toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Mon, 24 Feb 2020 09:08:22 +0100
changeset 64 363218fee89c4f6445430af0b15428a435b2c066
parent 47 e5be1b066bd50e85b7caad67df66295f3c7bbf3d
permissions -rw-r--r--
Bug 1608199 - Port devtools/client/styleeditor.dtd to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addons-window =
  .title = Gestor de complements
addons-page-title = Gestor de complements
search-header =
  .placeholder = Cerca a addons.mozilla.org
  .searchbuttonlabel = Cerca
search-header-shortcut =
  .key = f
loading-label =
  .value = S'està carregant…
list-empty-installed =
  .value = No teniu instal·lat cap complement d'este tipus
list-empty-available-updates =
  .value = No s'ha trobat cap actualització
list-empty-recent-updates =
  .value = No heu actualitzat recentment cap complement
list-empty-find-updates =
  .label = Cerca actualitzacions
list-empty-button =
  .label = Més informació dels complements
install-addon-from-file =
  .label = Instal·la un complement des d'un fitxer…
  .accesskey = I
help-button = Assistència per als complements
preferences =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Opcions del { -brand-short-name }
    *[other] Preferències del { -brand-short-name }
  }
tools-menu =
  .tooltiptext = Eines per a tots els complements
show-unsigned-extensions-button =
  .label = No s'han pogut verificar algunes extensions
show-all-extensions-button =
  .label = Mostra totes les extensions
debug-addons =
  .label = Depura complements
  .accesskey = u
cmd-show-details =
  .label = Mostra més informació
  .accesskey = s
cmd-find-updates =
  .label = Cerca actualitzacions
  .accesskey = C
cmd-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Opcions
      *[other] Preferències
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] O
      *[other] P
    }
cmd-enable-theme =
  .label = Emprova't el tema
  .accesskey = v
cmd-disable-theme =
  .label = Deixa el tema
  .accesskey = x
cmd-install-addon =
  .label = Instal·la
  .accesskey = I
cmd-contribute =
  .label = Col·labora-hi
  .accesskey = C
  .tooltiptext = Col·labora en el desenvolupament del complement
discover-title = Què són els complements?
discover-description = Els complements són aplicacions que vos permeten personalitzar el { -brand-short-name } amb una funcionalitat o estil addicional. Proveu una barra lateral per estalviar temps, un servei meteorològic o un tema perquè el { -brand-short-name } parega més personal.
discover-footer = Quan estigueu connectat a Internet, des d'esta subfinestra es mostraran alguns dels millors i més populars complements que podeu provar.
detail-version =
  .label = Versió
detail-last-updated =
  .label = Darrera actualització
detail-contributions-description = El desenvolupador del complement vos demana que l'ajudeu a continuar amb el seu desenvolupament fent una donació.
detail-contributions-button = Col·labora-hi
  .title = Col·labora en el desenvolupament del complement
  .accesskey = C
detail-update-type =
  .value = Actualitzacions automàtiques
detail-update-default =
  .label = Per defecte
  .tooltiptext = Instal·la automàticament les actualitzacions només si és el comportament per defecte
detail-update-automatic =
  .label = Activades
  .tooltiptext = Instal·la actualitzacions automàticament
detail-update-manual =
  .label = Desactivades
  .tooltiptext = No instal·les actualitzacions automàticament
# Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
detail-private-browsing-label = Executa en finestres privades
detail-private-browsing-description2 = Si ho permeteu, l'extensió tindrà accés a la vostra activitat a Internet encara que utilitzeu la navegació privada. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Més informació</label>
# Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
# cannot be overridden by the user.
detail-private-disallowed-label = No es permet en finestres privades
detail-private-disallowed-description = Esta extensió no s'executa durant la navegació privada. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Més informació</label>
detail-private-disallowed-description2 = Esta extensió no s'executa durant la navegació privada. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació</a>
# Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
detail-private-required-label = Necessita accés a les finestres privades
detail-private-required-description = Esta extensió té accés a la vostra activitat a Internet durant la navegació privada. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Més informació</label>
detail-private-required-description2 = Esta extensió té accés a la vostra activitat a Internet durant la navegació privada. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació</a>
detail-private-browsing-on =
  .label = Permet
  .tooltiptext = Activa en la navegació privada
detail-private-browsing-off =
  .label = No ho permetes
  .tooltiptext = Desactiva en la navegació privada
detail-home =
  .label = Pàgina d'inici
detail-home-value =
  .value = { detail-home.label }
detail-repository =
  .label = Perfil del complement
detail-repository-value =
  .value = { detail-repository.label }
detail-check-for-updates =
  .label = Cerca actualitzacions
  .accesskey = t
  .tooltiptext = Cerca actualitzacions d'este complement
detail-show-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Opcions
      *[other] Preferències
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] O
      *[other] P
    }
  .tooltiptext =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Canvia les opcions del complement
      *[other] Canvia les preferències del complement
    }
detail-rating =
  .value = Puntuació
addon-restart-now =
  .label = Reinicia ara
disabled-unsigned-heading =
  .value = S'han inhabilitat alguns complements
disabled-unsigned-description = Els complements següents no s'han verificat per al seu ús al { -brand-short-name }. Podeu <label data-l10n-name="find-addons">cercar un altre complement similar</label> o demanar al desenvolupador que els verifiqui.
disabled-unsigned-learn-more = Més informació sobre els nostres esforços per garantir la vostra seguretat a Internet.
disabled-unsigned-devinfo = Els desenvolupadors interessats en la verificació dels seus complements poden llegir el nostre <label data-l10n-name="learn-more">manual</label>.
plugin-deprecation-description = Vos falta res? Alguns complements ja no són compatibles amb el { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Més informació.</label>
legacy-warning-show-legacy = Mostra les extensions antigues
legacy-extensions =
  .value = Extensions antigues
legacy-extensions-description = Estes extensions no compleixen els estàndards actuals del { -brand-short-name } i s'han desactivat. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Més informació sobre els canvis en els complements</label>
private-browsing-description2 =
  El { -brand-short-name } ha canviat el funcionament de les extensions en la navegació privada. Per defecte, les extensions noves que s'afegeixin al { -brand-short-name } no s'executaran en les finestres privades. Llevat que ho permeteu als paràmetres, l'extensió no funcionarà durant la navegació privada i no tindrà accés a les vostres activitats en línia. Hem fet aquest canvi per garantir la privadesa de la vostra navegació quan s'utilitzen les finestres privades.
  <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Més informació sobre com gestionar els paràmetres de les extensions</label>
extensions-view-discopane =
  .name = Recomanacions
  .tooltiptext = { extensions-view-discopane.name }
extensions-view-recent-updates =
  .name = Actualitzacions recents
  .tooltiptext = { extensions-view-recent-updates.name }
extensions-view-available-updates =
  .name = Actualitzacions disponibles
  .tooltiptext = { extensions-view-available-updates.name }

## These are global warnings

extensions-warning-safe-mode-label =
  .value = El mode segur ha inhabilitat tots els complements.
extensions-warning-safe-mode-container =
  .tooltiptext = { extensions-warning-safe-mode-label.value }
extensions-warning-check-compatibility-label =
  .value = La comprovació de compatibilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.
extensions-warning-check-compatibility-container =
  .tooltiptext = { extensions-warning-check-compatibility-label.value }
extensions-warning-check-compatibility-enable =
  .label = Habilita
  .tooltiptext = Habilita la comprovació de compatibilitat dels complements
extensions-warning-update-security-label =
  .value = La comprovació de seguretat dels complements no està habilitada. Les actualitzacions podrien posar-vos en risc.
extensions-warning-update-security-container =
  .tooltiptext = { extensions-warning-update-security-label.value }
extensions-warning-update-security-enable =
  .label = Habilita
  .tooltiptext = Habilita la comprovació de seguretat dels complements
extensions-warning-safe-mode = El mode segur ha inhabilitat tots els complements.
extensions-warning-check-compatibility = La comprovació de compatibilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.
extensions-warning-check-compatibility-button = Habilita
  .title = Habilita la comprovació de compatibilitat dels complements
extensions-warning-update-security = La comprovació de seguretat dels complements no està habilitada. Les actualitzacions podrien posar-vos en risc.
extensions-warning-update-security-button = Habilita
  .title = Habilita la comprovació de seguretat dels complements

## Strings connected to add-on updates

extensions-updates-check-for-updates =
  .label = Cerca actualitzacions
  .accesskey = C
extensions-updates-view-updates =
  .label = Visualitza les actualitzacions recents
  .accesskey = V
addon-updates-check-for-updates = Cerca actualitzacions
  .accesskey = C
addon-updates-view-updates = Visualitza les actualitzacions recents
  .accesskey = V

# This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
# add-on update checking.

extensions-updates-update-addons-automatically =
  .label = Actualitza els complements automàticament
  .accesskey = A
addon-updates-update-addons-automatically = Actualitza els complements automàticament
  .accesskey = A

## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).

extensions-updates-reset-updates-to-automatic =
  .label = Reinicia tots els complements perquè s'actualitzen automàticament
  .accesskey = R
extensions-updates-reset-updates-to-manual =
  .label = Reinicia tots els complements perquè s'actualitzen manualment
  .accesskey = R
addon-updates-reset-updates-to-automatic = Reinicia tots els complements perquè s'actualitzen automàticament
  .accesskey = R
addon-updates-reset-updates-to-manual = Reinicia tots els complements perquè s'actualitzen manualment
  .accesskey = R

## Status messages displayed when updating add-ons

extensions-updates-updating =
  .value = S'estan actualitzant els complements
extensions-updates-installed =
  .value = S'han actualitzat els vostres complements.
extensions-updates-downloaded =
  .value = S'han baixat les actualitzacions dels vostres complements.
extensions-updates-restart =
  .label = Reinicia ara per completar la instal·lació
extensions-updates-none-found =
  .value = No s'ha trobat cap actualització
extensions-updates-manual-updates-found =
  .label = Mostra les actualitzacions disponibles
extensions-updates-update-selected =
  .label = Instal·la les actualitzacions
  .tooltiptext = Instal·la les actualitzacions disponibles en esta llista
addon-updates-updating = S'estan actualitzant els complements
addon-updates-installed = S'han actualitzat els vostres complements.
addon-updates-none-found = No s'ha trobat cap actualització
addon-updates-manual-updates-found = Mostra les actualitzacions disponibles

## Add-on install/debug strings for page options menu

addon-install-from-file = Instal·la un complement des d'un fitxer…
  .accesskey = I
addon-install-from-file-dialog-title = Seleccioneu un complement per instal·lar
addon-install-from-file-filter-name = Complements
addon-open-about-debugging = Depura complements
  .accesskey = u

## Extension shortcut management

manage-extensions-shortcuts =
  .label = Gestiona les dreceres de les extensions
  .accesskey = G
# This is displayed in the page options menu
addon-manage-extensions-shortcuts = Gestiona les dreceres de les extensions
  .accesskey = G
shortcuts-no-addons = No teniu cap extensió activada.
shortcuts-no-commands = Les extensions següents no tenen dreceres:
shortcuts-input =
  .placeholder = Escriviu una drecera
shortcuts-browserAction = Activa l'extensió
shortcuts-pageAction = Activeu l'acció de la pàgina
shortcuts-sidebarAction = Mostra/amaga la barra lateral
shortcuts-modifier-mac = Cal incloure Ctrl, Alt o ⌘
shortcuts-modifier-other = Cal incloure Ctrl o Alt
shortcuts-invalid = La combinació no és vàlida
shortcuts-letter = Escriviu una lletra
shortcuts-system = Les dreceres del { -brand-short-name } no es poden substituir
# String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
shortcuts-duplicate = Drecera duplicada
# String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
# Variables:
#  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
shortcuts-duplicate-warning-message = { $shortcut } ja s'utilitza com a drecera en més d’un cas. Les dreceres duplicades poden causar un comportament inesperat.
# String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
shortcuts-exists = Ja s'utilitza en { $addon }
shortcuts-card-expand-button =
  { $numberToShow ->
    [one] Mostra'n { $numberToShow } més
    *[other] Mostra'n { $numberToShow } més
  }
shortcuts-card-collapse-button = Mostra'n menys
go-back-button =
  .tooltiptext = Vés arrere

## Recommended add-ons page

# Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
# ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
discopane-intro = Les extensions i els temes són com les aplicacions per al navegador i vos permeten protegir les contrasenyes, baixar vídeos, trobar ofertes, bloquejar anuncis molestos, canviar com es veu el vostre navegador i molt més. Estos petits programes sovint són desenvolupats per tercers. Ací teniu una selecció <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recomanada</a> pel { -brand-product-name } per aconseguir un nivell excepcional de seguretat, rendiment i funcionalitat.
# Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
discopane-notice-recommendations =
  Algunes d’aquestes recomanacions són personalitzades. Es basen en altres
  extensions que heu instal·lat, preferències del perfil i estadístiques d’ús.
discopane-notice-learn-more = Més informació
privacy-policy = Política de privadesa
# Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
# Variables:
#  $author (string) - The name of the add-on developer.
created-by-author = per <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
# Shows the number of daily users of the add-on.
# Variables:
#  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
user-count = Usuaris: { $dailyUsers }
install-extension-button = Afig al { -brand-product-name }
install-theme-button = Instal·la el tema
# The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
# the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
manage-addon-button = Gestiona
find-more-addons = Cerqueu més complements
# This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
# used for screen readers.
addon-options-button =
  .aria-label = Més opcions

## Add-on actions

report-addon-button = Informa
remove-addon-button = Elimina
# The link will always be shown after the other text.
remove-addon-disabled-button = No s'ha pogut eliminar. <a data-l10n-name="link">Per què?</a>
disable-addon-button = Desactiva
enable-addon-button = Activa
expand-addon-button = Més opcions
preferences-addon-button =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Opcions
    *[other] Preferències
  }
details-addon-button = Detalls
release-notes-addon-button = Notes de la versió
permissions-addon-button = Permisos
addons-enabled-heading = Activats
addons-disabled-heading = Desactivats
extension-enabled-heading = Activades
extension-disabled-heading = Desactivades
theme-enabled-heading = Activat
theme-disabled-heading = Desactivats
plugin-enabled-heading = Activats
plugin-disabled-heading = Desactivats
dictionary-enabled-heading = Activats
dictionary-disabled-heading = Desactivats
locale-enabled-heading = Activat
locale-disabled-heading = Desactivats
ask-to-activate-button = Demana si vull activar-lo
always-activate-button = Activa'l sempre
never-activate-button = No l'activis mai
addon-detail-author-label = Autor
addon-detail-version-label = Versió
addon-detail-last-updated-label = Darrera actualització
addon-detail-homepage-label = Pàgina d'inici
addon-detail-rating-label = Valoració
# The average rating that the add-on has received.
# Variables:
#  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
five-star-rating =
  .title = Valorat amb { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } de 5 estrelles
# This string is used to show that an add-on is disabled.
# Variables:
#  $name (string) - The name of the add-on
addon-name-disabled = { $name } (desactivat)
# The number of reviews that an add-on has received on AMO.
# Variables:
#  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
addon-detail-reviews-link =
  { $numberOfReviews ->
    [one] { $numberOfReviews } valoració
    *[other] { $numberOfReviews } valoracions
  }

## Pending uninstall message bar

# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
pending-uninstall-description = <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span> s'ha eliminat.
pending-uninstall-undo-button = Desfés
addon-detail-updates-label = Permet actualitzacions automàtiques
addon-detail-updates-radio-default = Per defecte
addon-detail-updates-radio-on = Sí
addon-detail-updates-radio-off = No
addon-detail-update-check-label = Cerca actualitzacions
install-update-button = Actualitza
# This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
# badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
addon-badge-private-browsing-allowed =
  .title = Es permet en finestres privades
# This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
# badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
addon-badge-private-browsing-allowed2 =
  .title = Es permet en finestres privades
  .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
addon-detail-private-browsing-help = Si ho permeteu, l'extensió tindrà accés a la vostra activitat a Internet encara que utilitzeu la navegació privada. <label data-l10n-name="detail-private-browsing-learn-more">Més informació</label>
addon-detail-private-browsing-allow = Permet
addon-detail-private-browsing-disallow = No ho permetes
# This is the tooltip text for the recommended badge for an extension in about:addons. The
# badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.
addon-badge-recommended =
  .title = Recomanat
  .alt = Recomanat
# This is the tooltip text for the recommended badge for an extension in about:addons. The
# badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.
addon-badge-recommended2 =
  .title = El { -brand-product-name } només recomana extensions que compleixen els nostres estàndards de seguretat i de rendiment
  .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }
available-updates-heading = Actualitzacions disponibles
recent-updates-heading = Actualitzacions recents
release-notes-loading = S'està carregant…
release-notes-error = S'ha produït un error en carregar les notes de la versió.
addon-permissions-empty = Esta extensió no necessita cap permís
recommended-extensions-heading = Extensions recomanades
recommended-themes-heading = Temes recomanats
# A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
# list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
recommended-theme-1 = Vos sentiu creatiu? <a data-l10n-name="link">Creeu el vostre propi tema amb el Firefox Color.</a>

## Page headings

extension-heading = Gestioneu les extensions
theme-heading = Gestioneu els temes
plugin-heading = Gestioneu els connectors
dictionary-heading = Gestioneu els diccionaris
locale-heading = Gestioneu les llengües
updates-heading = Gestioneu les actualitzacions
discover-heading = Personalitzeu el { -brand-short-name }
shortcuts-heading = Gestioneu les dreceres de les extensions
theme-heading-search-label = Cerqueu més temes
extension-heading-search-label = Cerqueu més extensions
addons-heading-search-input =
  .placeholder = Cerca a addons.mozilla.org
addon-page-options-button =
  .title = Eines per a tots els complements