browser/chrome/overrides/netError.dtd
author Pasqual Milvaques Pons <pasqual.milvaques@gmail.com>
Wed, 29 Jul 2020 12:39:10 +0200
changeset 109 a1175f904a498e37a99079fe9b538c736648aac0
parent 96 0f1c374179e14de1b257ebb28b1c2392a2317767
permissions -rw-r--r--
Manual update for repo ca-valencia in l10n-central

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
<!ENTITY retry.label "Torna-ho a provar">
<!ENTITY returnToPreviousPage.label "Vés arrere">
<!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Vés arrere (recomanat)">
<!ENTITY advanced2.label "Avançat…">
<!ENTITY viewCertificate.label "Mostra el certificat">
<!-- Specific error messages -->


<!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">

<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">

<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "No s'ha trobat el servidor">
<!-- Localization note (dnsNotFound.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
<!ENTITY dnsNotFound.title1 "Tenim problemes per trobar este lloc.">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc1 "<strong>Si l'adreça és correcta, podeu provar estes tres coses:</strong> <ul> <li>Torneu-ho a provar més tard.</li> <li>Comproveu la vostra connexió a la xarxa.</li> <li>Si esteu connectat a través d'un tallafoc, comproveu que el &brandShortName; tinga permís per accedir al web.</li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">

<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'haja produït en teclejar.</li> <li>Comproveu que el fitxer no s'haja mogut, canviat de nom o eliminat.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "S'ha denegat l'accés al fitxer">

<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Pot ser que s'haja eliminat, que s'haja traslladat o que els permisos del fitxer n'impedisquen l'accés.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "Ups.">

<!ENTITY generic.longDesc "<p>El &brandShortName; no ha pogut carregar la pàgina per algun motiu.</p>">

<!ENTITY captivePortal.title "Inicieu la sessió a la xarxa">
<!ENTITY captivePortal.longDesc2 "<p>Heu d'iniciar la sessió en esta xarxa per poder accedir a Internet.</p>">

<!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "Obri la pàgina d'inici de sessió a la xarxa">

<!ENTITY malformedURI.pageTitle "L'URL no és vàlid">
<!-- Localization note (malformedURI.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
<!ENTITY malformedURI.title1 "Esta adreça no pareix correcta.">

<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">

<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "El document ha caducat">

<!ENTITY notCached.longDesc "<p>El document sol·licitat ja no està disponible a la memòria cau del &brandShortName;.</p><ul><li>Per precaució, el &brandShortName; no tornarà a sol·licitar automàticament els documents sensibles.</li><li>Feu clic a «Torna-ho a provar» per tornar a sol·licitar el document al lloc web.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">

<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Feu clic a «Torna-ho a provar» per tornar el mode en línia i actualitzar la pàgina.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">

<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">

<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "S'ha reiniciat la connexió">

<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió">

<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "No s'ha entés l'adreça">

<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Pot ser que calga que instal·leu altre programari per obrir l'adreça.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">

<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguen correctes.</li> <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per assegurar-vos que el servidor intermediari funciona.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">

<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguen correctes.</li> <li>Comproveu que el vostre ordinador té una connexió a la xarxa funcional.</li> <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafoc o per un servidor intermediari, assegureu-vos que el &brandShortName; tinga permís per accedir al web.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint correctament">

<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Això podria passar per haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de galetes.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada del servidor">

<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Assegureu-vos que el vostre sistema té un gestor de seguretat personal instal·lat.</li> <li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">

<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè no s'ha pogut verificar l'autenticitat de les dades rebudes.</li> <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li> </ul>">

<!ENTITY certerror.longpagetitle2 "Avís: Risc potencial de seguretat">
<!ENTITY certerror.sts.longpagetitle  "No s'ha connectat: Problema potencial de seguretat">
<!-- Localization note (certerror.introPara2) - The text content of the span tag
will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
was trying to connect. -->

<!ENTITY certerror.introPara2 "El &brandShortName; ha detectat una amenaça potencial de seguretat i ha interromput la connexió a <span class='hostname'/>. Si visiteu este lloc, els atacants podrien robar informació com ara contrasenyes, correus electrònics o detalls de targetes de crèdit.">
<!ENTITY certerror.sts.introPara "El &brandShortName; ha detectat una amenaça potencial de seguretat i ha interromput la connexió a <span class='hostname'/> perquè este lloc web requereix una connexió segura.">

<!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "El &brandShortName; ha detectat un problema i ha interromput la connexió a <span class='hostname'/>. El lloc web està mal configurat o bé l'hora del vostre ordinador no és correcta.">
<!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "És probable que el certificat del lloc web estiga caducat, cosa que impedeix al &brandShortName; connectar-se de forma segura. Si visiteu este lloc, els atacants podrien robar informació com ara contrasenyes, correus electrònics o detalls de targetes de crèdit.">
<!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "És probable que el certificat del lloc web estiga caducat, cosa que impedeix al &brandShortName; connectar-se de forma segura.">

<!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Què hi podeu fer?">

<!ENTITY certerror.unknownIssuer.whatCanYouDoAboutIt "<p>Molt probablement, l'error és del lloc web i no hi podeu fer res per resoldre'l.</p> <p>Si esteu en una xarxa empresarial o utilitzeu programari antivirus, podeu posar-vos en contacte amb l'equip d'assistència tècnica. També podeu notificar el problema a l'administrador del lloc web.</p>">

<!ENTITY certerror.expiredCert.whatCanYouDoAboutIt2 "<p>Segons el rellotge del vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: <span id='wrongSystemTime_systemDate2'/>. Assegureu-vos que l'ordinador tinga definits l'hora, data i fus horari correctes als paràmetres del sistema i, a continuació, torneu a carregar <span class='hostname'/>.</p> <p>Si l'hora del rellotge és correcta, és probable que el lloc web estiga mal configurat i no hi podeu fer res per resoldre-ho. Podeu notificar el problema a l'administrador del lloc web.</p>">

<!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "<p>Molt probablement, l'error és del lloc web i no hi podeu fer res per resoldre'l. Podeu notificar el problema a l'administrador del lloc web.</p>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar d'ací a uns moments.</li> <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre ordinador.</li> <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafoc o per un servidor intermediari, assegureu-vos que el &brandShortName; tinga permís per accedir al web.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blocat per la política de seguretat del contingut">

<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha impedit que la pàgina es carregue d'esta manera perquè la pàgina té una política de seguretat del contingut que no ho permet.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Error de contingut malmés">

<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha impedit que la pàgina es carregue en este context perquè la pàgina té una política X-Frame-Options que no ho permet.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió de les dades.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Accepte el risc i vull continuar">

<!ENTITY errorReporting.automatic2 "Informa dels errors com este per ajudar a Mozilla a identificar i a blocar els llocs maliciosos">
<!ENTITY errorReporting.learnMore "Més informació…">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL remot">

<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul></p>">

<!ENTITY sslv3Used.title "No s'ha pogut connectar de forma segura">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
     "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->

<!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Informació avançada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY certerror.pagetitle2  "Avís: Risc potencial de seguretat">
<!ENTITY certerror.sts.pagetitle  "No s'ha connectat: Problema potencial de seguretat">
<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> té una política de seguretat anomenada «HTTP Strict Transport Security» (Seguretat estricta de transport HTTP, o HSTS), que vol dir que el &brandShortName; només pot connectar-s'hi de forma segura. No podeu afegir cap excepció per visitar este lloc.">
<!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Copia el text al porta-retalls">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "La connexió no és segura">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->

<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> utilitza una tecnologia de seguretat obsoleta i vulnerable a atacs. Un atacant podria veure fàcilment la informació que altrament pensaríeu que és segura. Per tal que pugueu visitar el lloc, abans l'administrador del lloc web haurà d'arreglar el servidor.</p><p>Codi d'error: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Pàgina blocada">

<!ENTITY certerror.mitm.title "Hi ha programari que impedeix que el &brandShortName; es connecte de forma segura a este lloc">

<!ENTITY certerror.mitm.longDesc "És probable que <span class='hostname'></span> siga un lloc segur, però no s'ha pogut establir una connexió segura. La causa d'este problema és <span class='mitm-name'/>, que és un programari del vostre ordinador o de la vostra xarxa.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt1 "Si el vostre programari antivirus inclou una funció que escaneja les connexions xifrades (que sovint s'anomena «escàner web» o «escàner https»), podeu desactivar-la. Si no funciona, podeu eliminar el programari antivirus i reinstal·lar-lo.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt2 "Si vos trobeu en una xarxa corporativa, poseu-vos en contacte amb el vostre departament informàtic.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "Si no coneixeu <span class='mitm-name'/>, podria tractar-se d'un atac i no hauríeu de continuar al lloc.">
<!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Si no coneixeu <span class='mitm-name'/>, podria tractar-se d'un atac i no hi ha res que pugueu fer per accedir al lloc.">

<!ENTITY clockSkewError.title "L'hora del vostre ordinador no és correcta">

<!ENTITY clockSkewError.longDesc "Segons el vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/>, cosa que impedeix al &brandShortName; establir una connexió segura. Per visitar <span class='hostname'></span>, actualitzeu el rellotge de l'ordinador als paràmetres del sistema per tal que coincidisca amb la data i hora actuals i el fus horari i, a continuació, torneu a carregar <span class='hostname'></span>.">

<!ENTITY prefReset.longDesc "Pareix que la configuració actual de seguretat a la xarxa està causant este error. Voleu utilitzar la configuració per defecte?">
<!ENTITY prefReset.label "Restaura la configuració per defecte">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Error del protocol de xarxa">

<!ENTITY enableTls10.longDesc "És possible que este lloc web no admeti el protocol TLS 1.2, que és la versió mínima compatible amb el &brandShortName;. L'activació de TLS 1.0 i TLS 1.1 podria fer que la connexió funcione correctament.">
<!ENTITY enableTls10.note "TLS 1.0 i TLS 1.1 es desactivaran permanentment en una pròxima versió.">
<!ENTITY enableTls10.label "Habilita TLS 1.0 i 1.1">

<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error del protocol de xarxa.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">