dom/chrome/layout/css.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 15 Sep 2020 06:48:37 +0200
changeset 117 6419e6f1ac58657040b26fe05d37191a64bd8f8f
parent 111 aa4c5324fa5568327b2e8c961f9deec93b38e0f5
permissions -rw-r--r--
Bug 863474 - Migrate search prompts to fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=El full d'estil %1$S no s'ha carregat perquè el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css».
MimeNotCssWarn=El full d'estil %1$S s'ha carregat com a CSS tot i que el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css».

PEDeclDropped=S'ha descartat la declaració.
PEDeclSkipped=S'ha saltat a la següent declaració.
PEUnknownProperty=«%1$S» és una propietat desconeguda.
PEValueParsingError=S'ha produït un error en analitzar el valor «%1$S».
PEUnknownAtRule=No s'ha reconegut la regla-a o s'ha produït un error en reconèixer la regla-a «%1$S».
PEAtNSUnexpected=Testimoni inesperat dins de @namespace: «%1$S».
PEKeyframeBadName=S'esperava un identificador per al nom de la regla @keyframes.
PEBadSelectorRSIgnored=S'ha ignorat el conjunt de regles per un mal selector.
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=S'ha ignorat la regla del fotograma clau per un mal selector.
PESelectorGroupNoSelector=S'esperava un selector.
PESelectorGroupExtraCombinator=Combinador penjant.
PEClassSelNotIdent=S'esperava un identificador per al selector de classe, però s'ha trobat «%1$S».
PETypeSelNotType=S'esperava un nom d'element o «*», però s'ha trobat «%1$S».
PEUnknownNamespacePrefix=«%1$S» és un prefix d'espai de noms desconegut.
PEAttributeNameExpected=S'esperava un identificador per al nom d'atribut, però s'ha trobat «%1$S».
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=S'esperava un nom d'atribut o un espai de noms, però s'ha trobat «%1$S».
PEAttSelNoBar=S'esperava «|», però s'ha trobat «%1$S».
PEAttSelUnexpected=S'esperava un testimoni en el selector d'atribut: «%1$S».
PEAttSelBadValue=S'esperava un identificador o una cadena per al selector d'atribut, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoSelBadName=S'esperava un identificador per a la pseudoclasse o pseudoelement, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=S'esperava el final d'un selector o una pseudoclasse d'acció d'usuari després del pseudoelement, però s'ha trobat «%1$S».
PEPseudoSelUnknown=«%1$S» és una pseudoclasse o pseudoelement desconegut.
PENegationBadArg=Falta un argument a la pseudoclasse de negació «%1$S».
PEPseudoClassArgNotIdent=S'esperava un identificador per al paràmetre de la pseudoclasse, però s'ha trobat «%1$S».
PEColorNotColor=S'esperava un color, però s'ha trobat «%1$S».
PEParseDeclarationDeclExpected=S'esperava una declaració, però s'ha trobat «%1$S».
PEUnknownFontDesc=El descriptor «%1$S» és desconegut a la regla @font-face.
PEMQExpectedFeatureName=S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Les característiques multimèdia amb min- o max- cal que tinguen un valor.
PEMQExpectedFeatureValue=S'ha trobat un valor no vàlid per a la característica multimèdia.
PEExpectedNoneOrURL=S'esperava «none» o un URL, però s'ha trobat «%1$S».
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=S'esperava «none», un URL o una funció de filtre, però s'ha trobat «%1$S».

TooLargeDashedRadius=El radi del contorn és massa gran per a l'estil «dashed» (el límit és 100000px). Es representarà com a sòlid.
TooLargeDottedRadius=El radi del contorn és massa gran per a l'estil «dotted» (el límit és 100000px). Es representarà com a sòlid.