.message "Una extensió ha canviat la pàgina que es mostra a l'inici. Si no voleu acceptar este canvi, podeu restaurar els vostres paràmetres.">
+<!ENTITY homepageControlled.header.message "La pàgina d'inici ha canviat.">
+<!ENTITY homepageControlled.keepButton.label "Mantén els canvis">
+<!ENTITY homepageControlled.keepButton.accesskey "M">
+<!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Inhabilita l'extensió">
+<!ENTITY homepageControlled.disableButton.accesskey "I">
 
-<!ENTITY tabHideControlled.header.message "Access Your Hidden Tabs">
-<!ENTITY tabHideControlled.keepButton.label "Keep Tabs Hidden">
-<!ENTITY tabHideControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.label "Disable Extension">
-<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.accesskey "D">
+<!ENTITY tabHideControlled.header.message "Accedeix a les pestanyes ocultes">
+<!ENTITY tabHideControlled.keepButton.label "Mantén les pestanyes amagades">
+<!ENTITY tabHideControlled.keepButton.accesskey "M">
+<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.label "Inhabilita l'extensió">
+<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.accesskey "I">
 
 <!ENTITY pageActionButton.tooltip "Accions de la pàgina">
 <!ENTITY pageAction.addToUrlbar.label "Afig a la barra d'adreces">
 <!ENTITY pageAction.removeFromUrlbar.label "Elimina de la barra d'adreces">
-<!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Manage Extension…">
+<!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Gestiona l'extensió…">
 
 <!ENTITY sendToDevice.syncNotReady.label "S'estan sincronitzant els dispositius…">
 
-<!ENTITY pageAction.shareUrl.label "Share">
-<!ENTITY pageAction.shareMore.label "More…">
+<!ENTITY pageAction.shareUrl.label "Comparteix">
+<!ENTITY pageAction.shareMore.label "Més…">
 
-<!ENTITY libraryButton.tooltip "View history, saved bookmarks, and more">
+<!ENTITY libraryButton.tooltip "Mostra l'historial, les adreces d'interés guardades i més">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (accessibilityIndicator.tooltip): This is used to
   display a tooltip for accessibility indicator in toolbar/tabbar. It is also
   used as a textual label for the indicator used by assistive technology
   users. -->
 
-<!ENTITY accessibilityIndicator.tooltip "Accessibility Features Enabled">
+<!ENTITY accessibilityIndicator.tooltip "Funcions d'accessibilitat activades">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -18,91 +18,91 @@ contextMenuSearch.accesskey=C
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nom de la carpeta]
 
 xpinstallPromptMessage=El %S ha evitat que este lloc vos demane instal·lar programari al vostre ordinador.
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
 # The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
-xpinstallPromptMessage.header=Allow %S to install an add-on?
-xpinstallPromptMessage.message=You are attempting to install an add-on from %S. Make sure you trust this site before continuing.
-xpinstallPromptMessage.header.unknown=Allow an unknown site to install an add-on?
-xpinstallPromptMessage.message.unknown=You are attempting to install an add-on from an unknown site. Make sure you trust this site before continuing.
-xpinstallPromptMessage.learnMore=Learn more about installing add-ons safely
+xpinstallPromptMessage.header=Permeteu que %S instal·le un complement?
+xpinstallPromptMessage.message=Esteu a punt d'instal·lar un complement de %S. Assegureu-vos que confieu en este lloc abans de continuar.
+xpinstallPromptMessage.header.unknown=Permeteu que un lloc desconegut instal·le un complement?
+xpinstallPromptMessage.message.unknown=Esteu a punt d'instal·lar un complement d'un lloc desconegut. Assegureu-vos que confieu en este lloc abans de continuar.
+xpinstallPromptMessage.learnMore=Més informació sobre la instal·lació de complements de forma segura
 xpinstallPromptMessage.dontAllow=No ho permetes
 xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=N
-xpinstallPromptMessage.neverAllow=Never Allow
-xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=N
+xpinstallPromptMessage.neverAllow=No permetes mai
+xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=m
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
-xpinstallPromptMessage.install=Continue to Installation
+xpinstallPromptMessage.install=Continua la instal·lació
 xpinstallPromptMessage.install.accesskey=C
 
 xpinstallDisabledMessageLocked=L'administrador del sistema ha inhabilitat la instal·lació de programari.
 xpinstallDisabledMessage=Actualment la instal·lació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
 xpinstallDisabledButton=Habilita
 xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
 # This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
 # enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
 # %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
 # the administration can add to the message.
-addonInstallBlockedByPolicy=%1$S (%2$S) is blocked by your system administrator.%3$S
+addonInstallBlockedByPolicy=L'administrador del sistema ha blocat %1$S (%2$S).%3$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
 # for an example of the full dialog.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
 webextPerms.header=Voleu afegir %S?
 
 webextPerms.unsignedWarning=Precaució: Este complement no està verificat. Els complements maliciosos podrien robar informació privada o posar l'ordinador en risc. Instal·leu este complement únicament si confieu en la font.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
 # This string will be followed by a list of permissions requested
 # by the webextension.
 webextPerms.listIntro=Necessita permisos per:
-webextPerms.learnMore=Learn more about permissions
+webextPerms.learnMore=Més informació sobre els permisos
 webextPerms.add.label=&Add
 webextPerms.add.accessKey=&Add
 webextPerms.cancel.label=&Cancel
 webextPerms.cancel.accessKey=&Cancel
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
 # %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
 # %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
-webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S s'ha afegit a %2$S
+webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S s'ha afegit al %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog
 # when the extension is side-loaded.
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
 webextPerms.sideloadHeader=S'ha afegit %S
-webextPerms.sideloadText2=Altre programa ha instal·lat un complement a l'ordinador que pot afectar al vostre navegador. Verifiqueu els permisos demanats i trieu Habilita o Cancel·la (per habilitar o inhabilitar el complement).
-webextPerms.sideloadTextNoPerms=Altre programa ha instal·lat un complement a l'ordinador que pot afectar al vostre navegador. Verifiqueu els permisos demanats i trieu Habilita o Cancel·la (per habilitar o inhabilitar el complement).\u0020
+webextPerms.sideloadText2=Un altre programa del vostre ordinador ha instal·lat un complement que pot afectar el navegador. Reviseu els permisos que se sol·liciten i trieu Habilita o Cancel·la (per deixar-lo inhabilitat).
+webextPerms.sideloadTextNoPerms=Un altre programa del vostre ordinador ha instal·lat un complement que pot afectar el navegador. Reviseu els permisos que se sol·liciten i trieu Habilita o Cancel·la (per deixar-lo inhabilitat).
 
 webextPerms.sideloadEnable.label=&Enable
 webextPerms.sideloadEnable.accessKey=&Enable
 webextPerms.sideloadCancel.label=&Cancel
 webextPerms.sideloadCancel.accessKey=&Cancel
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
 # %S will be replaced with the localized name of the extension which
 # has been updated.
 webextPerms.updateMenuItem=%S requereix permisos nous
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
 # %S is replaced with the localized name of the updated extension.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
-webextPerms.updateText=S'ha actualitzat %S. Podeu aprovar els permisos nous abans d'instal·lar. Podeu mantindre la versió actual fent clic a Cancel·la.
+webextPerms.updateText=«%S» s'ha actualitzat. Heu d'aprovar els permisos nous per instal·lar la versió actualitzada. Feu clic a «Cancel·la» per mantindre la versió actual.
 
 webextPerms.updateAccept.label=&Update
 webextPerms.updateAccept.accessKey=&Update
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
 # %S is replace with the localized name of the extension requested new
 # permissions.
 # Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
@@ -110,37 +110,37 @@ webextPerms.optionalPermsHeader=%S sol·licita permisos addicionals.
 webextPerms.optionalPermsListIntro=Vol:
 webextPerms.optionalPermsAllow.label=&Allow
 webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=&Allow
 webextPerms.optionalPermsDeny.label=&Deny
 webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=&Deny
 
 webextPerms.description.bookmarks=Llegir i modificar les adreces d'interés
 webextPerms.description.browserSettings=Llegir i modificar els paràmetres del navegador
-webextPerms.description.browsingData=Clear recent browsing history, cookies, and related data
+webextPerms.description.browsingData=Esborrar l'historial de navegació recent, les galetes i dades relacionades
 webextPerms.description.clipboardRead=Obtindre les dades del porta-retalls
 webextPerms.description.clipboardWrite=Afegir dades al porta-retalls
-webextPerms.description.devtools=Extend developer tools to access your data in open tabs
-webextPerms.description.dns=Access IP address and hostname information
+webextPerms.description.devtools=Ampliar les eines per a desenvolupadors per accedir a les vostres dades de les pestanyes obertes
+webextPerms.description.dns=Accedir a la informació d'adreça IP i nom de l'ordinador central
 webextPerms.description.downloads=Baixar els fitxers i modificar l'historial de baixades del navegador
-webextPerms.description.downloads.open=Open files downloaded to your computer
-webextPerms.description.find=Read the text of all open tabs
+webextPerms.description.downloads.open=Obrir els fitxers que heu baixat a l'ordinador
+webextPerms.description.find=Llegir el text de totes les pestanyes obertes
 webextPerms.description.geolocation=Accedir a la vostra ubicació
 webextPerms.description.history=Accedir a l'historial de navegació
 webextPerms.description.management=Supervisar l'ús d'extensions i gestionar els temes
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
 # %S will be replaced with the name of the application
 webextPerms.description.nativeMessaging=Intercanviar missatges amb altres programes que no són el %S
 webextPerms.description.notifications=Mostrar-vos notificacions
-webextPerms.description.pkcs11=Provide cryptographic authentication services
+webextPerms.description.pkcs11=Proporcionar serveis d'autenticació criptogràfica
 webextPerms.description.privacy=Llegir i modificar els paràmetres de privadesa
-webextPerms.description.proxy=Control browser proxy settings
+webextPerms.description.proxy=Controlar els paràmetres de servidor intermediari del navegador
 webextPerms.description.sessions=Accedir a les pestanyes tancades recentment
 webextPerms.description.tabs=Accedir a les pestanyes del navegador
-webextPerms.description.tabHide=Hide and show browser tabs
+webextPerms.description.tabHide=Amagar i mostrar pestanyes del navegador
 webextPerms.description.topSites=Accedir a l'historial de navegació
 webextPerms.description.unlimitedStorage=Emmagatzemar una quantitat il·limitada de dades del costat del client
 webextPerms.description.webNavigation=Accedir a l'activitat durant la navegació
 
 webextPerms.hostDescription.allUrls=Accedir a les dades de tots els llocs web
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
 # %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
@@ -165,39 +165,39 @@ webextPerms.hostDescription.oneSite=Acce
 # #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
 # hosts for which this webextension is requesting permission.
 webextPerms.hostDescription.tooManySites=Accedir a les dades en #1 altre domini;Accedir a les dades en #1 altres dominis
 
 # LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
 # %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
 # %2$S is replaced with the name of the current search engine
 # %3$S is replaced with the name of the new search engine
-webext.defaultSearch.description=%1$S would like to change your default search engine from %2$S to %3$S. Is that OK?
-webext.defaultSearchYes.label=Yes
-webext.defaultSearchYes.accessKey=Y
-webext.defaultSearchNo.label=No
-webext.defaultSearchNo.accessKey=N
+webext.defaultSearch.description=%1$S vol canviar el motor de cerca per defecte %2$S per %3$S. Voleu continuar?
+webext.defaultSearchYes.label=&Yes
+webext.defaultSearchYes.accessKey=&Yes
+webext.defaultSearchNo.label=&No
+webext.defaultSearchNo.accessKey=&No
 
 # LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.title)
 # %S is the name of the extension which is about to be removed.
-webext.remove.confirmation.title=Remove %S
+webext.remove.confirmation.title=Elimina %S
 # LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
 # %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
 # %2$S is brandShorterName
-webext.remove.confirmation.message=Remove %1$S from %2$S?
-webext.remove.confirmation.button=Remove
+webext.remove.confirmation.message=Voleu eliminar «%1$S» del %2$S?
+webext.remove.confirmation.button=Elimina
 # LOCALIZATION NOTE (webext.remove.abuseReportCheckbox.message)
 # %S is vendorShortName
-webext.remove.abuseReportCheckbox.message=I want to report this extension to %S
+webext.remove.abuseReportCheckbox.message=Vull informar sobre esta extensió a %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message1)
 # %1$S is replaced with the localized named of the extension that was
 # just installed.
 # %2$S is replaced with the localized name of the application.
-addonPostInstall.message1=%1$S s'ha afegit a %2$S.
+addonPostInstall.message1=%1$S s'ha afegit al %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
 addonDownloadingAndVerifying=S'està baixant i verificant el complement…;S'estan baixant i verificant #1 complements…
 addonDownloadVerifying=S'està verificant
 
@@ -219,39 +219,39 @@ addonConfirmInstallUnsigned.message=Precaució: Este lloc vol instal·lar un complement no verificat en el #1. Continueu sota la vostra responsabilitat.;Precaució: Este lloc vol instal·lar #2 complements no verificats en el #1. Continueu sota la vostra responsabilitat.
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is brandShortName
 # #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
 addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Precaució: Este lloc vol instal·lar #2 complements en el #1, alguns dels quals no estan verificats. Continueu sota la vostra responsabilitat.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
 # %S is the name of the add-on
-addonInstalled=%S has been installed successfully.
+addonInstalled=«%S» s'ha instal·lat correctament.
 # LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
-addonsGenericInstalled=#1 add-on has been installed successfully.;#1 add-ons have been installed successfully.
+addonsGenericInstalled=#1 complement s'ha instal·lat correctament.;#1 complements s'han instal·lat correctament.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
 # %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
 addonInstallError-1=No s'ha pogut baixar el complement perquè s'ha produït un problema de connexió.
 addonInstallError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement perquè no coincideix amb el complement que esperava el %1$S.
 addonInstallError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement baixat perquè pareix que era defectuós.
 addonInstallError-4=No s'ha pogut instal·lar el complement «%2$S» perquè el %1$S no ha pogut modificar un fitxer necessari.
 addonInstallError-5=El %1$S ha evitat que este lloc instal·le un complement no verificat.
 addonLocalInstallError-1=No s'ha pogut instal·lar el complement per un error del sistema de fitxers.
 addonLocalInstallError-2=No s'ha pogut instal·lar este complement perquè no coincideix amb el complement que esperava el %1$S.
 addonLocalInstallError-3=No es pot instal·lar el complement perquè pareix estar malmés.
 addonLocalInstallError-4=No s'ha pogut instal·lar el complement «%2$S» perquè el %1$S no ha pogut modificar un fitxer necessari.
 addonLocalInstallError-5=No es pot instal·lar este complement perquè no està verificat.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
 # %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
-addonInstallErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar el %3$S perquè no és compatible amb %1$S i %2$S.
+addonInstallErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar el complement «%3$S» perquè no és compatible amb el %1$S %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar el complement %S perquè té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 
 unsignedAddonsDisabled.message=Un o més complements instal·lats no estan verificats i s'han inhabilitat.
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=&Learn More
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=&Learn More
 
@@ -259,35 +259,35 @@ unsignedAddonsDisabled.learnMore.accessk
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message2=Este lloc web (%S) ha intentat instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton2=Permet
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey2=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
-popupWarning.message=El #1 ha impedit que esta pàgina obrira una finestra emergent.;El #1 ha impedit que esta pàgina obrira #2 finestres emergents.
+popupWarning.message=El #1 ha impedit que este lloc obrira una finestra emergent.;El #1 ha impedit que este lloc obrira #2 finestres emergents.
 # LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
-popupWarning.exceeded.message=;#1 prevented this site from opening more than #2 pop-up windows.
+popupWarning.exceeded.message=;El #1 ha impedit que este lloc obrira més de #2 finestres emergents.
 popupWarningButton=Opcions
 popupWarningButton.accesskey=O
 popupWarningButtonUnix=Preferències
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
 popupAllow=Permet les finestres emergents per a %S
 popupBlock=Bloca les finestres emergents per a %S
 popupWarningDontShowFromMessage=No mostres este missatge quan es bloquin finestres emergents
 popupShowPopupPrefix=Mostra «%S»
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pop-ups blocked.
-popupShowBlockedPopupsIndicatorText=Show #1 blocked pop-up…;Show #1 blocked pop-ups…
+popupShowBlockedPopupsIndicatorText=Mostra #1 finestra emergent blocada…;Mostra #1 finestres emergents blocades…
 
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=El %S ha blocat contingut d'esta pàgina.
 badContentBlocked.notblocked.message=El %S no ha blocat cap contingut d'esta pàgina.
 
 crashedpluginsMessage.title=El connector %S ha fallat.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=&Reload page
@@ -305,34 +305,33 @@ keywordURIFixup.message=Potser volíeu anar a %S?
 keywordURIFixup.goTo=Sí, vés a %S
 keywordURIFixup.goTo.accesskey=S
 keywordURIFixup.dismiss=No, gràcies
 keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N
 
 pluginInfo.unknownPlugin=Desconegut
 
 # Flash activation doorhanger UI
-flashActivate.message=Do you want to allow Adobe Flash to run on this site? Only allow Adobe Flash on sites you trust.
-flashActivate.outdated.message=Do you want to allow an outdated version of Adobe Flash to run on this site? An outdated version can affect browser performance and security.
-flashActivate.remember=Remember this decision
-flashActivate.noAllow=Don’t Allow
-flashActivate.allow=Allow
-flashActivate.noAllow.accesskey=D
-flashActivate.allow.accesskey=A
+flashActivate.message=Voleu permetre que s'execute l'Adobe Flash en este lloc? Permeteu l'Adobe Flash només en els llocs en què confieu.
+flashActivate.outdated.message=Voleu permetre que s'execute una versió obsoleta de l'Adobe Flash en este lloc? Una versió obsoleta pot afectar el rendiment i la seguretat del navegador.
+flashActivate.noAllow=No ho permetes
+flashActivate.allow=Permet
+flashActivate.noAllow.accesskey=N
+flashActivate.allow.accesskey=P
 
 # in-page UI
 # LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
 # previous version of the string. The first is that we changed the wording from
 # "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
 # Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
 # the best one.
 # The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
 # it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
 # look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
-PluginClickToActivate2=Run %S
+PluginClickToActivate2=Executa %S
 PluginVulnerableUpdatable=Este connector és vulnerable i cal actualitzar-lo.
 PluginVulnerableNoUpdate=Este connector comporta un risc de seguretat.
 
 # Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
 # version of the update: "Update to 28.0".
 update.downloadAndInstallButton.label=&Update to %S
 update.downloadAndInstallButton.accesskey=&Update to %S
@@ -369,26 +368,26 @@ reloadButton.tooltip=Actualitza la pàgina actual (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
 stopButton.tooltip=Para la càrrega d'esta pàgina (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
 urlbar-zoom-button.tooltip=Reinicia el nivell de zoom (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
-reader-mode-button.tooltip=Toggle reader view (%S)
+reader-mode-button.tooltip=Activa/desactiva el mode de lectura (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (urlbar.placeholder):
 # %S is the name of the user's current search engine
-urlbar.placeholder=Search with %S or enter address
+urlbar.placeholder=Cerqueu amb %S o escriviu una adreça
 # LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.onboarding):
 # %S is the name of the user's current search engine
-urlbarSearchTip.onboarding=Type less, find more: Search %S right from your address bar.
+urlbarSearchTip.onboarding=Escriviu menys i trobeu més: Cerqueu amb %S directament des de la barra d'adreces.
 # LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage):
 # %S is the name of the user's current search engine
-urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage=Start your search here to see suggestions from %S and your browsing history.
+urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage=Comenceu la vostra cerca ací per veure suggeriments de %S i del vostre historial de navegació.
 
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
 # %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
 # format specifiers, so it needs to be escaped).
 zoom-button.label = %S%%
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Permet
@@ -434,226 +433,226 @@ offlineApps.dontAllow.label=Do&n’t Allow
 offlineApps.dontAllow.accesskey=Do&n’t Allow
 
 offlineApps.usage=Este lloc web (%S) té més de %S MB de dades emmagatzemades en el vostre ordinador per utilitzar-les fora de línia.
 offlineApps.manageUsage=Mostra els paràmetres
 offlineApps.manageUsageAccessKey=s
 
 # Canvas permission prompt
 # LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt): %S is hostname
-canvas.siteprompt=Will you allow %S to use your HTML5 canvas image data? This may be used to uniquely identify your computer.
-canvas.notAllow=Don’t Allow
-canvas.notAllow.accesskey=n
-canvas.allow=Allow Data Access
-canvas.allow.accesskey=A
-canvas.remember=Always remember my decision
+canvas.siteprompt=Voleu permetre que %S utilitze les vostres dades d'imatge de llenç HTML5? Esta informació es podria utilitzar per identificar inequívocament el vostre ordinador.
+canvas.notAllow=No ho permetes
+canvas.notAllow.accesskey=o
+canvas.allow=Permet l'accés a les dades
+canvas.allow.accesskey=a
+canvas.remember=Recorda sempre esta decisió
 
 # WebAuthn prompts
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
-webauthn.registerPrompt2=%S wants to register an account with one of your security keys. You can connect and authorize one now, or cancel.
+webauthn.registerPrompt2=%S vol registrar un compte amb una de les vostres claus de seguretat. Podeu connectar-vos i autoritzar-ne una ara, o bé cancel·lar.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
 # %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
 # The website is asking for extended information about your
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
 # Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
 # for different accounts on this website.
-webauthn.registerDirectPrompt2=%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
+webauthn.registerDirectPrompt2=%1$S sol·licita informació ampliada de la vostra clau de seguretat, que pot afectar la vostra privadesa.\n\nEl %2$S pot anonimitzar la informació, però el lloc web podria declinar esta clau. Si és així, podeu tornar-ho a provar.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
-webauthn.signPrompt2=%S wants to authenticate you using a registered security key. You can connect and authorize one now, or cancel.
-webauthn.cancel=Cancel
+webauthn.signPrompt2=%S vol autenticar-vos mitjançant una clau de seguretat registrada. Podeu connectar-vos i autoritzar-ne una ara, o bé cancel·lar.
+webauthn.cancel=Cancel·la
 webauthn.cancel.accesskey=c
-webauthn.proceed=Proceed
-webauthn.proceed.accesskey=p
-webauthn.anonymize=Anonymize anyway
+webauthn.proceed=Continua
+webauthn.proceed.accesskey=C
+webauthn.anonymize=Anonimitza igualment
 
 # Spoof Accept-Language prompt
-privacy.spoof_english=Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
+privacy.spoof_english=Si canvieu el paràmetre de llengua a l'anglés, serà més difícil d'identificar-vos i millorarà la vostra privadesa. Voleu sol·licitar la versió anglesa de les pàgines web?
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.headerWithHost):
 # %S is the hostname of the site that is being displayed.
-identity.headerWithHost=Site Information for %S
+identity.headerWithHost=Informació del lloc %S
 identity.identified.verifier=Verificat per: %S
 identity.identified.verified_by_you=Heu afegit una excepció de seguretat per a este lloc web.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
-identity.notSecure.label=Not Secure
+identity.notSecure.label=Insegur
 
 identity.icon.tooltip=Mostra la informació del lloc
 identity.extension.label=Extensió (%S)
 identity.extension.tooltip=Carregat per l'extensió: %S
 identity.showDetails.tooltip=Mostra els detalls de la connexió
 
-contentBlocking.title=Content Blocking
-contentBlocking.tooltipWin=Open Content Blocking Options
-contentBlocking.tooltipOther=Open Content Blocking Preferences
+contentBlocking.title=Bloqueig de contingut
+contentBlocking.tooltipWin=Obri les opcions de bloqueig de contingut
+contentBlocking.tooltipOther=Obri les preferències de bloqueig de contingut
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.*):
 # The terminology used to refer to levels of Content Blocking is also used
 # in preferences and should be translated consistently.
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.standard):
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal"
-contentBlocking.category.standard=Standard
-contentBlocking.category.strict=Strict
-contentBlocking.category.custom=Custom
+contentBlocking.category.standard=Estàndard
+contentBlocking.category.strict=Estricte
+contentBlocking.category.custom=Personalitzat
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackers.allowed.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
 #  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
 #  "Trackers [are] Allowed"
-contentBlocking.trackers.allowed.label=Allowed
+contentBlocking.trackers.allowed.label=Permés
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackers.blocking.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  ON and is successfully blocking tracker content, so this is
 #  a positive thing. However, it is important to note that there is no
 #  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
 #  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
 #  past tense would imply that something was blocked, while present
 #  tense expresses that we are waiting for trackers to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [trackers when they get loaded.]"
-contentBlocking.trackers.blocking.label=Blocking
+contentBlocking.trackers.blocking.label=S'està blocant
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
-contentBlocking.trackersView.blocked.label=Blocked
+contentBlocking.trackersView.blocked.label=Blocat
 
-contentBlocking.trackersView.empty.label=None detected on this site
+contentBlocking.trackersView.empty.label=No se n'ha detectat cap en este lloc
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.allowed.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
 #  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
 #  "Cookies [are] Allowed"
-contentBlocking.cookies.allowed.label=Allowed
+contentBlocking.cookies.allowed.label=Permeses
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
 #  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
 # See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
-contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label=Blocking Tracking Cookies
-contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label=Blocking Third-Party Cookies
-contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label=Blocking Unvisited Site Cookies
-contentBlocking.cookies.blockingAll.label=Blocking All Cookies
+contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label=S'estan blocant les galetes de seguiment
+contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label=S'estan blocant les galetes de tercers
+contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label=S'estan blocant les galetes de llocs no visitats
+contentBlocking.cookies.blockingAll.label=S'estan blocant totes les galetes
 
-contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=From This Site
+contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=D'este lloc
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
 # "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
-contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=None detected on this site
+contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=No se n'ha detectat cap en este lloc
 
-contentBlocking.cookiesView.trackers.label=Tracking Cookies
+contentBlocking.cookiesView.trackers.label=Galetes de seguiment
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
 # "Tracking Cookies: None detected on this site".
-contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=None detected on this site
+contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=No se n'ha detectat cap en este lloc
 
-contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Third-Party Cookies
+contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Galetes de tercers
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
 # "Third-Party Cookies: None detected on this site".
-contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=None detected on this site
+contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=No se n'ha detectat cap en este lloc
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
 #  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
-contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Allowed
+contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Permés
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
-contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Blocked
+contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Blocat
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
-contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Clear cookie exception for %S
+contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Esborra l'excepció de galetes per a %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
-contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Blocked
+contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Blocat
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprinters.allowed.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  OFF and is not blocking fingerprinters, so this is not
 #  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
 #  "Fingerprinters [are] Allowed"
-contentBlocking.fingerprinters.allowed.label=Allowed
+contentBlocking.fingerprinters.allowed.label=Permés
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprinters.blocking.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  ON and is successfully blocking fingerprinters, so this is
 #  a positive thing. However, it is important to note that there is no
 #  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
 #  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
 #  past tense would imply that something was blocked, while present
 #  tense expresses that we are waiting for fingerprinters to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [fingerprinters when they get loaded.]"
-contentBlocking.fingerprinters.blocking.label=Blocking
+contentBlocking.fingerprinters.blocking.label=S'està blocant
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
-contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Blocked
+contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Blocat
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.allowed.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  OFF and is not blocking cryptominers, so this is not
 #  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
 #  "Cryptominers [are] Allowed"
-contentBlocking.cryptominers.allowed.label=Allowed
+contentBlocking.cryptominers.allowed.label=Permés
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.blocking.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  ON and is successfully blocking cryptominers, so this is
 #  a positive thing. However, it is important to note that there is no
 #  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
 #  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
 #  past tense would imply that something was blocked, while present
 #  tense expresses that we are waiting for cryptominers to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [cryptominers when they get loaded.]"
-contentBlocking.cryptominers.blocking.label=Blocking
+contentBlocking.cryptominers.blocking.label=S'està blocant
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.intro.title): %S is brandShortName.
-contentBlocking.intro.title=New in %S: Content Blocking
+contentBlocking.intro.title=Novetat del %S: Bloqueig de contingut
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.v1.intro.description): %S is brandShortName.
-contentBlocking.intro.v1.description=When you see the shield, %S is blocking parts of the page that can slow your browsing or track you online.
-contentBlocking.intro.v2.description=The privacy benefits of Tracking Protection are now just one part of content blocking. When you see the shield, content blocking is on.
+contentBlocking.intro.v1.description=Quan vegeu l'escut, el %S està blocant parts de la pàgina que poden alentir la navegació o fer seguiment de la vostra activitat a Internet.
+contentBlocking.intro.v2.description=Tots els beneficis per a la privadesa que ofereix la protecció contra el seguiment ara formen part del bloqueig de contingut. Quan vegeu l'escut, el bloqueig de contingut està activat.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 de 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Següent
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=S'han blocat intents de seguiment
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=S'ha detectat contingut que fa seguiment
 
 # Edit Bookmark UI
-editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=New Bookmark
+editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=Adreça d'interés nova
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Edita l'adreça d'interés
-editBookmarkPanel.cancel.label=Cancel
-editBookmarkPanel.cancel.accesskey=C
+editBookmarkPanel.cancel.label=&Cancel
+editBookmarkPanel.cancel.accesskey=&Cancel
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Replacement for #1 is the number of bookmarks to be removed.
 # If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
 # instead of "Remove #1 Bookmarks".
-editBookmark.removeBookmarks.label=Suprimeix l'adreça d'interés;Suprimeix les #1 adreces d'interés
-editBookmark.removeBookmarks.accesskey=R
+editBookmark.removeBookmarks.label=&Remove Bookmark;Remove #1 Bookmarks
+editBookmark.removeBookmarks.accesskey=&Remove Bookmark;Remove #1 Bookmarks
 
 # Post Update Notifications
 pu.notifyButton.label=&Details…
 pu.notifyButton.accesskey=&Details…
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
 puNotifyText=S'ha actualitzat el %S
 puAlertTitle=Actualització del %S
 puAlertText=Feu clic ací per a més detalls
@@ -682,20 +681,20 @@ geolocation.dontAllowLocation=No ho perm
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
 geolocation.shareWithSite3=Voleu permetre que %S accedeix a la vostra ubicació?
 geolocation.shareWithFile3=Voleu permetre que este fitxer local accedeix a la vostra ubicació?
 geolocation.remember=Recorda esta decisió
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Permet
 persistentStorage.allow.accesskey=P
-persistentStorage.neverAllow.label=Never Allow
-persistentStorage.neverAllow.accesskey=N
-persistentStorage.notNow.label=Not Now
-persistentStorage.notNow.accesskey=w
+persistentStorage.neverAllow.label=&Never Allow
+persistentStorage.neverAllow.accesskey=&Never Allow
+persistentStorage.notNow.label=Not No&w
+persistentStorage.notNow.accesskey=Not No&w
 persistentStorage.allowWithSite=Voleu permetre que %S guarde dades en l'emmagatzematge persistent?
 
 webNotifications.allow=Permet les notificacions
 webNotifications.allow.accesskey=a
 webNotifications.notNow=Ara no
 webNotifications.notNow.accesskey=n
 webNotifications.never=No permetes mai
 webNotifications.never.accesskey=m
@@ -709,17 +708,17 @@ safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=&Get me out of here!
 safebrowsing.deceptiveSite=Este lloc pot ser maliciós!
 safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=This isn’t a &deceptive site…
 safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=This isn’t a &deceptive site…
 safebrowsing.reportedAttackSite=S'ha informat que es tracta d'un lloc atacant!
 safebrowsing.notAnAttackButton.label=This isn’t &an attack site…
 safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=This isn’t &an attack site…
 safebrowsing.reportedUnwantedSite=Este lloc pot contindre programari indesitjable!
-safebrowsing.reportedHarmfulSite=Reported Harmful Site!
+safebrowsing.reportedHarmfulSite=S'ha informat que el lloc web és maliciós!
 
 # Ctrl-Tab
 # LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.listAllTabs.label=;Llista les #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
@@ -745,22 +744,22 @@ browser.menu.showCharacterEncoding=false
 dataReportingNotification.message    = %1$S tramet automàticament algunes dades a %2$S perquè puguem millorar la vostra experiència.
 dataReportingNotification.button.label = &Choose What I Share
 dataReportingNotification.button.accessKey = &Choose What I Share
 
 # Process hang reporter
 processHang.label = Una pàgina web fa que el navegador vagi més lent. Què voleu fer?
 # LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label): %1$S is the name of the
 # extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
-processHang.add-on.label = A script in the extension “%1$S” is causing %2$S to slow down.
-processHang.add-on.learn-more.text = Learn more
+processHang.add-on.label = Un script de l'extensió «%1$S» fa que el %2$S funcione més lent.
+processHang.add-on.learn-more.text = Més informació
 processHang.button_stop.label = &Stop It
 processHang.button_stop.accessKey = &Stop It
-processHang.button_stop_sandbox.label = Temporarily Disable Extension on Page
-processHang.button_stop_sandbox.accessKey = A
+processHang.button_stop_sandbox.label = Tempor&arily Disable Extension on Page
+processHang.button_stop_sandbox.accessKey = Tempor&arily Disable Extension on Page
 processHang.button_wait.label = &Wait
 processHang.button_wait.accessKey = &Wait
 processHang.button_debug.label = &Debug Script
 processHang.button_debug.accessKey = &Debug Script
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
 fullscreenButton.tooltip=Mostra la finestra a pantalla completa (%S)
 
@@ -789,19 +788,19 @@ getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Voleu permetre que %S escolti l'àudio d'esta pestanya?
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Compartiu la pantalla únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguen navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = Compartiu el %1$S únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguen navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Més informació
-getUserMedia.selectWindowOrScreen.label=Window or Screen to share:
-getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey=W
-getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Select Window or Screen
+getUserMedia.selectWindowOrScreen.label=&Window or Screen to share:
+getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey=&Window or Screen to share:
+getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Trieu una finestra o pantalla
 getUserMedia.shareEntireScreen.label = Pantalla sencera
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
 # %S is screen number (digits 1, 2, etc)
 # Example: Screen 1, Screen 2,..
 getUserMedia.shareMonitor.label = Pantalla %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -931,17 +930,17 @@ customizeMode.tabTitle = Personalitzeu e
 # %S is brandShortName
 e10s.accessibilityNotice.mainMessage2 = Les funcions d'accessibilitat estan parcialment desactivades per problemes de compatibilitat amb les funcions noves del %S.
 e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = &OK
 e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = &OK
 e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label = &Enable (Requires Restart)
 e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey = &Enable (Requires Restart)
 
 # LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
-e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
+e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = La visualització del contingut de la pestanya s'ha desactivat a causa d'una incompatibilitat entre el %S i el vostre programari d'accessibilitat. Actualitzeu el vostre lector de pantalla o instal·leu la versió de compatibilitat ampliada del Firefox ESR (Firefox Extended Support Release).
 
 # LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
 #          userContextWork.label,
 #          userContextShopping.label,
 #          userContextBanking.label,
 #          userContextNone.label):
 # These strings specify the four predefined contexts included in support of the
 # Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
@@ -971,46 +970,39 @@ userContextOpenLink.label = Obri l'enllaç en una pestanya %S nova
 
 muteTab.label = &Mute Tab
 muteTab.accesskey = &Mute Tab
 unmuteTab.label = Un&mute Tab
 unmuteTab.accesskey = Un&mute Tab
 playTab.label = P&lay Tab
 playTab.accesskey = P&lay Tab
 
-muteSelectedTabs2.label = Mute Tabs
+muteSelectedTabs2.label = &Mute Tabs
 # LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for muteTab.accesskey
-muteSelectedTabs2.accesskey = M
-unmuteSelectedTabs2.label = Unmute Tabs
+muteSelectedTabs2.accesskey = &Mute Tabs
+unmuteSelectedTabs2.label = Un&mute Tabs
 # LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for unmuteTab.accesskey
-unmuteSelectedTabs2.accesskey = m
-playTabs.label = Play Tabs
-playTabs.accesskey = y
+unmuteSelectedTabs2.accesskey = Un&mute Tabs
+playTabs.label = Pla&y Tabs
+playTabs.accesskey = Pla&y Tabs
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
-sendTabsToDevice.label = Send Tab to Device;Send #1 Tabs to Device
-sendTabsToDevice.accesskey = n
+sendTabsToDevice.label = Se&nd Tab to Device;Send #1 Tabs to Device
+sendTabsToDevice.accesskey = Se&nd Tab to Device;Send #1 Tabs to Device
 
 # LOCALIZATION NOTE (pageAction.sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
-pageAction.sendTabsToDevice.label = Send Tab to Device;Send #1 Tabs to Device
-
-# LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
-# appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
-# the server administrators for troubleshooting.
-certErrorDetailsHSTS.label = Seguretat estricta de transport HTTP: %S
-certErrorDetailsKeyPinning.label = Fixació de claus públiques HTTP: %S
-certErrorDetailsCertChain.label = Cadena de certificats:
+pageAction.sendTabsToDevice.label = Envia la pestanya a un dispositiu;Envia #1 pestanyes a un dispositiu
 
 # LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pending crash reports
 pendingCrashReports2.label = Hi ha un informe de fallada pendent d'enviar;Hi ha #1 informes de fallada pendents d'enviar
 pendingCrashReports.viewAll = Visualitza
 pendingCrashReports.send = Envia
 pendingCrashReports.alwaysSend = Envia'ls sempre
@@ -1045,57 +1037,57 @@ permissions.remove.tooltip = Esborra este permís i torna-ho a demanar
 # between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
 # e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
 aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64 bits
 aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32 bits
 
 # LOCALIZATION NOTE (certImminentDistrust.message):
 # Shown in the browser console when visiting a website that is trusted today,
 # but won't be in the future unless the site operator makes a change.
-certImminentDistrust.message = The security certificate in use on this website will no longer be trusted in a future release. For more information, visit https://wiki.mozilla.org/CA/Upcoming_Distrust_Actions
+certImminentDistrust.message = El certificat de seguretat que s'està utilitzant en este lloc web no serà fiable en una versió futura. Per veure més informació, visiteu https://wiki.mozilla.org/CA/Upcoming_Distrust_Actions
 
-midi.Allow.label = Allow
-midi.Allow.accesskey = A
-midi.DontAllow.label = Don’t Allow
-midi.DontAllow.accesskey = N
-midi.remember=Remember this decision
-midi.shareWithFile.message = Will you allow this local file to access your MIDI Devices?
+midi.Allow.label = &Allow
+midi.Allow.accesskey = &Allow
+midi.DontAllow.label = Do&n’t Allow
+midi.DontAllow.accesskey = Do&n’t Allow
+midi.remember=Recorda esta decisió
+midi.shareWithFile.message = Voleu permetre que este fitxer local accedisca als dispositius MIDI?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
-midi.shareWithSite.message = Will you allow %S to access your MIDI Devices?
-midi.shareSysexWithFile.message = Will you allow this local file to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
+midi.shareWithSite.message = Voleu permetre que %S accedisca als dispositius MIDI?
+midi.shareSysexWithFile.message = Voleu permetre que este fitxer local accedisca als dispositius MIDI i envie/reba missatges SysEx?
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
-midi.shareSysexWithSite.message = Will you allow %S to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
+midi.shareSysexWithSite.message = Voleu permetre que %S accedisca als dispositius MIDI i envie/reba missatges SysEx?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
-panel.back = Back
+panel.back = Arrere
 
-storageAccess.Allow.label = Allow Access
-storageAccess.Allow.accesskey = A
-storageAccess.AllowOnAnySite.label = Allow access on any site
-storageAccess.AllowOnAnySite.accesskey = w
-storageAccess.DontAllow.label = Block Access
-storageAccess.DontAllow.accesskey = B
+storageAccess.Allow.label = &Allow Access
+storageAccess.Allow.accesskey = &Allow Access
+storageAccess.AllowOnAnySite.label = Allo&w access on any site
+storageAccess.AllowOnAnySite.accesskey = Allo&w access on any site
+storageAccess.DontAllow.label = &Block Access
+storageAccess.DontAllow.accesskey = &Block Access
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
-storageAccess.message = Will you give %1$S access to track your browsing activity on %2$S?
+storageAccess.message = Voleu permetre que %1$S faça el seguiment de la vostra activitat de navegació a %2$S?
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.label):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S will be replaced with the localized version of storageAccess.description.learnmore. This text will be converted into a hyper-link linking to the SUMO page explaining the concept of third-party trackers.
-storageAccess.description.label = You may want to block %1$S on this site if you don’t recognize or trust it. Learn more about %2$S
+storageAccess.description.label = És recomanable que bloqueu %1$S en este lloc si no el reconeixeu o si no hi confieu. Més informació sobre els %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.learnmore):
 # The value of this string is embedded inside storageAccess.description.label. See the localization note for storageAccess.description.label.
-storageAccess.description.learnmore = third-party trackers
+storageAccess.description.learnmore = elements de seguiment de tercers
 
-confirmationHint.sendToDevice.label = Sent!
-confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Queued (offline)
-confirmationHint.copyURL.label = Copied to clipboard!
-confirmationHint.pageBookmarked.label = Saved to Library!
-confirmationHint.addSearchEngine.label = Search engine added!
-confirmationHint.pinTab.label = Pinned!
-confirmationHint.pinTab.description = Right-click the tab to unpin it.
+confirmationHint.sendToDevice.label = S'ha enviat
+confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = En cua (fora de línia)
+confirmationHint.copyURL.label = S'ha copiat al porta-retalls
+confirmationHint.pageBookmarked.label = S'ha enviat a la biblioteca
+confirmationHint.addSearchEngine.label = S'ha afegit el motor de cerca
+confirmationHint.pinTab.label = S'ha fixat
+confirmationHint.pinTab.description = Feu clic amb el botó dret del ratolí per deixar de fixar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
-livebookmarkMigration.title           = %S Live Bookmarks
+livebookmarkMigration.title           = Adreces d'interés actives del %S
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -24,16 +24,19 @@ find-button.tooltiptext3 = Cerca en esta pàgina (%S)
 open-file-button.label = Obri un fitxer
 # LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
 open-file-button.tooltiptext3 = Obri un fitxer (%S)
 
 developer-button.label = Desenvolupador
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
 developer-button.tooltiptext2 = Obri les eines per a desenvolupadors web (%S)
 
+profiler-button.label = Analitzador de rendiment
+profiler-button.tooltiptext = Enregistra un perfil de rendiment
+
 sidebar-button.label = Barres laterals
 sidebar-button.tooltiptext2 = Mostra les barres laterals
 
 add-ons-button.label = Complements
 # LOCALIZATION NOTE(add-ons-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut
 add-ons-button.tooltiptext3 = Gestiona els complements (%S)
 
 preferences-button.label = Preferències
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -18,41 +18,41 @@
 <!ENTITY cmd.resume.label         "Reprén">
 <!ENTITY cmd.resume.accesskey       "R">
 <!ENTITY cmd.cancel.label         "Cancel·la">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.show.label, cmd.show.accesskey, cmd.showMac.label,
   cmd.showMac.accesskey):
   The show and showMac commands are never shown together, thus they can share
   the same access key (though the two access keys can also be different).
   -->
-<!ENTITY cmd.show.label          "Obre la carpeta de baixades">
+<!ENTITY cmd.show.label          "Obre la carpeta on es troba">
 <!ENTITY cmd.show.accesskey        "b">
-<!ENTITY cmd.showMac.label        "Obri la carpeta on es troba">
-<!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "c">
-<!ENTITY cmd.showDownloads.label     "Show Downloads Folder">
+<!ENTITY cmd.showMac.label        "Mostra-ho en el Finder">
+<!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "F">
+<!ENTITY cmd.showDownloads.label     "Mostra la carpeta de baixades">
 <!ENTITY cmd.retry.label         "Reintenta">
-<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Vés a la pàgina de baixades">
+<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Vés a la pàgina de la baixada">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "V">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Copia l'enllaç de la baixada">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "l">
-<!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Suprimeix de l'historial">
+<!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Elimina de l'historial">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "e">
 <!ENTITY cmd.clearList2.label       "Buida la subfinestra de previsualització">
 <!ENTITY cmd.clearList2.accesskey     "B">
 <!ENTITY cmd.clearDownloads.label     "Buida la llista de baixades">
 <!ENTITY cmd.clearDownloads.accesskey   "B">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.unblock2.label):
   This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
   -->
 <!ENTITY cmd.unblock2.label        "Permet la baixada">
 <!ENTITY cmd.unblock2.accesskey      "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.removeFile.label):
   This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
   -->
-<!ENTITY cmd.removeFile.label       "Suprimeix el fitxer">
+<!ENTITY cmd.removeFile.label       "Elimina el fitxer">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.chooseUnblock.label):
   This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
   downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
   whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
   -->
 <!ENTITY cmd.chooseUnblock.label     "Elimina el fitxer o permet la baixada">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.chooseOpen.label):
   This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
@@ -105,17 +105,17 @@
 
 <!ENTITY downloadsHistory.label      "Mostra totes les baixades">
 <!ENTITY downloadsHistory.accesskey    "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (downloadDetails.label):
   This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
   that we are showing the details of a single download.
   -->
 
-<!ENTITY downloadDetails.label      "Download Details">
+<!ENTITY downloadDetails.label      "Detalls de la baixada">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (openDownloadsFolder.label):
   This command is not currently available in the user interface, but the
   string was preserved by bug 1362207 to be used in a future version.
   -->
 
 <!ENTITY openDownloadsFolder.label    "Obri la carpeta de baixades">
 
 <!ENTITY clearDownloadsButton.label    "Buida la llista de baixades">
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -22,17 +22,17 @@ stateCanceled=S'ha cancel·lat
 stateCompleted=Ha acabat
 # LOCALIZATION NOTE (stateBlockedParentalControls):
 # Indicates that the download was blocked by the Parental Controls feature of
 # Windows. "Parental Controls" should be consistently named and capitalized
 # with the display of this feature in Windows. The following article can
 # provide a reference for the translation of "Parental Controls" in various
 # languages:
 # http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Set-up-Parental-Controls
-stateBlockedParentalControls=S'ha bloquejat pels controls parentals
+stateBlockedParentalControls=Blocat pels controls parentals
 # LOCALIZATION NOTE (blockedMalware, blockedPotentiallyUnwanted,
 #          blockedUncommon2):
 # These strings are shown in the panel for some types of blocked downloads. You
 # may need to adjust "downloads.width" in "downloads.dtd" if this turns out to
 # be longer than the other existing status strings.
 blockedMalware=Este fitxer conté un virus o programari maliciós.
 blockedPotentiallyUnwanted=Este fitxer podria malmetre l'ordinador.
 blockedUncommon2=Este no és un fitxer que es baixe sovint.
@@ -82,18 +82,18 @@ statusSeparatorBeforeNumber=%1$S — %2$S
 # there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
 # semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 otherDownloads3=S'està baixant %1$S fitxer;S'estan baixant %1$S fitxers
 
 # LOCALIZATION NOTE (showLabel, showMacLabel):
 # This is displayed when you hover a download item in the Library widget view.
 # showMacLabel is only shown on Mac OSX.
-showLabel=Open Containing Folder
-showMacLabel=Open In Finder
+showLabel=Obri la carpeta on es troba
+showMacLabel=Obri-ho en el Finder
 # LOCALIZATION NOTE (openFileLabel):
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
-openFileLabel=Open File
+openFileLabel=Obri el fitxer
 # LOCALIZATION NOTE (retryLabel):
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
-retryLabel=Retry Download
+retryLabel=Reintenta la baixada
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addProtocolHandlerMessage):
 # Message displayed when adding a protocol handler:
 # %1$S is the application's domain, %2$S is the type of protocol
-addProtocolHandlerMessage=Add “%1$S” as an application for %2$S links?
+addProtocolHandlerMessage=Voleu afegir «%1$S» com l'aplicació per als enllaços «%2$S»?
 addProtocolHandlerAddButton=Afig l'aplicació
 addProtocolHandlerAddButtonAccesskey=A
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -40,11 +40,11 @@
 
 <!ENTITY migrating.title        "S'està important…">
 <!ENTITY migrating.label        "Els elements següents s'estan important en estos moments…">
 
 <!ENTITY selectProfile.title      "Selecció de perfil">
 <!ENTITY selectProfile.label      "Els perfils següents estan disponibles per importar-se des de:">
 
 <!ENTITY done.title           "Fi de la importació">
-<!ENTITY done.label           "Els elements següents s'han importat amb èxit:">
+<!ENTITY done.label           "Els elements següents s'han importat correctament:">
 
 <!ENTITY closeSourceBrowser.label    "Abans de continuar, assegureu-vos que el navegador seleccionat estiga tancat.">
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
@@ -39,22 +39,22 @@ 2_360se=Galetes
 
 4_ie=Historial de navegació
 4_edge=Historial de navegació
 4_safari=Historial de navegació
 4_chrome=Historial de navegació
 4_firefox_history_and_bookmarks=Historial de navegació i adreces d'interés
 4_360se=Historial de navegació
 
-8_ie=Historial dels formularis guardats
-8_edge=Historial dels formularis guardats
-8_safari=Historial dels formularis guardats
-8_chrome=Historial dels formularis guardats
-8_firefox=Historial dels formularis guardats
-8_360se=Historial dels formularis guardats
+8_ie=Historial de formularis guardats
+8_edge=Historial de formularis guardats
+8_safari=Historial de formularis guardats
+8_chrome=Historial de formularis guardats
+8_firefox=Historial de formularis guardats
+8_360se=Historial de formularis guardats
 
 16_ie=Contrasenyes guardades
 16_edge=Contrasenyes guardades
 16_safari=Contrasenyes guardades
 16_chrome=Contrasenyes guardades
 16_firefox=Contrasenyes guardades
 16_360se=Contrasenyes guardades
 
--- a/browser/chrome/browser/newInstall.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newInstall.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE: For this feature, "installation" is used to mean "this
 discrete download of Firefox" and "version" is used to mean "the specific
 revision number of a given Firefox channel". These terms are not synonymous.
 -->
 
-<!ENTITY window.title "Important News">
+
+<!ENTITY window.title "Notícia important">
 <!ENTITY window.style "width: 490px">
-<!ENTITY sync "To sync information you’ve already saved to Firefox with this installation of &brandShortName;, sign in with your &syncBrand.fxAccount.label;.">
-<!ENTITY continue-button "Continue">
+<!ENTITY sync "Per sincronitzar la informació que ja heu guardat al Firefox amb esta instal·lació del &brandShortName;, inicieu la sessió amb el vostre &syncBrand.fxAccount.label;.">
+<!ENTITY continue-button "Continua">
 
-<!ENTITY mainText "This installation of &brandShortName; has a new profile. It does not share bookmarks, passwords, and user preferences with other installations of Firefox (including Firefox, Firefox ESR, Firefox Beta, Firefox Developer Edition, and Firefox Nightly) on this computer.">
+<!ENTITY mainText "Esta instal·lació del &brandShortName; té un perfil nou. No comparteix les adreces d'interés, les contrasenyes ni les preferències de l'usuari amb altres instal·lacions del Firefox (inclosos el Firefox, Firefox ESR, Firefox Beta, Firefox Developer Edition i Firefox Nightly) d'este ordinador.">
--- a/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -6,15 +6,15 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "N">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Ubicació:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "U">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Carpeta:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Mostra totes les carpetes de les adreces d'interés">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Amaga">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Etiquetes:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "t">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Separa les etiquetes amb comes">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Separeu les etiquetes amb comes">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Paraula clau:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "l">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Mostra totes les etiquetes">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Trieu…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Crea una carpeta">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "p">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -73,18 +73,18 @@
 <!ENTITY col.name.label     "Nom">
 <!ENTITY col.tags.label     "Etiquetes">
 <!ENTITY col.url.label      "Ubicació">
 <!ENTITY col.mostrecentvisit.label "Darrera visita">
 <!ENTITY col.visitcount.label  "Nombre de visites">
 <!ENTITY col.dateadded.label   "Addició">
 <!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
 
-<!ENTITY historySearch.placeholder "Search history">
-<!ENTITY bookmarksSearch.placeholder "Search bookmarks">
+<!ENTITY historySearch.placeholder "Cerca en l'historial">
+<!ENTITY bookmarksSearch.placeholder "Cerca en les adreces d'interés">
 
 <!ENTITY cmd.find.key "f">
 
 <!ENTITY maintenance.label   "Importació i còpia de seguretat">
 <!ENTITY maintenance.accesskey "I">
 <!ENTITY maintenance.tooltip  "Importa i fa una còpia de seguretat de les vostres adreces d'interés">
 
 <!ENTITY backButton.tooltip "Vés arrere">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 load-js-data-url-error=Per motius de seguretat, el javascript o els URL de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
-noTitle=(cap títol)
+noTitle=(sense títol)
 
 bookmarksMenuEmptyFolder=(Buit)
 
 bookmarksBackupTitle=Nom del fitxer de còpia de les adreces d'interés
 
 bookmarksRestoreAlertTitle=Reverteix les adreces d'interés
 bookmarksRestoreAlert=Es reemplaçarà tot el contingut actual de les vostres adreces d'interés amb la còpia de seguretat. N'esteu segur?
 bookmarksRestoreTitle=Seleccioneu una còpia de seguretat de les adreces d'interés
@@ -34,17 +34,17 @@ view.sortBy.1.visitCount.accesskey=Sort 
 view.sortBy.1.dateAdded.label=Sort by Add&ed
 view.sortBy.1.dateAdded.accesskey=Sort by Add&ed
 view.sortBy.1.lastModified.label=Sort by Last &Modified
 view.sortBy.1.lastModified.accesskey=Sort by Last &Modified
 view.sortBy.1.tags.label=Sort by &Tags
 view.sortBy.1.tags.accesskey=Sort by &Tags
 
 searchBookmarks=Cerca les adreces d'interés
-searchHistory=Cerca l'historial
+searchHistory=Cerca en l'historial
 searchDownloads=Cerca les baixades
 
 SelectImport=Importa el fitxer de les adreces d'interés
 EnterExport=Exporta el fitxer de les adreces d'interés
 
 detailsPane.noItems=Cap element
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -68,20 +68,20 @@ searchengineResultLabel=Cerca
 lockPrompt.title=Error de l'inici del navegador
 lockPrompt.text=Les adreces d'interés i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant este problema.
 lockPromptInfoButton.label=&Learn More
 lockPromptInfoButton.accessKey=&Learn More
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
 # cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
-cmd.deleteSinglePage.label=Delete Page
-cmd.deleteSinglePage.accesskey=D
-cmd.deleteMultiplePages.label=Delete Pages
-cmd.deleteMultiplePages.accesskey=D
+cmd.deleteSinglePage.label=&Delete Page
+cmd.deleteSinglePage.accesskey=&Delete Page
+cmd.deleteMultiplePages.label=&Delete Pages
+cmd.deleteMultiplePages.accesskey=&Delete Pages
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.bookmarkSinglePage.accesskey,
 # cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
-cmd.bookmarkSinglePage.label=Bookmark Page
-cmd.bookmarkSinglePage.accesskey=B
-cmd.bookmarkMultiplePages.label=Bookmark Pages
-cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey=B
+cmd.bookmarkSinglePage.label=&Bookmark Page
+cmd.bookmarkSinglePage.accesskey=&Bookmark Page
+cmd.bookmarkMultiplePages.label=&Bookmark Pages
+cmd.bookmarkMultiplePages.accesskey=&Bookmark Pages
--- a/browser/chrome/browser/pocket.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pocket.properties
@@ -1,33 +1,33 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-addtags = Add Tags
-alreadyhaveacct = Already a Pocket user?
-continueff = Continue with Firefox
-errorgeneric = There was an error when trying to save to Pocket.
-learnmore = Learn More
-loginnow = Log in
-maxtaglength = Tags are limited to 25 characters
-mustbeconnected = You must be connected to the Internet in order to save to Pocket. Please check your connection and try again.
-onlylinkssaved = Only links can be saved
-pagenotsaved = Page Not Saved
-pageremoved = Page Removed
-pagesaved = Saved to Pocket
-processingremove = Removing Page…
-processingtags = Adding tags…
-removepage = Remove Page
-save = Save
-saving = Saving…
-signupemail = Sign up with email
-signuptosave = Sign up for Pocket. It’s free.
-suggestedtags = Suggested Tags
-tagline = Save articles and videos from Firefox to view in Pocket on any device, any time.
-taglinestory_one = Click the Pocket Button to save any article, video or page from Firefox.
-taglinestory_two = View in Pocket on any device, any time.
-tagssaved = Tags Added
-tos = By continuing, you agree to Pocket’s <a href="%1$S" target="_blank">Terms of Service</a> and <a href="%2$S" target="_blank">Privacy Policy</a>
-tryitnow = Try It Now
-signinfirefox = Sign in with Firefox
-signupfirefox = Sign up with Firefox
-viewlist = View List
+addtags = Afig etiquetes
+alreadyhaveacct = Ja teniu un compte al Pocket?
+continueff = Continua amb el Firefox
+errorgeneric = S'ha produït un error en intentar guardar al Pocket.
+learnmore = Més informació
+loginnow = Inicia la sessió
+maxtaglength = Les etiquetes tenen un límit de 25 caràcters
+mustbeconnected = Heu d'estar connectat a Internet per poder guardar al Pocket. Comproveu la connexió i torneu-ho a provar.
+onlylinkssaved = Només es poden guardar enllaços
+pagenotsaved = No s'ha guardat la pàgina
+pageremoved = S'ha eliminat la pàgina
+pagesaved = S'ha guardat al Pocket
+processingremove = S'està eliminant la pàgina…
+processingtags = S'estan afegint les etiquetes…
+removepage = Elimina la pàgina
+save = Guarda
+saving = S'està guardant…
+signupemail = Registre amb correu electrònic
+signuptosave = Registreu-vos al Pocket. És gratuït.
+suggestedtags = Etiquetes recomanades
+tagline = Guardeu articles i vídeos des del Firefox per veure'ls al Pocket en qualsevol dispositiu i a qualsevol hora.
+taglinestory_one = Feu clic al botó del Pocket per guardar un article, vídeo o pàgina des del Firefox.
+taglinestory_two = Vegeu-lo al Pocket en qualsevol dispositiu, a qualsevol hora.
+tagssaved = Etiquetes afegides
+tos = Si continueu, accepteu les <a href="%1$S" target="_blank">condicions del servei</a> i la <a href="%2$S" target="_blank">política de privadesa</a> del Pocket
+tryitnow = Proveu-ho ara
+signinfirefox = Inicia la sessió amb el Firefox
+signupfirefox = Registre amb el Firefox
+viewlist = Mostra la llista
--- a/browser/chrome/browser/search.properties
+++ b/browser/chrome/browser/search.properties
@@ -12,38 +12,38 @@ searchPlaceholder=Cerca
 # showing search suggestions.
 # %S is replaced with the name of the current default search engine.
 searchHeader=Cerca a %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_pasteAndSearch): "Search" is a verb, this is the
 # search bar equivalent to the url bar's "Paste & Go"
 cmd_pasteAndSearch=Apega i cerca-ho
 
-cmd_clearHistory=Neteja l'historial de cerca
+cmd_clearHistory=Neteja l'historial de cerques
 cmd_clearHistory_accesskey=c
 
 cmd_showSuggestions=Mostra suggeriments
 cmd_showSuggestions_accesskey=s
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngine): %S is replaced by the name of
 # a search engine offered by a web page. Each engine is displayed as a
 # menuitem at the bottom of the search panel.
 cmd_addFoundEngine=Afig «%S»
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngineMenu): When more than 5 engines
 # are offered by a web page, instead of listing all of them in the
 # search panel using the cmd_addFoundEngine string, they will be
 # grouped in a submenu using cmd_addFoundEngineMenu as a label.
 cmd_addFoundEngineMenu=Afig un motor de cerca
 
-searchAddFoundEngine2=Add Search Engine
+searchAddFoundEngine2=Afig un motor de cerca
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchForSomethingWith2):
 # This string is used to build the header above the list of one-click
 # search providers: "Search for <user-typed string> with:"
-searchForSomethingWith2=Search for %S with:
+searchForSomethingWith2=Cerca %S amb:
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchWithHeader):
 # The wording of this string should be as close as possible to
 # searchForSomethingWith2. This string will be used when the user
 # has not typed anything.
 searchWithHeader=Cerca amb:
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchSettings):
--- a/browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY position.label       "Posició:">
 <!ENTITY tile.label         "Mosaic">
 <!ENTITY center.label        "Centre">
-<!ENTITY stretch.label       "Amplia">
-<!ENTITY fill.label         "Omple">
+<!ENTITY stretch.label       "Estira">
+<!ENTITY fill.label         "Emplena">
 <!ENTITY fit.label         "Ajusta">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (span.label): This refers to the wallpaper "spanning"
            multiple monitors when the user has more than one. Only
            some of the entire image will be on each monitor.
            This should ideally match the wording in Windows' own
            Desktop Background settings page. -->
-<!ENTITY span.label         "Span">
+<!ENTITY span.label         "Expandeix">
 <!ENTITY color.label        "Color:">
 <!ENTITY setDesktopBackground.title "Defineix com a fons d'escriptori">
 <!ENTITY openDesktopPrefs.label   "Obri les preferències de l'escriptori">
 <!ENTITY closeWindow.key      "w">
-<!ENTITY previewUnavailable     "Preview unavailable">
+<!ENTITY previewUnavailable     "La previsualització no està disponible">
--- a/browser/chrome/browser/siteData.properties
+++ b/browser/chrome/browser/siteData.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-clearSiteDataPromptTitle=Clear all cookies and site data
+clearSiteDataPromptTitle=Esborra totes les galetes i dades dels llocs
 # LOCALIZATION NOTE (clearSiteDataPromptText): %S = brandShortName
-clearSiteDataPromptText=Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
-clearSiteDataNow=Clear Now
+clearSiteDataPromptText=Seleccioneu «Esborra-les ara» per esborrar totes les galetes i dades dels llocs emmagatzemades pel %S. Això pot fer que es tanque la sessió dels llocs web i que s'elimini el contingut web fora de línia.
+clearSiteDataNow=Esborra-les ara
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -10,38 +10,41 @@
 #          state.current.hide):
 # This label is used to display active permission states in the site
 # identity popup (which does not have a lot of screen space).
 state.current.allowed = Permés
 state.current.allowedForSession = Permés durant la sessió
 state.current.allowedTemporarily = Permés temporalment
 state.current.blockedTemporarily = Blocat temporalment
 state.current.blocked = Blocat
-state.current.prompt = Always Ask
-state.current.hide = Hide Prompt
+state.current.prompt = Demana-m'ho sempre
+state.current.hide = Amaga la sol·licitud
 
 # LOCALIZATION NOTE (state.multichoice.alwaysAsk,
 #          state.multichoice.allow,
 #          state.multichoice.allowForSession,
 #          state.multichoice.block):
 # Used to label permission state checkboxes in the page info dialog.
 state.multichoice.alwaysAsk = Demana-m'ho sempre
 state.multichoice.allow = Permet
 state.multichoice.allowForSession = Permet durant la sessió
 state.multichoice.block = Bloca
 
-permission.autoplay-media2.label = Autoplay sound
+state.multichoice.autoplayblock = Bloca l'àudio
+state.multichoice.autoplayblockall = Bloca l'àudio i el vídeo
+state.multichoice.autoplayallow = Permet l'àudio i el vídeo
+
+permission.autoplay.label = Reproducció automàtica
 permission.cookie.label = Definir galetes
-permission.desktop-notification3.label = Send Notifications
+permission.desktop-notification3.label = Enviar notificacions
 permission.image.label = Carregar imatges
 permission.camera.label = Utilitzar la càmera
 permission.microphone.label = Utilitzar el micròfon
 permission.screen.label = Compartir la pantalla
 permission.install.label = Instal·lar complements
 permission.popup.label = Obrir finestres emergents
 permission.geo.label = Conèixer la vostra ubicació
-permission.shortcuts.label = Override Keyboard Shortcuts
+permission.shortcuts.label = Substituir dreceres de teclat
 permission.focus-tab-by-prompt.label = Canviar a esta pestanya
 permission.persistent-storage.label = Guardar dades en l'emmagatzematge persistent
-permission.canvas.label = Extract Canvas Data
-permission.flash-plugin.label = Run Adobe Flash
-permission.midi.label = Access MIDI Devices
-permission.midi-sysex.label = Access MIDI Devices with SysEx Support
+permission.canvas.label = Extraure dades del llenç
+permission.midi.label = Accés a dispositius MIDI
+permission.midi-sysex.label = Accés a dispositius MIDI compatibles amb SysEx
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,132 +1,132 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tabs.emptyTabTitle=Pestanya nova
-tabs.emptyPrivateTabTitle=Private Browsing
+tabs.emptyPrivateTabTitle=Navegació privada
 tabs.closeTab=Tanca la pestanya
 tabs.close=Tanca
-tabs.closeTitleTabs=Close tabs?
-tabs.closeAndQuitTitleTabs=Quit and close tabs?
-tabs.closeAndQuitTitleTabsWin=Exit and close tabs?
+tabs.closeTitleTabs=Voleu tancar les pestanyes?
+tabs.closeAndQuitTitleTabs=Voleu eixir i tancar les pestanyes?
+tabs.closeAndQuitTitleTabsWin=Voleu eixir i tancar les pestanyes?
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultiple):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
 tabs.closeWarningMultiple=;Ara tancareu #1 pestanyes. Esteu segur que voleu continuar?
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleSessionRestore2):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
 # for multiple tabs.
 # If
 #  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
 # is difficult to translate, you could translate
 #  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
 # instead.
-tabs.closeWarningMultipleSessionRestore2=;You are about to close #1 tabs. Tabs in non-private windows will be restored when you restart. Are you sure you want to continue?
+tabs.closeWarningMultipleSessionRestore2=;Ara tancareu #1 pestanyes. Les pestanyes de les finestres no privades es restauraran quan reinicieu. Esteu segur que voleu continuar?
 tabs.closeButtonMultiple=Tanca les pestanyes
 tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm en intentar tancar més d'una pestanya
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 # of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
 # of tabs in these windows.
 # Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindows=;You are about to close #1 windows %S. Are you sure you want to continue?
+tabs.closeWarningMultipleWindows=;Ara tancareu #1 finestres %S. Esteu segur que voleu continuar?
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore2):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
 # multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
 # of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
 # of tabs in these windows.
 # If
 #  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
 # is difficult to translate, you could translate
 #  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
 # instead.
 # Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
-tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore2=;You are about to close #1 windows %S. Tabs in non-private windows will be restored when you restart. Are you sure you want to continue?
+tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore2=;Ara tancareu #1 finestres %S. Les pestanyes de les finestres no privades es restauraran quan reinicieu. Esteu segur que voleu continuar?
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
 # This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows
-tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;with #1 tabs
+tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;amb #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabs.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.closeTabs.tooltip=Close tab;Close #1 tabs
+tabs.closeTabs.tooltip=Tanca la pestanya;Tanca #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeSelectedTabs.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %S is the keyboard shortcut for closing the current tab.
 # #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.closeSelectedTabs.tooltip=Close tab (%S);Close #1 tabs (%S)
+tabs.closeSelectedTabs.tooltip=Tanca la pestanya (%S);Tanca #1 pestanyes (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio2.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %S is the keyboard shortcut for "Mute tab".
 # #1 is the number of tabs that will be muted. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.muteAudio2.tooltip=Mute tab (%S);Mute #1 tabs (%S)
+tabs.muteAudio2.tooltip=Silencia la pestanya (%S);Silencia #1 pestanyes (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.unmuteAudio2.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %S is the keyboard shortcut for "Unmute tab".
 # #1 is the number of tabs that will be unmuted. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.unmuteAudio2.tooltip=Unmute tab (%S);Unmute #1 tabs (%S)
+tabs.unmuteAudio2.tooltip=No silencies la pestanya (%S);No silencies #1 pestanyes (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio2.background.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs that will be muted. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.muteAudio2.background.tooltip=Mute tab;Mute #1 tabs
+tabs.muteAudio2.background.tooltip=Silencia la pestanya;Silencia #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.unmuteAudio2.background.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs that will be unmuted. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.unmuteAudio2.background.tooltip=Unmute tab;Unmute #1 tabs
+tabs.unmuteAudio2.background.tooltip=No silencies la pestanya;No silencies #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.unblockAudio2.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs that will have their audio unblocked. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.unblockAudio2.tooltip=Play tab;Play #1 tabs
+tabs.unblockAudio2.tooltip=Reprodueix la pestanya;Reprodueix #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.allowTabFocusByPromptForSite):
 # %S is the hostname of the site where dialogs are allowed to switch tabs
 tabs.allowTabFocusByPromptForSite=Permet que els diàlegs de %S activen la seua pestanya
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.containers.tooltip):
 # Displayed as a tooltip on container tabs
 # %1$S is the title of the current tab
 # %2$S is the name of the current container
 tabs.containers.tooltip=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.openWarningTitle, tabs.openWarningMultipleBranded, tabs.openButtonMultiple, tabs.openWarningPromptMeBranded):
 # These items are moved from chrome/browser/places/places.properties
 # Now they are not specific to bookmark.
-tabs.openWarningTitle=Confirm open
-tabs.openWarningMultipleBranded=You are about to open %S tabs. This might slow down %S while the pages are loading. Are you sure you want to continue?
-tabs.openButtonMultiple=Open tabs
-tabs.openWarningPromptMeBranded=Warn me when opening multiple tabs might slow down %S
+tabs.openWarningTitle=Confirmació d'obertura
+tabs.openWarningMultipleBranded=Esteu a punt d'obrir %S pestanyes. Això pot fer que el %S vagi més lent mentre es carreguen les pàgines. Esteu segur que voleu continuar?
+tabs.openButtonMultiple=Obri les pestanyes
+tabs.openWarningPromptMeBranded=Avisa'm quan el fet d'obrir moltes pestanyes puga alentir el %S
--- a/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
+++ b/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
@@ -1,207 +1,207 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveAddressesMessage): %S is brandShortName. This string is used on the doorhanger to
 # notify users that addresses are saved.
-saveAddressesMessage = %S now saves addresses so you can fill out forms faster.
+saveAddressesMessage = Ara el %S guarda les adreces per tal que pugueu emplenar formularis més ràpid.
 # LOCALIZATION NOTE (autofillOptionsLink, autofillOptionsLinkOSX): These strings are used in the doorhanger for
 # updating addresses. The link leads users to Form Autofill browser preferences.
-autofillOptionsLink = Form Autofill Options
-autofillOptionsLinkOSX = Form Autofill Preferences
+autofillOptionsLink = Opcions d'emplenament automàtic de formularis
+autofillOptionsLinkOSX = Preferències d'emplenament automàtic de formularis
 # LOCALIZATION NOTE (autofillSecurityOptionsLink, autofillSecurityOptionsLinkOSX): These strings are used
 # in the doorhanger for saving credit card info. The link leads users to Form Autofill browser preferences.
-autofillSecurityOptionsLink = Form Autofill & Security Options
-autofillSecurityOptionsLinkOSX = Form Autofill & Security Preferences
+autofillSecurityOptionsLink = Opcions d'emplenament automàtic de formularis i seguretat
+autofillSecurityOptionsLinkOSX = Preferències d'emplenament automàtic de formularis i seguretat
 # LOCALIZATION NOTE (changeAutofillOptions, changeAutofillOptionsOSX): These strings are used on the doorhanger
 # that notifies users that addresses are saved. The button leads users to Form Autofill browser preferences.
-changeAutofillOptions = Change Form Autofill Options
-changeAutofillOptionsOSX = Change Form Autofill Preferences
+changeAutofillOptions = Canvia les opcions d'emplenament automàtic de formularis
+changeAutofillOptionsOSX = Canvia les preferències d'emplenament automàtic de formularis
 changeAutofillOptionsAccessKey = C
 # LOCALIZATION NOTE (addressesSyncCheckbox): If Sync is enabled, this checkbox is displayed on the doorhanger
 # shown when saving addresses.
-addressesSyncCheckbox = Share addresses with synced devices
+addressesSyncCheckbox = Comparteix les adreces amb els dispositius sincronitzats
 # LOCALIZATION NOTE (creditCardsSyncCheckbox): If Sync is enabled and credit card sync is available,
 # this checkbox is displayed on the doorhanger shown when saving credit card.
-creditCardsSyncCheckbox = Share credit cards with synced devices
+creditCardsSyncCheckbox = Comparteix les targetes de crèdit amb els dispositius sincronitzats
 # LOCALIZATION NOTE (updateAddressMessage, updateAddressDescriptionLabel, createAddressLabel, updateAddressLabel):
 # Used on the doorhanger when an address change is detected.
-updateAddressMessage = Would you like to update your address with this new information?
-updateAddressDescriptionLabel = Address to update:
-createAddressLabel = Create New Address
+updateAddressMessage = Voleu actualitzar l'adreça amb esta informació nova?
+updateAddressDescriptionLabel = Adreça que s'actualitzarà:
+createAddressLabel = Crea una adreça nova
 createAddressAccessKey = C
-updateAddressLabel = Update Address
-updateAddressAccessKey = U
+updateAddressLabel = Actualitza l'adreça
+updateAddressAccessKey = u
 # LOCALIZATION NOTE (saveCreditCardMessage, saveCreditCardDescriptionLabel, saveCreditCardLabel, cancelCreditCardLabel, neverSaveCreditCardLabel):
 # Used on the doorhanger when users submit payment with credit card.
 # LOCALIZATION NOTE (saveCreditCardMessage): %S is brandShortName.
-saveCreditCardMessage = Would you like %S to save this credit card? (Security code will not be saved)
-saveCreditCardDescriptionLabel = Credit card to save:
-saveCreditCardLabel = Save Credit Card
-saveCreditCardAccessKey = S
-cancelCreditCardLabel = Don’t Save
-cancelCreditCardAccessKey = D
-neverSaveCreditCardLabel = Never Save Credit Cards
+saveCreditCardMessage = Voleu que el %S guarde esta targeta de crèdit? (El codi de seguretat no es desarà)
+saveCreditCardDescriptionLabel = Targeta de crèdit que es guardarà:
+saveCreditCardLabel = Guarda la targeta de crèdit
+saveCreditCardAccessKey = D
+cancelCreditCardLabel = No la guardes
+cancelCreditCardAccessKey = N
+neverSaveCreditCardLabel = No guardes mai les targetes de crèdit
 neverSaveCreditCardAccessKey = N
 # LOCALIZATION NOTE (updateCreditCardMessage, updateCreditCardDescriptionLabel, createCreditCardLabel, updateCreditCardLabel):
 # Used on the doorhanger when an credit card change is detected.
-updateCreditCardMessage = Would you like to update your credit card with this new information?
-updateCreditCardDescriptionLabel = Credit card to update:
-createCreditCardLabel = Create New Credit Card
+updateCreditCardMessage = Voleu actualitzar la targeta de crèdit amb esta informació nova?
+updateCreditCardDescriptionLabel = Targeta de crèdit que s'actualitzarà:
+createCreditCardLabel = Crea una targeta de crèdit nova
 createCreditCardAccessKey = C
-updateCreditCardLabel = Update Credit Card
-updateCreditCardAccessKey = U
+updateCreditCardLabel = Actualitza la targeta de crèdit
+updateCreditCardAccessKey = u
 # LOCALIZATION NOTE (openAutofillMessagePanel): Tooltip label for Form Autofill doorhanger icon on address bar.
-openAutofillMessagePanel = Open Form Autofill message panel
+openAutofillMessagePanel = Obri la subfinestra de missatges d'emplenament automàtic de formularis
 
 # LOCALIZATION NOTE ( (autocompleteFooterOptionShort, autocompleteFooterOptionOSXShort): Used as a label for the button,
 # displayed at the bottom of the dropdown suggestion, to open Form Autofill browser preferences.
-autocompleteFooterOptionShort = More Options
-autocompleteFooterOptionOSXShort = Preferences
+autocompleteFooterOptionShort = Més opcions
+autocompleteFooterOptionOSXShort = Preferències
 # LOCALIZATION NOTE (category.address, category.name, category.organization2, category.tel, category.email):
 # Used in autofill drop down suggestion to indicate what other categories Form Autofill will attempt to fill.
-category.address = address
-category.name = name
-category.organization2 = organization
-category.tel = phone
-category.email = email
+category.address = adreça
+category.name = nom
+category.organization2 = organització
+category.tel = telèfon
+category.email = correu electrònic
 # LOCALIZATION NOTE (fieldNameSeparator): This is used as a separator between categories.
 fieldNameSeparator = ,\u0020
 # LOCALIZATION NOTE (phishingWarningMessage, phishingWarningMessage2): The warning
 # text that is displayed for informing users what categories are about to be filled.
 # "%S" will be replaced with a list generated from the pre-defined categories.
 # The text would be e.g. Also autofills organization, phone, email.
-phishingWarningMessage = Also autofills %S
-phishingWarningMessage2 = Autofills %S
+phishingWarningMessage = També emplena automàticament %S
+phishingWarningMessage2 = Emplena automàticament %S
 # LOCALIZATION NOTE (insecureFieldWarningDescription): %S is brandShortName. This string is used in drop down
 # suggestion when users try to autofill credit card on an insecure website (without https).
-insecureFieldWarningDescription = %S has detected an insecure site. Form Autofill is temporarily disabled.
+insecureFieldWarningDescription = El %S ha detectat un lloc insegur. L'emplenament automàtic de formularis es desactivarà temporalment.
 # LOCALIZATION NOTE (clearFormBtnLabel2): Label for the button in the dropdown menu that used to clear the populated
 # form.
-clearFormBtnLabel2 = Clear Autofill Form
+clearFormBtnLabel2 = Esborra el formulari emplenat automàticament
 
-autofillHeader = Forms and Autofill
+autofillHeader = Formularis i emplenament automàtic
 # LOCALIZATION NOTE (autofillAddressesCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling addresses.
-autofillAddressesCheckbox = Autofill addresses
+autofillAddressesCheckbox = Emplena automàticament les adreces
 # LOCALIZATION NOTE (learnMoreLabel): Label for the link that leads users to the Form Autofill SUMO page.
-learnMoreLabel = Learn more
+learnMoreLabel = Més informació
 # LOCALIZATION NOTE (savedAddressesBtnLabel): Label for the button that opens a dialog that shows the
 # list of saved addresses.
-savedAddressesBtnLabel = Saved Addresses…
+savedAddressesBtnLabel = Adreces guardades…
 # LOCALIZATION NOTE (autofillCreditCardsCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling credit cards.
-autofillCreditCardsCheckbox = Autofill credit cards
+autofillCreditCardsCheckbox = Emplena automàticament les targetes de crèdit
 # LOCALIZATION NOTE (savedCreditCardsBtnLabel): Label for the button that opens a dialog that shows the list
 # of saved credit cards.
-savedCreditCardsBtnLabel = Saved Credit Cards…
+savedCreditCardsBtnLabel = Targetes de crèdit guardades…
 
 # LOCALIZATION NOTE (manageAddressesTitle, manageCreditCardsTitle): The dialog title for the list of addresses or
 # credit cards in browser preferences.
-manageAddressesTitle = Saved Addresses
-manageCreditCardsTitle = Saved Credit Cards
+manageAddressesTitle = Adreces guardades
+manageCreditCardsTitle = Targetes de crèdit guardades
 # LOCALIZATION NOTE (addressesListHeader, creditCardsListHeader): The header for the list of addresses or credit cards
 # in browser preferences.
-addressesListHeader = Addresses
-creditCardsListHeader = Credit Cards
-removeBtnLabel = Remove
-addBtnLabel = Add…
-editBtnLabel = Edit…
+addressesListHeader = Adreces
+creditCardsListHeader = Targetes de crèdit
+removeBtnLabel = Elimina
+addBtnLabel = Afig…
+editBtnLabel = Edita…
 # LOCALIZATION NOTE (manageDialogsWidth): This strings sets the default width for windows used to manage addresses and
 # credit cards.
 manageDialogsWidth = 560px
 
 # LOCALIZATION NOTE (addNewAddressTitle, editAddressTitle): The dialog title for creating or editing addresses
 # in browser preferences.
-addNewAddressTitle = Add New Address
-editAddressTitle = Edit Address
-givenName = First Name
-additionalName = Middle Name
-familyName = Last Name
-organization2 = Organization
-streetAddress = Street Address
+addNewAddressTitle = Afig una adreça nova
+editAddressTitle = Edita l'adreça
+givenName = Nom
+additionalName = Segon nom
+familyName = Cognoms
+organization2 = Organització
+streetAddress = Adreça postal
 
 ## address-level-3 (Sublocality) names
 # LOCALIZATION NOTE (neighborhood): Used in IR, MX
-neighborhood = Neighborhood
+neighborhood = Veïnat
 # LOCALIZATION NOTE (village_township): Used in MY
-village_township = Village or Township
-island = Island
+village_township = Poble o municipi
+island = Illa
 # LOCALIZATION NOTE (townland): Used in IE
 townland = Townland
 
 ## address-level-2 names
-city = City
+city = Població
 # LOCALIZATION NOTE (district): Used in HK, SD, SY, TR as Address Level-2
 # and used in KR as Sublocality.
-district = District
+district = Districte
 # LOCALIZATION NOTE (post_town): Used in GB, NO, SE
-post_town = Post town
+post_town = Localitat
 # LOCALIZATION NOTE (suburb): Used in AU as Address Level-2
 # and used in ZZ as Sublocality.
-suburb = Suburb
+suburb = Urbanització
 
 # address-level-1 names
-province = Province
-state = State
-county = County
+province = Província
+state = Estat
+county = Comptat
 # LOCALIZATION NOTE (parish): Used in BB, JM
-parish = Parish
+parish = Parròquia
 # LOCALIZATION NOTE (prefecture): Used in JP
-prefecture = Prefecture
+prefecture = Prefectura
 # LOCALIZATION NOTE (area): Used in HK
-area = Area
+area = Àrea
 # LOCALIZATION NOTE (do_si): Used in KR
 do_si = Do/Si
 # LOCALIZATION NOTE (department): Used in NI, CO
-department = Department
+department = Departament
 # LOCALIZATION NOTE (emirate): Used in AE
-emirate = Emirate
+emirate = Emirat
 # LOCALIZATION NOTE (oblast): Used in RU and UA
-oblast = Oblast
+oblast = Óblast
 
 # LOCALIZATION NOTE (pin, postalCode, zip, eircode): Postal code name types
 # LOCALIZATION NOTE (pin): Used in IN
-pin = Pin
-postalCode = Postal Code
-zip = ZIP Code
+pin = Codi postal (Pin)
+postalCode = Codi postal
+zip = Codi postal
 # LOCALIZATION NOTE (eircode): Used in IE
-eircode = Eircode
+eircode = Codi postal (Eircode)
 
-country = Country or Region
-tel = Phone
-email = Email
-cancelBtnLabel = Cancel
-saveBtnLabel = Save
-countryWarningMessage2 = Form Autofill is currently available only for certain countries.
+country = País o regió
+tel = Telèfon
+email = Adreça electrònica
+cancelBtnLabel = Cancel·la
+saveBtnLabel = Guarda
+countryWarningMessage2 = Actualment l'emplenament automàtic de formularis només està disponible per a alguns països.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addNewCreditCardTitle, editCreditCardTitle): The dialog title for creating or editing
 # credit cards in browser preferences.
-addNewCreditCardTitle = Add New Credit Card
-editCreditCardTitle = Edit Credit Card
-cardNumber = Card Number
-invalidCardNumber = Please enter a valid card number
-nameOnCard = Name on Card
-cardExpiresMonth = Exp. Month
-cardExpiresYear = Exp. Year
-billingAddress = Billing Address
-cardNetwork = Card Type
+addNewCreditCardTitle = Afig una targeta de crèdit
+editCreditCardTitle = Edita la targeta de crèdit
+cardNumber = Número de targeta
+invalidCardNumber = Introduïu un número de targeta vàlid
+nameOnCard = Nom del titular
+cardExpiresMonth = Mes de caducitat
+cardExpiresYear = Any de caducitat
+billingAddress = Adreça de facturació
+cardNetwork = Tipus de targeta
 # LOCALIZATION NOTE (cardCVV): Credit card security code https://en.wikipedia.org/wiki/Card_security_code
 cardCVV = CVV
 
 # LOCALIZATION NOTE: (cardNetwork.*): These are brand names and should only be translated when a locale-specific name for that brand is in common use
 cardNetwork.amex = American Express
 cardNetwork.cartebancaire = Carte Bancaire
 cardNetwork.diners = Diners Club
 cardNetwork.discover = Discover
 cardNetwork.jcb = JCB
 cardNetwork.mastercard = MasterCard
 cardNetwork.mir = MIR
 cardNetwork.unionpay = Union Pay
 cardNetwork.visa = Visa
 
 # LOCALIZATION NOTE (editCreditCardPasswordPrompt.*, useCreditCardPasswordPrompt.*): %S is brandShortName.
-editCreditCardPasswordPrompt.win = %S is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below.
-editCreditCardPasswordPrompt.macosx = %S is trying to show credit card information.
-editCreditCardPasswordPrompt.linux = %S is trying to show credit card information.
-useCreditCardPasswordPrompt.win = %S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
-useCreditCardPasswordPrompt.macosx = %S is trying to use stored credit card information.
-useCreditCardPasswordPrompt.linux = %S is trying to use stored credit card information.
+editCreditCardPasswordPrompt.win = El %S està provant de mostrar informació d'una targeta de crèdit. Confirmeu l'accés a este compte del Windows a continuació.
+editCreditCardPasswordPrompt.macosx = El %S està provant de mostrar informació d'una targeta de crèdit.
+editCreditCardPasswordPrompt.linux = El %S està provant de mostrar informació d'una targeta de crèdit.
+useCreditCardPasswordPrompt.win = El %S està provant d'utilitzar informació emmagatzemada d'una targeta de crèdit. Confirmeu l'accés a este compte del Windows a continuació.
+useCreditCardPasswordPrompt.macosx = El %S està provant d'utilitzar informació emmagatzemada d'una targeta de crèdit.
+useCreditCardPasswordPrompt.linux = El %S està provant d'utilitzar informació emmagatzemada d'una targeta de crèdit.
--- a/browser/extensions/report-site-issue/webcompat.properties
+++ b/browser/extensions/report-site-issue/webcompat.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE(wc-reporter.label2): This string will be used in the
 # Firefox page actions menu. Localized length should be considered.
-wc-reporter.label2=Report Site Issue…
+wc-reporter.label2=Informa d'un problema amb el lloc…
 # LOCALIZATION NOTE(wc-reporter.tooltip): A site compatibility issue is
 # a website bug that exists in one browser (Firefox), but not another.
-wc-reporter.tooltip=Report a site compatibility issue
+wc-reporter.tooltip=Informa d'un problema de compatibilitat del lloc
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -60,22 +60,22 @@ page_rotate_ccw.title=Gira cap a l'esque
 page_rotate_ccw.label=Gira cap a l'esquerra
 page_rotate_ccw_label=Gira cap a l'esquerra
 
 cursor_text_select_tool.title=Habilita l'eina de selecció de text
 cursor_text_select_tool_label=Eina de selecció de text
 cursor_hand_tool.title=Habilita l'eina de mà
 cursor_hand_tool_label=Eina de mà
 
-scroll_vertical.title=Use Vertical Scrolling
-scroll_vertical_label=Vertical Scrolling
-scroll_horizontal.title=Use Horizontal Scrolling
-scroll_horizontal_label=Horizontal Scrolling
-scroll_wrapped.title=Use Wrapped Scrolling
-scroll_wrapped_label=Wrapped Scrolling
+scroll_vertical.title=Utilitza el desplaçament vertical
+scroll_vertical_label=Desplaçament vertical
+scroll_horizontal.title=Utilitza el desplaçament horitzontal
+scroll_horizontal_label=Desplaçament horitzontal
+scroll_wrapped.title=Activa el desplaçament continu
+scroll_wrapped_label=Desplaçament continu
 
 spread_none.title=Do not join page spreads
 spread_none_label=No Spreads
 spread_odd.title=Join page spreads starting with odd-numbered pages
 spread_odd_label=Odd Spreads
 spread_even.title=Join page spreads starting with even-numbered pages
 spread_even_label=Even Spreads
 
@@ -98,37 +98,37 @@ document_properties_creation_date=Data de creació:
 document_properties_modification_date=Data de modificació:
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_date_string): "{{date}}" and "{{time}}"
 # will be replaced by the creation/modification date, and time, of the PDF file.
 document_properties_date_string={{date}}, {{time}}
 document_properties_creator=Creador:
 document_properties_producer=Generador de PDF:
 document_properties_version=Versió de PDF:
 document_properties_page_count=Nombre de pàgines:
-document_properties_page_size=Page Size:
-document_properties_page_size_unit_inches=in
+document_properties_page_size=Mida de la pàgina:
+document_properties_page_size_unit_inches=polzades
 document_properties_page_size_unit_millimeters=mm
-document_properties_page_size_orientation_portrait=portrait
-document_properties_page_size_orientation_landscape=landscape
+document_properties_page_size_orientation_portrait=vertical
+document_properties_page_size_orientation_landscape=apaïsat
 document_properties_page_size_name_a3=A3
 document_properties_page_size_name_a4=A4
-document_properties_page_size_name_letter=Letter
+document_properties_page_size_name_letter=Carta
 document_properties_page_size_name_legal=Legal
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_page_size_dimension_string):
 # "{{width}}", "{{height}}", {{unit}}, and {{orientation}} will be replaced by
 # the size, respectively their unit of measurement and orientation, of the (current) page.
 document_properties_page_size_dimension_string={{width}} × {{height}} {{unit}} ({{orientation}})
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_page_size_dimension_name_string):
 # "{{width}}", "{{height}}", {{unit}}, {{name}}, and {{orientation}} will be replaced by
 # the size, respectively their unit of measurement, name, and orientation, of the (current) page.
 document_properties_page_size_dimension_name_string={{width}} × {{height}} {{unit}} ({{name}}, {{orientation}})
 # LOCALIZATION NOTE (document_properties_linearized): The linearization status of
 # the document; usually called "Fast Web View" in English locales of Adobe software.
-document_properties_linearized=Fast Web View:
-document_properties_linearized_yes=Yes
+document_properties_linearized=Vista web ràpida:
+document_properties_linearized_yes=Sí
 document_properties_linearized_no=No
 document_properties_close=Tanca
 
 print_progress_message=S'està preparant la impressió del document…
 # LOCALIZATION NOTE (print_progress_percent): "{{progress}}" will be replaced by
 # a numerical per cent value.
 print_progress_percent={{progress}}%
 print_progress_close=Cancel·la
@@ -160,40 +160,40 @@ thumb_page_canvas=Miniatura de la pàgina {{page}}
 find_input.title=Cerca
 find_input.placeholder=Cerca al document…
 find_previous.title=Cerca l'anterior coincidència de l'expressió
 find_previous_label=Anterior
 find_next.title=Cerca la següent coincidència de l'expressió
 find_next_label=Següent
 find_highlight=Ressalta-ho tot
 find_match_case_label=Distingeix entre majúscules i minúscules
-find_entire_word_label=Whole words
+find_entire_word_label=Paraules senceres
 find_reached_top=S'ha arribat al principi del document, es continua pel final
 find_reached_bottom=S'ha arribat al final del document, es continua pel principi
 # LOCALIZATION NOTE (find_match_count): The supported plural forms are
 # [one|two|few|many|other], with [other] as the default value.
 # "{{current}}" and "{{total}}" will be replaced by a number representing the
 # index of the currently active find result, respectively a number representing
 # the total number of matches in the document.
 find_match_count={[ plural(total) ]}
-find_match_count[one]={{current}} of {{total}} match
-find_match_count[two]={{current}} of {{total}} matches
-find_match_count[few]={{current}} of {{total}} matches
-find_match_count[many]={{current}} of {{total}} matches
-find_match_count[other]={{current}} of {{total}} matches
+find_match_count[one]={{current}} de {{total}} coincidència
+find_match_count[two]={{current}} de {{total}} coincidències
+find_match_count[few]={{current}} de {{total}} coincidències
+find_match_count[many]={{current}} de {{total}} coincidències
+find_match_count[other]={{current}} de {{total}} coincidències
 # LOCALIZATION NOTE (find_match_count_limit): The supported plural forms are
 # [zero|one|two|few|many|other], with [other] as the default value.
 # "{{limit}}" will be replaced by a numerical value.
 find_match_count_limit={[ plural(limit) ]}
-find_match_count_limit[zero]=More than {{limit}} matches
-find_match_count_limit[one]=More than {{limit}} match
-find_match_count_limit[two]=More than {{limit}} matches
-find_match_count_limit[few]=More than {{limit}} matches
-find_match_count_limit[many]=More than {{limit}} matches
-find_match_count_limit[other]=More than {{limit}} matches
+find_match_count_limit[zero]=Més de {{limit}} coincidències
+find_match_count_limit[one]=Més d'{{limit}} coincidència
+find_match_count_limit[two]=Més de {{limit}} coincidències
+find_match_count_limit[few]=Més de {{limit}} coincidències
+find_match_count_limit[many]=Més de {{limit}} coincidències
+find_match_count_limit[other]=Més de {{limit}} coincidències
 find_not_found=No s'ha trobat l'expressió
 
 # Error panel labels
 error_more_info=Més informació
 error_less_info=Menys informació
 error_close=Tanca
 # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be
 # replaced by the PDF.JS version and build ID.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.ftl
@@ -0,0 +1,41 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### These strings are used inside the about:debugging UI.
+
+
+# Page Title strings
+
+
+# Sidebar strings
+
+# Sidebar heading for connecting to some remote source
+about-debugging-sidebar-setup =
+  .name = Configuració
+# Text displayed in buttons found in sidebar items when the runtime is connecting.
+about-debugging-sidebar-item-connect-button-connecting = S'està connectant…
+
+# Setup Page strings
+
+# Text of a button displayed after the network locations "Host" input.
+# Clicking on it will add the new network location to the list.
+about-debugging-network-locations-add-button = Afig
+
+# Runtime Page strings
+
+# Below are the titles for the various categories of debug targets that can be found
+# on "runtime" pages of about:debugging.
+# Title of the temporary extensions category (only available for "This Firefox" runtime).
+about-debugging-runtime-temporary-extensions =
+  .name = Extensions temporals
+# Title of the extensions category.
+about-debugging-runtime-extensions =
+  .name = Extensions
+# Title of the tabs category.
+about-debugging-runtime-tabs =
+  .name = Pestanyes
+
+# Debug Targets strings
+
--- a/devtools/client/aboutdebugging.properties
+++ b/devtools/client/aboutdebugging.properties
@@ -61,17 +61,17 @@ loadTemporaryAddon2 = Load Temporary Add-on…
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallError):
 # This string is displayed when an error occurs while installing an addon.
 # %S will be replaced with the error message.
 addonInstallError = There was an error during installation: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (retryTemporaryInstall):
 # This string is displayed as a label of a button that allows the user to
 # retry a failed installation of a temporary add-on.
-retryTemporaryInstall = Retry
+retryTemporaryInstall = Reintenta
 
 # LOCALIZATION NOTE (extensions):
 # This string is displayed as a header above the list of loaded add-ons.
 extensions = Extensions
 
 # LOCALIZATION NOTE (temporaryExtensions):
 # This string is displayed as a header above the list of temporarily loaded add-ons.
 temporaryExtensions = Extensions temporals
@@ -117,34 +117,34 @@ temporaryID.learnMore = Més informació
 
 # LOCALIZATION NOTE (legacyExtensionWarning):
 # This string is displayed as a warning message when loading a temporary legacy extension.
 legacyExtensionWarning = This is a legacy extension, be aware that these are no longer fully supported. Please read the linked documentation and then proceed with caution.
 
 # LOCALIZATION NOTE (legacyExtensionWarning.learnMore):
 # This string is displayed as a link next to the legacyExtensionWarning message and leads
 # the user to https://wiki.mozilla.org/Add-ons/Future_of_Bootstrap.
-legacyExtensionWarning.learnMore = Learn more
+legacyExtensionWarning.learnMore = Més informació
 
 # LOCALIZATION NOTE (selectAddonFromFile2):
 # This string is displayed as the title of the file picker that appears when
 # the user clicks the 'Load Temporary Add-on' button
 selectAddonFromFile2 = Seleccioneu el fitxer de manifest o el paquet (.xpi)
 
 # LOCALIZATION NOTE (reload):
 # This string is displayed as a label of the button that reloads a given addon.
 reload = Torna a carregar
 
 # LOCALIZATION NOTE (remove):
 # This string is displayed as a label of the button that will remove a given addon.
-remove = Remove
+remove = Elimina
 
 # LOCALIZATION NOTE (location):
 # This string is displayed as a label for the filesystem location of an extension.
-location = Location
+location = Ubicació
 
 # LOCALIZATION NOTE (workers):
 # This string is displayed as a header of the about:debugging#workers page.
 workers = Processos de treball
 
 serviceWorkers = Processos de treball de servei
 sharedWorkers = Processos de treball compartits
 otherWorkers = Altres processos de treball
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -7,110 +7,110 @@
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.role): A title text used for Accessibility
 # tree header column that represents accessible element role.
-accessibility.role=Role
+accessibility.role=Rol
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.name): A title text used for Accessibility
 # tree header column that represents accessible element name.
-accessibility.name=Name
+accessibility.name=Nom
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.logo): A title text used for Accessibility
 # logo used on the accessibility panel landing page.
-accessibility.logo=Accessibility Logo
+accessibility.logo=Logotip d'accessibilitat
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.properties): A title text used for header
 # for Accessibility details sidebar.
-accessibility.properties=Properties
+accessibility.properties=Propietats
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.treeName): A title text used for
 # Accessibility tree (that represents accessible element name) container.
-accessibility.treeName=Accessibility Tree
+accessibility.treeName=Arbre d'accessibilitat
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.accessible.notAvailable): A title text
 # displayed when accessible sidebar panel does not have an accessible object to
 # display.
-accessibility.accessible.notAvailable=Accessible Information Unavailable
+accessibility.accessible.notAvailable=No hi ha informació d'accessibilitat
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.enable): A title text for Enable
 # accessibility button used to enable accessibility service.
-accessibility.enable=Turn On Accessibility Features
+accessibility.enable=Activa les funcions d'accessibilitat
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.enabling): A title text for Enable
 # accessibility button used when accessibility service is being enabled.
-accessibility.enabling=Turning on accessibility features…
+accessibility.enabling=S'estan activant les funcions d'accessibilitat…
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.disable): A title text for Disable
 # accessibility button used to disable accessibility service.
-accessibility.disable=Turn Off Accessibility Features
+accessibility.disable=Desactiva les funcions d'accessibilitat
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.disabling): A title text for Disable
 # accessibility button used when accessibility service is being
 # disabled.
-accessibility.disabling=Turning off accessibility features…
+accessibility.disabling=S'estan desactivant les funcions d'accessibilitat…
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.pick): A title text for Picker button
 # button used to pick accessible objects from the page.
-accessibility.pick=Pick accessible object from the page
+accessibility.pick=Trieu un objecte accessible de la pàgina
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.disable.disabledTitle): A title text used for
 # a tooltip for Disable accessibility button when accessibility service can not
 # be disabled. It is the case when a user is using a 3rd party accessibility
 # tool such as screen reader.
-accessibility.disable.disabledTitle=Accessibility service can not be turned off. It is used outside Developer Tools.
+accessibility.disable.disabledTitle=El servei d'accessibilitat no es pot desactivar. S'està utilitzant fora de les Eines per a desenvolupadors.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.disable.enabledTitle): A title text used for
 # a tooltip for Disable accessibility button when accessibility service can be
 # disabled.
-accessibility.disable.enabledTitle=Accessibility service will be turned off for all tabs and windows.
+accessibility.disable.enabledTitle=El servei d'accessibilitat es desactivarà per a totes les pestanyes i finestres.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.enable.disabledTitle): A title text used for
 # a tooltip for Enabled accessibility button when accessibility service can not
 # be enabled.
-accessibility.enable.disabledTitle=Accessibility service can not be turned on. It is turned off via accessibility services privacy preference.
+accessibility.enable.disabledTitle=El servei d'accessibilitat no es pot activar. S'ha desactivat mitjançant les preferències de privadesa dels serveis d'accessibilitat.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.enable.enabledTitle): A title text used for
 # a tooltip for Enabled accessibility button when accessibility service can be
 # enabled.
-accessibility.enable.enabledTitle=Accessibility service will be turned on for all tabs and windows.
+accessibility.enable.enabledTitle=El servei d'accessibilitat s'activarà per a totes les pestanyes i finestres.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.learnMore): A text that is used as is or as textual
 # description in places that link to accessibility inspector documentation.
-accessibility.learnMore=Learn more
+accessibility.learnMore=Més informació
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.description.general): A title text used when
 # accessibility service description is provided before accessibility inspector
 # is enabled.
-accessibility.description.general=Accessibility features are deactivated by default because they negatively impact performance. Consider turning off accessibility features before using other Developer Tools panels.
+accessibility.description.general=Les funcions d'accessibilitat estan desactivades per defecte perquè afecten negativament el rendiment. És recomanable desactivar les funcions d'accessibilitat abans d'utilitzar altres subfinestres de les Eines per a desenvolupadors.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.description.general.p1): A title text for the first
 # paragraph, used when accessibility service description is provided before accessibility
 # inspector is enabled. %S in the content will be replaced by a link at run time
 # with the accessibility.learnMore string.
-accessibility.description.general.p1=Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
+accessibility.description.general.p1=L'inspector d'accessibilitat permet examinar l'arbre d'accessibilitat de la pàgina actual, que utilitzen els lectors de pantalla i altres tecnologies d'assistència. %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.description.general.p2): A title text for the second
 # paragraph, used when accessibility service description is provided before accessibility
 # inspector is enabled.
-accessibility.description.general.p2=Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
+accessibility.description.general.p2=Les funcions d'accessibilitat poden afectar el rendiment d'altres subfinestres de les eines per a desenvolupadors i s'haurien de desactivar quan no s'utilitzen.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.description.oldVersion): A title text used
 # when accessibility service description is provided when a client is connected
 # to an older version of accessibility actor.
-accessibility.description.oldVersion=You are connected to a debugger server that is too old. To use Accessibility panel, please connect to the latest debugger server version.
+accessibility.description.oldVersion=Esteu connectat a un servidor de depuració massa antic. Per usar la subfinestra d'accessibilitat, connecteu-vos a l'última versió del servidor de depuració.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.tree.menu.printToJSON): A title text used when a
 # context menu item for printing an accessible tree to JSON is rendered after triggering a
 # context menu for an accessible tree row.
-accessibility.tree.menu.printToJSON=Print to JSON
+accessibility.tree.menu.printToJSON=Imprimeix en JSON
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.checks): A title text used for header for checks
 # section in Accessibility details sidebar.
 accessibility.checks=Checks
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.checks.empty2): A title text used for indicating that
 # accessibility checks for a node yielded no results and another node should be
 # selected.
@@ -152,34 +152,51 @@ accessibility.contrast.annotation.AAA=Me
 # run time with the accessibility.learnMore string.
 accessibility.contrast.annotation.fail=Does not meet WCAG standards for accessible text. %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.badges): A title text for the group of badges
 # that are rendered for each accessible row within the accessibility tree when
 # one or more accessibility checks fail.
 accessibility.badges=Accessibility checks
 
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.filter.all): A title text for the filter
+# that is rendered within the accessibility panel toolbar for a button that
+# filters the tree based on all accessibility failures within it.
+accessibility.filter.all=all
+
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.badge.contrast): A title text for the badge
 # that is rendered within the accessible row in the accessibility tree for a
 # given accessible object that does not satisfy the WCAG guideline for colour
 # contrast.
 accessibility.badge.contrast=contrast
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.badge.contrast.warning): A label for the
 # badge and attached warning icon that is rendered within the accessible row in
 # the accessibility tree for a given accessible object that does not satisfy the
 # WCAG guideline for colour contrast.
 accessibility.badge.contrast.warning=contrast warning
 
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.badge.textLabel): A title text for the
+# badge that is rendered within the accessible row in the accessibility tree for
+# a given accessible object that does not satisfy the WCAG guideline for text
+# alternative.
+accessibility.badge.textLabel=text label
+
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.badge.contrast.tooltip): A title text for the
 # badge tooltip that is rendered on mouse hover over the badge in the accessible
 # row in the accessibility tree for a given accessible object that does not
 # satisfy the WCAG guideline for colour contrast.
 accessibility.badge.contrast.tooltip=Does not meet WCAG standards for accessible text.
 
+# LOCALIZATION NOTE (accessibility.badge.textLabel.tooltip): A title text
+# for the badge tooltip that is rendered on mouse hover over the badge in the
+# accessible row in the accessibility tree for a given accessible object that
+# does not satisfy the WCAG guideline for text alternative.
+accessibility.badge.textLabel.tooltip=Does not meet WCAG standards for text alternative.
+
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.tree.filters): A title text for the toolbar
 # within the main accessibility panel that contains a list of filters to be for
 # accessibility audit.
 accessibility.tree.filters=Check for issues:
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.progress.initializing): A title text for the
 # accessibility panel overlay shown when accessibility audit is starting up.
 accessibility.progress.initializing=Initializing…
--- a/devtools/client/animationinspector.properties
+++ b/devtools/client/animationinspector.properties
@@ -60,17 +60,17 @@ player.infiniteIterationCountText=∞
 # This string is displayed in a tooltip that appears when hovering over
 # animations in the timeline. It is the label displayed before the animation
 # iterationStart value.
 # %1$S will be replaced by the original iteration start value
 # %2$S will be replaced by the actual time of iteration start without time unit
 # e.g.
 # If iterationStart of animation is 0.5 and duration is 1 sec, the string will be
 # "Iteration start: 0.5 (0.5s)"
-player.animationIterationStartLabel2=Iteration start: %1$S (%2$S)
+player.animationIterationStartLabel2=Inici de la iteració: %1$S (%2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (player.animationOverallEasingLabel):
 # This string is displayed in a tooltip that appears when hovering over
 # animations in the timeline. It is the label displayed before the easing
 # that applies to a whole iteration of an animation as opposed to the
 # easing that applies between animation keyframes.
 player.animationOverallEasingLabel=Overall easing:
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -0,0 +1,33 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+
+### These strings are used inside the Application panel which is available
+### by setting the preference `devtools-application-enabled` to true.
+
+
+### The correct localization of this file might be to keep it in English, or another
+### language commonly spoken among web developers. You want to make that choice consistent
+### across the developer tools. A good criteria is the language in which you'd find the
+### best documentation on web development on the web.
+
+# Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
+# Clicking on the link will attempt to start the service worker.
+serviceworker-worker-start = Inicia
+# Text displayed next to the URL for the source of the service worker (e-g. "Source my/path/to/worker-js")
+serviceworker-worker-source = Font
+# Text displayed next to the current status of the service worker.
+serviceworker-worker-status = Estat
+
+## Service Worker status strings: all serviceworker-worker-status-* strings are also
+## defined in aboutdebugging.properties and should be synchronized with them.
+
+# Service Worker status. A running service worker is registered, currently executed, can
+# be debugged and stopped.
+serviceworker-worker-status-running = S'està executant
+# Service Worker status. A stopped service worker is registered but not currently active.
+serviceworker-worker-status-stopped = Parat
+# Service Worker status. A registering service worker is not yet registered and cannot be
+# started or debugged.
+serviceworker-worker-status-registering = S'està registrant
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -15,47 +15,47 @@
 collapseSources=Collapse Sources and Outline panes
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseBreakpoints): This is the tooltip for the button
 # that collapses the Breakpoints panes in the debugger UI.
 collapseBreakpoints=Collapse Breakpoints pane
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyToClipboard.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the complete source of the open file.
-copyToClipboard.label=Copy to clipboard
-copyToClipboard.accesskey=C
+copyToClipboard.label=&Copy to clipboard
+copyToClipboard.accesskey=&Copy to clipboard
 
 # LOCALIZATION NOTE (copySource.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the selected source of file open.
-copySource=Copy
+copySource=Copia
 copySource.label=Copy source text
 copySource.accesskey=y
 
 # LOCALIZATION NOTE (copySourceUri2): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the source URI of file open.
 copySourceUri2=Copy source URI
 copySourceUri2.accesskey=u
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseAll.label): This is the text that appears in the
 # context menu to collapse a directory and all of its subdirectories.
-collapseAll.label=Collapse all
+collapseAll.label=Redueix-ho tot
 
 # LOCALIZATION NOTE (expandAll.label): This is the text that appears in the
 # context menu to expand a directory and all of its subdirectories.
-expandAll.label=Expand all
+expandAll.label=Amplia-ho tot
 
 # LOCALIZATION NOTE (setDirectoryRoot.label): This is the text that appears in the
 # context menu to set a directory as root directory
 setDirectoryRoot.label=Set directory root
 setDirectoryRoot.accesskey=r
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeDirectoryRoot.label): This is the text that appears in the
 # context menu to remove a directory as root directory
-removeDirectoryRoot.label=Remove directory root
-removeDirectoryRoot.accesskey=d
+removeDirectoryRoot.label=Remove &directory root
+removeDirectoryRoot.accesskey=Remove &directory root
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyFunction.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the function the user selected
 copyFunction.label=Copy function
 copyFunction.accesskey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyStackTrace): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the stack trace methods, file names and row number.
@@ -107,33 +107,33 @@ skipPausingTooltip.label=Deactivate brea
 undoSkipPausingTooltip.label=Activate breakpoints
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseButtonItem): The label that is displayed for the dropdown pause
 # list item when the debugger is in a running state.
 pauseButtonItem=Pause on Next Statement
 
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreExceptionsItem): The pause on exceptions button description
 # when the debugger will not pause on exceptions.
-ignoreExceptionsItem=Ignore exceptions
+ignoreExceptionsItem=Ignora les excepcions
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnUncaughtExceptionsItem): The pause on exceptions dropdown
 # item shown when a user is adding a new breakpoint.
 pauseOnUncaughtExceptionsItem=Pause on uncaught exceptions
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnExceptionsItem2): The pause on exceptions checkbox description
 # when the debugger will pause on all exceptions.
-pauseOnExceptionsItem2=Pause on exceptions
+pauseOnExceptionsItem2=Pausa en les excepcions
 
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreCaughtExceptionsItem): The pause on exceptions checkbox description
 # when the debugger will not pause on any caught exception
-ignoreCaughtExceptionsItem=Ignore caught exceptions
+ignoreCaughtExceptionsItem=Ignora les excepcions detectades
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnCaughtExceptionsItem): The pause on exceptions checkbox description
 # when the debugger should pause on caught exceptions
-pauseOnCaughtExceptionsItem=Pause on caught exceptions
+pauseOnCaughtExceptionsItem=Pausa en les excepcions detectades
 
 # LOCALIZATION NOTE (workersHeader): The text to display in the events
 # header.
 workersHeader=Workers
 
 # LOCALIZATION NOTE (threadsHeader): The text to describe the threads header
 threadsHeader=Threads
 
@@ -148,19 +148,19 @@ noWorkersText=Esta pàgina no té cap procés de treball.
 # LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources list
 # when there are no sources.
 noSourcesText=Esta pàgina no té fitxers de codi font.
 
 # LOCALIZATION NOTE (noEventListenersText): The text to display in the events tab
 # when there are no events.
 noEventListenersText=No hi ha cap receptor d'esdeveniments per mostrar
 
-# LOCALIZATION NOTE (eventListenersHeader): The text to display in the events
+# LOCALIZATION NOTE (eventListenersHeader1): The text to display in the events
 # header.
-eventListenersHeader=Event listeners
+eventListenersHeader1=Event Listener Breakpoints
 
 # LOCALIZATION NOTE (noStackFramesText): The text to display in the call stack tab
 # when there are no stack frames.
 noStackFramesText=No hi ha cap trama de pila per mostrar
 
 # LOCALIZATION NOTE (eventCheckboxTooltip): The tooltip text to display when
 # the user hovers over the checkbox used to toggle an event breakpoint.
 eventCheckboxTooltip=Activa/desactiva un punt de ruptura en este esdeveniment
@@ -268,63 +268,64 @@ stepOut.key=Shift+F11
 shortcuts.header.editor=Editor
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.header.stepping): Sections header in
 # the shortcuts modal for keyboard shortcuts related to stepping.
 shortcuts.header.stepping=Stepping
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.header.search): Sections header in
 # the shortcuts modal for keyboard shortcuts related to search.
-shortcuts.header.search=Search
+shortcuts.header.search=Cerca
 
 # LOCALIZATION NOTE (projectTextSearch.placeholder): A placeholder shown
 # when searching across all of the files in a project.
-projectTextSearch.placeholder=Find in files…
+projectTextSearch.placeholder=Cerca en els fitxers…
 
 # LOCALIZATION NOTE (projectTextSearch.noResults): The center pane Text Search
 # message when the query did not match any text of all files in a project.
-projectTextSearch.noResults=No results found
+projectTextSearch.noResults=No s'ha trobat cap resultat
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.noSourcesAvailable): Text shown when the debugger
 # does not have any sources.
 sources.noSourcesAvailable=Esta pàgina no té fitxers de codi font
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.noSourcesAvailableRoot): Text shown when the debugger
 # does not have any sources under a specific directory root.
-sources.noSourcesAvailableRoot=This directory root has no sources
+sources.noSourcesAvailableRoot=Este directori arrel no té fitxers de codi font
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.key2): Key shortcut to open the search
 # for searching within a the currently opened files in the editor
 # Do not localize "CmdOrCtrl+F", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
 sourceSearch.search.key2=CmdOrCtrl+F
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
 # the source search input bar
-sourceSearch.search.placeholder=Search in file…
+sourceSearch.search.placeholder=Cerca en el fitxer…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder2): placeholder text in
 # the source search input bar
-sourceSearch.search.placeholder2=Find in file…
+sourceSearch.search.placeholder2=Cerca en el fitxer…
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key2): Key shortcut to highlight
+# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key3): Key shortcut to highlight
 # the next occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "CmdOrCtrl+G", or change the format of the string. These are
+# Do not localize "Cmd+G", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.again.key2=CmdOrCtrl+G
+sourceSearch.search.again.key3=Cmd+G
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key2): Key shortcut to highlight
+# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key3): Key shortcut to highlight
 # the previous occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "CmdOrCtrl+Shift+G", or change the format of the string. These are
+# Do not localize "Cmd+Shift+G", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.againPrev.key2=CmdOrCtrl+Shift+G
+sourceSearch.search.againPrev.key3=Cmd+Shift+G
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary1): Shows a summary of
-# the number of matches for autocomplete
-sourceSearch.resultsSummary1=%d resultats
+# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary2): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# Shows a summary of the number of matches for autocomplete
+sourceSearch.resultsSummary2=#1 result;#1 results
 
 # LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
 # global search results when there are no matching strings after filtering.
 noMatchingStringsText=No s'ha trobat cap coincidència
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptySearchText): This is the text that appears in the
 # filter text box when it is empty and the scripts container is selected.
 emptySearchText=Cerca scripts (%S)
@@ -372,60 +373,60 @@ breakpointHeadingsMenuItem.enableInSourc
 breakpointHeadingsMenuItem.disableInSource.label=Disable breakpoints
 breakpointHeadingsMenuItem.disableInSource.accesskey=D
 breakpointHeadingsMenuItem.removeInSource.label=Remove breakpoints
 breakpointHeadingsMenuItem.removeInSource.accesskey=R
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointMenuItem): The text for all the elements that
 # are displayed in the breakpoints menu item popup.
 breakpointMenuItem.setConditional=Configura un punt de ruptura condicional
-breakpointMenuItem.enableSelf2.label=Enable
-breakpointMenuItem.enableSelf2.accesskey=E
-breakpointMenuItem.disableSelf2.label=Disable
-breakpointMenuItem.disableSelf2.accesskey=D
-breakpointMenuItem.deleteSelf2.label=Remove
-breakpointMenuItem.deleteSelf2.accesskey=R
-breakpointMenuItem.enableOthers2.label=Enable others
-breakpointMenuItem.enableOthers2.accesskey=o
-breakpointMenuItem.disableOthers2.label=Disable others
-breakpointMenuItem.disableOthers2.accesskey=s
-breakpointMenuItem.deleteOthers2.label=Remove others
-breakpointMenuItem.deleteOthers2.accesskey=h
-breakpointMenuItem.enableAll2.label=Enable all
-breakpointMenuItem.enableAll2.accesskey=b
-breakpointMenuItem.disableAll2.label=Disable all
-breakpointMenuItem.disableAll2.accesskey=k
-breakpointMenuItem.deleteAll2.label=Remove all
-breakpointMenuItem.deleteAll2.accesskey=a
-breakpointMenuItem.removeCondition2.label=Remove condition
-breakpointMenuItem.removeCondition2.accesskey=c
-breakpointMenuItem.addCondition2.label=Add condition
-breakpointMenuItem.addCondition2.accesskey=A
-breakpointMenuItem.editCondition2.label=Edit condition
+breakpointMenuItem.enableSelf2.label=&Enable
+breakpointMenuItem.enableSelf2.accesskey=&Enable
+breakpointMenuItem.disableSelf2.label=&Disable
+breakpointMenuItem.disableSelf2.accesskey=&Disable
+breakpointMenuItem.deleteSelf2.label=&Remove
+breakpointMenuItem.deleteSelf2.accesskey=&Remove
+breakpointMenuItem.enableOthers2.label=Enable &others
+breakpointMenuItem.enableOthers2.accesskey=Enable &others
+breakpointMenuItem.disableOthers2.label=Di&sable others
+breakpointMenuItem.disableOthers2.accesskey=Di&sable others
+breakpointMenuItem.deleteOthers2.label=Remove ot&hers
+breakpointMenuItem.deleteOthers2.accesskey=Remove ot&hers
+breakpointMenuItem.enableAll2.label=Ena&ble all
+breakpointMenuItem.enableAll2.accesskey=Ena&ble all
+breakpointMenuItem.disableAll2.label=Inhabilita-ho tot
+breakpointMenuItem.disableAll2.accesskey=t
+breakpointMenuItem.deleteAll2.label=Remove &all
+breakpointMenuItem.deleteAll2.accesskey=Remove &all
+breakpointMenuItem.removeCondition2.label=Remove &condition
+breakpointMenuItem.removeCondition2.accesskey=Remove &condition
+breakpointMenuItem.addCondition2.label=&Add condition
+breakpointMenuItem.addCondition2.accesskey=&Add condition
+breakpointMenuItem.editCondition2.label=Edita la condició
 breakpointMenuItem.editCondition2.accesskey=n
 breakpointMenuItem.enableSelf=Habilita el punt de ruptura
 breakpointMenuItem.enableSelf.accesskey=E
 breakpointMenuItem.disableSelf=Inhabilita el punt de ruptura
 breakpointMenuItem.disableSelf.accesskey=D
-breakpointMenuItem.deleteSelf=Suprimeix el punt de ruptura
+breakpointMenuItem.deleteSelf=Elimina el punt de ruptura
 breakpointMenuItem.deleteSelf.accesskey=R
 breakpointMenuItem.enableOthers=Habilita els altres
 breakpointMenuItem.enableOthers.accesskey=o
 breakpointMenuItem.disableOthers=Inhabilita els altres
 breakpointMenuItem.disableOthers.accesskey=s
-breakpointMenuItem.deleteOthers=Suprimeix els altres
+breakpointMenuItem.deleteOthers=Elimina els altres
 breakpointMenuItem.deleteOthers.accesskey=h
 breakpointMenuItem.enableAll=Habilita tots els punts de ruptura
 breakpointMenuItem.enableAll.accesskey=b
 breakpointMenuItem.disableAll=Inhabilita tots els punts de ruptura
 breakpointMenuItem.disableAll.accesskey=k
-breakpointMenuItem.deleteAll=Suprimeix tots els punts de ruptura
+breakpointMenuItem.deleteAll=Elimina tots els punts de ruptura
 breakpointMenuItem.deleteAll.accesskey=a
-breakpointMenuItem.removeCondition.label=Remove breakpoint condition
-breakpointMenuItem.removeCondition.accesskey=c
+breakpointMenuItem.removeCondition.label=Remove breakpoint &condition
+breakpointMenuItem.removeCondition.accesskey=Remove breakpoint &condition
 breakpointMenuItem.editCondition.label=Edit breakpoint condition
 breakpointMenuItem.editCondition.accesskey=n
 breakpointMenuItem.disableAllAtLine.label=Disable breakpoints on line
 breakpointMenuItem.disableAllAtLine.accesskey=K
 breakpointMenuItem.enableAllAtLine.label=Enable breakpoints on line
 breakpointMenuItem.enableAllAtLine.accesskey=L
 breakpointMenuItem.removeAllAtLine.label=Remove breakpoints on line
 breakpointMenuItem.removeAllAtLine.accesskey=X
@@ -442,17 +443,17 @@ breakpoints.none=Cap punt de ruptura
 breakpoints.enable=Habilita els punts de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpoints.disable): The text that may appear as a tooltip
 # when hovering over the 'disable breakpoints' switch button in right sidebar
 breakpoints.disable=Inhabilita els punts de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpoints.removeBreakpointTooltip): The tooltip that is displayed
 # for remove breakpoint button in right sidebar
-breakpoints.removeBreakpointTooltip=Suprimeix el punt de ruptura
+breakpoints.removeBreakpointTooltip=Elimina el punt de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (callStack.header): Call Stack right sidebar pane header.
 callStack.header=Pila de crides
 
 # LOCALIZATION NOTE (callStack.notPaused): Call Stack right sidebar pane
 # message when not paused.
 callStack.notPaused=No està en pausa
 
@@ -477,19 +478,20 @@ callStack.group.expandTooltip=Show %S fr
 # %S is replaced by the name of the library of the frames in the group.
 # example: `Collapse React frames`.
 callStack.group.collapseTooltip=Collapse %S frames
 
 # LOCALIZATION NOTE (components.header): Header for the
 # Framework Components pane in the right sidebar.
 components.header=Components
 
-# LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults): Editor Search bar message
-# for the summarizing the selected search result. e.g. 5 of 10 results.
-editor.searchResults=%d de %d resultats
+# LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults1): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# Editor Search bar message to summarize the selected search result. e.g. 5 of 10 results.
+editor.searchResults1=%d of #1 result;%d of #1 results
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.singleResult): Copy shown when there is one result.
 editor.singleResult=1 resultat
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.noResultsFound): Editor Search bar message
 # for when no results found.
 editor.noResultsFound=No results found
 
@@ -520,17 +522,17 @@ editor.disableBreakpoint=Inhabilita el p
 editor.disableBreakpoint.accesskey=D
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.enableBreakpoint): Editor gutter context menu item
 # for enabling a breakpoint on a line.
 editor.enableBreakpoint=Habilita el punt de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.removeBreakpoint): Editor gutter context menu item
 # for removing a breakpoint on a line.
-editor.removeBreakpoint=Suprimeix el punt de ruptura
+editor.removeBreakpoint=Elimina el punt de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.addConditionBreakpoint): Editor gutter context
 # menu item for adding a breakpoint condition on a line.
 editor.addConditionBreakpoint=Add condition
 editor.addConditionBreakpoint.accesskey=c
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.editConditionBreakpoint): Editor gutter context menu item
 # for setting a breakpoint condition on a line.
@@ -599,17 +601,17 @@ original=original
 
 # LOCALIZATION NOTE (expressions.placeholder): Placeholder text for expression
 # input element
 expressions.placeholder=Afig una expressió de vigilància
 
 # LOCALIZATION NOTE (expressions.errorMsg): Error text for expression
 # input element
 expressions.errorMsg=Invalid expression…
-expressions.label=Add watch expression
+expressions.label=Afig una expressió de vigilància
 expressions.accesskey=e
 expressions.key=CmdOrCtrl+Shift+E
 expressions.remove.tooltip=Remove watch expression
 
 # LOCALIZATION NOTE (xhrBreakpoints.header): The pause on any XHR breakpoints headings
 xhrBreakpoints.header=XHR Breakpoints
 xhrBreakpoints.placeholder=Break when URL contains
 xhrBreakpoints.label=Add XHR breakpoint
@@ -639,17 +641,17 @@ sourceTabs.closeTabsToEnd.accesskey=e
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceTabs.closeAllTabs): Editor source tab context menu item
 # for closing all tabs.
 sourceTabs.closeAllTabs=Tanca totes les pestanyes
 sourceTabs.closeAllTabs.accesskey=a
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceTabs.revealInTree): Editor source tab context menu item
 # for revealing source in tree.
-sourceTabs.revealInTree=Reveal in tree
+sourceTabs.revealInTree=Mostra en l'arbre
 sourceTabs.revealInTree.accesskey=r
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceTabs.prettyPrint): Editor source tab context menu item
 # for pretty printing the source.
 sourceTabs.prettyPrint=Pretty print source
 sourceTabs.prettyPrint.accesskey=p
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.blackbox): Tooltip text associated
@@ -709,52 +711,52 @@ scopes.mapping.label=Map original variab
 # icon tooltip for link to MDN
 scopes.helpTooltip.label=Learn more about map scopes
 
 # LOCALIZATION NOTE (scopes.map.label): Checkbox label to map scopes
 scopes.map.label=Map
 
 # LOCALIZATION NOTE (scopes.block): Refers to a block of code in
 # the scopes pane when the debugger is paused.
-scopes.block=Block
+scopes.block=Bloc
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.header): Sources left sidebar header
 sources.header=Fonts
 
 # LOCALIZATION NOTE (outline.header): Outline left sidebar header
 outline.header=Outline
 
 # LOCALIZATION NOTE (scopes.mapScopes): Label for toggling scope mappings
 scopes.mapScopes=Map Scopes
 
 # LOCALIZATION NOTE (outline.placeholder): Placeholder text for the filter input
 # element
 outline.placeholder=Filter functions
 
 # LOCALIZATION NOTE (outline.sortLabel): Label for the sort button
-outline.sortLabel=Sort by name
+outline.sortLabel=Ordena per nom
 
 # LOCALIZATION NOTE (outline.noFunctions): Outline text when there are no functions to display
 outline.noFunctions=No functions
 
 # LOCALIZATION NOTE (outline.noFileSelected): Outline text when there are no files selected
-outline.noFileSelected=No file selected
+outline.noFileSelected=No s'ha seleccionat cap fitxer.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.search): Sources left sidebar prompt
 # e.g. Cmd+P to search. On a mac, we use the command unicode character.
 # On windows, it's ctrl.
 sources.search=%S per cercar
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressions.header): Watch Expressions right sidebar
 # pane header.
 watchExpressions.header=Expressions de vigilància
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressions.refreshButton): Watch Expressions header
 # button for refreshing the expressions.
-watchExpressions.refreshButton=Refresh
+watchExpressions.refreshButton=Actualitza
 
 # LOCALIZATION NOTE (welcome.search): The center pane welcome panel's
 # search prompt. e.g. cmd+p to search for files. On windows, it's ctrl, on
 # a mac we use the unicode character.
 welcome.search=%S per cercar fonts
 
 # LOCALIZATION NOTE (welcome.search2): The center pane welcome panel's
 # search prompt. e.g. cmd+p to search for files. On windows, it's ctrl, on
@@ -899,36 +901,36 @@ overriddenTooltip=sobreescrit
 WebIDLTooltip=WebIDL
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel2): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
-watchExpressionsSeparatorLabel2=\u00A0→
+watchExpressionsSeparatorLabel2=\u0020→
 
 # LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the functions search panel as a separator between function's inferred name
 # and its real name (if available).
 functionSearchSeparatorLabel=←
 
 # LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.placeholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for specific lines in a file
 gotoLineModal.placeholder=Go to line…
 
 # LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.title): The message shown to users
 # to open the go to line modal
 gotoLineModal.title=Go to a line number in a file
 
-# LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.key2): The shortcut for opening the
+# LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.key3): The shortcut for opening the
 # go to line modal
-# Do not localize "CmdOrCtrl+;", or change the format of the string. These are
+# Do not localize "Ctrl+G", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
-gotoLineModal.key2=CmdOrCtrl+;
+gotoLineModal.key3=Ctrl+G
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.search.functionsPlaceholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for functions in a file
 symbolSearch.search.functionsPlaceholder=Search functions…
 symbolSearch.search.functionsPlaceholder.title=Search for a function in a file
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.search.variablesPlaceholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for variables in a file
@@ -946,21 +948,21 @@ symbolSearch.search.key2=CmdOrCtrl+Shift
 symbolSearch.searchModifier.modifiersLabel=Modifiers:
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.regex): A search option
 # when searching text in a file
 symbolSearch.searchModifier.regex=Regex
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.caseSensitive): A search option
 # when searching text in a file
-symbolSearch.searchModifier.caseSensitive=Case sensitive
+symbolSearch.searchModifier.caseSensitive=Distingeix entre majúscules i minúscules
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.searchModifier.wholeWord): A search option
 # when searching text in a file
-symbolSearch.searchModifier.wholeWord=Whole word
+symbolSearch.searchModifier.wholeWord=Paraula sencera
 
 # LOCALIZATION NOTE (resumptionOrderPanelTitle): This is the text that appears
 # as a description in the notification panel popup, when multiple debuggers are
 # open in separate tabs and the user tries to resume them in the wrong order.
 # The substitution parameter is the URL of the last paused window that must be
 # resumed first.
 resumptionOrderPanelTitle=Hi ha un o diversos depuradors en pausa. Primer repreneu l'últim depurador que heu posat en pausa a: %S
 
@@ -976,20 +978,30 @@ experimental=Esta funció és experimental
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
 # statement in the code
 whyPaused.debuggerStatement=Paused on debugger statement
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.breakpoint): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a breakpoint
 whyPaused.breakpoint=Paused on breakpoint
 
+# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.eventBreakpoint): The text that is displayed
+# in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
+# breakpoint.
+whyPaused.eventBreakpoint=Paused on event breakpoint
+
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.exception): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an exception
 whyPaused.exception=Paused on exception
 
+# LOCALIZATION NOTE (whyPaused.mutationBreakpoint): The text that is displayed
+# in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
+# DOM mutation breakpoint
+whyPaused.mutationBreakpoint=Paused on DOM mutation
+
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.resumeLimit): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused while stepping
 # in or out of the stack
 whyPaused.resumeLimit=Paused while stepping
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.pauseOnDOMEvents): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # dom event
@@ -1095,9 +1107,9 @@ shortcuts.projectSearch2=Find in files
 shortcuts.functionSearch=Function Search
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.functionSearch2): text describing
 # keyboard shortcut action for function search
 shortcuts.functionSearch2=Find function
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.buttonName): text describing
 # keyboard shortcut button text
-shortcuts.buttonName=Keyboard shortcuts
+shortcuts.buttonName=Dreceres de teclat
--- a/devtools/client/font-inspector.properties
+++ b/devtools/client/font-inspector.properties
@@ -11,42 +11,42 @@ fontinspector.system=sistema
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement): This label is shown when
 # no fonts were used on the selected element.
 fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement=No fonts used on the current element.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.copyURL): This is the text that appears in a tooltip
 # displayed when the user hovers over the copy icon next to the font URL.
 # Clicking the copy icon copies the full font URL to the user's clipboard
-fontinspector.copyURL=Copy URL
+fontinspector.copyURL=Copia l'URL
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.customInstanceName): Think of instances as presets
 # (groups of settings that apply in bulk to a thing). Instances have names. When the user
 # creates a new instance, it doesn't have a name. This is the text that appears as the
 # default name for a new instance. It shows up in a dropdown from which users can select
 # between predefined instances and this custom instance.
-fontinspector.customInstanceName=Custom
+fontinspector.customInstanceName=Personalitzada
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.fontInstanceLabel): This label is shown next to the UI
 # in the font editor which allows a user to select a font instance option from a
 # dropdown. An instance is like a preset. A "font instance" is the term used by the font
 # authors to mean a group of predefined font settings.
-fontinspector.fontInstanceLabel=Instance
+fontinspector.fontInstanceLabel=Instància
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.fontSizeLabel): This label is shown next to the UI
 # in the font editor which allows the user to change the font size.
-fontinspector.fontSizeLabel=Size
+fontinspector.fontSizeLabel=Mida
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.fontWeightLabel): This label is shown next to the UI
 # in the font editor which allows the user to change the font weight.
-fontinspector.fontWeightLabel=Weight
+fontinspector.fontWeightLabel=Pes
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.fontItalicLabel): This label is shown next to the UI
 # in the font editor which allows the user to change the style of the font to italic.
-fontinspector.fontItalicLabel=Italic
+fontinspector.fontItalicLabel=Cursiva
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.showMore): Label for a collapsed list of fonts.
 fontinspector.showMore=Show more
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.showLess): Label for an expanded list of fonts.
 fontinspector.showLess=Show less
 
 # LOCALIZATION NOTE (fontinspector.letterSpacingLabel): Label for the UI to change the
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -67,17 +67,17 @@ markupView.display.flowRoot.tooltiptext=
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.display.contents.tooltiptext2)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over the display type button in
 # the markup view.
 markupView.display.contents.tooltiptext2=This element doesn’t produce a specific box by itself, but renders its contents.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.event.tooltiptext)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over 'event' badge in
 # the markup view.
-markupView.event.tooltiptext=Event listener
+markupView.event.tooltiptext=Receptor d'esdeveniments
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.custom.tooltiptext)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over 'custom' badge in
 # the markup view. Only displayed on custom elements with a shadow root attached.
 markupView.custom.tooltiptext=Show custom element definition
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.newAttribute.label)
 # This is used to speak the New Attribute button when editing a tag
@@ -96,23 +96,23 @@ previewTooltip.image.brokenImage=No s'ha
 # LOCALIZATION NOTE: Used in color picker tooltip when the eyedropper is disabled for
 # non-HTML documents
 eyedropper.disabled.title=No està disponible en documents que no són HTML
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the event tooltip to allow the debugger to be opened
 eventsTooltip.openInDebugger=Obri al depurador
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the event tooltip when a script's filename cannot be detected
-eventsTooltip.unknownLocation=Unknown location
+eventsTooltip.unknownLocation=Ubicació desconeguda
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the mouseover tooltip when hovering "Unknown location."
 eventsTooltip.unknownLocationExplanation=The original location of this listener cannot be detected. Maybe the code is transpiled by a utility such as Babel.
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the tooltip for Bubbling
-eventsTooltip.Bubbling=Bubbling
+eventsTooltip.Bubbling=En bombolla
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the tooltip for Capturing
 eventsTooltip.Capturing=Capturing
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.showThreePaneMode): This is the tooltip for the button
 # that toggles on the 3 pane inspector mode.
 inspector.showThreePaneMode=Toggle on the 3-pane inspector
 
@@ -164,18 +164,18 @@ inspectorEditAttribute.accesskey=&Edit Attribute “%S”
 # and that allows to remove this attribute.
 inspectorRemoveAttribute.label=&Remove Attribute “%S”
 inspectorRemoveAttribute.accesskey=&Remove Attribute “%S”
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectorCopyAttributeValue.label): This is the label of a
 # sub-menu "Attribute" in the inspector contextual-menu that appears
 # when the user right-clicks on the attribute of a node in the inspector,
 # and that allows to copy the attribute value to clipboard.
-inspectorCopyAttributeValue.label=Copy Attribute Value “%S”
-inspectorCopyAttributeValue.accesskey=V
+inspectorCopyAttributeValue.label=Copy Attribute &Value “%S”
+inspectorCopyAttributeValue.accesskey=Copy Attribute &Value “%S”
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.nodePreview.selectNodeLabel):
 # This string is displayed in a tooltip that is shown when hovering over a DOM
 # node preview (e.g. something like "div#foo.bar").
 # DOM node previews can be displayed in places like the animation-inspector, the
 # console or the object inspector.